Klaus využil novoročního projevu k stranické podpoře vlády

Jakub Patočka

Letošní novoroční projev Václava Klause se nesl ve vyhraněně stranickém duchu, strašil osudem krachujících evropských zemí, lékařům pateticky připomněl Dyka (Opustíš-li mne...) a kritické občany označil za kverulanty.

Václav Klaus se v novoročním projevu představil jako vypjatě stranický prezident. Hned v úvodu vyslovil přání, že by nadcházející rok mohl být „klidnějším a nadějnějším než roky minulé“, poněvadž v „něm snad volit nepůjdeme“.

Několikrát zopakoval tezi, že Evropa a Amerika si v první dekádě jednadvacátého století žily nad poměry, přičemž zcela pominul faktor snižování daní korporacím, které vedle korupce bylo v uplynulém desetiletí hlavní příčinou snižování objemu prostředků ve veřejných rozpočtech.

Klasickou rétorickou figurou „Neměli bychom, ale musíme“ obhajoval vládní škrty jako nezbytné: „Neměli bychom se sice — a už vůbec ne v dnešní den — strašit, ale musíme vědět, že reformy jsou nezbytné. Jedině s jejich pomocí se dá zajistit, abychom se ani my, ale ani naše děti či vnuci nedostali do takových problémů, jakým dnes čelí některé země našeho kontinentu.“

Klaus je tak posledním, kdo zopakoval loňskou vítěznou volební strategii české pravice: strašení Řeckem. Podobně využil levicový ideál mezigenerační a občanské solidarity proti jeho původnímu účelu, když s odkazem na něj vyzýval občany k smíření se s plány Nečasova kabinetu.

„Žádný stát nemůže svým občanům zajistit blahobyt, i když to leckdy slibuje či na dluh provádí. O to důležitější je uvnitř společnosti vytvářet pevné a solidární vztahy,“ řekl Klaus, když de facto apeloval na občany, aby se o své potřebné příbuzné postarali sami.

Zakladatel ODS si neodpustil ani svůj již tradiční antiekologický výpad, k němuž mu jako záminka posloužila aféra zneužití státní podpory rozvoji solárních elektráren. Václav Klaus výmluvně solární elektrárny uvedl jako jediný příklad v souvislosti s nepříznivým vývojem sociální situace občanů.

Státní podporu solárním elektrárnám a její zneužití „zelenou“ politikou znovu označil za příčinu nárůstu cen elektrické energie, přestože se opakovaně prokázalo, že jeho příčinou je obchodní strategie státního monopolu ČEZ. Klaus rovněž pominul důkazy, že zneužití dotací mají na svědomí úplně jiné než zelené zájmy, jak ukázal mimo jiné příklad zneužívání státní podpory bývalým čelným představitelem ČEZ Jaroslavem Mílem.

Klaus se v projevu s veškerou vehemencí postavil za vládu. „Provede-li vláda reformy odvážně, rychle a racionálně a dokáže-li je občanům srozumitelně vysvětlit, jsem přesvědčen, že je česká veřejnost, která je společenstvím převážně rozumných lidí, pochopí a podpoří,“ prohlásil svým konfrontačním stylem předem diskvalifikujícím kritické hlasy jako nerozumné.

Klaus navíc doslova řekl, že podporu reformám „očekává i od opozice, i když ví, že to vyžaduje pocit spoluúčasti, nikoli pouhé přetlačování se a trumfování se bonmoty před televizními kamerami“, přičemž si neodpustil variaci na autoritářské téma jediné možné správné cesty: „Nepopulární opatření, která vláda dělá, stejně jako reformy, které připravuje, by musela provést každá vláda, která by byla na jejím místě.“

Klaus pateticky napadl lékaře za jejich akci Děkujeme, odcházíme: „Výzvy, aby se v některých profesích organizovaně, kolektivně a hromadně odcházelo do ciziny, jsou něčím, s čím se nemůžeme smiřovat. Je to nepřijatelné vydírání. Známá varovná slova o opouštění vlasti z básně Viktora Dyka platí i dnes ve světě mobilů a internetu.“

Jeho projev vcelku ale jako by potvrzoval ústřední tezi knižního portrétu Václava Klause Jiřího Pehe, v němž autor české hlavě státu připisuje intelektuálně i politicky výrazně sestupnou tendenci.

Text projevu, při jehož přednesu jindy působivý rétor Klaus několikrát zaváhal a jednou se přeřekl, je plný klišé a stylistických neobratností, které gradují v závěrečném odstavci: „...rok 2011 [by] mohl být rokem dobrým a úspěšným. Nebojme se ho. Nečekejme však, že ho dobrým udělá někdo za nás. Nikdo takový není. Jsme na to jen a jedině my sami. A zdaří se nám to, budeme-li jednat ve vzájemné pospolitosti.“

Bez ohledu na to, zda se v roce 2011 dočkáme předčasných voleb, což by si podle posledních průzkumů většina občanů přála, čeká českou veřejnost novoroční dávka Klausových mouder ještě dvakrát.

  Diskuse
  MN
  January 2, 2011 v 10.56
  Prezident ve svém projevu definitivně prokázal, že se je prezidentem "horních deseti tisíc". A jak už to ze strany pravice bývá, byl jeho projev plný demagogických tvrzení, jako např.:
  "Nepopulární opatření, která vláda dělá, stejně jako reformy, které připravuje, by musela provést každá vláda, která by byla na jejím místě."
  Netřeba rozvádět...
  January 2, 2011 v 15.20
  Projev byl úžasný, jen je tímto článkem zaujatě zesměšňován.
  MP
  January 2, 2011 v 18.23
  paní Hyldebrantová
  přijde Vám, že posláním prezidenta je v novoročním projevu takřka celý čas využít pro podporu jednoho směru politického spektra?
  Pokud budete mít zájem, přečtěte si projev slovenského prezidenta pro srovnání a pak napiště, který Vám přijde vyváženější. Děkuji.
  http://www.prezident.sk/?novorocny-prejav-prezidenta-i-gasparovica-bratislava-prezidentsky-palac-1-1-2006

  JD
  January 2, 2011 v 20.8
  Projev byl vskutku úžasný, protože přivádí posluchače v úžas. Gustáv Husák by měl z něho radost - Poučení z krizového vývoje, Republiku si rozvracet nedáme, Klid na práci a Jak budeme dneska pracovat, tak budeme zítra žít. Ať žije vláda systémové korupce a privatizace veřejného sektoru, kdo nesouhlasí, je kverulant. Neonormalizační duch v pravicové verzi, bohužel mnoha "rozumnými" občany sdílený. Paní Hyldebrantová, probuďte se a pane prezidente, děkujeme, odejděte.
  January 2, 2011 v 20.19
  Vážený pane Procházko,
  myslím si, že cílem ani prioritou prezidentského projevu není vyváženost (čehokoliv).
  Klausův projev dle mého názoru mistrně zapadl do současné aktuální situace v ČR plné otázek (a někdy i zbytečných obav). Pan prezident znovu jemně vysvětlil a pevně podpořil vládní kroky k potřebné důvěře lidu - a jako prezident ČR se tím zároveň přihlásil k určitým idejím. . Byl to skvělý a zřetelně srozumitelný povedený projev - řečnicky i tématicky - t.j. o NĚČEM - nikoliv o ničem.

  Článek DR projev bohužel kritizuje - a já jen v diskusi slušně vyjadřuji opačný názor, t.j. neadekvátnost zesměšňování prezidentského projevu, který mne osobně oslovil a potěšil (a věřím, že i více občanů ČR).
  MP
  January 3, 2011 v 3.52
  Vážená paní Hyldebrantová,
  mě osobně projev pana prezidenta vyděsil. Asi jsem měl velké očekávání. Téměř každá země se potýká s problémy, ale čekal bych, že pan prezident promluví i o jiných aspektech života a nebude se jen demagogicky podílet na propagandě vlády.
  Situace v ČR je plná otázek, ale rozhodně obavy nejsou plané, protože změny, které současná vláda plánuje, jsou zásadní (těžko napravitelné) a změní tím většinu společnosti, která se bude mít hůř, přičemž pravého viníka těžko odhalí.
  January 3, 2011 v 6.12
  Milá paní Květoslavo Hyldebrantová z Vlašimi
  strašně ráda bych se dívala na projev prezidenta Klause Vašima očima, tj. optimisticky a ukonejšena k důvěře v budoucnost. Ale z mého místa se mi situace jeví značně neutěšená a kolem sebe vidím dost lidí, kteří jsou na tom ještě hůře než já a tak mne pan prezident svým projevem věru nepotěšil. Možná by mi pomohlo, kdybych lépe znala Vaši pozici, z jaké na věci hledíte. Jaká je Vaše profese, jak jste na tom finančně, zda jste sama, nebo se o někoho staráte, jestli Vás škrty vlády v letošním roce taky nějak postihnou nebo ne apod. Připadáte mi často z toho, co tu píšete, jako milé děvče s upřímnou snahou se ve věcech vyznat a s lidmi se přátelit (akceptovala jsem Vaši výzvu k přátelství na Facebooku). Ptám se zda snad nepramení Váš obdiv k projevu pana presidenta Václava Klause čistě jen z úcty k úřadu, který zastává? Vy to asi popřete, ale nějak mi to k Vám nejvíc pasuje. Zastáváte se slabších a máte pocit, že v této chvíli je to pan prezident Václav Klaus. Je to tak?
  MP
  January 3, 2011 v 6.23
  A ještě malý dodatek
  Je hezké, že se pan prezident snaží upevnit důvěru ve vládu, to by ovšem nesměl stvořit tajnou dohodu s vládní koalicí. Je tu vláda pro prezidenta, nebo pro občany? Ale jinak máte pravdu, prezident se celým projevem přihlásil k určitým idejím - rabování demokracie.
  FJ
  January 3, 2011 v 6.47
  Paní Hyldebrantová......
  Už se léčíte nebo ne?? Využijte tohoto výdobytku dob z minulých, kdy se vytvořila hustá síť nemocnic a zdravotnických zařízení, která se výrazně zmenšila (nemáme na to, oni na to kupudivu měli) a dokud neodejdou lékaři (vyděrači)jděte se nechat vyšetřit nejlépe do Bohnic. Nutno podotknout, že minulý režim odpůrce režimu se pokoušel neutralizovat odpůrce režimu i takto. Demokracie a doba naše vezdejší pokročila a tak vy by jste na to mohla jíti obráceně . Možná by jste pak mohla a třeba odtud a může být , že pak i z Hradu v roce 2013 mohla pronáčet ještě úžasnější ,jemnější a kásnější projevy. Myslím, že na kandidaturu na ÚŘAD PREZIDENTA máte předpoklady a dosud jsme neměli na Hradě ženu.
  January 3, 2011 v 8.3
  Sdělení pro paní Švandovou
  Milá paní Blaženo,

  děkuji za Vaši reakci.
  Rozhodla jsem se upřímně odpovědět na pár Vašich otázek.

  Prožila jsem náročný život plný životních překážek a problémů, které jsem byla nucena se naučit tváří v tvář samostatně řešit. Jako dítě rodičů - odpůrců komunistického režimu - jsem nesměla nikde studovat (až později jsem si dálkově doplňovala vzdělání na 2 VŠ - PedFKU Praha a KTFUK Praha). Po krátkém působení ve zdravotnictví v 80.letech (EEG - ÚVN Praha-Střešovice) pracuji nyní dlouhodobě ve školství na SŠ - v kombinovaném domově mládeže. Přivydělávám si z finanční potřebnosti brigádním telemerketingem. Z pohledu socialistické terminologie patřím totiž již dlouhá desetiletí do kategorie "matky - samoživitelky", takže se mám co ohánět a vím, že "pečení holubi nepadají jen tak do huby". Mám dva syny a jsem bez rodičů ( o plně invalidní nemohoucí a zcela nehybnou maminku jsem se několik let v závěru jejího života starala doma - vedle péče o syny a zaměstnání.) Takže shrnuji: Nejsem boháč, nejsem žádný prominent, jen celoživotní "dříč" snažící se o zajištění rodiny - tak jako ostatně většina matek či otců (s poděkováním Bohu za zdraví a mnohým dobrým lidem za pomoc a oporu na životní cestě).

  S pozdravem K.H.

  MP
  January 3, 2011 v 8.39
  paní Hyldebrantová,
  děkuji za Vaše odpovědi, velice zajímavé, leč pro mě nepochopitelné. Žena ve Vašem postavení by dle mého názoru měla být na pozoru před přicházejícími reformami a kroky vlády a ne chválit pana prezidenta v pomoci k destrukci našeho státu. Zřejmě ale vidíte v reformách, jak je prezentuje vláda, nějaký smysl. Nebo máte jiné důvody? Rád bych pochopil Váš postoj. Děkuji.
  January 3, 2011 v 9.50
  Klaus v projevu chválil a obhajoval svou vládu, sám sebe
  Nečasova vláda se stále více stává Klausovou vládou, zcela patrné je to od posledního předvánočního Klausova zásahu, který ji udržel při životě. Kdyby nebylo Klause, možná bychom už neměli Nečasovu vládu. Nečasova vláda podléhala a podléhá Klausovi více než Topolánkova vláda, ta byla díky Bursíkovi alespoň částečně "zelená". Když Klaus veřejně podporoval současnou vládu, tak je to hlavně proto, že je to jeho vláda, ale také proto, že ta vláda přes podporu 118 poslanců je vnitřně velmi slabá a zralá na brzký rozpad. Toho se Klaus bojí. Vidí, že vláda visí na něm, proto se bojí pádu vlády a předčasných voleb, které by musel vypsat. Silná podpora současné vlády je výrazem Klausova strachu a nejistoty.
  PM
  January 3, 2011 v 17.59
  Děláme si legraci, ale problém je vážný, Klaus nemá konkurenta.
  Problém je danný dominancí lstivosti pana presidenta se kterou suveréně ovládá státní teritorium. Jeho suverenita patrona oligarchů je doprovázena přirozeným strachem stimulujícím úsilí o zpevnění vlivu a vybrušování dlouhodobých strategií. A v tom je bez konkurence.
  OW
  January 3, 2011 v 19.4
  Jak se dnes ukázalo, tak i suverénním pánem skutečnosti. Byla-nebyla důvěrná dohoda s vládními stranami......
  Ondřej
  Tak vidíte, Ondřeji, konečně politika jako z pohádky...
  January 3, 2011 v 20.44
  František Jonáš - výtka
  Pane Jonáši,

  můžete s paní Hyldebrantovou zásadně nesouhlasit, ale do Bohnic ji na stránkách DR prosím neposílejte. Neslučuje se to s etickým kodexem diskuzí.

  JD
  January 3, 2011 v 21.31
  Paní Hyldebrantová,
  cením si Vaší mírnosti a slušnosti, s jakou odpovídáte i ostrým názorovým oponentům, přesto s Vámi většinou nemohu souhlasit. Mám dojem, že jste typický případ někoho, kdo zastává postoje v rozporu s vlastními bytostnými sociálními zájmy. Chápu, že Vám jde o zájem obecný, který může jít i proti našim vlastním zájmům, ale je otázka, zda tento zájem v současnosti opravdu reprezentuje pravice. Myslím, že dokud se v zásadě dobří lidé jako Vy nevymaní z pravicových myšlenkových stereotypů, které občansky statečnou neloajálnost ke komunistickému režimu proměnily poddansky obdivné vzhlížení ke všemu pravicovému, dokud se nenaučíme být hrdými a kriticky myslícími občany, ať už je u moci pravice či levice, tak se v téhle zemi dál nepohneme.
  JD
  January 3, 2011 v 21.35
  Oprava
  ...v poddansky obdivné...vypadla předložka.
  January 3, 2011 v 22.29
  Odpověď pro paní Hyldebrantovou
  Milá paní Květoslavo,
  lhala bych, kdybych nyní napsala, že Vám rozumím lépe poté, co jste mi o sobě napsala, že Váš život není nijak lehký, že jste pracovitá a zbožná, že se staráte o dva syny a že tedy se máte co ohánět. Když o Vás tak přemýšlím, začínám mít dojem, že jste mi tady vlastně uštědřila lekci v
  pokoře, neboť dovedete být spokojena i mezi lidmi, kteří
  Vám zjevně nerozumí a nechápou způsob Vašeho pokorného pobývání na světě, nechápou radostnou náladu, s jakou přijímáte svůj úděl a všechno tak jak přichází, nechápou, že se dovedete se potěšit i z úplných maličkostí, které jiným lidem připadají bezvýznamné. Už se asi budu muset smířit s tím, že v jistém smyslu, pokud přemýšlíte opravdu tak jednoduše pozitivně, jak se mi to jeví, máte právě v tom nade mnou morální převahu. Trochu podobnou té, jakou měl Ježíš nad učedlníky, protože věděl v jistém smyslu víc a jeho slova a chování se jim zdály být paradoxní, ale vlastně z vyššího mravního hlediska nebyly. Mám pocit, že náš pan prezident Václav Klaus je Vám hodně sympatický a věřím Vám, že Vás jeho slova potěšila, tak jak jste to napsala. Věřím Vám to proto, že dobře vím, jak různými způsoby lidé dovedou o věcech přemýšlet. Jsme prostě každý jiný a každý jinak o věcech přemýšlíme. No tak dobře, kdo už by měl být tolerantní, když ne my tady v těch diskusích k sobě navzájem?
  S pozdravem B.Š.

  January 4, 2011 v 8.25
  Milí spoludiskutující,

  děkuji za zajímavé reakce.

  Niicméně přiznávám, že zdaleka všemu nerozumím (nejsem, paní Blaženo, v morální převaze - jen člověk s chybami + spoludiskutující DR) - ale panu prezidentovi v projevu myslím rozumím dobře.

  Jinak ke slovům pana Dospivy "postoje s v rozporu s vlastními bytostnými sociálními zájmy" ještě chci vysvětlit:
  Nevidím to tak. Hájit a realizovat sociální zájmy mi spíše umožňuje pravicový motivační přístup - neprogresívní zdanění píjmů - t.j. opravdu smět účelověji volit sociální zájmy pro mé adresné okolí (nikoliv paušální a účelově neadresné využití progresívního zdanění).

  Snad tímto zároveň odpovídám i panu Procházkovi a ostatním : Vidím v pravicově-motivačním přístupu větší smysl a účelnost (t.j. v přímé konkrétní sociální pomoci bližním v našem okolí) než v systému "automatických nemotivačních nároků" - t.j. ve zneužívaném systému levicovém. Proč by si neměli prioritně pomáhat příbuzní a sousedi navzájem a jen v opravdové nouzi pak až stát?
  (Jediné, co mi v současnosti velmi vadí a leží mi na srdci, je účinnější pomoc státu skutečně potřebným bezdomovcům, bezmocným nemocným atd. - ale z jakéhokoliv paušálního zdaňování k nim nějak moc peníze a potřebná pomoc stejně nejdou, což mne mrzí... A účelově volitelné daně pro konkrétní využití těmto skupinám také zatím v systému chybí - zde bych se ráda dočkala ještě účelovějších volitelných daňových změn).

  S pozdravem všem K.H.

  January 4, 2011 v 9.48
  Paní Hyldebrantová, nemáte to lehké na foru lidí jinak přemýšlejících. Já vás chápu, jste člověk který věří, tím nemám teď na mysli náboženství. V minulém režimu jste si vy i vaši rodiče prošli nelehkým obdobím a nyní vám prostě musí být líp, i kdyby nebylo. A vy věříte, že pravicová politika je pro všechny lidi prospěšná, na rozdíl ode mě, který jsem skeptický, posuzuji kriticky kroky pravicových i levicových vlád, hledám alternativy, vidím řešení v lidskosti a solidaritě, jíž se nám od pravicových a často i levicových vlád nedostává . Já jsem šťoural, kterému ani krásně oblečený a v nádherném prostředí uvedený pan president není svatý a dovolím si jej kritizovat. Vy věříte pravicovým principům, já nevěřím ani levicovým, vše si musím ověřit, jsem přímo politický neznaboh. Jste-li na tomto foru proto, aby jste mě i jiné obrátila na svou pravou víru, pak to budete mít hodně těžké. I když pan president by si jistě přál více takových, jako jste vy a méně takových, jako jsem já, což nezamlčel.
  January 4, 2011 v 10.29
  Myslím, že to není diskuse o projevu Václava Klause, ale. už po několikáté, diskuse o paní Hyldebrantové. Projev prezidenta jsem neposlouchal a nečetl, proto o něm diskutovat nebudu. Prezidentský projev není vládním prohlášením nebo koaličním programem. Takové texty stojí za pozornost, polemizujeme s nimi a s jejich praktickou realizací a jiní je hájí. Prezidentský projev přece ničemu nepomáhá a ničmeu neškodí, nic neovlivňuje, nic nikam neposouvá. Má čistě RITUÁLNÍ význam. A já, i jako religionista, jsem velmi opatrný vůči ritualizaci státního života. Vím své o tom, co dokáže kryptoreligiózní pojetí politiky. Politickými rituály vynikaly stalinismus a nacismus. A vyžadovaly víru a absolutní oddanost.

  Zdá se, že tu někteří od novoročního projevu prezidenta čekali nějaké obecné nadpolitické teze. Ale tak to u nás přece není. Prezident nestojí nad státem. Projev politicky neutrální, apelující např. na občanské ctnosti by se dal čekat od nějakého vladaře, který v současné společnosti stojí nad politikou. Prezident je funkce státní, ale také jednoznačně politická. Je součástí exekutivy spolu s vládou. Vyvažuje se s vládou, ale vláda má převahu. Samostatný ústavní prostor pro prezidenta je minimální. Prezident spíše ritualizuje některá rozhodnutí vlády. Jeho politická orientace je výsledkem jednoznačné politické volby. Je stejně jako současná vláda výrazem příklonu převážné většiny politicky aktivních občanů ČR k pravici. Nás současný prezident je krajně pravicový politik a je nereálné od něj čekat jiné politické projevy než krajně pravicové. Lze je kritizovat, ale myslím, že za nestojí za tu pozornost a za ten zájem. Osobně bych investoval energii do něčeho jiného, než do hodnocení výkonu velekněze státní víry.

  Paní Hyldebrantová přišla do zdejší diskuse a odvážně čelí se svým pravicovým přesvědčením zdejší mohutné většině diskutujících zaměřených spíše nalevo. Také jsem tu s ní vícekrát polemizoval a ona ví, že pro mne je levicová orientace otázkou svědomí. Ví, že pokládám její politické přesvědčení za omyl či sebeklam. Ale chtěl bych zachovat vzájemný respekt. Těšilo by mne, kdyby paní Hyldebrantová neopakovala při každé příležitosti, že má právo vyslovit svůj názor, protože ji to právo nikdo neupírá, všechny její příspěvky jsou zveřejněny, nikdo je necenzuruje. Byl bych rád, kdyby paní Hyldebrantová pochopila, že její právo vyslovit se nezahrnuje povinnost ostatních souhlasit. A také bych byl, rád, kdyby nikdo neposílal paní Hyldebrantovou na psychiatrii. Ať si říká své a ať s ní my někteří další v klidu dál diskutujeme. Mohl bych bych ji říct to, co se připisuje Voltaitrovi, že řekl nějakému politickému protivníkovi: "Pane, nesouhlasím s tím, co říkáte, ale byl bych ochoten položit život za to, abyste to směl říkat."
  JD
  January 4, 2011 v 18.16
  Rituál
  Prezidentův novoroční projev je sice rituální záležitost, tenhle však přesto za pozornost stojí. Vypovídá totiž něco důležitého nejen o autorovi, ale taky o stavu naší demokracie a společnosti, ve které vrcholnému politikovi takový projev plný obratů zavánějících normalizační rétorikou nejen projde, ale také navíc od vlivných představitelů politiky a byznysu sklidí "potlesk ve stoje" (Kalousek). Stojí za to ho připomínat lékařům, kteří dosud volili pravici, i "věčným kverulantům" z Listopadové výzvy, kteří volili třeba TOP 09. Skutečně významná změna ve společnosti totiž nastane, až "havlovci" najdou zalíbení v levici a levice v nich, čemuž tento projev může napomoci.
  PM
  January 4, 2011 v 19.58
  Pane Štampachu
  ten projev měli i racionální sdělení a vyplatilo se jej vyslechnout. President nezastřeně demonstroval - a to zcela bezprostředně po prohlášení své nadstranickosti - svou stranickost. Čímž opět představil své populistické krédo - zasej nenávist a panuj.
  January 5, 2011 v 5.40
  IŠ: Svědomí: Nepřeme se přece o podstatu, ale o formu (ad Ježíšovký humanismus)
  "Hodnocení výkonu velekněze státní víry"... (jak zajímavě pojmenovává pan docent Štampach): To je právě to, co mne po primárním komentáři autora článku DR nad prezidentským projevem vybídlo k sekundárním (proti)reakcím.

  Jinak osobní záležitosti jsem zde neměla v úmyslu psát, jen jsem se v diskusi rozhodla upřímně zodpovědět na přímé dotazy paní Švandové k pororumění. Taktéž zde nepíši pro přesvědčování kohokoliv či pro souhlas druhých (ale pro volnou výměnu názorů). Naopak vše někdy vnímám spíše tak, že druzí zde přesvědčují mne (a to sem tam i nevybíravými posměšnými urážkami pro jiný názor či jiný úhel pohledu).

  Takže i já navrhuji a děkuji většině diskutujících za vzájemný respekt a vzájemnou toleranci dle věty napsané zde od pana docenta Štampacha:
  "Pane, nesouhlasím s tím, co říkáte, ale byl bych ochoten položit život za to, abyste to směl říkat."


  Poslední věc, ke které se chci ještě vyjádřit, je SVĚDOMÍ.
  To mi velí hájit systém (včetně systému daňového), kde by bylo možné více pomáhat slabým a potřebným konkrétněji, adresněji (motivačně a nepaušálně). Plně chápu v tomto slova pana Ševčíka, že nevěří už principům ani pravicovým, ani levicovým. "Alternativy hledání řešení v lidskosti a solidaritě" je totiž to, co hledám s panem Ševčíkem též... A hledá nás to tu myslím většina dikutujících v DR : "přeme se" slovně spíše nikoliv o podstatu, ale jen o formy realizace: "jak?"(Kdysi tu padl pojem i "Ježíšovský humanismus", který je mi vzorem a je dle Bible zcela adresný v konkrétní solidaritě a pomoci potřebným.)


  January 6, 2011 v 13.48
  Ještě souhrnná odpověď tazatelům v emailové komunikaci:
  Nikde mezi lidmi či v jiných informačních zdrojích není patrná tak ostrá a neadekvátně zaujatá kritika projevu pana prezidenta, jako právě v deníku DR.
  January 6, 2011 v 16.46
  Paní Hyldebvrantová, žasnu nad úpadkem občanské odvahy v Česku. Demokracie stojí a padá možností kritizovat v všechny autority. Čeští obyvatelé se houfně vracejí k normalizačním zvykům. Zaujímají cyklistický postoj: nahoře hrbit dole šlapat.

  Mnohokrát jste požadovala, aby byl respektován Váš slušně vyjádřený názor a já jsem se Vás tu několik zastal. Teď slušně vyjádřili názor kritici prezidenta Klause, a je na Vás, abyste to respektovala. Musím se teď s politováním proti Vám zastat jejich práva na názor.
  January 6, 2011 v 21.22
  "neadekvátně zaujatá"
  ... chápu-li to dobře, je správné být "adekvátně zaujatý"... což je přesně to, oč ten člověk na obrazovce žádal.
  Paní Hyldebrantová, někteří lidé kupodivu ten projev vnímali takto:
  http://www.youtube.com/watch?v=MmC5fHc5qPY
  January 6, 2011 v 22.31
  IŠ: Ke svobodě a demokracii v projevu + k objektivitě článků DR

  Opravdu víítám demokracii i svobodný projev všech.
  Právě ten mi totiž umožňuje (tak jako ostatním spoludiskutujícím) , vážený pane docente Štampachu, vyjádřit výše sdělené.

  Dovoluje mi vyjádřit právě i to, že v DR jsou bohužel informace často již primárně od autorů dle mého (jiného) názoru zaujaté vůči pravicovým politikům (i vůči bývalému pravicovému premiérovi a současnému prezidentovi republiky).
  Neberu toto právo autorům, ale svůj pohled (o zaujatosti z převážně levicového spektra) jen vyjadřuji bez umlčování jejich názoru - to je právě vzájemný respekt a svoboda projevu.

  Volenými tématy autorů DR včetně následných komentářů jsou totiž mnohem častěji chyby pravicových politiků než levicových - tak nějak bych to chtěla závěrem shrnout k objektivitě.
  Například o této kauze o závažnějších chybách třeba levicových premiérů bohužel nikdo z autorů v DR zatím nepíše - i když už trvá mnoho let: http://www.novinky.cz/domaci/221634-gross-prerusil-clenstvi-v-cssd-kvuli-kauze-privatizace-dolu.html .
  Objektivní a všestrannější zprávy mi totiž připadají vhodnější a vyváženější pro jakýkoliv deník - na což jen demokraticky (a též v kritice v dobrém) upozorňuji v zájmu všech (levicových i pravicových) čtenářů DR.

  S pozdravem K.H.
  JD
  January 6, 2011 v 22.34
  Možná jsme tím projevem uhranuti až příliš, ostatní usoudili, že nestojí za řeč (což si nemyslím a doufám, že se ministrem životního prostředí opravdu stane pan Chalupa, jehož projev na kongresu ODS byl ještě výživnější a otevřenější, a že tento jeho projev vejde v tak obecnou známost, že i dosavadní nerozhodnutí občané budou mít poněkud víc jasno).

  Paní Hyldebrantová, prosím poslechněte si projev pana Chalupy a pak si srovnejte, zda se slučuje s oním "ježíšovským humanismem", na kterém se oba shodneme.

  Jinak chtěl jsem už předtím reagovat na Vaše slova o rovné dani jako podporující osobní, adresnou solidaritu oproti té neosobní, neadresné, skrze stát. Tohle stojí za seriózní debatu, protože solidarita Vám naštěstí není cizí. Na obšírnější reakci jsem zatím nenašel čas, tak aspoň krátce - ty dvě solidarity podle mně nestojí proti sobě, to vnímám jako falešný protiklad, naopak jedna bez druhé je v podmínkách dnešní složité a komplexní skutečnosti nedostatečná. Z hlediska účinnosti a úplnosti pomoci, reálného dopadu na její adresáty dobrovolná charita nepostačuje. Nutná je i solidarita institucionalizovaná, ať už se nám to líbí, nebo ne, a rovná daň znamená prostě jen to, že na takovou solidaritu bude míň peněz.

  January 6, 2011 v 22.51
  Demokracie a demokratičtí politikové potřebují kritiku jako sůl
  Pro demokracii je kritika životní nutností a úkolem demokraticky smýšlejících intelektuálů je všímat si všech negativních jevů a prostřednictvím své kritiky demokracii i demokratickým politikům pomáhat k sebereflexi. Myslím, že Václavu Klausovi se tohoto dobrodiní v Referendu (ne v ostatních médiích, zvláště ne v Lidovkách a Mladé frontě) dostává ve vrchovaté míře, ale obklopil se lidmi, kteří mu pomáhají bránit v sebereflexi a zpětné vazbě a tím v intelektuálním vývoji a dochází k jeho permanentnímu zakrňování a utvrzování ve vlastní údajné výjimečnosti. Myslím, že pozornost, jež je zde věnována Klausovi a jeho projevu je přehnaná, v podstatě si ji nezaslouží a opravdu bych věnoval více času a pozornosti kritice sociální demokracie a sociálně demokratických politiků, mimo jiné proto, že část z nich (jistě ne Miloš Zeman, Klausovo politické dvojče, podobně se mi jeví jako ztráta času se více věnovat S.Grossovi, případ je však potřeba vyšetřit a zveřejnit) je schopna perspektivního politického vývoje.

  Mimochodem jsem slyšel od někoho, kdo se zná s lidmi z pražského ODS, že Klaus opravdu uvažuje o opětovném nástupu do čela ODS a část ódésáků si to přeje, část se toho bojí a mnozí z nich byli velmi překvapeni z Klausovy předvánoční politické iniciativy.

  Paní Hyldebrantové: neznám kromě ní žádného "obyčejného" člověka, kterému by se líbil Klausův novoroční projev.
  January 7, 2011 v 3.31
  Pane Dospivo,
  mám představu o změně daňového systému ve smyslu části daně volitelné - aby i právě občané mohli ze svých výdělků (a zejména z přivýdělků, odměn, či u případných progresívních pásem ) sami svobodněji a konkrétněji volit daňové priority. Pak věřím, že by se třeba i z našich daní více dostaly peníze právě i ke zmiňovaným bezdomovcům na ulici a k dalším potřebným skupinám.
  Jsem tedy pro solidaritu kombinovanou - řízenou institucemi i zároveň volbou priorit občany samotnými.

  Pane Šimso,
  kritičnost k demokracii samozřejmě patří. Pokud jde ale o kritičnost trvale téměř jednostrannou až zaujatou (nebo nespravedlivou), je třeba na to v diskusích poukázat - shodneme se na tom?
  January 7, 2011 v 4.45
  Paní Hyldebrantová, je mi líto, ale děláte základní čtenářskou chybu, že nerozlišujete zprávy od komentářů. Zprávy jsou objektivní. Deník Referendum je názorový deník. Není to komerční deník bez názoru a není to deník pravicové názorové orientace jako Mladá fronta Dnes a Lidové noviny. V tomto deníku čekejte korektní, spolehlivé zprávy a názory sice různé, i mezi sebou polemizující, ale přece jen spíše kolem humanistického, sociálního a ekologického projektu společnosti. Napsala jste již v zájmu své objektivity do MfD, do Respektu nebo do Reflexu, že by měli psát vlídněji o levicových politicích?
  January 8, 2011 v 20.26
  Po tak dlouhé a plodné diskusi něco k odlehčení.
  Nejsem si jist, po projevu V. Klause, který rok a v jakém smyslu mě co čeká. V úvodu projevu říká:
  "Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi pozdravit Vás v tento slavnostní den a popřát Vám štěstí, radost, elán a zdraví do roku 2011. Lze očekávat, že rok příští bude rokem klidnějším a v jistém smyslu i nadějnějším než roky minulé, a že se to pozitivně projeví i v našich osobních životech."
  Z toho mi vyplývá, že klidný a nadějnější bude až rok 2012? Vycházím z toho, že Ústav pro jazyk český píše:
  "Tak příštím rokem, příštím týdnem, příštím čtvrtletím, příští hodinou (ve škole), příští kapitolou (v knize) a p. rozumíme vždycky ten rok, ten týden atd., který přijde hned po skončení roku, týdne právě běžícího."
  Pojďme tedy spory o kvalitě projevu V. Klause odložit o rok. :-)
  PM
  January 9, 2011 v 11.16
  JÁ, Vy a lid jsme psychologicky vysíleni.
  Ke stavu psychplogického vysílení došlo následkem dlouhodobě scházející politické alternativy, kdy jsme ustrnuli ve stavu trvale latentního povstání. To se sice opakovaně vybijí menšími rebeliemi, ale opětovně vrací do starých kolejí. Lid nesnáší politiky a svého presidenta, kterého až nenávidí, ale ctí a váží jeich ouřadu jak v monarchii.
  A tak - Pojďme tedy spory o kvalitě projevu V. Klause odložit o rok
  SH
  February 3, 2011 v 11.56
  Debata blbec.
  Jako obvykle na tomto webu stačí málo, aby se hovořilo o úplně něčem jiném, než o čem byl původní text. Nakonec se i tentokrát převážně nedebatuje ani o Klasově projevu, ani o Patočkově pohledu na něj, ale o jakési Paní „Hyldě Planoucí“, která mi připomíná doby, kdy ten „kdo chtěl zapálit, musel sám hořet“. Ona obrazně opravdu hoří, doslova plápolá jako pochodeň bývalých komsomolek. Je sice již mimo komsomolský věk, ale o to víc o své vizi přesvědčenější. Debatéři s ní by se ale neměli nechat zmást její upřímnou prostotou. Ta paní, která se představuje jako Hyldebrantová, je totiž zarytou antikomunistkou a bude doslova jásat nad vším antisocialistickým ba i antisociálním, protože její přesvědčení je radikálně pravicové. Bude radostně podporovat všechno, co u nás i ve světě bude realizovat globální finanční oligarchie, která je pro ni zárukou, že se v budoucnu neuskuteční ani zrnéčko z idejí, které ona nenávidí od dětství. Přiznám se, že se velice bavím duchaprostými výlevy paní „Hyldy Hořící“, která coby člověk poznamenaný nepřízní doby nadvlády KSČ, je nyní, ve svém opravdovém antikomunistickém zanícení, příliš podobná bývalým propagátorským klaunům, kterým jsme v šedesátých letech posměšně říkali „politrubci“. V hloubi duše mi je ale jmenované paní líto. Ve svém antikomunistickém sadismu se propadla až do masochismu, jehož hranice není schopna sama určit, takže zákonitě musí jednou neblaze skončit.
  Nakonec bych si troufal paní K.H. sdělit, že tato zem od r.1989 neměla levicovou vládu, kromě těch několik měsíců, kdy byl premiérem Paroubek. A právě proto, že byl opravdu levicový, nesměl za žádnou cenu dostat příležitost opět vládnout.

  Oproti Panu Štampachovi přisuzuji ritualizaci veřejného života, především pak politického prostoru, za vážnou metodu manipulace s vědomím veřejnosti, takže jej nepovažuji za neškodný, nadtož za neovlivňující, či cosi nepodsouvající.

  Evropa ani Amerika si nežily nad poměry, jak tvrdí Klaus, to jenom bohatci a jiné zrůdy globální oligarchie si žily nad všechna představitelná hýření.

  Z Klause skutečně mluví strach. Už pří jmenování současné vlády se prozradil, když v inauguračním projev zadoufal, že je to poslední vláda, kterou on jmenuje. Můj náhled je, že každá jiná vláda v tak těžké situaci, jejíž základy v naší zemi vytvořil on, by jej totiž musela zbavit prezidentského postu a začít s ním doslova hrdelní proces.
  + Další komentáře