Profil čtenáře:
Boris Valníček

BV
Profese: vědecký pracovník vv
E-mail: valsat@seznam.cz
Je zvláštní,že zájem obyvatel Velemína a ostatních ,kteří žijí v zajetí smogu a hluku a neustálého ohrožení je vedlejší v porovnání s názory několika zarytých odpůrců D8.Soudní rozhodnutí jsou sice krásná,ale nemají nic společného s veřejným zájmem,kterým je v daném případěš rychlá dostavba dálnice.Argumenty "ekologů" jsou nicotné a vůbec nic neřeší.Miliardy za D8 se mají vyhodit do vzduchu a další miliardy vydat za demolici dálnice?Dejte už s touto pseudoekologií jednou pokoj,pane Patrik a ostatní-toužíte snad po křesle ministra životního prostředí?
Bylo by nanejvýš zapotřebí vzít odborářské teze jako signál k útoku na tu bandu která si říká vláda.Legálně to mohou udělat zatím ovšem jen ČSSD a KSČM.Je ale otázkou,kdo,kdy a jak se na to zmůže při dlouhodobé váhavosti obou.Politici prvé se zatím utápí v osobních sporech (Sobotka-Hašek,a j.),politici druhé se bolestínsky snaží stále dokazovat,jak je svět nespravdlivý,aniž by se zmohli na ostřejší akci.Zatím se nenašel nikdo,kdo by uměl vládě "zakroutit krkem"-a ta to ví a proto stále jen terorizuje národ.Takže asi musíme najít blanické rytíře,kteří to svedou lépe.Asi by měli vzejít z těch odborů.
Je však třeba konstatovat,že v současnosti už existují dva základní dokumenty,z nichž je možno vycházet:ten prvý,to je dokument Hnutí za přímou demokracii "Přímá demokracie pro Českou republiku",což je návrh novéústavy,řešící budoucnost státu.
Ten druhý-to je Vize ČMKOS pro českou republiku,která je návodem k jednání pro zajištění budoucnosti státu a národa.
Tyto dva dokumenty je třeba šířit-což ovšem není jednoduché v zemi,ovládané smečkou ccizáků a zaprodanců,majících v rukou tisk,rozhlas i televizi. Na bázi těchto dvou dokumentů je pak třeba spojit úsilí dosud roztříštěných skupin a vytvořit platformu,schopnou svrhnout tento zrůdný systém.
Systém se ovšem začne bránit-jistě přijde doba,kdy u dveří zazvoní "dva páni" a budou odvádět lidi někam,kde z nich budou chtít fyzicky či psychicky vymlátit jejich "zrůdné" názory a myšlenky.Tomu asi bude velice obtížné předejít-pomohla by jedině tvrdá protiakce rychlého úderu.Nadcházející podzim by asi měl poskytnout k tomu příležitost.
Jinak- odboráři,bravo!
Ten dopis je sice hluboce pravdivý a bylo by velice krásné,kdyby se nad tím současný ministr zamyslel a vyvodil z něj rozumné důsledky.Protože ale se stal ministrem z vůle této vlastizrádné vlády a je jí tedy poplatný,tak se možná zamyslí,ale nic neudělá,protože by si své mocipány asi rozhněval.Takže je to jako mnoho ostatního,jen házením hrachu na zeď.
Z dané situace je možné jediné východisko,tím je celonárodní protest,doprovázený rázným jednáním.K tomu se náš holubičí národ zatím ovšem nemá,zatím jde hlavně o fotbal a jiná povyražení,současný systém celkem dobře naplňuje princip vlády starého Říma, "Chléb a hry".Takže nám ,pamětníkům "zrůdného socializmu",nezbývá,než se snažit v klidu v této mizerii dožít,a těm mladým a krásným přát,aby až je přestane bavit fotbal ,diskotéky,techna a facebook,a zjistí,že k životu potřebují i jiné věci,tyhle lotry vyhnali a přešli na na průhlednější a poctivější systém.
Nanejvýš milosrdný bůh církve svaté nejspíš dal českým církevním potentátům vnuknutí,aby se snažili o získání pozice vrcholového kapitálu.Jiné vysvětlení asi těžko hledat-vždyť k tomu,aby církev mohla sloužit mše,zpovídat věřící a udílet poslední pomazání, žádné miliardy přece nepotřebuje.K tomu jí musí stačit to,co od státu dostává už řadu desetiletí.A pokud si páni páteři chtějí dopřát jiných požitků,než těch,které jim náleží podle regulí církevního práva a boží milosti,pak to povede jen k ďáblovu svádění ke hříchu,po němž bude následovat jejich věčné zatracení a muka pekelná.Takže pokud sami nedojdou k tomu,že nějaké restituce vlastně jsou zbytečným přepychem,pak by asi bylo třeba jim to nějakým důraznějším způsobem připomenout.Možná vzkřísit něco z husitských tradic a občas ty biskupy,opaty a kardinály trochu prohnat.Oni totiž ze svých dávných válečných i jiných hříchů zatím vždy vyšli velmi lacino-stačí si jen vzpomenout,jak měli nacističtí vojáci na opasku napsáno Gott mit uns,t.j.Bůh s námi a v jeho jméně pak vraždili národy zcela nemilosrdně.Žádnou omluvu a pokání za tohle nikde vidět nebylo.
Vážím si úsilí různých ekologických hnutí-snaží se ,každý po svém-udělat maximum pro blaho našeho životního prostředí.Jenže přitom obvykle přehlíží šširší zájmy celé společnosti.Pokud jde o D8,tak lítá bitva konečně končí a dálnice snad pojede,takže si lidé kolem silnic odpočinou,příroda sycená uhlovodíky si vydechne a řidiči přestanou naříkat nad nesjízdností silnic a silniček v kopcích.Jde ale o něco jiného:o smysl práce těch ekologických institucí a organizací,které vytrvale brojí proti věcem,které jsou prostě nezbytné za daného stavu civilizace,a příliš si nevšímají takových zásadních věcí,jakými je na příklad likvidace zemědělských ploch nesmyslnou výstavbou domečkových velkoměst,šílenství s budováním velkoskladů (viz třeba Říčansko),absurdní budování velkoprodejen,spojené s likvidací maloobchodu,výstavba nesmyslně velkých výroben na zelené louce v soutěži o rekordní výrobu aut,při spoustě spustlých území v bývalých průmyslových oblastech,atd.Myslím,že pro aktivitu ekologů je prostoru více než dost a že je zcela zbytečné,aby protestovali neustále protivěcem,bez nichž se společnost prostě neobejde-když ne dnes,tak v perspektivě určitě-viz třeba 3.a4.Temelína.A také aktivita uhlobaronů,lomařů a jiných drancovníků krajiny by zasluhovala pozornost.To ovšem asi není tak zajímavé.
Takže méně hysterie a více reality,pane Patrik.