Nevolnictví, nebo republika

Tomáš Tožička

Prezidentskou kandidaturu Karla Schwarzenberga můžeme brát jako projev tendence, jež se pokouší zpochybnit republikánskou tradici naší státnosti. Podpora pražského salonu pro Schwarzenberga je tak největším zklamáním přímé volby prezidenta.

Režisér Menzel jasně vystihl problém naší společnosti. Mnozí se jako on cítí být jen potomky nevolníků a tak si místo republiky volí poddanství.

Začátek první světové války Čechům jasně ukázal, že další setrvávání v monarchii ovládané prohabsburskou šlechtou je nemožné. Díky diplomatickým úspěchům Masarykovy skupiny se podařilo Rakousko-Uhersko rozbít, založit republiku, radikálně zrušit šlechtické výhody a provést pozemkovou reformu, která redukovala zhoubný vliv velkomajitelů půdy především šlechty a církve.

Tuto republikánskou tradici jsme hájili navzdory některým našim spojencům, například Velké Británie. Pro ně jsme byli libertariánským státečkem, kde se chovají neuctivě k jejich šlechtickým příbuzným a známým. I to byl jeden z důvodů, proč se Britové podporovaní Spojenými státy nechtěli podílet na záchraně Československa před Hitlerem a nakonec odmítli i své závazky vůči mobilizující Francii a tak nás nechali napospas Mnichovskému diktátu.

Volba prezidenta je dnes mnohem více symbolickým referendem, kam chceme, aby se náš stát ubíral. S Táňou Fischerovou, na rozdíl od všech ostatních, dáváme hlas změně a odpovědnému občanství, které se chce podílet na správě obce a zajišťovat možnost rozvoje a důstojný život pro všechny.

Jiří Dienstbier představuje mladou politiku evropské sociální demokracie, která se postupně vymaňuje ze zajetí paternalistického sociálního státu a směřuje k více participativní a méně elitářské formě správy.

Ostatní kandidáti představují většinou tradiční politické postoje, od  rozumné míry konzervatismu u Zuzany Roithové, přes pravicové neoliberální názory až k sociálnímu populismu Miloše Zemana.

Vymyká se trochu nekonformní a nepochybný umělec Vladimír Franz, který nemá žádné definovatelné názory, a to ani politické.

Největší problém však pro mě představuje Karel Schwarzenberg. Představa, že se na Pražský hrad po devadesáti letech budování republiky dostane člověk hrdě se hlásící k rodové tradici z habsburského mocnářství, nositel habsburského císařského vyznamenání Řádu zlatého rouna, ve mně budí stud za všechny, kteří o tom uvažují. Prezident je zatím pořád symbolem naší republiky, ať se nám to líbí nebo ne. Pokud někdo chce dnes volit člověka, který je svou historií i současnými postoji spojen s tím, čemu navzdory byla budována naše republika, je to smutné.

Čeští kulturtrégři a baviči jsou většinově tradičně konformní, prorežimní a pokrytečtí — což vlastně v mezinárodním kontextu znamená nekulturní. Ekonomka Ilona Švihlíková to nedávno shrnula lakonickým prohlášením: „Být umělec v Čechách většinou znamená popis charakterové vady.“

Navíc se tzv. umělci považují sami za elitu, nepotisticky procpávají své příbuzné, děti, neteře a synovce, kam to jde a lísají se k mocným. Jenže jsou to jen poskokové a jako s takovými je s nimi také zacházeno. O tom se mohl na vlastní kůži přesvědčit jeden z největších konformistů české kultury Ondřej Černý, šéf kulturního a divadelního Kdečeho, kterého vyhodila z funkce ředitele Národního divadla jen tak paní Hanáková - takto Schwarzenbergova kolegyně - „za špatně nastavené procesy“.

Karlovi Schwarzebergovi nemůžeme vyčítat ani jeho účast na pohřbu Otto Habsburga, jejich rodiny byly po staletí těsně spojeny. Ale jeho prohášení, že Otto Habsbug „ještě byl korunní princ rakouský, uherský a český, nesmíme na to zapomenout,“ vypovídá o jeho vztahu k republice. Konečně právě od Otty přijal již výše zmíněný habsburský řád. Je zřejmé, že Schwarzenberg zůstává v sepjetí se starou předrepublikovou politikou a její nostalgií a to i tím, že nedokázal rázně odmítnout, aby ho lidi nenazývali knížetem, kterým prostě není.

Stejně tak se nevymezil proti Menzlovskému označení českých občanů za potomky nevolníků, stejně tak omlouval rozmetání demokratizačních procesů v roce 1848 jeho příbuzným za „dobově podmíněné“ a jako „výraz politické odpovědnosti“. Nevymezil se ani proti poslanci Kortemu ze své strany TOP 09, který Masaryka označil za zrádce císaře. Tyto a jeho další kroky či spíše pasivita ukazují, že tradice demokratické republiky postavené na svobodě, rovnosti a bratrství — rozuměj solidarita ve společenství — jsou mu cizí.

V přímé volbě máme možnost ukázat, za jakými idejemi stojíme, jaké změny či nezměny očekáváme. Můžeme volit participativní odpovědnost za sebe i místo v němž žijeme, můžeme volit konzervativní či liberální sociální politiku. Můžeme volit neoliberální korporativismus či lidový populismus.

Pražský kulturní salón se rozhodl, že bude volit cimrmanovské mocnářství a přisluhovačské nevolnictví. Pro mě je to nejhorší zklamání těchto voleb.

  #BečvaNevyšumí

  Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

  Diskuse
  January 11, 2013 v 9.59
  souhlas
  Sice bych to neformuloval takto ostře, ale v zásadě s TT souhlasím. Hlas pro KS je hlas pro aristokratický feudalismus, hlas pro MZ a JF je hlas pro mafiánský kapitalismus a hlas pro JD a TF hlas pro občanskou, demokratickou republiku. Sem bych asi připočítal i hlas pro ZR z rozumných konzervativních pozic. VF je sympatický, v podstatě je to také občanský hlas, ale zůstává na rovině recese. JB je Klausův agent v sukních a tím už byla při poslední prezidentské volbě jako kandidátka komunistů, jak ostatně sama přiznala.
  January 11, 2013 v 10.59
  článek je zajímavý,
  méně, co se týče charakteristiky kandidátů (s kterou souhlasím), více tím ostatním.

  Pro Schwarzenberga je nejen část pražské kavárny, ale i "proletářská" - chci říci pivní - část české emigrace. Ve vídeňském Nachtasylu visí jeho plakáty, a jiný kandidát nepadá v úvahu. Tito lidé bohužel také budou volit, protože vesměs mají české občanství, což se sice právně s rakouským neslučuje. Koho by ale zajímalo dodržování základních předpisů, když občanský průkaz znamenal po roce 1989 možnost přidělení bytu v Praze či jinde. -- Klasický příklad je EB (ten tedy raději víno, byť proletářského piva se neštítí...): zvládl úspěšně dvojí roli - v Rakousku sociální případ a v Čechách "uznávaný umělec" vystupující v televizi. Jistě mu ale nic nehrozilo, protože i kdyby se to byly rakouské úřady domákly, soudruzi Schwarzenberg a svého času Gruša, by to jistě dokázali vyžehlit. Někteří disidenti jsou prostě "rovnější". -- Těm obyčejným lidem z emigrace to ani nezazlívám. V české povaze je podvádět, a oni navíc v emigraci nezbohatli. (Tím myslím tu, naštěstí, většinu, která se živila prací a neprožila celou dobu na podpoře). To jsem ale chtěl pouze deponovat pro ty, kdo o tom náhodou nevědí. Nejde mi o denunciaci, pouze upozorňuji na fakta, která nepotvrzují některé legendy....

  Zpátky k článku: Stálo by určitě za to napsat studii o Jiřím Menzelovi, člověku, který byl zatím loyální ke každému režimu, který se naskytl. Přes svůj talent (a jiné schopnosti) to nebude on, kdo jednou v dějinách filmu zaujme čelnou posici v tzv. české vlně. Lepších než on byla celá řada. Úspěch Ostře sledovaných vlaků ho, a ne neprávem, vyhoupl mezi ty nejpopřednější. Byl a zůstal jedním z (také obchodně) nejzdatnějších....

  Schwarzenberg se podle mého odhadu do druhého kola nedostane. Bude ale napínavé sledovat, zda se Táně Fischerové podaří dostat před něj. To by byla pádná facka jeho kultu.

  (Svůj sen o tom, že Zeman skončí v prvním kole třetí, jsem dosnil už před mnoha měsíci.)

  Z mého postavení nevoliče bude celý ten happening zábavnější - nehrozí mi, že bych si pak vyčítel chybu ve volební místnosti...

  A před volbami nechť se Ti roztřesenější raději napijí na kuráž, řekl bych.....

  Míru zdar.
  JK
  January 11, 2013 v 13.32
  K čemu se vyučuje ve školách dějepis,
  mladí vyčítajíc svým prarodičům stesky po reálném socialismu, nevnímají příznaky své mnohem horší formy dějinné amnézie, nostalgii po feudalismu.

  Nakažení jsou i starší občané, kteří si ještě nevzali pilulku proti zlaté horečce z 90.let a mají oslabenou myšlenkovou imunitu...

  MT
  January 11, 2013 v 15.22


  Zase to sémantické míchání jablek a hrušek.

  Masaryk byl rakousko-uherský občan a samozřejmě že byl ZRÁDCEM rakouského císaře, který byl i korunovaným uherským králem (a nekorunovaným králem českým, chorvatským, dalmatským a haličským) ...

  A já si tohoto zrádce bez uvozovek velice vážím a mám za to, že nebyl povinen hlavu mocnářství nezrazovat.

  Já asi taky zradil přísahu na vojně ... v roce 1989 ...

  ... udělal jsem to vědomě, bez výčitek svědomí a s chutí ...

  January 11, 2013 v 18.32
  charakteristiky kandidátů
  Souhlasím pane Martine Šimso s výstižnou charakteristikou jednotlivých kandidátů. Doplnila bych jen, že hlas pro KS je hlas pro aristokratický feudalismus kombinovaný s mafiánským kapitalismem.
  January 11, 2013 v 20.18
  Republikánská "tradice" aneb kam to dopracoval švejkovský projekt
  Voláním po (alespoň) knížeti na Hrad český národ kolektivně a intuitivně volá po ztracených tradicích ubitých ve slepé uličce českého národovectví v 19. století. Masaryk, absolvent z Vídně, kterému jihomoravská maminka zpívala ukolébavky v německém jazyce, udělal zásadní chybu v tom, že se nechal svést na cestu následování amerického a francouzského republikánského centralismu, který u nás ve střední Evropě není a nebude doma. Kompenzoval to alespoň monarchistickým charakterem prezidentského úřadu, bohužel jen na jedno použití. Teď se jen můžeme bít do hlavy, že jsme nevyužili nabídku oněch Habsburků z konce první světové války na rovnou podunajskou federaci.

  Onen švejkovský národ lokajů za sto let dokázal nejen to, že si neumí vládnout, že neumí koncipovat funkční ústavu a efektivní systém veřejné správy, ale také to, že se mnohem hůře umí bránit mafiánským zhoubám vanoucím z Východu i Západu než jeho sousedé na sever, západ a na jih od nás.

  Bytostný monarchismus a konzervatismus není v rozporu s vyspělým sociálním systémem. Dokázal to Bismarck, Habsburkové a vidíme to dnes ve Švédsku, Dánsku, Nizozemsku a dalších zemích. Včetně ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. To, že u nás nemůže nyní vzniknout monarchie konstituční, neznamená, že je špatná monarchie, ale to, že je ji nejsme schopni udělat konstituční. Nejsme totiž schopni konstituovat ani demokratickou republiku. A za to nemohou aristokraté, ale my sami.

  Považte, jaké změny k lepšímu za posledních dvě stě let vykonali aristokraté nebo další představitelé osvícených elit a jaké dosáhla občanská společnost či lidové hnutí. Lze se potom divit tíhnutí ke knížeti?
  January 11, 2013 v 20.34
  Bože, do čehos to duši dal?!
  Tak nám pan Unger zase jednou dává lekci z ahistorického chápání historie.
  Knížata neexistují, pane Ungere - všiml jste si toho vůbec??
  A choďte už konečně do riti s tím Vaším užíváním plurálu - za koho ráčíte promlouvat?

  Račte se "bít do hlavy" sám....
  January 11, 2013 v 21.59
  Pane Kopecký,
  Bylo by naivní očekávat od Vás věcnou argumentaci. Dočkal jsem se jen reakce agresivní, a to nikoli švejkovsky agresivní pasivně, ale agresivní aktivně.

  Zřejmě jsem se dotkl Vašeho hrdinskému eposu o statečném a úspěšném národě, který zvládne bez problémů každou krizi a nějaká zpackaná amnestie nebo změna ústavy je jen drobnou a přehlédnutelnou kosmetickou vadou. Národní hrdost přitom jen roste. Potom je pochopitelné, že ten "zlý feudál" von Schwarzenberg Vám tu pohádku o hloupém českém Honzovi narušuje. Pokud jsem ji narušil i já svým diskusním příspěvkem, přijměte, prosím, za to mou omluvu

  Možná by stálo za to, kdybyste si přečetl dole "Kodex- Pravidla diskuse".
  January 11, 2013 v 22.1
  O tempora, o mores,
  obávám se, že ten feudalismus nám opravdu hrozí. Budeme muset počítat se všemi alternativami :-(
  JS
  January 11, 2013 v 22.17
  Poučte a pobavte mne
  "Považte, jaké změny k lepšímu za posledních dvě stě let vykonali aristokraté nebo další představitelé osvícených elit a jaké dosáhla občanská společnost či lidové hnutí. Lze se potom divit tíhnutí ke knížeti?"

  To se lze velmi divit. Já to považuji zhruba takto:

  aristokraté a osvícené elity - několik válek, komunismus

  lidová hnutí - 40-hodinový pracovní týden, zákaz dětské práce

  Ale možná vlastníte akcie zbrojního průmyslu - pak se to může jevit jinak.
  January 11, 2013 v 22.19
  Nemohu se ubránit dojmu, že strach z feudalismu nebo fašismu často se zde objevující je velmi podobný strachu z komunismu v debatách v pravicových médiích...
  January 11, 2013 v 22.23
  K panu Samohýlovi
  Také něco:
  osvícené elity - systém povinného pojištění, evropská integrace,
  sociální stát
  lidová hnutí - občanské války, komunismus, fašismus
  JS
  January 11, 2013 v 23.4
  to je surreálné!
  Vaše interpretace, ehm, historie, pane Ungere, je opravdu zvláštní. Považte:

  "Německý kancléř Adolf Hitler dnes přijal zástupce lidové petice pro řešení židovské otázky. Odboráři varují, že pokud nedojde k invazi do Polska, vyhlásí generální stávku."

  Tak se to opravdu stalo! :-)

  Mezi našimi příklady je totiž zásadní rozdíl. Za ty moje umíraly lidé. Za ty vaše žádné osvícené elity neumíraly.
  January 12, 2013 v 5.35
  panu Davidu Ungerovi, Gottwaldov:
  "Možná by stálo za to, kdybyste si přečetl dole "Kodex- Pravidla diskuse"...."
  Zklamu Vás, ale na těch pár hodin, co se tu ještě hodlám producírovat už mi to fakt nestojí za to.

  Co se týče "mého" hrdinského eposu, nemáte se zač omlouvat - ten už má tolik škrábanců, že je třeba poohlédnout se po novém brnění, které by odolávalo nájezdníkům různých kalibrů. - Jinak soudím, že česká národní hrdost se nikdy nebude moci měřit s hrdostí Albánců, Francouzů, Poláků nebo Palestinců.

  Raději Vám nebudu doporučovat, co byste si přečíst měl a co ne.

  Píšete také:
  "Nemohu se ubránit dojmu, že strach z feudalismu nebo fašismu často se zde objevující je velmi podobný strachu z komunismu v debatách v pravicových médiích..." -- To byste se ale, chlape, bránit měl. Jinak hrozí, že si i v budoucnu budete často plést "dojmy s pojmy".

  ... ...

  Ať žije a vzkvétá Morava ! - Bez ní by česká hudba nikdy nebyla tak bohatá.
  JV
  January 12, 2013 v 6.26
  Troška do mlýna
  Vážení a milí přátelé,
  přispěji také svoji troškou do mlýna.

  Mezi monarchismem, jako zřízením v němž rozhodují (zjednodušeně řečeno) elity a zřízeními občanskými či lidovými (jak o nich píše pan Samohýl), nelze vést hranici ve smyslu dobro – zlo.

  Třeba si všimnout, že v každém systému nakonec elity vládnou. Zkrátka proto, že autobus může řídit jenom jeden.

  Pokud se ponoříme hlouběji do studia společenských systémů (a to v jejich jak duchovní, tak především praktické podobě), jako je zde uvažovaný princip monarchie (je ovšem ohromný rozdíl mezi monarchismem absolutistickým a konstitučním!), komunismus, fašismus a demokracie, všude najdeme podstatné prvky jak lidových hnutí, tak prvky elitářské.

  Nadto je ještě třeba uvážit dobu, ke které se stav uvažovaného společenského systému vztahuje, a také celkový stav společnosti z hlediska sociálního kapitálu, společnosti, na níž je daný systém aplikován. Byl přece ohromný rozdíl mezi komunismem u nás či v NDR a komunismem v KLDR, atd. Je také přece gigantický rozdíl mezi Rakousko – Uherskou monarchií za vlády Františka-Josefa a Čínským císařstvím téže doby.

  Na závěr bych se rád zastal pana Ungera, neboť on neuvažuje o monarchii oním hrubě zjednodušujícím způsobem, jaký se u nás pěstuje od vzniku první republiky. A to je, myslím, přínosné.

  Neplatí totiž, že vše minulé je jenom špatné a vše nové je jenom dobré, což byla myšlenková základna prvorepublikových elit, které si u nás stále ke škodě všech absolutizujeme.

  S pozdravem a přáním všeho dobrého
  Jiří Vyleťal
  JV
  January 12, 2013 v 7.22
  Ještě drobný doplněk k panu Karlu Schwarzenbergovi
  Rozporuplnost Karla Schwarzenberga je v tom, že co na jednu stranu stvrzuje (spíše symbolizuje), na druhou popírá.

  Monarchistický princip (resp. vrchnostenský řád) symbolizuje např. tím, jak je jakoby nad věcí, a popírá tím, že nedrží slovo.

  Lidovost stvrzuje prostému lidu blízkým výrazivem a tím, že si rád zajde do hospody v Čimelicích na pivko, a popírá svým působením ve vládě sociálního barbarství.

  Mnoho lidí toto nevidí a ležérnost Karla Schvarzenberga, která jde na vrub toho, že si pan Schwarzenberg z lidovosti i vrchnostenského pojetí vybírá to horší, mylně považuje za přednost.

  S pozdravem
  Jiří Vyleťal
  January 12, 2013 v 7.50
  Nejde vůbec o to, že existují spravedlivá a nespravedlivá zřízení. Od zřízení si lidé ostatně nemohou slibovat, že vyřeší všechny problémy. Zřízení nebo formu vlády nemůžeme zaměňovat se socio-ekonomickým systémem, jakým je feudalismus nebo kapitalismus, jejichž fungování závisí na úrovni výrobních sil. Ani já je neztotožňuji, ale když v touze po monarchii vidím nebezpečí návratu feudalismu, tak je to proto, že se obávám jednak toho, že lidé se více spoléhají na osobnosti než na sebe (to je samo o sobě dost nebezpečné), jednak toho, že si idealizují minulost. Já jako archivářka dobře vím, že minulost byla velmi drsná, i když v mnohém byli lidé lepší než dnes. V něčem naopak byli horší. Právě proto, že doba byla drsná.
  Mně osobně je monarchie protivná. Já jsem totiž člověk, který je pro rovnost, byť by úplná rovnost byla nedosažitelná. I když je něco nedosažitelné, nevidím důvod, proč bych pro to neměla být.
  To, že jsem proti monarchii, mi nebrání v tom, abych viděla jisté její historické výhody (dokonce i té absolutní monarchie), kdy panovníci jako Marie Terezie a Josef II. mohli prosadit spoustu pozitivních zákonů, aniž se museli o tom bavit se svými odpůrci. To byla skutečně výhoda. Ovšem nepočítám s tím, že se něco takového bude opakovat.
  Přímá demokracie má samozřejmě svá úskalí. O tom, jak to funguje například ve Švýcarsku se zmiňuje můj syn v diskusi pod článkem Tomáše Samka. Když budou v přímé demokracii žít lidé hloupí, ignorantští, bezcitní, nadutí a omezení, pak to může být i katastrofa. Jenže není jiné cesty, než k přímé demokracii směřovat, protože to souvisí s emancipací člověka. Lidé se nestanou emancipovanými, dokud zůstanou v postavení nesvéprávných, podřízených, vedlejších, o ničem nerozhodujících. Proto je třeba skloubit přímou demokracii s nějakým jiným principem, který by zároveň vyvážil její nedostatky. A snažit se lidi pozitivně ovlivňovat.
  January 12, 2013 v 8.17
  Ještě k tomu absolutnímu panovníkovi. Důvod, proč mohl být absolutním panovníkem byl jediný: Většina lidí totiž věřila, že panovník je na trůně z boží vůle.
  LH
  January 12, 2013 v 11.50
  Kdyby tohle byl článek z roku 1922, tak neřeknu ani ň, ale
  proboha, po více než 90 letech jsme snad dostatečně sebevědomí a naše republika dostatečně etablovaná, než abychom se pohoršovali nad tím, že český politik, nadto šlechtického původu, se dostavil na pohřeb svého příbuzného Habsburka nebo že tvrdě nezkritizoval své blízké příbuzné nebo že se nevyjádřil k nějaké hloupé konině, co ze sebe vypustil poslanec z jeho strany, nad níž se mimochodem nikdo nevzrušoval (ono navíc čistě z hlediska formální logiky a tehdejšího trestního práva boj o samostatnou ČSR zrada byla).

  Navíc opakuji to, co jsem před několika okamžiky napsal k příspěvku pana Tožičky u článku pana Hodera "Ano, Schwarzenberg", kde pan Tožička označil KS za "potomka habsburských přisluhovačů", tj, že nemám osobně problém volit někoho, jehož otec se strýcem měli koule na to, aby se navzdory nátlaku okupační správy v září 1939 veřejně přihlásili k české národnosti (jeho strýc ten dopis sám sepsal), za což byli "odměněni" nucenou správou. Ostatně tímto jen dokázali, že Schwarzenbergové se s češstvím (a s 1. čs. republikou) identifikovali, a to i navzdory pozemkové reformě.
  LH
  January 12, 2013 v 12.3
  A mimoto, zmiňovat, že jedním z důvodů nepomoci Velké Británie
  v dobách mnichovské krize bylo neuctivé jednání vůči české šlechtě, je buď pokusem o manipulaci, nebo odhaluje autorovu hlubokou neznalost historických souvislostí. Důvody, proč VB nepomohla ČSR v roce 1938 byly naprosto odlišné a mohli bychom o nich sáhodlouze diskutovat. Uvedu jen, že pokud bych byl anglický baron a měl si vybrat, zda pomoci drzému Československu, které neprokazuje dostatečnou úctu mým příbuzným v Čechách nebo na Moravě, anebo je nechat napospas Hitlerovi, asi bych měl (už v roce 1938) poměrně jasno.
  January 12, 2013 v 12.36
  Můj názor na všechny obdivovače šlechty je takový: Když někdo chce být lokajem, ať jím je. Ale ať do toho netahá ty, kteří nechtějí.
  January 12, 2013 v 14.24
  tyto postoje jsou o chápání demokracie. Jestliže jsem bytostný demokrat, NEMOHU prostě uznávat a ani tolerovat šlechtictví. Jaká rovnost by tu pak byla?
  Pan Tožička se sice s údaji o šlechtě a odmítnutí pomoci ze strany Anglie dopouští nějakých nepřesností, fakt je ale ten, že právě anglická aristokracie jednala s nacisty velmi intenzívně a její jednání byla plná porozumnění vůči jejich politice a z počátku i územním požadavkům. Navíc anglické mise v roce 1938 byly hosty zase šlechty u nás, LORD Runciman pobýval na zámku KInských a poté na byl hostem Adolfa Schwarzenberga, tyto návštěvy byly plně v réžii SdP.
  Navíc je pravda taková, že česká/?/ šlechta po roce 1920 neprojevovala žádnou radost nad demokratickým zvratem a snažila se jej "korigovat"/známý byl jejich boj proti pozemkové reformě/. Adolf Schwarzenberg byl dokonce zakládajícím členem tzv. tajného korupčního fondu, podporovaného československým svazem velkostatkářů, jenž byl využíván k ovlivňování českých politiků, kteří hlasovali v zájmu majitelů velkostatků. V tomto fondu byli zcela nerozlišeni čeští a němečtí šlechtici, jednak i z toho důvodu, že šlechta jako taková česká v té době nebyla.
  Tohle jsou dnes zapomenuté věci, kdo ví proč? A českému nevolníkovi se stýská po kopanci z panské boty. Mě ne.
  TT
  January 12, 2013 v 14.38
  Nemá Unger pravdu?
  Příspěvek pana Ungera se snažil analyzovat to, proč někdo volí monarchismus proti republikánství. A možná má pravdu. Republika je forma vlády, která vyžaduje společnou správu věcí.

  Konstituční monarchie (republika s králem), je výrazem toho, že se občané vzdávají definitivnosti svých rozhodnutí ve prospěch vyšší autority - byť mnohdy jen symbolicky.

  Pro mě osobně je to však nepřijatelné, byť je symbol krále vydáván za jakousi přítomnost Boží síly. Dohody jsou pro lidi a mají být tvořeny lidmi, vymlouvat se na Boha či krále je blasfemie.
  January 12, 2013 v 16.13
  Kritika obyvatelstva českých zemí je bohužel v mnohém oprávněná.
  JJ
  January 12, 2013 v 22.51
  Z mého pohledu je problém u Schwanzenberga ani ne tak v tom, že jeho děd či praděd byli knížata (nebo byla? - pan Karlach třeba poradí...) loyální k tehdejší vládnoucí dynastii a v jejich službách dělali z dnešního pohledu ne moc pěkné věci (nechali střílet do lidí či je vedli na porážku)... Za on to víceméně nemůže... (navíc opravdu to bylo "dobově podmíněné", stejně jako gulagy v SSSR, poprava Ethel Rosenbergové, dráty na hranicích či cokoli jného...)
  Ale proti tomu, že ho jemu nakloněná (občas i jím spolu-vlastněná) média titulují už pár let "kníže" a dělají z toho ctnost (moc dobře nechápu proč... Caligula byl třeba také z dobré rodiny...), a on se proti tomu neohradí natolik hlasitě, aby to ustalo, je jen a pouze jeho chyba... (srovnejte s Kalvodovou aférou v polovině 90. let...)
  Připočteme-li věci jako sporné restituce či privatizace, souzení se se sestrou, odmítnutí uznání Palestiny jako členského státu OSN (ačkoli u nás funguje "Velvyslanectví státu Palestina", což - předpokládám - vyžadovalo i nějakou úrověn uznání státu Palestina jako takového),... je tu více než dost důvodů k odmítnutí jeho kanditatury. Vezmene-li v úvahu angažmá v současné a předchozí vládě je až s podivem, že jsem tomu věnoval tolik mnoho slov...
  LH
  January 12, 2013 v 23.19
  Pane Janečku,
  neberte to ani jako polemiku s Vámi, nemám ani ambici diskutovat o KS jako kandidátovi obecně. Spíš bych měl na Vás a příp. na ostatní jeden zvídavý dotaz: proč se KS vlastně předhazuje jeho soudní spor s nevlastní sestrou?

  Je-li soudně zpochybňováno vlastnické právo k jakékoli části majetku, má Karel Schwarzenberg jakožto kandidát na prezidenta menší morální právo se proti žalobě ohradit? Pokud vím, jeho strýc jej arogoval a odkázal mu majetek proto, aby se spojily obě větve Schwarzenbergů, pod podmínkou, že KS bude dělat vše možné, aby získal komunisty zabavený majetek zpět. Jeho nevlastní sestra na něho podala žalobu o vydání dědictví s argumentem, že v rozporu s příkazem zůstavitele nepožadoval vydání části majetku. KS ale nemůže být jakkoli odpovědný za to, že vůči němu někdo vznáší žalobu, a nelze jej kritizovat, že se vůči vznášenému nároku brání, obzvláště tehdy, kdy mu soudy dosud v každém stupni daly za pravdu.

  Prostě si myslím, že hájení svých majetkových práv není pro politika jakkoli diskvalifikující jednání, tedy kromě extrémních případů viz Cyril Svoboda, co se snažil od charity vysoudit barák, co mu přislíbila zůstavitelka odkázat za to, že jí jej pomohl všelijakým způsobem zrestituovat.
  JJ
  January 13, 2013 v 0.34
  Pane Hofmane...
  Já osobně bych se se svojí sestrou zkusil nejprve dohodnout a až poté bych se zapojil do politiky... Už proto, že moje sestra je starší, vyšli jsme ze stejné dělohy a soudit bychom se mohli nanejvýš o uschlý kuřinec...
  Uznávám, že v případě KS je to přesně naopak... Takže ta 4 slova z mého příspěvku ("souzení se se sestrou") vyšktrněme a třeba vám lépe odpoví někdo jiný...
  January 13, 2013 v 8.39
  názor na KS
  K. Schwarzenberg je bezesporu zcela jasným reprezentantem neúspěšné vládní politiky posledních šesti let. Nese vysokou míru odpovědnosti:

  za neúspěšnou hospodářskou politiku vlády
  za děsivý nárůst státního dluhu v letech 2007 až 2012
  za rozvrat sociální soudržnosti české společnosti
  za pokles životní úrovně velké části obyvatel v posledních letech
  za zbytnění hydry korupce politických elit i v celé české společnosti
  za propad pozice ČR ve světě díky hloupé zahraniční politice vlády, v níž je ministrem zahraničních věcí

  K. Schwarzenberg svým zcela nesrozumitelným projevem v jakékoliv řeči není schopen důstojně reprezentovat naši republiku v zahraničí.

  M. Zeman v minulosti často pochybil a poškodil zájmy levice, ať již nepřímou podporou vzniku Topolánkovy vlády anebo odčerpáním hlasů sociální demokracii před zatím posledními volbami do sněmovny, což umožnilo vznik Nečasovy vlády. V této chvíli však není čas na vzájemné animozity mezi osobnostmi levice.

  Je potřeba zastavit volbu kandidáta pravicové vlády a české pravice jako celku. To je zájmem české levice a obyčejných lidí.
  January 13, 2013 v 9.1
  Karel Schwarzenberg umí být konzervativcům konzervativcem a liberálům liberálem. Jediné, co neumí je - socialistům být socialistou. Ani se o to, na rozdíl od svého protihráče, nepokouší. A dobře ví proč. O naše hlasy nestojí a my nestojíme o něj. Tak proč bychom ho měli volit, když máme naopak tolik důvodů, proč ho nevolit!
  January 13, 2013 v 10.25
  Děkuji panu Vyleťalovi
  Můj příspěvek do této diskuse se právě týkal toho, že monarchismus i úcta k tradicím, stejně jako těm rakousko-uherským, a neuvažování o nich "oním hrubě zjednodušujícím způsobem, jaký se u nás pěstuje od vzniku první republiky" (cit. pana Vyleťala), může být i podporou sociálnímu státu a veřejné správě, která umožní rozvoj občanské společnosti a přežití negativních globalizačních trendů.

  Pro mě vůbec volba ve druhém kole nestojí jako levice proti pravici nebo socialismus proti konzervatismu. Ale jako volba aktivistického prezidenta Zemana (Klause č. 2), na kterého není náš systém uzpůsoben (ani prakticky, ani konstitučně), proti Schwarzenbergovi, který se může chovat jako rozumnější prezident masarykovsko-havlovského střihu. Tedy jako státník, který dokáže překonat své osobní komplexy a drží se především přirozeného práva a ústavních zvyklostí. Navíc nás to může posunout a stmelit mnohem více s kulturně blízkými středoevropskými státy.

  Připojuji se tedy k názoru Vladimíra Špidly, Jiřího Dienstbiera nebo Saši Uhlové a v 2. kole podpořím menší zlo, Karla Schwarzenberga.
  January 13, 2013 v 11.22
  Úcta k tradicím?
  Levice má vlastní tradice. Vůči těm bude volba K.S. hrubou neuctivostí.
  January 13, 2013 v 17.9
  Volit Schwarzenberga znamená stvrdit legitimitu současné vlády a jejích asociálních "reforem". To je pro mě nepřijatelné, byť proti Schwarzenbergovi osobně (tedy jako člověku) zas tolik nemám. Jenže on není pouze člověk. Je politik konzervativní strany a zástupce neoliberálně- neokonzervativních patricijských zájmů. Pokud on má pocit, že ztělesňuje budoucnost (zatímco Zeman minulost), pak se na takovou budoucnost netěším.
  January 13, 2013 v 23.36
  Schwarzenberg není budoucnost, ale je menší zlo
  oproti liberálně levicovému populistovi s autoritativními a narcistickými sklony, Klausovu kandidátovi, Zemanovi. S Masarykem bych ho nesrovnával, něco z Havla v sobě má. Myslím si, že bude mít větší úctu k demokratické ústavě i k sociální demokracii než Miloš Zeman.
  January 14, 2013 v 0.48
  Nikdy KS!
  Myslím si, že bude mít větší úctu k demokratické ústavě i k sociální demokracii než Miloš Zeman.

  Z čeho tak pane Martine Šimso soudíte? Jakou KS zatím prokázal úctu k sociální demokracii? Jeho slova: "Když voni tam říkají ty blbosti (rozuměj v parlamentu) no tak nezlobte se na mne, khjá tam vždycky usnu (nevinný úsměv)."
  January 14, 2013 v 9.35
  KS je slabší, starší, unavenější, proto je menší zlo
  KS bude spát a nebude škodit sociální demokracii a levici, jak bude škodit aktivní Zeman, který bude moci realizovat jak svoji pomstu za rok 2003, tak se bude chtít zapsat do dějin více než Václav Klaus. Na rozdíl od Klause to bude chtít dělat aktivně, takže bude prosazovat své názory v evropské a světové politice. Možná se budeme divit, jak rychle se ocitneme v nějaké válce. Pokud nebudeme ve válce, tak budeme v prezidentském systému s náběhem k autoritativnímu režimu. Zeman jako prezident nebude válcovat jen sociální demokracii, ale každou vládu, už o tom mluvil ve ve své volební kampani. Podívejte se na to.

  Ty blbosti je výmluva KS, aby odůvodnil, proč v parlamentu i jinde pořád spí. Podívejte se na diskusi k článku T.Samka, zvláště doporučuji příspěvek J.Macháčka "Lepší spící kníže než Zeman na koni"
  January 14, 2013 v 11.3
  Martinu Šimsovi: Abyste se nepřepočítal !
  Nejde jen o protagonistu, důležité jsou i lidé za ním - řídící důstojníci, zadavatelé zakázek, našeptávači, ...

  Zemanova mstivost vůči ČSSD neochabla. To by ale tato strana měla zvládnout.

  Schwarzenberg se zajímá o Špidlu......
  Díky pane Šimso za reakci. Je to divné, že se tu v názorech rozcházíme, obyčejně s Vámi souhlasím. Takže bude zajímavé posoudit, co nás k odlišným názorům vede.

  Možná se budeme divit, jak rychle se ocitneme v nějaké válce.

  Tak tohle je silná káva, tohle jsem neuvážila. Myslíte si, že nekompetentnost MZ je tak nebetyčná, že by nás mohla zavléci do války? Zatímco s KS je to vyloučeno? To je tedy silný argument, o tom musím déle přemýšlet. Ale hned zkraje mne napadá proti tomu naše mise v Afganistánu posvěcená ministrem zahraničí KS.

  Na pana Macháčka jsem už reagovala pod čl. pana Samka.
  Díky pane Zilzere.
  Není příznačné, že se KS zajímá o Špidlu? KS se mi jeví schopnější než zdejší diskutéři připouští.
  January 15, 2013 v 8.47
  panu Zilzerovi a paní Švandové
  mohu se mýlit. Vždyť pořád zdůrazňuji, že to považuji za menší zlo a i menší zlo je zlo.

  Proč podle Vás podporuje Zemana tak silně Václav Klaus? Nebyla by Zemanova porážka také Klausova porážka? Co si Klaus od Zemanova prezidentování slibuje? Proč mluví neustále o svém pokračování a proč tak ostře kritizuje vedení ODS?

  Buď chce opět do čela ODS nebo chce vytvořit novou pravicovou stranu, který by vytunelovala ODS a se Zemanem na Hradě by se mu jako novému hegemonu pravice dobře spolupracovalo.
  January 15, 2013 v 12.36
  panu Šimsovi
  No, nevím, jestli se dá říkat Klausově podpoře Zemanovi silná podpora, je těžké rozlišit, kdy svá slova míní vážně a kdy taktizuje, aby Zemanovi nedal "polibek smrti".
  Podle mého mínění Klaus straní Zemanovi proto, že podpora je reciproční, i Zeman vůči němu vystupuje smířlivě, ne tak Schwarzenberg. Ten vystupuje proti Klausovi naprosto nekompromisně třeba když popírá Klausovu protievropskou politiku, což tomu ješitovi jistě není z mnoha důvodů příjemné. To zaprvé a pak je tu určitá nepsaná dohoda mezi Klausem a Zemanem o které se spekuluje léta, že Zeman vystřídá Klause. Oni byli v politice sice vždycky protivníci, ale gentlemanští.

  Pane Šimso, děkuji Vám za Váš opačný postoj v naší rozepři. Včera jsem seděla u počítače a četla a četla různé názory. Klady a zápory našich kandidátů na prezidenta jsou velice vyrovnané, není se co divit, že podpora je půl na půl.
  Pro Zemana jsou spíše lidé, kteří na českém trůně nechtějí habsburský element a nemyslí si, že by právě on rozložil ČSSD, dále ti, kteří čekají, že Zeman obnoví jednání s odbory, ti, kterým nevadí jeho členství v KSČ v 60. letech a kteří si pamatují jeho článek, který před r.1989 správně pojmenoval stav věcí veřejných. Vadí jim ovšem jeho megalomanské sklony proti zájmu zelených (typicky podpora velkých staveb jako kanál Odra-Dunaj) a jeho afektovaný slovní projev. Taky se bojí, aby jeho vystupování v zahraničí nebylo pohybem slona v porcelánu (ale nemyslím, že by byl schopen rozpoutat válku! – pokud ovšem nemáte ještě nějaké další informace, které mi nejsou známé). Ale taky je vidět, že za těch 10 let na Vysočině zmoudřel a žil tam ne jako boháč, ale jako jeden z tamějších obyvatel, což se projevilo i ve volebním výsledku. Vysočina volila Zemana. A pak se přiznám ještě k jedné věci a budete se mi hrozně smát, jako se teď směju sama sobě! Na dvojportrétu kandidátů koukněte na Zemanovy oči; jsou slovansky vášnivě laskavé, ne tak Schwarzenbergovy.

  Pro Schwarzenberga jsou spíše lidé, kterým nevadí v jeho ustrojení habsburské zájmy, bojí se, že Zeman rozloží levici, a mají ho v paměti jako člověka, který podporoval disent a který byl na Hradě s Havlem. Pro Schwarzenberga jsou taky mladí lidé, kteří v něm vidí symbol úspěšného bohatého šaramantního „lidového“ člověka, či dokonce punkáče. Svého Karla.

  Myslím, že týden, který máme před sebou, může ještě hodně zamíchat kartami, Zeman buď ČSSD uklidní v jejích obavách, anebo taky ne, ale vzedmutá dobře načasovaná vlna stejně vyzvedne podle mého soudu Schwarzenberga, což mladé lidi snad konečně poučí, až bude zavedeno školné a reforma zdravotnictví a další reformy budou pokračovat. Nepřipadá mi absurdní ten scénář některých blogerů, že až bude Schwarzenberg prezident, tak bude premiér Nečas vyšachován a nahradí ho Kalousek. Vždyť Schwarzenberg dovedl spolknout nedemokratické nahrazení tří rebelů a prohlasování 80% občany nechtěných zákonů. Taky jsem se o něm dočetla, že k restituovaným panstvím skupuje další a další pozemky. Na to a na jejich údržbu bude potřebovat mnoho peněz. Kdo viděl film Wall Street ví, že zákon velkého majetku spočívá ve vyžadování dalšího majetku. Já tedy v odpoutání se Schwarzenberga od Kalouska nevěřím, protože pravice umí přece jen o chloupek lépe vysávat stát než levice, což souvisí s jejím naprosto bezostyšným odbouráváním sociálního státu. Zatímco Zeman by tuto tendenci mírnil, Schwarzenberg na Hradě ji zesílí.

  Ale možná s postupující kampaní bude situace lépe čitelná. V prvním kole jsem preferovala Táňu Fischerovou, ale z taktických důvodů volila Jiřího Dienstbiera. Nejsem zabetonovaná ve své pozici, chápu, že kompromis je nutný. Jde o to, jaký. A volit bychom jít měli.
  January 15, 2013 v 12.56
  Martinu Simsovi
  (neni zde ceská klávesnice)

  I já se mohu mýlit. Nejde ale, myslím, o to, co bude "Klausova porázka". Soucasná vláda bude tuto zemi devastovat jeste 16 mesícu - v tom jí tezko zabrání kdokoli, a nejméne ze vsech Zeman (protoze pravomoci presidenta jsou vymezené), a jeste méne Schwarzenberg - protoze ten jí i nadále bude v drancování podporovat a spíse nez co jiného jí "krýt záda".

  Vím, ze to muze pusobit nekonsistentne, protoze sám jsem ten, kdo verbální morální výkriky (vzpomenme Václava Havla!) odsuzuje jako zásterku zakrývající prosazování ZÁJMU: Presto musím konstatovat, ze Schwarzenberg napáchá, uz svou pouhou presencí na Hrade, vetsí morální skody, nez je toho schopen Zeman, i kdyby se "aktivisticky" pretrhl.
  Z hlediska obcana-republikána je KS v této representativní funkci naprostá zrudnost.

  Ten, kdo si myslí, ze se z CSSD muze pres noc stát levicová strana, mel by se nad sebou zamyslet - sedí si bud na usích nebo na ocích nebo mu to proste spatne zapaluje.

  Postaví-li se predseda Sobotka za místopredsedu Zeman, bude tu závan nadeje, a bude nutno to podporovat: argumentacne, emocionálne a hlavne skutky.

  (Omlouvám se za zjednodusený styl preskakující radu dulezitých souvislostí dulezitých pro zduvodnení tohoto mého pohledu - mám naspech - cili dokoncím pozdeji).

  ***

  PS:
  V rovine "pragmatické" jsem s to pochopit stanovisko lidí jako Petra Uhla. Povazuiji je ale za chybné, a neumím si predstavit, ze bych se k nemu z vnitrního presvedcení priklonil. Je to pragmatismus na úrovni Petra Pitharta - a to není dobrý vzor - viz jeho výsledky za dvacet tri let v politice...
  January 15, 2013 v 13.20
  panu Šimsovi
  Zapovídala jsem se a neodpověděla na část Vašich otázek.
  Takže pokud jde o Klause, není to miliardář v pozadí, jen odcházející prezident. A mnoho skutečných přátel ten ješita nemá.
  ODS už vytunelovaná je, soudím tak z výsledku 1.kola voleb. Přemysl Sobotka za ODS dostal nejmenší počet hlasů ze všech. Koho volili voliči ODS? To je těžké říct. Možná nakonec zůstali doma.
  Nabízí se tedy otázka, kterou si kladu spolu s Vámi, zda Klaus s požehnáním Zemana nevzkřísí stranu, která by úspěšně suplovala ODS v její vedoucí úloze pod touto či jinou značkou. To nedokážu posoudit. Snad jen podotknu, že Zeman přece nebude nějak příliš podporovat vznik konkurenta vlastní strany! To přece Klausovi nedluží.

  Klaus je o 4 roky starší než Zeman a myslíte, že po všem tom, co si užil v poslední době s propiskou, se sundáváním obrazu prezidenta apod., bude brán nějak zvlášť vážně v kruzích, které mu další politické působení budou financovat? Říká se, že jistý miliardář pro něj chystá zámeček v Praze a tam bude mít svůj stan. Jenže jeho význam bude menší než byl význam Havla, v době kdy odešel z prezidentského úřadu. Takže?


  January 15, 2013 v 15.15
  panu Šimsovi a panu Zilzerovi
  Při čtení příspěvku Jana Zilzera jsem si uvědomila, že není možné podceňovat symbolickou rovinu prezidentského úřadu!

  Prezident je symbol republikánské státnosti a to dovnitř i navenek. Významný český logik Pavel Tichý nás svým dílem učí rozlišovat mezi rolí či úřadem prezidenta a tím, kdo tuto roli-úřad konkrétně obsazuje. Rolí prezidenta neboli vlastností "být prezidentem" je soubor atributů, které spojujeme s touto rolí-úřadem. Vlastnost "být prezidentem" je něco jako ideál prezidenta, čili to, jaký by prezident měl být.

  Atributy úřadu prezidenta republiky jsou například "být občanem republiky", "být zvolen podle zákona", "mít ty a ty osobní vlastnosti, např. důstojné vystupování a vzhled", "úřadovat v místě pro to určeném" apod. Úřad českého prezidenta má některé z nich zpřesněné a některé navíc jako "být Čech" a asi trochu budeme váhat, zda i „mít pouze české občanství“.

  Neodmyslitelným atributem úřadu prezidenta je "být občanem republiky" což znamená rovnost s ostatními občany v právech i rodem, a vystihuje to podstatný charakter pojmu republika.
  Úřad prezidenta je správně obsazen v případě, když osoba prezidenta má právě ty vlastnosti, které charakterizují úřad prezidenta. V praxi se tomu lze vždy jen blížit, ale máme-li dnes dva konkrétní kandidáty, můžeme uvažovat následovně.

  "Být knížetem" je v kontrárním rozporu s "být občanem", neboť atribut kníže popírá rovnost knížete a libovolně vybraného občana. Každý kníže je také občan, ale každý občan není kníže. Kníže má své rodové panství, zatímco občan ho nemá. Spojovat úřad prezidenta s atributem "být kníže" popírá podstatu republikánského prezidentství.

  Takže v situaci, kdy KS se nedistancuje od titulování "kníže", my ostatní se těžko můžeme tvářit, že tento atribut osoby prezidenta (KS) není v rozporu s naprosto základním atributem charakterizujícím úřad prezidenta, kterým je "být občanem", tj. být si rovný právy i rodem.

  Já vím, že takhle napsané to dnes mnoho lidí nepřesvědčí. Spíše přesvědčí emotivní vyjádření téže myšlenky v podání Jana Zilzera:
  „Z hlediska občana-republikána je KS v této representativní funkci naprostá zrůdnost.“

  Ale neztrácím důvěru ani v přesvědčivost své úvahy.
  Při našem rozhodování nás podprahově ovlivňuje smysl pro adekvátnost formy a obsahu, který nás naviguje při osmyslování běhu světa a naplňování touhy po řádu světa a souladném soužití.
  January 15, 2013 v 21.11
  otázky a připomínky
  Proč se Karel Schwarzenberg nezbaví svého švýcarského občanství? A proč se ho na to veřejně ještě nikdo neptal?

  Zveřejní Karel Schwarzenberg ještě před svou inaugurací lékařskou zprávu o svém zdravotním stavu? Už třeba jen proto, že občané mají právo vědět, věděli, zda jejich president náhodou není inkontinentní.


  * * * * *


  K českým presidentúm:

  U Václava KLAUSE se také dlouho nevědělo, že je kleptoman. Vědělo se jen, že je to svérázný sebevědomý stařík, což i těm nejméně chápavým dokázal svými sympatiemi k Petru Hájkovi, Ladislavu Jaklovi, L.Bátorovi a Adamu B.Bartošovi. Jeho amnestie vyhlášená na oslavu 20. výročí "české státnosti" je jen - jak on říkával "třešničkou na dortu".

  Kandidát SCHWARZENBERG je nevzdělaný ale prohnaný křupan neštítící se téměř vůbec ničeho, ale jeho voliči jsou přesvědčeni, že hlasem pro něj dokazují, že jsou něco lepšího než ti druzí.....

  Je děsivé, že mezi jeho podporovateli a adoranty nacházíme nejen zkrachovalé existence jako Kocáb a Šiklová, stárnoucí umělce jako Menzel nebo Svěrák, ale dokonce i dirigenta Libora Peška.

  Tento národ momentálně opravdu nemá elity (ovšem s čestnou výjimkou Karla Gotta).


  Křupanství kandidáta ZEMANA - kombinované se solidním vzděláním a politickým rozhledem, a ovšem i patologickým mstivým charakterem podporovaným alkoholem - je naopak očividné a neskrývané.
  Proto ho volí ti, kdo ho volí: Škromach, Štěpán, Foldyna, ...

  ( * Podíl Hugo Pludka alias Václava HAVLA na tom, že se člověk jako Schwarzenberg mohl dostat do české politiky je nezpochybnitelný, ale vytýkat mu to dnes zpětně je zpozdilost.
  Koneckonců pomohl vyšvihnout se i lidem jako Kocáb, který - prostřednictvím banky Skala - okradl mnoho lidí o mnoho miliónů korun, (Martin Kratochvíl na rozdíl od něj měl dost soudnosti na to, aby zůstal soukromníkem.)

  Je pozoruhodné, jak geniálně vystihl v postavě Hugo Pludka svůj vlastní charakter:
  z kutlivovaného a přemýšlivého člověka z dob, kdy mu imponovali Alfréd Radok nebo Jan Grossman, přes disidenta, který odčiňoval svou naivitu, díky níž kdysi odstřelil u StB Daňu Horákovou, psaním esejů, ale i poměrně douhým pobytem ve vězení, až po tragikomickou osobnost obklopivší se nýmandy, kariéristy, a zrazující kdekoho ze svých bývalých kamarádů.
  Proto bylo úplně namístě, že zádušní mši za něj sloužil odpudivý Jaroslav Duka, kdežto přece jen v lecčem přijatelní Tomáš Halík a Václav Malý směli při celebrování pouze asistovat. * )

  Vzpomeneme-li si na poválečné československé presidenty po nemocném Edvardu Benešovi, máme tu Klementa GOTTWALDA utápějícího všechny problémy s razancí hodnou Borise Jelcina v alkoholu, vpravdě dělnického presidenta Antonína ZÁPOTOCKÉHO, sekyrníka 50.let Antonína NOVOTNÉHO, který vyhlásil v zemi socialismus, aby byl o pár let později konfrontován s požadavkem dát mu "lidskou tvář" (copyright: púopravený Imre Nagy), polosenilního Ludvíka SVOBODU pletoucího si Zborov s Duklou už v době, kdy dělal cosi jako účetního v JZD, a slovenského právníka Gustáva HUSÁKA, kterého jen o vlas minul osud Rudolfa Slánského, Vlado Clementise nebo Záviše Kalandry (a ovšem i desítek dalšík straníků i nestraníků) - tedy vzpomeneme-li tuto plejádu druhé poloviny dvacátého století, musíme se také tázat, jak ve srovnání s nimi obstáli Havel, Klaus, a jak obstojí ten příští.


  * * * * *


  ..... Jestlipak se zase jednou po dlouhé době dočkáme pohřbu na lafetě (jako v roce 1957) ?
  January 15, 2013 v 23.9
  panu Zilzerovi a paní Švandové
  S většinou vašich námitek, připomínek a kritik souhlasím.

  Určitě by se neměl nechat titulovat kníže a myslím, že bychom tuto námitku měli vnést do veřejného prostoru.

  Vedle toho, co jste napsali, mě ještě napadla otázka, zda bude loální k naší republice a jejím občanům a nebude upřednostňovat loyalitu ke svému šlechtickému rodu. Nebo, zda se nebude snažit prolomit Lex Schwarzenberg. To s těmi majetky je samozřejmě také problém - kdo má velké majetky, potřebuje peníze na jejich údržbu. To vynášení "pankáče" Karla je mi také protivné svou podbízivostí. Jeho podpory disentu si vážím, jeho politická činnost v posledních dvou vládách - katastrofa. S tím, že by se měl českým prezidentem stát příslušník protihusitské a pobělohorské šlechty mám problém, argument pro jeho rodinu, jeho rodiče se za 2. války přihlásili jako Ćeši.

  Přesto všechno si myslím, že Schwarzenberg bude spíše respektovat ústavu a držet se v mezích kompetencí prezidenta než Miloš Zeman, u něhož mnohem více hrozí autoritativní způsob prezidentování.

  Ať bude zvolen prezidentem ten či onen, bude potřeba je ostře sledovat a pokračovat v jejich veřejné kritice.
  January 16, 2013 v 14.13
  panu Šimsovi
  S KS je téměř jisté prolomení Lex Schwarzenberg - pracovala na něm i Milada Horáková, bude se obracet v hrobě. A s prolomením tohoto speciálního Lexu se otevřou restituce a to ve velkém stylu. Mluvil o tom včera v Brně Jan Mládek, stínový ministr financí za ČSSD. Na přednášce jsem se viděla i s Vaším tatínkem.

  Celá tahle diskuse na DR o MZ a bez MZ mi připadá čím dál záhadnější. Asi mi chybí nějaká osobní zkušenost s MZ, protože to snad už ani není strach, to je panika před Zemanem. A proč ho tedy chtějí volit odbory? Slibují si přece od něj nastartování ekonomiky a zastavení reforem. Mně tak nečitelný a nevyzpytatelný jako Vám nepřipadá, ale asi se mýlím. No taky vím, že i on je zlo a nikdy by mne v 1. kole ani nenapadlo ho volit. Ale teď vybíráme mezi dvěma zly to menší. Možná se ani nedá rozhodnout, které je menší. Jak porovnat zla dvou zcela různých druhů?

  Martin Šimsa:
  Otázka "zda bude loyální k naší republice a jejím občanů" by mohla být celkem snadno zodpovězena. Vzdá-li se Karel Schwarzenberg ŠVÝCARSKÉHO OBČANSTVÍ (rakouské, pokud vím, nikdy neměl), byl by to "krůček správným směrem".

  -- To se ho na to opravdu nikdo z novinářů nikdy nezeptá?! --


  Otázku loyality k jakémusi hypotetickému šlechtictví chápu jako výlet do virtuální reality. Loyalita k majetku - ano, šlechta - co to proboha je??

  ***

  Jinak můj dosavadní dojem je, že soudruzi na Západě brzy pochopili, že Fischer je nezajímavá figurka, a s pomocí českých médií ho odstřelil. Muselo jim dříve nebo později být jasné, že pokud by postoupil, Zeman by ho porazil s prstem v nose.
  A tak teď běží zákulisní hrátky, novináři (ti "vyvolení" mají pocit, že jsou málem historickými postavami, a voličstvo se v tom plácá. Snad jen voliči zamilovaní do Karla Schwarzenberga mohou pociťovat cosi jako počátek orgasmu....

  Ale ještě není rozhodnuto.

  Ústavu bude respektovat každý president. Tím bych si hlavu nelámal. To jsou sterilní úvahy.

  (Pokud jde o ČSSD, v nejbližších týdnech a měsících se ukáže, zda naplní pořekadlo: "Kdo se bojí, sere v síni.")

  A jako by se tyto dny poněkud zapomnělo na to, že ve Strakovce pořád sedí ta Nečasova (nomen omen) vláda. -- Však ona se zase brzy připomene nějakým podařeným kouskem....

  Paní Blaženě Švandové: Zla různých druhů se pokoušejí občas "spočítat" různí ekonomičtí géniové. - Již dříve se tím ale zabývali filosofové utilitaristivké školy (Bentham, Mill, ...), spíš ale v "obráceném gardu", tj. mluvili o užitku či užitečnosti.

  (Tímto stylem rozvažování lze dojít třeba k tomu, že mladý zdravý otrok nebo otrokyně jsou užitečnější nežli traktor. Méně žere, a je universálnější. Věak si také majitelé bordelů jistě brzy začnou stěžovat na někoho, kdo jim kazí investice...)
  January 16, 2013 v 16.50
  panu Zilzerovi
  KS už byl v televizi v INTERVIEW ČT24 dotázán na švýcarské občanství a vzdát se ho nehodlá, protože by tím urazil švýcarské občany, kteří se k němu vždy dobře chovali, viz od min. 6
  http://www.youtube.com/watch?v=zTVktEFN0Ck
  January 16, 2013 v 16.59
  paní Švandové
  Urazil by švýcarské občany? Jak ohleduplné!

  A dělá si také starosti, zda svým konáním, či často spíše svým nekonáním, neuráží občany země, jejímž se chce stát presidentem? (Kalousek, Čunek, Kosovo,...)
  BT
  January 16, 2013 v 22.46
  Vážení diskutující,
  udělal jsem shrnutí argumentů pro volbu feudála jako menšího zla pro levici anblock pod blogem pana Votruby.

  Hlavně to video na konci mého vstupu si nenechejte ujít! :-)
  LH
  January 16, 2013 v 22.54
  Pokud vím,
  odjakživa byl internacionalismus ctností socialismu oproti tupému nacionalismu, jehož byla předcházející dvě století plná. O to více mne zaráží, že vzdání se švýcarského občanství by měl být nějaký krůček správným směrem. Proč by to vlasntě měl být krok správným směrem? Jaký faktický význam má demonstrativní opuštění státoobčanského svazku v případě 75tiletého starce, který se (doufejme) nedožije doby, kdy by mezi Švýcarskem a Českou republikou opět byly nějaké politické nebo administrativní hranice? Lze sice argumentovat, že tím symbolicky utvrdí svůj vztah vůči České republice, ale již předvědčené tím v žádném případě nepřesvědčí a stejně dobře tak lze argumentovat, že svůj vztah k ČR již mnohokrát dokázal tím, že se v různých funkcích a ve veřejném životě obecně podílel na správě věcí veřejných v ČR podstatně více, než drtivá většina těch, co celý život měla jen české občanství a za celý svůj život v zemích českých sežrala vagony knedlíků, hulákajíce po vyhraném MS v hokeji pravidelně českou hymnu.

  Vyčítat někomu cizí občanství je o to více paradoxní v případě, kdy miláčkem zdejšího publika byl Jiří Dienstbier, občan USA, a kdy před pěti lety byl kandidátem levice Jan Švejnar, opět občan USA.

  Sorry, ale Karlu Schwarzenbergu lze vyčítat všechno možné, ale v tomto případě se podle mého je to jen hledání důvodu navíc, proč jej kritizovat.
  January 17, 2013 v 1.24
  pokud víte...
  Dvojí občanství u prezidentského kandidáta je podvod
  (http://blisty.cz/art/66986.html)
  LH
  January 17, 2013 v 7.58
  Pane Zilzere,
  nechci být neuctivý, ale nesmíte brát vážně každý nesmysl, co kdo in mala fide napíše na britských listech. Ta jeho interpretace je dle mého názoru skutečně extrémní. Stejně tak můžu panu Kubátovi argumentovat tím, že pokud nemůže být z jim uvedených důvodů bipolita zvolen, jedná se o naprosto zásadní nerovnost v politických právech a osobně jsem přesvědčen, že vyloučení takovéto osoby z politických funkcí by se třeba Ústavnímu soudu ani za mák nelíbilo.

  Navíc postrádám vysvětlení, v čem je funkce prezidenta zvláštní: když můžeme mít bipolitní poslance, bipolitní senátory, ministra Slamečku s pouze slovenským občanství, kdy dokonce v komunálních volbách výslovně mohou kandidovat občané jiných států.

  Ještě bych mohl pokračovat, ale bohužel se musím včas dostavit do zaměstnání.
  + Další komentáře