Profil čtenáře:
Ondřej Wolf

OW
Profese: farář v.v.
Paní Jačaříková, já také slova paní Cerquierové chápu jako protest proti zobecňování, nikoli jako volání po "hyperkoreknosti.
Problém vidím v tom, že pokud zločin spáchá příslušník minority, zprávy zní "Romové......." Pokud obdobný zločin spáchá příslušník majority, zprávy zní "Přibližně 35letý muž štíhlé postavy........"
Pokud došlo k zločinu z rasových důvodů, jistě je třeba o něm jako o rasovém. I ten má ovšem konkrétní pachatele, konkrétní oběti- a napříč majoritou i minoritou i své odpůrce a (bohužel) i schvalovatele. Napříč minoritou i majoritou jsou lidé dobří i zlí a takhle je potřeba vzájemně na sebe hledět. A také o sobě mluvit.
Prosím Vás, nevykládejte si tenhle můj příspěvek jako že bych Vás chtěl z čehokoliv obviňovat. Dobře vím (podle četby mnoha Vašich příspěvků zde), že Vám jde o totéž - o dobré soužití bez kádrování lepších/horších.
Ondřej
Paní Andreo, díky za ta slova. Kéž by co nejvíc lidí přemýšlelo jako Vy!
Ondřej
Františku, to je naprosto přesné. Díky za ten článek.
Ondřej
Nemohu to trefněji vyjádřit.
Ondřej
Hypotéza: Hájek se cítí dotčen nejvíce tím, že K.Schwarzenberg ve svém výroku prohodil role - tedy že Hájek je Klausův poskok.
Ve skutečnosti je Klaus Hájkovým poskokem. Býti Hájkovým poskokem je taková čest, že její (i když ryze technické) zpochybnění je urážkou hlavy státu i osoby Václava Klause.......
Ondřej