Volby 2013 — je potřeba restart systému

Mikuláš Ferjenčík

Klasické strany mají příliš mnoho pater vnitřní hierarchie, aby mohly reflektovat vůli členské základny. V reakci na jejich krizi vznikl formát strany řízené firemním způsobem. Pirátské strany vznikají jako alternativa k oběma těmto modelům.

Svět se mění. Používáme technologie, které byly před dvaceti lety akorát ve sci-fi seriálech. Je rychlejší dostat se z Prahy do Londýna, než do Osoblahy v Jeseníkách. S nerostnými surovinami už nemůžeme zacházet, jako by jich bylo nekonečno a často si více rozumíme s cizincem, který dělá podobnou práci jako my, než se sousedem od naproti.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Rostou nároky na firmy, které musí konkurovat na globálním trhu. Rostou nároky na občany, kteří se musí čím dál tím delší dobu vzdělávat, aby byli vůbec zaměstnatelní. Rostou nároky na politiky, kteří se musí rozhodovat v čím dál kratším čase, ale současně je čím dál těžší odhadovat dopady jejich rozhodnutí.

Problémy, ale ani příležitosti, které přinesla globalizace, internet, mobilní telefony, sociální sítě a další fenomény současnosti, jsme jako civilizace nikdy dříve nemuseli řešit. Teď se s nimi ale vypořádat musíme. Problém je v tom, že náš stranickopolitický systém na to není stavěný.

Strany jako ODS nebo ČSSD mají příliš mnoho pater vnitřní hierarchie, aby vůbec mohly reflektovat vůli členské základny. Od politika, který se těmito patry po letech prokouše, se nedá očekávat, že bude mladý nezkažený a plný porozumění k vnějšímu světu.

Nedá se čekat ani to, že by se problémy, které ho v politice čekají, hlouběji zabýval. Na to ho příliš zaměstnává vnitrostranická politika, shánění peněz na kampaň a mediální výstupy. Politické strany tohoto typu přestaly být prostorem pro diskusi.

V reakci na krizi ODS a ČSSD vznikl nový formát politické strany — strana řízená firemním způsobem. Tyto strany se objevily ještě před ANO 2011. Jsou to mimo jiné TOP 09, Věci veřejné a SPOZ — všechny tyhle organizace mají společné to, že úzká skupina zakladatelů strany ovládá všechny klíčové pozice, kandidáti jsou vybíráni podle volební perspektivnosti (proto se také může SPOZ a TOP 09 přetahovat o kandidáty, jak nedávno zmínil v tisku poslanec Gazdík). Firemně řízené strany jsou životně závislé na svém managementu a hrozí jim, že jim zaměstnance přetáhne konkurence.

Pirátské strany po celém světě vznikají jako alternativa k oběma těmto modelům. Charakteristické pro ně je, že se redukuje počet vrstev vnitřní hierarchie a kladou velký důraz na zachování vnitřní demokracie.

Troufám si tvrdit, že pirátské strany budou časem sloužit jako vzor pro uspořádání politické strany třetího tisíciletí. Je jisté, že odhalíme spoustu slepých větví vývoje a nefunkčních postupů, ale bez toho se ke smysluplnému modelu fungování politické strany v době internetové nedostaneme.

Důležité je, že testujeme paralelně několik způsobů vnitřního uspořádání a vyměňujeme si zkušenosti. Švédsko, Německo, Česko, Chorvatsko, Švýcarsko... Piráti všude stojí na stejných ideálech, ale modely organizace mají různé. To významně zkracuje potřebný čas k nalezení těch fungujících.

Právě hledání funkčnější demokracie Piráti nesou i do letošních voleb. Při ponechání stávajícího systému bez restartu hrozí, že lidé ztratí víru v demokracii jako takovou.

  Diskuse
  August 29, 2013 v 12.32
  Co ještě by mohli Piráti nabídnout
  Mohli by sledovat protestní hnutí a platformy jak je Proalt, Alternativa zdola a další hnutí a aktivity na ochranu práv občanů. Mohli by jasně vymezovat co je a co není snaha o více demokracie, kdy napřílad Věci veřejné nebo Okamura neznamenají vice demokracie, ačkoli o tom mluví. Mohli by spolupracovat s proudy uvnitř jiných stran, např u Zelených, Čssd apod. Spolupracovat s menšími podobnými stranami jako je Klíčové hnutí a jiná i jen regionální sdružení. Bez spolupráce nemusí být šance na změnu.
  MF
  August 29, 2013 v 12.43
  Re: Petr Chaluš
  spolupráci se nebráníme, zvláště na konkrétních tématech. Na demonstraci proti ACTA jsme například pozvali široké spektrum odpůrců smlouvy.

  Že jsou Věci veřejné nebo Úsvit jen marketingové projekty, které nemají s přímou demokracií nic společného je podle mne jasné, ale myslím, že by to měl říkat někdo jiný než jejich politická konkurence.

  Spolupráci s menšími a regionálními subjekty jsme otevření.

  Ještě dvě poznámky: Předčasné volby jsou tak brzy, že domluvit společný projekt více stran při zachování vnitrostranické demokracie není možné. My jsme navíc počítali, že budou sněmovní a evropské volby současně, a v ten okamžik pro nás byla prioritní spolupráce s ostatními Pirátskými stranami v Evropě.
  August 29, 2013 v 18.8
  nezbývá než věřit
  Propojit různá hnutí a osoby v dnešní době je prakticky nemožné, to popsal např. Bělohradský a ukazuje to i průběh occupy u nás a dalších protestů. Ukazují to roztříštění i jinak úspěšné protesty v Bulharsku, ti aspoň aktuálně našli několik společných mluvčích. I kdyby se pár takových mluvčích napříč různými menšími subjekty našlo u nás, asi se před volbami nestihnou spojit do seskupení, které s jistotou prolomí 5%. Trochu mě děsí jak ANO, Úsvit, SPOZ apod., které jsou sice také menší subjekty, jenže ty začaly úspěšně prodávat voličům přes média nové a nové "nakoupené" osobnosti.

  VH
  September 1, 2013 v 16.39
  Ano, příliš mnoho pater
  vnitřní vertikální hierarchie, která už neodpovídají změněným reálným podmínkám života společnosti. A zatím co skutečně velké globální firmy čím dál víc své řízení demokratizují a přechází na řízení typu horizontální spolupráce, naše politické strany usilují o to, zůstat monolity v zajetí svého kartelového centralismu.
  V tom mají, bohužel, velkou podporu zejména "levicových" komentátorů, vydávajících každou diskusi mezi ideovými frakcemi politických stran za úskočné bratrovražedné boje, místo aby podpořili úsilí modernizovat se na bázi své přeměny z ideových monolitů na "demokratické federace různých ideových frakcí" (Bělohradský,V.: Umění být velkou stranou. Právo,28.8.2013, s.11). Tuto kultivační funkci našich předních politických komentátorů velmi postrádám. A Pirátům přeji v jejich průkopnickém úsilí mnoho zdaru!
  September 3, 2013 v 12.5
  ano to by bylo pěkné: demokratické federace názorových proudů
  demokratická federace různých ideových frakcí by mohla vzniknout před volbami v rámci politických stran i mimo hlavní politické strany, nic podobného demokratického nikde růst moc nevidím. A přidávám se - také Pirátům přeji, ať jsou tyto jejich myšlenky, co nejvíce slyšet a doporučuji ať co nejšířeji spolupracují s jim blízkymi osobnostmi a různými troskami frakcí ve stávajících stranách a drobnými uskupeními spíše neznámými, které aby člověk pod lupou hledal.