Prohlášení k mému „vyloučení“ z ČSSD

Jakub Patočka

Městská konference České strany sociálně-demokratické v Brně 11. listopadu rozhodla o vyloučení šéfredaktora Deníku Referendum Jakuba Patočky ze strany. K události zveřejňujeme jeho prohlášení.

Ze sociálních sítí a z textových zpráv jsem se dověděl, že městská konference ČSSD v Brně 11. listopadu 2017 údajně rozhodla o mém „vyloučení“ ze strany. Doneslo se mi, že důvodem má být snad můj podíl na organizaci referenda o poloze nádraží v Brně a má kritika ČSSD za její postoj k této věci. Rozhodnutí městské konference pokládám za věcně nepřijatelné, formálně neplatné a především za pošlapání ideálů sociálnědemokratického hnutí.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

1. Podle stanov má člen právo „účastnit se všech jednání kteréhokoli orgánu strany, pokud tento orgán projednává závažné okolnosti týkající se jeho osoby“. Dále stanovy uvádějí, že na „takové jednání musí být člen ČSSD řádně pozván dopisem do vlastních rukou“. Nebyl jsem ale dopisem do vlastních rukou pozván ani na jediné jednání, kde se záležitost zřejmě projednávala. Ani na členské schůzi mé místní organizace v Žabovřeskách před čtrnácti dny se nikdo nezmínil o tom, že se taková věc chystá. Rozhodnutí, které porušilo má členská práva, pokládám za neplatné. Ani komunisté nevylučovali ze strany tak, že by na příslušné jednání dotyčného člena nepozvali.

2. Jelikož o důvodech návrhu na mé vyloučení oficiálně nic nevím, mohu se vyjádřit pouze k tomu, co se mi pokoutně doneslo. K tomu mohu říct, že si za svými názory na polohu brněnského nádraží, na potřebu rozhodnout o ní v referendu a na nepřijatelnost přístupu ČSSD k této otázce stojím a nemám v úmyslu je přestat veřejně projevovat. Napsal jsem mimo jiné, že ČSSD se v této věci chová asociálně, s pohrdáním ke svým voličům: „Fakt, že se sociální demokracie v Brně mění z obhájkyně zájmů sociálně slabých, ve stranu papalášů hájících své vlastní zájmy a zájmy firem, které chtějí vysávat veřejné rozpočty, neunikl voličům a ČSSD tak do roku 2014 ztratila v Brně více než třetinu voličů i vliv.“ Moudré lidové pořekadlo praví: Nenadávej na zrcadlo, máš-li hubu křivou.

3. Formálně neplatné rozhodnutí městské konference nicméně přijímám i s úlevou. Zbavuje mě sebemenšího stínu podezření, že mám něco společného se současnou reprezentací ČSSD v Brně, která usilovně pracuje na tom, aby odehnala i ty voliče, kteří straně ve městě ještě zbyli, a stranu ve městě vmáčkla pod pět procent voličských hlasů. Je třeba ale poctivě říct, že městské zastupitelstvo by tím neutrpělo ztrátu, protože už dnes se v něm jako sociální demokrat chová jeho jediný člen, jehož mírnou vadou je, že byl zvolen na kandidátce Žít Brno: jmenuje se Martin Freund.

4. Členem sociální demokracie jsem od roku 2013. Jejími členy byli či jsou mí přátelé a vzory jako Jaroslav Šabata, Erazim Kohák či Jiří Dienstbier. Do strany vstoupila řada mladých lidí, idealistů, jejichž smýšlení mi bylo blízké. Některým jsem přednášel na Akademiích sociální demokracie financovaných německou Nadací Fridricha Eberta, s jejíž pražskou kanceláří jsem začal spolupracovat. Stal jsem se členem a posléze místopředsedou Masarykovy demokratické akademie, institutu pro kultivaci sociálnědemokratického myšlení. Účastním se debat na různých evropských sociálnědemokratických fórech. Vždy jsem se cítil především členem evropské sociálně demokratické strany a snažil jsem se přispívat k tomu, aby se ČSSD začala více podobat svým evropským — tedy západoevropským, nikoli východoevropským — protějškům.

Jakub Patočka mluví na demonstraci proti pokusu o vnitrostranický převrat v roce 2013. Foto Roman Bureš

5. O ČSSD jsem psal a mluvil vždy a všude otevřeně, svobodně a kriticky, jak před svým vstupem, tak po něm. To se nezmění. ČSSD je dnes v kritickém období, kdy jí reálně hrozí, že se jí zmocní různé přízraky z minula, které nesou reálnou odpovědnost za kolaps voličské přízně. Tam, kde ČSSD reprezentují místně věrohodní lidé, její volební výsledky zůstaly dobré. Kde už lidé prokoukli, že se za sociálnědemokratickými hesly maskují prospěcháři a nemehla, hlas jí nedali. ČSSD dnes musí přesvědčivě říct, jak konkrétně chce pomáhat svým přirozeným voličským skupinám, ale také jak chce společnosti vrátit důvěru v demokracii, v to, že je to systém, který lidem pomáhá měnit životy k lepšímu. Například tak jako se nám to podařilo během brněnského referenda o nádraží. Jsou to právě sociálně slabší občané, penzisté, studenti, maminky s dětmi, kteří na veřejné dopravě závisejí, a právě pro ně je stávající poloha nádraží výhodná. Proč by měli hlasovat pro ČSSD, která nezastupuje jejich zájmy, ale zájmy „stavebních lobby a pozemkových spekulantů“, řečeno slovy Romana Onderky z roku 2002? A proč by se o tom nemělo veřejně diskutovat? Stav politických stran je věcí veřejnou. Diskuse o nich patří k podstatě demokracie, za jejíž nastolení kdysi sociální demokraté prolévali krev.

6. Mé členství v ČSSD přitom komplikovalo často život mně i mým kolegům, protože mnozí lidé u nás nejsou ještě zvyklí, že člověk může být členem politické strany podobně jako může být členem církve: že se může jednat o vyjádření určité životní, světonázorové orientace, která člověka nemusí nijak omezovat v jeho úloze veřejného občana či ve výkonu novinářské profese. Naši protivníci v čele s Andrejem Babišem často mé členství účelově zneužívali k tomu, aby mě osobně či moje noviny obviňovali z oportunismu. Tomu snad bude nyní přítrž.

7. Nadále se domnívám, že členství v politických stranách má být normální součástí občanské identity. Nemá být vyhrazeno lidem usilujícím o moc. Kdyby u nás bylo členství v politických stranách pro všechny občany zajímající se o veřejné dění samozřejmou součástí jejich životů, nebyl by stav zdejších partají tak tristní, jako je dnes. Pro mne jako pro člověka hlásícího se k humanitně demokratické tradici je evropská sociální demokracie přirozeným politickým domovem. Pravou příčinu pokusu o mé vyloučení tedy vidím v tom, že jsem se choval v duchu sociálnědemokratických ideálů. A pokus o mé vyloučení pokládám za jejich pošlapání, jemuž hodlám vzdorovat.

  Diskuse
  November 12, 2017 v 19.10
  No, to je síla!
  Tak už dochází k bolševizaci (zemanizaci a babišizaci) sociální demokracie.
  MP
  November 12, 2017 v 21.24
  Martinovi Šimsovi
  Ale nikoliv, jde jen ó nezodpovědnost Jakuba Patočky. Městská konference pochybila, to se stává, nikdo není neomylný. A Patočka, místo aby se choval jako slušný člen spolku, do kterého dobrovolně vstoupil, a odvolal se k příslušnému revizními orgánů, nechal vše být, dokonce si oddechl. Pominul svoji občanskou povinnost bránit se proti bezpráví a přispěl tak k další degeneraci ČSSD.

  Chápu to, před deseti lety jsem se v analogické situaci zachoval docela stejně.
  MP
  November 12, 2017 v 22.7
  Je třeba udělat jedině:
  zlomit nad tou stranou definitivně hůl.

  A začít znovu a od samého začátku...:)
  JV
  November 13, 2017 v 6.46
  Panu Patočkovi
  Díky, pane Patočko, za Vaše prohlášení. Já když slyším, že někdo byl odněkud vyloučen bez možnosti bránit se, tak mne to pokaždé utvrzuje v tom, že tam, kde chybí láska k bližnímu, žádné právo, instituce ani etické kodexy nepomohou.

  Kde není láska, tam opanuje moc úplně všechno. A kde nade vším vládne moc, tam se místo snahy o porozumění bouchá do stolu a vylučuje. V lepším případě, jak nás učí zkušenost.

  Přeji Vám, aby Vás moc, která namísto služby vylučuje, neodradila od konání dobra.
  Váš Jiří Vyleťal
  JP
  November 13, 2017 v 14.48
  Věční kádrováci pozdravují
  Já sám jsem byl ve svém životě vyhazován prakticky ze všech spolků a institucí, kam jsem kdy jenom strčil špičku nosu (včetně jisté pražské univerzity). A to právě pro mou nepřekonatelnou "posedlost" mířit kritiku i do vlastních řad; a vlastně především do vlastních řad, neboť jedině tak je přece možno odstranit vlastní nedostatky. a získat tím na síle.

  Takže si teď nejsem zcela jistý, jestli mám J. Patočkovi vyjádřit mou solidaritu (neboť vím sám jak se člověk cítí když ho vyhazují odněkud, kde se domnívá mít své ideové zakotvení) - anebo mu ale spíše pogratulovat.

  Neboť - pomimo všech těch ideologicky fixovaných spolků je člověk nakonec mnohem svobodnější.

  V každém případě: v tom aktu vyloučení J. Patočky z (brněnské) sociální demokracie se opět jednou ke slovu přihlásil Věčný kádrovák. Tedy ten člověk (přesněji řečeno: funkcionář), který žije v nezlomném přesvědčení, že kdokoli říká něco jiného nežli je zavedený úzus v našem spolku, ten je nepřítel, a je třeba se ho zbavit. Administrativním opatřením, stvrzeným rozhodným úderem razítka.
  PK
  November 13, 2017 v 17.42
  Podle vyjádření "Lucie von Drakova" na facebooku
  byl Jakub Patočka vyloučen za opakovanou neúčast na členských schůzích v Žabovřeskách.

  Zajímalo by mě, zda to má oporu ve stanovách.
  PK
  November 13, 2017 v 18.27
  Vzápětí to samozřejmě popřela
  Cituji z facebookové "konverzace":

  Drakova: Ehm, četl si záznam z konference? Nebo ho slyšel? Nebo tam snad byl? Já ano a jestli něco můžu s čistým svědomím říct, tak to, že pan Patočka lže, jak když tiskne.

  Kolarik: Takže nebyl vyloučen?

  Drakova: Ano, vyloučen samozřejmě byl.

  Drakova: Pro zatím mohu poskytnout vyjádření pana Olivera Pospíšila, předsedy MěVV:

  Stanovisko ke zrušení členství Jakuba Patočky v ČSSD

  Delegáti městské konference 11.11.2017 po řádné rozpravě rozhodli o zrušení členství Jakuba Patočky v poměru 101 delegátů PRO a 13 delegátů PROTI.

  Jakub Patočka nebyl potrestán za odlišný názor na polohu brněnského nádraží, ani za své politické názory, o nichž toho ostatně mnoho nevíme, protože nepatřil mezi příliš aktivní členy ČSSD.

  Delegáti konference na základě písemného stanoviska městské kontrolní komise rozhodli o zrušení členství kvůli jeho aktivitám spojeným s pořádáním referenda o poloze Železničního uzlu Brno, které byly v rozporu s programem, usneseními vyšších stranických orgánů a předvolební kampaní ČSSD v roce 2014 a 2016.

  Jakub Patočka byl doporučeným dopisem pozván na zasedání městské kontrolní komise, dopis si nevyzvedl a z pošty byl vrácen po uplynutí úložní doby.

  Drakova: Dle vyjádření místní organizace Žabovřesky, kam pan Patočka patřil, se členských schůzí prakticky neúčastnil, aby zde mohl vyjádřit svůj názor a není dost možná chtít po všech členech strany, aby si navzájem četli své deníčky, blogísky a podobně..
  Teď už je to jen o tom, komu chceme více věřit. Bez ohledu na můj názor na osobu pana Patočky, více věřím stranickým orgánům, že se snažily oficiální cestou navázat kontakt a věc patřičně řešit, ovšem bez odezvy. A jak už bylo řečeno, nejen v Žabovřeskach měli pocit, že o členství "jaksi nestojí".

  Kolarik: Takže si to shrňme. Patočka píše čistou pravdu, že byl vyloučen za své aktivity ohledně brněnského nádraží, a to ve své nepřítomnosti. Vy jste na to zareagovala, že "Patočka lže jako když tiskne".
  November 13, 2017 v 20.56
  Sebevražedná logika
  Brněnská sociální demokracie vylučuje své podnikavé, nápadité, kritické a aktivní členy a pěstuje si ty, kteří se mýlí se stranou - viz Lucie von Drakova - to je trajektorie předlistopadové KSČ.

  Kromě Sobotky a Dienstbiera se nikdo nevyjádřil? Ani Zaorálek nebo Hamáček?
  November 13, 2017 v 23.23
  Strach z blbosti a blbost ze strachu
  Myslím, že se báli, aby Jakub Patočka nekandidoval na předsedu sociální demokracie a tak ho radši vyloučili. Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně ukáže, že vyloučení odporuje stanovám, posílili jeho šance kandidovat na předsedu sociální demokracie. Udělali z Jakuba Patočky nejviditelnějšího člena sociální demokracie.
  November 14, 2017 v 0.19
  Špatná zpráva :-(
  Chápu, že Jakubu Patočkovi se mohlo ulevit, protože jeho členství v ČSSD byl snadnou záminkou na to devalvovat jeho publicistické působení (nedávno to předváděl Jaroslav Plesl v ČT 24).
  Jenomže to ukazuje na skutečně tristní stav v brněnské ČSSD - který může ukazovat, jak to s touto stranou vypadá všude možně.

  Nikdy jsem ČSSD nevolil, ale jako strana s evropským zázemím dávala určitou naději na udržení našeho směřování ke skutečné demokracii. Teď se ukazuje, že ta strana je ještě v horším stavu, než ukázal nedávný volební debakl. Tam jí utekli voliči, kteří ve skutečnosti nikdy opravdovými sociálními demokraty nebyli, nýbrž zamrzlými národovci, k Babišlovi. Teď ale sami likvidují členství člověka, který byl jedním z mála členů, které šlo ještě brát vážně.
  + Další komentáře