0/350 000 Kč Podpořte nás trvalým příkazem na cestě k finanční stabilitě ♥︎ Daruji
×

Profil čtenáře:
Jiří Zajíc

Profese: publicista a pedagog
E-mail: Jiri_Zajic@seznam.cz

Předesílám, že jsem přesvědčen, že by České republice prospěla ratifikace Istnabulské úmluvy.

ALE

Vzrůstající násilí je důsledkem celkového hrubnutí poměrů.

V Turecku po nezdařeném vojenském převratu došlo přece k veliké eskalaci všemožného násilí ve společnosti.

U nás je dlouhodobě veřejný prosto okupován těmi, kteří jsou nositeli různých forem agresivity. Vezměte si jen Václava Klause, Miloše Zemana, Andreje Babiše nebo Tomio Okamuru.

Jednání v řadě soukromých firem (jak znám z osobních svědectví) je vůči zaměstnancům neuvěřitelně brutální. Vymačkat a zahodit.

Vezměte si, jak vypadají dnes běžné debaty na internetu - nejen na FB. Bezohledné urážení druhých. Čím nehoráznější výrok, tím větší pozitivní odezva fanoušků.

Učitelé, s nimiž spolupracuji, si čím dál tím víc stěžují na narůstající agresivitu žáků i rodičů.

Prostě příliš často to vypadá tak, že se skromný, laskavý, naslouchající a odpouštějící přístup nevyplácí.

Je dobře, že autorka upozorňuje na důležitou roli, kterou tu mohou sehrát neziskové organizace - zejména ty výchovné.

Škola při převládajícím nastavení jako instituce výkonové, kde je človněk spíš srážen za své chyby než povzbuzován aby se projevoval tvořivě a takový, jaký je, v tom v dohledné době mnoho vykonat nemůže.

Ale naprosto zásadní roli hrají

- rodiny

- média

Obojí totiž nastavují žádoucí vzory jednání.

A současně jsou hlavními "učiteli" vztahových kompetencí

Bohužel možnost státu (nebo i kohokoliv jiného) právě tyto instituce výrazněji ovlivňovat je v současné konzumně individualistické společnosti minimální.

Erazim Kohák je samozřejmě podstatně přítomen ve svých knihách. Nicméně zvlášť jedinečně a otevřeně dává nahlédnout do své duše v knize rozhovorů Poutník po hvězdách, které jsme s ním vedli na přelomu tisíciletí.
https://www.librum.cz/kniha/erazim-kohak/
Posmívat se - top je celkem jednoduché.
Tak co doporučíte jako vážně míněný program nebo nápady?
A kdo je podle Vás pak má uskutečnit?
"Ještě jednou, paní Hájková: Eskymáky stvořil bůh Eskymáků. Slovany stvořil bůh Perun. Germány stvořil bůh Odin. Egypťany stvořila bohyně Isis. Indy stvořil bůh Bráhma.
- Tak proč by všechny tyto národy této planety najednou měly začít věřit, že je stvořil jakýsi lokální mediteranní semitský Bůh?!... Snad jenom proto, že mýty tohoto semitského boha byly sepsány na papír, zatímco mýty těch jiných národů jsou (většinou) tradovány jenom ústně?..."

Opravdu nedokážete ROZLIŠIT PŘEDSTAVY od REALITY?
Klasická filosofie to vyjadřovala rozdílem mezi "věcí o sobě" (Bytí) a "věcí pro nás" (představy).
Motáte to mezi sebou, jako by to bylo totéž.
I český jazyk je schopen odlišit různé bohy, kteří mají svoje vlastní jména (jak to tady také různě předvádíte) a Boha jako nejzákladnější skutečnost Bytí (kterého kvůli tomu píše s velkým počátečním B)
Jakou PŘEDSTAVU o Bohu má která kultura či civilizace, to je jedna věc, ale to, že bez takového ZÁKLADU nic by nebylo (ani náš Vesmír, ani jeho evoluce - prostě nic), přece vidí každý, kdo trochu racionálně uvažuje.
Abyste to pochopil i Vy, polopaticky dodávám, že někdo může Boha chápat jako ten Vesmír (což byl přístup Spinozův).
Ale přestaňte už nesmyslně vykládat, že samotné Bytí Boha, je nejasné. Tím se jen míjíte s celým problémem a Vaše sáhodlouhé výklady jsou k ničemu.
Nejasné a k diskusi jsou PŘEDSTAVY o něm. Ty můžou být primitivně mytologické i velice racionálně filosofické.

Takže prosím už pořád nemíchejte, co si kdo o Bohu MYSLÍ, a jak to s ním ONOTOLGICKY (tedy z hlediska bytí) JE.
Od Boha pocházíme VĚŠICHINI. Protože to je Zákad Bytí.
Otázkou je, JAK.

Tak tu pěkně vysvětlete, jak Vy chápete ten Základ a jak z něj pocházíme my - to by mohlo být pro ostatní cenné.
Vaše výklady toho, jak si myslíte, že to myslí někdo jiný, jsou skoro vždycky chybné, protože Vám už dost chybí schopnost druhé poslouchat tak, abyste jim porozumět.
Upřímně debatovat s lidmi, kteří se Vám moc nesnaží porozumět, tak je opravdu statečná služba kultivaci internetu. Mnohem důležitější, než jen "zavěsit kafe".