O islámu černo-růžově

Filip Outrata

Čelit jednostranně negativnímu obrazu islámu obrazem jednostranně pozitivním není dobrá cesta. Bohužel se takové zjednodušování spojuje s jinak správným apelem k solidaritě.

O islámu je dnes těžké cokoli napsat, protože vše, co se ho jakkoli týká, je v obrovské míře zatíženo emocemi. Napsat cokoli pozitivního se v očích části obyvatel České republiky jeví jako „sluníčkářská“ naivita či rovnou zrada. Napsat cokoli kritického se zase jiným může jevit jako nadbíhání islamofobii či xenofobii. Zvláště když je téma islámu neoddělitelně spojeno s dnešní uprchlickou vlnou. Kdo jakýkoli aspekt islámu kritizuje, ocitá se, ať se mu to líbí nebo ne, po boku těch, pro něž je kritika všeho islámského hlavním posláním až obsesí.

„Černý“ pól psaní o islámu představuje pochopitelně skupina „Islám v ČR nechceme“. O strategii této islamofobní skupiny (ve smyslu: poháněné chorobným strachem z islámu a zaměřené pouze na toto jediné téma), spočívající ve spojování pravdivých informací se zavádějícími a zcela nepravdivými a ve verbálně nenávistných projevech nabádajících skrytě či otevřeně k násilí, se již napsalo poměrně dost.

Existuje ale i druhý pól psaní o islámu, který se sice tváří jako protiklad islamofobních názorů, ve skutečnosti má s nimi ale něco společného. Tento způsob psaní by se snad dal označit jako „růžový“, protože jeho záměrem je překrýt černý negativní obraz jeho opakem. Výsledek je sporný. Obraz islámu, který se tak objevuje, je podobně zkreslený jako černá varianta.

Co všechno se také lze dozvědět o islámu

Někteří přátelé, kterých si vážím, sdíleli článek Jana Jetmara „Co byste měli vědět o islámu a uprchlících“, který vyšel na serveru Svobodné fórum. Pro ty, komu se text líbil, to byla případná odpověď všem xenofobům. Článek ale obsahuje nemalé množství zavádějících či zcela nepravdivých tvrzení. Některé stojí za to ocitovat, aby se ukázala úskalí „růžového“ psaní o islámu.

„Šaría není zákon v evropském smyslu slova, ale životní cesta, řeší náboženské záležitosti, upravuje také rodinné právo, ale nenařizuje nikoho kamenovat nebo shazovat z minaretů. Tělesné tresty zavádějí jen muslimští fanatici, kteří nejsou schopni vymáhat právo jinak. Pokud se kdokoli hodlá dobrovolně řídit jakýmikoli pravidly a neporušuje při tom zákon země, ve které žije, nelze mu v tom bránit.“

Kdyby si autor dal i jen velmi povrchní práci s vyhledáváním informací, zjistil by, že šaría (rozsáhlý a rozmanitý celek islámského práva včetně práva trestního) kamenování za cizoložství zná, některé muslimské země je praktikují, stejně jako jiné tělesné tresty (veřejné bičování, utínání končetin). V logice autorova myšlení, museli by „muslimští fanatici“ být dnes u moci v tak významných muslimských státech, jako je Saúdská Arábie, Írán či Pákistán, vůbec nemluvě o územích ovládaných ryzími extremisty, jako je Somálsko, Libye, části Nigérie či tak zvaný Islámský stát.

Základní záměr této části článku, kterým zřejmě bylo upozornit oprávněně na to, že šaría je mnohotvárný fenomén a její aplikování má v různých částech islámského světa mnoho podob, se tak bortí pod tíhou neznalosti, zakrývání skutečnosti a nešikovně zvolených argumentů. A v následujících pasážích textu to není o nic lepší.

„Muslimové věří v toho samého Boha jako křesťané. Je to, pro některé překvapivě, židovský Bůh. Proto je pro ně nejsvětější kniha Bible, respektive Pět knih Mojžíšových a Starý zákon. Korán je výkladem výše zmíněných knih. Mohamedovi ho prý nadiktoval, právě z bible nám dobře známý, archanděl Gabriel. Křesťanský Nový zákon je rovněž součástí muslimské víry. Mohamed v koránu ve verši 2:59 říká, že muslimové, židé a křesťané si jsou rovnocenní a nemusejí se obávat setkání s Bohem.“

Apel k solidaritě by neměl vyvěrat ze zjednodušující chvály islámu. Potřeba je spíše věcné informování. Foto wikimedia.org

Tento odstavec, jehož záměr je velmi „růžový“ — mezi islámem a křesťanstvím (respektive židovstvím) vlastně není žádný rozdíl, není třeba se ničeho bát a dělat si starosti — je zavádějícími a nepravdivými tvrzeními doslova nabitý. Pro muslimy není nejsvětější knihou Bible, ta židovská stejně málo jako ta křesťanská. Nový zákon není součástí muslimské víry. Korán není výkladem židovské a křesťanské Bible, ale novým autoritativním zjevením, které sice obsahuje některé části ze staršího zjevení židovského a křesťanského, ale dává jim často jiný význam.

V Koránu je skutečně možné najít verše, které ukazují na rovnocennost muslimů, židů a křesťanů. Stejně tak je tam ale řada míst, ze kterých vyplývá zásadní nerovnocennost těchto věr a jejich věřících a nadřazenost muslimů. A podle některých současných muslimských teologů jsou verše, které uznání druhých za rovnocenné vyjadřují, dnes většinou islámských autorit systematicky opomíjeny nebo vykládány v jiném smyslu.

Tito kritičtí islámští myslitelé, jako je čtenářům Deníku Referendum již známý Jihoafričan Farid Esack, se nerozpakují náboženství, které samo sebe považuje za nadřazené jiným a proto povolané jim vládnout, označit za fašistické. A ukazují na dnešní islám v některých jeho podobách a projevech. Povědomost o tom ovšem autora článku zjevně minula.

Ještě jeden odstavec si zaslouží ocitovat. „Miliarda a půl muslimů na Zemi nejsou vraždící bestie s pěnou u pusy, ale většinou milí inteligentní lidé, mnozí vzdělanější, chytřejší, úspěšnější a bohatší než mnozí Češi. Také zůstávají tam, kde jsou, a nikam se nestěhují. Mezi 10 nejbohatšími státy světa jsou 4 muslimské země.“

Tato pasáž je jakousi negativní variantou dnes již poměrně dávných slov budoucího prezidenta Miloše Zemana, podle nějž (v roce 2011) islámský svět byl „anticivilizace táhnoucí se od severní Afriky až po Indonésii. Žijí v ní na dvě miliardy lidí a financovaná je dílem z prodeje ropy, dílem z prodeje drog“.

Světe div se, ony čtyři z deseti nejbohatších zemí světa získaly své bohatství výhradně z prodeje ropy, nikoli díky vzdělání či píli svých obyvatel. Argument, který je v „černé“ variantě paušalizující a nespravedlivý k islámskému světu jako celku, je ve své „růžové“ verzi až půvabně přihlouplý. Základním záměrem tohoto místa textu ale možná je naznačit Čechům, že nejsou až tak vzdělaní a úspěšní, a o islám tu až tolik nejde.

Zjednodušováním skutečnosti k větší solidaritě

V závěru článku autor vyzývá k pomoci uprchlíkům. „Lidé prchající před válkou jsou pořád lidé, i když vypadají jinak než my. Jsou neozbrojení, zbídačení a mnohokrát museli nasadit život, aby se dostali do bezpečí. Nejsou to ani hordy, ani islámské milice, ani teroristé, ani cokoliv odosobněného, například vlna tsunami.“

Apel k pomoci a k překonání strachu z lidí na útěku je tím, o co jde v článku především. „Pokud je Váš strach z chudáků na útěku větší než odhodlání jim pomoci, vyřazujete se na okraj lidské společnosti a nezasloužíte si, aby Vám bylo pomoženo, až se Vy ocitnete v nouzi.“

To je jistě dobrý záměr. Chabá a zavádějící argumentace, kterou autor svou výzvu k solidaritě a pomoci podložil, jej však zeslabují a srážejí. Asi nejznepokojivější je bohorovnost, s níž na jedné straně uděluje morální lekci, na druhé straně kupí zjednodušující a nepravdivá tvrzení. Pokud toto má být způsob, jak čelit islamofobním projevům, pak si Martin Konvička může mnout ruce.

A znepokojující se rovněž to, že mnozí zřejmě na tomto způsobu psaní o islámu nevidí nic špatného nebo ho dokonce vítají jako potřebné. Jakoby k vyvážení islamofobních projevů bylo třeba pořádně to přehnat na druhou stranu. Čelit jedné formě zjednodušování jinou však není dobrý způsob. Mnohem lepší by bylo, kdyby se apel k solidaritě a pomoci druhým spojil s věcným, znalým a kritickým informováním.

Nic jiného, domnívám se, ani není v dnešní situaci možné. Xenofobní nálady a z nich vycházející útoky na muslimy a cizince, stejně jako neochota přijmout byť jen malý počet uprchlíků před válkou jsou skutečně velký problém. Radikální islamismus i některé další negativní stránky muslimského světa ovšem také. I nadále se o těchto dvou věcech bude mluvit společně. Snad se nám bude dařit vyhýbat se, jak je to jen možné, černo-růžovému vidění.

  Diskuse
  JP
  September 16, 2015 v 13.59
  Napůl plná, nebo napůl prázdná sklenice?
  Ono asi vždycky přijde na to, jak se kdo na jakou věc chce dívat.

  Když někdo v dnešní situace poukáže na to, že Bůh jak křesťanů, tak i muslimů a židů je nakonec ten samý, přinejmenším svým původem - pak je možno tuto tézi odmítnout, či vysloveně "ztrhat" poukazem na velké rozdíly v reálných historických formách těchto tří náboženství; anebo je možno přijmout takový výrok vstřícně jako apel pro hledání cest ke vzájemnému porozumění.

  Oba tyto postoje jsou možné, a pro oba je možno nalézt celou řadu zcela objektivních argumentů.

  Asi opravdu nakonec záleží jenom na tom, co kdo chce sám vidět...
  September 16, 2015 v 17.31
  k tématu rozlišování
  impotentní postoj by byl mluvit z obav před černobílým schematismem jak radio Jerevan, tak i tak.
  Viník prostě není náboženství, které má stejné kořeny jako křesťanství či judaismus ale jeho mocensko poltické používání.
  Ostatně to známe i z historie katolické (a japonští fašisté také pracovali s budhistickými odkazy).
  ??
  September 16, 2015 v 17.38
  " Pokud toto má být způsob, jak čelit islamofobním projevům, pak si Martin Konvička může mnout ruce. "
  Nekteri lide (napr. Jan Sokol) upozornuji , ze pricinou tzv. xenofobie neni ani tak odpor k cizincum, ale znejisteni obyvatel vahavym ci spatnym pristupem statnich organu k problemum.

  Pripomnel bych ukazkove nesmyslny postup p. Sabatove v "satkarske afere".

  Nejenze prosazovala nabozenskou diskriminaci zbytku tridy (krestansti a ateisticti zaci pokryvku hlavy nosit nesmeji) ale zaroven svym neuvazenym postojem vytvari prostredi pro "amerikanizaci" spolecnosti. Myslim tim to, ze jedna z divek (somalka) uz s pomoci vychytralych advokatu podala zalobu o financni odskodneni ve vysi 100 000 Kc. V USA se pry advokatum, kteri se zivi timto zpusobem rika Supi.

  Kolik hlasu timto postojem a vyustenim pripadu zajistila Konvickovi se lze jen dohadovat.
  FO
  September 16, 2015 v 20.35
  J. Poláčkovi
  Problém není s tvrzením, že Bůh židů, křesťanů i muslimů je ten samý. Problém je v tom, že toto tvrzení (samo o sobě asi těžko dokazatelné, protože se pohybujeme v rovině víry, transcendence) je provázeno řadou konkrétních mylných a zavádějících tvrzení.

  Proto je jako celek těžko lze chápat jako příspěvek k porozumění, Porozumění musí vycházet z reálné znalosti. Dobrý úmysl sám o sobě nestačí.

  Myslím,že to není otázka, co kdo chce a nechce vidět.
  IH
  September 17, 2015 v 11.56
  Co se patří hodit na naši misku vah? Z čeho bere i parta na druhé straně.
  Kritika konkrétního exempláře "růžových brýlí na muslimy" v podání F. Outraty je zajisté oprávněná. Charakteristické ovšem je, že pisatel chce proti polopravdám praporečníků "černobrýlých" vidět vystupovat uvážlivé, nezjednodušující, objektivní znalce všemožných národních a náboženských větví nepřehledného miliardového, prudce narostlého a narůstajícího lidského moře. Tito jedinci, s velkými předpoklady soudit, mají svým klidným a zodpovědným argumentováním vrátit náš lid, rozkotávaný objevením a nebývalou oslavou sobectví, na cestu solidarity. Takhle tomu ovšem nebývá a my, intelektuálové, ač tím trpíme, musíme aspoň poněkud přijmout účast i pomoc nadšenců, aktivistů. Neboť o mnoha věcech se lidé rozhodovat citem, a ne rozumem, budou asi i nadále a teprve pak budou formulovat své postoje a věty.
  JP
  September 17, 2015 v 13.01
  Jenže, pane Outrato, ono se v daném případě asi opravdu nejedná primárně o ryze odborný teologický disput. V rámci kterého je bezpochyby legitimní vyžadovat naprostou věcnou korektnost argumentace.

  Tady se jedná o ruku podanou ke smíření, snahu zabránit vzájemné nevraživosti, násilí a zabíjení. A jde o to, jestli se k takovému gestu smíření postavíme sami vstřícně, anebo ho apriori odmítneme s poukazem na jakési věcné chyby v teologické argumentaci.
  TT
  September 17, 2015 v 17.43
  Outrata opět demagogicky
  Na základě jednoho článku, který ještě k tomu rozebírá velmi účelově, mluví o jakési Islamofílii. Typické pro jeho demagogické uvažování je srovnávání armádních jednotek s názvem Islámský stát se státními celky.

  Islámský stát není ani státem a podle všeho není ani islámský (je to projekt baasovských sekulárních oficírů, kteří se islámem jen zaštiťují, ale nepraktikují ho). Je to jako bych říkal, že Outrata je terorista, protože Irská republikánská armáda, která má na svědomí přes tři tisíce vražd měla katolický status, a Outrata je katolík, takže je terorista. A Tožička je taky terorista, protože za vraždění Irů vyznamenávala britské vojáky královna - hlava anglikánské církve (považované bůhvíproč za protestantskou) a Tožička je protestant.

  Takovéhle uvažování můžeme použít i na vyvražďování muslimů křesťanskými falangami ve Středoafrické republice, Ugandě, Libanonu (za podpory Izraele), Indii. A samozřejmě na vraždění černochů (a v malé míře i katolíků a židů) protestantstvím se zaštiťujícím Ku Klux Klanem a křesťanskou Bílou nadřazeností.

  Ale to Outrata nechce slyšet.

  Raději ukazuje, jak si arabské státy pomohly k bohatství díky ropě, aniž by mluvil o problémech kolonialismu a neokolonialismu, které mají na svědomí dodnes tisíce životů a do Evropy přinesly a přinášejí neuvěřitelné bohatství.

  Představa, že každý kdo zpochybňuje jednostranné očerňování Islámu je jeho obdivovatel je totální nesmysl. Ovšem v Outratových posledních antiislamistických článcích chybí kritické myšlení. To, které kdysi bylo pro Evangelickou teologickou fakultu příznačné. To, že se její dnešní vyučující uchyluje k očerňujícím článkům bez kvalitních podkladů je pro mě asi největší zklamání. Taková výuka může vskutku napáchat víc škody než úchylky zoologa Konvičky.
  FO
  September 17, 2015 v 20.31
  T.Tožičkovi
  Zkreslujete, co jsem napsal. Např. jsem nesrovnával Islámský stát se státními útvary, ale jen jsem napsal, že dnes ovládá podstatné území. Což ovládá.

  Pokud jde o to, je-li nebo není-li tzv. Islámský stát islámský, soudím, že zčásti nepochybně ano. Je islámský skutečně ve stejné smyslu jako ty zmíněné extremistické organizace jiných náboženství. Čerpá svým (zvrhlým) způsobem z jedné části tradice daného náboženství.

  Samozřejmě stejným způsobem odsuzuji násilnosti páchané extremisty jiných náboženství včetně křesťanů. Jen se jimi, musím přiznat, cítím méně ohrožen než extremismem islámským.

  Problém kolonialismu a neokolonialismu neopomíjím, sám jsem o tom zde již psal (kdo chce, dohledá). Jen si nemyslím, že se islámský extremismus dá svést pouze na kolonialismus a jeho dědictví. Pasáž o arabských státech a ropě se moc nepovedla, zpětně vzato bych to asi do článku nedával.

  Kritického myšlení by vždy mohlo být, aspoň u mě, víc. Když si tak čtu poslední reakci T. Tožičky, jsem docela rád, že se přece jen nemusím obávat udání na Evangelickou teologickou fakultu, jací to islamofobové tam vyučují.

  TT
  September 18, 2015 v 12.55
  Strach bez racionálního základu
  Včera zahynulo pět lidí při jediné havárii na D1. O prázdninách na našich silnicích zemřelo 150 lidí - třikrát víc než bylo v Tunisku teroristických obětí. Přesto, že stát se obětí hloupého řidiče je 3 x pravděpodobnější než být zastřelen teroristou v Tunisku, lidé nevěnují svou pozornost řešení existujícího problému automobilismu, ale možnému terorismu lidí, kteří tady ještě ani nejsou...

  Chápu, že se lidé bojí teroristů, chápu, že se bojí cizího. Ale racionálního na tom není nic. To je to, co mi vadí na článcích jaké píšou Hůlová s Outratou. Místo přiznání lidsky pochopitelných obav - které alespoň Filip Outrata poctivě přiznává v diskusi, bohužel ne v článcích - což by bylo poctivé v rámci hermeneutického přístupu, se mluví o potřebě komunikace elit s většinou či naivní islamofílii.

  Úkolem skutečného intelektuála a každého poctivě uvažujícího člověka by mělo být, aby svým racionálním přístupem a promyšleným jednání strachy překonával a ne je posiloval. Což se obávám, že podobné psaní dělá.

  Bavil jsem se o tomto problému se stovkami lidí v rámci své profese i při svých dobrovolných aktivitách. Mé kolegyně a kolegové rovněž. Vysvětlování souvislostí a sdílení dalších informací překvapivě často vede k odstranění strachu a často i k aktivnímu zapojení do pozitivních akcí.

  Obávám se však, že posilování stereotypů, podpořené poněkud redukovanými odbornými argumenty a trochu jakoby zastřené snahou o komunikaci s "váhavými situaci jen zhoršuje.

  Bylo by dobré, kdyby třeba DR zorganizoval disputaci na toto téma.
  September 18, 2015 v 14.15
  O domácích úkolech poctivého intelektuála
  Dialog, který rozdíl v názorech nevyužije k trpělivému dovysvětlení toho, čeho je třeba, není dialog ale namyšlené poučování. Situace, kdy jedna strana vystupuje s tím, že má jakousi pravdu "apriori", kterou "přece" jaksi automaticky každý slušný člověk uznává a p r o t o ví, "jak to je", nelze považovat za vstřícný dialog. Pak nemá společný čas smysl, protože nejde o hledání "pravdy" a tedy ani o nutnou schopnost pokorně přiznat tu či onu chybu v myšlení (pan Poláček jistě přesně ví, o čem mluvím), ale jen o ego, které si potřebuje zase něco dokázat.

  Máme-li rozdílné pohledy, je to skvělá možnost je porovnávat a hledat v čem se liší a proč se liší. Můžeme si věci gentlemantsky vysvětlovat, pokud tedy na tuto úroveň dialogu dosáhneme. Pokud nebudeme preferovat ignoraci, což je také oblíbená metoda "pohrdání" partnerem v dialogu (opět, pan Poláček přesně ví, co mám na mysli).

  Pan Outrata zde vysoce kultivovaně vysvětlil jen a pouze podstatu známé Gaussovy křivky, nic víc: V lese existují nejen největší stromy, ale také nejmenší. Vždy. Neexistuje les s jenom jedním extrémem.

  Neexistuje jen jeden konec určité veličiny, jen jeden extrém (matematický pojem) určitého fenomenu, tedy jen docent Konvička se svými přehnanými postoji (a se svou prokázaně primitivní vulgární dialektikou plebejské žumpy) na jedné straně, ale zcela zákonitě existuje i druhý extrém, tedy přehlížení možných problémů.

  Existuje černá a existuje růžová.

  Poctivý intelektuál není aktivista, který má křišťálovou kouli, a který ví, že nám nic nehrozí. Poctivý intelektuál se snaží stále opravovat své postoje a nikdy si není plně jistý, zda neudělal kdesi chybu, zda se nenechal někým ovlivnit nebo dokonce zavést na scestí.

  September 18, 2015 v 15.02
  Musím napsat, že články pana Outraty ve mně žádný iracionální strach nevyvolávají.
  Podobně jako ve mně nevzbuzují žádnou jistotu ani racionální argumenty.
  September 18, 2015 v 15.07
  Vlastníci křišťálových koulí…
  A zcela na rovinu: My si nemůžeme po 11. září 2001, kdy spadla i letadlem nezasažená 220 metrů vysoká t ř e t í budova WTC-7 být jisti vůbec ničím. Tehdy se tvrdilo, že to udělali zlí islamisté, přitom v USA na tento "Job" stačilo údajně jen 20 islamistů.

  A my se zde pohybujeme v rovině nikoliv domněnek, ale faktů, víme, ža právě tato událost byla z á m i n k o u pro velmi zásadní a velkou věc. Právě skrze 11. září vzniklo to, s čím se dnes potýká Evropa.

  K tomu viz nahrávky skvělého E. Koháha z února 2003, můj odkaz v diskusi, zde: http://denikreferendum.cz/clanek/21250-erazim-kohak-uprchlici-konecne-mame-prilezitost-neco-splatit.

  A hle, čas oponou trhnul a přestože zlí Islamisté poté, co USA svrhly zákonnou vládu diktátora Hussajna a umožnily tak nástup teroristů a tito dokonce vytvořili svůj vlastní stát, který má samostatnou ekonomiku (ať se nám to líbí, nebo ne), přestože natáčejí videa, kde řežou hlavy, přestože vyhodili do povětří staré chrámy v Palmíře atd. – tak najednou tito zlí islamisté nejsou pro Evropu jakýmkoliv podstatným nebezpečím.

  My to opravdu víme?

  Europoslanec Tomáš Zdechovský ani nevyloučil, že IS přetrvá: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/17.9.2015/

  A pan Outrata, když se zde tak jemně eticky snaží ukázat, že zde existuje i z j e v n á s n a h a nevidět možná nebezpečí, když tak trpělivě a slušně ukazuje, že není dobré mít růžové brýle, tak je zde velmi tvrdě napaden a pod jiným textem T. Tožička dokonce naznačil, že je snad ještě horší, než samotný šéf xenofobů Konvička.

  Pochopil jsem správně, že pan Tomáš Tožička nějak osobně nám všem garantuje, že ani za rok ani za 30 let nebude Evropa litovat, že přijala patrně až miliony lidí z hodně problémových regionů?

  Soudné stanovisko je jediné: My dnes nevíme, co přijde. My to prostě nevíme. A může přijít doslova cokoliv.

  My tedy nemůžeme vyloučit vůbec nic a "argumenty", že na našich silnicích umře 3× víc lidí než v Tunisku, neznamenají nic jiného, než že u nás zemře 3× víc lidí na následky nehod než na terorismus v Tunisku. Nic víc. Nikdy nic víc. Je pouhé přání dovozovat z toho jakýkoliv l o g i c k ý argument pro nějaké naše budoucí bezpečí.

  Poctivý intelektuál má respekt k názoru druhého člověka a neválcuje ho svým přáním. Protože realita je taková, že my dnes prostě nevíme, co bude v Evropě za rok natož za 30 let, až vyroste druhá generace muslimů, z nichž část bude nepochybně žít na sociálních dávkách, která se nikdy neasimiluje a po další periodické krizi kapitalismu ji bude velmi snadné radikalizovat. Velmi snadné.

  My prostě nevíme, zda třeba dokonce právě náš Karlův most a třeba i půl Prahy nevyhodí do vzduchu bomba islamistů.

  My dokonce nemůžeme vyloučit ani horší věc, že právě tu Prahu (Frankfurt, Paříž) nezničí zcela naopak bomba tajných služeb Američanů, což bude jen další Inside Job v dlouhé historické řadě, po kterém bude opět následovat další "spravedlivá" odveta, třeba atomová bomba třeba na Írán, protože tajné služby již během 24 hodin najdou pasy íránských teroristů, kteří si je zapomenou v taxíku při odjezdu na Letiště světového humanisty Václava Havla, v němž už Krnáčová dokázala snížit taxy...

  Takže konečně bude mít i stát Izrael klid. A třeba i za mlčenlivého souhlasů Číny a Ruska.

  Příliš fantastické? Nikoliv. Poté, co spadla třetí budova WTC-7, budova nezasažená letadlem, železobetonová budova vysoká 220 metrů, je už přece možné cokoliv. Zcela cokoliv.

  http://thinkprogress.org/politics/2008/07/31/26940/cheney-proposal-for-iran-war/

  http://audiklub.cz/forum/tema/43464-ako-americania-zacinaju-vojny-false-flag

  http://svobodnenoviny.eu/42-sokujicich-oficialne-priznanych-teroristickych-utoku-pod-falesnou-vlajkou/

  – možná ne všech 42 uvedených historických Inside Job událostí je zcela ověřených
  September 18, 2015 v 20.24
  raději bez konspiračních katastrof
  i přízemní pohled dává dost otázek k řešení - první je kapacitní (i slušní lidé jsou problém, pokud jich je příliš mnoho). další je neporozumění v mezikulturní komunikaci (znalosti jiných kultur jsou totiž minimální). Jaký je reálný vztah mezi umírněnými a radikální muslimy (IS celosvětově podporuje jen zanedbatelných 3 muslimů, ale ti umírnění aktivně nezasahují),
  nedoceňovány jsou vazby mezi bývalými metropolemi a koloniemi - v EU je už nyní na 20 milionů muslimů tj. 4% populace (v Rf ale taky 20 milionů což je ale 15% populace, jak to řeší oni:?) Rozvrat poltických režimů v Africe a AsIÍ je snadný, nová stabilita bez diktatury ovšem složitá.
  Co není známo je poměr těch, kteří mohou být ekonomickým a kulturním přínosem a těmi kteří znamenají jen potenciální klienty sociálních systémů. A specielně v ČR je přeceňován problém muslimů kteří k nám nechtějí ale naprosto nedoceńován problém ukrajinců, kteří budou chtít právě k nám.
  A ti kteří horují pro miltattní (orbánovské) řešení uniká jak negativní dopad na civilizaci má, když pomoc
  lidem v nouzi a na útěku j nahrazena kádrováním náboženským či rasovým. Topícího člověka se taky neptáte, jaký má původ.
  Tohle nemže být spor sluníčka versus náckové. Samozřejmě automatické přerozdělování pomocí kvót je bohapusté byrokratické sociální inženýrství. Odmítání solidarity je ovšem civilizační regres který by se mohl vymstít - oživením starých nenávistí které nasazení armády nevyléčí
  FO
  September 18, 2015 v 20.25
  O důvodech pro strach
  Souhlasím s T. Tožičkou v tom, že skutečně by mělo být úkolem překonávat strach a různé obavy. Jenže jediný způsob, jak se to dá dělat, je podle mě opravdu poctivé myšlení. Pod tím si já představuji snahu vidět věci skutečně ze všech stran, jak je to v dané situaci možné. Nikdy to nejde bezezbytku, jsme jen lidé.

  Skutečně mám obavy z radikálního islamismu. Tady v ČR to jistě není hrozba tak akutní, ale to zřejmě hlavně proto, že - a za tohle mě někteří tady na DR asi nebudou mít rádi - tady ještě není tak velký počet muslimů. V zemích jako je Francie nebo třeba Dánsko je to jinak.

  Bohužel je podle mě dnes nepopiratelný fakt, že radikální islamistická propaganda se i díky sociálním sítím snadno šíří. Nedávno jsem jako redaktor připravoval k vydání knihu Agent Storm, mrazivé nahlédnutí do toho, jak se radikální džihádismus celkem poklidně šíří v západních společnostech (Dánsko, Velká Británie). Důsledek: stovky až tisíce džihádistů evropského původu v Islámském státu, kteří teď vyhrožují, že přenesou boj zpátky do Evropy.

  Já se zkrátka nedokážu tvářit, že to není problém, nebo jen druhotný. Nedokázal bych to srovnávat s mrtvými na silnicích. A nedokážu přistoupit na to, že to nemá nic společného s islámem.

  Zároveň jsem napsal a budu to opakovat, že uprchlíci nejsou ohrožením, protože buď nejsou muslimy, nebo - a to asi především - před radikálním islamismem prchají. Není větší pravděpodobnost, že násilný džihádista bude z uprchlíka/imigranta a jeho potomka, než z konvertity domácího původu.

  O těchto podle mě důležitých věcech a jejich kontextu a příčinách se budu tady na DR nadále snažit psát a pokud možno i diskutovat. I přesto, že mě někdo sem tam obviní třeba z přihřívání rasistické polívčičky. Je to velmi důležité.
  ??
  September 18, 2015 v 21.37
  Toto prirovnani je velmi hloupe.
  "Přesto, že stát se obětí hloupého řidiče je 3 x pravděpodobnější než být zastřelen teroristou v Tunisku"

  Je neco naprosto jineho, kdyz nekdo zemre nasledkem nestastne udalosti a kdyz je ukladne zavrazden. Proto take nehody vysetruje dopravni policie a vrazdy kriminalka. Docela mne prekvapuje, ze p. Tozicka , ktery se chlubi svou znalosti problematiky terorismu o tomhle patrne nevi.
  ??
  September 18, 2015 v 21.51
  Ve mne rovnez uprchlici nevyvolavaji iracionalni strach.
  Vyvolavaji ve mne velmi racionalni strach. A ten zpusobil napr. p. Vladimir Dlouhy, ktery v CT zcela vazne nadhodil, ze syrsti uprchlici mohou nastoupit do velmi nedostatkove profese ridicu nakladnich vozidel. Vysvetlil, ze je to spatne placeny obor, ale tem Syranum by to stacilo.
  Kdyz pominu nepominutelny socialni rozmer teto obludnosti, musim se zminit o aspektu bezpecnostnim. Je zrejme (p. Tozicku to jiste potesi) ze pravdepodobnost zabiti na silnici se velmi podstatne zvysi, vzhledem k syrske dopravni kulture. Atentaty tedy budou marginalie.
  JN
  September 19, 2015 v 0.29
  Rizika a demagogie: Silniční doprava v ČR je téměř stejně nebezpečná jako válka na Ukrajině.
  V roce 2007 zahynulo v ČR při dopravních nehodách 1123 lidí. ČR má 10 miliónů obyvatel.
  Za jeden rok války na Ukrajině zahynulo asi 5500 lidí. V roce 2013 měla Ukrajina 45,5 miliónů obyvatel.
  Počet obětí dopravních nehod za jeden rok v ČR 1123 přepočtený na počet obyvatel Ukrajiny dává číslo 5110. Číslo 5110 je jen o 390 menší než počet obětí války na Ukrajině za jeden rok (odečteme jedno omylem sestřelené dopravní letadlo a jsme téměř na stejné cifře).
  Závěr: Silniční doprava v ČR je téměř stejně nebezpečná jako válka na Ukrajině. Strach z války je tedy "strachem bez racionálního základu" a kdo se bojí války je vlastně něco jako xenofob.
  LV
  September 19, 2015 v 8.56
  Ano odmítání pomoci lidem v nouzi má negativní dopad na civilizaci,
  nicméně soudím, že by toho odmítání bylo méně, kdyby bylo samozřejmé, že se od příchozích bude očekávat dodržování místních norem (psaných i nepsaných) a že se všem bude měřit stejným loktem.
  Velká část levice však došla k přesvědčení, že chtít něco takového je rovno rasismu.
  JN
  September 19, 2015 v 10.32
  Rizika a demagogie
  Takže, když jedete v ranní dopravní špičce do práce, ocitáte se vlastně "na frontové linii v husté dělostřelecké palbě".
  Bojíte se cestou do práce o svůj život? Ne? Je tedy zřejmé, že obava vojáka o život v husté válečné vřavě je "strachem bez racionálního základu", projevy takového strachu by se měly přísně trestat, nejlépe zastřelením (vždyť už se to tak kdysi dělalo a fungovalo to). Takový ustrašený voják je totiž vlastně něco jako xenofob. A my všichni jsme přece armáda, bojující pod heslem " stěhování není zločin". Válečný zběh nebo zrádce zaslouží to nejpřísnější potrestání!
  TT
  September 19, 2015 v 12.17
  Nenávist
  Outrata s Hůlovou prostě šíří stejnou maloměšťáckou nenávist k islámu, jako šířil poslanec Baxa antisemitismus v procesu s Hilsnerem. Kvazi-racionální zdůvodňování obav ze všech muslimů, protože jeden může být terorista, napomáhá šíření nenávisti k celé skupině obyvatel. Nevím, kolik znají Outrata s Hůlovou muslimů. Potkal jsem jich tisíce, pracoval jsem v zemích s muslimskou většinou i menšinou, Narazil jsem na několik fanatických hlupáků, naprostá většina však respektovala mou víru i mé zvyky.

  Od Outraty, který je stejně jako já příslušníkem náboženství, v jehož jménu se děly a dějí jedny z nejkrvavějších událostí na planetě mi přijde naprosto nepoctivé, že nedokáže ani náznakem identifikovat problém náboženského fanatismu obecněji, a jediné co dokáže je, omlouvat svůj naprosto iracionální, byť pochopitelný strach, zcela pavědeckými důvody.

  Byli to "muslimové", které jsme zachraňovali před "křesťany" v ve válce v Jugoslávii. Mešity ve Velké Británii a černošské i smíšené kostely a porodnické kliniky uskutečňující potraty v USA se dnes třesou strachem před řáděním "správných křesťanů". Ale nikoho nenapadne bát se zde usídlených Američanů, že to budou praktikovat také zde. Díkybohu!

  Ano, lidé jako Outrata mohou říkat že každý žid lační po árijské panenské krvi a každý muslim lační po krvi katolíka Outraty a nemá nic jiného na práci. Ale zůstane to směšným nesmyslem.

  A bez jakékoli nadřazenosti je třeba jasně a pregnantně vysvětlovat, že nebezpečí našeho světa číhá někde úplně jinde, než v uprchlících a muslimech. Především sv systému, který umožňuje a podporuje války, zbídačování a ožebračování celých národů a v poškozování celého ekosystému. Jenže to je evidentně příliš složité.

  Proto se lidé, mnohdy i nějak inteligentní, uchylují ke xenofobii a rasové nesnášenlivosti, místo aby řešili skutečné problémy. Žalobce Baxa byl zářivě ostudným příkladem tohoto zapšklého českého nacionalismu. Jestli se ho Outrata snaží následovat, je mu přáno.

  Nicméně by bylo fajn, aby Outrata konečně odpověděl na to, jak se staví k masovým vraždám a terorismu svých křesťanských souvěrců v posledních dekádách (nemluvím tedy o inkvizici katolické církve a katolické podpoře řádění kolonistů). Tomu se pořád vyhýbá, jako čert kříži.
  LV
  September 19, 2015 v 14.39
  Čísla - Ed West: The diversity illusions
  Do EU přichází 85% ze všech nekvalifikovaných migrantů, kteří přicházejí z rozvojových zemí, ale pouze 5% vysoce kvalifikovaných.
  USA a Kanada získávají 55% akademicky vzdělaných.

  Británie
  méně než polovina 650 000 Somálců, Turků, Bangladéšanů a Pakistanců má práci. Tyto komunity také nejvíce závisí na dávkách (39% Somálců versus 1% Poláků)
  Zaměstnanost migrantů je 68%, domácích 75%.
  40% Somálců nemá žádnou kvalifikaci.

  Studenti z Indie a Číny mají lepší výsledky než bílí Britové o 20% bodů.
  Sikhové jsou úspěšnější než bílí Britové, 82% bydlí ve vlastním.
  1981 patřila jedna třetina Indů mezi příslušníky svobodných povolání. -1 z 20ti britských Indů byl lékařem versus 1 z 200 bělochů. Británie má 7-krát více milionářů s příjmením Patel, než s příjmením Smith.
  45% Číňanů jsou vedoucí pracovníci a nebo příslušníci svobodných povolání (v. 25% bílých Britů a Indů)

  Máme tu příliš mnoho migrantů - souhlasilo
  37% (1989)
  24% (1994)
  22% (1999)
  41% (2007)

  1% britských Pakistánců a Bangladéšanů má partnera bělocha. U příchozích z Karibiku je to 20%.
  Sikhové, Muslimové a Hindové vstupují do smíšených sňatků asi v 10%.
  0,3 % muslimů uzavírá sňatek z Hindy a nebo Sikhy.

  0.5% Pakistánců a Bangladéšanů je bez náboženství
  versus 11.3% lidí z Karibiku a 20% bělochů.

  77% dospělých Britů má dojem, že nemohou kritizovat migraci, bez toho, aby byli označeni za rasisty. (2007)
  58% bílých dělníků (2008) mělo pocit, že lidé jako oni nemají nikde zastání
  38% (2009) mělo za to, že Británii migrace prospěla, 38% nesouhlasilo. Pro migrační byli pouze voliči zelených.

  58% věřilo, že velké části země už nevypadají jako Británie, díky migraci.
  59% se domnívalo, že migrantů je příliš

  49% věřilo, že by se migranti měli motivovat k návratu.
  29% očekávalo rasové násilí

  2002 (BBC) 28% bílých Britů mělo za to, že migrace zemi prospěla. 47% mělo opačný názor, tento názor sdílelo 22% příslušníků menšin.

  Británie
  Příjmy nejchudších padly od roku 2004 o 20%.
  1% migrantů v produktivním věku znamená pokles mezd 10ti % nejchudších o 0.5% a zvýšení o 0.4% pro ty s vysoce nadprůměrným příjmem.
  USA
  Migrace znamenala pokles mezd nejchudších o 7% (od roku 1980 do roku 2000).

  Růst cen bytů. Británie.
  Vzrůst počtu domácností o 1% vede ke krátkodobému růstu cen bytů o 8%, dlouhodobě pak o 6%
  V letech 1999-2009 počet nájemníků sociálních bytů narozených v zahraničí vzrostl z 800 000 na 1100000.
  Počet nájemníků narozených v Británii klesl o 1200000.
  Pořadník se prodloužil o 50%, v Londýně o 87%.
  (USA má pouze 2% lidí v sociálním bydlení v. 25% v Británii)

  283 milionů liber ročně stojí věznění migrantů.
  Počet vězněných cizinců vzrostl v letech 1999-2009 o 110%.
  67% kriminálních činů v ulicích Londýna jde na vrub černochů.

  Počet lidí, kteří si myslí, že by se mělo vydávat více na sociální dávky klesl
  z 58% (1991) na 27%(2009)
  September 19, 2015 v 21.01
  Panu Tožičkovi a odkaz na důležité video
  Díky za ta čísla (Lenko). Je třeba je vzít v potaz. A nebagatelizovat.

  Dnešní zprávy byly opravdu děsivé. Chorvati ani Srbové to nezvládají. Patrně to povede k otevření koridoru do Německa, jenže přesně na to čeká kolem 2,3 milionu (!) lidí v Turecku. Jinak doporučuju též TV Nova, často má reportáže klidnější a faktičtější než ČT.

  Pochopitelně migrantům je nutné maximálně pomáhat, protože to jsou OBĚTI a ne příčina. A navíc právě oni mohou být dále využiti a zneužiti. Systémem, mocnými. Jako loutky na šachovnici.

  Racionálně a k věci zde mluví i pan Dolejš, není problém pár set tisíc, nicméně řády milionů pro Evropu nebo Německo problém jsou. Ale hlavně to neřeší ty PŘÍČINY. A o těch se zde stále nikdo nebaví, až konečně částečně pan Tožička:

  Tohle jste napsal výstižně. Víceméně s vámi souhlasím, pokud se shodneme na tom, že lidé islámu jsou spíše zneužiti a použiti, než jako samotná příčina problému:

  »A bez jakékoli nadřazenosti je třeba jasně a pregnantně vysvětlovat, že nebezpečí našeho světa číhá někde úplně jinde, než v uprchlících a muslimech. Především v systému, který umožňuje a podporuje války, zbídačování a ožebračování celých národů a v poškozování celého ekosystému. Jenže to je evidentně příliš složité. «

  Asi znáte jméno režiséra Igora Chauna. Těch 22 minut tomu opravdu věnujte:

  https://www.youtube.com/watch?v=KWCBKdzh5ng

  Je nezbytně nutné ukončit války. V Sýrii a jinde. Pokud ani tyto miliony migrantů nejsou schopny sjednotit etické a pomáhající intelektuály (???) v Evropě, tak k čemu je pak lidská kultura?

  Díky za každého diktátora, který po zásazích NATO a USA udrží v těch zemích elementární pořádek a funkční státní strukturu. Včetně Asada. Čistá a jemná demokracie je v tamních zemích dnes čirá utopie.

  A každý, kdo teď bude bazírovat na kritice Ruska, kdo přes to všechno bude fandit USA, tak má na svědomí další a další mrtvé a hlavně pokračování celé té vlny migrace. – Zde je podstata. I našich neshod.

  My přece, jako Evropa, již máme obrovský problém a je třeba ho řešit. Ta válka v Sýrii stále trvá a pravděpodobně bude eskalovat. Věnujme se konečně už příčině, hledejme řešení a dejme potřebný signál i našim politikům.

  Jak mají ve světě o něčem mluvit, když ani zde se na ničem neshodneme? – A mezitím v Sýrii i jinde stále umírají lidé!

  FO
  September 19, 2015 v 21.25
  Je mi líto, že se T. Tožička
  namísto věcné debaty uchyluje ke stále silnějším osobním útokům. Nemám potřebu se uchylovat na tuto úroveň.

  Proto znovu a co nejvěcněji zopakuji, že islamistický extremismus je dnes reálné nebezpečí, což nejsilněji dosvědčují oběti islamistů, z většiny z řad muslimů. Psát a mluvit o tomto nebezpečí je podle mě důležité. Když jsem psal o nigerijském Boko Haram, snažil jsem se podle odborné literatury k tématu o co nejrealističtější pohled. Snažím se o to ve všech textech, ne vždy se mi to samozřejmě podaří.

  Když jsem opakovaně psal o situaci v Izraeli - a vysloužil jsem si za to obvinění z antisemitismu, T. Tožička tedy se svým naznačováním, že jsem na roveň s antisemitou, není originální - kritizoval jsem židovský extremismus. Napsal jsem článek o neblahém působení evangelikálních křesťanů v Africe, kde podporují pronásledování gay menšiny. Psal jsem o zhoubném dědictví "severních hodnot" nesených z velké části křesťanskou kolonialistickou Evropou.

  Ale vlastně, proč to tady píšu. Nemám potřebu se T. Tožičkovi zpovídat. O věcech, které považuji za důležité, budu psát dál, i kdyby mě on nebo kdokoli jiný přirovnával třeba k Hitlerovi nebo Mengelemu. To je, soudím, problém T. Tožičky, ne můj.
  RL
  September 20, 2015 v 1.10
  Filipe, děkuji za další zajímavý
  příspěvek. K tématu a debatám bych řekl následující. Nelíbí se mi černobílé a poněkud primitivní vidění světa, které vnímá všechny muslimy jako násilníky, jako nebezpečí, zlo a riziko, které je nutné z našich končin za každou cenu eliminovat. Stejně tak by ale bylo intelektuálně nedůstojné házet do 1 pytle všechny kritiky, kteří vznesou výhrady vůči islámu či některým jeho extrémistickým podobám, ať už jsou to členové IVCRN se svými populistickými vizemi a jednostrannou negací, anebo naopak lidé, kteří jsou na hony vzdálení snahám vylučovat muslimy z naší společnosti a kteří se snaží vnímat otázku islámské imigrace v mnoha aspektech, ať už s případnými plusy pro společnost, nutností pomoci uprchlíkům či imigrantům, nebo i s minusy/riziky, které soužití s některými příslušníky tohoto náboženství občas na Západě reálně přináší a které se u nás časem mohou také potenciálně projevit. Nemluvě o snaze nálepkovat každého bez výjimky, kdo vysloví nějaké obavy, za xenofoba, rasistu - či dokonce nacistu nebo fašistu. To je podobně extrémní přístup jako u konvičkovců, jenom kyvadlově převrácený. Svět není ani černobílý, ani černorůžový.
  September 20, 2015 v 11.23
  Návrh na systémové řešení – praktická otázka k metodě dialogu
  Uvědomil jsem si, že my se neshodneme, zda je lepší (obrazně) Slávia nebo Sparta. NICMÉNĚ se můžeme relativně snadno shodnout na tom, že tu jsou tyto OTÁZKY, na kterých se neshodneme.

  1) Pojďme zde tedy udělat nejprve SEZNAM těch sporných otázek

  2) A pak jej pojďme UTŘÍDIT utřídit podle naléhavosti a významu

  3) A pokud bude dostatek vstřícné vůle, času, tak pak můžeme, kdo se cítí, napsat k těm otázkám větší texty, které třeba právě DR zveřejní a pak se může vést diskuse pod těmito texty a bude to už nějak strukturované a třeba následný dialog povede ke společnému stanovisku.

  Protože problém není jen v té vlně imigrantů, ale mj. je i v tom, že si zde neumíme/nechceme naslouchat ani my.

  Vážený pane Tožičko, pokud se nepovede dialog zde, v klidu, třeba s panem Outratou, tak je to ale zatraceně špatný s i g n á l. Ano, jistě, všichni zde máme pocit, že něčemu rozumíme lépe, ale bez pokorného a klidného času, který si vzájemně zde věnujeme, bez snahy hledat argumenty, a hlavně bez v í r y, že tento dialog někam povede, tak opravdu dialog vést nelze a hlavně takový dialog nemá smysl a je pouze a jen ztrátou času.
  September 20, 2015 v 11.52
  Já to nějak nechápu. Jestliže nějakého člověka už delší dobu známe a víme, že jeho úmysly jsou dobré, nemůže na tom přece nic změnit skutečnost, že občas vyjádří nějakou myšlenku, kterou nechceme slyšet, protože se nám jeví jako nepřátelská.
  Přesně tak to teď vypadá.
  Musí snad intelektuálové potlačovat své myšlenky jenom proto, aby neznepokojovali veřejnost? V tom případě jsem ráda, že k nim nepatřím.
  Řeč sice skutečnost do značné míry ovlivňuje, ale na druhé straně se skutečnost nevytváří samotnou řečí. To je iluze.
  MP
  September 20, 2015 v 12.18
  Ale ne, intelektuálové své myšlenky potlačovat nemusí (Máme dělbu práce -- oni myslí, jiní potlačují. Těch jiných je dost a činí to rádi.). Co by ale dělat měli, alespoň ti píšící, je brát ohled na uměřenost.

  V češtině vyšlo za posledních dvacet let několik stovek popularizačních či poloodborných knih, které se tím či oním způsobem zabývají islámem. Je mezi nimi vysoké procento těch černých i těch růžových -- přitom to nutně nemusí znamenat, že ty probarvené knihy nestojí za čtení: takový Neexistující al-Andalus je hodně černě nahlížená kniha, ale pani Rodríguez-Magda ji napsala přes věskerou přiznanou zaujatost a strannost dobře.
  Kupodivu ale převažují ty knihy, které by se daly označit v dobrém smyslu jako věcné, v českém psaní o islámu předznamenané kdysi Felixem Tauerem.

  Od Filipa Outraty je trochu lehkovážné, když tuhle nepřebarvenou zónu přehlédne a když pomine skutečnost, že pokud se omezím jen na bulvár a --ještě hůř -- na popularizační stránky na netu, pak se do toho černo --růžového oparu propadne všechno. Prostě banální fakt, že když chceš o něčem něco vědět, nestačí se brouzdat po netu a pak křičet, že diskuse je povrchní.
  FO
  September 20, 2015 v 13.24
  Velice děkuji M. Profantovi
  za vlídnou a zároveň věcnou kritiku. Souhlasím samozřejmě s tím, že i v češtině existuje rozsáhlá odborná literatura s řadou barevných poloh. Ale myslím, že jsou i lidé, a možná je jich většina, kteří si názory utvářejí spíš nebo jen na základě popularizačních článků. Šlo mi právě o pohled na tuto popularizační a zjednodušující oblast. Mohl jsem to více zdůraznit, to je asi pravda.

  Hlavní popud k napsání mého článku bylo to, že pro některé ne hloupé a ne nevzdělané lidi byl citovaný článek příspěvkem proti xenofobii, který sdíleli. Proto jsem považoval za potřebné upozornit na úskalí povrchnosti v "růžovém" směru.

  Příště se v psaní o islámu zaměřím na přiblížení některých zajímavých cizojazyčných publikací, které nejsou běžnému čtenáři přístupné a známé. To je asi opravdu smysluplnější než rýpat se ve zjednodušujících textech z internetu, ať již jsou černé, nebo růžové.
  JP
  September 20, 2015 v 14.24
  Nečernobílý svět
  Pane Lovčí, máte samozřejmě plnou pravdu se svým voláním po vyváženém a nezaujatém pohledu na danou problematiku; ovšem takovéto skutečně vyvážené postoje jsou skutečně velmi vzácné.

  Jsou totiž také hlasy, které navenek hlásají právě tento požadavek nezaujatosti, nestranění ani jednomu ani druhému extrému; ale při bližším pohledu se ukáže, že jejich vlastní postoj není ani zdaleka tak nezaujatý jak by se mohlo zdát, a že jejich cílem je nakonec zrelativizovat všechny argumenty, a tedy i potenciální kritiku právě té jejich - skryté a tajené - zaujatosti.

  Mám tím na mysli toto: jsou účastníci těchto diskusí, kteří - bezpochyby plným právem - poukazují na objektivně existující rizika v souvislosti s migrační vlnou (většinově islámských) uprchlíků; ale za touto zdánlivou objektivitou se zdá někdy ukrývat čertovo kopýtko faktické xenofobie respektive islamofobie.
  September 20, 2015 v 14.41
  Islám a odkaz na video Igora Chauna
  To téma je hodně široké. Nemyslím, že ho lze zjednodušit tak, abychom po přečtení třeba až 100 tisíc stran výborně vybraných knih mohli udělat nějaký závěr, který je všeobecně platný.

  Může zde tedy někdo jasně zopakovat, co přesně zde řešíme? Protože jasné zadání je nezbytný předpoklad řešení.

  Islám obecně? Nebo třeba p o t e n c i á l islámu jako náboženství nechat se radikalizovat a ničit? Nebo potenciál islámu proměnit se v nepřátelskou a zlou ideologii? Nevstřícnou ke křesťanství?

  Nebo chceme tvrdit, že se všichni muslimové vzorně separují, ti zlí a radikální islamisté zůstanou v IS a všichni dobří a hodní emigrují k nám do EU?

  Někdo zde tvrdí, že něco je vyloučené? Že cosi lze garantovat? To asi nikdo z nás nemůže. Dialog by však přesto měl směřovat k nějakým závěrům a doporučením. Ale co lze dnes garantovat?

  Můžeme si vybrat třeba agresivní skinheady a svěřit jim na výchovu děti a ono to může dopadnout překvapivě dobře. A naopak můžeme svěřit děti dirigentovi pěveckého sboru a nakonec se z něj vyklube pedofil.

  Úkol, který si zde dáváme vlastně nemá řešení, protože jak to celé dopadne, to ukáže jen čas. Kdo z intelektuálů je kompetentnější než druhý? Kdo může něco tvrdit věrohodněji? Kdo má více soudnosti? Politolog Robejšek? Psycholog Höschl? Tomáš Tožička? Filip Outrata? Nebo pan Profant (pozdravujte syna u pirátů :-) ?

  Intelektuála Igora Chauna budou příznivci velkých dogmatických náboženství nepochybně označovat za esoterika nebo sektáře, nicméně mu nelze upřít dobrou vůli. Chaun se nepochybně nebude chtít lacině podílet na vytváření negativních nálad. Prostě nelze jeho úhel pohledu jen tak nějak odbýt, protože Igor Chaun docela zná svět, není mu 20 a mj. jeho táta se např. znal s Eduardem Tomášem.

  Možná se i Igor Chaun nechal ovlivnit a nechal zmást, možná Německo brzy milion nebo tři miliony migrantů bez problému přijme a třeba i ČR přijme 10 nebo 20 tisíc a s rodinami třeba i 50 nebo 100 tisíc migrantů (1 % naší populace) a třeba nebude problém. Jenže toto dnes přece nemůže nikdo garantovat.

  Nebo se smíříme s konstatováním, že na nějaké garance prostě dnes nemá nikdo nárok? Že prostě nevíme, co bude?

  Zde je to video, podstatný je závěr, má jen 16 minut (pozor, Chaunovi se tam připletly i některé neaktuální záběry):

  https://www.youtube.com/watch?v=1KshlaG43eY
  MP
  September 20, 2015 v 14.58
  Myslím, že obviňování F. Outraty p. Tožičkou je nespravedlivé
  Na druhé straně je bohužel v české prostředí třeba stále zdůrazňovat, že nelze klást rovnítko mezi islám a islamismus, resp. extremismus a terorismus. Zní to banálně, leč bohužel to banální není.

  A k pí Vytlačilové: Požadovat dodržování pravidel ode všech je nutné a mělo by být samnozřejmostí, pokud to nějaký levičák považuje za rasismus, pak je třeba takové pojetí "levicovosti" odmítnout.
  MP
  September 20, 2015 v 14.59
  Paní Hájková,
  vy přece intelektuálka jste a ne že ne...:)
  September 20, 2015 v 16.32
  Pokus o systematizaci naší situace
  Máme zde 4 velké tématické okruhy, které se prolínají:

  A) Velká světová geopolitika
  B) Ryze ekonomické otázky
  C) Podstata islámského náboženství / hodnocení muslimů
  D) Příčiny velké vlny migrace do Evropy

  Je marné hledat řešení bodu C) bez kontextu A), B) a D).


  A: 1) Jaký je vliv politiky USA v regionu? Viz jasná snaha USA odstranit Asada a tím zrušit ruskou základnu v Tartúsu. USA válčí proti IS jen formálně. Existují i názory, že USA IS přímo vytvořily.

  Srovnej: Je doloženo, že USA založily a financovaly Al-Kaidu od června 1979, na což přišla za půl roku reakce SSSR.

  2) Izrael od roku 1967 okupuje syrské Golanské výšiny – přes rezoluce OSN i nesouhlas dalších zemí včetně USA.

  Zásadní otázka: Nevyhovuje to, co se dnes děje (vlastně všichni proti všem), v prvé řadě zájmu státu Izrael? Včetně exodu milionů Syřanů ze země?

  B: 3) Není vlna migrace dobrou záminkou pro velký restart kapitalismu? Který má dnes již trvalé problémy?

  C: 4) Nepodceňujeme negativní náladu muslimů poté, co jim v mnoha zemích hážeme na hlavy bomby? Lze vůbec separovat obecnou podstatu islámského náboženství od v mnoha případech oprávněné reakce na velký soubor "našich" západních agresí? – Víme, že např. v Afghanistánu bojovali již v 19. století Angličané, nejde jen o dnešní Irák nebo Libyi.

  A hlavně: Můžeme odhlédnout od stále nedořešené otázky, zda na počátku všeho nebylo 11. září 2001, kdy administrativa USA vyhlásila náš západní "džihád" de facto všem muslimům?

  D: 5) Jak velký vliv na vlnu migrace má vstřícnost Německa, které potřebuje levnou pracovní sílu?

  6) Jaký podíl na zvýšení migrace má změna podnebí?

  7) Jak velký vliv na velikost migrace má přirozená touha lidí po lepší existenci a lepším bytí?

  8) Považujeme za vyloučené, že tuto velkou vlnu migrace podpořili a vyvolali sami islamisté? Jako odvetu Západu? Aby pak do statisíců migrantů přimíchali svoje "vojáky v civilu"? Viz Chaunovo video: https://www.youtube.com/watch?v=1KshlaG43eY

  * * *

  My zde přece nemáme šanci řešit jaksi separátně otázku, jaký je islám jako náboženství, pokud se odmítneme zabývat vlivem všech těch ostatních vlivů, zejména administrativy USA v daném regionu nebo pokud nebudeme vnímat mj. doslova akutní zájem potřeb německé ekonomiky a vedení EU (na neřešení příčin problému).

  Obávám se, že ptát se obecně, zda je potenciál islámu spíše dobrý nebo zlý (i tak lze zjednodušeně vidět spor Outrata ×Tožička), je podobné otázce, zda druh homo sapiens je dobrý nebo zlý. Zde můžeme konstatovat, že nejeden Člověk je často velmi zlý a neskutečně bezcitný.
  FO
  September 20, 2015 v 22.02
  M. Plevovi
  Máte asi pravdu, v každém článku na toto téma by asi mělo být vždy řečeno, že islám a islamismus není totéž. I když to na druhé straně není ani nic zcela nesouvisejícího, jak se taky občas objevuje...
  September 21, 2015 v 5.25
  Pane Plevo,
  to se vám jenom zdá. Ve skutečnosti to tak není.
  JN
  September 21, 2015 v 9.22
  Josefu Poláčkovi – Nečernobílý svět a komunikační faul
  Pane Poláčku, za normalizace byli lidé, kteří "bezpochyby plným právem poukazovali na objektivně existující nedostatky reálného socialismu. Za touto zdánlivou objektivitou se však vždy ukrývalo čertovo kopýtko faktického nepřátelství k socialistickému společenskému zřízení." Jak tito "zdánlivě objektivní kritici reálného socialismu", ve skutečnosti však "ztroskotanci a zaprodanci" končili, to je Vám známo. Naši koncepci slunečního humanismu si prostě rozvracet nedáme!

  Jakoukoliv kritiku je možno velmi jednoduše napadnout obviněním kritika, že za zdánlivě objektivní kritikou ve skutečnosti ukrývá ty nejhorší úmysly, které navíc nejdou nijak odhalit, a proto je taková objektivní kritika vůbec to nejzákeřnější, co může být!

  Neexistuje proti tomu téměř žádná obrana a říká se tomu KOMUNIKAČNÍ FAUL.
  JN
  September 21, 2015 v 10.15
  Tomáši Tožičkovi – Smutné čtení Vašich diskusních příspěvků
  Je nesmírně smutné vidět, jak hrubě obviňujete Filipa Outratu a Petru Hůlovou Z ŠÍŘENÍ NENÁVISTI. Oni se snaží o pravý opak. Je smutné, že to nevidíte. Je smutné, že používáte jen jejich příjmení. Je smutné, co tryská z Vašich diskusních příspěvků.
  Má ta debata vůbec nějaký smysl? Nebylo by rozumnější vyřídit si ty názorové rozpory někde v ringu?
  Zdá se, že Petra Hůlová SE UŽ BOJÍ O TOM MLUVIT: "Pokud člověk cítí obavy, kličkuje teď i tím jazykem, aby to nebylo špatně vyloženo. No a už to mě štve. Vy jste mi dala otázku a já jsem vlastně v křeči."
  Je Vaším cílem, pane Tožičko, aby se všichni, kdo mají jiný názor než Vy, BÁLI MLUVIT?
  JN
  September 21, 2015 v 10.46
  Michalu Ruskovi - "A každý, kdo teď bude bazírovat na kritice Ruska, ... , tak má na svědomí další a další mrtvé a hlavně pokračování celé té vlny migrace. – Zde je podstata."
  To je nesmírně silné tvrzení, pane Rusku. Skoro to vypadá, jako byste oblékl dres sborné. Vinu USA na destabilizaci oblasti a na lidských obětech například v Iráku zde přece většinou nikdo nepopírá. Vysvětlete mi tedy, prosím, proč je dobré, když do Sýrie přijdou ruští vojáci, a proč je špatné, když do Sýrie přijdou američtí vojáci.
  Těmhle rozdílům já vůbec nerozumím.
  ??
  September 21, 2015 v 16.54
  Otazky nejen pro vas p. Outrata.
  "Pokud se kdokoli hodlá dobrovolně řídit jakýmikoli pravidly a neporušuje při tom zákon země, ve které žije, nelze mu v tom bránit.“

  Jak se postavit ke skutecnosti, ze nemecti muslimove pozaduji zavedeni muslimskych svatku. K tomu je zapotrebi zmenit zakony. Toto je zatim kuriozita. Lze vsak z toho odvodit, ze s rustem vlivu silici islamske komunity dojde i na pozadavek zmen jinych zakonu az na ony povestne dva hlasy zen a jeden hlas muze pre soudem, ci pripustnost trestani manzelek v muslimskem svazku. Kdo , kdy a jak stanovi prekroceni hranice prijatelne pro evropskou spolecnost ? Pripadne bude to jeste evropska spolecnost podle soucasnych nasich predstav, ve ktere bude mozno vznest takove pozadavky ? Nedopadneme jako ona povestna zaba v hrnci ?

  http://www.spiegel.de/politik/deutschland/tuerkische-gemeinde-will-muslimischen-feiertag-in-deutschland-a-945491.html
  JP
  September 21, 2015 v 16.54
  Pane Nusharte, co je vlastně tak pobuřujícího na konstatování, že ne všechno, co se tváří jako objektivní a vyvážený pohled, takový doopravdy je?

  A ostatně, ten příměr s těmi disidenty za socialismu opravdu není tak docela od věci. Celá ta parta kolem Havla skutečně tvrdila, že naprosto nemají v úmyslu odstranit socialismus a zavést kapitalismus - a je asi dost zřejmé, jak to dopadlo. Někdy opravdu není na škodu dávat si velký pozor na ten jemný rozdíl mezi tím, jak se kdo sám prezentuje, a jaké postoje zaujímá doopravdy.
  MP
  September 21, 2015 v 18.40
  Josefovi Poláčkovi
  Tvrzení, že nechtějí odstranit socialismus bylo naprosto pravdivé, jen zbytečné. Socialismus v této zemi před rokem 1989 opravdu nebyl.

  Pavlovi Kuchejdovi

  V čem se ten požadavek německých muslimů liší od snahy zavést u nás další sváteční dny o velikonocích? A nepište mi, že v tom, že Velký pátek je tradiční místní svátek, devět z deseti Čechů Vám nebude schopno říct, proč se vlastně má světit (a z těch devíti si přitom nejméně dva vyplnili při sčítání lidu katolické vyznání). A chcete z toho vyvozovat, že příště přijdou se zákazem rozvodů anebo s povinnou náboženskou výukou na školách?
  JN
  September 21, 2015 v 19.03
  Josefu Poláčkovi - Pobuřující konstatování
  Pokud napíšete PROČ, a pokud se na toto "proč" dá reagovat, pak na takovém konstatování není pobuřujícího nic.

  Ten příklad nemožnosti kritiky reálného socialismu byl myšlen obecně. Pokud byste viděl jako oprávněné, že reálný socialismus nebylo možno kritizovat (to je doložitelný fakt, je to obecná vlastnost reálného socialismu), potom by takovéto Vaše konstatování bylo pobuřující velmi.

  Pokud Vám jde o ten jemný rozdíl mezi tím, jak se kdo prezentuje a jaké postoje zaujímá doopravdy a pokud tedy máte na mysli mě, již několikrát jsem zde v diskusích napsal, že z imigrace, zejména z té její podoby, kterou zde velmi intenzivně prosazují někteří nekritičtí zastánci určité vize "správného" světa, obavy mám. Nic tedy nezatajuji. Ano, jsem tedy xenofobní a považují to za zcela přirozené. V té souvislosti bych rád připomněl jednu scénu z filmu "Účastníci zájezdu", kde Anna Polívková v roli Jolany zachrání jednoho "potápěče" před společenským znemožněním...

  Současně tvrdím, že lidem, kteří jsou v ohrožení, jsou pronásledovaní, hrozí jim válečné útrapy, věznění, hlad, smrt..., že takovým lidem je třeba pomáhat, je třeba otevřít jim své srdce a je třeba také trochu přemýšlet, aby ta pomoc byla účinná a nepřinesla víc škody než užitku. Stručně shrnuto, jsem tedy xenofob s kladným vztahem k uprchlíkům.
  Pokud na mém postoji najdete ještě něco jiného, čeho jsem si sám nevšiml, budu rád, když mě na to upozorníte.
  FO
  September 21, 2015 v 20.20
  P. Kuchejdovi
  Zavedení muslimských svátků samo o sobě není problém. V některých muslimských zemích jsou křesťanské svátky (spolu třeba s buddhistickými) státem uznané. Zcela jiná věc jsou jakékoli požadavky, které vedou k nerovnoprávnosti mezi mužem a ženou např. v právní oblasti. To musí podle mě zůstat zcela vyloučené a muslimská menšina musí dobře vědět, že se jí to nepodaří prosadit. Stanovit to pochopitelně musí politici, právníci, veřejně se projevující lidé, zkrátka musí to podle mě být věc celospolečenského konsensu.
  September 22, 2015 v 3.15
  Panu Nushartovi – proč Asad a proč Rusko
  Máte pravdu, mohl jsem to napsat méně tvrdě. Nicméně si všimněte, že už i zástupce Izraele přijel do Ruska a dále pokračují jednání Ruska i s USA (Kerry). Vyvíjí se to rychle.

  Vycházím z faktu, že Rusko má v Sýrii jedinou základnu široko daleko (na rozdíl od USA) a té se prostě nevzdá. Také se domnívám, že Rusko potřebuje pracovat na svém image mírotvorce. A myslím, že se to daří, např. vybudovali tábor pro 500 lidí.

  Ale je tu hlavně i zkušenost. Což jsou pro mě tvrdá data, fakta. USA a NATO pod vylhanými důvody přepadly Irák, země se rozvrátila a k dnešku se můžeme hádat, zda v důsledku rozvratu státu tam umřelo jen půl milionu, nebo přes milion lidí. Podobně jde i o Libyi. Kaddáfi byl podobně jako Hussajn diktátor, ale infrastruktura státu fungovala. Mnohem lépe než dnes. Dnes stát v Libyi prakticky neexistuje. Je tam chaos, anarchie. Strašné. – „Díky“ nám. A mj. zejména Francii. Ta byla tehdy velmi aktivní.

  A připomeňme: Irák = ropa, Libye = ropa. A Sýrie = klíčové území pro transport ropy do Evropy.

  Naše představa, naše tak velice naivní představa, že místo Asada dáme nějakého dobrého demokrata a v zemi zavládne mír je naivní.

  Ve skutečnosti je to náš Západ a naše NATO, kdo pravidelně podporuje opozice v řadě zemí pod rouškou lidských práv. A situace se v delším horizontu vždy jen zhorší. – Nebo na kterou zemi jsem zapomněl?

  Jsem názoru, že je pragmatičtější podpořit Asada „výměnou“ za to, že se bude chovat lépe k opozici . Prostor pro takové dohody zde je. Jen k nim mít vůli. Včetně Ruska.

  To, co sledujeme nyní, tj. až 4 miliony Syřanů mimo vlast, to je mj. důsledek situace, že si někdo trpělivě a dlouhé roky přihřívá svoji agendu.

  Nebo proč by to mělo dopadnout jinak, než v Iráku nebo Libyji?

  Demokracie toho druhu, jako máme u nás v Evropě jsou na tamní síly slabé. Bohužel. Kritizovat tamní diktátory za násilí vůči opozici (viz Libyje) a dokonce vojenská a mediální pomoc této opozici přece k bezpečí nevede. To už přece máme a dokonce opakovaně vyzkoušené. A velmi tragicky, skrze miliony mrtvých, je to snad málo?

  Ostatně ta role IS je velice záhadná, někdo musí IS vyzbrojovat a zásobovat zbraněmi. Kdo to asi je. Už to někdo zjistil? Že by ufoni? A pak, jako vždy: Cui bono?
  September 22, 2015 v 4.08
  Mladí lidé a pohled na Rusko
  Měl jsem teď možnost vést autem dva mladé lidi (cca 25) let, asi půl hodiny jsme se bavili o imigrantech. Po oťukání jsme si docela rychle vyjasnili úhly pohledů. Pochopitelně věděli o mnoha chybách a problémech válek zejména USA. Tedy o všech těch svinstvech, které pod rouškou lásky a pravdy "náš" Západ ve světě dělá. Ale byli pevně přesvědčeni, že Rusko je méně kultivované. Takže přestože nebyli schopni jakkoliv fakticky doložit, že Rusko je nebezpečnější a páchá více zla, než "naši", tak se prostě pragmaticky rozhodli, že USA a NATO je menší zlo. Marné bylo moje vysvětlování situace se spojením NDR a SRN, kdy nepřipadlo v úvahu, že by Ukrajina byla v NATO, stejně jako čísla o referendu na Krymu nebo informace o teprve Chruščevově daru Ukrajině. A vlastně to byla u nich až emoční věc. Prostě Rusko ne. A víme přece, jak fungují "naše" média.

  Pane Nusharte, vy přece víte, že malí a bezvýznamní neurčují světové dějiny. Blízký a Střední východ je rozbitý. K tomu jsou zapotřebí strašné a masivní síly. Vždyť my, kteří snad ještě máme odvahu hledat v tomto světě zbytky pravdy a spravedlnosti, přece nemůžeme dělat nic jiného, než podporovat vždy tu slabší stranu. A tou je dnes nepochybně Rusko, viz sankce EU a USA. Přičemž v podstatě nejde o sankce samotné – protože poškodí ekonomicky EU a Rusku v delším horizontu spíše naopak paradoxně pomůžou, bude více samostatné a bude mít diverzifikovanější trh – ale jde hlavně o s i g n á l, aby všichni věděli, jak zlý a proradný je Putin. A na to i mladí slyší.

  Takže zatímco fakticky se rozšiřuje všude po světě panství Západu (tj. USA a NATO), tak mladí přesně naopak více a více věří tomu, jak Rusku stále roste chuť.

  Proč si nikdo nedá tu práci, aby spočítat počty mrtvých, které ta či ona velmoc má celkem na svědomí. Ale i v přímém důsledku vojenských akcí? Tedy nejen na frontě? A já si opravdu nedělám o žádné velmoci iluze, ani o USA, ani o Rusku a možná vás překvapím pochopením, že možná budeme za 15 let rádi, že tady máme silné NATO a silné USA proti Číně. Mimochodem i z tohoto pohledu je šíleně krátkozraké dělat si z Ruska nepřítele a nikoliv spojence. Sankce jsou prvním krokem k válce. Nemyslím, že k ní dojde, ale sankce jako s i g n á l pro veřejnost fungují dokonale.

  Copak je normální vyloučit z řešení situace kolem Sýrie Rusko jaksi apriori? Kvůli té Ukrajině? Protože už přece "všichni správně víme", jak je Rusko odporné? Viz mj. LN: www.casodej.cz/ln-syrie.jpg. – Toto má být ten jediný správný a povolený tón? Proto jsme přece klíči necinkali…

  Takže kolik přesně mrtvých a lidských tragédií má na svědomí naše NATO a USA? Třeba jen za posledních 25 let? A kolik Rusko? V důsledku „nepovedených“ akcí?

  Není jen a pouze čistě logické, aby situaci kolem Sýrie, kterou USA evidentně neřeší, konečně pomohlo řešit Rusko?

  Nicméně pokud ovšem je naším cílem nikoliv pomoc občanům Sýrie a uklidnění celé oblasti, ale hlavně to, aby se mohla dál ekonomika EU plnit migranty, tedy lidskými zdroji, tak pak pochopitelně zvát Rusko k řešení situace nepotřebujeme. To bychom byli padlí na hlavu.

  A co Libye – tam nejsou lidé? Proč se o ní v ů b e c nemluví? A co další velké konflikty ve světě? Proč se zaměřujeme jen na Sýrii? Protože nám za rohem v Chorvatsku jde zrovna pár desítek tisíc obětí našich konfliktů? Jen proto?
  September 22, 2015 v 9.28
  Islám - islamismus
  Po čase jsem se opět dostal k DR a 'můj DR' mne nezklamal. Naopak mne potěšil věcnou debatou o sporném až výbušném tématu uprchlíků, několikrát inspirovanou pěknými članky pana Outraty. Souhlasím s ním také, že dobrá vůle je základním předpokladem, ale že pro rozhodování je nezbytné znát realitu a rozumět jí. Proto tento příspěvek.
  Rád bych především upozornil na tři zdroje (v angličtině) informací zejména o islámu a islamismu:

  1) Sborník informativních analytických studií o tom jak se imigranti přizpůsobují životu v nové zemi v USA, Kanadě, Australii, Německu, Francii, Britanii, Skandinavii a dalších zemí:
  "Controlling Immigration: A Global Perspective, Third Edition", Editors: James F. Hollifield, Philip L. Martin, Pia M. Orrenius. Stanford University Press 2014

  2) Důležitá politologická komparativní studie o vztahu křesťanství a islámu k liberálnímu státu:
  "The Secular State Under Siege: Religion and Politics in Europe and America", Christian Joppke. Polity 2015

  3) Projev ministerského předsedy Davida Camerona o islámském extremismu, kde ohlásil nový zákon (lze nalézt na googlu pod )

  Můj závěr z četby byl ten, že společnost může imigraci zvládnout, pokud všechny skupiny občanů, včetně věřících křesťanů a muslimů ('transcendentní náboženství') vyznávají zároveň silné 'civilní náboženství' a řídí se jím. To jest, cítí loajalitu ke státu, dodržují zákony a jsou tolerantní k odlišným názorům a kulturám. Je tomu tak zejména v přistěhovaleckých zemích, USA, Kanadě a Australii, a ve Velké Britanii, kde žije tradice 'imperiálního multikulturalismu': "Jsme křesťané, hinduisté, síkové, muslimové, animisté, všichni loajálni poddaní královny: dodržujeme její zákony a podéháme jejím spravedlivým nezkorumpovaným soudům a vzájemně se tolerujeme a spolupracujeme, případně jsme i soudruzi ve zbrani." Toto myšlení (David Cameron je nazývá 'britské hodnoty') a politickou, správní praxi přejaly zmíněné bývalé kolonie a slouží jim dobře.

  Křesťané rozlišují to 'co náleží Bohu a co císaři' a nemají s 'civilním náboženstvím potíže - je 'řídké', neplete se do záležitostí svědomí (ale EU projevuje nepříjemné tendence dirigovat 'morálku' a zasahovat do svědomí). Kdežto muslimové potíže mít mohou. Mnohdy muslimové - přistěhovalci druhé generace - se dají získat k fundamentalistickému pojetí islámu, který tyto dvě roviny, Boží a císařovo, neuznává. Islám se pro ně stává politickým náboženstvím - je zároveň ideologií, liberálnímu státu nepřátelskou a nebezpečnou.
  Po zkušenostech s mladými muslimy v Britanii a pod tlakem občanské společnosti, premier Cameron ohlásil nový zákon, který umožňuje přísnější dohled na muslimské školy a na dodržování zákonů o rovnosti žen, např. aby dívky nebyly nuceny do manželství, nebo odváženy do Afriky na obřízku. Jedna ministryně se při tom zmínila o dohledu na kázání v mešitách. Rozumím tomu jako snaze obnovit a posílit 'britské hodnoty' - tradiční civilní náboženství.

  Považuji za správné, že česká vláda přistupuje k uprchlíkům vstřícně a zároveň obezřetně. Naše civilní náboženství je slabé: státu si nevážíme, politiky a soudy považujeme za zkorumpované, zákony nedodržujeme. Nemůžeme očekávat, že by se migrant od nás naučil dobrému občanskému chování. Jeho integrace do společnosti je však nezbytně důležitá a může být vedena především v pracovních a sousedských vztazích. Také s tímto jsou u nás celkem dobré zkušenosti.
  JN
  September 22, 2015 v 10.24
  Michalu Ruskovi – V mnohých věcech s Vámi souhlasím, v celkovém pohledu na politiku však nikoliv.
  "Vždyť my, kteří snad ještě máme odvahu hledat v tomto světě zbytky pravdy a spravedlnosti, přece nemůžeme dělat nic jiného, než podporovat vždy tu slabší stranu. A tou je dnes nepochybně Rusko ..."
  Pokud bychom se řídili touto Vaší zásadou, museli bychom nepochybně v rusko–ukrajinském konfliktu podporovat slabší Ukrajinu. Toto východisko ke hledání pravdy a spravedlnosti se mi zdá příliš jednoduché. Nakonec podporou slabších stran v konfliktech na Středním východě ty vražedné konflikty jen prodlužujeme a zvyšujeme počet mrtvých.
  Politika je uměním spravovat věci veřejné ku prospěchu veřejnosti. V tomto smyslu je to "umění možného". Prospěchu veřejnosti nelze dosáhnout prosazováním nereálných subjektivních idejí o dobru a pravdě a zlu a falši. Těmito idejemi se v rámci "umění možného" má dobrý politik řídit, pokud by se však domníval, že politika je zápasem dobra a zla a účel světí prostředky, byl by naivní a způsobil by ve světě mnoho utrpení, jak to ostatně můžeme vidět. Takzvanou "prací s nenávistí a jejím cíleným směrováním" se nikdo nestaví na stranu pravdy a spravedlnosti, ale pouze na stranu nějakých cizích zájmů.
  Je potřeba také vnímat, že nestojíme někde nad světem a nejsme v pozici hodnotitele morálky světové politiky. Jako součást světa máme také své bezpečnostní zájmy. Politika je tedy také střet zájmů a v tomto střetu nestojíme jako Bůh nad světem a nehájíme světové dobro. To by bylo velmi naivní, ničeho bychom nedosáhli, naopak by to mnoha lidem přineslo utrpení a problémem takového postoje by byla nereflektovaná pýcha. Politika je střet zájmů a v tomto střetu hledáme co nejširší možné průniky společných zájmů. Hledáním těchto průniků zajišťujeme svoji existenci, svoji bezpečnost. (Můžete zde, pane Rusku, takovýto průnik společných zájmů ČR a Ruska nějak definovat? Zajistí nám tento průnik společných zájmů naši suverenitu a bezpečnost?)
  Je třeba reflektovat svoji pýchu a uvědomovat si, že pravdu nevlastníme. Teprve v rámci toho "umění možného" a s dostatečnou vlastní sebereflexí můžeme a máme prosazovat v politice pravdu a spravedlnost.
  Tvrzení, že USA je říše zla a Rusko říše dobra a spravedlnosti je opravdu velmi jednoduché. USA, jak jistě víte, nejsou jediným státem, ve kterém když spadnou nějaké domy, tak někde jinde začne válka.
  JP
  September 22, 2015 v 13.52
  Byl - nebyl?
  Tedy socialismus? To je otázka pohledu, pane Profante. Pokud vycházíme z představy toho, co socialismus být měl, pak ten "reálný socialismus" byl samozřejmě pouze paskvil svého původního ideálu.

  Na straně druhé, kapitalismus to nebyl také - a přece jenom, určité socialistické elementy tu byly, a všeobecně byl tento systém jako socialismus označován a vnímán.

  A pokud si dobře vzpomínám, ještě ve dnech převratu se právě Havel dušoval, že jejich (opozičníků) cílem naprosto není rozbít socialismus.
  JP
  September 22, 2015 v 14.07
  Jak rozpoznat pravé motivy?
  Pane Nusharte, já jsem původně skutečně pouze reagoval na poznámku respektive požadavek pana Lovčí. A dosti jsem přitom rozvažoval, jestli se mám do této záležitosti vůbec pouštět, protože se předem jevilo dosti pravděpodobným, že to ten či onen diskutující vztáhne na sebe. Totiž tu mou výhradu, že sama skutečnost, že určité obavy z (nekontrolovatelného) přílivu uprchlíků jsou bezpochyby oprávněné, ještě zdaleka nemusí být zárukou toho, že hlasatel těchto názorů je zcela prost xenofobních respektive antiislamistických pocitů.

  Vždyť svým způsobem i takové obskurní figury jako jsou pánové Konvička či Černoch uvádějí antiimigrační argumenty, které by mohly mít objektivně určitý reálný základ; a přesto asi sotva bude závažné pochybnosti o tom, že jejich skutečnou motivací není nic jiného nežli holá xenofobie.

  Jsou případy, kdy je skutečně krajně obtížné rozpoznat, jaká skutečná motivace za kterými navenek hlásanými názory a postoji vlastně stojí. A tak bych zase jednou ze všeho nejspíše odkázal za starého dobrého Aristotela: nakonec je všechno otázkou správné míry. A ještě bych k tomu připojil Platóna, když ústy Sokrata řeší otázku, jakým způsobem legitimně argumentovat, když věc sama není nijakým způsobem jasná a jednoznačná.

  Sokrates na to odpovídá, že v takovém případě se filozoficky založený účastník diskuse má zásadně postavit na tu slabší stranu, aby ji argumentačně posílil.

  A tak i pro mě je dosti užitečným kritériem pro hledání pravých motivů toho či onoho účastníka to, jestli - v daném případě v otázce imigrantů - hledá argumenty v jejich prospěch, když se většina staví proti nim, anebo v jejich neprospěch.
  ??
  September 22, 2015 v 15.35
  Pro p. Outratu.
  Jiste jste si vsiml p. Outrata, ze jsem napsal ze svatky jsou kuriozita. Ovsem vase dalsi vety jsou mozna prehnanym optimismem.

  "Stanovit to pochopitelně musí politici, právníci, veřejně se projevující lidé,"

  Vzpominate si na "satkarskou aferu" kdy p. Sabatova , ktera ma hajit rovnost lidi v tomto state, z nabozenskych duvodu zvyhodnila dve muslimske divky, proti jejich potencialnim spoluzakum. Fakticky podporila pokus o proniknuti sharie do verejneho prostoru.
  To vse za halasne podpory tzv. slunickaru. Divite se, ze lide naslouchaji Konvickovi ?

  O vrazdach ze cti, ktere jsou takovym "tutlanym problemem" zapadni evropy, slunickari odmitaji vubec diskutovat. A i kdyz budou muslimove zdanlive integrovani, ty vrazdy ze cti nezmizi.
  MP
  September 22, 2015 v 16.08
  Pavlovi Kuchejdovi
  Pokusil byste -- pokud možno bez svých obvyklých nadávek a osobních osočování -- vyjádřit přesně, v čem je dívka v šátku při výuce na škole zvýhodněná? Nebo v čem jsou znevýhodněni žáci, kteří na hlavě šátek nemají?
  A podobně bych se rád dověděl, jací sluníčkáři odmítají diskutovat o vraždách ze cti. Tu a tam o tom něco čtu a shodou okolností vesměs od autorů, které byste nejspíše označil za sluníčkáře (to je ale dáno tím, že v němčině něčtu zapšklé polofašisty, určitě o tom píší také).
  JN
  September 22, 2015 v 18.13
  Pavlu Kuchejdovi - Problém se šátkem?
  Nerozumím tomu, proč z takové malichernosti dělat aféru. Kdysi se zase dělala aféra z dlouhých vlasů u kluků. Někteří byli ve škole i násilně ostříháni. Mně je úplně jedno, co kdo nosí na hlavě nebo na sobě, pokud je mu vidět obličej. Žádnou šaríju jsme tady neměli a ženy nosily dřív šátek úplně běžně. Zdravotní sestry mívaly čepec..., když budou mít šátek, je mi to úplně jedno, to je jejich věc.
  FO
  September 22, 2015 v 20.09
  Vraždy tzv. "ze cti"
  jsou vraždy jako jakékoli jiné. Musí být vyšetřeny a přísně potrestány. V tom nevidím také žádný problém, tedy pokud funguje policie a soudní systém.
  FO
  September 23, 2015 v 0.32
  Díky P. Rychetníkovi
  za příspěvek a zajímavé odkazy. Právě jsem dostal do rukou zajímavou knihu o islámu v Británii, Innes Bowen, Medina in Birmingham, Najaf in Brent. Inside British Islam, 2014.
  ".......... 2) Izrael od roku 1967 okupuje syrské Golanské výšiny – přes rezoluce OSN i nesouhlas dalších zemí včetně USA.

  Zásadní otázka: Nevyhovuje to, co se dnes děje (vlastně všichni proti všem), v prvé řadě zájmu státu Izrael? Včetně exodu milionů Syřanů ze země? ..........".

  Já bych s tím Izraelem brzdil pane Rusku.
  Je samozřejmě značně frustrující, že se někdy nevyhýbá plošnému použití těžkých zbraní, což osobně nekompromisně odsuzuji, ať mluvíme o židovsko-arabském konfliktu nebo o bývalé Jugoslávii.

  Na druhou stranu je naprosto nezbytně nutné nezapomínat, že je Izrael už od svého vzniku nepřetržitě vystaven útokům.

  Golanské výšiny jsou strategickým územím, ze kterého je možné buď těžce devastovat nížinu pod nimi, nebo ji naopak účinně chránit.
  V současnosti v syrské části Golan za umocněné podpory Íránu soustřeďuje Hizballáh síly k otevření nové protiizraelské fronty.
  Právě proto proběhlo nedávné setkání Netanjahua a Putina v Moskvě.
  Považoval bych za jisté, že se na Golanech nevyskytnou žádné nové ruské zbraně a situace bude plně v režii Izraele.
  A jestli se Sýrie rozpadne, což se asi rozpadne, bude poměrně složité dál mluvit o "okupovaných územích", když ten, kdo má být okupovaný, nebude existovat.
  V tom případě bych byl pro zrušení rezoluce č. 497 Rady bezpečnosti OSN a uznání současného území pod správou Izraele na Golanských výšinách za jeho integrální součást.

  Totéž v podstatě platí o Západním břehu, i když tam je situace jiná a je mi jasné, že zde, na levicovém webu, s tím mnohem tvrději narazím.
  Hovořit o Samaří jako o Izraelem okupovaném území je podle mě nesmysl -- OSN zde má plány s Palestinou, ale pravda je, že Arabové ze zdejší smíšené populace nikdy nejevili přílišný (tj. masový) zájem o nějaké politické sebe-ustanovení se, a okupace (Trans)Jordánskem za něj také považovat nelze.
  Což rozhodně neplatí pro Židy. Tisíce lidí den co den kolonizují tuto krajinu a na kopcích staví nová a nová sídla. Od roku 1967 jich už je 245 (-- 4 byly zrušeny).
  A není to žádná lehká práce. Studenti po škole jezdí z půdy těchto prašných skalnatých pahorků vybírat kameny, ze kterých se staví terasy a na nich bytelné domy obklopené zahradami,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  To vše je nejen na bázi dobrovolnosti......... - je to vykonáváno se zápalem a zaujetím -- ti lidé neochvějně věří, že toto místo jim dal ke správě Bůh, že je to biblické srdce Izraele................. a je prostě fakt, i když to není podstatné, že Židé tyto končiny obývali kam až lidská paměť sahá a opouštěli ho vždy jen nedobrovolně.
  Pokud jde o negativní vymezení, tj. o vztahu k místním Arabům, jsou zde samozřejmě radikálové, kteří je považují za sebranku zmetků, které by bylo nejlíp postřílet (hlavně v rodinách, kde v důsledku terorismu přišli o blízké), ale značná část je také smířlivá a počítá s mírovým soužitím (pod izraelskou správou samozřejmě) - koneckonců osadníci nezabírají muslimy spravovanou krajinu, na těch kopcích. kde nyní stojí osady, nebylo nic.
  Takže vyzývat stát Izrael, ať ukončí výstavbu na tzv. Západním břehu, je dost marné - ty osady nestaví stát, ale lidé, kteří s tím nepřestanou, i kdyby přestali mít jakoukoliv podporu.

  Jo jo, jenže co s tou zatrachtělou Palestinou,,,,,,,,,,,,,,???
  * * * * * * * * * * * * * * * *

  Takže ano pane Rusku, Izrael z událostí v Sýrii možná (ale jenom možná) něco vytěží -- a já osobně bych mu přál, aby na konci toho všeho měl pod svou správou, mezinárodně uznanou, jak Golany, tak Judeu --, ale říkat, že to co se na Předním východě momentálně děje, nějak zosnoval Izrael, je tedy dost přehnané.
  September 23, 2015 v 10.47
  Panu Outratovi
  Děkuji za odkaz.
  Prohlížel jsem anotaci na webové stránce nakladatele. Kniha vypadá skutečně informovaně a zajímavě.
  September 23, 2015 v 14.43
  Pragmatismus povolíme? Zbytečné OSN? – Aleši Morbicerovi
  Díky za delší poznámku. Berte, prosím, že mám ve zvyku nadhazovat věci až extrémně, protože mám zkušenost, že dialog pak jde rychleji k cíli. Kvůli času.

  Ad – co slouží státu Izrael: Toto jste řekl vy: »ale říkat, že to, co se na Předním východě momentálně děje, nějak zosnoval Izrael, je tedy dost přehnané.« n i k o l i v já. Jen vnímám a hledám relevantní varianty a mnohé z nich (zřejmě na rozdíl od vás) nevylučuji, přičemž vím, že mám velmi omezené informace a vím, že se mohu v úvaze snadno mýlit. Tedy nikoliv, takto jsem to opravdu neřekl. Zde se musím ohradit a poprosit vás, abyste mi nepodsouval, co jsem neřekl.

  1) Takže se shodneme na tom, že to státu Izrael opravdu pomůže, protože se jednak hodně oslabí sama Sýrie (a tedy její tlak na Golany) a dále proto, že skrze boje se oslabí mnohé okolní státy, Izraeli často nepřátelské?

  N e v í m, nakolik to stát Izreal jen opravdu ryze pasivně sleduje s tím, že se mu to hodí, že z toho značný profit…, nebo zda Izrael třeba jednal v zákulisí s vládou USA, aby případný boj s IS "nepřeháněla" a v rámci možností USA nasměrovaly své zbraně tak, aby právě IS měl větší prostor směrem k Sýrii... – To jsou pochopitelně nepodložené úvahy, jsou to spekulace.

  Lišíme se, my zde přítomní, svojí vírou, tentokrát ovšem nikoliv ve Svatou Trojici, ale v počestnost vlády USA – nebo vlády Izraele. Vládě USA věřím stejně jako vládě Číny, nebo jako vládě Ruska (třeba to, že její vojáci nebyli na Krymu – Putin to potvrdil později, což mu již méně slouží ke cti).

  Mám vážné podezření, že 11. září je ukázkový inside job, tedy false flag. A, mimochodem, očekával jsem více poctivosti alespoň v ekonomice např. u německé firmy Volkswagen – zdá se, že kauza falešného software na emise a pokuta ve výši 435 mld. Kč ukazuje spíše na další nové kolo tvrdé ekonomické války mezi USA a EU.

  Komu lze v tomto světě věřit? … Pane Aleši? A dovolíte několik otázek? 2) Pokud uznáváte, že Izrael Golanské výšiny potřebuje z bezpečnostního hlediska (tomu rozumím), měříte stejným metrem Rusku a uznáváte tedy, že i Rusko má na Krymu své bezpečnostní zájmy? (stačí ano/ne) 3) Když se nám to nehodí, tak prostě budeme rezoluce OSN ignorovat? 4) Jak se v této souvislosti stavíte k přepadení Iráku, které bylo bez mandátu OSN? 5) OSN je tedy lépe zrušit? – Když si lze jeho postoje vykládat, jak se komu líbí a libovolně nerespektovat…

  Pokud máte mapu Sýrie, tak Rusové budou působit na severu, hlavně chránit "jejich" Asada, protože skrze něj mají garantovánu přítomnost v regionu. Co by dělali Rusové dole na Golanských výšinách? To nemá geopolitickou logiku a víme, že Netanjahu se už s Putinem snad až docela přátelsky (k převeliké nelibosti všech rusofobů) sešel: http://casodej.cz/putin-netanjahu.jpg (LN 21 .9. 2015).
  JN
  September 23, 2015 v 15.31
  Já Vám nerozumím, pane Tožičko. (Manuál pro aktivisty)
  1.)Říkáte, že se nesmíme bát. Že strach je nebezpečný ("tento druh debaty se mi zdá ještě nebezpečnější...").

  Vlastně se tedy můžeme bát, ne však terorismu, ale špatného druhu debaty. Takový strach je naopak potřebný a z potřebného strachu vyrůstá potřebná a chvályhodná agresivita. Debata by si totiž jinak plynula, kam by sama chtěla, a pokud by ji někdo odpovědný a poučený nehlídal, mohla by sklouznout k nebezpečnému a špatnému druhu debaty. Je tedy třeba držet správnou ideovou linii debaty. Samotná debata jako nástroj k odhalování pravdy fungovat nemůže, mohla by se snadno samovolně odchýlit od správné ideové linie. Pouhá interakce názorů jakýchsi jejich nespolehlivých nositelů může vést k pro nás nepředvídatelným závěrům, a to si prostě nemůžeme vzhledem ke své odpovědnosti, kterou jako humanisticky smýšlející lidé máme před světem, vůbec dovolit.

  2.)Nesmíme kritizovat to, čeho se nesmíme bát.

  Jakoukoliv debatu na poli takovéto kritiky je třeba rozhodně odmítnout, i kdyby tato kritika byla v něčem opodstatněná. Musíme jí v zárodku zpochybnit třeba tím, že se jedná o kritiku jen na základě jednoho článku, nebo že mezi ostatními vyjmenovanými regulérními státy, praktikujícími právo šaríja, se ocitlo i "území ovládané ryzími extremisty, jako je takzvaný Islámský stát" a Islámský stát přece není z našeho hlediska státem. Do věcné debaty se však rozhodně nepouštějme, je to z hlediska naší odpovědnosti před světem, jako humanisticky smýšlejících lidí, nanejvýš nebezpečné. (viz bod 1.)
  Můžeme naopak kritizovat Petru Hůlovou. Ani ne tak "na základě jednoho jejího článku" a toho, o čem ten článek je, ale na základě toho, že její kritický článek je zaměřen pouze na menšinu, bohužel zrovna na tu menšinu, které byla svěřena odpovědnost za správný vývoj světa a jejímž jste členem. Kritický článek Petry Hůlové, i pokud by měl v něčem pravdu (zabývat se jeho obsahem je proto škodlivé), ohrožuje naši snahu o správný vývoj světa, ohrožuje správný vývoj světa, je tedy jednoznačně škodlivý i v případě, že by byl pravdivý.

  3.)Musíme věřit tomu, že snaha rozlišovat uprchlíky a ostatní imigranty je škodlivá, tedy vlastně tomu, že poskytování práva na azyl pronásledovaným a ohroženým lidem je škodlivé.

  Všichni jsou přece ohrožení, přijmeme je tedy všechny. Tím samozřejmě soucit (toto nevhodné a zastaralé slovo raději opustíme a budeme už vždy používat moderní a správný termín "solidarita") obyvatelsva se všemi ohroženými příchozími vroste a jeho vztah k imigrantům se bude zlepšovat. Obavy, že mezi příchozími mohou být bojovníci Islámského státu je však proto třeba ihned rázně omítnout (viz bod 1. - nepřipustit opuštění správné ideové linie debaty, možno použít i emotivní způsob reakce, např. "přece se z toho neposeru" ap.)
  Osudem chudých a nevzdělaných lidí, kteří zůstanou v Africe, se zásadně nezabývejme. Jsou prostě hloupí, měli si našetřit a odejít k nám také. (Koneckonců, představa rozvráceného kontinentu osídleného hrstkou chudých a nevzdělaných lidí, plného nerostných surovin a nějakého zbytku nosorožců a slonů, které už nebude mít kdo chránit, taková představa může být pro někoho docela lákavá. To ale samozřejmě nikde neříkejte nahlas, je to velmi nebezpečné a mohli byste tím ohrozit správný vývoj světa.)

  4.) Musíme věřit tomu, že Slávek Janoušek slovy písně "a že jsem chlap s humanitním názorem, uložím ho (uprchlíka) v boudě s naším Azorem... spokojeně procházím se záhonem, cítím se být Nicholasem Wintonem" podporuje rasistické tendence ve společnosti, odmítá uprchlíky a zaujímá vůči nim nadřazenou pozici.

  Možná přesně nevíme, jak to vlastně Slávek Janoušek myslel, když to však nechápeme my, tím méně to může chápat obyčejný prostý člověk se sklony ke špatnostem, o jehož emoce a názor bojujeme. Někdo by si to vzhledem ke slovům "chlap s humanitním názorem" mohl vyložit i tak, že to vlastně paroduje nás. Žádný takový humor však nemůžeme připustit. Pokud je vyznění písně nejasné, správný výklad písně stanovujeme my sami a je samozřejmě vždy lepší píseň odsoudit, protože nevíme, co by se z toho ještě nakonec mohlo vyklubat.

  5.) Vzorem správné novinářské práce nechť nám je kampaň proti hnusným, zapšklým, xenofobním a rasistickým Čechům na Britských listech.

  Musíme věřit tomu, že tato kampaň, která vystřídala dřívější články o nebezpečí islamismu s přiloženými mapkami plánovačů Islámského státu, na kterých území IS zasahuje až do střední Evropy, musíme tedy věřit tomu, že tato geniálně vedená kampaň už obrátila nejednoho českého rasistického hnusáka v multikulturního humanistu s příkladným vztahem ke všem cizincům.

  6.) Vzorem správného aktivisty a vynikajícího pedagoga nechť je nám Milan Kohout, který v rozhovoru s Janem Čulíkem prozrazuje, že pobyt v USA ho naučil opravdovém respektu ke všem kulturám.

  Musíme věřit, že jedině díky tomuto hlubokému respektu může vylít své sperma do kropenky se svěcenou vodou v polském katolickém kostele.

  7.) Musíme věřit tomu, že účel světí prostředky!

  September 23, 2015 v 15.53
  Odkaz na bakalářskou práci o kibucích (2009)
  JN
  September 23, 2015 v 19.31
  Josefu Poláčkovi - "Jak rozpoznat pravé motivy?"
  "Jsou případy, kdy je skutečně krajně obtížné rozpoznat, jaká skutečná motivace za kterými navenek hlásanými názory a postoji vlastně stojí."

  Domníváte se, že toto je převládající běžný způsob komunikace a jen v některých případech je "krajně obtížné" tuto komunikaci správně dešifrovat? Ve kterých případech má takováto komunikační strategie z hlediska úspěšného dosažení vlastního vytyčeného cíle vlastně smysl? Je tímto případem i tato diskuse?

  "Sama skutečnost, že určité obavy z (nekontrolovatelného) přílivu uprchlíků jsou bezpochyby oprávněné, ještě zdaleka nemusí být zárukou toho, že hlasatel těchto názorů je zcela prost xenofobních respektive antiislamistických pocitů."

  Potřebujete nějakou záruku, že Váš diskusní partner je zcela prost
  xenofobních respektive antiislamistických pocitů? Pokud tuto záruku mít nebudete (a je zcela jisté, že ji mít nebudete, neboť takovou záruku je z principu nemožné poskytnout a tyto pocity se dají velmi dobře skrývat, někdy tak dobře, že ani sám člověk neví, že je skrývá), budete ochoten pokračovat v diskusi?

  Jsou ony skrývané skutečné motivy obtížně rozpoznatelné jen pro ostatní diskusní partnery nebo i pro samotného mluvčího?
  September 24, 2015 v 0.48
  Ad. "pomáhat slabšímu" atd. - panu Jiřímu Nushartovi
  Děkuji za detailní repliku, přestože uvádíte řadu výtek, nemám problém s kritikou. To, co píšete, je pochopitelně docela rozumné.

  Průnik zájmů ČR a Ruska je zajímavá otázka. Nemám ji takto promyšlenou, ale již jsme zmínil, že z hlediska geopolitiky je jistě výhodnější Rusko na straně EU a NATO, než Číny. Nechápu, proč toto EU nechápe, a proč tak zcela nepochopitelně tlačí Ukrajinu do NATO a tedy se provokuje "ruský medvěd".

  Pokud sledujete např. ceny mléka (plnotučné, Kaufland 10,90 Kč), tak je zřejmé, že "sankce" poškozují naši ekonomiku. Mj. Zde je pragmatický přístup.

  Je přece zřejmé, že nás, tedy ČR Rusko nijak neohrožuje, naše firmy tam podnikají a ohrožují a poškozují nás přesně naopak, ekonomické sankce. Také opravdu nechápu ta tvrzení, která slyším z TV, že kdybychom se odklonili od USA, tak budeme ihned nějak v zájmové sféře Ruska. To jsou přece nesmysly.

  Pochopil jsem, že mě poněkud kritizujete za příliš velký idealismus, jako kdybych nazíral svět – po vzoru Ikara – z až příliš velké výšky, která nám, bídným červům, snad až nenáleží. Ale snad jsem alespoň trochu postřehl, že tím chcete prostě říct, že musíme myslet a uvažovat a jednat v prvé řadě pragmaticky. Nu, pokud bych tak uvažoval před rokem 1989, tak bych vstoupil do strany a netiskl mj. samizdaty... Ale chápu, že ta praktická stránka života a bytí tu také je. Ale mám názor, že politiku ČR názory Michala Ruska ovlivňují jen nepatrně, takže mi jde spíše o v y v a ž o v á n í jednostranné rétoriky, kdy naše média, včetně veřejnoprávní ČT, neinformují objektivně. To je prostě fakt. Ideová indoktrinace navíc začíná už i u dětí. Ale to je jiné téma.

  »Prospěchu veřejnosti nelze dosáhnout prosazováním nereálných subjektivních idejí o dobru a pravdě a zlu a falši. Těmito idejemi se v rámci "umění možného" má dobrý politik řídit, pokud by se však domníval, že politika je zápasem dobra a zla a účel světí prostředky, byl by naivní a způsobil by ve světě mnoho utrpení, jak to ostatně můžeme vidět. Takzvanou "prací s nenávistí a jejím cíleným směrováním" se nikdo nestaví na stranu pravdy a spravedlnosti, ale pouze na stranu nějakých cizích zájmů.«

  To je zajímavé. Jistého pragmatismu je nám nepochybně třeba. Můžete ještě upřesnit tu práci? Děkuji. Jinak subjektivity se cíleně snažím vyvarovat, byť nepochybně marně, ale spíše záleží, jaká data člověk dlouhodobě zkoumá, jaký vnímá kontext a hlavně: jak vidí hybné světové síly z hlediska příčin, tedy z hlediska osobní motivace.

  Zde je diskuse o islámu, pak Tožička, který jezdí hodně po světě má spíše pozitivní zkušenost. Pan Outrata vidí, snad podobně jako já a 80–90 % naší společnosti jistá a velice vážná nebezpečí... Ještě by mě potěšila reakce na to A), B) C) a D). Protože jsem názoru, že v ekonomice jde opravdu o "máslo a zbraně". Tedy o to A) na prvním místě. A nyní se to týká i té vlny migrace. Můžeme třeba nějak odhadnout, pokud bychom už klesli na takto (pro někoho nechutně) pragmatickou rovinu, zda tato vlna imigrace bude třeba za 10 nebo 50 let pro Německo ekonomickým přínosem? Data jsou různá.

  A k té pomoci slabšímu to je pochopitelně složitější. Pokud bych to už měl rozebírat takto věcně, tak pokud bude subjekt číslo 1 a subjekt číslo 2, kteří budou ve sporu, tak pro mě jako subjekt 3 bude nepochybně lepší pomoci slabšímu, protože u toho silnějšího bych se musel spolehnout jen na jeho milost, kdežto slabšího bych mohl, snad, nějak přemoci. Ale vysokou politiku asi nejde takto vykládat. Spíše jsem měl napsat, že idealista bude vždy pomáhat slabšímu, pokud jej silnější neprávem napadne. A to, jak postupuje NATO k hranicím Ruska a přitom se Rusku vše otlouká o hlavu je už donebevolající. Prostě velká křivárna, naše strana není o nic lepší a tím pragmatismem to já prostě obhájit neumím. Ostatně i Chomsky nebo Stone kritizují svoji zemi a dělají správně.

  September 24, 2015 v 0.57
  Ironie jako forma dialogu
  Ironie je velmi nebezpečná zbraň. Je to smutné a bohužel, zdá se mi až signifikantní, že tam, kde není poctivá touha dohledávat argumenty, nastupuje vždy p ř e z í r á n í. Tedy jako forma ne-komunikace. Od jistého stupně ne-dialogu už pak člověku, zdá se, nezbývá, než se uchýlit k ironii. Obávám se však, že pan Tožička tu vaši poslední repliku nebude brát tak špásovně, jako já.
  September 24, 2015 v 0.58
  … a taky jsem agent KGB a xenofob, ale ještě jsem si toho nevšiml.
   
  LV
  September 24, 2015 v 19.40
  Poznámečka
  Ona se část levice opravdu zbláznila.

  Asi před deseti lety nejaká členka vlády/člen vlády ve Švédsku vyhlásil, že chtít po přistěhovalcích, aby se naučili švédsky je rasismus.

  Část levice haji mrzačení ženských genitálií - je to takový zvyk a my nemáme právo někoho k něčemu nutit.
  LV
  September 24, 2015 v 19.44
  Poznámka
  David Cameron měl projev v Mnichově, kde kritizoval multikulturalismus. Před svým vystoupením si pozval do své residence jednoho bývalého islamistu.
  LV
  September 24, 2015 v 19.52
  Poznámka - ad vraždy ve jménu cti
  Není to otázka pouze muslimů, je to důsledek jiného pojetí cti, takže se týká i křesťanů, sikhů.

  Matně si vybavuji, že v Británii byl případ, kdy se vražda ve jménu cti soudila jako zabití. On, chudák nevěděl, že manželka se nemá zabíjet.
  LV
  September 24, 2015 v 19.58
  ad nastartování kapitalismu
  Viděla jsem někde článek (německy) - představitelé německého průmyslu říkali asi toto.
  Máme mnoho přistěhovalců, je potřeba je zaměstnat. Jejich produktivita bude nízká. Proto je nutno snížit minimální mzdu, sociální dávky, které se měly zvyšovat, zvyšovat nelze.
  LV
  September 24, 2015 v 20.08
  Co tady nepadlo
  Z trojice
  masová migrace
  demokracie
  sociální stát
  lze vybrat pouze dvě věci tj. pokud budeme mít masovou migraci bude vyrušena buď demokracie a nebo sociální stat.
  September 24, 2015 v 20.17
  Lence Vytlačilové
  Bude vyrušena buďto demokracie nebo sociální stát?
  Slavoj Žižek píše v článku http://a2larm.cz/2015/09/zadne-norsko-neexistuje/ : "Potřebujeme radikální ekonomickou změnu, která by odstranila podmínky, které uprchlíky vytvářejí. Bez transformace způsobu fungování globálního kapitalismu budou brzy neevropští uprchlíci následováni migranty z Řecka a dalších států uvnitř Unie. Když jsem byl malý, nazýval se takový organizovaný pokus o regulaci komunismus. Možná bychom jej měli znovu vynalézt. Je možné, že je to z dlouhodobé perspektivy jediné řešení."
  September 25, 2015 v 11.58
  Včera se v Právu vyjádřil k migračnímu problému historik Mrázek.
  Připomíná paralely pádu Říma a stavu současné Evropy. Není to povzbudivé čtení. "Přicházející muslimové evropskou kulturu vůbec nevnímají jako svůj vzor /na rozdíl od našich emigrantů v 68 - moje poznámka/, paradoxně však stojí o evropskou úroveň, s níž jsou ovšem tato kultura a evropský životní styl srostlé. Navzdory své víře racionálně kalkulují nikoliv s "nebeskou manou" a Alláhovou milostí, nýbrž s bohatou sociální podporou cílového státu. Už v tom je vidět první zádrhel .... Co se stane, když nebudou běženci ve svých hmotných představách o životní úrovni uspokojeni, naznačuje zkušenost s imigranty třetí generace ve francii, Anglii, Německu i jinde..... Jak zvládne oslabený kontinent masu přišedších, jejichž cílem NENÍ splynutí s evropskou civilizací a jejichž životní styl naráží i na řadu zákonů evropských zemí? Nesestoupí-li demokratičtí politici z výšin idealistického blouznění k rozumu, těžko časem čekat něco jiného než nová ohniska extremismu přímo na kontinentu a v budoucnu velké konflikty s náboženským podtextem". Amen.
  MP
  September 25, 2015 v 12.42
  P. Ševčíku,
  a ten historik Mrázek je muslim? Nebo dělal nějaký sociologický průzkum mezi muslimy? Že tak dobře a přesně ví, co muslimové chtějí a co ne?

  Co je to evropská kultura? A nepatří nikoli ke kultuře, nýbrž k politickému základu naší civlizace, tedy demokracii, tolerance a náboženská svoboda? Jak může někdo prý hájit demokracii tím, že chce nějakou skupinu kolektivně trestat a brát jí lidská práva? Tohle je záchrana Evropy?
  September 25, 2015 v 12.58
  Pane Plevo, prectete si ten clanek v Pravu cely
  a zkuste se nad,nim zamyslet. Vic ted pro Vas nemohu udelat.
  JP
  September 25, 2015 v 17.00
  Vnější argumentace a vnitřní motivy
  Pane Nusharte, musím přiznat, že je mi poněkud záhadná ta míra emocionality, kterou očividně do tohoto tématu investujete.

  Připomeňme si, o co se jedná: o čistě věcné konstatování, že postoje vnějškové se ne vždy musí krýt s motivy vnitřními. To je snad plně nepopiratelný fakt. A dokonce Vám dám plně za pravdu i v tom, že i každý sám se může velice mýlit, co se posouzení jeho vlastních motivů týče.

  Dejme si příklad z jiné oblasti: před nedávným časem na stránkách DR běžely stejně tak rozvášněné diskuse o konfliktu Rusko-Ukrajina.

  Mnozí příslušníci levice se postavili na stranu Ruska - a uváděli celou řadu zdánlivě věcných argumentů, proč tvrdí, že pravda a právo byly a jsou na ruské straně.

  Ale vzhledem k tomu, že ten akt ruské agrese byl natolik nade vší pochybnost jasný a zjevný, nemohu v žádném případě uvěřit, že by tento - naprosto selektivní - výběr jejich zdánlivě věcných argumentů byl jejich pravou motivací. Tu pravou motivaci (kterou si většina z nich nejen nepřiznává, ale dokonce skutečně ani sama neuvědomuje) je možno nalézt právě a pouze v jejich - přemrštěné a deformované - levicovosti, či přesněji řečeno levičáctví.

  Tuto diagnózu jsem stanovil už tehdy, a mohu ji tady pouze jenom opakovat: mnozí tito levičáci mají natolik černobílý obraz tohoto světa, a natolik jsou emocionálně spjatí se svou hlubokou nenávistí vůči všemu kapitalistickému, že automaticky a podvědomě jako pozitivní a dobré hodnotí všechno, co nějakým způsobem oslabuje a poškozuje Spojené státy, jakožto symbolického reprezentanta tohoto kapitalismu.

  Takže ještě jednou, pane Nusharte: navenek prezentovaná argumentace se skutečně naprosto nemusí krýt se skutečnými vnitřními motivy a pohnutkami; a mnohdy (či dokonce možná většinově) si člověk svých niterných, podvědomých pohnutek sám vůbec není vědom. Člověk přirozeně argumentuje bezprostředně, ve prospěch nějaké věci či proti ní; ale sotva kdo jde tak daleko, aby se podíval jaksi "za" tuto svou bezprostřední argumentaci, a rozebral si (sebe)kriticky ty vlastní niterné motivace, které ho k této argumentaci vedou.

  A závěrem konstatuji ještě jednou: v některých případech (jako s tím Ruskem) je celkem snadné odhalit tu pravou motivaci očividně zcela zcestné argumentace; ale v jiných případech je to skutečně velice obtížné. Někdy je možno určité motivace jenom předpokládat či uhadovat, ale sotva je možno je tvrdit s jistotou.
  MP
  September 25, 2015 v 22.00
  P. Poláčku,
  vyjměte nejprve třísku ze svého oka...
  Vy jste si v otázce Řecka uložil tak očividný a tak iracionální Denkverbot, že teprve až jej překonáte, mohou být vaše málem freudovsky hlubinné výzkumy levičáctví brány vážně...
  ??
  September 26, 2015 v 12.21
  Pro p. Plevu.
  "A nepatří nikoli ke kultuře, nýbrž k politickému základu naší civlizace, tedy demokracii, tolerance a náboženská svoboda?"

  A jste presvedcen, ze forma nabozenskeho projevu na verejnosti musi byt nutnou soucasti nabozenske svobody ? Myslite si ze burka, ci nikab se maji stat beznou soucasti zenskeho odivani ?
  K vašim otázkám pane Rusku:
  2/ pokud jde o anexi Krymu, jsem přesvědčený, že ten skutečný důvod k jejímu provedení byl vojensko-strategický a vyšel od armády. Takže ano. V době raketových a protiraketových systémů je Krym klíčem ke kontrole Černomoří.
  A toho se Rusko jen tak nevzdá.
  Navíc na Krymu leží Sevastopol, nejlepší vojenský přístav v lokalitě.
  Mnozí říkají, že přece Rusko mělo dlouhodobý pronájem bla bla bla..., ale znáte to - smlouvy většinou platí jen tak dlouho, dokud to vyhovuje oběma stranám. A v časech, kdy složení nové ukrajinské vlády diktovala Victorie "Fuck the EU" Nulandová, se na dlouhou platnost asi nedalo moc spoléhat. Obava, že ruská černomořská flotila bude za pár let vyklízet Sevastopol a bude se tam stěhovat US Navy, byla značná a naprosto nepřijatelná. Že se za Putina v tomto postavil i Gorbačov, myslím hovoří za vše.

  Neschopnost evropských a amerických politiků toto dohlédnout ovšem nijak nepřekvapí. Stačí se podívat, co dnes a denně vyvádějí, a je jasné, že to je norma, ne výjimka.

  Nicméně o současném Rusku si nedělám iluze.
  http://svobodneforum.cz/evropa-v-ohrozeni-fanatismus-a-hratky-s-ruskem/
  ***************************
  K ostatnímu:
  Pokud jde o OSN - je to velice těžké.
  Na jedné straně buďme rádi, že nějaké OSN vůbec máme.

  Na druhou stranu je jasné, že je výsledkem druhé světové války, a v této době už je to téměř nefunkční spolek, který by zasluhoval důkladnou reformu.
  Nejnovější skandál, kdy v čele lidskoprávního panelu OSN stanul Faisal bin Hassan Trad ze Saudské Arábie, a to přesně v den, kdy tento krutovládný režim uřezal hlavu 17-ti letému klukovi a jeho tělo pak přibil na kříž, je už jen "třešnička na dortu".

  Je to zkrátka složité a já jsem naprosto bezmocný.
  Navíc nejsem moc chytrý.

  Obecně řečeno - chybí nám nestrannost, často zbytečně podporujeme řešení šustící papírem (a "našimi" dobrými úmysly), i když je realita a životaschopnost aktérů jiná, nehledíme na mír jako na nejvyšší a nejdůležitější hodnotu ............. atd. atp. etc.

  Co dělat, nevím...
  Jo a k tomu, že jsou Rusové na severu a Golany na jihu -- jde spíš o nové ruské zbraně, které proudí do Sýrie a které jsou špička ve srovnání s tím, čím disponují místní bojovníci, než že by Rusové zaútočili na Izrael.
  Některé jsou samozřejmě ovladatelné jen s dlouhým výcvikem.
  Ale kdyby na Golany zaútočil roj modernizovaných T-90 s podporou ručních protileteckých střel, byla by to regulérní válka a totální masakr.
  September 28, 2015 v 2.25
  Vážná otázka pragmatismu + čínská letadlová loď v syrském přístavu Tartús + rozpor mezi slovy a činy – Aleši Morbicerovi
  Náš problém je stranickost. Jedni fandí jedné c i z í straně NATO a USA (zejména jako důsledek zavázané politiky V. Havla), jiní se zase upínají k jiné c i z í straně, mají iluze o politice Ruska… Přitom to jsou velmi složité geopolitické souvislosti. Měli bychom často umět říct: My prostě nevíme…

  A souvisí s tím i ta souběžná a zajímavá rovina, kterou zde řeší mj. vážený pan pan Poláček, rovina (vnitřní) pravdy a (vnější) falše. Protože my přece nemusíme jít ani do hloubek psychologie, abychom "usvědčili pachatele" tím, že zjistíme, že sice hlásá lásku, ale ve skutečnosti (a zde jej konečně usvědčíme, hurá!) mu jde o nízce mrzké cíle. Protože víme, že platí, slovy O. Březiny, "nabereme vždy jen to, jaká je nabíračka".

  Obě roviny spojuje otázka, jaké jsou naše zájmy, naše ve smyslu občanů, po řadě, občanů EU a občanů ČR. Otázka mj. je, zda sem zahrnout např. i pana Poláčka, pokud tedy on žije v Německu, což je sice EU, ale nyní se diskuse často vede i směrem k opuštění EU s tím, že občané ČR na tom budou bez EU jaksi lépe... A pak i zde, v této diskusi, musíme vzít v potaz, že skutečný vnitřní zájem pana Poláčka žijícího v Německu a tedy mimo ČR může být principiálně jiný, protože pan Poláček se bude zřejmě (?, když tak mě opravte) chtít opírat o NATO a jeho politiku, kdy bohatství jedněch, zdá se, stojí a padá s chudobou druhých, a bude chtít – jak jsem si ověřil – udržovat tuto podobu kapitalismu zuby nehty, tedy nebude idealisticky hledat, ale spíše pragmaticky udržovat stávající status quo.

  Napsal jste »Neschopnost evropských a amerických politiků toto dohlédnout…« Zde s vámi nesouhlasím, řekl bych, že nejde o neschopnost, ale o cynicky pragmatický zájem. Oni samozřejmě moc dobře ví, že Krym Rusko potřebuje, že jeho strategickým zájmem j e udržet tuto základnu, ale současně ví, že děti, naivní občané a tedy veřejnost bude dokola opakovat, že Rusko expanduje, má "choutky" atd. A o toto jim jde. Připadne mi z hlediska etiky dialogu zcela otřesné a odporné na jedné straně jaksi "chápat", že Izrael anektoval Golany a současně upírat i d e n t i c k é bezpečnostní právo, tedy nárok na Krym, Rusku. Nebo Číně. Nebo Indii. Nebo Brazílii.

  Tím se dostáváme k tématu pragmatismu, protože je velký rozdíl mezi idealistickým uvažováním a v uvažováním praktickým, pragmatickým. To je doslova nebe a dudy. A hlavní problém je zde. Protože to, co dělá roky administrativa USA, můžeme obhájit a můžeme se s tím ztotožnit jen tehdy a pouze tehdy, pokud nejen z t r a t í m e ideály, ale budeme současně lhát o svých skutečných cílech. A tím bych se oklikou dostal k tomu, co zde řeší pan Poláček na úrovni jednotlivce. Jenže tetentokrát jde o rozpor a faleš mezi rétorikou a jednáním již na úrovni celých států e tedy politických elit!

  Můžeme si zde porozumět "tehdy a jen tehdy", pokud se shodneme na potřebné míře pragmatismu. Protože zkušená moudrost vnímá souvislosti jinak, než nezkušené mládí. Pak ovšem je zde otázka, zda není lepší spojit se v prvé řadě s Ruskem, protože fakt, že čínská delegace nyní jedná v USA a současně čínská letadlová loď zakotvila na podporu Asada i Putina a Íránu v syrském přístavu Tartús, nám jasně ukazuje, že my zde nevystačíme se starým myšlením. Je nejvyšší čas udělat velký uprgade myšlení (pokud tedy jsme ochotni připustit, že je staré a nefunkční), abychom lépe reflektovali současný světový diskurs.

  A vývoj. A veďme zde klidnou diskusi na téma, zda to tak je a zda je potřebný. Možná překvapivě zjistíme, že převládne společný duch našeho dobrého zájmu. K tomu nám postačí jen velmi málo chtít.

  Bohužel vinit můžeme všechny politology, kteří se natolik zahleděli do ikony Václava Havla, až všechny myšlenky mimo jasnou podporu NATO a USA berou jako svatokrádež. Jenže není tu jen Havel pozdní, ale je tu i Havel raný, Havel idealista, který ve svých esejích dávno před rokem 1989 správně chápal, že i západní svět kapitalismu odcizil člověka, a že ani zde není náš cíl, naše konečná.Tehdy ještě měl autentickou lidskost, později byla i ona zlušeně a cíleně využita, zneužita, vytunelována.

  Smyslem a úkolem zahraniční politiky ČR přece není nekonečná vazba na USA – ale ani na Rusko. V prvé řadě musíme překonat černobílé stereotypy v myšlení a hledat, co zájmům ČR slouží. – Pozor, to není banálně jednoduchý seznam.

  A pokud tedy alespoň velmi málo chceme, pak přemítejme o tom, jaký je zájem naší vlasti. Na jakou skvělou myšlenku chceme vlastně navazovat, snad na tu, že naše přirozeně multikulurální země na pomezí Západu a Východu je v prvé řadě m o s t e m, který může chápat stejně dobře jednu i druhou stranu a tedy rozumět a proto i umět správně předvídat chod věcí příštích.

  A zde je na prvním místě tato otázka: Chce zůstat EU a tedy i ČR na staré a potápějící se lodi USA a NATO s vývěsním štítem "Periodicky krizový kapitalismus, založený na nutnosti zisku, trvalé expanze a života na cizí úkor", nebo je pro EU lepší mj. vytvořit vlastní ozbrojené síly, tímto ukončit jednostrannou a stále více nevyýhodnou podporu USA a připojit se k té velké a nyní již globální síle, kterou začíná tvořit Rusko, Čína, Írán a tedy BRICS?

  Proč se mj. ani naše média v potřebné době vůbec nezapojila do informování, že ČR se jako jedna z mála zemí nepřipojila mezi zakládající členy čínské banky pro obnovu a rozvoj AIIB?

  K tomu hodnotná diskuse pod textem: http://ceskapozice.lidovky.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A150615_132225_pozice-tema_kasa

  A hlavně: Kdo tady od začátku vytváří rozpory mezi EU a Ruskem? Mezi EU a Čínou? Kde je napsané, že Svět nemůže spolupracovat? Jinými slovy: Kdo má prospěch z napětí mezi Německem a Ruskem? Mezi EU a Čínou? Atd.

  Tím jsem se dostal k OSN. Nastal čas oprášit idealismus a znovu se pokoušet udělat OSN funkční. (Viz poslední poznámka v právě zmíněné diskusi.)

  A k udílení Nobelovy ceny, ale i přidělení vysoké funkce v OSN toto: Je to přece jen a pouze pragmatické. Položme si otázku, zda bude moci i teď Saudská Arábie dělat špatnou politiku, když má v popisu práce naopak dělat dobro? Atd. Možná to někomu přijde jako naivní, ale já to takto "čtu".

  A připojím i odkaz na tu čínskou válečnou loď v Tartúsu:

  http://medzicas.sk/cinska-lietadlova-lod-kotvi-v-tartuse-na-podporu-rusko-iranskeho-vojenskeho-spojenectva/
  LV
  October 11, 2015 v 11.01
  Další čísla
  Výzkum veřejného mínění po atentátu v londýnském metru.

  Více než 20% britských muslimů pociťovalo sympatie k atentátníkům.
  30% chtělo zavedení šáriii
  45% věřilo, že 9/11 byl výsledek spiknutí USA a Izraele
  68% věřilo, že britský občan, který urazí islám, by měl být zatčen a postaven před soud
  --
  78% britských muslimů věřilo, že každý, kdo přetiskne dánské karikatury, by měl být potrestán
  27% britských muslimů vyjadřovalo určité sympatie s útokem na Charlie Hebdo.
  11% vyjadřovalo sympatie k lidem, kteří chtějí bojovat proti "zájmům Západu."

  500 z těch 1000 Britů, kteří šli bojovat do Sýrie mají vyšší úroveň vzdělání
  1 ze 7mi mladých britských muslimů má pozitivní vztah k islámskému státu

  Zdroj
  Sam Harris: Islam and the future...
  + Další komentáře