David Abram: Radikální politika vzduchu

Lukáš Senft

Co jiného je změna klimatu, než důsledek toho, že jsme zapomněli na posvátnost vzduchu, jež dýcháme? Tak začíná další díl podcastové série Screenshot s geofilozofem Davidem Abramem.

David Abram je kulturní ekolog a filozof, zakladatel a kreativní ředitel Aliance pro etiku divočiny. Je známý především díky své práci propojující filozofickou tradici fenomenologie s environmentálními a ekologickými tématy. Je autorem slovního spojení „více než lidský svět“, kterým označuje pozemskou přírodu a který se stal klíčovým výrazem jazyka environmentalních hnutí po celém světě. Grafika Screenshot

V kontextu klimatické krize čím dál intenzivněji hledáme způsoby, jak přehodnotit svůj vztah k přírodě a prostředí, jehož jsme součástí. Cítíme, že oddělení člověka jako samostatné jednotky od okolního světa, je fikcí. Byl to americký geofilozof David Abram, který svými myšlenkami rozčeřil navyklé způsoby přemýšlení. Ve vztahu člověka s “více než lidským světem” zdůrazňuje fenomén vzduchu a dechu jako matérie propojující veškeré planetární organismy. To s sebou nese řadu reálných implikací i pro každodenní svět, jak jej známe.

Myšlenkami Davida Abrama provází environmentální výzkumník Ľuboš Slovák, aby je pomohl projasnit českému posluchači.

Podcasty Screenshot III. série

Podcastová série Screenshot přináší to nejzajímavější z debat a diskusí Inspiračního fóra, zastavuje se u společenských fenoménů a pomáhá složit ucelenější obraz dnešního světa.

Každým dílem třetí série provází publicista a antropolog Lukáš Senft, který představí šestici nejinspirativnějších myslitelů a myslitelek současnosti.

Série startuje americkou filosofkou a legendou feminismu Judith Butler. Novému pohledu na svět práce se bude věnovat kanadský politolog Nick Srnicek, roli člověka v životě na planetě zase ekolog David Abram.

Nové díly najdete každou středu kromě Deníku Referendum také na webu www.inspiracniforum.cz/podcasty a v podcastových aplikacích Apple Podcast, Google Podcast a Spotify.

×