O motýlech, vědcích a lidech

Filip Outrata

Výzva vědců proti strachu a lhostejnosti je potřebným vstupem do veřejné diskuse, právě pro svůj silný apel na kritické myšlení si ale zaslouží kritický pohled.

Trávil jsem letní dny pozorováním motýlů. Na zahradu poblíž řeky Blanice jich přilétalo tolik, že jsem mohl sledovat jejich různorodost a těšit se z ní. Mým zvláštním oblíbencem tohoto léta se stala dlouhozobka svízelová, můra z čeledi lišajovitých, která ale na rozdíl od svých příbuzných lišajů létá ve dne a spíš než můru připomíná kolibříka, když se nehnutě vznáší před květem a dlouhým sosáčkem z něj saje nektar.

V těch dnech se mi také náhodou dostal do rukou velmi zajímavý článek o motýlech a dalších tvorech žijících ve městech. Ta se jim, dokonce i na místech s rušnou dopravou, mnohdy stávají oblíbeným útočištěm, takže třeba v parku na pražském Karlově náměstí údajně žije na srovnatelném území stejně velký počet druhů lesních motýlů jako v hlubokých hvozdech v parcích národních.

V článku byl několikrát citován známý entomolog, docent Jihočeské univerzity. Rád jsem si jeho poučené názory založené na týmovém výzkumu přečetl. Jak jsem pak zjistil letmým rozhlédnutím na internetu, dotyčný entomolog se tímto zajímavým tématem zabývá již řadu let. Jméno onoho vědce je pochopitelně Martin Konvička, známý je však dnes zřejmě spíš něčím jiným než svou odbornou prací.

Byl jsem rád, že jsem mohl na chvíli vnímat Martina Konvičku pouze z této jedné stránky, pouze jako odborníka, který má svou profesi a předmět svého zájmu opravdu rád a dovede o něm zasvěceně hovořit. Zapomenout na okamžik na druhou stránku téže osoby, protiislámského aktivistu, který je pro věc svého zájmu neméně zaujat, ale — pokud mohu soudit — přece jen postrádá srovnatelnou odbornou erudici.

Celkově vzato je asi dobře, když se vědec-odborník veřejně angažuje, když poukazuje na to, co považuje za nebezpečí, a snaží se na to upozorňovat a bojovat proti tomu. V této obecné rovině vlastně není rozdíl mezi docentem Konvičkou a mnoha profesory, docenty a doktory, kteří podepsali výzvu Vědci proti strachu a lhostejnosti, jejímž (nejmenovaným) cílem je i veřejné působení jejich kolegy.

Rozdíl je samozřejmě v obsahu i formě angažovanosti. Na jedné straně hnutí založené primárně na sociálních sítích, živené silnými emocemi, projevující se na demonstracích a mající politické ambice, na druhé straně petice, která pravděpodobně nebude mít pokračování v podobě nějaké soustředěnější veřejné aktivity, spíš jednorázová akce, hlas, který zazní a poté odezní.

Dlouhozobka svízelová, můra z čeledi lišajovitých na rozdíl od svých příbuzných lišajů létá ve dne a spíš než můru připomíná kolibříka, když se nehnutě vznáší před květem a dlouhým sosáčkem z něj saje nektar. Foto naturess.net

Když jsem výzvu vědců proti strachu a lhostejnosti četl, zarazila mě jedna věta. Autoři vyzývají k tomu, že je třeba kriticky prověřovat informace, nepodléhat mediálním dezinterpretacím a honbě za senzacemi. To je případné a nedá se proti tomu nic namítnout. Pak však následuje zvláštní věta: „Pamatujme, že čím více je zpráva šokující či děsivá, tím dále bývá od pravdy.“

Nemyslím si, že je to šťastně zvolená argumentace. I šokující zprávy jsou dnes — bohužel — většinou založeny na skutečnosti. Citovaná věta může vyvolat dojem, že adekvátní reakcí je zavírat před šokujícími a děsivými zprávami oči, nepřipouštět si je. Autoři výzvy to tak zřejmě nemysleli, šlo jim o to, aby se při sledování šokujících zpráv nikdo nenechal ovládnout emocemi a strhnout k nenávisti, která si najde téměř jistě nevinný cíl.

Je správné a potřebné připomínat důležitost kritického myšlení, ověřování zpráv z médií, připomínat svědomí a apelovat na pomoc potřebným. Ani sebedelší zástup otitulovaných akademiků ale nedokáže obecnými výzvami někoho přesvědčit o tom, že jeho důvody ke strachu (z uprchlíků, z islámu) jsou falešné. Závěrečná věta výzvy nabádající k tomu zajímat se o dění ve světě pak může, poněkud paradoxně, někoho vést k posílení důvodů pro strach třeba z islámského radikalismu.

A to je vlastně dobře. Vědci ve své výzvě připomínají i selský rozum. Ten, jak doufám, skutečně existuje a je schopen posoudit jak argumenty výzvy proti strachu a lhostejnosti, tak aktivity hnutí kolem docenta Konvičky. Řekl bych, že podle selského rozumu je zapotřebí jak velké obezřetnosti před jakýmkoli fundamentalismem, tím islámským dnes zřejmě v první řadě, tak i zachování základních lidských vlastností jako je soucit s bližním v nouzi a schopnost mu pomoci.

Přesný návod, co v konkrétní situaci dělat, ať již jde o mezilidské vztahy nebo o politické kroky na státní a mezinárodní úrovni, ani renomovaní vědci nemohou dát. Snad se to od nich ani nečeká. Co by se čekat mělo, je ochota a schopnost vstupovat do veřejné diskuse, s tím, že ani slovo vědců není neomylné, ale je jen jedním z plejády hlasů v potřebné mnohosti.

A pak snad také to, aby si dotyční vědci dokázali i přes veřejnou angažovanost najít čas na svou odbornou práci a její neméně potřebnou popularizaci. Třeba o motýlech žijících dosti nečekaně i ve velkých metropolích jako je Praha.

  Diskuse
  PK
  August 19, 2015 v 10.08
  Mohu dosvědčit,
  že dotyční vědci si čas na svou odbornou práci a její neméně potřebnou popularizaci nacházejí.
  Může to potvrdit každý, kdo pravidelně poslouchá populárně naučné pořady Českého rozhlasu Magazín Leonardo, Studio Leonardo nebo Meteor.
  August 19, 2015 v 10.50
  Doufejme, že nám ta motýlí idyla na louce a v laboratoři nějaký čas vydrží.
  MP
  August 19, 2015 v 15.13
  Milanovi Znojovi
  Ony idyly jsou zrádné a nebezpečné. Sedíš u řeky a hledíš do kraje čekaje pokojně, až réva dozraje -- a na druhé straně, tam na úbočí kopce se starým hradem nad říčkou Brusnicí, vidíš, jak ovčáček pečuje o velká zvířata s rozvážným krokem.
  A stačí jeden překlep, jen napsat ve slově ovčáček omylem velké "O", z idyly je rázem horor.
  IH
  August 19, 2015 v 16.16
  Strach má velké oči
  Zprávy o smrti milionů Židů v koncentračních táborech byly zajisté děsivé a šokující, přesto jim svět věřit měl (a měl podle toho také jednat). Lidé ovšem odmítají věřit zprávám ne tehdy, když jsou "divoké", ale tehdy, když narušují jejich představy o světě, když zpochybňují jejich předsudky. Platí, že zvěsti nabývají nepravděpodobných rozměrů. Pocity ohrožení by normálně měly trpět spíše menšiny než většiny, malí než velcí. Leckdy tomu tak však není. (Němci mohou být znepokojeni případnými ústupky své vlády Řecku neméně než Řekové své reprezentace EU.) Média zkreslují události, snímají je, obrazně řečeno, příliš zblízka. Lidé pak snadno vidí celé rojnice běženců na naší hranici a brněnskou mešitu si představí aspoň se čtyřmi minarety.
  MP
  August 19, 2015 v 16.29
  Ivo Horákovi
  Vidíte a přitom byl například Churchill přesvědčen, že by se o těch mrtvých Židech nemělo mluvit; aby to nepodlamovalo bojovou morálku: Bojovat na kontinentě a ještě k tomu za Židy?

  A proč bych měl být někdo vyděšen z počtu minaretů u brněnské mešitě? Jako pražák toho jiným městům moc co do architektury nezávidím -- dobře ledaskde mají zajímavější gotické katedrály (počínaje Kutnou Horou) -- ale tu moderní mešitu Frankfurtu závidím skoro stejně jako tu starou Cordobě.

  Jinak by se samozřejmě jednotlivostem v textu petice dalo vyčítat hodně. Dost na to, abych váhal s podpisem a abych se nakonec rozhodl ze zcela scestného důvodu -- pro blbství toho Ovčáčkova výroku.
  FO
  August 19, 2015 v 17.02
  Další kritické výhrady k textu výzvy
  Na základě diskusních příspěvků zde a na facebooku jsem si uvědomil, že není poctivé naznačit kritiku a pak ji nerozvinout. Někomu, jak ukazuje příspěvek M. Znoje, může vadit i "letní" tón článku a pokus o jisté odlehčení tématu. Proto zde uvedu zcela vážně několik dalších výhrad k textu výzvy.

  Především, výzva je v některých věcech dvojznačná. osobně mi asi nejvíc vadí to, že v úvodu autoři tvrdí, že jim nejde o konkrétní kroky: "Cílem této výzvy není agitovat za konkrétní kroky ve vztahu k uprchlíkům." V další části ale právě toto dělají - agitují za přijímání uprchlíků: "Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita."

  To je samozřejmě zcela v pořádku, ostatně bez toho by výzva byla asi zcela obecná a bezzubá, jen nechápu, proč se autoři tváří, jako by jejich text byl jen jakýsi apel na mravnost a zdravý rozum. Myslím, že toto se dá vnímat jako jistá nepoctivost, či dejme tomu jakýsi úskok: vytvořím zdání pouhého zcela obecného mravního apelu, a pak požaduji zcela konkrétní politickou agendu.

  Vadí mi vysoká míra obecnosti textu, která může vytvářet nepochopení a mást. V článku mnou citovaná věta „Pamatujme, že čím více je zpráva šokující či děsivá, tím dále bývá od pravdy.“ jaksi visí ve vzduchoprázdnu. K čemu se vztahuje?

  Jako první asi člověka napadne (mě tedy napadlo) ukazování videí Islámského státu se stínáním lidí. Ta ovšem jsou sice šokující a děsivá, ale - bohužel - nejsou daleko od reality, právě naopak. Zpráva o tom je stejně šokující, i když se video neukáže. Nebo snad měli autoři primárně na mysli něco jiného? Z textu to není možné poznat.

  Mám problém i s formulací o "podvodnících, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu". Opět není jasné, kdo všechno se tím míní. Pokud jde, jak se lze domýšlet, o protiislámské iniciatiativy jako je IVČRN a podobné, netroufl bych si takto jednoznačně tvrdit, že důvody je strachu jsou falešné. Musím přiznat, že se bojím jak vzrůstu radikálního islamismu, tak i přistěhovalectví a jeho důsledků, zejména v západoevropských zemích.

  Podle mě by bylo spíše na místě odsoudit formy, jimiž některé skupiny a jednotlivci tento strach a obavy využívají a zneužívají. To by ale výzva musela být konkrétnější a sestoupit z výšin moralizátorství, ve kterých se podle mě větší část textu nachází.

  Je mi velmi líto, že to musím napsat, protože si vážím mnoha signatářů výzvy. Chtěl bych tuto kritiku nabídnout jako jistou pomoc, protože cítím, že text výzvy tak jak je obávám se nemůže být proti aktivitám protiislámských a xenofobních iniciativ účinnou pomocí.
  MP
  August 19, 2015 v 18.12
  Filipovi Outratovi
  "Text výzvy tak, jak je, nemůže být proti aktivitám ...účinnou pomocí." To máte jistě pravdu, bohužel asi trochu jinak, než jste to myslel. Pravděpodobně není myslitelný text, který by takovou pomocí byl. Pomocí, byť ji nelze přeceňovat, je vystoupení poměrně velké části jedné skupiny obyvatel ČR. Dílčí neobratnosti jsou ke škodě věci, ale zanedbatelně, média věrná samo sobě celé sdělení redukovala na větu: vědci odmítají šíření strachu z uprchlíků. A dobře tak.
  Nemám řád slovo elita, obvykle mimo velmi odborný kontext zavádí a obvykle ho mimo tento kontext používají lidé, kterým vadí, že by se úcta mohla distribuovat podle jiného klíče než je výše konta a rozsah známostí, ale v tomhle případě strpím výtku elitářství.
  August 19, 2015 v 18.58
  Díky za věcné připomínky. Něco na nich je. Leč dokonalá petice se nenajde, to by si musel každý napsat tu svoji, aby v ní bylo vše, jak si představuje. A myslím, že tato má přednosti, které i vůči vašim připomínkám obstojí.
  Předně, údajná dvojznačnost, kdy se nejdříve tvrdí, že „nechceme agitovat pro konkrétní kroky“ a na straně druhé petice přeci jenom něco konkrétně požaduje, totiž aby při přijímání nebyly uprchlíci „diskvalifikováni podle etnicity či náboženství“. Dvojznačnost v tom ani nevidím, protože v prvém případě se myslí: „nechceme navrhovat konkrétní politiky integrace“, zatímco v druhém se obecně žádá, aby stát postupoval podle mezinárodního práva a nezačal rozlišovat mezi uprchlíky podle náboženství, rasy apod., jak mnozí i ti „mainstreamoví“ navrhují a Slováci dokonce oficiálně prosazují. To není konkrétní politika, ale obecná zásada. Petice vskutku chce být spíše výzvou veřejnosti, řekněme i morální výzvou, a nechce navrhovat státu, co a jak má konkrétně dělat. Proto někteří signatáři dokonce odmítají mluvit o petici a říkají tomu výzva. Výzva chce být apelem na veřejnost, hlasem, který říká, že je něco shnilého ve státě dánském, zvedá se nenávist k druhým lidem, lidem v nouzi, na útěku, a politici se přiživují na úzkostem, které uprchlická vlna v lidech vyvolává, média tomu nebrání a mnozí a mnohé se na tom přiživují. Dejme najevo, že nám to vadí, že tomu nepodléháme. Možná je to příliš obecné, ale nějaká taková obecnější naštvanost „mlčící většiny“, zdaleka nejen „vědecké elity“, asi byla ve vzduchu, když výzva vzbudila takovou pozornost, hlásí se k ní tolik vědců a ještě více dalších podporovatelů, a dokonce se jí chopila mainstreamová média.
  Za druhé, výzvu sepsali mladí vědci, kteří věří v kritickou racionalitu, nesnáší fanatismus a manipulaci, proto v ní najdete hodně míst, kde se proti fanatismu staví kritické myšlení a dokonce i zdravý rozum. Je to zase obecný prostředek, který má veřejnost k dispozici, aby se postavila fanatismu a dokázala čelit demagogům a falešným hráčům v politice. Proto také ona, trochu zmatená věta, že šokující zprávy bývají nejvíce vzdálené pravdě. Samozřejmě lze říci, že na vědeckou racionalitu, natož na zdravý rozum není v politice až takové spolehnutí, ale když se podíváte na vylhanost řady šokujících argumentů, jež bojovníci proti islámu a imigrantům bezostyšně pouštějí z huby a pumpují do veřejnosti, tak si řeknete, že trocha zdravého rozumu a střízlivé racionality by mohlo hodně pomoci. Řekl bych, že Češi něco z toho v sobě pořád mají, je to lekce našich dějin.
  Zatím se podařilo s tímto apelem na kritický rozum rozhýbat veřejnost více, než se čekalo, až i hradní mluvčí Ovčáček musel se svolením pana prezidenta vyjádřit jisté znepokojení.
  Ale mnohem důležitější je, že si docela hodně lidí, řeklo, fakt mi tato vlna nenávisti vadí. Možná pak každý udělá ještě něco konkrétního.
  FO
  August 19, 2015 v 22.14
  M. Znojovi
  Díky za reakci a osvětlení některých věcí. S údajnou dvojznačností u uvedené věty máte asi pravdu, ovšem zřejmě by bylo bývalo dobré být trochu konkrétnější. Ale zřejmě byl záměr zůstat na obecné rovině.
  Doufejme tedy, že skutečně bude výsledkem větší důraz na kritický rozum a racionalitu.
  August 19, 2015 v 23.50
  Petice jako olej do ohně
  Myslím, že stojí za zamyšlení, kdo je autorem textu:

  Organizátoři: Lukáš Novák, Anna Vanclová, Martin Blažek.

  Tedy přece nejde o petici vědců. Žádné zasedání či symposium vědců, kde by zkoumali vážnost situace a společně hledali, co se situací, se samozřejmě nikdy nekonalo. Vědci, studenti a další osoby tu petici pochopitelně nesepsali, prostě ji jen a pouze podepsali. – Viz též diskuse výše, zde.

  Mám pocit, že reálná situace uprchlíků trápí vědce a studenty (většinu, jistě se najdou poctiví a skutečně citliví) podobně, jako českou kulturní elitu trápil stav lidských práv v ČSSR, když v lednu 1977 podepsala jako jeden muž Antichartu.

  Nevěřím, že jde o situaci, kdy by studenti a vědci nemohli spát, protože stále myslí na problémy imigrantů. Na to, jak trpí a jak jim pomoci. Tedy u většiny jmen, odhadem 60–80 % z celkového počtu..

  Navíc tato petice nic neřeší. Je to jen a pouze další přilití oleje do ohně. Situaci zlepší jen věcná diskuse a skutečný dialog s argumenty a hlavně respektem vůči nositelům jiných názorů.

  Mnohá známá jména najdeme i na jiných peticích, ovšem 95 % z nich nikdy nenajdeme např. v diskusích, v níž se hledají příčiny extrémně nízkých mezd v ČR. Zde pramen lidskosti zřejmě již vyschl.

  Zkušený sociolog nebo spíše psycholog by dokázal lépe rozklíčovat, co je hlavní motivací, která vedla vědce a další osoby k podpisu petice… Jako laik se mohu pouze domnívat, že je to v prvé řadě posílení společenské prestiže na domácí scéně. Prostě se "nechat vidět" v tom světle, k t e r é je v k u r s u, které je "in".

  Místo vytváření tlaku na uniformitu, je nutné lépe si naslouchat. Podpisy petic, navíc v době, kdy k podpisu není třeba osobní odvahy (na rozdíl od podpisu Charty77 nebo Několika vět), působí podivně. Ale zřejmě je to zvyk ještě z doby, kdy dělníci a dělnice podepisovali spontánní petice za popravu Dr. Horákové.

  Jen těžko pak mohl mít člověk jiný názor, když elity a celebrity země skrze média vytýčily jediný povolený směr…
  MP
  August 20, 2015 v 0.23
  Michalovi Ruskovi
  Nevšiml jsem si, že by tu petici podepsaly nějaké celebrity, přinejmenším v tom výběru na úvodní straně nejsou. A právě tak na mě nepůsobí média, že by masově zastávala prouprchlickou pozici. A také se mi jaksi podařilo minout jakýkoli nátlak k podpisu petice, srovnání s Antichartu není ani směšné, spíše ..., abych respektoval kodex.
  August 20, 2015 v 11.02
  Mně se prohlášení vědců líbí velmi
  Souhlasím s Milanem Znojem. To prohlášení či výzva (není to petice, ta by musela mít konkrétního adresáta) je to, co bylo potřeba. Námitky, které vznáší Filip Outrata mi připadají dost malicherné. Je tam jedna argumentační neobratnost, ale při dobré vůli se dá pochopit, jak to autoři myslí. "Pamatujme, že čím více je zpráva šokující či děsivá, tím dále bývá od pravdy.“ Což takle: "Když něco vypadá nepravděpodobně, ověřte si, že se to opravdu stalo"

  Naprosto absurdní je námitka pana Ruska o tlaku na uniformitu a jediném vytýčeném názoru. To prohlášení vyjadřuje menšinový názor. To se u nás naštěstí zatím pořád ještě smí.

  Pan Rusek píše o respektu k nositelům jiných názorů. Ten respekt v jeho komentáři nevidím, spíše snahu signatáře zdiskreditovat spekulacemi o jejich motivaci, srovnáváním s Antichartou atd.


  August 20, 2015 v 14.31
  Prodavačka (pardon) se osvíceně plácne přes čelo?
  Ano, máte pravdu. Omlouvám se za chybu. Není to petice.

  Na druhé straně smyslem petice je, aby se někdo, obvykle vláda, musel něčím zabývat. Když má petice dost podpisů, musí příslušný orgán věc řešit.

  Takže víme, že u petice podpisy obvykle dodá široká občanská veřejnost a je určena nějakému orgánu státní správy. To je OK.

  Jak je tomu u této výzvy? Zde nejde o libovolné občany, ale o „lepší lidi“. O vědce a studenty. Ale co to vlastně přesně znamená?

  Má snad případný kvantový vědec v demokracii silnější či jinak kvalitnější hlas, než prodavač nebo dělník? Slouží tato výzva tomu, aby se česká xenofobní prodavačka (která nic netuší o problémech imigrace) se cestou do práce plácla osvíceně přes čelo a řekla si: Že já hloupá jsem byla doteď tak xenofobní, ještě že mi to vědci a studenti správně vysvětlili. – To někdo myslí vážně?

  Tak zrušme demokracii a zaveďme nějaký jiný systém s aristokratickými prvky. Kdy hlasovat u voleb bude moci třeba jen ten, kdo má IQ nad 130 a VŠ.

  Copak není zcela zřejmé, že zde jde o vyvinutí tlaku skrze autoritu? Místo dialogu s argumenty?

  * * * *

  Proč má výzva přímo v názvu uvedeno, že jde o vědce?

  Prosím o odpověď na tuto jedinou otázku, pane Kubičko i pane Profante. Předem děkuji.

  * * * *

  A co je tedy smyslem této výzvy? Kromě pohrdání obyčejnými lidmi a jejich úsudkem? (Tím pochopitelně neříkám, že lid v demokracii je nositelem pravdy, ale o tom je 200 stránková – žel často marná – diskuse pod textem Život prožít, nikoliv přežít, jinde na DR.)

  Ta diskuse je přece stále o jediném:

  Část společnosti ("elity") pohrdá obyčejnými lidmi. Přitom používá různé formy tohoto pohrdání. Jeden příklad vidíme u Jana Čulíka na Britských listech, kdy tento známý bohemista nemá problém jít až po vulgarismy.

  A jinou formou je právě tato "výzva vědců".

  Vážený pane Profante, příště místo teček prostě napište, co si myslíte. Faleš a mlžení a p s e u d o e t i k a nám v dialogu o imigrantech opravdu nepomůže.

  Na gard, že my jsme cosi víc a lépe tomu rozumíme, vy hlupáci se vzpamatujte a konečně podpořte toto a toto stanovisko, nejsem citlivý jen já, ale i velká část společnosti.

  * * *

  Ohledně té Anticharty a srovnání. Faktem je, že naši herci jistě byli výborní profesionálové. Nicméně velké téma, že právě oni dělali nepostradatelné křoví komunistickému režimu (i Karel Gott se vrátil na počátku 70. let z emigrace z Německa výměnou za to, že mu režim nebude dělat problémy, Husák mu to slíbil) dodnes nebylo potřebným způsobem reflektováno.

  Protože tehdejší režim se o tyto elity a celebrity prostě potřeboval opřít. Ovšem jakoukoliv občanskou angažovanost až na výjimky (viz mj. projev Miloše Kopeckého na IV. sjezdu Svazu československých dramatických umělců v roce 1987, podpis M. Kubišové u Charty77 atd.) nevykonávali. Herci a tato část veřejnosti se chtěla mít dobře, přičemž se jakákoliv o s o b n í o b ě ť ve jménu lidských práv (až na výjimky) nekonala.

  Společenská prestiž a dobré bydlo bylo (jak lidské) pro 99 % těchto celebrit na prvním místě.

  Podobně se většina (60–80 %) těch, kdo tuto "výzvu vědců" podepsali, absolutně nestará o to, jak se žije lidem u nás, proč berou místo slušných mezd jen almužny. Je jim to prostě zcela jedno. Nepochybně.

  V tomto smyslu není mezi herci-celebritami, kteří podepsali Antichartu (a kašlali na obyčejně lidi) a mezi vědci-elitami, kteří se nyní tak hrdinně angažují pro imigranty (a je jim jedno, že ČR má nižší MM než Slovensko i Polsko a Maďarsko) ž á d n ý rozdíl.

  Náhlá (tak krásně lidská) starost o imigranty a současné t r v a l é kašlání na místní a jejich problémy je tak podivný protiklad, že moje hlava matfyzáka jej nedokáže pochopit.

  * * *

  Chápání demokracie, kdy jedna skupina (samozvaně znalejší) místo trpělivého vysvětlování a dialogu s těmi, kdo něco nepochopili, sepisuje výzvy, není můj šálek kávy.

  Demokracie je trpělivý kulturní dialog. Dialog s vysokým respektem ke druhé straně. Dialog bez přezírání.

  * * *

  PS: Nikde nerozporuji obsah této výzvy. Obsah a formulace výzvy a dokonce i vše kolem imigrace zde vůbec nekomentuji. Jen a pouze formu výzvy, podivný vznik této výzvy a zejména název výzvy a hlavně vztah samozvaných elit ke zbytku občanů. S chápáním demokracie máme zatím velký problém.
  August 20, 2015 v 17.52
  Panu Ruskovi
  Ano, nejste proti obsahu toho prohlášení, ale proti tomu, že se vědci vůbec veřejně vyjadřují.

  S vaším chápáním demokracie mám zatím problém. Proč by se vědci neměli veřejně vyjadřovat?


  Odpověď na vaši otázku je v rozhovoru s iniciátory zde v DR. Já za ně mluvit nemůžu.
  August 20, 2015 v 20.12
  »Vědci« proti strachu a lhostejnosti
  Ani hlas vědce nemá větší váhu, než jiného občana. Nikomu – ani vědcům – jsem přitom nic neupíral, nepodsouvejte mi, co jsem nikde neřekl, pane Kubičko.

  V diskuse o významu očkování bude mít smysl, aby se k ní vyjádřili lékaři se specializací právě na očkování. Zde bude mít slovo vědec nepochybně svůj význam.

  Nehrajme si na schovávanou. Slovo "vědci" v názvu výzvy bylo použito se zcela přesným záměrem. Nikoliv náhodou. Má budit zdání, že pokud se vyjadřují vědci, tak to tak přece je. Tak to musí mít větší váhu. Byť dokonce ani samotní autoři výzvy skrze formulaci „jejichž základní schopností i hodnotou b y m ě l o být kritické myšlení“, si tím plně jisti nejsou.

  Dále si nelze nevšimnout dělení podpisů přímo na stránce http://www.vyzvavedcu.cz/ na lidi první kategorie (vědce) a druhé kategorie (veřejnost).

  Vám to přijde v demokracii normální? Pane Kubičko?

  Jedni, kdo se orientují lépe (vědci) radí politikům (slovo "žádáme"), médiím ("apelujeme") i veřejnosti ("prosíme")... Myslím, že toto sebevědomí lze mladým autorům petice jen závidět.

  Představa, že jedna výzva promění primitivní a vulgární smýšlení celé společnosti (veřejnosti) je navíc naivní – byť velmi pěkná, tak přece jen hluboce naivní. Prostě nemá smysl. Stejně jako představa, že se tímto apelem budou řídit politici nebo novináři. To si může myslet jen malé dítě.

  V moderním světě navíc platí, že čím více se vědci orientují v jedné oblasti (nutnost specializace) tím méně se orientují v jiné oblasti. Jak říká můj známý MŠ, tak odborný vědec je ten, kdo ví všechno o ničem.

  A, bohužel, vědci nejsou ani etalony etiky, k tomu viz mj. Koukolík:

  František Koukolík: Vědci podvádějí čím dál více. Proč a co s tím?

  Zdroj: http://technet.idnes.cz/proc-vedci-podvadi-koukolik-dpq-/veda.aspx?c=A130212_165622_veda_mla

  Když jsem již v únoru 2014 položil řadu otázek v kauze Martin Konvička všem členům Akademického senátu Jihočeské univerzity, tak mi přišlo zpět jen pár odpovědí. – Taková je r e a l i t a o angažovanosti vědců, učitelů a studentů. Lhostejnost a cynicky pragmatické sledování osobních cílů. Velmi často, vlastně většinou.

  Detaily zde: http://www.evropsky-rozhled.eu/s-bronislavem-ostranskym-z-av-cr-o-diskusi-o-islamu/

  http://www.ivcrn.cz/propalestinsky-slizounek-michal-rusek-zaluje-na-doc-konvicku-akademickemu-senatu-jcu/

  * * *

  Bude ještě zajímavé sledovat vývoj této kauzy.

  A také Orwell by měl jistě radost. Válka je mír. »Cílem této výzvy není zlehčovat skutečná rizika plynoucí z imigrace.«

  Opravdu není? …

  MP
  August 20, 2015 v 20.53
  Michalovi Ruskovi
  Je to trochu zvláštní nápad, vyhradit petici jedné skupině lidí. Ale zase proč ne? Kdyby to bylo nadepsané "Výzva blonďáků", taky by na tom formuláři byl podpis pro blonďáků a sotva byste z toho vyvozoval, že jsou blonďáci lidé zvláštní kategorie. A oni jsou autoři petice docela tolerantní, považují, podle toho, komu rozeslal maily, za vědce i filosofy, archeology a podobnou humanitní verbež.
  MP
  August 20, 2015 v 21.02
  Abych nezapomněl
  Tři tečky nejsou mlžení, ale plnohodnotná informace. Znamená, že pro člověka, který srovnává petici, jakých člověk dostane k podpisu mailem dvanáct do měsíce s vyděračským vynucování podpisu pod Antichartu, prostě nemám slov. Docela svým dětem přejí, že právě tohle nezažily.
  PK
  August 20, 2015 v 22.28
  Muselo to přijít - dát "vědce" do uvozovek
  a dál se stavět do role bojovníka za "slušnou" diskusi, jako by se nechumelilo.

  Čekal jsem, kdo to první udělá. Ještě bylo také možno napsat "tzv. vědci". To "tzv." sice chybí, ale nechybí samozřejmě významné naznačení, že jsou to většinou stejně podvodníci.
  PK
  August 20, 2015 v 22.46
  V zájmu objektivity ovšem dodávám
  že ta aktivita pana Ruska na Evropském rozhledu (včetně vystavení se hněvu a urážkám od konvičkovců) má můj respekt.
  August 21, 2015 v 7.11
  Vědci v uvozovkách
  Někoho možná překvapuje, že Tomáš Halík je vědec :)
  Aspoň já takové lidi znám :)
  ??
  August 21, 2015 v 9.00
  Komicka ukazka kritickeho mysleni.
  "Proto žádáme politiky, aby nezneužívali cizí neštěstí k hromadění levných politických bodů. Jednejte jako odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci "

  Zajimave by bylo, kdyby ti kriticky myslici vedci vyjmenovali aspon tri potencialni odvazne ceske statniky. Je to spolupracovnik STB ci (agent ?) Babis ? Sobotka, ktery "nejak " vyksevtoval byty chudiny pro Bakalu ? Ci senatorsti miliardari, kteri si kupuji "moralni autority" (Halik- Sekyra) ?
  Jeste by mel vedecky zbor zazpivat neco jako "muslimsky uprchlik ma k lidu blize" a bude vymalovano. Dopadnou jako umelci s volbou knizete a Konvicka ma sve jiste.

  P. Hajkova, myslite tehoz Halika, u ktereho statni komise konstatovala podvadeni pri kvalifikaci jeho knih jako vedeckych a od potrestani upustila vzhledem k probehnuti promlceci lhuty ?
  August 21, 2015 v 9.20
  Já jsem nemínila kritizovat jeho osobu. Jen jsem chtěla poukázat na to, že spousta lidí vůbec nepovažuje teologii za vědu. A tak nějak jsem si to dala do souvislosti s těmi uvozovkami, o nichž se mluvilo v předchozích diskusních příspěvcích.
  August 21, 2015 v 9.31
  "Elitářská" výzva vědců
  Výzva vědců se mi líbí. Její kritici jí označují jako povýšenou a elitářskou. Nevím proč. Pro vědce je kritické myšlení, ověřování informací z více zdrojů a vědecká metoda práce, každodenní chleba. A v tomto duchu i výzva hovoří. Vybízí ke kritickému myšlení, nepodléhání manipulaci a ověřování informací. Proto má tato samostatná akce vědců své opodstatnění a velmi se liší od případné výzvy např. celebrit. Prostě téma výzvy a charakter jejích účastníků je v souladu.
  Text výzvy se v části určené občanů nad nikoho nevyvyšuje a nepoučuje. Neříká: „My jsme vzdělanci a máme pravdu a vy plebs tomu nerozumíte“. Vybízí ke kritickému myšlení a k ověřování informací. Jen odpor k dehumanizaci uprchlíků a trvání na tom aby s nimi bylo v ČR nakládáno lidsky, jsou konkrétními doporučeními. A to jsou doporučení správná.
  PM
  August 21, 2015 v 9.51
  Humanisaci postmoderny vzdělanci
  bych chápal jako kritiku systému a nikoliv symptomů.
  Ovlivnit kořání vztahu elit k prekariátu a vztahy uvnitř prakariátu si žádá víc než eliminaci jedné konvičky s jedovatým obsahem ...bych řek.
  PK
  August 21, 2015 v 10.25
  Ruskému trolovi blahopřeju
  ke dnešnímu výročí.

  Vím, že když ne já, tak to tady nikdo jiný nepřipomene.
  PK
  August 21, 2015 v 10.41
  Souvislost mezi českým vztahem k elitám a srpnem 1968
  August 21, 2015 v 13.26
  Kritické myšlení, ověřování informací z více zdrojů?
  Vážně vědci sestavili výzvu na základě tohoto systému?
  Pravdu řečeno, nedovedu si představit, že by někdo z podepsaných přišel s touto výzvou, jako se svoji vědeckou prací k obhájení. Ani v Plzni ne.
  Překotné dění ostatně už udělalo z výzvy Antichartu. To, co se začalo dít v Makedonii, co se vůbec děje v Evropě, v uprchlických táborech, lehce smázlo její agitku. Zůstane však pachuť obyčejného občana vůči vědcům. Nemuselo tomu tak být. Stačilo řídit se principem opatrnosti. Ohlásit vynález před jeho ověřením není nic vědeckého.
  August 21, 2015 v 16.01
  Oddělme diskusi o imigraci od levice a pravice + omluva autorovi
  Tak snad příště už toho bude nutné říci méně:

  Pane Kolaříku, ano, uplynulo dnes již 47 let, od doby, kdy přijely tanky. To mi byly 3 roky a 4 měsíce a šedivou dobu 70. let pamatuju, stejně jako samizdaty od Tigrida na tenkém cigaretovém papíře, nebo kazety Originálního videojournalu od Charty77. A protože jsem měl štěstí na dobré přátele, a správné informace jsem měl i tehdy, tak jsme po nocích tiskli samizdat Konzum, nebo letáčky o tom, kdo je právě z Charty77 ve vězení (kromě Havla třeba Petr Cibulka, Wonka, Dienstbier nebo mluvčí Hradílek z Lipníka nad Bečvou). Taky pamatuju, jak přijely kamarádky, když byly navštívit Standu Devátého v base v době jeho hladovky a jak jim svítily oči. Úspěšnou akci s nastříkáním velkého sousoší Stalina a Lenina v Olomouci na červeno na jaře 1989 zde snad ani nechci připomínat…

  Pane Kolaříku, vaše jméno neznám, nevím, zda je vám 35 nebo 70 let. Mohu se zeptat, co přesně jste dělal před rokem 1989 proti bolševikovi vy, když tady máte chuť skrze své "příspěvky" dokazovat, že i diskuse na DR může (přes požadavek na kodex) skrze vaše tak namyšlené komentáře o jakýchsi „ruských trolech“ zcela ztratit úroveň?

  Koho jste myslel ruskými troly? A jak to souvisí s diskusí pod článkem pana Outraty? A k čemu konkrétně svými příspěvky p ř i s p í v á t e ? Pane Kolaříku?

  * * *

  Zároveň se chci omluvit autorovi textu, panu F. Outratovi (a také mj. panu Znojovi)… Etická laťka dialogu byla nasazena vysoko. Snaha vyvažovat je jistě vysoká ctnost, přesto jsou okamžiky, kdy je nutné dbát více na fakta a aktuální dějinný kontext.

  Potřebujeme dialog, který není samoúčelný, ve kterém nebudou mít aktéři dialogu primární potřebu druhého urazit a ponížit (ale co dělat, když někomu je to až tolik vlastní…), nebudou cítit potřebu si do svého oponenta v dialogu jen tak mezi řečí "ad hominem" kopnout. To je u náročné diskuse na téma imigrace opravdu podstatné. (Díky, že jste aspoň tu snahu s AS JU ocenil, pane Kolaříku.)

  Jednou jde o pár teček (všichni přece víme, že...), podruhé cosi o ruských trolech. Potřetí cosi o malém nebo velkém "o".

  – K čemu to je? Čemu nebo komu to prospívá? Tedy kromě posilování jednoty názorové skupiny? Kdysi tu bývala Jednota bratrská… * * *

  Takže střet tu je, ukazuje jasně, že protivné (proti sobě stojící) tábory tu jsou.

  Bohužel téma Výzvy, včetně potřeby vést lepší dialog, nebylo prvotním motivem této petice. Ba dokonce jím nebylo, zdá se, ani téma islámu. Za jisté odklonění se omlouvám i já, ale celá Výzva je součástí širšího diskursu v ČR.

  Dokladem jsou právě i repliky výše.


  * * *

  Ale co dělat, když někdo vstupuje do dialogu s tím, že má jakousi pravdu a priori? A když místo trpělivé diskuse se s argumenty ani nenamáhá a jen uráží? Poradíte? Vážený pane Outrato?

  * * *

  Vidíme, bohužel, že zde ve skutečnosti jde nejspíše o další kolo konfrontace Zeman vs. akademická sféra, která začala mj. tím, že dnes již profesor Putna zveřejnil na Youtube své dehonestující video s názvem "Putin volí Zemana":

  https://www.youtube.com/watch?v=xg8Opr6_Ni8

  Pokud tedy akademická sféra nyní volá po slušnosti a racionálnosti, nelze nevidět, že to byla právě tato akademická sféra, která nenašla odvahu říci to, co řečeno být mělo:

  „Pane Putno, takto skutečný pedagog – natož docent (profesor) – dialog nevede. Takto lepší svět nevznikne.“

  – A to bez ohledu na to, zda se na Hrad tlačí Franta nebo Pepa.

  V okamžiku, kdy u řady aktérů společenského dialogu existuje potřeba prosadit vlastní agendu a své vidění světa, kdy je tato potřeba silnější, než potřeba vést kultivovaný dialog, dochází k d e g r a d a c i demokracie. A to je vážný problém s mnoha vysoce negativními, mj. i ekonomickými následky pro život každého z nás.

  V současné době opravdu stojíme před výzvou. A tou je nutnost pozvednout standard dialogů tak, aby slušnost, respekt a fakta byly v argumentaci vždy nadřazeny – v libovolném tématu – nad zmíněné pohrdání a výsměch. Přesně toto je výzva pro každého, komu na vývoji v ČR záleží. Pro každého, kdo dokáže navázat mj. i v mých řádcích na to nejlepší.

  Místo toho jsme bohužel svědky tak pokleslé etiky, že nám všem připadne až n o r m á l n í, že se vždy, až jakoby s lupou, hledá v dialogu tak dlouho místo, na které je konečně možné – často ironicky a zle – zaútočit, až se nějaké najde.

  (Jak napsal G. Meyrink: »Umění rozdělovat, umění spojovat.«)

  Další ukázkou úrovně (ne)dialogu – ze strany akademické sféry – je až ostentativní pohrdání prezidentem, což pak vede nejen média ale i zde přítomné diskutéry, aby si jen tak – opět mezi řečí, bez kontextu (často se to děje třeba i v ČT) – kopli třeba do prezidentova mluvčího Ovčáčka, viz konkrétně pan Profant výše.

  Zde přece nejde o to, zda je Zeman či Ovčáček více či méně vhodný. Zde jde o to, že jsme si prostě navykli t o l e r o v a t i ve veřejném prostoru – stejně jako v této diskusi – ponižování a deklasování všech, s jejichž názory nesouhlasíme. Bez argumentů.

  A časem budeme dělat dokonce cenzuru (nejen jména Bakala v ČT), což je velmi závažné, doporučuju:

  Naď: Ruské propagandě neumíme čelit, omezuje nás morálka
  http://video.aktualne.cz/dvtv/nad-ruske-propagande-neumime-celit-omezuje-nas-moralka/r~7df81b12474211e5b6b20025900fea04/

  Cenzuře a omezování svobody slova je nutné zabránit. Protože to ho jsme si před rokem 1989 užili dost:

  Dialog nebo cenzura? Síla a slabost demokracie , ZDE: http://www.evropsky-rozhled.eu/dialog-nebo-cenzura-sila-a-slabost-demokracie/

  Uplynulo již více než 12 let, co jsem publikoval text Umění sdělovat myšlenky – Osočování je řečí neandrtálců,

  ZDE: http://casodej.cz/osocovani.htm

  a co se od té doby změnilo? Veřejný diskurs jen dále přitvrdil a zhrubl. Zdá se, že toto zhrubnutí navazuje na stále ostřejší a silnější propagandu.

  Z tohoto mám vážnou obavu. Proto kritizuji Výzvu, protože je falešná a o lepší dialog v ní ve skutečnosti nejde. Jen o další konfrontaci. A na rozdíl od pana Kubička si spolu s Kellerem myslím, že náhle probuzená lidskost je až příliš Selektivní svědomí.

  Bohužel ta pubertální snaha urážet je snad už všude, nalevo i napravo:

  »Petr Nevečeřal: Světový mír bude, až vychcípá ten mongoloidní národ, který má v čele toho malého krpatce.«

  ZDE: Dechberoucí drzost Jana Kellera, který napadl petici vědců

  http://svobodneforum.cz/dech-berouci-drzost-jana-kellera-ktery-napadl-petici-vedcu/


  * * *

  Spojovat rivalitu Zeman × Schwarzenberg, resp. sympatie k USA či Rusku s tématem imigrace nepovažuji vzhledem k závažnosti diskuse o imigraci do EU za dobré. Pozor na to!
  PK
  August 21, 2015 v 16.50
  Pane Rusku

  Každý, kdo zde aspoň pár měsíců diskutuje, ví, že nepíšu nic o "jakýchsi ruských trolech", nýbrž o jednom konkrétním ruském trolovi. Každý ví, kdo to je. Vyjadřuju se zcela jasně, a nemluvím v hádankách. A když se podíváte o něco výše, najdete jeho typicky primitivní a hulvátský příspěvek. Tak to souvisí s tímto článkem.

  Pokud jde o úroveň diskuse - nechte na hlavě, pane Rusku. Všichni jsme byli svědky vašeho zdejšího entré, kdy jste zcela suverénně psal o tom, že pokles cen ropy je řízenou akcí, jak "dostat Rusko na kolena", psal jste o tom jako o housce na krámě, a absolutně jste nechápal, jak může někdo o takto očividném faktu pochybovat. Pan Poláček to od vás dostal pocítit. Jenom jsem zíral, pane Rusku. A to nebyla zdaleka jediná vaše zdejší "pozoruhodnost".

  A nezlobte se, nevidím důvod se vám zpovídat, co jsem kdy dělal nebo nedělal. Je to absolutně od věci.

  K čemu konkrétně svými příspěvky přispívám? Když dovolíte, naplňuji zde svoji svobodu slova. Co s tím naděláte? :-)
  ??
  August 21, 2015 v 18.32
  "jeho typicky primitivní a hulvátský příspěvek."
  Tim typicky primitivnim a hulvatskym prispevkem, je zrejme minen muj poukaz na to, ze si ti kriticky myslici vedci nevsimli, ze poctivi a statnicky myslici politici jsou nedostatkove zbozi. A dovolim si vice. Je tu nekdo, kdo ma dost odvahy jmenovat jednoho ceskeho aktivniho politika ( opravdoveho statnika) mysliciho jen na dobro lidu a vlasti ? Rad se onem neco dovim a rad budu to jmeno sirit na internetu.

  Abyste netapal p. Rusek , ten trol jsem ja. A problem se mnou je v tom, ze nemam prectene vsechny ty Seneky a Aristotely a tak misto velkeho teoretizovani poukazuju na viditelna , konkretni fakta, ktera mi vadi. Proste typicky delnicke, primitivni hulvatstvi. Jen si myslim, ze na dulniho elektrikare nemohou byt kladeny stejne naroky jako vysokoskolaka. A Putin mi fakt neplati. Tady tomu veri jen ten informatik z Mnichova.

  August 21, 2015 v 18.45
  Pavlovi Kolaříkovi: Všichni přece ví – argumentační faul číslo 7
  (Omlouvám se za odbočku mimo téma.)

  Já zde samozřejmě n e t u š í m, to, co "každý ví", tedy kdo je trol nebo dokonce ruský trol a vzhledem k mému jménu jsem to považoval za vaši podpásovku a útok na mě.

  Avšak pokud máte názor, že svoboda slova je tu proto, abyste místo snahy posunout někam téma diskuse jen cíleně urážel diskutéry, tak s tím mám docela problém. Nechcete se nad tím přece jen zamyslet? A případně se pokusit překonat své pohrdání? To opravdu myslíte vážně? …

  A vaše soukromé hodnocení úrovně mojí diskuse... Opět „všichni jsme byli svědky“ – tím myslíte koho? Kdo všichni? Za koho se schováváte? Dokážete vnímat, že toto je ukázkový argumentační faul?

  http://www.hatefree.cz/co-delat-kdyz/argumentacni-fauly/faul-7-vsichni-prece-vedi

  // Pardon, mimo téma. – O nízké ceně ropy

  Faktem je, že jsou ekonomické sankce proti Rusku. Faktem je, že existuje vážná snaha USA a EU dostat Rusko ekonomicky na kolena. Faktem je, že nízká cena ropy poškozuje hlavně Rusko, Írán, Venezuelu. To se dočtete všude.

  Můj názor, že je to cílený pokles ceny, protože se tím opravdu citelně oslabí p ř e d e v š í m ekonomika Ruska, je jasný a logický. Představa, že výrobci ropy a OPEC by jen tak z plezíru ztráceli dohromady kolem cca 25–30 bilionů Kč ročně skrze o 50 dolarů (i více) levnější cenu ropy – pokud by to pro ně nebylo nějak nutné, pokud by zde nebyl něčí velmi masivní zájem – není pro mě logická. Prostě si neumím představit, že by se světoví výrobci – zejména Saudové a USA spolu nedomluvili, aby těžili méně a inkasovali více. Přitom by stačilo snížit těžbu ropy o 10 nebo o 20 % a cena ihned vystřelí nad 100 dolarů.

  Navíc s tímto názorem nejsem osamocen:

  »Ve hře je ale podle expertů zřejmě i snaha potrestat nízkými cenami ropy Rusko, které na nich tratí více než na sankcích. „Arabské státy to hrají vždy na obě strany – s USA i proti USA, s Ruskem i proti němu, jak se jim to právě hodí. Je těžké rozklíčovat, zda se země OPEC sešly s představiteli USA a dohodly spolu tuto taktiku, která poškozuje fakticky nejvíce právě Rusko. (…) Je tedy dost možné, že USA udělaly nějakou dohodu se zeměmi OPEC, aby tyto podržely cenu ropy nízko, a tím se snaží zničit Rusko, i za cenu toho, že v USA budou muset být uzavřena některá ložiska,“ míní Tomčiak.«

  Více na: http://euro.e15.cz/archiv/nizke-ceny-ropy-poskodily-ruskou-ekonomiku-1171911#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink«

  Takže vy na to máte jiný názor. Já vám ho neberu. Nicméně se alespoň pokuste odlišit své ryze subjektivní dojmy od objektivní a potvrzené reality, od f a k t ů.

  Realita je taková, že u případného jednání Saudů s USA jsem nebyl ani já, ani vy a ani světová média. Ano, jsou to spekulace. Ale možná je to realita. Toto prostě nevíme. A ta moje (nejen moje) spekulace má zatím stejné právo na existenci, jako váš názor/spekulace, že je to nesmysl.

  Bude lépe, pokud nebudete jako argument používat vazby typu "všichni jsme byli svědky", nebo že moje názory byly jakýmsi "entré". Předem vám děkuji alespoň za snahu. //
  PK
  August 21, 2015 v 19.36
  Pane Rusku
  Domníval jsem se, že je to jasné, ale ještě jednou tedy explicitně říkám, že tím ruským trolem jsem nemyslel vás. Myslel jsem tím zdejšího ruského trola, on to dobře ví, a vědí to i všichni, kteří tady už jsou nějakých těch pár měsíců. Vy jste tady poměrně krátce, takže je celkem pochopitelné, že ještě nejste tak úplně v obraze.
  Zdejší ruský trol zde byl od začátku ruské agrese na Ukrajině mimořádně aktivní, a choval se přímo čítankově. Je velmi poučné ho studovat.

  Jinak když píšu "všichni jsme byli svědky", mám prostě na mysli my všichni, kteří jsme to četli. Neboť kdo to četl, tak toho byl svědkem. Opak je vyloučen, jak snadno nahlédnete. A vzhledem k tomu, že jste se tady tím bizarním názorem uvedl, nazval jsem to vaším zdejším entré. V čem je problém?

  Když bych chvíli vážně přistoupil na Vaši tezi, že cílem nízkých cen ropy je "dostat Rusko na kolena", musel bych se ovšem zeptat: Domníváte se, že současná úroveň cen ropy už stačí, nebo je třeba ještě přitlačit? Osobně se domnívám, že je hlavně třeba nepolevovat. Rusko už si sice může nechat jenom zdát o tom, že by bylo nějakou mocností, ale na kolenou zdá se ještě pořád tak úplně není. Pořád si ještě dost vyskakuje. Co si o tom myslíte?
  PK
  August 21, 2015 v 20.08
  Stylizace do "obyčejného dělníka"
  včetně častého zdůrazňování - je jednou z typických mimiker ruských trolů. Což může fungovat do té doby, dokud se "obyčejný dělník" neprozradí zcela speciálními znalostmi naprosto okrajových jevů - např. z německého prostředí, o kterých průměrný informatik z Mnichova nemá ani potuchy.
  MP
  August 21, 2015 v 20.50
  Michalovi Ruskovi
  Nikoliv, prezidentův mluvčí si kopl do signatářů petice, která opravdu nebyla vůči Hradu útočná. Což by mi tolik nevadilo, vadí mi to, že přitom použil schéma "my, dobrý lid ..." a "oni, elitářští vědci" ( abyste mi zase nevyčetl mlžení, tentokrát ty tři tečky znamenají " ten, který lid podle demagogický potřeby"). Schéma, ze kterého mám zkušeností získaný strach. Pokud se na jeho projevech snažím vidět spíše tu směšnou stránku, je to z mé strany jednak sublimace agresivity, jednak psychická hygiena.
  A když už se dovolávate racionality diskuse, buď mi na textu petice a na textu mých replik ukažte, kde se jedná o podporu Schwarzenberga, anebo zvažte, jestli náhodou nepodléháté iracionálnímu sklonu škatulkovat podle jakési iracionální šablony, v horším případě použįvat tuto šablonu k likvidaci racionální diskuse.
  JK
  August 21, 2015 v 21.59
  Zase pomluvy
  Jako signatář Výzvy vědců se nechci příliš pouštět do diskuse - myslím, že je velmi jednoduše a jasně napsaná a je opravdu zapotřebí hodně zlé vůle připisovat jejím signatářům nějaké vedlejší úmysly. Analogie s Antichartou je hloupá a zlá (vědci mimochodem nikdy žádnou "antichartu" nepodepisovali). Mně na té Výzvě rozzlobilo jenom to, že jsem ji nenapsal sám.
  Jen pro pořádek, aby ta pomluva neulpěla: není pravda, že u prof. Halíka " statni komise konstatovala podvadeni pri kvalifikaci jeho knih jako vedeckych a od potrestani upustila vzhledem k probehnuti promlceci lhuty ?" už proto, že žádná taková "státní komise" neexistuje, prof. Halík sám nemá s kvalifikací svých vlastních knih nic společného a žádného "podvádění" se nedopustil a ani dopustit nemohl.
  August 22, 2015 v 0.30
  Jasná obajoba zájmu občanů ČR – mimo zájem Ruska nebo USA
  Neumím odhadnout, jak velká část vědců či studentů – nebo i "jen" podporující veřejnosti signovala výzvu z čistého a dobrého úmyslu. Snad většina. Bohužel jsme od sebe tak daleko v kontextu, vážený pane Konvalinko.

  Rád bych věřil, že většině signatářů šlo opravdu jen a pouze o uklidnění stále horší diskusní nálady v ČR. N e c h c i vědomě přisuzovat všem signatářům plošně vedlejší úmysly. Bohužel konečný dopad výzvy je, jak již nyní vidíme, nepochybně někde zcela jinde. Pokusím se ten širší kontext ukázat:

  V ČR je již roky patrná trvalá p o l a r i z a c e společnosti (a není to náhodou, někdo na tom má zájem, kdo to je?). Jde pochopitelně zejména o osu pravice/levice, ale s různými anomáliemi:

  • Znovu a znovu se před volbami začne bojovat proti komunismu – přestože i v Rusku je již dávno tvrdý kapitalismus a přestože je již téměř 26 let (!) po Listopadu. Srovnejme rok 2015 s rokem 1944, taky by mělo smysl řešit problémy 26 let po vzniku ČSR a rozpadu Rakouska-Uherska v roce 1918? P r o č i my zde stále dokola řešíme komunismus?! Komu to vyhovuje? Občanům?

  • Existuje stále trvalá snaha zlehčovat války USA a mediálně je ignorovat. Oliver Stone (vím, je to jen jeho částečný úhel pohledu) je vysílán na ČT v marginálním čase 23:35 atd. Naopak se bude opakovaně vykreslovat Rusko jen a pouze jako zlý démon, bez ohledu na si l n ý f a k t, že právě SSSR rozpustil svoji válečnou stranu včetně Varšavské smlouvy. Nikoliv Západ. Wesley Clark a jeho známé video 7 zemí do 5 let dosud nikdo (!) oficiálně nekomentoval:

  https://www.youtube.com/watch?v=an3A3hRA8_M

  – Toto přece nelze dokola trvale ignorovat a tvářit se, že vláda USA nemá primární vinu a možná i vědomý zájem na tom, co se nyní děje. Nutně potřebujeme diskusi na toto téma.

  • I z c e l a nezpochybnitelný fakt, že 80 % ze všech platných voličů obyvatel Krymu se rozhodlo d o b r o v o l n ě pro připojení k Ruské federaci, a nejsou indicie o tom, že by šlo o manipulaci, nestačí k tomu, aby se tento suverénní požadavek obyvatel Krymu v EU nebo USA řádně akceptoval. Ebropa a USA se rozhodla, že Rusko se bude tlačit do kouta. Nejprve byl ale Majdan, který kdosi vyprovokoval. Po vzoru dalších revolucí… Stále týž scénář. Tak jasný rukopis.

  Připadám si jak na Marsu nebo ve zvláštní škole, protože argumentovat při 83 % volební účasti a 96 % výsledku pro Rusko, že to nebyla vůle obyvatel Krymu, to už vyžaduje opravdu velmi cynickou a zlou vůli... Ale zvykl jsem si už na to, že i na nejlepší a ryze logické argumenty začali být lidé zcela slepí.

  Jakoby nebylo zřejmé, že Rusko je tlačeno do kouta a doslova m u s í hájit své zájmy. Má se snad vzdát moci západního kapitálu, vše privatizovat, jako jsme to udělali my? Copak není jasné, j a k nyní "prosperuje" ČR? Kdy i Polsko má o 2500 Kč vyšší nejnižší mzdy? Podobně o 1000 Kč i vedlejší vždy chudší Slovensko? Přitom ekonomika vyváží stovky miliard zisků?

  Vidíme, že fanatismus a propaganda již natolik ovládly náš diskusní prostor, že ani číslo 80 % ze v š e c h voličů ten, kdo n e c h c e, tak nebere vážně.

  • Trvalá kritika Zemana, který byl d e m o k r a t i c k y zvolen, ať udělá, co udělá, trvalá ignorace všeho pozitivního, co pro ČR dělá, třeba ohledně ekonomického vztahu s Čínou (USA a Německo zde dávno masivně podnikají). Proč? Protože není vyhraněn jako Havel pro zájem vlády USA. Opakovaně se mu podsouvají prokremelské zájmy. Jak laciné, jak nízké. A po médiích to opakují lidé a nepochybně i velká část signatářů petice.

  • Fakt, že část médií kritizujících Zemana a levici obecně byla (jsou) placena soudně prokázaným gaunerem Bakalou je stále bagatelizován.

  • Fakt, že velká část akademické sféry zejména po kauze Putna ignoruje prezidenta se bere snad již jako dobrý standard a správný postoj akademiků. Zejména v Praze. Neskutečné!

  • Je fakt, že prezident Zeman reprezentuje spíše hlas té většiny obyvatel, která častěji odmítá bezvýhradnou a neomezenou podporu imigrace…

  Atd. ......

  Přitom by stačilo říct p r o s t ě a na rovinu: Náš západ kapitál, tedy EU a USA, je již dávno v další válce, zatím mediální a ekonomické. Je nutné dokončit to, na co čekali Banderovci po roce 1945 a nedočkali se, tedy válku proti Rusku. Západ (kapitál) potřebuje další expanzi a po zamlžení mediální sféry v Evropě (masivní vlna imigrace) a po umělém sražení ceny ropy se čeká jen na vhodný okamžik, kdy bude možné posunout hranice vlivu našeho kapitálu..., snad až po Čínu.

  – P o k u d, by si někdo myslel toto, tak pak rozumím tomu, že se vede mediální válka a každý "slušný" člověk přece musí tvrdit, že Krym není Rusko prostě již z principu. A každý, kdo má jiný názor, musí být považován za ruského agenta... Atd.

  Jenže to by asi před slušnými občany neprošlo…

  Ale zpět k výzvě:

  Myslím, že v množině podpisů bude většina (tedy od cca 70 % výš) těch, kteří jsou:

  • proti Zemanovi, pro agendu Havla, pro zájem kapitálu USA
  • proti Rusku resp. pro zájem NATO
  • pro co nejširší imigraci bez omezení (?!)

  A toto je názor, který je silově prosazován, bez respektu k těm, kdo mají jinou životní zkušenost a jiný postoj. A právě silové prosazování na úkor trpělivé diskuse – právě i skrze tuto výzvu – je důvod, proč věnuji této diskusi tolik času s nadějí, že budou mít tato slova smysl.

  Samotné téma imigrace, řekl bych, je spíše dokonce až vedlejší. Je to vlastně jen další kolo sporu mezi příznivci MZ a KS. Což si MZ pochopitelně nemohl nechat ujít a proto celou výzvu již zkritizoval.

  Na výzvě vědců je zvláštní již její první věta:

  »Cílem této výzvy není zlehčovat skutečná rizika plynoucí z imigrace.« Nevěřím té větě.

  * * *

  Proto jsem názoru, že další a další výzvy a podpisy jen a pouze d á l e p o l a r i z u j í společnost. Jedinou možností, jak se z této krize a rozdělení společnosti lze dostat ven, je široké s j e d n o c e n í na důsledné obhajobě zájmů občanů ČR, nikoliv zájmů Ruské federace, nikoliv zájmů vlády USA nebo nadnárodního kapitálu.

  Jenže kde se vezme impuls k tomuto sjednocení?

  Široké spektrum názorů občanů není dobré válcovat Výzvou vědců, místo toho je nutno velmi trpělivě diskutovat, ukazovat realitu a přinášet fakta.

  Buď budeme respektovat jiné názory, nebo ne. Každá petice je přece jistý druh nátlakové metody. Je to silové působení. Petice není kulturní dialog. Petice je zesílení názoru jedné strany.

  Chybí nám zejména skutečná fakta. Nikdo např. ani neví, kolik dostávají imigranti v ČR sociální dávky. Přitom naše vláda nemá 20 milionů na Klokánky. Atd.

  Závěrem jen příklad trochu jiné výzvy:

  „Výzva pro lidi“ aneb „Výzva vědců“ trochu jinak

  http://ludekmazurek.blog.idnes.cz/c/473252/vyzva-pro-lidi-aneb-vyzva-vedcu-trochu-jinak.html?ref=viacbloger

  August 22, 2015 v 0.45
  ...apel na kritické myšlení
  »…a abych se nakonec rozhodl ze zcela scestného důvodu -- pro b l b s t v í toho Ovčáčkova výroku…«
  PK
  August 22, 2015 v 9.36
  "Někdo má na tom zájem" - kdo to asi je?
  M. Rusek
  "V ČR je již roky patrná trvalá p o l a r i z a c e společnosti (a není to náhodou, někdo na tom má zájem, kdo to je?)"

  Tak tak, pane Rusku, správná otázka. Kdopak to asi bude? Kdo má zájem na polarizaci české společnosti? Kdo má zájem na chaosu a rozvratu veřejného prostoru?
  Když jinak, bez této polarizace, by "hrozilo", že ČR by byla standardní a bezproblémovou součástí EU a NATO?
  August 22, 2015 v 13.37
  Demokracie jako kultura dialogu, umění vysvětlovat, umění hledat konsensus
  To je příliš jednoduché, tedy že NATO je dobro a demokraticky zvolený prezident je zlo, že Rusko je zlo. Není dobré mít takové apriorní dogma, pane Kolaříku a pane Profante.

  Odpovídáte krátce, což je milé zejména těm, kteří mají rádi jednoduchá vysvětlení, nebo neudrží déle pozornost. Nicméně nelze vést dialog s někým, kdo nechce svůj úhel pohledu poctivě a detailně vysvětlovat – nebo se o to alespoň pokusit.

  Říká se, že po jistě době každá diskuse skončí u Hitlera. Zde zákonitě skončí u Havla s tím, že právě Václav Havel pevně nastavil orientaci elit ČR – včetně médií, ČT a včetně 3/4 akademiků – na zájem cizí, na zájem vlády USA.

  Minuta 18:30, V. Bělohradský o roli pozdního (již Bakalova) V. Havla:

  http://video.aktualne.cz/dvtv/belohradsky-spolecnost-rozpoltila-prima-volba-prezidenta/r~4f7b57aa8f9011e4ba57002590604f2e/

  * * *

  Na polarizaci občanů ČR podle hesla rozděl a panuj má zájem ten, kdo sleduje primárně svůj zájem a nikoliv občanů ČR.

  A přestože oprašovat ideje např. národní dnes už asi opravdu nemá smysl, tak to dříve býval právě národ, který uměl zájem lidí sjednocovat. Náš zájem. Domácí zájem.

  Dnes "nás" sjednocuje zájem cizí, zájem kapitálu EU a USA.

  Nebo je tu nějaký jiný? Třeba zájem o krásu motýlích křídel?

  MP
  August 22, 2015 v 13.39
  Dík Michalovi Ruskovi
  Děkuji, víc nepotřebují. Stručně shrnuto píšete--dopředu jste se rozhodl, že petice je špatně, nenašel jste v ní sice nic, co by Váš názor podporovalo, ale větám, které jste tam našel a které by Vašemu přesvědčení odporovaly, nevěříte.
  Už Vaší představě o tom, co je to "racionální diskuse" perfektně rozumím.
  JP
  August 22, 2015 v 14.31
  Pane Rusku, sice jsem už plně rezignoval na možnost vést s Vámi jakkoli racionální dialog; nicméně není možno nechat bez odporu platit ty nesmysly, které zde šíříte.

  Tak za prvé: opravdu to nebyl nějaký "mírumilovný" Sovětský svaz, který by z nějakých ušlechtilých důvodů rozpustil svou imperiálně militaristickou organizaci jménem Varšavská smlouva. Prostě a jednoduše se už nenašel nikdo, kdo by byl ještě ochoten pod touto vojenskou kuratelou Moskvy nadále setrvávat.

  To takzvané "referendum" na Krymu: tak to se konalo už výhradně pod bajonety ruských vojáků, a jeho hodnota je asi tak stejně velká, jako téměř stoprocentní "souhlas" československých voličů s politikou KSČ. - A ostatně, Putin později - snad v jedné slabé chvíli - sám doznal, že ve skutečnosti těch hlasů pro připojení se Krymu k Rusku bylo jenom nějakých - čtyřicet procent!

  Takže ten "nezpochybnitelný fakt, že 80 % ze všech platných voličů obyvatel Krymu se rozhodlo d o b r o v o l n ě pro připojení k Ruské federaci" není nic jiného nežli pustá lež putinovského režimu, kterou Vy zde zcela nestoudně opakujete a šíříte.

  ----------------------------------------------------

  Pane Rusku, píšete, že máte pocit, jako byste sem "spadl s Marsu". Mám pro Vás potěšující zprávu: nejste evidentně nijak osamocen v tomto pocitu. Asi více zde přítomných má právě ten samý dojem: že jste sem na Zemi spadl odněkud z Marsu, nemáte sebemenší ponětí o realitách této planety, což Vám ovšem nikterak nebrání v tom, rozdávat zde plnými hrstmi Vaše galaktická moudra. Asi by bylo skutečně nejlepší, kdybyste se pokud možno co nejrychleji vrátil na Vaši domovskou planetu. Zřejmě tam žije nějaká zvláštní rasa lidí, nějaká vyšší civilizace, k pochopení jejíchž pravd jsme my, obyčejní Pozemšťané, ještě zdaleka nedospěli.

  P.S. A pokud opravdu poletíte zpátky na Mars, nezapomeňte s sebou vzít i svého oblíbence M. Zemana. Jeho politické ambice nikdy netrpěly přehnanou skromností; třeba by se ještě na stará kolena mohl stát králem Marsu.
  August 22, 2015 v 15.01
  Trochu odbočím: o financování humanitních oborů
  Za poslední roky jsme si všimli trendu, kdy je snaha rušit zejména humanitní obory, jako kdyby třeba studium mrtvých jazyků, pokud nesype ihned zisk, bylo zcela zbytečné. Možná právě nyní nastal čas, abychom si znovu a lépe uvědomili, jak třeba právě i obory, které souvisí se studiem cizích kultur, mohou být užitečné:

  6. 12. 2010

  »Kladu si také otázku, proč se k islámu z vědecké fronty u nás vyjadřují zpravidla jen arabisté. Přitom opakovaně poučují, že každý Arab není muslimem a každý muslim není Arab.

  Proč se k otázce islámu a islamizace nevyjadřují znalci „jiných“ islámů? Kde je hlas turkologů, íránistů, indonésistů? Že nejsou? Proč nejsou, když jsme je kdysi měli?

  Existuje u nás vůbec někdo, kdo má co říci o islámu v černé Africe, aniž by to bylo něco včerejšího a předvčerejšího? Kdo z orientalistů pracuje se sociology a zajímá se soustavně o české muslimy? Vznikl snad někdy v prostředí našich islamologů nějaký mezioborový grant?

  Pokud vyklidí pole vzdělanci, zaplní ho demagogové. Jen moderní evropanství, které znamená vzdělanost a úctu k hodnotám, může zastavit hrozby plynoucí z nekontrolovaného růstu islámu.

  Evropa, to je také rozum a racionalita.

  Rozum by se neměl spojovat jen s účelovostí a prostým kalkulem momentální výhodnosti. Už samo české slovo rozum to v sobě obsahuje. Dá se chápat jako složenina dvou významů, rozumět a umět, rozmýšlet a znát. Moderní společnost nemá iracionalitu pod kontrolou jen ze své podstaty.

  O rozumné přístupy je třeba vést každodenní zápasy.

  A tady zůstává stále značný prostor, v němž chybí právě vzdělanci. Měli by se učit mluvit a psát o svých vědách pro laické čtenáře a chtít svou nauku popularizovat. Bez osobního zaujetí to ovšem samo nepůjde.«


  ZDE: http://abicko.avcr.cz/2010/10/12/
  August 22, 2015 v 16.53
  Pravdu má pan Rusek.
  A já dodávám: kdyby tu výzvu sepsalo a podepsalo 700 lidí, nemuseli by to být primárně vědci, ale lidé, kteří se intenzivně zabývají arabistikou, islámem, lidmi, kteří mají perfektní znalost kultury, z které migranti přicházejí, lidmi, kteří se dlouhodobě zabývají bezpečnostními riziky, vznikajícími migrací, lidmi, kteří by prokázali, že migrace neohrozí ekonomickou stabilu, takže to nebude mít nepřiznivý dopad na naše nejzranitelnější občany, dala by se soudnými občany brát vážně. Takto je oslavována jen těmi, jimž se shoduje s jejich představami o humanitě.
  Současný svět se zdá běžnému občanu příliš chaotický a nebezpečný. Příliv migrantů jej rozhodně neuklidní. Obzvláště, když vidí, jak si naše bezpečnostní složky nejsou schopny poradit ani s místními nepřizpůsobivými. Občan si řekne - platím vysoké daně, žiju z ruky do huby a ještě se mám bát, že mi 80 letou maminku někde zkopou 9 - 14 leté děti a nic se jim za to nestane? A teď sem někdo natahá příslušníky další jiné kultury, náboženství, lidi, kteří budou zjevně zdrojem dalších problémů, takže pocit nebezpečí se zvýší a mě budou nutit to ještě platit? Proč bych to měl vítat? Kdo z těch 700 vědců už si vzal domů nějakého migranta, když je to vše tak bezpečné?
  Nic se nemá přehánět. Platí to o hoaxech s islámským nebezpečím, ale platí to také o bagatelizování možných rizik, spojených se současnou migrační vlnou. Jak by se líbilo vědci - lékaři, kdyby vědec - fyzik radil jeho pacientovi, aby nebral životně důležité léky, protože se mu to zdá přehnané? Budeme přehlížet možná bezpečnostní rizika, protože to někdo s nimi přehání? A kdo z vědců je schopen skutečně prokázat, že třeba Konvička přehání?
  Otázek spojených s migrací je příliš mnoho a Výzva na ně odpověď nedává žádnou. Je to pouhá agitka.
  MP
  August 22, 2015 v 19.35
  Vážený pane Rusku,
  Nenapsal jsem nikdy nic o tom, že by Rusko bylo vtělené zlo a není to zase tak těžké v diskusích na DR dohledat. Opět nepíšete podle faktů, ale podle vlastního předsudku. A nálepkujete.
  Nenapsal jsem to ani o Milošovi Zemanovi. Toho kritizuji, protože se mi jeho demagogie hrubě nelíbí, ale nedémonizuji ho. To bych s ním nemohl nějakých pět let úzce spolupracovat. Abych pravdu řekl, nejčastěji ve mně budí soucit: při svých vystoupeních je unavený a vyčerpaný, troska toho, co býval. místo někdejší invence jen macha, ironie dávno zkysla do stereotypního sarkazmu. Inu, nemládneme.

  Možná je to pro Vás jen mlžná nuance, podobně jako ty tři tečky, ale jsou i lidé, kteří mohou s druhým nesouhlasit, aniž by ho proto považovali za vtělené zlo, darebáka nebo pitomce. Zkuste to někdy :-)

  Pane Ševčíku,
  ona ta výzva nepsala o tom, abychom přijímali co nejvíc uprchlíků. Týkala se iracionálního strachu a toho, že nebezpečným projevům tohoto strachu naši politici nebezpečně ustupují.
  A ta iracionalita je zřejmá. Máme tu docela malé množství beženců (stále ještě méně než před patnácti lety) a ještě méně se jich tu pokouší zůstat. Docela pochopitelně. To množství běženců možná naroste, ale zatím není nic, co by svědčilo o tom, že dramaticky. Počet těch, kdo tu budou chtít zůstat, asi spíše ne. Kdybych musel odejít ze své země, taky bych se raději do Němec či Anglie místo abych se musel učit třeba lotyšsky. Nevýhoda center a světových kultur, my nejsme ani jedno.
  Evidentně nás mnohem víc než uprchlíci ohrožuje korupce, rozpad sociálního státu, rostoucí počet lokalit, kde žijí lidé bez naděje (zdejší lidé, ne imigranti), strmý pokles vzdělanosti -- ale proti tomu se těžko bojuje, zatímco vymlátit okna v mešitě nebo intelektuálovi, který si dovolil říct v televizi, že i beženci jsou lidé, to jde snadno a radostně to podpoří všichni ti, co nepotřebují, aby se mluvilo o té korupci, rozpadu sociálního státu atd. A i těm nejhloupějším sice bude jasné, že to nijak neřeší jejich strach z toho, že jim někde výrostci zkopou jejich starou matku, ale uleví si, když mají koho nenávidět bez nebezpečí a navíc zajedno s takovými sloupy společnosti jako prezident, ministr vnitra, předsedové obou komor Parlamentu.
  August 22, 2015 v 19.40
  Zdeněk Müller, filosof, historik a arabista, tamtéž:
  »Nemusíme se shodnout na tom, že evropanství založené na vzdělanosti a hodnotách zachrání kontinent před islamizací. Nemusíme se nakonec vůbec shodnout ohledně reálnosti hrozby islamizace. V jednom shodu nalézt musíme. To, co je skutečně ohroženo, co je dnes ve hře, je minimum vnitřní společenské soudržnosti v rámci jednotlivých zemí Evropy. Jen taková soudržnost může zabránit tomu, aby vše skončilo nadvládou destruktivních sil bez ohledu na to, zda budou mít nálepku islámskou nebo naopak antiislámskou. V každé úvaze o hrozbách a výzvách pro budoucí Evropu by se starost o něco takového měla objevit především.«

  …vidíme nyní jasně, jakou podobu ty destruktivní síly nabírají a že to jsou síly zcela reálné, jejich vlastností je pouze bořit a nikoliv tvořit, tyto síly vycházejí z nejnižších lidských pudů a aby zmátly, tak se tváří učeně a světaznale…

  August 22, 2015 v 21.15
  Pane Profante,
  i když je u nás migrantů relativně zatím málo a jsou větší problémy k řešení, například ona korupce a mnohé další, je zcela pochopitelné, že běžní občané už mají na hřbetě naloženo dost a vzpírají onomu pověstnému stému nic. Možná pokud by cítili, že policie je schopna snížit rizika, která z pobytu migtantů vyplynou, tak by ten odpor nebyl tak razantní, ale to by tu nesměla být ta zkušenost s neřešenou kriminalitou nepřizpůsobivých.
  MP
  August 23, 2015 v 10.10
  Luďkovi Ševčíkovi
  Vidíte, právě v tom se neshodneme. Neumím si pod výrazem "běžný" nebo "obyčejný" občan nic představit, ale rozhodně si nejen neumím, ale ani si nechci představovat žádnou lidskou bytost jako tažné hovádko, které trpně vláčí příliš těžký náklad, snáší surovosti poháněče a svůj hněv si místo svržení břemene vybíjí na něčem, co ho nahodilé poplašilo. Považuji to za pohrdání a udivuje mě, když si někdo pohrdání plete se soucitem.
  August 23, 2015 v 11.20
  Pane Profante,
  Vy to stáčíte jinam. Tady nejde o nahodilé poplašení, tady jde o plnou káru, na kterou kdosi bohorovně přihazuje další trable. Dnes píší Novinky o tom, že většina Čechů nemá finanční rezervu na důchod. To samo je velmi alarmující. A místo toho, aby místní levicoví aktivisté bojovali za místní sociálně slabé, za tu většinu Čechů, tak jim ještě hážou na krk migranty.
  Že ti lidé, jako ta tažná hovádka, vláčí příliš těžký náklad a pak svůj hněv neventilují správným směrem, je jen jejich vina? Určitě?
  MP
  August 23, 2015 v 13.16
  Luďkovi Ševčíkovi
  1) Imigranty nehážou nikomu na krk levicoví aktivisté. Masová emigrace z blízkého východu a subsaharské Afriky opravdu není způsobena Pro-Altem.
  Imigranti tu jsou a diskuse je jen o tom, zda se k situaci zachováme evropsky solidárně a přijmeme pár tisíc azylantů nebo zda budeme spoléhat na to, že to unese těch několik vstupních zemí, Německo a skandinávské země -- tedy budeme čekat, až se tyto země opevní a pak poneseme plný nápor imigrace my, vzdáme se případné šance na pomoc, až eskaluje ukrajinská krize a hlavní nápor tamějších uprchlíku budeme muset zachytit my a Slovensko atd. Skutečnost, že tak zv. politické elity nedokázaly tuhle jednoduchou alternativu poctivě říct a místo toho lovily v kalných vodách populismu na té volbě nic nemění.

  2) Ano, je to jejich vina. Nechávají se manipulovat. To ovšem neznamená, že by vina těch, kdo tu manipulaci provozují a těch, kdo k ni mlčí, protože se jim vlastně hodí, byla menší.

  A hlavně je fascinující, když se objeví několik mladých, naivních přírodovědců, kteří chtějí ty lidi varovat před nesprávností té ventilace, kolik nenávistných reakcí sklidí. Trochu se zdá, že Vám a panu Ruskovi prostě vadí, když někdo odmítá klást mezi "běžného občana" a "manipulovatelné hovádko" rovnítko.
  August 23, 2015 v 14.54
  Pane Profante,
  aktivisté Pro-Altu bojují za přijetí migrantů. Vy to nazýváte evropskou solidaritou, já výrobou vlastní aureoly za cizí náklady. VŽDYCKY náklady všech válečníků, dnešních daňových emigrantů a mimo jiné bohužel i dobrého pocitu levicových aktivitů nesou ti dole.
  Proč někdo poctivě nenapíše, že přijetí několika tisíc migrantů NENÍ žádným řešením, protože do pohybu se dávají miliony lidí a každý přijatý migrant povzbudí stovky dalších k cestě do Evropy? Nebo tohle snad levicoví aktivisté nevědí? Pokud opravdu ne, tak ať se zabývají chovem bource morušového, nebou pak tak škodliví. Žijí v jakési potřešťené představě, že lev bude lehat s beránkem a stále se opájejí představou multukulturalismu, přičemž jim nestačí ověřitelný výsledek, který dokazuje, multikulturalismus v kapitalismu je fikce. Lidé jsou ještě příliš mnoho zvířaty a náboženství multikulturalismus přímo potírají.
  Co se týče bodu 2: používáte stejný argumentační faul, jako pan Hlávka. Vytýkáte lidem, že sebou nechají manipulovat, ale tuto výtku selektivně nesměřujete k migrantům a jak je zřejmé z Vašich textů, tak ani k Romům. Tak se to nedá dělat. Buď všichni, nebo nikdo.
  Manipulovatelné hovádko je těžce ošidný termín. Je možno za ním klidně vidět levicového aktivistu, který se nechal v prezidentské volbě zmanipulovat k volbě neoliberála. A věřte, že tento aktivista se za běžného občana nepovažuje.
  MP
  August 23, 2015 v 16.10
  Luďkovi Ševčíkovi
  Vy jste začal mluvit o běžných občanech, ne já. Takže by to mohl být nejvýše Váš argumentační faul. Já nemohl tušit, nepovažujete Romy za je občany. A co se uprchlíků týče, ano, ti jsou objekt manipulace a na rozdíl od občanů s tím mnoho dělat nemohou.

  A pokud umím dobře počítat, tak z miliónů by na nás připadlo proporčně dvacet tisíc, takže pořád mluvíme o pár tisících (tuto proporčnost nám nikdo nenavrhuje, jde o velmi nadsazené číslo) a ta úvaha o tom, že každý přijatý migrantů povzbudí stovky dalších nemá žádnou oporu ve zkušenostech se dosavadními migračními procesy.
  Víte, že do značné míry respektují Vaše názory o ubytovnách a třenicích v menších českých obcích. Tam znáte to, o čem mluvíme, máte rozhled i nadhled. Ale o migracích jste se nenavázal jít za bulvár.
  August 23, 2015 v 18.24
  Pane Profante,
  kdo v současné debatě o migrantech nejede na vlně bulváru? Vědomě, či nevědomě. Bodejť ne. Do veřejného prostoru se nedostaly prakticky žádné studie odborníků, o kterých jsem psal - kteří se intenzivně zabývají arabistikou, islámem, lidmi, kteří mají perfektní znalost kultury, z které migranti přicházejí, lidmi, kteří se dlouhodobě zabývají bezpečnostními riziky, vznikajícími migrací, lidmi, kteří by prokázali, že migrace neohrozí ekonomickou stabilu, takže to nebude mít nepřiznivý dopad na naše nejzranitelnější občany - a bez těchto studií je vše hádáním z kávové sedliny. I ta Výzva vědců proti strachu. Podezření budí postup špiček EU i naší vlády a to právě proto, že se jejich apely neopírají o studie mnou psaných odborníků, ale o Výzvy vědců z nesouvisejících oborů. Agitky místo faktů.
  ??
  August 23, 2015 v 18.25
  Dobre p. Konvalinka.
  Halik se podvodu nedopustil, pouze k nemu tise mlcel, protoze to lichotilo jeho jesitnosti. Proste typicky ceska moralni autorita.

  Jinak ano, neni komise, ale je Rada pro vyzkum (musim byt peclivejsi). A ty penize opravdu nebyly primo pro nej, ale pro skolu. A skola zrejme v Cechach muze podvadet bezne.Ostatni si uz kazdy muze dohledat sam.

  http://zpravy.aktualne.cz/domaci/halikovy-knihy-nejsou-vedecke-uznal-rusnok-rada-zuri/r~957da642513c11e3a6f7002590604f2e/

  ??
  August 23, 2015 v 18.32
  Ten posledni text jste mi "ukradl" p Sevcik.
  Jen dodavam namatkove jedno riziko. Patrne se sem nedostanou migranti, jez jsou nositeli chorob s kratkou inkubacni dobou. Ale co choroby, ktere maji extremne dlouhou inkubacni dobu a mohou projevit treba i po dvou desitkach let.
  JK
  August 24, 2015 v 0.25
  Pořád pomluvy
  P. Kuchejda: žádný podvod se nestal, Rada vlády o tom nejednala, a Tomáš Halík neměl k čemu mlčet. Lžete a pomlouváte.
  Co se "chorob s extrémně dlouhou inkubační dobou, co se projeví třeba až po dvou desítkách let" týče, zase tak moc jich není. Ročně do ČR přijíždí asi tak 6 miliónů turistů, které samozřejmě nikdo netestuje, proti tomu je těch pár migrantů úplně nicotných.
  ??
  August 24, 2015 v 15.50
  " Lžete a pomlouváte." ?
  Nevim p. Konvalinka, jestli jste liny , nebo zabejceny.Ty odkazy na internetu jsou. Doufam ze se budete vymlouvat jako p. Profant, ze jsou informace, ktere si clovek neoveruje.

  Tech 6 milionu neprislo pesky z Afriky. Je to maly rozdil, ale vedeckemu mozku by nemel uniknout.
  MP
  August 24, 2015 v 21.42
  Pavlovi Kuchejdovi
  Ano, ty odkazy na netu jsou. Jistě jste už postřehl, že ne všechno, co novinář napíše, je pravda. Když budete chvíli místo shromažďování drbů, které známý vašeho známého slyšel o hovoru dvou Turků, věnovat veřejně dostupným metodikám RVVI, zjistíte, proč Vám Jan Konvalinka, který měl stejně jako já tu smůlu, že ty byrokratické hrůzy musel číst, vyčítá, že pomlouváte. Já si oproti tomu myslím, že jen nevíte, o čem mluvíme.
  ??
  August 25, 2015 v 8.59
  P. Profant je politicky poradce (lhani je jeho profese) to je OK. Ale proc lze p. Konvalinka ?
  Docela by mne zajimalo, proc potrebuje p. Konvalinka lhat ? Vzhledem k tomu, ze ma docela slusne postaveni, nabizi se nekolik moznosti. Ta nejprimitivnejsi je, ze my lide s titulem musime drzet spolu. Druha moznost je nutkani ke lhani (to samozrejme nemuze zvladnout). Treti moznost je, ze se zoufale snazi obhajit system, kde v ramci jakehosi "vedeckeho janabrachismu" si my kdo spolu mluvime odkyvame kdejakou pitomost a stat nam pak za body priklepne penize. Dnes ja tobe zitra ty mne. Je to takova "vedecka varianta tunelovani statnich penez". Ze se dnes tituly na ruznych soukromych skolach ziskavaji vselijak, si cvrlikaji oni povestni vrabci. Ovsem moralni apel "vedeckych tunelaru" je ponekud nesmyslny. Bakalovu vyzvu k soucitu s uprchliky, bychom asi take nebrali prilis vazne.

  http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=695233

  http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=708043

  "Doc. Oliva dále uvedl, že podnět pana Solise byl postoupen OK SHV a ta došla k závěru, že uvedené výsledky opravdu nesplňují požadavky kladené na monografie uznatelné jako výstup vědecké práce. OK SHV však nedoporučila samostatné vyřazení těchto předmětných výsledků-
  -z důvodu nerovného přístupu týkajícího se dalších výsledků obdobného charakteru, na něž však nikdo „neupozornil“.

  Cili jednani o Halikovi bylo p. Konvalinka. A z vyse uvedene vety, kterou jsem zvlaste zduraznil jednoznacne vyplyva, ze v onom slavnem registru se nachazi vice nevedeckych blabolu, na ktere vsak nikdo neupozornil. Vzhledem ke knezi Halikovi zajimava varianta milosrdenstvi. Nez bychom potrestali jednoho vinika, nechame v duchu" vedecke spravedlnosti" nepotrestane vsechny viniky.

  Jeste jedna vec vyplyva z vyse uvedeneho. Pokud se p. Konvalinka pokusi poprit tato fakta, je jenom prachsprosty lhar.
  JK
  August 25, 2015 v 11.40
  Lež a pomluvy - naposled
  Já opravdu nepotřebuju hledat na internetu, abych zjistil, o čem jednala RVVI. Pavel Kuchejda napsal:

  "...myslite tehoz Halika, u ktereho statni komise konstatovala podvadeni pri kvalifikaci jeho knih jako vedeckych a od potrestani upustila vzhledem k probehnuti promlceci lhuty ?"

  Je to lež a pomluva, RVVI o žádném podvodu prof. Halíka nikdy nejednala, citované prohlášení kolegy Olivy se týkalo čistě technického aspektu zařazení Halíkových publikací a prof. Halík s jejich kvalifikací neměl nic společného. To, co jste napsal, byla lež a pomluva. Jediné, co k tomu můžete dodat, je omluvit se.
  MP
  August 25, 2015 v 12.45
  Pavlovi Kuchejdovi
  Pletete se, lhaní není moje profese. To bych nebyl poradce, ale politik :-)

  Neznalost při upřimné snaze do jisté doby omlouvá, zatvrzelé trvání na nepravdě provázené nadávkami už nikoli, navíc jsou ta Vaše osočení neinvenční, a tudíž nudná. Nezlobte se, s člověkem který se mýlí, jsem ochoten diskutovat, s člověkm, který je zatvrzele hlásá nesmysly to nemá cenu, ale s osobou nudnou jak škrábnutá deska Michala Davida, to už by byl čistý masochismu. Takže prosím, když už mě chcete napadat, najděte si něco nového. Dík.
  August 25, 2015 v 21.40
  Filip Outrata a Martin Konvička
  Filip Outrata sice nevidí rozdíl "mezi docentem Konvičkou a mnoha profesory, docenty a doktory, kteří podepsali výzvu Vědci proti strachu a lhostejnosti, jejímž (nejmenovaným) cílem je i veřejné působení jejich kolegy", ale přece jen zatímco signatáře výzvy kritizuje - byť i umírněně, Martina Konvičku ne, čili je sice v jakoby neutrální pozici, ale přece jen má ke Konvičkovi blíže než k signatářům t výzvy.

  Filip Outrata a Martin Konvička jsou mainstream, výzva vědců dissent, vyjadřují naprosto minoritní postoje.
  MP
  August 26, 2015 v 8.11
  Jiřímu Kubičkovi
  Jen pro upřesnění: Pravděpodobně, to díky Bohu, není minoritní postoj mezi vědci -- tedy kvalifikovanými pracovníky v oblasti vývoje, výzkumu a inovací, abych neprovokoval :-)

  Vyjadřují postoje, které jsou marginalizovány mediálními prostředky. Osobně si zase nepřipadám tak strašně se svým názorem, že i běženec je člověk tak strašně opuštěný a rozdmýchávání davových emocí nebezpečné.

  Jsou to nuance, věcně máte pravdu, ale jsou to nuance, na které není dobré zapomínat, když se pak zachází s metaforami o sociáln či mediální bublině.
  MP
  August 26, 2015 v 8.12
  Jiřímu Kubičkovi


  Jen pro upřesnění: Pravděpodobně, to díky Bohu, není minoritní postoj mezi vědci -- tedy kvalifikovanými pracovníky v oblasti vývoje, výzkumu a inovací, abych neprovokoval :-) On aktuální stav podpisů už odpovídá docela slušnému vzorku.

  Vyjadřují postoje, které jsou marginalizovány mediálními prostředky. Osobně si zase nepřipadám tak strašně se svým názorem, že i běženec je člověk tak strašně opuštěný a rozdmýchávání davových emocí nebezpečné.

  Jsou to nuance, věcně máte pravdu, ale jsou to nuance, na které není dobré zapomínat, když se pak zachází s metaforami o sociální či mediální bublině.
  JN
  August 26, 2015 v 11.08
  Xenofobie je součástí lidské přirozenosti.
  S Výzvou všeobecně souhlasím, s některými konkrétními větami ne. Například pokud je součástí Výzvy i myšlenka, že extremismus by se měl vyvažovat, nesouhlasím s tím. ("Jsme znepokojeni ... aktivitou extremistických skupin, které nemají dostatečnou protiváhu.")
  Nemyslím si, že budeme žít v normální společnosti, pokud extremismus na pravici "bude vyvažovat" stejně silný extremismus na levici.
  Stejné je to s extrémními názory na imigraci. Extrémní názory IvČRN nelze vyvažovat opačně extrémními názory.
  Ani hloupost s moudrostí nevytváří homogenní vyváženou směs ideálních názorů.
  Strach (xenofobii) do nás "nezasévají podvodníci", stejně jako homosexualitu do nás nezasévají "zvrhlíci". Xenofobie je součástí lidské přirozenosti. Součástí té přirozenosti se patrně stala z evolučních důvodů, tedy z důvodů zachování druhu. Tu přirozenost tedy nelze paušálně odsuzovat, ocitli bychom se tak v pozici středověké církve odsuzující paušálně lidskou sexualitu. Lze ji ale kultivovat.
  Se strachem se nelze vypořádat tak, že ho zatlačíme někam, kde nebude na očích. Tento strach lze kultivovat v otevřeném dialogu, ve kterém ani jedna ze stran nebude zaujímat pozici "toho, kdo všechno ví". Pro takový dialog je tedy třeba zeslabit tu někdy nekriticky silnou vazbu na krajní póly názorového spektra a umožnit existenci i názorů jiných, více než jen dvou, jednoho "správného" a druhého "špatného".
  Je třeba zabránit nebezpečné polarizaci, která právě může vznikat jako důsledek snah o "vyvažování" jednoho druhu extremismu. Je třeba zvolit jiný prostředek než vyvažování.

  "Toto téma musí být předmětem diskuze, ta však musí být vedena s chladnou hlavou a na základě faktů," píše se ve Výzvě. S touto větou souhlasím.
  JP
  August 26, 2015 v 12.05
  Legitimní instinkty?
  Dozajista zajímavý a nevšední náhled, pane Nusharte. Sám jsem před časem v jedné diskusi tyto evolučně-animální kořeny současné xenofobie sám zmínil - je to bezpochyby objektivní realita, ale na straně druhé musíme být krajně opatrní v tom, jak tento stav budeme hodnotit. Tady už jenom velice nepatrné nuance mohou vést ke zcela rozdílným závěrům či postojům.

  Základním momentem je to, zda onen evoluční původ (tehdy dozajista nutný a tedy legitimní) současné xenofobie budeme vykládat jako přinejmenším částečnou o m l u v u pro to, že se určitá část populace chová v souladu s těmito prastarými živočišnými instinkty - anebo jestli naopak vyslovíme zhrození nad tím, že nemalá část našich vlastních spoluobčanů má stále ještě sklony chovat se jako zvířata.

  Ano, pane Nusharte, máte bezpochyby naprostou pravdu v tom, že když zaujmeme ten postoj druhý, že se tím zbavíme možnosti vstoupit s těmito lidmi do dialogu, který by mohl vést ke vzájemnému pochopení pozic toho druhého. Máte tedy plnou a naprostou pravdu v tom, že jestliže se máme pokusit o to, jaksi "mírnou cestou" alespoň do jisté míry změnit názory a postoje těchto lidí, že na ně nesmíme jít s tímto beranidlem, že jim apriori předhodíme vinu za tyto ryze animální vzorce chování.

  Na druhé straně ovšem stojí stejně tak legitimní otázka, do jaké míry se máme pokoušet o porozumění a vstřícnost vůči těm, kdo vykřikují nenávistná, šovinistická, rasistická hesla, a případně v konečných důsledcích zapalují azylové příbytky pro uprchlíky, buďto ještě prázdné, ale když na to přijde, tak i s jejich obyvateli. A jestli tady není spíše na místě napřed se vší rozhodností zarazit tyto výlevy nízkého, barbarského šovinismu - a teprve p o t o m se snažit najít cestu k myslím a duším těch, kteří na tuto cestu nenávisti vůči druhým byli svedeni třeba jenom svými vlastními životními ranami a traumaty.

  Nechci tu jednostranně preferovat ani jednu z obou těchto cest; tady neexistuje žádná "královská cesta", nějaké jednoznačně jedině správné řešení. Mým osobním postojem je daleko spíše, postavit se lidské nízkosti a ničemnosti bezprostředně čelem; ale jestliže se někdo cítí být dostatečně morálně vyzbrojen k tomu, nacházet účinně cestu k duším a myslím oněch pobloudilých, nemohl bych jinak nežli s pocitem plného uznání respektovat toto jeho rozhodnutí.
  MP
  August 26, 2015 v 12.09
  Omlouvám se
  V mém posledním příspěvku je zmatená věta, která měla znít:

  Osobně si zase nepřipadám tak strašně se svým názorem, že i běženec je člověk a rozdmýchávání davových emocí nebezpečné.

  JP
  August 26, 2015 v 12.10
  Traumata xenofobie
  Mimochodem, ještě malý dodatek: zrovna nedávno byl v Německu proveden výzkum, podle kterého mají sklon ke xenofobním postojům daleko více takoví jednotlivci, kteří ve svém dětském věku sami byli obětmi násilného jednání, především ze strany svých vychovatelů.

  Možná že by se tedy leckterý z těch, kteří tak usilovně sbírají všechny možné "racionální" argumenty pro to, jak zabránit příchodu i té reálně zcela nepatrné hrstky uprchlíků na území českého státu, měl v prvé řadě zamyslet nad tím, jestli si tímto svým odporem vůči "cizákům" ve skutečnosti jenom podvědomě nekompenzuje svá vlastní životní traumata...
  JP
  August 26, 2015 v 12.12
  Pane Profante, neměla i ta korigovaná věta znít ještě trochu jinak: "Osobně si zase nepřipadám tak strašně o s a m o c e n ě se svým názorem..."
  MP
  August 26, 2015 v 14.36
  Ach jo
  Samozřejmě měla, inu, člověk by si měl odvyknout ctrl-c ctrl -v,pak to takhle dopadne :-)
  JN
  August 26, 2015 v 17.13
  Josefu Poláčkovi
  Spíše se nedomnívám, že lidé nesoucí šibenice by byli přístupní dialogu (možná se mýlím, nevím). Je zde však většina lidí, která, doufám, zatím k tomuto extrémnímu křídlu nepatří a kteří současně nesdílejí ten bezbřehý imigrační optimismus levicových intelektuálů (zjednodušené stručné označení pro názorovou skupinu). Názorové rozvrstvení ve společnosti však není statické, takže si myslím, že postojem upřímně otevřeným diskusi, který nebude dopředu hodnotit diskusní partnery a rozdělovat lidí na dobré a špatné, že tímto postojem můžeme do značné míry předejít posilování extrémních negativních názorů na pomoc uprchlíkům i na imigraci.
  Pokud jde o to samotné hodnotící stanovisko ke xenofobii, i já jsem xenofobní, ale nijak mi to nebrání mít dobré vztahy s našimi vietnamskými sousedy a občas si zajít na dobrý kebab k našemu "turkmenbašimu". Museli bychom se asi zeptat "matky přírody" či "matky evoluce", zda má ta opovrhovaná xenofobie ještě i dnes nějaký užitečný význam, či zda je to jen nepotřebný relikt minulosti, nebo dokonce, zda je tento relikt pro další existenci lidského druhu nebezpečný.
  ??
  August 26, 2015 v 18.21
  Jen male shrnuti pripadu Halik, pro ty ktere to jeste zajima a krome cteni dovedou a chteji pochopit i smysl textu.

  "Doc. Oliva dále uvedl, že podnět pana Solise byl postoupen OK SHV a ta došla k závěru, že uvedené výsledky opravdu nesplňují požadavky kladené na monografie uznatelné jako výstup vědecké práce. OK SHV však nedoporučila samostatné vyřazení těchto předmětných výsledků-
  -z důvodu nerovného přístupu týkajícího se dalších výsledků obdobného charakteru, na něž však nikdo „neupozornil“.

  Uvedenymi vysledky je minena prace p. Halika. Ano , Halik osobne ony prace do systemu nevlozil, ale ani proti tomu neprotestoval. Vzhledem k jeho vzdelani lze predpokladat, ze musel vedet o nesplneni podminek. Podle dostupnych informaci protestoval naopak proti zadosti o jejich vyrazeni. O tom ze zklamal moralne tedy neni pochyb.

  Vyrok Doc. Olivy o dalsich " vysledcich obdobneho charakteru" svedci o tom, ze podobnych vytvoru nesplnujicich pozadavky kladene na vedecke prace je v systemu mnoho. Protoze podle dostupnych informaci, jsou za prace umistene v systemu pridelovany body za ktere jsou skolam vyplaceny penize ze statniho rozpoctu, jedna se i o zdroj penez.
  No a tady jsme u problemu. Jestlize jsou do systemu zarazovana dila, ktera nesplnuji urcene podminky (coz Doc. Oliva potvrdil), pak se jedna i o neopravnene cerpani penez. " Takove male vedecke tunelovani" statniho rozpoctu. Vzhledem k tomu, ze se p. Konvalinka rve jako lev aby tuto skutecnost zamlzil, mne opravnuje k domnence, ze tohoto ponekud necestneho zpusobu ziskavani penez ze statniho rozpoctu rovnez vyuziva. Pritom mu priznavam, ze to nejsou penize do jeho kapsy, ale pro skolu. Na podvodnem charakteru transakce to nic nemeni.

  A jeste pripomenu jednu vetu z vyzvy:
  " Ověřujme si informace, které utvářejí naše názory – mnohdy stačí několik kliknutí na internetu, abychom odhalili lži, tvářící se jako spolehlivé zpravodajství ".

  Kdyz jsem nekolika kliknutimi prokazal "maly vedecky podvod", tak mi jeden z tech kdo ji podepsali z vyse sveho vedeckeho Olympu zdelil
  "Já opravdu nepotřebuju hledat na internetu, abych zjistil, o čem jednala RVVI."
  No ja hledat potrebuji a dle vyzvy bych to mel delat.
  Jen me mrzi, kdyz tito lide ( nebo jejich kamaradi v mediich) zduraznuji svou mravni a inteligencni nadrazenost
  JP
  August 27, 2015 v 15.27
  Xenofobie v nás?
  Pane Nusharte, máte - opět - pravdu.

  Je nepochybné, že ty xenofobní názory nemají zdaleka jenom tu krajně nenávistnou podobu, které jsme v současné době svědky, nýbrž že má v rámci populace celou škálu své intenzity. - Možná že jsme se prostě trochu minuli v naší argumentaci, já jsem měl před očima právě ty radikálně-extremistické až přímo fašizující skupiny.

  A co se toho týče, jestli ty "xenofobní" pudy a instinkty zděděné z živočišné říše mají či nemají platnost i dnes: to je zase otázka míry.

  Já bych se zase jednou odvolal na Aristotela: to, co je správné a pravdivé, to vždycky musí zachovávat správnou míru - aby toho nebylo ani příliš málo, ani příliš mnoho.

  Mimochodem, byl jsem to právě já, kdo už v samotném počátku všech těch diskusí ohledně imigrace konstatoval (na základě zkušeností z Německa), že masová imigrace naprosto není bezproblémová; a že prostě existuje určitá hranice, kde už je míra schopnosti domácí populace integrovat nově příchozí překročena. (Také jsem to tehdy od příslušníků radikální levice za tento svůj "xenofobní" výrok pěkně schytal.)

  To že nyní argumentuji převážně proti tomu xenofobnímu postoji, je důsledek skutečnosti, že se plně do popředí dostala právě ta její primitivní, atavistická, nenávistná až vysloveně fašizující stránka. Této fašizující xenofobii je v tuto chvíli nutno postavit se čelem; a teprve poté je možno znovu obnovit racionální diskusi o tom, jaká míra imigrace je přijatelná a únosná, jaká kdo má v tomto procesu práva a jaké povinnosti.
  August 27, 2015 v 16.05
  Vrozená xenofobie?
  ožná má xenofobie nějaké vrozene základy, ale proč se nejvíc projevuje u lidí, kteří uprchlíky znají jen z médií a ne u lidí, kteří se s nimi přímo setkávají? K masovým střetům mezi migranty a místním obyvatelstvem nedochází tam, kde jich je spousta, naopak jim lidé často pomáhají nebo s nimi obchodují. Migrace vlastně probíhá pozoruhodně mírumilovně, alespoň zatím.
  JN
  August 27, 2015 v 18.55
  Jiřímu Kubičkovi - Těžká otázka
  Také v sobě pociťuji určitou obavu, pokud by příliv imigrantů byl opravdu velký. Jsem tedy xenofobní a dosud jsem se s žádným uprchlíkem z té současné vlny nesetkal. Pokud se však pokusím představit si tu situaci setkání s lidmi potřebujícími pomoc, domnívám se, že v nezfanatizovaném člověku vítězí v takové chvíli jiné pohnutky.
  JN
  August 27, 2015 v 19.39
  Josefu Poláčkovi
  Nabízím k zamyšlení, zda to, "že se plně do popředí dostala právě ta její primitivní, atavistická, nenávistná až vysloveně fašizující stránka" není naopak právě důsledkem špatně vedeného dialogu s veřejností a zbytečně horlivé polarizace názorů (jako i zase reakce na tu zmíněnou fašizaci - a stále dokola).

  Zda se tedy s tímto nebezpečím lze vypořádat spíše bojem (pochopitelně hlavně verbálním i jiným nenásilným bojem), nebo spíše citlivě vedenou veřejnou diskusí.
  FO
  August 28, 2015 v 0.29
  Jiřímu Kubičkovi
  Vážený pane Kubičko, musím se ohradit proti Vašemu příspěvku "Filip Outrata a Martin Konvička". Myslím, že je nespravedlivý a hlavně založený na tak výrazném nepochopení/posunu významu psaného textu, že mě to zrovna u Vás překvapuje.

  Pokud se podíváte, co jsem skutečně napsal, pak zjistíte, že jsem rozhodně nenapsal, že není žádný rozdíl mezi M. Konvičkou a vědci, kteří podepsali petici proti strachu a lhostejnosti. Napsal jsem něco jiného - že ten rozdíl tu není v tomto smyslu: jak doc. Konvička, tak vědci stojící za peticí se veřejně angažují tím, že se staví proti něčemu, co považují za nebezpečí. Jsem přesvědčen, že v tomto smyslu skutečně mezi nimi není rozdíl. Je ovšem jasné, že moje formulace se netýká toho, jak je dané veřejné působení zaměřeno, jakou má formu a obsah.

  Pokud jste četl můj článek, pak byste také asi nemohl napsat, že M. Konvičku nekritizuji, zatímco petici vědců ano. Napsal jsem mimo jiné, že Konvička coby protiislámský aktivista postrádá podle mne potřebnou erudici, a na druhé straně, že apel vědců za kritický rozum, za svědomí a pomoc druhým je potřebný.

  Více už dodávat nebudu, myslím, že je to dostatečné. Zdravím a omlouvám se všem za neúčast v této zajímavé a potřebné diskusi.
  August 28, 2015 v 8.42
  Vážený pane Outrato,
  smyslem mé druhé poznámky k Vašemu textu bylo vyprovokovat Vás k nějakému jasnějšímu vyjádření: nejsem si jist, že se to stalo. Problém s docentem Konvičkou nevidím v tom, že jako lepideptorolog nemá potřebnou erudici k tomu, aby se vyjadřoval ke společenským otázkám. Iniciátoři výzvy vědců jsou přece také přírodovědci.

  Líbilo se mi, že jste připomněl zásluhy docenta Konvičky v oblasti zkoumání motýlů. Kdyby Váš text zůstal v nehodnotící poloze či letně odlehčeném tónu, nic bych nenamítal, ale ty výhrady k výzvě vědců mi přišly dost malicherné, jak jsem napsal ve své první poznámce.

  V každém případě jsem rád, že snad přece jen stojíte více na straně signatářů té výzvy než na straně opačné.

  Doufám také, že se mýlíte ve svém očekávání, že na rozdíl od Konvičkovy iniciativy nebude mít "Výzva" pokračování, zazní a odezní. Přihlásil se k ní také Pavel Bělobrádek a já na to říkám "komu čest, tomu čest".
  August 28, 2015 v 11.54
  "V každém případě jsem rád, že snad přece jen stojíte více na straně signatářů té výzvy než na straně opačné."
  Není v této větě obsaženo gro problému místní diskuse o migrační vlně? Kdo nečurá s námi, čurá proti nám? Jiné teze, než biologů, neexistují?
  Dále - je hrdinou politik, který se hlásí k oficiálně nalajnové migrační politice vedením EU, nebo je to politik, který sdílí přírozené obavy běžných občanů, neboť vidí, jak katastrofálně neschopně k migrační vlně vedení EU přistoupilo? Opravdu čest tomu, kdo zpívá písničků pánů nahoře? Copak k tomu je nutné nějaké hrdinství?
  JN
  August 28, 2015 v 12.10
  Boj rozumu s blbostí
  "Stát na nějaké straně" je houfování vojska a příprava k boji. Já si žádný takový boj nepřeji a doufám, že si ho nepřejí ani signatáři té výzvy. Pokud mám věřit v racionalitu vědců, jsem přesvědčen, že nevyzývají k boji, ale k sebereflexi. Samotný boj rozumu s blbostí, pokud se neodehrává uvnitř člověka, už je vždy vítězstvím blbosti. Rozum chodí jinými cestami, ne přes rozbombardované zákopy.
  Postoj otevřený dialogu není v tomto specifickém případě uzavíráním kompromisu se zlem, je to cesta rozumu. Boj s "vnitřním nepřítelem" se nedá vyhrát dělostřeleckou palbou argumentů co největší ráže směrem k zákopům konvičkovců.
  FO
  August 28, 2015 v 13.16
  Jen krátce, J. Kubičkovi
  Jasnější vyjádření, které byste si představoval, asi nejsem schopen poskytnout. Obávám se jak xenofobních nálad a těch, kdo napomáhají k jejich šíření, tak (a to asi přece jen více) potenciálu extremistického islámu a jeho šíření v prostředí západoevropských společností.

  Pokouším se tyto dvě obavy nějak přivést na společného jmenovatele a není to zrovna snadné. Rozhodně to u mě nevede k nějaké jednoduché výzvě, natož bojovnému volání po jakémsi sjednocení šiků.
  August 28, 2015 v 17.37
  Racionální diskuse
  »Vědci ve své výzvě připomínají i selský rozum. Ten, jak doufám, skutečně existuje a je schopen posoudit jak argumenty výzvy proti strachu a lhostejnosti, tak aktivity hnutí kolem docenta Konvičky.«

  – Jak často je rozum zapřažen jen do obyčejného prospěchářství? Kdy nízké složky člověka snaživě vyciťují, co je kdesi „nahoře“ v kursu? Kdy se mj. zviditelňuje a dělá okatá pomoc za veřejné peníze?

  »Je hrdinou politik, který se hlásí k oficiálně nalajnové migrační politice vedením EU, nebo je to politik, který sdílí přírozené obavy běžných občanů, neboť vidí, jak katastrofálně neschopně k migrační vlně vedení EU přistoupilo? Opravdu čest tomu, kdo zpívá písničků pánů nahoře? Copak k tomu je nutné nějaké hrdinství?«

  – „Prorežimní rebelové“, to jsou dnešní hrdinové. Tak jako vždy.

  [zda to,] »…že se plně do popředí dostala právě ta její primitivní, atavistická, nenávistná až vysloveně fašizující stránka" není naopak právě důsledkem špatně vedeného dialogu s veřejností a zbytečně horlivé polarizace názorů…«

  – Pochopitelně je to důsledek špatného dialogu. Nehodící se názory jsou ignorovány a válcovány.

  * * *

  Ke zklidnění a k racionální diskusi vede pouze respekt ke druhé straně a hlavně vytváření atmosféry, v níž si budou obě strany nejen naslouchat, ale navíc se i skutečně vnímat.

  A ideálně vidět svět očima druhého. To není běžné.

  Poučující, moralizující, namyšlená a zřetelně jednostranná výzva vědců (hned v první větě navíc falešná) nevedla ke zklidnění, naopak dále polarizovala a polarizuje s p o l e č n o s t.

  Veďme diskusi racionální a věcnou. Bez předsudků, bez častých apriorních postojů:

  • imigrace nepředstavuje žádné nebezpečí
  • každá imigrace je kulturní obohacení
  • jde hlavně o lidi z postižených oblastí a ne o ekonomické uprchlíky
  • proti imigraci jsou především xenofóbové, nebo lidé nevzdělaní a omezení (ukázkový faul v dialogu)

  Přitom víme a často ignorujeme, že:

  • vlna imigrace pravděpodobně teprve začíná
  • mnohé i vážné nemoci mají dlouhou inkubační dobu
  • miliony imigrantů těžce poškodí sociální systém Evropy
  • multi-kulti obohacení se v řadě míst prostě nepovedlo
  • mezi miliony migrantů mohou být až tisíce členů IS
  • kriminální živly z celé Afriky i celé Asie se do vlny migrantů snadno vmísí a najdou v EU azyl…

  Spolehlivým lakmusem je qui bono: komu vlna imigrace prospěje a komu uškodí.
  JP
  August 28, 2015 v 17.49
  Dialog s xenofobií?
  Pane Nusharte, dáváte k zamyšlení, jestli celá ta vlna (extrémní) xenofobie není až důsledkem "důsledkem špatně vedeného dialogu s veřejností a zbytečně horlivé polarizace názorů".

  Opět: samozřejmě je možno se na celou záležitost takto dívat. Jak známo, v Německu celá tato vlna povstala vlastně jako hnutí "Pegida" v některých východoněmeckých městech, v návaznosti na dřívější tradici protestních pochodů proti totalitnímu režimu. Toto hnutí Pegida vzbudilo ve většinové, především intelektuální a levicové - západoněmecké! - veřejnosti odpor; nicméně, několik novinářů si dalo tu práci a pokusilo se hlouběji vysledovat, co je to vlastně za lidi, kteří se těchto demonstrací zúčastňují, jaké je jejich myšlenkové zázemí, jejich motivy.

  A výsledky jejich rešerší nebyly opravdu tak docela nezajímavé: alespoň podle jejich zpráv se nemalá část účastníků těchto demonstrací sama za žádné xenofoby nepovažuje, jejich převažujícím motivem se zdá být to, že se cítí být přehlíženi, "upozaděni" velkou politikou, která se nezajímá o potřeby a starosti "malých lidí".

  Tento pocit je samozřejmě nemálo rozšířený u značné části populace v celém Německu; ale v Německu východním k tomu ještě přistupuje frustrace bývalých občanů NDR, kteří stále ještě zakoušejí hořký pocit, že je dominantní NSR prostě "spolkla".

  Takže, pane Nusharte, to všechno by skutečně hovořilo pro Vaši tézi, že primárním problémem není xenofobie jako taková, nýbrž neschopnost - či neochota - oficiálních politických struktur a jejich představitelů vést pravý, na vzájemnosti obou stran postavený dialog s lidem.

  ------------------------------------------

  Na straně druhé ale nelze přehlédnout jiný fakt: že ta "ošklivá tvář" xenofobie se drala do popředí sama, nenávistnými až rasistickými výlevy, včetně oněch žhářských útoků na ubytovny pro uprchlíky.

  Jen tak pro zajímavost: zrovna dneska jsem četl o tom, jak se facebook vzpěčuje mazat verbální útoky proti uprchlíkům, pokud nejsou ve formě zcela evidentní výzvy k páchání trestného činu.

  A tak například prošel facebookový výlev jednoho účastníka, který k videu, které zde umístila jedna tuším švýcarská hasičská skupina o tom, jak v parných letních dnech děti migrantů ochlazovala vodou ze stříkačet, připojil komentář: "Daleko lepší by bylo použít plamenomety."

  (Jak řečeno, facebook to nechal projít; nicméně se mu to přece jenom nevyplatilo, neboť jeho zaměstnavatel Porsche tomuto svému učni dal okamžitou výpověď.)

  Teď zde ale stojí otázka, pane Nusharte, jakým způsobem chcete s někým takovým, kdo zcela veřejně žádá děti uprchlíků "ochlazovat plamenometem" - jak s někým takovým chcete navázat nějaký racionální a vstřícný dialog. A upřímně řečeno, chce se mi opravdu jen velice málo věřit, že základní vinu na takovéto lidské zrůdnosti by nesla nějaká "vysoká politika" a její neschopnost dialogu.
  August 28, 2015 v 18.34
  Dialog se dá vést.
  Přesvědčte lidi, že se nemusí bát a máte vyhráno. Dejte na stůl prokazatelná fakta, která svědčí o tom, že se lidé bojí zbytečně a kromě pár nácků se nikdo tématem migrantů nebude zabývat. Prokazatelné studie odborníků,kteří se intenzivně zabývají arabistikou, islámem, lidmi, kteří mají perfektní znalost kultury, z které migranti přicházejí, lidmi, kteří se dlouhodobě zabývají bezpečnostními riziky, vznikajícími migrací, lidmi, kteří by prokázali, že migrace neohrozí ekonomickou stabilu, takže to nebude mít nepřiznivý dopad na naše nejzranitelnější občany jsou jistě na světě, jinak by špičky EU a naše vláda nebyli tak vstřícní vůči migrantům. Určitě neporušují zásadu opatrnosti, jsou poučeni vývojem ve světě. Takže studie na na stůl a xenofobie má utrum.
  To snad není tak těžké, ne?


  JN
  August 28, 2015 v 20.07
  Josefu Poláčkovi
  Takto vyhroceně to nemyslím. V žádném případě nechci tvrdit, že xenofobie je důsledkem POUZE špatně vedeného dialogu. Špatně vedený dialog z nadřazených a odsuzujících pozic asi může tu xenofobii u NĚKTERÝCH lidí posilovat, takže člověk, nacházející se původně v nějakém pomyslném středu názorového spektra, člověk, se kterým je možno vést smysluplnou diskusi (pokud se nad něj nepovyšujeme a neodsuzujeme ho jen proto, že vyjádří určité obavy či strach), se v důsledku těch odsuzujících postojů postupně posunuje z toho pomyslného středu směrem k extrémním názorům, a pak už s ním diskuse samozřejmě možná není. A naopak zase to posilování extrémního názorového křídla utvrzuje ty, co by ten dialog vést měli a mohli, v jejich stále pevnějším přesvědčení, že dialog s extrémisty nemá smysl, a přitom bohužel přehlédnou, že tu jsou stále ještě nějací lidé v pomyslném středu, se kterými by ten dialog smysl měl. Tento sám sebe posilující cyklus může tedy, myslím, k té polarizaci společnosti přispívat.

  August 29, 2015 v 8.58
  Dvě obavy Filipa Outraty
  Vážený pane Outrato, Vaše druhé vyjádření je pro mě jasné dost.

  Z těch dvou obav - z islamizace Evropy a z xenofobních nálad opravdu vidím to druhé jako o dost bezprostřednější, určitě u nás.

  Ovšem v tom výčtu mi chybí obavy o životy uprchlíků, na ty jste úplně zapomněl. Ti jsou ohroženi evidentně a bezprostředně, zatímco představa, že současná migrační vlna přispěje k nárůstu radikálního islámu v západní Evropě je pouhá spekulace, kterou by bylo terpve potřeba dokázat.

  Moc se mi nelíbí, když jsou lidé, kteří vyjadřují jiný názor než většinový obviňováni z bojovného volání a hloubení příkopů.
  FO
  August 29, 2015 v 10.08
  Máte pravdu,
  obava o životy uprchlíků - a snad ještě víc o životy ostatních obyvatel oblastí, ze kterých tito lidé utíkají, mi v tom výčtu chyběla.

  Na druhou stranu myslím, že se mýlíte v jiné věci - to, že nárůst radikálního islámu souvisí s imigrací v západní Evropě, je podle mého empiricky snadno ověřitelné. Nejde tedy o nějaké neověřené spekulace, bohužel je to dle mého názoru dost tvrdá realita.
  JP
  August 29, 2015 v 13.02
  Ano, pane Nusharte, proti takto pojatému názoru není co namítat.
  PM
  August 29, 2015 v 17.05
  Kdy se konečně duše lidí otevře obávanému téma xenofobie
  Duše občana pane Ševčíku, se musí ponejprv vyrovnat se studiemi - municí a kanonádou - masových medií.
  Masová media se musí ponejprv vyrovnat a s pistolí na spánku svého zaměstnavatele tč. vysokého vládního činitele.
  Oligarcha se musí ponejprv vyrovnat se svým údělem nepřekonatelného rozporu mezi svými zájmy podnikatele a zadáním demokraticky zvoleného politika vlády celku.
  A pak možná vznikne prostor k dialogu, ve kterém bude duše občana oponovat náckům.....bych skromně trpělivě doufal.
  -.
  JN
  August 31, 2015 v 8.26
  Jiřímu Kubičkovi
  Jsem proti obviňování z hloubení příkopů i proti hloubení příkopů samotných. Obojí je, myslím, součástí podobného přístupu, který bych v debatě o imigraci ani nechtěl používat. Je obtížné kritizovat samotnou myšlenku tak, aby bylo jasné, že jde o kritiku skutečně jen a pouze té myšlenky. Omlouvám se Vám tedy za neuvážené vyjádření.

  Snažím se vyhýbat mainstreamovým médiím, nechci číst nenávistná vyjádření o uprchlících, která bych tam mohl najít. Žiji v mediální bublině DR a několika dalších internetových médií. Většinový názor je tedy z mého hlediska ten, který je většinový na DR.
  August 31, 2015 v 13.15
  Jiřímu Kubičkovi – Kdo skutečně ohrožuje životy imigrantů
  Píšete »Z těch dvou obav - z islamizace Evropy a z xenofobních nálad opravdu vidím to druhé jako o dost bezprostřednější, určitě u nás. Ovšem v tom výčtu mi chybí obavy o životy uprchlíků, na ty jste úplně zapomněl. Ti jsou ohroženi evidentně a bezprostředně…«

  Můžete uvést zcela konkrétně, jaké negativní dopady mají xenofobní nálady u nás? Mají třeba nějaký dokumentovaný vliv na osud těch uprchlíků?

  A pokud máte obavu o životy těch lidí, není na čase začít už konečně řádnou diskusi na téma, proč se imigrace do Evropy zesílila? Tedy konkrétně o roli USA?

  Jak dlouho budeme ještě ignorovat slova Wesley Clarka? 7 zemí do 5 let?

  https://www.youtube.com/watch?v=an3A3hRA8_M

  Takže co uděláme s tou "selektivní slepotou"?

  Opravdu budeme srovnávat nějaké stovky a tisíce místních xenofobů, kteří dost možná mají jen strach z islámu, s racionálním, vědomým a masivním zlem, které představují zbraně NATO, tedy naše zbraně?
  August 31, 2015 v 13.41
  Jiřímu Kubičkovi – sledovat fakta
  Píštete: »že současná migrační vlna přispěje k nárůstu radikálního islámu v západní Evropě je pouhá spekulace, kterou by bylo terpve potřeba dokázat.«

  ?!?!

  Nepochybně je tu minimálně kauzální vztah nárůstu polarizace západních společností (včetně nárůstu racionálních obav) a radikalizace islámské komunity v Evropě. Představa, že domácí majorita bude mít větší a větší obavy z vlny islámu a přitom stále větší počet islámských imigrantů tyto staré, zlé a xenofobní Evropany eticky předčí a nebude jakkoliv REagovat a bude stále v klidu, nikdo z nich nepřekročí zákon..., taková představa je přece vysoce naivní.

  Upřímně: Nerozumím tomu, proč takto uvažujete. Resp. proč takto, jako člověk racionální, c h c e t e uvažovat.

  »Podle posledního průzkumu agentury Yougov pro deník Metro, rezolutně pravicová protiimigantská strana Švédských demokratů (25,2%) již předstihla socialisty (23,4%) a stala se politickým lídrem v zemi.

  Průzkum se konal poté, co minulý týden eritrejský imigrant, který se tak chtěl vyhnout deportaci, pobodal a zabil v nákupním středisku Ikea nicnetušící matku se synem.

  S tím jak narůstá kriminalita a incidenty s imigranty, ba zabíjení původních Evropanů, neodvratně nabývají na síle politické strany s hájící tradiční a demokratické hodnoty a reprezentující zájmy původních Evropanů.

  Na pozadí současného vývoje v EU by nebylo čemu se divit, kdyby nové země důrazně vyzvaly staré k důslednému návratu k původním evropským hodnotám a ideálům, bez čehož není možné ani morální a zodpovědé cítit se vázanými v takto despotizované a barbarizované struktuře.«

  http://www.stalo-se.cz/?p=73055

  Mimochodem: Proč je část imigrace právě z Eritrei? Ze země mezi Súdánem a Etiopií?

  Vážený pane Kubičko, asi zde všichni rozumíme dobré a tak krásně lidské snaze snažit se vědomě fandit dobru, nevytvářet vědomě obranné nálady, které snadno přerostou v nenávist. Ale k d e je ta h r a n i c e, kdy se tato dobrá snaha promění v hloupost?

  Není už toho sebemrskačství, kdy všichni našinci jsou potenciální xenofobové a naopak imigranti potenciální svatí přece jen už příliš? Vnímáte, kam jsme se v diskusi dostali?

  Nelze nevnímat, že vážným ohrožením kulturního dialogu – který jako jediný vhodný nástroj vede k řešení vážných problémů – může být hyperkorektnost.
  August 31, 2015 v 21.47
  Velikost imigrace se vymknula jakékoliv kontrole…
  Zcela bez ohledu na to, jak velice se budou statisíce superlevných nových pracujících (imigrantů) hodit např. německému průmyslu, který se masivně stahuje zpět z Číny do Evropy, protože čínské mzdy rychle rostou... Tedy zcela bez ohledu na to, že se můžeme ptát komu v Evropě cui bono...

  Zcela bez ohledu na fakt, že stát Izrael je malá osamocená židovská enkláva, opravdu jen malý ostrůvek mezi okolními muslimy, a že současné boje mezi nepřehlednými frakcemi muslimů (mj. Al-Kaidá vyhlásila džihád státu ISIL) se hodí a v e l i c e hodí právě Izraeli, tedy opět cui bono...

  Tedy bez ohledu na zmíněná slova Wesley Clarka (7 zemí do 5 let) a hledání odpovědi na otázku PROČ to vláda USA dělala a dělá (nyní zase naopak nezasahuje proti ISIL, vláda USA prostě čeká, až se muslimové mezi sebou pobijí navzájem)...

  ...se můžeme velmi logicky domnívat, že vlna imigrace se vymknula jakékoliv kontrole. Je to jako když se rozjede těžký nákladní vlak z kopce.

  Nevnímat, jak veliké dějinné síly se daly do pohybu (protože zde, v ČR, zatím neduní těžká střelba), marnit čas diskusí o tom, že imigranty ohrožuje na životě v prvé řadě česká xenofobie...

  Ne, toto opravdu není potřebná logická diskuse.

  Racionální diskuse může mít např. tuto strukturu:

  1) Přehled imigrace do Evropy např. za posledních 100 let
  2) Pečlivá analýza počtu imigrantů a zemí původu
  3) Pečlivá analýza migračních vln – příčin migrace
  4) Shromáždění dat o současné vlně migrace
  5) Vést d i a l o g (nebo zde už není demokracie?) napříč společností o rozumných počtech imigrantů (nikoliv "akademické" převálcování národa coby hloupého plebsu názorem, že imigrace je dobrá a tečka), jak pro EU jako celek, tak pro ČR
  6) Hledání příčin současné vlny migrace (bez pojmenování role USA to opravdu nepůjde – jak dlouho si budeme hrát na schovávanou?)
  7) Jak velký podíl na této vlně migrace má byznys s imigranty?
  8) Hledání možností, jak zabránit další eskalaci napětí na Středním a Blízkém východě (opět role USA jako lídra NATO a zjevné nezasahování USA do konflitku proti ISIL)
  9) Navazování spolupráce všech významných světových sil na řešení problému, včetně Číny, Íránu nebo Ruska.

  V současné době musíme najít odvahu jasně říct, co je pro Evropu problém. Je to to třeba 30 milionů imigrantů do 3 let? Nebo se máme tvářit, že i toto je málo a naše montovny chtějí ještě větší počet superlevné pracovní síly na úkor starého a líného obyvatelstva? Máme tedy spolu s vládou USA rozbít další země, aby sem přišlo ještě více lidí?

  A nebo jsme se už všichni stali Lidmi a o peníze až v prvé řadě najednou nejde?

  A proč třeba vznikla tato stránka:

  https://emigratetoczechrepublic.wordpress.com/photos-from-the-czech-republic%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83/
  August 31, 2015 v 22.49
  Pane Rusku,
  cítím to velmi podobně. Řešíme "xenofobii", ale ona by tu nevznikla, kdyby nevznikl přistěhovalecký problém. A možná, kdyby byli lidé lépe informovaní o vzniku tohoto problému, nestali by se xenofobní, protože by teď nežili v nejistotě, ale mohli zvolit nějakou strategii, co dělat, aby se vlna migrantů zastavila. Takhle jsme odsouzeni čekat jak ovce.

  Abych předešla útokům, že nechci migrantům pomoci, předesílám a několikrát jsem to tady už psala, že jim pomoci musíme, a nejen z lidskosti, ale protože jsme i my vini jako součást NATO. Zaspali jsme, nepochopili jsme čeho se to vlastně účastníme. My jsme mysleli, že demokracie, a zatím to bylo bombardování. Ale SOUČASNĚ s tou pomocí prchajícím lidem musíme tlačit na skončení těch válek, vyjasněním role USA a NATO a pochopením našich mžností.

  Považuji všechno, co jste tu k tomu napsal, pane Rusku, za velmi rozumné. Díky.
  JN
  September 1, 2015 v 1.15
  Michalu Ruskovi, Blaženě Švandové
  Sýrie a Eritrea jsou země, z nichž odchází největší počty uprchlíků. Domnívám se, že za to však nemohou USA ani NATO. Za destabilizaci Iráku jistě ano, za uprchlíky ze Sýrie a Eritreje však nikoliv.
  ??
  September 1, 2015 v 7.59
  O "racionalite vedcu" a iracionalite medii.
  Racionalni vedci, nam zamavali pred nosem vlajkou sve racionality a chteji, abychom prijali jejich pohled na vec. Media a nekteri politici ovsem nesdileji jejich racionalitu, a proto iracionalne hraji na nase city. Sedumdesat lidi udusenych v kamionu kousek od Vidne a i ctyri deti! Hruza v primem prenosu. Evropsti politici se dojimaji a predhaneji v dolovani soucitu ze svych tupych obcanu.

  Podle ruznych statistik, umira kazdou vterinu ve svete az pet deti hladem. Tedy v prubehu rekneme dvou hodin, kdy ty deti zemrely pomerne "prijemnou smrti" (ztrata vedomi a smrt z nedostatku kysliku), zemrelo ve svete hladem a dusledkem nemoci z hladu (pomerne neprijemnou smrti) cca 42 000 deti! No ovsem, nebylo to pred objektivy kamer na rakouske dalnici.
  Takova "bezna vsedni umrti". Nikdo kvuli tomu svicky na schodech palit nebude.
  JP
  September 1, 2015 v 12.14
  Přehled imigrace za posledních...?...let
  A pročpak sledovat imigraci jenom za posledních 100 let? Když se podíváme na imigraci do Evropy (střední) od počátku našeho letopočtu, vyjde nám toto:

  - někdy kolem 6.-7. století se do středovýchodní Evropy přivalila vlna imigrantů z východu
  - tito imigranti byli především Slované, mezi nimi i jeden kmen, který je nyní znám pod označením Češi
  - tyto imigranty do středovýchodní Evropy nikdo nezval; naopak přišli sem zcela svévolně, z touhy za lepším - materiálním - životem
  - tito ilegální imigranti vytlačili původní (keltsko-germánské) obyvatelstvo, a to čirým násilím, bojem, zabíjením a vražděním

  Z toho následně nepopiratelně vyplývá: všichni tito slovanští imigranti nemají v daném středovýchodně evropském regionu co pohledávat, a je nejvyšší čas poslat je zpátky tam, odkud přišli - totiž do ruských stepí. Tam je pro ně místa dost.
  September 1, 2015 v 12.33
  Pane Nusharte,
  máte jistě pravdu, ale jen z toho hlediska, když sledujete bezprostřední kroky příčina - následek. Jenže jednak svět je propojen a jednak naše informovanost je selektivní ba účelově zmanipulovaná a to ovlivňuje náš úsudek. Na druhé straně já Vás chápu a nemyslete si, prosím, že já to svoje tvrzení o NATO a USA beru jako stoprocentní pravdu. Je to silné zjednodušení. Zobecňuji kvůli stručnosti, to je lidský úděl. Ale
  USA má své vojáky asi ve 130 zemích světa z celkových asi 200. Když k nám přišli Rusi v devětaosmdesátém a měli tu základny, mluvili jsme o ruské okupaci. Podle toho USA dnes okupuje přes půl světa. - No, my jsme je vítali, když tudy projížděli do Německa.
  Je to všechno hrozně složité a propletené a já se v mezinárodní politice neorientuji, i když se o to teď snažím, narážím i na internetu na bariéry a protichůdné informace.
  Vezměte si pana Jana Čulíka z Britských listů. Před časem jsem mu až bezmezně věřila, ale on zjevně sám sobě nepřipustí, že by západ mohl být vinen destabilizací blízkého východu a Ukrajiny (tam je vinen zloduch Putin) a v Sýrii to zase podle Jana Čulíka vzniklo kvůli suchu a neúrodě. Na to mu kdosi kontroval, že i za změnu klimatu je vinen průmyslový západ...
  Mluvíte o Eritrei v Africe. Tak na Africe se západ provinil děsivě, nepromyšlenými půjčkami (jako Řecku) - nepromyšlenými? a nebyl za tím kalkul politiků spřažených s bankéři? Četla jsem v souvislostmi s událostmi v Lybii, že "ten diktátor" Muammar Kaddáfi chtěl obrodit Afriku a mezi jiným v Lybii dával práci utečencům z jiných částí Afriky (Eritrea). Lybie byla taková záchytná oblast, migranti zůstali tam, nešli přes Středozemní moře, leda s penězi od Kaddáfiho na studium v Evropě. Jenže NATEM rozbombardovaná Lybie přestala bohužel tuto funkci plnit.

  Dnes mi přistál v poště článek
  http://www.jcted.cz/milos-hlavacek-varim-pro-azylanty-ale-ti-si-niceho-nevazi/

  domnívám se
  -že migrantů v Evropě je jen nepatrný zlomek těch, kteří jsou teď bez domova ve válkou postižených zemích a potřebují pomoc,
  - přicházející migranti jsou spíše ti majetnější a vzdělanější, a zdatní překonat vzdálenost, kteří by naopak měli zůstat doma a pomáhat obnovit zemi z trosek,
  - Evropa může pomoci mnohem víc posláním pomoci do těch zemí odkud utíkají a zastavit reklamy lákající je do Evropy,
  https://emigratetoczechrepublic.wordpress.com/
  https://emigratetoczechrepublic.wordpress.com/photos.../
  - konfilktů je už tolik, že nemám vůbec přehled, co se kde děje a co je akutní, před chvílí to byla Ukrajina, teď Syrie, informace o islánském státu jsou protichůdné a jako nejpravděpodobnější mi připadá, že tam USA ale i další státy posílají zbraně, aby se tím konflikt prodlužoval, je nějaká možnost projevit s tím nesouhlas?
  - nejdůvěryhodnější místní zdroj se mi zdá být profesor Oskar Krejčí: o tom, zda se v Evropě dál bude válčit (na Ukrajině), se rozhodne v Americe. A fakt se to potvrzuje, skutečně se teď Ukrajina dočasně dostala mimo světovou pozornost. Pozice studené války USA proti Rusku se teď získávají jinde a jinak.
  September 1, 2015 v 12.39
  Jistě pane Poláčku,
  a severomeričané by měli zpět do Evropy, hlavně do Anglie a z Kanady taky hlavně do Francie, ťaktéž jihoameričané, ti by se měli stáhnout zpět hlavně do Portugalska a Španělska.
  Opět jste pane Poláčku nezklamal! Nepopiratelně!
  September 1, 2015 v 14.29
  Je vidět, jak se v krátké době stávají podobné Výzvy
  důkazem neschopnosti jejich autorů vnímat nebezpečí radikálních posunů ve světě. Důkazem, že ani vědci nevystačí s humanistickými klišemi. Je smutné, že právě lidé, kteří musí své vědecké práce obhajovat, což znamená, že nemohou ve svých pracech vycházet jen z nějakých pocitů, se pokoušejí přesvědčit národ na základě těchto pocitů.
  Aktivisté lze pak možno přirovnat k mladým kuřatům, která se těší za plot. Staré slepice tam nechodí, neboť vědí, že se tam pohybují lišky.
  Právě ta dětinská vstřícnost vůči jiným kulturám a etnikům, spojená s hipisáckou představou, že i přes egoismus systému tyto kultury a etnika láskou převychovají a s námi spřátelí, se začíná stávat většinové evropské kultuře nebezpečnou. I když větším nebezpečím je neschopnost evropských špiček řešit obrovský problém migrace. Tyto špičky vychází z pocitu, že čím mají natřískanější prkenice a čím jsou ubytovny s migranty od nich dál, tím je problém menší. Jenže většina obyvatel má prkenice prázdné a ubytovny u sebe nebezpečně blízko. Žijí s pocitem strachu, neboť se jim, bez jejich viny, hroutí vše co si po léta budovali. Teď přijít schopný Hitler, je vítěz. Zeptejte se lidí okolo sebe, zda by se zapojili do domobran. S kým jsem mluvil já, NIKDO nebyl proti. Tohle nedopadne dobře.
  ??
  September 1, 2015 v 14.52
  To mate tak p. Svandova.
  Vite co mely rezimy Kaddafiho, Husajna a Asada spolecneho ? Byl to duraz na sekularizaci a rovnopravnost zeny v okolnich arabskych statech nevidany. No a ted si sama polozte otazku, koho nejvice desila predstava prosperity statu se vzdelanymi a sebevedomymi muzi a zenami. Od hloupych a nevzdelanych lidi se ta ropa "kupuje" levneji ze ? Samozrejme jsou hloupi, chudi a nevzdelani arabove mnohem mensim problemem pro nas milovany, demokraticky Izrael.
  September 1, 2015 v 15.30
  oprava
  Libye! přehodila jsem měkké i a tvrdé y, a Rusi nás neokupovali v devětaosmdesátém , ale v osmašedesátém
  Omlouvám se.
  September 1, 2015 v 15.53
  Pane Kuchejdo,
  to zavání spiknutím světového židovstva. Můj tatínek čítal sionské protokoly, a možná proto, že je bral tak vážně, jsem o nich vždycky pochybovala. Na druhé straně je fakt, že jen málo etnik si zachovává svoji etnicitu, jsou-li přesazeni do jiného prostředí, jako Židé a Romové. Romové proto, že se integrují málo, Židé proto, že se integrují do až příliš úspěšných enkláv. Ale kam to odbočuji, Vy přece nemluvíte o Židech, ale o státu Izrael. Proč ho vlastně USA tak silně podporuje, že nevadí například, co provádí v Gaze?
  September 1, 2015 v 18.55
  Eritrea, Pakistán...
  Myslet se, že ta vlna migrace je pouze a jedině proto, že NATO zcela zničilo státní organizaci Libyje, že NATO (nezapomeňme, že pod vylhanými důvody) zničilo zbytky státu a tedy potřebného státního "násilí" v Iráku (které udrželo pořádek mezi mnoha směry v islámu) a jen a pouze proto je ta vlna migrace – třeba i z Pakistánu (jaderná velmoc, 193 milionů obyvatel), nebo z Eritreje je opravdu zjednodušené (souhlasím, vážený pane Nusharte) a tedy otázka.

  My to nyní pochopitelně nevíme a každý, kdo by něco tvrdil, si bude spíše vymýšlet, než by měl skutečná "tvrdá" data a jejich správnou interpretaci.

  Nicméně pokud vlna uprchlíků ze Sýrie a dalších zemí už vznikla, pokud se ve světě už obecně ví, co se děje, tak se ten proud uprchlíků zřejmě proto zvýšil a to včetně mnoha zemí, kde NATO přímo nezasahovalo.

  Tedy: Přímo ne, nepřímo nepochybně ano.

  A opravdu to zatím vypadá, že ta vlna imigrace se zcela vymkla jakékoliv kontrole. Nikdo zatím nenašel odvahu říct, kdy ta vlna skončí, zda to bude celkem 2 miliony, 10 milionů nebo 20 – třeba do 5 let.

  Z lidského hlediska je to problém. Zde si rozumíme, paní Švandová. Samozřejmě nepomáhat lidem v opravdové nouzi nelze. To není lidské.

  A jak správně konstatoval i pan Kuchejda, neměli bychom trpět selektivní slepotou. Přestože to je velká tragédie, těch 71 lidí, snad proto, že to bylo v kamionu kdesi vedle, hned v Rakousku, tak to jsou (bohužel) jen a pouze bulvární slzy, protože svět je plný utrpení a zatím je nikdo neřešil. Ani naši vědci. – Snad proto, že to je daleko?

  To první, racionální je: Kolik statisíců nebo milionů není pro Evropu problém, a pokud bude vlna větší, co s tím udělat. Protože Evropa nemůže přijmout třeba 50 nebo 100 milionů imigrantů.

  Jinak vazba USA na stát Izrael tu prostě je. A faktem je, že Izrael je obklopený ze všech stran muslimy, proto má jaderné zbraně, proto má vojenskou službu 2,5 nebo 3 roky a to včetně žen. Nakolik je to, co se děje v zájmu státu Izrael, to je pochopitelně spekulace, která se v běžném informačně korektním prostředí snad ani nesmí vyslovit. Tak snad se jen můžeme tiše ptát, vážená paní Švandová, cui bono, cui bono...

  September 1, 2015 v 20.23
  Polský sociolog Zygmunt Bauman o migraci
  Při vší úctě k jeho životnímu dílu, nemohu souhlasit, že by vzedmutá vlna migrace byla způsobena tím, co se domnívá Zygmund Bauman:
  "Moderní doba je období masového pohybu osob. Patří k sobě proto, že moderní doba vytváří lidi, kteří nemohou žít tam, kde by chtěli. Lidi, kteří jsou pak označeni za zbytečné (nebo nadbytečné). Příčiny jsou dvě: naše záliba v řádu. My jsme posedlí řádem. Když pak stávající řád není dost dobrý, měníme ho a vytváříme řád nový – modernizujeme. A najdou se lidé, kteří se do nového pořádku nehodí. A druhou příčinou je ekonomický pokrok. Díky němu se učíme vytvářet nové věci s méně pracovníky a menšími náklady. A v tu chvíli se znovu někteří lidé stanou zbytečnými, protože jejich způsob obživy je zastaralý. A k tomu přidejte místní konflikty, spory mezi skupinami a tak dále, kvůli kterým lidé také opouštějí svoje bydliště."
  Zdroj: http://technet.idnes.cz/zygmunt-bauman-rozhovor-sociolog-uprchlici-migrace-technologie-modernita-stesti-gjb-/veda.aspx?c=A150826_151023_veda_mla

  Místní konflikty tu vždycky byly a migrace též, o tom není sporu, k nám přišlo od 70. let 20. stol. půl milionu Vietnamců, po devětaosdesátém zase Ukrajinci, ale nevyvolávalo to znepokojení.
  Zygmund Bauman říká, že dřív bylo normální, že když člověk emigroval do Švýcarska, stal se z něj Švýcar atd. Národ a stát splynuly v jedno. Od konce 20. století jakoby se to zase rozpojilo. Turci v Německu, uvádí Bauman, chtějí zůstat i nadále Turky, a v tom je problém. Hezky tady na DR o tom psal Adam Votruba. Problém by nenastal, kdyby Turek v Německu přestal být Turkem a stal se Němcem. Ne tím, že by zpřetrhal své vazby na Turecko a vymazal svoji tureckou minulost, ale tím, že by přijal svou německou současnost a budoucnost. A podobný problém jako je s Turky v Německu je s muslimy ve Francii, protože některé verze islámu nelze praktikovat bez zasahování do občanského života. Bauman tvrdí, že život v jednom státě bez toho, že by lidé měli stejnou občanskou identitu je možný, ale obtížný, a vyžaduje to od lidí naučit se nové komunikační dovednosti, které dříve mít nemuseli. Připouští, že za svobodu nebýt například Francouzem ve Francii se platí menším pocitem sounáležitost potažmo menším pocitem bezpečí a jistoty.
  Možná je Zygmut Bauman jasnozřivý, je to pronikavě myslící člověk i po své devadesátce, ale běžný Čech jako jsem já, zvyklý na sounáležitost a pocit bezpečí domova s těmito myšlenkami nesouzní. Ale mladší generace než je ta moje to možná vidí jinak.

  Rozhovor se Z. Baumanem rozhodně stojí za přečtení, ale na druhé straně ilustruje současnou slepotu ke skutečným příčinám současné vzedmuté vlny migrace. Podobnodobně vzedmutá vlna se přehnala přes Evropu naposled před, během a po druhé světové válce. To ale lidé utíkali z Evropy a ne do ní.
  JN
  September 1, 2015 v 23.44
  Po posledních událostech
  se zdá, že jsme svědky rozpadu EU v přímém přenosu. Cui bono?
  September 2, 2015 v 9.55
  V takovýchto dimenzích o migraci uvažuje málokdo,
  pane Nusharte. Alespoň veřejně. Přitom se přímo nabízí předpoklad, že za vším mohou být lidé, kteří mají svůj byznys založený na bohatnutí z takovýchto katastrof. Pokud vím, tak i z poslední krize - bankovní, vyšlo dosti původců neobvykle posíleno. Tak proč nebohatnout na vyvolávání krizí dalších? Bezzubé vedení dnešní EU není přece žádnou překážkou. Navíc strach z obrovské migrace utlumí sociální protesty, což se použije ke snížení sociálních dávek. Vystrašení lidé pak rádi přehlédnou chyby systému.
  Problém je ale v tom, že sociopati, kteří krize vyvolávají, nemají cit pro rozpoznání hranice, za kterou možno zajít. Právě proto, že jsou sociopati. To, že jsou poslední desítky let puštěni z řetězu, se nám tvrdě vymstilo a ještě tvrději vymstí.
  September 2, 2015 v 10.18
  S ohledem na současnou situaci pak člověka napadá,
  jací blbové vedou naše země. Včera na ČT24 hovořil Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům. Místo reálného zhodnocení současné krize, jejího původu a řešení, hovořil o tom, že Assad měl být dávno odstraněn a že největší původci migrace jsou Rusové a Číňani. To je zoufalý příklad nezvládnutí elemntárního myšlení. Jestliže si pan Rozumek není schopen dát do sebe zapadající posloupnost rozpadu Iráku, Libye a Syrie s nárůstem IS a tím pádem obrovským nárůstem migrace a není schopen pochopit, že pádem Assada se migrace znásobí, tak je jen vinou naší vlády, že takovéto ředitele a jejich organizace financuje. Zeptejte se sakra občanů, zda chtějí ze svých daní financovat organizace, které jejich peníze vynakládají na Kampaň za přijetí uprchlíků!

  JN
  September 2, 2015 v 11.11
  No, takhle jsem to tedy zrovna úplně nemyslel, pane Ševčíku.
  Ale souhlasím s Vámi v tom, že neuvážené zasahování do cizích záležitostí, či zasahování pouze s ohledem na sobecké partikulární zájmy celkovou situaci téměř vždy zhorší.
  Komu tedy pomohou rozpory, oslabení nebo rozpad EU? Jaké byly pravděpodobné motivy uzavření nádraží v Budapešti a jaké mohou být následky?
  September 2, 2015 v 14.56
  Demokracie jednou za 4 roky
  Ještě mě napadá, že pokud se moderní společnost mění v řádu hodin, dnů a týdnů a volby máme jednou za 4 roky, tak pak tu máme další vážný problém s reprezentací demokracie.

  P o k u d bychom stále věřili ve schopnost demokratické většiny rozhodovat se přece jen v rámci možností nejlépe, tak kdo třeba dnes generuje nějakou většinu? A má tato většina na něco reálný vliv?
  ??
  September 3, 2015 v 7.57
  Pro p. Svandovou.
  Navrhuji vam maly pokus. Zkuste si sama precist Protokoly Sionskych mudrcu. Misto slova "zide" si dosadte slova financni trhy (banksteri, financni elity, globalni elity) dle chuti. A pak si porovnejte fakticky obsah, s tim co se deje prave ted.

  p.s. Ano pisu o statu Izrael a nestrasi mi v hlave zidovske spiknuti. V hlave mi strasi giganticka moc z retezu utrzenych financnich gangsteru. Jednoho z jejich sluzebnicku mame v hospodarske rade vlady. Vladimir Dlouhy- Goldman -Sachs- Recko. Vzpominate ?
  September 3, 2015 v 8.08
  Pane Kuchejdo,
  rozumíme si. Nejde o Židy, ale o finanční oligarchy, a je jedno jaké národnosti.
  A to chtěl být Vladimír Dlouhý prezidentem! Už jen to spojení s Goldman Sachs. Kdo neví, o čem tu mluvím, ať si přečte článek od anglického novináře Johanna Hare Jak Goldman Sachs vsadil na hladomor a vyhrál
  http://www.literarky.cz/civilizace/90-ekonomika/2708-jak-goldman-sachs-vsadil-na-hladomor-a-vyhral
  September 3, 2015 v 17.21
  Cenzura a autocenzura
  A nevíte, proč mám pocit, že 26 let po Listopadu je v ČR problém psát o tom, jak člověk vidí svět? Proč mám pocit, že ani levicový (?) DR vlastně nemá zájem řádně popsat a zkritizovat to, co je špatně? Tedy mj. i vše to, co zde od roku 1989 způsobil kapitalismus bez regulace?

  A je to proto, že bychom museli zároveň správně kritizovat USA, což by se nelíbilo všem těm, kteří dodnes nedají dopustit na Václava Havla, jehož fotografie s G. Bushem jistě máme v paměti?

  A když jsme u těch odkazů, doporučuji text dvojnásobného držitele ceny Alfréda Radoka, Miroslava Vojtíška, tvořícího pod pseudonymem S.d.Ch.:

  http://www.advojka.cz/archiv/2015/17/nepricetne-byti-undergroundu

  nebo zde: www.casodej.cz/underground.txt

  Protože já stále nechápu, proč vlastně mám zafixováno, že DR je levicové médium. Jakmile se člověk jen trochu otře o nějaké nezpochybnitelné a zase znovu povinné ikony, tak je i zde problém.

  »Ideologie a osvěta

  To je všechno zábavné, ale my zatím nevíme, jak to František Stárek, zvaný nejen Čuňas, ale také „úředník undergroundu“, se sochou básníka undergroundu myslí. Jistě upřímně, ale jde spíš o to, jestli jako památník člověka, který svojí osobní svobodu povýšil na nejvyšší princip a neváhal za to její ztrátou zaplatit, anebo jako konečný konsensus s neoliberálním marketingovým fašismem našich dní, jako petrifikaci Jirouse v časech, kdy je osazení jeho sochy vlastně lhostejné, protože v nich je lhostejné všechno, co nestojí v cestě drancování, ožebračování a obludnému pakování se zrůd, které umějí vydělat i na chudobě. Protože v časech plošné ekonomické likvidace společnosti, kterou jasnozřivě předjímal undergroundový koryfej Egon Bondy, je nějaká ideologie k smíchu.

  Nějak mi v souvislostech posametových angažmá dvojdomého úředníka vychází to druhé, a měl-­li Stárek v minulém režimu problémy s délkou svých vlasů a dává-­li si to do životopisu, má vědět, že v tomto ohledu nám samet změnu k lepšímu nepřinesl.

  Možná neslyšel o dress code, možná neviděl před Vánoci ztahané pokladní v santaklausovských čepičkách s blikajícími diodkami, prodavače v tričkách s nápisy „Jsem tu pro Vás“, metaře s vozíky označenými délkou jejich pracovní doby či nošovické a jiné otroky.

  Tito lidé nejspíš serou na délku vašich vlasů, pane Stárku. Aby tohle člověk viděl, aby uviděl, že žije v nejtotálnějším z režimů, protože už v pouhém destruktivním systému, musí nejdříve vystrčit hlavu nebo stylověji prdel z Ústavu pro studium totalitních režimů.

  Dopuštěním externí ideové infikace byl předlistopadový underground katolický a pravicový, v tomto ohledu přejel buldozer Magor svého subtilnějšího gurua Egona Bondyho, vpravujícího do ztracené generace sedmdesátých let levicové myšlenky marxismu a maoismu spíš v intencích svého verše „Nikdo o mně neví, že jsem marxist – levý“.

  Možná ale jen Bondyho setba povstává později, každopádně oceňovala-­li moje generace na jeho textech strhující poetiku, oceňuje ta mladší i jejich ideologický obsah.

  Underground, jak ho známe odjinud, znamená přirozený odpor proti stávajícímu režimu bez ideového vedení. Ten zdejší byl uveden na pozici ideového a historického vítěze, a z toho důvodu tu sice může být odkaz, ale ne další živé a hlavně příčetné přítomné bytí. (…)

  Dokonale zdokumentován, medializován, etablován, zasponzorován, stal se součástí moderní historie. Proč ne. Tu ale nemusí vždy psát jen vítězové, jsou tu totiž i živí poražení, korigující celý slibně se konstituující svatý obraz svou obtížnou, neslibnou, nesvatou přítomností. Do světa lidí totiž patří také ti, kteří nezpívají hymnu vítězů a odmítají škrtat části svých životů jako omyly.

  Vždyť našemu ojebávání není konce, zlo metastázuje do všech stran a je strukturovanější než dualita, ve které je vykládáno, a pokud je nějaké lidské souručenství živé (s výjimkou motorkářů), mělo by jeho přenastavující se vnější parametry a podoby přinejmenším zaznamenat. Kolem undergroundu je v tomhle punktu mrtvé ticho dobré tak pro ikonistu Břetislava Rychlíka a takzvaná postundergroundová scéna uvázla v uhranutí svými vzory – není schopná přesahu a není schopná ani sežrat staré vlky (což je první povinnost).«

  Ten rozdíl v úhlu pohledu na jedinou realitu – ve srovnání s vědci – je až nekonečný.

  Pokud zde autor textu, pan Outrata, přece jen vyjadřuje jist otázky nad peticí vědců, je třeba si dát právě výše uvedenou citaci z A2 do kontextu.

  Ta propast mezi "prorežimní" částí vědců (chci věřit, že absolutní většina zbývající částí odborné veřejnosti je přece jen trochu jinde) a výše uvedeným postojem dramatika a hrobníka Vojtíška, je až nekonečná.

  Je nutné si uvědomit realitu, ve které žijeme, abychom přestali klouzat po povrchu.

  Protože bez ohledu na tuto petici, je angažmá nejen vědců ale i dalších elit naší země pro skutečně lidskou politiku zcela marginální. Prostě zcela nulové.
  ??
  September 3, 2015 v 18.47
  Jeste malickost.
  Neoliberalni oligarchy ovladana media busi do bubnu , aby zduraznila vedeckost a rozumovou kriticnost one konformni skupiny vedcu. Paklize informuji o Konvickovi, slysime neco o tom broukologovi a hmyzologovi. A mne nezbyva, nez se ptat: jestlize miliardari ovladana media utoci na Konvicku (a agresivita je prece projev strachu) , proc se ho boji ?
  September 4, 2015 v 19.18
  Konvička + vlna imigrace jako metoda velkých změn?
  Konvičkovci zvolili mizerný způsob dialogu: plebejskou dehonestaci. To naštve každého, zde bych neviděl souvislost s bubnováním oligarchů. Kritika Konvičkovců je v mnoha věcech v pořádku:

  http://www.evropsky-rozhled.eu/s-bronislavem-ostranskym-z-av-cr-o-diskusi-o-islamu/

  Nicméně ty názory, že celý západní systém ekonomiky je už řádně prohnilý a že zejména ti nahoře, kteří jako jediní mají čísla a data o trendech (pakliže je aspoň oni mají) to vidí, se objevují stále častěji.

  Pana Hekrdlu už moc nemusím, ale toto napsal pěkně:

  »Proč vlastně je tedy panstvo tak třídně hysterické? Možná, že ve vyšších sférách je lépe vidět, co je dole jen nepřímo pociťováno jako empirie ústrků, živoření od výplaty k výplatě, celkové životní nejistoty. Nahoře narazili na žebroví systému, mohou si ho takříkajíc investičně ohmatat. A nejen miliardář Buffett nebo deník Washington Post zvažují východiska. Připomeňme, že zmíněný konzervativní list se v poslední den loňského roku ptal, zda Syrizu i Podemos a jejich staré keynesiánské nápady Evropa náhodou nutně nepotřebuje.«

  http://www.advojka.cz/archiv/2015/11/pocitani-do-peti-verejne-osvetleni

  A tady o tom Buffetovi:

  http://www.patria.cz/zpravodajstvi/1927741/proc-chce-warren-buffet-platit-vyssi-dane.html

  Určitě platí, že čím později mocenské elity nahoře cosi začnou měnit, tím větší budou ve světě i v EU problémy, které je n u t n é vyřešit. Nelze proto ani vyloučit to, že již tato vlna migrace je plně řízená a plánovaná (???) s konečným c í l e m udělat velkou přestavbu kapitalismu. – My po ní přece voláme dlouhé roky, tak k ní konečně dojde. A my budeme tleskat. Protože jak jinak si vysvětlit chování Německa, které imigranty stále zve?

  Ta náhlá selektivní lidskost je velmi nápadná.

  Pokud to ovšem budou dělat ONI, může dojít ke změnám, které možná zcela překopají současný kapitalismus – nedivil bych se ani zavedení všeobecného základního příjmu napříč celou Evropou – nicméně podstata systému, kdy demokracie už dávno nefunguje a vládnou mocní, zůstane zachována. Naopak občané obdarovaní základním příjmem jím budou paradoxně zbaveni jakékoliv akceschopnosti...

  A ty změny mohou nastat nez ohledu na výše uvedenou "konspirační" teorii o tom, že vlna je řízená. Prostě tu je a zřejmě se vymknula jakékoliv kontrole. Nevíme, co bude s EU za rok nebo za 10 let. A co ta vlna vyvolá.
  + Další komentáře