Giorgos Kallis: Nerůst a přece žít

Klára Vlasáková

V novém díle podcastu Screenshot představuje Giorgos Kallis v rozhovoru s Klárou Vlasákovou nerůst jako proces politické a sociální transformace, který sníží naši spotřebu a přitom většině z nás zlepší kvalitu života.

Giorgos Kallis je výzkumník a teoretik nerůstu. Kallis studoval chemii a environmentální inženýrství na londýnské Imperial College a ekonomii na Barcelona Graduate School in Economics. Zabýval se politickou ekologií vody a podílel se na přípravě evropské směrnice o vodách z roku 2000. V současnosti působí na Autonomní Univerzitě v Barceloně, kde se věnuje výzkumu a výuce politické ekologie. Kallis ve své práci analyzuje příčiny hegemonie ideje růstu a nabízí konkrétní strategie jak nekonečnou snahu o růst globální výroby a spotřeby zastavit ve prospěch všech. V nakladatelství Neklid vyšel v roce 2022 výběr z jeho textů Na obranu nerůstu. Grafika Screenshot

Ekologický ekonom Giorgos Kallis zdůrazňuje, že koncept nerůstu neznamená přestat se vyvíjet ve všech oborech lidské činnosti. I přes omezené zdroje a ekologické limity planety je růst v mnoha oblastech žádoucí, ať už se jedná třeba o využívání udržitelných zdrojů energie nebo nejrůznější formy péče. Nerůst v jeho pohledu znamená přetnout začarovaný kruh zbytečné spotřeby, výroby a využívání vzácných zdrojů. Jak k tomu shromáždit politickou sílu? Kallise v rozhovoru s Klárou Vlasákovou doplňuje Tadeáš Žďárský.

×