Přečtěte si dvě knihy, které spolu diskutují o sociálně ekologické transformaci

Radek Kubala

V rychlém sledu vyšly na konci loňského roku dvě knihy, které patří k základům současného myšlení o sociálně-ekologické transformaci. Imperiální způsob života i Na obranu nerůstu přitom dává smysl číst ihned po sobě.

Všechny úvahy o sociálně-ekologické transformaci se často obracejí k inspiraci tradičními dovednostmi při respektování ekologických limitů prostředí. Teráskovitá rýžová políčka v čínské provincii Jün-nan. Foto Ťia-liang Kao, WmC

Málokdy se stane, že v České republice vyjdou takřka ve stejnou dobu překlady dvou klíčových knih, které spolu vedou plodnou diskuzi. Na konci loňského roku vyšly v nakladatelství Neklid dvě knihy, které zásadním způsobem rozšiřují tuzemské povědomí o možnostech sociálně-ekologické transformace. Navíc se vhodně doplňují, a proto má smysl číst je jednu po druhé.

První z nich nese název Imperiální způsob života a sepsali jí dva němečtí sociologové Ulrich Brand a Markus Wissen, druhou pak řecký ekologický ekonom Giorgos Kallis a jmenuje se Na obranu nerůstu. Znalost obou knih by měla patřit do základní intelektuální výbavy lidí, kteří přemýšlejí nad sociálně ekologickou transformací a řešením klimatické krize. A to i v případě, že s autory nesouhlasíte.

Stačí si otevřít ledničku, batoh nebo si jen prohlédnout kapsy a zkusit si zjistit, kdo vyrobil a odkud k nám přijely věci, které nosíme na sobě a denně spotřebováváme. Repro DR

Brand s Wissenem přinášejí koncept, který v mnohém překračuje nekonečnou debatu o tom, jestli pro změnu potřebujeme změnit systém nebo jednání lidí a jejich návyky. Tato debata se v klimatickém hnutí periodicky vrací a často vede k mnohým nedorozuměním a zbytečné řevnivosti.

Imperiální způsob života přináší jiný způsob, jak celou tuto diskuzi uchopit a posunout dál. Její základní teze zní, že celý náš život je závislý na různých vztazích, které je možné nazvat imperiálními.

Stačí si otevřít ledničku, batoh nebo si jen prohlédnout kapsy a zkusit si zjistit, kdo vyrobil a odkud k nám přijely věci, které nosíme na sobě a denně spotřebováváme. Jíst maso, jezdit autem nebo si často kupovat nové oblečení je totiž součástí kultury, ve které žijeme a kterou reklamními kampaněmi pohánějí korporace, které na našem způsobu života vydělávají.

Systém stanovuje mantinely pro naše chování, a my svým každodenním jednáním a našimi volbami udržujeme společnost, která je nastavena na ničení životního prostředí. Aby takový způsob života mohli někteří lidé vést, musí existovat někdo, kdo za směšně nízkou mzdu vytěží a zpracuje potřebné suroviny a posléze vyrobí věci určené k rychlé spotřebě, které někdo další dostane až k našim dveřím. Právě tuto závislost na životech druhých lidí a extenzivní těžbě surovin nazývají Brand s Wiessenem imperiálním způsobem života.

Konzumní život si tak můžeme dovolit vést jen na úkor jiných lidí, které většinou ani neznáme. Do popředí se tak dostává dilema z Balzacova románu Otec Goriot, kde uprchlý galejník Vautrin předestře před protagonistu dilema, zda by obětoval neznámého mandarínce z druhého konce planety, aby získal moc a prestižní společenské postavení. Bohaté společnosti toto dilema dnes řeší obětováním nám neznámých lidí.

Vymanit se z imperiálního způsobu života není snadné a nevede k němu ani změna individuálních voleb, ani proměna systému sama o sobě. Němečtí sociologové požadují hledání strategií, které na individuální úrovni proměňují naši životní perspektivu a současně mění politická pravidla. Ve zkratce se jedná o zakládání a podporování komunitních projektů, družstevních podniků nebo sdílení věcí, stejně jako budování hnutí, které promění pravidla a otevře prostor pro tento typ jednání.

A právě v kapitole, která by měla přinést řešení, Brandova a Wissenova knížka zůstává v abstraktní rovině. Její síla je v pronikavé analýze současné společnosti, nicméně člověk po jejím přečtení může jednoduše nabýt dojmu, že sice ví, v čem problém spočívá, ale moc neví co s ním dělat.

Právě proto doporučuji po dočtení ihned sáhnout po Kallisově knize Na obranu nerůstu, která vyšla ve stejnou dobu snad právě proto, aby přinesla nutné doplnění. Zatímco Brand s Wissenem přináší hutnou a mnohdy těžko stravitelnou analýzu, Kallisova knížka je sestavená z krátkých esejů, veřejných vystoupení a drobných úvah na čím dál oblíbenější téma nerůstu.

Kallis lehkým perem načrtává řešení, která jeho němečtí souputníci jen nakousávají. Jeho kniha je úvodem do základních pojmů a debat, které tvoří nerůstové přemýšlení o světě.

Nejživější polemiky Kallis vede se zástupci levice, často s marxisty, kteří prosazují pokračování růstu a jeho spravedlivější přerozdělení, případně se zastánci zeleného růstu. Repro DR

Nejsilnější kapitoly knihy zprostředkovávají debaty, které nerůstové myšlení vyvolává. A zdaleka se nejedná pouze o debaty s pravicovými obhájci statu quo. Naopak, ty nejživější polemiky Kallis vede se zástupci levice, často s marxisty, kteří prosazují pokračování růstu a jeho spravedlivější přerozdělení, případně se zastánci zeleného růstu.

Právě díky těmto polemikám vám kniha pomůže zpřehlednit současnou debatu o nerůstu a vymezí jeho místo mezi současnými intelektuálními proudy. Kniha trpí určitou nesourodostí, jelikož každý z textů byl psán pro jiný účel a vedle sebe se tak ocitají texty s různou úrovní promyšlenosti či složitosti jazyka.

Některé pojmy a jejich vysvětlení se v knize občas opakují. Nicméně je velmi vhodná jako úvod do tématu nerůstu a do určité míry odpovídá i na otázku co dělat. Anebo přinejmenším aspoň o čem v souvislosti se sociálně-ekologickou krizí přemýšlet.

Doporučit se dá i lidem, kteří nerůstu nevěří. Minimálně pomůže odbourat klasické stereotypy, které se k tomuto myšlenkovému směru vztahují. Například se po přečtení knihy už nezeptáte, zda nerůst znamená ekonomickou recesi.

Jako obvykle jsou silnou stránkou knih z Neklidu i texty, které vydání provázejí. Imperiální způsob života začíná autorskou předmluvou vydanou samotnými autory, která celou teorii aktualizuje o dění související s pandemií, končí pak skvělým doslovem Josefa Patočky, který Brandovu a Wissenovu analýzu aplikuje na prostředí České republiky.

V doslovu nám Josef Patočka vysvětluje, že Česká republika je svého druhu semiperiferií — tedy místem, které je dílem samo vykořisťováno a dílem se na vykořisťování dalších podílí. Překládá důležité myšlenky, jak v takovém prostoru nad imperiálním způsobem života přemýšlet. Doslov taky doplňuje některá další slabá místa knihy, když například poukazuje na fakt, že linie imperiálního způsobu života neprochází jen mezi globálním Severem a Jihem, ale také napříč všemi státy.

Podobně Kallisovu knihu uvozuje předmluva Evy Fraňkové, jedné z hlavních postav tuzemského nerůstového myšlení. I tato předmluva dává nerůst do kontextu současné České republiky a přibližuje tak celé téma k žité realitě českého čtenáře.

Obě knížky proto doporučuji všem, kteří se chtějí zorientovat v klíčových debatách o sociálně-ekologické transformaci a případně zjistit, že existují i jiné příběhy o současném světě, než které si běžně vyprávíme. Dá se z nich vycházet při úvahách, kam chceme směřovat a v jakém světě chceme žít.

Ulrich Brand, Markus Wissen: Imperiální způsob života. Neklid, Praha 2022, 350 stran. Giorgos Kallis: Na obranu nerůstu. Neklid, Praha 2022, 420 stran.

Diskuse
JP
February 26, 2023 v 12.27

Protože jsem onu (druhou) knihu nečetl, musím položit onu zmíněnou otázku: na základě jaké kouzelné formule by bylo možno vytvořit společnost nerůstu, aniž by to zároveň znamenalo ekonomickou recesi, nebo přinejmenším stagnaci?... Právě tohle je totiž otázka všech otázek.

Jisté je v každém případě jedno: moderní ekonomika je principiálně d y n a m i c k á ekonomika, kterou v žádném případě nelze vměstnat do kategorií a forem naturální, agrární produkce (byť by si mnozí aktivisté právě toto přáli).

A za druhé: moderní ekonomickou činnost není možno zprostředkovat (a řídit) prostřednictvím naturální směny, nýbrž pouze pomocí abstraktních měřítek respektive symbolů. Tedy peněz.

Máme zde tedy dynamickou společenskou produkci založenou na nepostradatelné funkci peněz; jak je tedy možno zorganizovat "nerůstovou", ale přitom dynamickou produkci, aby přitom ale nijak nerostlo množství peněz (které jako takové jsou v tržní ekonomice nutně zdrojem kapitálu, který ze své samotné podstaty směřuje k neustálé expanzi)?

Jak řečeno knihu jsem nečetl; ale a priori jsem dosti skeptický, že by v ní její autoři dokázali nějakou takovouto kouzelnou formuli dynamické, ale nerůstové ekonomiky objevit.