Profil čtenáře:
Miroslav Procházka

MP
Profese: výpravčí
E-mail: aktuell@atlas.cz
Možná že to byl strategický krok, protože v Afghánistánu se Američanům příliš nedaří. Zatím mi to vyznívá v tom duchu, že Usáma je mrtev, nebezpečí z Afghánistánu je zažehnáno, ale nemáme vyhráno, tak půjdeme do jiné země (Irán), kde zřídíme demokracii podle našich představ.
V době, kdy prezidenté světových velmocí vyhrávají ve volbách díky vedení války (Putin, Bush), tak má Obama při zahájení války s Iránem velkou šanci na znovuzvolení.
Ale doufám, že se mýlím.
Občas to je i pravda, v případě kalamity odklízí sníh zaměstnanci SŽDC a Ti pracují všude tam, kde je potřeba a navíc jsou doplňováni pracovníky externích firem.
Ne vždy se ale kalamita podaří zvládnout, přidávají se k tomu i četnější poruchy vozidel.
Otázka je, jestli cena 45,- Kč/vlkm platí i na tratích, kde je řízení provozu organizováno zjednodušeným způsobem - čili s minimem personálu, zda-li se bere ohled i na to, že na trati do Štítů je navíc samoobslužný způsob odbavování cestujících - vlaky tu jezdí bez průvodčích.
Ve velkých stanicích bývají záložní lokomotivy, soupravy i strojvedoucí. Jenže mimořádností nejen na našich tratích se děje velké množství, a tak není možné zajistit náhradní soupravu vždy. On je to poměrně složitý proces - například z pražského hlavního nádraží jezdí dálkové vlaky přibližně do osmi základních směrů, lokomotiv se na těchto vlacích vystřídá přibližně dvanáct typů (ze třech států) a strojvedoucí musí znát samozřejmě jak danou trať, tak i lokomotivu. Nádraží neumožňuje díky téměř plně využité kapacitě kolejiště umisťovat větší počet náhradních souprav a při dopravě ze sousedních stanic se doba zpoždění prodlužuje, až třeba dosáhne hodnoty zpoždění původního vlaku a její použití již není efektivní. Samozřejmě ne všechno funguje ideálně a některé konkrétní případy jdou někdy vyřešit lépe.
Ve Vámi popisovaný den vyjela včas náhradní souprava z Prahy do Břeclavi za o dvě hodiny opožděný vlak z Německa (na jehož lokomotivu jste čekali). Na vlaky do Německa lze použít jen jeden typ lokomotivy a řekl bych, že jich je tak malý počet, že náhradní není a tady je Vaše kritika oprávněná.

Trať z Prahy do Děčína je dálkově řízena pouze ve dvou úsecích - Praha-Holešovice až Libčice nad Vltavou (z Prahy-Holešovic) a z Prackovic nad Labem do Děčína-Prostředního Žlebu (z ústeckého hlavního nádraží). Všechny zbylé stanice jsou řízeny vždy přímo z místa výpravčím. Systém dálkového řízení je efektivnější, dispečer má přehled o celé trati a provozu na ní.
Zabezpečovací zařízení je každé stanici jen jednoho typu a při jeho poruše se zabezpečuje jízda vlaků náhradními způsoby, které však dle druhu poruchy trvají podstatně déle (práci zařízení pak často nahrazuje člověk a pro jízdu jednoho vlaku je třeba uskutečnit řadu úkonů). Stanice, které jsou řízeny dálkově je možno při poruše ovládat na místě a výpravčí je na místo dopraven.
děkuji za Vaše odpovědi, velice zajímavé, leč pro mě nepochopitelné. Žena ve Vašem postavení by dle mého názoru měla být na pozoru před přicházejícími reformami a kroky vlády a ne chválit pana prezidenta v pomoci k destrukci našeho státu. Zřejmě ale vidíte v reformách, jak je prezentuje vláda, nějaký smysl. Nebo máte jiné důvody? Rád bych pochopil Váš postoj. Děkuji.