Národohospodáři odborů trhají Nečasovu vládu na cucky

Ilona Švihlíková

Dnešní vystoupení Martina Fassmanna a dalších ekonomických expertů Českomoravské komory odborových svazů aspiruje na ekonomickou událost roku.

Představení odborného materiálu Českomoravské komory odborových svazů ČMKOS nazvaného příznačně Vize na tiskové konferenci 2. 7. 2012 aspiruje na událost roku. Ne, že by bylo až takové překvapení, že makroekonomické oddělení ČMKOS vytváří vynikající analýzy (nejen) české ekonomiky — bez přehánění je možno konstatovat, že se jedná o koncentraci nejlepších národohospodářů této země.

Stejně tak je potřeba uvést, že varování ČMKOS, předpovědi budoucího vývoje byla vládou naprosto ignorována, ba dokonce zesměšňována, a to navzdory tomu, že sama praxe ukazuje, jak se předpovědi ČMKOS naplňují. Nečasova vláda ovšem minimálně ve dvou kategoriích nemá žádné hranice: arogance a sociálně-ekonomická zabedněnost.

Argumenty, razance a jasná řeč čísel jsou tentokrát takového kalibru, že Kalouskovy a Nečasovy „reformy“ trhají doslova na cucky.

I Martin Fassmann správně zmiňuje smrtící spirálu, do které nás systematicky Kalousek vede a tím nás stále více blíží onomu Řecku, které bylo zneužito ve volební kampani (za vydatné pomoci tzv. veřejnoprávních médií). „Ani k růstu, ani k rovnováze se nelze proškrtat,“ uvádí Martin Fassmann.

Ale pozor: vládě o nic takového nejde a nikdy nešlo. „Reformy“ jsou pouze záminkou, jak provést institucionální změny takové povahy, které zaručí „kamarádíčkům“ dlouhodobý příliv zdrojů z dříve veřejného sektoru. Nejde už o to ad hoc se obohatit na úkor veřejných rozpočtů, ale přímo zákonně zakotvit korupci nejvyššího kalibru. Proto všechny ty reformy úřadů práce, s-karty, privatizace školství, zdravotnictví atd. atd.

Vedle produkce tak zvaných nezávislých analytiků, kteří kolují na obrazovce televize jako apoštolové na orloji, aniž by uměli vysvětlit, co se děje, natožpak udělat seriozní prognózu, působí vystoupení Martina Fassmanna jako živá voda.

Česká ekonomika se ještě nedostala na předkrizovou úroveň, a dokonce i nestranný a přísně neutrální Český statistický úřad uvádí, že příčiny krize jsou jaksi „home-made“, drtivý pokles domácí poptávky, který nemohl vykompenzovat ani božstvy vzývaný čistý export.

Nelze samozřejmě opomenout pravidelné Kalouskovo divení se, že ekonomický vývoj je zcela jiný než předpokládá jím vedené Ministerstvo financí. Systematické nadhodnocování ekonomického růstu, které je zcela mimo realitu vývoje, má ukázat, jak dobře si vláda vede a potvrdit tak „legitimitu“ reforem.

Smrtící spirála samozřejmě vede k nižšímu daňovému výběru (viz inkaso DPH v prvních měsících), a také k tomu, že čeští občané stále častěji jezdí nakupovat do zemí, kde jsou platy několikanásobně vyšší — do Německa a Rakouska!

To je skutečně přesná vizitka působení této vlády. „Jak je možné, že máme třetinové platy oproti Německu a Rakousku, ale v nominálním přepočtu je tam levněji než u nás a to nemluvím o kvalitě zboží? Copak je toto normální?“ drtí iluze o ekonomické kompetenci vlády Martin Fassmann přesvědčivě.

Vize zahrnuje boj proti korupci — je přeci jasné, že nemohu dělat jakoukoliv makroekonomickou politiku, když neustále něco někam „odtéká“, mizí či se odklání.

Priorita fiskálního cíle je nejen ekonomicky sama o sobě negramotná, ale za situace poklesu ekonomiky a neschopnosti (či neochoty) čerpání prostředků z EU je skutečně sebevražedná.

ČMKOS dlouhodobě upozorňuje na to, že nebyl proveden řádný audit veřejných výdajů a že hlavní problém veřejných financí se týká příjmové strany, která je zaplevelena „dárečky“ pro vybrané skupiny (viz DPH na automobily podnikatelů), nemluvě o obrovských ztrátách na DPH kvůli neexistenci registračních pokladen.

Za pozornost stojí také vystoupení Josefa Středuly, který upozornil na zhoubnost tzv. opt-outu, neboli vyvedení prostředků z průběžného systému (možný dodatečný deficit dvaceti miliard korun).

Není jistě překvapením, že — vzhledem k tomu, že zájem o opt-out zatím není takový, jak banky očekávaly, přispěchalo na pomoc CERGE spolu s ČSOB a jalo se děsit předpovědí budoucích nízkých důchodů.

Citujme:  „Výsledky studie jsou pádným argumentem na mezi Čechy stále nebezpečně rozšířené spoléhání na stát. Nějakou penzi od něj dostanou, ale na plnohodnotný život to v žádném případě stačit nebude.“

Samozřejmě, jedná se totiž o stále stejný scénář Nečasovy vlády: vyhladovět určitou část veřejného sektoru, lamentovat nad tím, jak „nejsou zdroje“ a nabídnout k ji privatizaci, která bude jistě efektivnější než ten ošklivý, zkostnatělý stát.

Je skutečně fascinující pozorovat, s jakou jistotou je prezentován důchod ve výši 6 500 Kč za situace, kdy není možné jednoznačně predikovat demografický vývoj, budoucí ekonomickou situaci, nemluvě o produktivitě práce. Přesně ovšem už dnes víme, že banky a jejich penzijní fondy nám přijdou na pomoc ve chvíli nejtěžší.

Vize ČMKOS, argumenty a předpovědi je nutno maximálně využít — šířit mezi známými a přáteli, používat v debatách s těmi, kteří snad ještě naivně věří v čestný úmysl vlády o „napravení veřejných financí a nezatěžování života našich dětí“.

Další informace:

Videozáznam vystoupení Martina Fassmanna

Videozáznam vystoupení Josefa Středuly

PDF dnes prezentovaných materiálů ČMKOS ke stažení

  Diskuse
  July 2, 2012 v 15.25
  ***
  Je opravdu nestravitelné, a zároveň pro děsivý duchovní propad české společnosti obecně a žurnalistiky speciálně příznačné, že namísto lidí jako Martin Fassmann, Jaroslav Ungermann nebo nedávno zesnulý Miloš Pick jsou veřejnosti neustále nabízeni pitomí tajtrlíci jako Klaus nebo Sedláček.
  Není jasnějšího dokladu toho, že tam, kde je bezhlavost na pochodu. je censura zbytečná.
  JJ
  July 2, 2012 v 19.39
  S tou kritikou mediálních miláčků máte, pane Kopecký, úplnou pravdu. Jen nevím, jaká slova volit, když vidím, jak nejsilnější levicová strana navrhuje taková opatření na příjmové straně jako progresivní zdanění od 4-násobku průměrné mzdy (a které se dotkne ani ne 5 % osob). A když přijde na tahání králíků z klobouku před volbou prezidenta, tak vyberou právě jednoho z guruů onoho CERGE... (abych to nepopletl s tou Langerovou školou, která také začíná nějak na C, tak jsem si to ověřil a přitom se dověděl, že druhým kmotrem CERGE je Jozef Zieleniec... Možná by o něm mohla ČSSD začít uvažovat jako o vhodném kandidátovi na prezidenta v roce 2017).
  FJ
  July 3, 2012 v 9.59
  Chemicko-ekonomický krakatit made in Kalousek and Nečas


  Po listopadu 1989 tu již bylo leccos, ale tato vláda přeci jen překvapuje. Kalousek se pustil do odborů a mluví něco o politice, že odbory jsou zpolitizované. Odbory zastupují pracující a občany více než představitelé státu tito představitelé a nemají imunitu na rozdíl od politiků, kteří mají imunitu na svou odvahu a politickou (ne)odpovědnost.Ona přeci odborná erudice a alternativa a analyza není politikou, ale nutností : Přeci potřebujeme analyzu a potřebujeme znát stávajíc stav věcí...Co tedy s odoborníky a politiky" současné vlády, kteří nikoho nezastupují a s programem, který nebyl jejich volební a s koalicí, která nebyla zvolena, neboť LIDEM přeci neprošla a její program je jen být "u toho". Ta likvidace státu, školství, vědy a čelní místa ve spořebě alkoholu a zejména mladistvích, nejlepší výsledky v oblasti drog, místo vzdělání přibývá mládež na váze,velmi se zlepšující postavení v korupci (která už je skoro součástí našeho národohospodářského modelu-teda jejich). Nevím jak vůbec může chemik nabízet svůj ekonomický krakatit a srovnávat se s predikcí odborů a zejména s kvalifikací lidí a ne jen odbornou, ale i morální...´typu Fassman, Ungerman a J.Šulc?
  Co je to za stát, když po zimě sčítáme počet umrzlých bezdomovců a kde během vyšetřování ministr neváhá vyhrožovat vašetřovateli jeho koncem u policie?Co je to za stát, když se seniorům po jejich pracovním agažmá nenabízí důstojné stáří a bubnuje se na poplach a na strunu mezigenarční solidarity a probouzí se v mládeži, která by měla taky jednou zestárnout pohrdání a nenávist ke seniorům, k jejich rodičům a prarodičům? Toto je politická kultura , toto je součást politického boje pravice a liberálů? To snad už nedělali v závěrečné fázi svého tragikomického působení ani VIP KSČ....Toto a arogance současných mocných už je za hranicí komustických managementů gorbačovské éry...Jen snad , kdyby u toho nebyli tito, tak jsme ani nerozeznali, že ta perestrojkovská doba byla právním a demokratickým vrcholem naší , kdysi naší země, která díky těmto národohospodářským laikům se z oblasti semipereferie Evropy posunula na perefirii a nechali a nechávájí zbídačovat své občany, bez sebemenší známky studu..V těchto politických kulisách se řeší Casa, Pandury,Janoušek-Mazánek, David Rath(se démonizuje)a to nejsou dotaženy Grippeny, aby zas začali znovu? Nač potřebujeme armádu v tomto stavu? Na zakázky a bezpečnost země, kde jsme již více je nepřátel uvnitř než mimo naše území, co už není naše?

  Výsledky: 1,9 bilion zahraniční dluh, 1,1 bilionu zadlužení domácností a 0,934 bilionů podniky..What does it mean, Mr. Kalousek? To nefackuje? Ta dynamika růstu odpovídá odbornosti?Chemika asi ano..Ještě , že nemáte soudruzi liberálové vliv na fotosyntézu a další zákony...Jste asi obdobou akademika Lysenka v liberálním převleku..Vaše terie relativity je ještě na dva roky? To je teda škrt...
  July 3, 2012 v 10.17
  a už jsou tady varující tajtrlíci:
  * "ekonom" Pavel Kohout (poradce vlády)
  * "ekonomka" Markéta Šichtařová (poradkyně Literárních novin)
  (http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Odborari-jsou-silenci-desi-se-ekonomka-a-vyhlizi-zkazu-Ceska-238137)
  VH
  July 4, 2012 v 15.33
  Efektivnost zápasu nás, bezmocných,
  s mocenskou arogancí naší současné vlády závisí v prvé řadě na správném rozpoznání a rozlišení skutečných cílů jejího vládnutí od cílů, vládou proklamovaných. Tj.,"neskákat vládě na špek". A právě v tom vidím největší přínos tohoto příspěvku doc. Švihlíkové.
  Jde opravdu o to, že vládou používaný termín "reformy" je pouze fíkovým listem na přikrytí nestydatého "souboru opatření" k rozšíření privatizačních procesů na další a další oblasti životních podmínek širokých vrstev občanů s cílem umožnit prohloubení jejich vyvlastňování i mimo výrobní (produkční) sféru.
  Proto považuji za samozřemé, že tato vláda musí odmítnout Vizi ČMKOS a Kalouskovými ústy ji (konec-konců správně) vyhodnotit jako"legitimní požadavky hodně levicové politické strany".
  My, obyčejní lidé, bychom proto tuto Vizi měli přivítat jako vycházející sluníčko, které nám posvítí na ty politické strany, které na její realizaci postaví svůj budoucí vládní prgram. Bez uhýbání a okecávání. Naší občanskou povinností pak bude nedopustit, aby takto stmelené levicové politické síly byly ve volbách poraženy.
  Jenže: která z těch našich "levicových" partají si tuto Vizi bere za svou? Zatím je ticho po pěšině. Já jen doufám, že tomu tak není z jejich vrozené úcty k autorskému právu ČMKOS a nedostatku zdojů na jeho zakoupení pro uvedení Vize do praxe našeho žití.
  SH
  July 4, 2012 v 20.55
  Tři poznámky.
  První: Odboráři měli obrovské štěstí s těmi odborníky a hned dvojnásobné. Když po převratu mocní likvidovali „Prognosťák“, tak se snažil Komárek jeho zbývající „teoretiky“ prodat odborům. Nakonec ale odbory angažovaly odborníky s praxí z jednoho likvidovaného ministerstva. To bylo jejich první štěstí, protože tak získaly národohospodáře a ne fantasmagoty přes ekonomii. Druhé bylo, že z pětice, která přešla k odborům, byl jen jeden ctižádostivec. Rusnok. Ten totiž potvrdil starou zkušenost odborů z celého světa, že bývalý odborář je velmi často nejsilněji protiodborářským ministrem.
  Druhá: Tragedií je, že odborářské pracoviště natolik převyšuje levicové národohospodáře, že ti na ně doslova žárlí, takže jeho názory dokonce mnohdy neakceptují, ač jejich analýzy nedokáží překonat.
  Třetí: V současném stavu by, podle mého soudu, měla levice jasně deklarovat, která opatření současné vládní koalice, po svém nástupu k moci okamžitě zruší. Byl by to nejen předvolební program, ale mnozí „privatizátoři“ by do touto vládou uzákoněných aktivit ani nešli.
  BV
  July 5, 2012 v 16.10
  Zatroubit k útoku?
  Bylo by nanejvýš zapotřebí vzít odborářské teze jako signál k útoku na tu bandu která si říká vláda.Legálně to mohou udělat zatím ovšem jen ČSSD a KSČM.Je ale otázkou,kdo,kdy a jak se na to zmůže při dlouhodobé váhavosti obou.Politici prvé se zatím utápí v osobních sporech (Sobotka-Hašek,a j.),politici druhé se bolestínsky snaží stále dokazovat,jak je svět nespravdlivý,aniž by se zmohli na ostřejší akci.Zatím se nenašel nikdo,kdo by uměl vládě "zakroutit krkem"-a ta to ví a proto stále jen terorizuje národ.Takže asi musíme najít blanické rytíře,kteří to svedou lépe.Asi by měli vzejít z těch odborů.
  Je však třeba konstatovat,že v současnosti už existují dva základní dokumenty,z nichž je možno vycházet:ten prvý,to je dokument Hnutí za přímou demokracii "Přímá demokracie pro Českou republiku",což je návrh novéústavy,řešící budoucnost státu.
  Ten druhý-to je Vize ČMKOS pro českou republiku,která je návodem k jednání pro zajištění budoucnosti státu a národa.
  Tyto dva dokumenty je třeba šířit-což ovšem není jednoduché v zemi,ovládané smečkou ccizáků a zaprodanců,majících v rukou tisk,rozhlas i televizi. Na bázi těchto dvou dokumentů je pak třeba spojit úsilí dosud roztříštěných skupin a vytvořit platformu,schopnou svrhnout tento zrůdný systém.
  Systém se ovšem začne bránit-jistě přijde doba,kdy u dveří zazvoní "dva páni" a budou odvádět lidi někam,kde z nich budou chtít fyzicky či psychicky vymlátit jejich "zrůdné" názory a myšlenky.Tomu asi bude velice obtížné předejít-pomohla by jedině tvrdá protiakce rychlého úderu.Nadcházející podzim by asi měl poskytnout k tomu příležitost.
  Jinak- odboráři,bravo!
  MT
  July 23, 2012 v 16.00

  "...Systém se ovšem začne bránit-jistě přijde doba,kdy u dveří zazvoní "dva páni" a budou odvádět lidi někam,kde z nich budou chtít fyzicky či psychicky vymlátit jejich "zrůdné" názory a myšlenky.Tomu asi bude velice obtížné předejít-pomohla by jedině tvrdá protiakce rychlého úderu.Nadcházející podzim by asi měl poskytnout k tomu příležitost.
  Jinak- odboráři,bravo!"


  Tvrdá protiakce rychlého úderu znamená ty mlátiče předběhnout a naopak zmlátit do bezvědomí nějaký ten "pravicový výběr" ... ? ...

  ... nebo co si pod tím slovním spojením "tvrdá protiakce rychlého úderu!" mám představit.

  Komunisté byli také v únoru 1948 přesvědčeni, že se brání pravicovému puči
  July 23, 2012 v 16.52
  Zajímavý je Žižekův (tak trochu šalamounský) názor týkající se oprávněnosti použít násilí. Žižek tvrdí, že standartní liberální motto zní: Násilí není nikdy legitimní, ale někdy je bohužel nutné. Tento názor Žižek obrací takto: Protože samotný stav, v němž se nacházejí utlačovaní, je důsledkem násilí, tak z radikálně emancipačního hlediska je použití násilí proti utlačovatelům vždycky legitimní. Ale nikdy není nutné, protože vždy existují různé strategické možnosti, jak věci vyřešit jiným způsobem.
  Viz článek na http://www.sok.bz/index.php?option=com_content&task=view&id=548&Itemid=28
  FJ
  July 31, 2012 v 12.00
  Slavoj Žižek .....
  Je patrné z jeho knížek, že musí a je šalamounský a zná odpověď na vše. Nade vší pochybnost je pravdivý..