Profil čtenáře:
D. Chrobočková

DC
Profese: dělnice
není nutné přestat jíst, oblékat se, kupovat mobily a počítače. Stačí přestat kupovat každý rok vylepšenou verzi chytrého telefonu či tabletu, nakupovat od eticky a ekologicky hospodařících firem, nepodléhat diktátu tzv. plánovaného zastarávání a nenakupovat těch 90% zbytečností, bez kterých se ještě generace našich rodičů bez problémů obešla. Tedy "normálně žít", jak tvrdí paní Hájková.

Z pokračujícího tónu diskuse ovšem vidím, že moje naivita je mnohem hlubší, než jsem tušila. Ano, svůj egoismus si můžeme buď přiznat jakožto "neřešitelný problém", nebo si ho racionalizovat, přesně tak, jak to děláte vy.
"Úspěch kapitalismu stojí na rozbití společnosti na oddělené jedince......přinejmenším pokud zůstanou oddělenými jednotlivci, jak kapitalismus žádá, místo aby se spojili, jak vyzývali Marx a Engels.....Dobrovolná skromnost nic neřeší.....Odstranit principy zisku, akumulace kapitálu a věčného hospodářského růstu ovšem změnou osobního chování nedokážeme."

Proč bychom to vlastně tou dobrovolnou skromností nemohli dokázat? Pokles poptávky musí nutně omezit nabídku. A tím zisky těch nejbohatších.

Utopie? Naivita? Ti nejbohatší jsou závislí na spotřebiteli, ne spotřebitel na nich!

Ta myšlenka pana Pospíšila změnou buněk (překonáním té kapitalismem živené atomizace společnosti oním kýženým stmelením jednotlivců, změnou jejich smýšlení) transformovat organismus společnosti je zatím nejrozumnější ze všech zmíněných alternativ.
že cílem těchto fanatiků je lidi motivovat. Tak, aby žádný zákaz interrupcí nebyl nutný. Je opravdu škoda, že oběžník Hnutí pro život se hned tak nedostane na veřejnost.

Se všemi těmi fanatickými výplody. Lpěním na středověkých zákonech, absolutním nedostatkem kritického myšlení. Měli bychom se z nich co učit. Přinejmenším jak tyto mechanismy fungují, protože fanatismus nespí nikde, jak zmínila paní Hájková.

Ale taky se svědectvími a slovy poděkování (nevěřícímu) personálu porodnic, kde "fanatičky" porodily děti s vadou neslučitelnou se životem. Věřím tomu, že tehdy se i ti zaměstnanci něco naučili. Ačkoli nikdo z nich by dobrovolně příklad oněch matek nenásledoval.

Mě osobně u těch rodin překvapila převládající vděčnost. Nejen Bohu za dítě zemřelé krátce po porodu. Nejen zdravotníkům, kteří jim po počátečním odporu nakonec vyšli maximálně vstříc. Ale i svému širokému okolí, dokonce i ateistům (sic!) za modlitby.

Zapomněli jsme dávat šance i tam, kde to omezuje. Citlivost se vytrácí ze společnosti. Jsme zaplavení racionalitou. Škála fanatismu je bohužel pestrá. Na jednom konci stojí "oni", na druhém se v jejich nastaveném zrcadle máme šanci poznat i my.
jaké primární cíle mají nacističtí fotbaloví chuligáni?
"Můžeme se spolu se Sašou Uhlovou ptát, jak se stalo, že si ultrakonzervativci přisvojili levicová a feministická témata, když podporují ženy, které pod tlakem sociálních podmínek nebo partnera nemohou udělat zcela svobodné rozhodnutí."

Přisvojili si levicová a feministická témata ze dvou důvodů:

1) Jde o styčnou plochu obou problematik
2) Protože mají svobodu slova, kterou naše společnost garantuje všem, nejde-li o trestnou činnost

Petici za kriminalizaci potratů přece nemusí nikdo podepisovat, nejde přece o terorismus, pouze o využití petičního práva v rámci demokratických metod.

Zkusme oddělovat zrno od plev, aniž bychom sklouzli k černobílému vidění, pojmenujme přesto černé jako černé (jak to správně děláte) a bílé jako bílé - neprezentujme bílé jako to nejčernější, jen proto, že známe pravou motivaci hnutí. To by například ani komunisté nemohli kandidovat ve volbách. Není důvod stavět Hnutí pro život mimo zákon, propagace odlišného názoru ještě není fašismem či jinou nezákonnou ideologií.

A v zájmu objektivity - proč v odkazu nebyla zmínka o motivačních článcích z oběžníku Hnutí pro život, které nemají s násilím na svobodné vůli žen pranic společného??