Pomník okupantů musí pryč, rozhodli v Pardubicích

Filip Outrata

Odstranění pardubického pomníku rudoarmějce může být prvním krokem ke skutečnému vypořádání s propagandistickou pietou připomínající údajné osvoboditele.

Zastupitelstvo Pardubic rozhodlo na svém pravidelném zasedání v pondělí 30. března o tom, že Památník osvobození v Tyršových sadech připomínající vojáky Rudé armády bude odstraněn.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Jak připustil primátor města Martin Hradecký (ANO), vliv na rozhodnutí, kterým se zřejmě definitivně uzavírá několikaletý spor, měla čerstvá návštěva konvoje spojeneckých amerických dragounů ve městě.

„Prostě jsme si při společné návštěvě pivovaru s těmi milými skromnými kluky uvědomili, že jim dlužíme i něco víc než jen pár malých piv a mávání americkou vlajkou. Měli bychom konečně dát jasně najevo, že skutečnými osvoboditeli byli v květnu 1945 jen Američané. A to i tady v Pardubicích,“ dodal přesvědčeně současný nejvyšší představitel města.

O osudu pomníku se živě diskutovalo již před čtyřmi lety, kdy se plánoval jeho přesun. Názory odborné i laické veřejnosti byly tehdy různé, několik osobností včetně ředitele pardubického Státního okresního archivu a děkana Filosofické fakulty pardubické univerzity s přesunem nesouhlasilo s tím, že sovětská vojska měla bezesporu zásadní roli v osvobození východních Čech (a tím i Pardubic) od německé armády.

„Každý režim, který přesouval pomníky, dělal chybu,“ řekl na veřejné debatě k tématu historik z pardubické univerzity a dlouholetý ředitel Východočeského muzea František Šebek. Jiný z občanů v otevřeném dopise naopak připomínal temnou symboliku spojenou s pomníkem plánovaným již od konce 40. let, ale odhaleným po mnoha peripetiích teprve v roce 1957.

Veterán z druhé světové války v dopise určeném tehdejší primátorce varoval před tím, že snahy pomník odsunout a tím zneuctít památku statisíců vojáků padlých v boji za osvobození Československa jsou ve skutečnosti projevem hloupého antikomunismu a neonacistického myšlení.

Obyvatelé Pardubic po řadě diskusí nicméně v únoru 2011 na stránkách města a serveru iDNES.cz rozhodli, že se pomník ze svého původního místa stěhovat nebude.

Pomník osvobození Rudou armádou v Pardubicích, o jehož stržení rozhodli zastupitelé města. Foto Archiv DR

Jak ale zdůrazňuje primátor města i další oslovení zástupci občanů, situace dnes je radikálně jiná než před čtyřmi lety, a s tím se logicky mění i pohled na to, co se dělo v roce 1945. Po Putinově anexi Krymu a hybridní válce vedené na východě Ukrajiny nelze nadále považovat vojáky Rudé armády za osvoboditele — krize jasně odhalila jejich skutečnou roli.

Boj proti stále slábnoucím a ustupujícím německým vojákům byl jen zástěrkou pro skutečné, okupační záměry rudoarmějců, vysvětluje radní za KDU-ČSL Karla Maříková. Přiznává, že v diskusi na zastupitelstvu měla zpočátku ke stržení pomníku výhrady, a to s ohledem na to, že prostí vojáci v sovětských uniformách nemohli za strategické představy svých velitelů.

„Kolegové mi ale vysvětlili, že jde o principiální otázku, a i sami padlí vojáci by nakonec museli souhlasit s tím, že si označení „osvoboditelé“ s ohledem na svou celkovou roli prostě nezaslouží,“ dodala sympatická zastupitelka.

Podle radního Jiřího Výrovce (ČSSD) byl nejlepší příležitostí k tomu kontroverzní pomník okupantů odstranit průjezd spojeneckého konvoje městem. „Pokud by bývalo bylo víc času, mohli jsme naplánovat pěknou akci pro lidi spojenou s prohlídkou vojenské techniky. A kdyby vyšlo i počasí… Škoda, že představitelé americké strany, u nichž jsme to předběžně sondovali, účast na slavnostním stržení pomníku z bezpečnostních důvodů předem odmítli,“ postěžoval si radní.

Pardubičtí zastupitelé se shodují v tom, že by byli rádi, kdyby jejich příklad inspiroval další obce. Zejména na severu a jihovýchodě Moravy, kde byly ke konci války aktivity okupační ruské armády nejsilnější, by to bylo velice zapotřebí. „Je třeba si uvědomit, že každý pietní akt u podobného pomníku nebo pamětní desky za účasti domácí páté kolony a užitečných idiotů je dnes voda na mlýn kremelské propagandy,“ varuje primátor města.

Pomohlo by zřízení zvláštní komise, která by vyhledávání a cílené zneškodňování těchto propagandistických výtvorů v různých obcích a regionech koordinovala. Fungovat by mohla pod záštitou předsedy Asociace krajů či snad ještě lépe samotného premiéra, shodli se zastupitelé.

Jediné, na čem zatím shoda nepanuje, je možnost nahrazení strženého pomníku rudoarmějců památníkem amerických vojáků sloužících v době studené války na západní hranici Československa, nebo stylizovanou hlavou dostihového koně v lehce nadživotní velikosti.

  Diskuse
  To je apríl. ))

  Tedy aspoň doufám.
  April 1, 2015 v 11.27
  Jako apríl ale výborný! Akorát je mi líto rusobijců, kteří se domnívali, že je vše míněno vážně.
  Obzvlášť ty čtyři odstavce pod obrázkem jsou brilantní ( "...i sami padlí vojáci by nakonec museli souhlasit s tím, že si označení „osvoboditelé“ s ohledem na svou celkovou roli prostě nezaslouží." :)) ), včetně mírného kopance do vlastních řad (technokratické "vyjádření" radního z ČSSD) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  Ale vzhledem k tomu, že v současném Česku je možné mnohé, bych přece jen uvítal dementi pana Outraty.
  April 1, 2015 v 13.52
  žert s trpkou kapkou dehtu
  atmosféra je u některých horlivců taková, že jsem to taky byl schopen považovat za reálný úlet a ne apríl.
  April 1, 2015 v 20.36
  Komu pomník? ptal se už Miroslav Stingl
  Tohle Jirka Výrovec fakt přehnal. Asi ho bude nutné z rady odvolat a navolit tam někoho jiného. Myslím, že například Kuba Rychtecký by roli radního taky zvládl ...
  April 1, 2015 v 21.11
  Aprílové počasí
  Potíž s českou politikou je, že zprávy o ní jsou jako ta dnešní předpověď počasí. Když ráno v rádiu varovali před vánicí, vichřicí, přívalovým deštěm a nebezpečím povodní, bylo mi jasné, že je to apríl, ale pak jsem se podíval z okna, a zjistil jsem, že vážně míněná předpověď by se asi příliš nelišila.

  Už v pondělí a v úterý jsem si zaznamenal dvě obzvlášť vydařené chvilky, které působily dojmem, že ruská armáda zařadila do výzbroje klimatické zbraně a odpovídá na americkou demonstraci síly vlastní exhibicí: https://www.facebook.com/vodypitel/posts/830521766996042

  Možná nakonec zjistíme, že ze všech dnešních divokých zpráv pouze ta o odjezdu amerických vojáků http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/sledovali-jsme-online-americky-konvoj-opustil-ceske-uzemi--1473096 byla skutečně apríl: http://www.evropsky-rozhled.eu/vecna-svoboda/
  IH
  April 2, 2015 v 13.11
  Vyřádit se na sochách?
  Nevím, zda je mladší generaci aspoň trochu známo, že po roce 1968 proběhlo v západních Čechách téměř všeobecné oficiální snímání pamětních desek, připomínajících osvobození zdejších měst americkou armádou v roce 1945. V některých případech bylo na uvolněné místo umístěno sdělení, že se tak stalo na protest proti americké válce ve Vietnamu. To nebylo pro režim zrovna typické, neboť nejvlastnější mu bylo taktika "předstírání mrtvého brouka". Návrat desek, děkujících za osvobození oblasti armádou USA, byl jednou z časných změn v západočeských sídlech po listopadu 1989. Právě tak brzy ovšem začaly všude často chaotické tlaky a "kádrování" soch. V kámen či kov zhmotnění "velikáni" bývalého režimu v souladu s vůlí lidí a historicky většinou po zásluze mizeli, přece však nedošlo k nejhoršímu přehánění tradiční už vlny ikonoklasmu. Samozřejmě s výjimkami (např. revolucionářů 19. století a obětí protinacistického odboje ze strany KSČ). Sám patřím k zastáncům smířlivosti a začleňování protikladných osobností do jednoho "pantheonu". Nebylo by samozřejmě možné obhájit jakýmikoliv argumenty monstrozity typu Stalina na Letné, pokud by nějak vydržely až do konce "normalizace". Jsem však rád, že třeba na stanicích pražského metra Hradčanská nebo Dejvická zůstaly budovatelské reliéfy z doby dostavby. Loni jsem jel po 12 nebo 15 letech přes Zákolany. Bylo už pozdě, abych se podíval na rotundu v Budči, ale chvilka pro zastavení u pomníku A. Zápotockého zbyla. O našem druhém komunistickém prezidentu mám, myslím důvodně, velmi špatné mínění. Přece však jsem pod obří sochou zákolanského rodáka ucítil jakýsi závan historie, jež má širokou náruč a již nesmí psát jen vítězové. Je dobře, že velké i nejprostší pomníky Rudé armádě nejsou dnes v ohrožení a už vůbec ne z nařízení ústřední moci. Tisíc věcí zvlášť i dohromady se mi nelíbí, ale v tomhle je podstata liberálního kapitalismu, již je možno ctít a pro budoucnost zachovat.
  DU
  April 4, 2015 v 21.54
  Kdo věří, že v roce 1945 šlo o osvobození?
  FO
  April 5, 2015 v 10.14
  Davidu Ungerovi
  T. Klvaňa a další, které citujete, podle mě nesprávně až demagogicky směšují sovětský podíl na porážce nacistického Německa, který nepochybně byl osvobozením, a pozdější roli Sovětského svazu v komunistickém převzetí moci v Československu a dalších zemích.

  V roce 1945 se sovětská armáda z ČSSR - stejně jako z východu Rakouska, který také osvobodila (podle Klvani dobyla) stáhla. Následující příklon Československa a dalších zemí do sovětské mocenské sféry nebyl následkem přímé okupace, ale puče domácích komunistů podporovaných - ne ovšem vojensky - ze Svazu. Nezanedbatelnou roli hrál souhlas představitelů Západu se sovětským zabráním této části Evropy.

  Nepopiratelné je, že již květnu 45 sovětská armáda zatýkala ruské emigranty a Stalinovi nepohodlné osoby. To se ale podle mne nedá považovat za okupaci, byť to jistě bylo zločinné a bylo to varování do budoucna.

  Nevím, proč pan Klvaňa a další tyto zcela jednoznačné historické okolnosti překrucuje. Takovýmito úvahami ale myslím nejde změnit obecné - a správné chápání podílu SSSR na porážce nacistického Německa jako osvobození.

  DU
  April 6, 2015 v 23.3
  Sověti chtěli okupovat a okupovali východní Evropu mnohem dříve, než nacisté spustili Operaci Barbarossa
  Před napadením nacistickým Německem Sověti již okupovali velkou část východní Evropy, dokonce o 14 tis. km2 Polska více než nacisté. Okupovali i Besarábii, část Finska a celé Pobaltí.

  Podle ruského historika Rezuna a dalších mnoha rakouských dějepisců se Stalin chystal před napadením Hitlerem zaútočit na východní Evropu. Potvrzuje to nejen ruská agresivní diplomacie před červnem 1941, ale i velké množství tanků, které Sověti měli a tajili je. Kdyby se chtěli jen bránit proti Německu, zveřejnili by počty vojenské techniky, kterou mají. To, že Sověti byli připraveni na útok proti východní a střední Evropě je vysvětlitelné tím, že zpočátku nacisté rychle postupovali. Nebyly pevné obranné linie.

  Na konferencích s USA a Velkou Británií šlo Stalinovi především o to, dostat se s Rudou armádou co nejvíce na západ. Byla předjímána snaha o okupaci střední a východní Evropy. Proto Stalin zakázal za podpory Rooosvelta vylodění Britů v Terstu. Kdyby mu šlo o osvobození Evropy, povolil by to.

  Píšete, že se Rusové stáhli z Československa a východního Rakouska. Ale proč zůstali v Polsku, Maďarsku, Rumunsku do 50. let, v Pobaltí... Tak vypadá osvobození? Možná podle ruských norem.

  Zkrátka okupace SSSR východní a střední Evropy v roce 1945 byla naplánovaná, realizovaná a řeči o osvobození byla jen sovětská imperiální propaganda.

  Sovětský podíl na porážce nacistického Německa nebyl osvobozením, ale dobrou záminkou k již dávno chystané okupaci střední a východní Evropy.
  + Další komentáře