Nečasova vláda čelí kvůli církevním restitucím trestnímu oznámení

Vratislav Dostál

Spisovatelka Lenka Procházková podala kvůli církevním restitucím trestní oznámení na členy Nečasovy vlády. Podle ní jsou podezřelí ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele a porušení povinnosti pří správě cizího majetku.

Petr Nečas a členové jeho vlády čelí trestnímu oznámení, které na ně podala k Nejvyššímu stánímu zastupitelství v Brně spisovatelka Lenka Procházková. Podle jejího mínění se Nečasův kabinet dopustil v souvislosti s majetkovým vyrovnáním státu s církvemi spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele a porušení povinnosti pří správě cizího majetku.

Mluvčí vlády Jan Osúch pro ČTK uvedl, že se premiér k věci nebude vyjadřovat.

Procházkové vadí, že stát chce vrátit církvím majetek, který jim nepatří. Církev totiž podle ní lesy či polnosti nevlastnila, nýbrž je pouze spravovala. Procházková proto pochybuje o legálnosti vrácení majetku.

„Aby se předešlo následkům, tedy tomu, že případný majetkový podvod, který způsobí ČR škodu velkého rozsahu, bude zákonem schválen, žádám NSZ o neprodlené prošetření mého podezření," zdůraznila Procházková.

„Předseda vlády Petr Nečas a všichni členové jeho kabinetu se dopustili trestných činů dne 11. ledna 2012, když jednomyslným hlasováním schválili návrh zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi, aniž by měli k dispozici soupis majetku, který církve a náboženské společnosti vlastnily k datu 25. února 1948,“ uvedla Procházková v trestním oznámení

Návrh zmíněného zákona podle ní vykazuje závažné nedostatky. Současně si myslí, že při převaze koaličních poslanců ve Sněmovně bude zákon schválen a vstoupí v platnost.

„Pokud však legislativci nebudou mít k dispozici soupis majetku, jehož byly církve vlastníkem k datu 25.2 1948 a pokud nebudou mít k dispozici ocenění tohoto majetku, nemohou o zákonu hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v zájmu všeho lidu, neboť jim budou chybět základní informace,“ myslí si spisovatelka.

Vláda schválila restituce minulou středu. Podle návrhu, který vychází z loňské dohody tří vládních stran se 17 českými církvemi, vyplatí stát církvím od roku 2013 za třicet let 59 miliard korun. V úvahu má přitom být brána inflace. Celkově by se tak částka mohla vyšplhat na 78,9 miliardy až 96,24 miliardy korun.

Církve také mají dostat zpět 56 procent majetku, o který přišly za minulého režimu, v hodnotě okolo 75 miliard. Cílem majetkového vyrovnání je i ukončení státního financování církví.