Profil čtenáře:
Vlasta Hábová

VH
Profese: ekonom
E-mail: v.habova@volny.cz
Na kolik může být důvěryhodná zpráva, ve které se nepravdivě uvádí, že o schůzce R.Brabce s ekology "nevyšla zpráva nikde jinde, kromě deníků, vlastněných Andrejem Babišem."? Já jsem např. pozitivní zprávu o této schůzce četla v Právu pod sloganem, že ekologové vzali R. Brabce na milost.
Protože mi, na rozdíl od vás, chybí v mém věku již trpělivost probírat se myšlenkovou hlušinou, o níž už vím, že je neodstranitelná, ale ráda bych se s vámi spojila ve věci podstaty celé diskuse, kterou jste kvalifikovaně vyjádřil ve svém vstupu do diskuse z 12.1.2014 ve 13:36 Marx a dnešní levice (zejména v posledních 8 odstavcích), moc vás prosím o kontakt na vás: myslím, že bych mohla přispět k formulaci čtyř pozitivních artiklů levice, ujasníme-li si Marxův příspěvek k objektivizaci metod rozpoznávání společensko-ekonomických vývojových trendů. S pozdravem v.habova@volny.cz
vnitřní vertikální hierarchie, která už neodpovídají změněným reálným podmínkám života společnosti. A zatím co skutečně velké globální firmy čím dál víc své řízení demokratizují a přechází na řízení typu horizontální spolupráce, naše politické strany usilují o to, zůstat monolity v zajetí svého kartelového centralismu.
V tom mají, bohužel, velkou podporu zejména "levicových" komentátorů, vydávajících každou diskusi mezi ideovými frakcemi politických stran za úskočné bratrovražedné boje, místo aby podpořili úsilí modernizovat se na bázi své přeměny z ideových monolitů na "demokratické federace různých ideových frakcí" (Bělohradský,V.: Umění být velkou stranou. Právo,28.8.2013, s.11). Tuto kultivační funkci našich předních politických komentátorů velmi postrádám. A Pirátům přeji v jejich průkopnickém úsilí mnoho zdaru!
Protože: jaký užitek vzejde pro naši zemi z toho, že "se ČSSD dokáže postavit proti presidentovi"? Další volební pat nebo dokonce další vítězství pravice nad lidem? Není lepší cestou hledat spolu s presidentem schůdné cesty k obnově naší devastované společnosti?
Jen jeho poslední věta se mi zdá poněkud neobjektivní: vztek, hysterie či pocit vedení svaté války neplatí totiž v žádné soudné diskusi a pro úspěch politiky ve prospěch občanů už vůbec ne. Takové postoje jsou jen výrazem nedostatečných vědomostí a z toho plynoucího komplexu méněcennosti. Tož raději studujme a buďme Zemanovi důstojnými partnery. Pak budeme moci vrátit naší, mamonem rozleptané, zemi její původní krásnou tvář.