Miki Kashtan: Síla nenásilí a kde ji vzít

Klára Vlasáková

V dalším díle podcastové série Screenshot hovoří Miki Kashtan o vizi světa, v němž je ústředním zájmem naplňování potřeb každého z nás. Způsob, jak k takovému světu dospět, shledává v nenásilné komunikaci.

Miki Kashtan se už téměř třicet let zabývá nenásilnou komunikací a možnostmi aplikace jejích principů ve společenské transformaci. V roce 2002 spoluzakládala organizaci Bay Area Nonviolent Communication, která spojuje širokou škálu projektů propagujících tyto principy ve snaze vytvořit svět, kde jsou naplňovány potřeby všech. Ve své knize Svět nenásilí: obnovování tkaniny lidského společenství (2015, česky 2022) nabízí obraz spravedlivější budoucnosti a se zvláštní pozorností k roli leadershipu ukazuje cesty, kterými k ní lze dojít. Grafika Screenshot

Spisovatelka, lektorka a reformátorka Miki Kashtan prosazuje principy nenásilné komunikace. Provokuje systém hodnot, na nichž dominantně stojí moderní civilizace. Navrhuje proměnu slovníku i metod při výchově dětí, způsobu nakládání s penězi, forem soužití i podob každodenní komunikace mezi lidmi. Jak ale dosáhneme svého, když opustíme využívání převahy, symbolického násilí a moci dané nerovností? Český komentář přidává lektor nenásilné komunikace Adam Čajka.

×