Navrátilová: Církevní restituce jsou zkouškou morálky

Vratislav Dostál

Podle poslankyně Dagmar Navrátilová z LIDEM bude hlasování o restitucích úhelným kamenem morálních kvalit jednotlivých politiků. Přestože pro vládní návrh dohody o vyrovnání státu s církvemi nebudou hlasovat VV, zákon Sněmovna nejspíš schválí.

Poslankyně Dagmar Navrátilová tvrdí, že otázku církevních restitucí je třeba brát jako jakýsi úhelný kámen morálních kvalit jednotlivých politiků. „Už nyní se ukazuje, že někteří ji považují za dobrý nástroj pro vydírání vlády, jiní odmítají uznat, že ukradený majetek je třeba vrátit,“ uvedla poslankyně platformy Karolíny Peake ve čtvrtečním prohlášení.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„V lidech stále přežívá nejen socialistické učení o škodlivosti náboženství, ale i staletí potlačování svobodného myšlení, které církev v Čechách uplatňovala po husitských válkách i v období rekatolizace. Nelze se divit, že téměř osmdesát procent obyvatel České republiky je proti vrácení majetku církvím,“ vysvětlila Navrátilová.

Podle ní nelze budovat spravedlivou společnost bez vyrovnání předchozích křivd. „Minulý režim církve prokazatelně připravil o majetek, jde o poslední velkou, dosud nenapravenou nespravedlnost, s níž se musíme vypořádat. Není naší chybou, že k tomu dochází v době, která není ekonomicky příznivá. Bohužel, je nezměnitelným faktem, že v době ekonomického růstu chyběla vedení státu odvaha a morální zodpovědnost,“ doplnila poslankyně z LIDEM.

Navrátilová přitom před časem v rozhovoru pro deník Právo uvedla, že sice nespatřuje problém ve vracení nemovitostí, polí či lesů, avšak dodala, že vidí problém v konkrétním finančním vyrovnání. „Těžko mohu vydat bianco šek, že zvedám pro církevní restituce ruku za každou cenu," tvrdila ještě v dubnu Navrátilová.

Naopak donedávna vládní Věci veřejné nyní tvrdí, že jejich poslanci pro návrh dohody o vyrovnání státu s církvemi hlasovat nebudou.

„Vyrovnání historické křivdy považujeme za morální povinnost, ale odmítáme se účastnit církevní privatizace. Do finálního paragrafového znění nebyly zapracovány naše věcné argumenty. Navíc stávající vládní koalice ODS, TOP 09 a poslanců kolem Karolíny Peake provedla několik zásadních změn, se kterými nemůžeme souhlasit,“ uvedly Věci veřejné ve středečním tiskovém prohlášení.

Podle předsedy Věcí veřejných Radka Johna jeho strana nesouhlasí se zásahem do zákona z roku 1947. „To může v konečném důsledku ohrozit Benešovy dekrety a v přímé opozici stojí rovněž i pozemková reforma provedená v roce 1919. Rovněž jsme nestáli u toho, že důkazní břemeno by měl nést stát,“ vysvětlil předseda VV Radek John.

Podle něj není povinností státu, aby poukazoval na to, že vlastnil majetek. John současně zdůraznil, že nesouhlasí s osvobozením církví od daní. „Toto paragrafové znění je zcela diskriminující. Restituenti z devadesátých let takovýto luxus nepožívali. Vláda chce z nepochopitelných důvodů měřit dvojím metrem. Proto se poslanecký klub obává, že dojde k obdobným problémům jako na Slovensku nebo v Maďarsku,“ tvrdí Věci veřejné.

„Na základě těchto argumentů není možné, aby nás ostatní strany vyzývaly k dodržení původní dohody. Jelikož došlo k těmto zásadním změnám, podáme komplexní pozměňovací návrh. Pokud neprojde, nedoporučíme členům poslaneckého klubu hlasovat pro stávající znění návrhu,“ uzavřel John.

Vláda ale hlasy celého poslaneckého klubu VV potřebovat nebude. Postačí ji jeden, neboť ve má Sněmovně sto poslanců. A podle Kateřiny Klasnové z VV již právě jeden poslanec Věcí veřejných - Milan Šťovíček - avizoval, že bude hlasovat s vládou pro restituce v původně navržené dohodě. Znamená to, že počet koaličních hlasů bude potřebných 101. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že poslanci přehlasují sociálními demokraty ovládaný Senát v případě, že by vládní návrh vetoval.

A Senát nejspíš zákon vetovat bude, neboť politici opoziční ČSSD opakovaně uvedli, že pro vládní návrh dohody o narovnání státu s církvemi hlasovat nebudou.

Další informace:

Novinky.cz Vláda zřejmě prosadí restituce i bez VV, získala 101. hlas

iDnes.cz Vláda má klíčový hlas pro vydání miliard církvím, podpoří ji Šťovíček

  Diskuse
  SH
  June 1, 2012 v 18.55
  Jaképak křivdy?!
  Polistopadový režim „zvítězil“ nad nadvládou nomenklatury KSČ pod prapory lidských práv a občanských svobod, což si s velkou slávou dal do Ústavy. Církev i šlechta svůj majetek získaly v dobách, které vůbec občanství neuznávaly a lidi doslova zotročovaly. Návrat majetku je z právního hlediska reálnou akceptací porušování lidských práv a občanských svobod. Je rovněž povýšením vlastnického práva nad všechna práva ostatní. Celkově tedy jde o protiústavní čin.
  June 1, 2012 v 20.37
  morálka musí být....
  "Zpívejte něco, hoši," křičel dolů, "nebo chcete, abych vás naučil nové písničce? Tak zpívejte za mnou:
  Ze všech znejmilejší
  svou milou já mám,
  nechodím tam za ní sám,
  chodí za ni jiných více,
  milenců má na tisíce,
  a ta moje znejmilejší
  je Panenka Maria - - -
  Vy se tomu, holomci, nikdy nenaučíte," pokračoval polní kurát, "já jsem pro to, všechny vás postřílet; rozumíte mně dobře?! Já to tvrdím z tohoto božího místa, ničemové, neboť bůh je něco, co se vás nebojí a co s vámi zatočí, až budete z toho pitomí, neboť vy váháte obrátit se ke Kristu a raději jdete po trnité cestě hříchu."
  June 1, 2012 v 20.59
  Poslankyně Navrátuilová se pokládá za morální a nejméně 80 % obyvatel za nemorální.

  Ano, hlasování o takzvaných "restitucích" bude zkouškou morálky. Poslanci, kteří budou hlasovat pro si tím koupí podporu církevních vedení pravicové vládě v rozporu s křesťanskou sociální etikou.

  Hlasem PRO prohlásí poslanci demokratická rozhodnutí parlamentu z let 1919 a 1947 o pozemkové reformě za nelegální a vrátí se prakticky k poměrům habsburské monarchie.

  Hlasem PRO udělají poslanci z těch nepatrných hloučků obyvatel podílejících se na životě církví za mocné podnikatelské subjekty.

  Hlas PROTI domnělé restituci, ve skutečnosti proti darování miliard korun církvím, podpoří křesťansiké hodnoty a odsouhlasí demokratické hlasovací procedury.

  Ano opravdu půjde o zkoušku morálky.
  June 1, 2012 v 22.21
  Video z nedávno konanáho semináře
  O vztahu státu a církví, jehož moderátorkou je Lenka Procházková
  http://www.youtube.com/watch?v=64gDbAXBsGI
  June 2, 2012 v 9.13
  (Děkuji paní Švandové za upozornění.)

  Prof. Václav Pavlíček:
  „Vývoj na území Rakouska i v jiných státech ukazuje, že sekularizace církevního majetku bez náhrady nebyla považována ve světě za opatření komunistické, ale za zásahy demokratické revoluce proti feudalismu. (...) Současná restituce takového majetku není tedy nápravou socialistických opatření, ale ve skutečnosti znamená (...) refeudalisaci vztahů mezi státem a církvemi.“

  Doporučuji celý záznam sledovat až do konce, protože velmi zajímavé myšlenky rozvíjí např. Jan Kudrna (ca. od 1:02:00).
  June 2, 2012 v 10.26
  Já bych se točil na tom jejich "ukradený majetek je třeba vrátit". A že by toho bylo k vracení od roku 89!
  BV
  June 3, 2012 v 21.22
  Církev chce kapitál
  Nanejvýš milosrdný bůh církve svaté nejspíš dal českým církevním potentátům vnuknutí,aby se snažili o získání pozice vrcholového kapitálu.Jiné vysvětlení asi těžko hledat-vždyť k tomu,aby církev mohla sloužit mše,zpovídat věřící a udílet poslední pomazání, žádné miliardy přece nepotřebuje.K tomu jí musí stačit to,co od státu dostává už řadu desetiletí.A pokud si páni páteři chtějí dopřát jiných požitků,než těch,které jim náleží podle regulí církevního práva a boží milosti,pak to povede jen k ďáblovu svádění ke hříchu,po němž bude následovat jejich věčné zatracení a muka pekelná.Takže pokud sami nedojdou k tomu,že nějaké restituce vlastně jsou zbytečným přepychem,pak by asi bylo třeba jim to nějakým důraznějším způsobem připomenout.Možná vzkřísit něco z husitských tradic a občas ty biskupy,opaty a kardinály trochu prohnat.Oni totiž ze svých dávných válečných i jiných hříchů zatím vždy vyšli velmi lacino-stačí si jen vzpomenout,jak měli nacističtí vojáci na opasku napsáno Gott mit uns,t.j.Bůh s námi a v jeho jméně pak vraždili národy zcela nemilosrdně.Žádnou omluvu a pokání za tohle nikde vidět nebylo.
  June 3, 2012 v 21.47
  A proč chtějí církevní potentáti kapitál? Já myslím, že ani ne kvůli tomu, aby si mohli víc dopřát, ale hlavně aby měli moc nad lidmi. Asi jim to schází.
  MT
  June 3, 2012 v 22.51


  kdo bude, holomci a holomkyně, hlasovat pro církevní rrrrestituce, přijde do pekla
  June 4, 2012 v 4.47
  Napadlo mě, že mám doma takovou knížku, která je souhrnem biografií osmnácti vzdělaných osobností české historie. Uvádím to jen kvůli názvu, který zní: "Duchem, ne mečem". U církve by člověk čekal, že si jasně vybere tu první cestu. Jenže ona si chce vybrat třetí cestu (která ovšem v názvu nefiguruje).
  Když ne duchem ani mečem, tak kapitálem.
  + Další komentáře