V Praze se protestovalo proti novému polskému protipotratovému zákonu

Saša Uhlová

V Praze se v pondělí v poledne před polskou ambasádou sešlo sto padesát lidí, aby protestovali proti plánovanému protipotratovému zákonu a vyjádřili solidaritu polským ženám.

Před polským velvyslanectvím v Praze ve Valdštejnské ulici se v podělí v poledne sešlo na sto padesát lidí, aby podpořili takzvaný „Czarny Protest“. Ten směřuje proti plánované změně zákona v Polsku, který má podstatně zpřísnit možnost legálního potratu. Pokud by návrh prošel bylo by možné ho podsdoupit pouze v případě, že by byl bezprostředně ohrožen život matky.

Proti návrhu zákona demonstrují Polky a Poláci v Polsku, solidaritu jim přišli před polskou ambasádu vyjádřit i Češky a Češi. Organizátorky akce přečetly společné prohlášení zelených, sociálnědemokratických žen a Pirátek k projednávanému zákazu interrupcí v Polsku.

Představitelka Pirátek, Lydie Bartošová, odcitovala polskou političku Malgorzatu Traczovou, která prohlásila, že od pátku je Polsko ve válce s vlastními obyvatelkami. „Kdokoli chce zotročovat ženy, snaží se mít v moci jejich plodnost. Sterilizací, nuceným těhotenstvím, nucenými, či naopak zakazovanými interrupcemi,“ uvedla Bartošová a dodala, že v posledních týdnech a měsících se znepokojením sledují vzestup autoritářských a paternalistických tendencí, jejichž součástí je i tlak na potlačování již jednou tvrdě vybojovaných ženských práv, často ve jménu ochrany bezpečnosti či národních hodnot.

Za sociálnědemokratické ženy promluvila Magdalena Pospíchalová. Ta uvedla, že takový tlak „nesmíme připustit a je naší povinností se proti němu ozvat. Vždyť je to právě důraz na lidská práva a důstojnost všech, která je jednou ze základních evropských hodnot, k nimž se tak často hlásíme a nadále hlásit chceme. Žijeme ve společenství zvaném Evropská unie. Již neplatí slova jako „tam“ či „jinde“. Situace kdekoliv Evropě je i situací naší. A proto nemůžeme mlčet, děje-li se v Polsku útlak a nespravedlnost,“ prohlásila Pospíchalová a doplnila, že s rovným postavením ženy ve společnosti je spojena důstojnost, s důstojností je spojeno právo rozhodovat o svém vlastním těle.

Zelené ženy reprezentovala Monika Horáková. „Už nyní polské ženy často jezdí raději do okolních zemí v tom lepším případě, v tom horším podstupují kvůli společenskému tlaku okolí přerušení těhotenství pokoutně,“ řekla a položila otázku, jaký dopad bude mít úplný zákaz interrupcí, pokud opravdu projde.

„Stanou se oběťmi kupecké a řeznické mašinérie. Proti tomu se musíme společně postavit. Organizujme se, buďme aktivní ve veřejném dění a politických stranách. Jen tak budeme moci spolurozhodovat. Teď i v budoucnu, pokud se jinde v Evropě objeví další snahy omezit práva žen. Dnes jsme tu, abychom vyjádřily solidaritu s našimi polskými sestrami!“ Ukončila svůj projev a tím i společné prohlášení Horáková.

Posléze přečetla otevřený dopis za Českou ženskou lobby Hana Stelzerová. Zdůraznila, že přijetí tohoto zákona by znamenalo, že přístup k potratům by byl odepřen i ženám, které byly znásilněny, pro které těhotenství znamená vážné zdravotní riziko, a také mladým, nezletilým dívkám. Česká ženská lobby považuje právo na bezpečný a legální přístup k interrupci za jedno ze základních lidských práv.

Na demonstraci promluvila také mladá žena z Polska, která poděkovala přítomným za solidaritu, nebo předseda Pirátské strany Ivan Bartoš, který mimo jiné uvedl, že nikdy nebyl přehnaný feminista. Jeho výrok se nesetkal s vlídným přijetím.

Po proslovech hodila jedna z účastnic, spolumluvčí Zelené revize Lucie Hradecká, přes plot zahrady použitý krvavý tampon spolu s nápisy „Moje tělo, moje volba“ a „Ostuda? Ne moje. Vaše!“ Přítomný příslušník Policie ČR chtěl za performanci udělit pokutu, organizátoři ho ale ujistili, že zahradu uklidí, pokutu tedy neudělil. Poté se shromáždění rozešlo.