Kam se vrtnou

Patrik Eichler

Složení elit dnešní sociální demokracie poznáme z kandidátek pro sněmovní volby. Kdo se na nich nenajde, bude o svou vnitrostranickou pozici muset dále bojovat.

„Vývoj na české politické scéně v posledních dnech učinil z voličů liberální levice politické bezdomovce,“ píše Jiří Pehe v komentáři pro sobotní Právo. Bohuslav Sobotka se podle něj ocitl mimo těžiště stranické moci. Kdyby on a Jiří Dienstbier již před časem ČSSD opustili, mohla dnes „ne úplně malá část středového voličstva (...) volit novou levicově-liberální stranu“, zatímco nyní jejich hlasy nejspíš propadnou.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Podle Jiřího Pehe bude ČSSD nadále postkomunistickou stranou, bude vládnout bez ideového programu a „ztroskotá na mělčinách klientelismu“. Alternativou pro levicově liberální voliče podle něj mohou snad být lidovci, kdyby nebyli tak antikomunističtí a neměli tak nevýrazné vedení.

Sociální demokracie jistě nemá jedinou tvář. Je to dané už historií její polistopadové obnovy. Stále v ní najdeme členy bývalé exilové strany. Jsou v ní členové, kteří si svou příslušnost ke straně uchovali přes čtyřicet let vlády KSČ a po listopadu 1989 stranu obnovovali. Mezi členy patří lidé z šedé zóny i středního komunistického estabishmentu osmdesátých let.

Strana má také řadu členů úplně nových, mladých, aktivních nejen ve straně, ale i různě v politické občanské společnosti. Jistě jsou v sociální demokracii ti, kdo ji považují za výtah k moci, ti, kdo berou politiku za věc programového střetu, i ti, kdo mají stranickou schůzi za vhodné místo pro klábosení s přáteli.

Vedle toho probíhá ve straně nepřetržitý střet o formulaci její politiky: ČSSD se v minulosti po vnitrostranické debatě například rozhodla podpořit evropskou integraci ČR. Dnes diskutuje, zda podpořit nebo odmítnout stavbu nových jaderných reaktorů v Temelíně. Naposledy podpořila Rusnokovu-Zemanovu vládu, protože tak rozhodl vrcholný stranický orgán.

Různých, více či méně důležitých otázek, ale vnitrostranickým provozem prochází v každé chvíli několik (tu je to americký radar, tu jde o severočeské těžební limity, tu se jedná o postoji k vyslání vojáků do Afganistanu, abychom zmínili pár nejvýznamnějších).

Jistě je důležité, aby rozhodnutí stranických orgánů nebyla v rozporu se sociálně demokratickými ideami. Osudový je ale z těch všech střetů jeden: Aby sociální demokracie zůstala obhájkyní demokracie a mezilidské rovnoprávnosti. Proto bylo důležité, že se stranické vedení postavilo proti rasistickým plakátům v některých okresech před nekonanými volbami na podzim 2009. Proto je zcela na místě například kritika pasivity ostravské — sociálnědemokratické — radnice tváří v tvář ghettu v Přednádraží.

Rozhodnutí v dalších otázkách mohou straně pomoci nebo ji poškodit, jde ale o střety provozní, ne osudové. Ukazují, k jakým rozhodnutím jsou členové strany s to dojít, a v jaké kondici strana právě je. Jiří Pehe nad ČSSD ve jménu levicových liberálů právě láme hůl, takže mu její stav zjevně velmi vadí. Nenabízí ale jeho realistické řešení.

Sice ve svém textu správně píše, že novou levicově liberální stranu nelze založit bez vedoucích představitelů dnešní ČSSD. Nepíše ale, proč by Bohuslav Sobotka nebo Jiří Dienstbier měli z ČSSD odcházet. Aby se vzdali stranické značky, struktur a peněz?

Aby si zajistili první místa na dvou ze čtrnácti kandidátek „Liberálně-sociální unie pro 21. století“ a doufali, že se k nim při dnešní nechuti k politickému stranictví během pár měsíců přidá dvě stě dalších kandidovatelných lidí? A proč by měli z ČSSD a jejího okruhu odcházet lidé, kteří před dvaceti lety do sociálně demokratického prostředí začínali přicházet z okruhu Občanského hnutí / Svobodných demokratů?

Poslední poznámka patří KDU-ČSL. Podle Jiřího Pehe by pro levicově liberální voliče mohli být lidovci alternativou k volbě oportunní haškovské ČSSD. Jen by nesměli být tak antikomunističtí a mít tak nevýrazné vedení. Jenže antikomunismus je lidoveckou volbou a jejich vedení není šedivější, než mají jiné parlamentní strany.

Pavel Bělobrádek ve svých rozhovorech hovoří konsistentně a programově se odkazuje na německou CDU. Jan Bartošek dlouhodobě prezentoval skandály Drábkova ministerstva práce a sociálních věcí (Roman Sklenák i Miroslav Opálka by mu jeho informovanost mohli závidět). Petr Šilar je znám alespoň jako zastánce zrušení změn času. Že nemají větší mediální pozornost, není dáno jejich nevýrazností, ale neochotou médií psát o politice jako o programovém střetu.

V úvodu rozhovoru, který dal Jiří Pehe minulý týden týdeníku Respekt, se píše, že „pomáhal před časem dát dohromady skupinu levicově naladěných intelektuálů. Spolu s nimi si zval na kávu vůdce sociální demokracie včetně Bohuslava Sobotky a debatovali o tom, jak největší českou levicovou stranu modernizovat. Ty časy jsou pryč“. Autorem těch slov je jistě někdo z redakce časopisu, hezky ale upozorňují na jedno úskalí. Kdokoli se může snažit ovlivňovat politiku kontaktem přímo s nejvyššími představiteli stran.

Více než prozření lídrů by ale české politice pomohlo, kdyby se stala srozumitelnou. Kdyby někdo dokola vysvětloval, proč a jak funguje. Že ideálně jde o program, a ne o kšefty. Že struktura je víc než guru v čele. Že politická strana se rozhoduje uvnitř, a ne podle přání komentátorů zvnějšku.

Leccos o dnešních elitách sociální demokracie nám řeknou kandidátky pro sněmovní volby. Pozice levicových liberálů v ČSSD nezesílí, pokud o své zájmy nebudou bojovat uvnitř. Svého času slibnou pověstí doprovázené Centrum Cesta by třeba mohlo být místem, ze kterého budou do vnitrostranických střetů v dalších čtyřech letech vyrážet. Stačilo by, aby jeho činnost Jiří Pehe obnovil.

  Diskuse
  August 12, 2013 v 9.15
  To "lajknu".
  ŠŠ
  Připojuji se.

  Jen bych připodotkla, že ta neochota médií se netýká jen psaní o politice jako o programovém střetu.

  Přičemž o čem jsou ochotna média psát, to se vtiskuje do povědomí občanů. Co s tím, co je třeba učinit, aby se začala naplňovat ona provázanost mezi činorodostí lidí a ochotou medií zabývat se záležitostmií k prospěchu celé společnosti ?
  JV
  August 12, 2013 v 19.59
  Jak to Jiří Pehe nejspíš myslel
  Vážený pane Eichlere,
  domnívám se, že pan Jiří Pehe svým článkem chtěl vyjádřit to, co mnozí příznivci ČSSD dobře cítí, ale jen někteří si to dovedou přiznat: Totiž, že není jisté, čeho se nakonec od ČSSD dočkají. Mají zkrátka pocit, že od ČSSD se lze dočkat téměř čehokoliv. A tím pádem také ničeho.

  Jistým vysvětlením je řada ideových konceptů, které ve svém článku uvádíte, a které se ve straně nějak uplatňují. To opravdu mnohé vysvětluje, ale zároveň to umenšuje naději na skutečný obrat v naší politice, jenž potencionální voliči ČSSD s touto stranou spojují.

  Podívejme se jen na pár signálů, které ČSSD za poslední půlrok vyslala směrem k občanům.

  1) Stranu zastupoval v prezidentských volbách Jiří Dienstbier. Volby sice nevyhrál, ale fiasko to nebylo. Na sjezdu ČSSD, který se konal 2 měsíce po ukončení prezidentských voleb, se však pro Jiřího Dienstbiera nenašlo místo v nejužším vedení strany. Je toto ukázka koncepčnosti práce uvnitř ČSSD, která by mohla být příslibem obratu v domácí politice po volbách 2014 anebo nikoliv?

  2) Pár dnů před hlasováním o důvěře vládě Jiřího Rusnoka mluví předseda strany o tom, že tuto vládu nepodpoří a uvádí všechny rozumné důvody proč tak míní učinit. Dva tři dny nato se zachová přesně opačně s tím, že je třeba zachovat jednotu. To neměl potuchy o jednotě už před hlasováním? A komu se vlastně předseda se svými přívrženci ve vedení podřizuje ve věci, kterou považoval za zásadní? Kdo stranu vlastně vede? Taková příliš snadná změna v postojích navozuje vedle otázky po vedoucí autoritě, jakož i otázku, nakolik je strana schopna se držet svého programu.

  Zdá se mi, že takhle nějak to Jiří Pehe myslel. Podobně se ptá jistě více občanů, kteří chtějí vidět v ČSSD zárodek naděje na snesitelný život v České republice.

  S pozdravem a přáním všeho dobrého, Jiří Vyleťal
  August 13, 2013 v 10.56
  Je dojemné,
  jakou starost mají o ČSSD jednak strany pravice, vzláště Kalouskova TOP09, jednak různí političtí komentátoři, u kterých je příklon k levici spektakulární.
  Já bych pane Vyleťale neviděl kroky ČSSD až tak dramaticky. Faktem bylo zpackání volby prezidenta. To bezesporu. Dienstbier ovšem, doporučením podpory Švarcenberka ve druhém kole, tedy neprokázal zrovna levicovost, ani státnický nadhled. Jestliže je Zemanovi vyčítáno nezvládnutí prohry, Dienstbier mu sekunduje zdatně.
  Co se týká vámi kritizovaných kroků Sobotky ohledně podpory vlády, tak to nechápu. Jestliže politik hlasuje dle doporučení své strany a nejede jako sólista, tak je to špatně? Navíc, když jeho konání přináší veřejnosti prospěch?
  Já se domnívám, že ČSSD se drží svého programu. A to se možná Pehemu a dalším nelíbí. Mitrofanov dnes v Právu také tvrdí, že levicoví liberálové nemají koho volit. Je možné, že za pár dnů jim on i Pehe poradí. Kohopak? ANO, nebo někoho více vpravo, kdo je sice jasně asociální, ale zato bojuje za "demokracii" podle kalouskových kriterií? Je Pehemu líto, že se z ČSSD nestala strana VH? Těch otázek vůči těmto "rádcům" k nevolbě ČSSD by bylo jistě více. Jedna z těch zajímavých by byla o tom, jak si Pehe představuje modernizaci ČSSD. Něco v tom stylu, jak Blair "modernizoval" labouristy?
  August 13, 2013 v 13.8
  Pane Kolaříku,
  ale Pehe píše o levicových liberálech, ne o vás.
  August 13, 2013 v 15.26
  No, já jsem tím myslel, že vy nejste levicový liberál. Vy sám píšete, že jste ještě nedávno fandil lidovcům. To jste na tom trošku stejně jako Pehe. Ne, že by on také předtím fandil lidovcům, spíše jste lidé, které zklamalo určité politické hnutí, či strana a protože nechcete stát bokem, angažujete se jinde. Pak ale vzniká problém mezi vámi a novým směrem vaší politické angažovanosti. Vy, protože jste kdysi fandil lidovcům, by jste ASI chtěl, aby ČSSD byli takoví ti lepší lidovci, takoví kteří nevolí Klause atd. Pehe by zase chtěl, aby ČSSD prováděla politiku blízkou VH. Svým způsobem by každý z nás chtěl, aby ČSSD fungovala dle jeho představ, i Kalousek. ČSSD by však měla fungovat především podle SVÝCH programů a je pak na nás, jestli jí podpořime, nebo ne. Těžko můžete ale očekávat, že se ČSSD změní k obrazu vašemu, jako já neočekávám, že se změní podle mých představ. Každé přiblížení mi udělá radost, ovšem vcelku socany beru jako to menší zlo a tuším, že zatím to nijak lepší nebude. Volby však snad klepají už na dveře a já nevidím nikoho jiného, kdo by se alepsoň blížil svým programem mým představám o politickém řešení tak, jako ČSSD.
  Levičáci, liberálové, či neliberálové by měli jasně vědět, koho volit - levici. Političtí turisté, kteří vyšli ze středové pravice na návštěvu k levici a nezdá se jim dost pravicová, či jaká, by své rady neměli adresovat levicovým příznivcům. Vypadá to mylně pak, jako kdyby k nim patřili a uvádějí je zbytečně /doufám, že ne chtěně/ ve zmatek.
  August 13, 2013 v 20.16
  Pane Kolaříku,
  s vámi těžko diskutovat. Já nejsem členem ČSSD, tak nevím, proč bych měl být rád, že se jim nebudete vnucovat. Psal jsem o Pehem, vztáhl jste to na sebe. A tak by se dalo pokračovat.
  Ale hlavně - levicový liberál - pod tím každý můžeme vidět něco jiného a asi taky vidíme. Tvrdím, že levicový liberál má koho volit. Volit koho nemá liberál, který o sobě tvrdí, že je levicový, ale je to jen jeho dojem, protože se domnívá, že když je nalevo od Kalouska, tak je levicový.
  August 14, 2013 v 9.38
  Jiří Pehe je -
  a to tvrdím už dávno, protože jsem o tom přesvědčen a on mne v tom opakovaně utvrzuje - odchovancem "Freedom House", ať už to znamená cokoli.

  Jeho někdejší vystoupení s manifestem "radikálního liberalismu" (asi jen on sám a Jan Štern věcí, co to je?) bylo plácnutím do vody, a vyvolalo tady na DR obšírnou debatu.

  Tím, že má JP dobré manýry, neužívá např. sprostá slova (!), je mnoha lidem sympatický. Ale jeho afinita k Václavu Havlovi je jednak instrument, jednak dotvrzení jeho liberálního blouznění. Všechno je to hezky napsané, a působí to málem jako "politologie"...

  JP zkrátka plní zadání, a k tomu očividně patří i "kritika" ČSSD a zejména pak rady, jak by tato strana měla vypadat.

  Ale pro tuto zemi jsou jeho "myšlenky" vcelku bezcenné. Zajímat to může asi jen kavárenské diskutéry. -- To už tedy fakt radši Václava Bělohradského (jehož příznivcem přísámbůh nejsem)!

  Jinak to vypadá (ale sleduji "politiku" - tj. partajní a parlamentní dění - jen marginálně a spíše nerad, mohu se tedy mýlit), že Jiří Dienstbier není v nejlepší formě. Mnozí už se od něj odvrátili (míním ty, kdo mu ve volbě dali svůj hlas) - lidé chtějí idoly, a pak se diví, že to nefunguje...
  BT
  August 14, 2013 v 9.58
  Pehe vyrobil sebenaplňující se negativní proroctví
  Mne pan Pehe svým článkem v Právu velmi nazlobil. Přesně takové články v současnosti oslabují pozici levice, ale i levicových liberálů u nás a nahrávají asociální pravici s Kalouskem v čele.

  Logika je jednoduchá: dnes existuje v ČR jediná síla, která je snad schopna aspoň přibrzdit tvrdě neoliberální kurz české politiky a to je ČSSD. Tuto ČSSD nyní vede levicový liberál Sobotka.

  Psát v takové situaci defacto NÁVODNĚ, že levicový liberál nemá koho volit, protože ČSSD ovládl Zeman (což je typická propagandisticky manipulativní kalouskovská POLOPRAVDA), je podkopáváni pozice levicových liberálů nejen v ČSSD, ale potažmo v ČR.

  Protože nebude-li nyní levicový liberál ČSSD volit, ČSSD získá málo hlasů a Sobotku (a celé jeho liberálně-levicové křídlo s ním) to smete z vedení strany (a naopak).

  Pak teprve bude platit to, co tvrdí Pehe (a Kalousek), tj. že ČSSD je Zemanova strana. Naplňí se jeho proroctví.

  Čili přesný opak je pravdou: levicový liberál z taktických důvodl nemá dnes jinou volbu než ČSSD, chce-li pomoci svým zájmům.

  Pan Pehe bohužel vytvořil typické sebenaplňující se negativní proroctví. A to je velmi nebezpečné. Je to jako vystřižené z předvolební propagandy Kalouskovy strany.

  Přiklání se snad levicový liberál pan Pehe k TOP09? Je snad TOP09 levicově liberální? Opak je pravdou: v obou termínech (liberální, levicová) je na opačném pólu gradientu: je především služkou bohatých a mocných (a dělá politiku zaměřenou proti většině obyvatel).

  Pan Pehe ať si volí koho chce, ale jeho návodný článek napomáhá tomu aby levicový liberál svůj hlas zahodil a nepřímo tím pomohl návratu pravice k moci a podrazil pozici levicových liberálů v rámci ČSSD.
  August 14, 2013 v 11.40
  Sobotkova sociální demokracie
  Myslím, že jde o podporu Sobotkova sociálně demokratického křídla v sociální demokracii oproti Zemanovu křídlu opírajícímu se o nacionalistický populismus, který je levicový či pravicový podle toho, jak se Zeman vyspí či co mu dle poradců přinese více popularity. Vítězství sociální demokracie pod Sobotkovým vedením může posílit občanskou a liberální sociálně demokratickou levici oproti autoritativním a nacionalistickým démonům minulosti skrytým za sociální rétorikou.
  + Další komentáře