Profil čtenáře:
František Jonáš

FJ
Profese: technik
E-mail: frjonas@centrum.cz
Tradičně velmi dobrý článek, ale přece jen už se trochu vymyká. Míří přesně do černého. Merklová je možná sociálně smýšlící představitelkou pravice, ale nic to nemění na situaci současného zglobalizovaného světa, kde socialismus zklamal a kapitalismus krachuje. Zdá se, že společenský tlak, turbulence a pohyb se dávají zatím do pohybu bodově, ale je to jak jiskření se ve skladu munice. Ze současných našich VIP by tomu, co se děje porozumněl , nebo snad jen navázal Josef Švejk, tím, že by prohlásil, že bude kapitalismu sloužit do roztrhání těla a podobně , jak při té službě se rozpadlo Rakousko-Uhersko se začnou rozpadat říše a kapitálové trhy a vrátíme se k hodnotě práce, bez spekulací a burz a začneme si uvědomovat , co to je politická ekonomie a co je jejím předmětem a k čemu jsou zákony a zákonitosti. Hospodářství může a musí fungovat pokud se vyrábí a je směňováno a nikde se nic parazitně neztrácí, pak je to jak zákon zachování energie a pak je fyzikou ekonomie účetnictví. V naší a ani jiných zemích to neplatí. Nejvíce to narušila finační oligarchie se svými baštami , což jsou peněžní ústavy, banky. Peníze ztratily hodnotu a všudepřítomná korupce neudělá perpetum mobile ze světové a ani lokální ekonomiky jen tím, že se budou emitovat další a další nekryté peníze a veřejný sektor je bude čistit pro ty nejbohatší. Peníze musí být podloženy výrobou a prací, nikoli dluhem. Na tom nezmění nic ani Merkloá a ani Berlusconi, alespoň ne nadlouho.
Může být, že tak , jak se z politiky vytratí moc, protože zákonitrosti politické ekonomie, již dlouho jsou porušovány navrátí se moc malomocným a bezmocným, tj. občanům států a politici budou poníženy na roveň občanů. Nevím, co by na tento stav světa řekl Trocký, ale asi by nebyl překvapen.
Položme si i otázku je někde na světě nějaký integrující světový politik s autoritou??? Já o žádném nevím...
Je to nejtragikomičtější výstup od neskutečného šotu z Chile. Hodnocení neskutečné až bátorské, ale kdo nezná rozdíl mezi špinavými a čistými penězi asi vidí jinak než národ, kde je již 20 let trvale zhasnuto.

Tak , jak ji léčí ti co ji způsobili a způsobují, jsou stálým hnacím motorem krize, těžko léčit chorobu, když ji stále kultivují. Krize skončit může, ale jen tak, že se dojde k podstatě a nebude se to léčit jen tak ledajakým očkováním, či kosmetickými úpravami a stále prohlubovat dluhy a ztráty veřejného sektoru a zvyšovat zisky bankám, veřejný sektor nemůže být stále bez újmy transformátorem spekulací a hodnotově nekrytým oběživem, tedy penězi...Krize může skončit, ale tím, že se změní zásadně přístup k řešení a nevyřeší to současní politici a ani současný globalizovaný svět se svými finačními institucemi.....a ne kosmetické úpravy, ale zásadní změna.
Na to bych zapomněl......
Ano je tu na stole otázka a odpověď...odpuštění dluhů??? Jak vznikaly a kdo komu co dluží?? Je stále ještě něco, čím jsou podloženy peníze kromě úvěrových smluv na úrovni státní, mezinárodní a podnik -banka, občan - banka?? Peníze jsou už podloženy jen různými cáry papíru , ať už to jsou dluhopisy nebo zmíněné smlouvy či směnky. Co se to ve světě stalo?? Prostě se ztratilo podložení měn drahýni kovy a hodnotou práce a vše je nastaveno do spekulativních pásem podpisů či otisků palců pro banky a pojišťovny. Kdo to vytvořil?? Člověk to vytvořil a vytvořil to v bankách bez podložení hodnoty peněz a v burzách, kde hodnota práce je na minimu a hodnota spekulací roste nade všechny meze. Astronomické dluhy Řecka nelze jinak než odpustit. Co však pak ve vztahu k větším zemím typu Španělsko, Itálie a třeba USA, která by navíc mohla dláždit cesty nositeli Nobelových cen za ekonomiku?? Co s nimi, když Řecku se odpustí?? Kde to ty země nabraly, zejména USA náš současný přiklad . Obama jedná o oddálení státního bankrotu a rozšíření dluhových pásem a není na důchody. Kdo tam utratil důchodové fondy a kdo u nás?? Není to důsledek monetarismu?? Náš prezident varuje před Keynessiánstvím, kdo bude varovat před monetarismem, když také nefunguje i v kolébce ekonomismu USA?? Kdo to všecko nastavil a nastavuje?? Jak se chová FED a jak se chovají Národní banky?? Kdo to všechno dopustil a dopouští?? Skrytá privatizace a někde už i odkrytá privatizace veřejných služeb a rozklad sociálních států si platí občané sami ve prospěch bohatnoucích, stále užších vrstev nejbohatších. Banky způsobily krizi a mají zase nejvyšší příjmy a prebendy, tak co ještě k řešení? Ano Řecku nemá-li se rozpadnou Eurozona se musí dluhy odpustit, ale co ti ostatní??? Je to ještě práce , co podkládá měny??Ne jsou to podpisy na úvěrových smlouvách často s lichvářskými úroky. Co spekulace a anonymní vlastníci neskutečného bohatství v penězích, ale k čemu peníze, když už naším snažením mít zisk za každou cenu, začíná být unavena větší část společnosti lidské a nynnější globalizace nutně spěje ke státně-monopolního kapitalismu bez toho, že by státy plnily své funkce. Komu to vše asi dlužíme?? Zdá se , že naší modré planetě, ale ne v penězích , ale ve stupni jejího poničení a vydrancování. Systém ve kterém žijeme není schopen nic moc řešit a ne vše vyřeší zbožštěná ekonomika a peníze. Můžeme se dostat, alespoň ten kroužek nejbohatších do stavu, kdy čeho se díky své pýše dotknou, tak se promění ve zlato, jak to už bylo právě v trestu bohů z Olympu pro krále Midase, ale ten pak umíral hlady a žízní. Pak totiž má největší hodnotu voda a chléb, nebo jiná potravina, což jsme nepochopili ani my v naší zemi, nebo ti co to chápou o ničem nerozhodují a ti v čele s vládou rozhodují ve svém omezení doprovázenou spupností omezených pak škrtají a ničí poslední zbytky národního majetku a našich bývalých předností a ¨ženou nás k Řecku svými škrty a hloupostí rychleji a jistěji, než kdyby raději neprováděli už žádné reformy, nebo jak těm nesmyslům říkají, co páchají... V boha nevěřím, ale asi nám nezbývá než se modlit a třeba pohansky k Olympu, aby ti dnešní Midasové už konečně přestali být pyšní....a nebo je přemístit na Sibiř, či nějaký ostrov , ať si počítají nahromaděné biliony často v rukou lidí, co si už sami nedokáží zavázat ani tkaničku u bot a nás nechají prostě žít.....