Pojišťovny končí s podporou uhlí, neřeší však plyn. Některé zaostávají úplně

Radek Kubala

Nová hodnotící zpráva kampaně Insure Our Future seznává, že pojišťovny stále častěji přestávají krýt uhelný byznys. Stále však ignorují hrozbu jiných fosilních paliv, jako jsou ropa a plyn. V České republice jsou pojišťovny liknavé.

Většina evropských pojišťoven již krytí zejména novým uhelným projektům neposkytuje. A právě evropské pojišťovny patří v mezinárodním srovnání k tahounům. Mnohé z nich ale stále ještě zajišťují existující projekty — nebo dělají výjimku v případě konkrétních uhelných společností. Koláž geralt, Pixabay

Pojišťovny po celém světě přestávají podporovat uhelný průmysl, pro který je tak stále těžší a nákladnější opatřit si pro své projekty krytí. Upozorňuje na to ve středu vydaná čtvrtá výroční hodnotící zpráva kampaně Insure Our Future (dříve Unfriend Coal), která přehledně shrnuje, jaká opatření na ochranu klimatu různé světové pojišťovny přijaly.

Za poslední čtyři roky omezilo či ukončilo pojišťování uhelných firem třiadvacet společností reprezentujících 12,9 % trhu s primárním pojištěním a 48,3 % trhu se zajištěním. Podle hodnotící zprávy, která poprvé vychází i v České republice, však pojišťovny nejednají dost účinně. Pokud by totiž pojišťovací byznys chtěl skutečně přispět k plnění mezinárodních klimatických cílů, musel by dávat ruce pryč od uhlí mnohem rychleji.

Kampaň Insure our Future letos také poprvé monitoruje i politiku pojišťoven směrem k dalším fosilním palivům — ropě a plynu. Upozorňuje, že nemá-li svět překročit fatální míru oteplení, pojišťovny musí přestat pomáhat i těžbě a spalování ropy a plynu.

To se týká i České republiky, kde se jako o náhradě za odstavené uhlí spekuluje právě o plynových elektrárnách. Jak ale dlouhodobě upozorňují vědci i ekologické organizace, přechod od uhlí k fosilnímu plynu by byl tragickou chybou.

Hodnotící zpráva také upozorňuje, že řada mezinárodních pojišťoven uhlí stále pojišťuje, a jeho úpadek tak zdržuje. Přitom pokud by pojišťovny přestaly podporovat uhlí, ale i ropu a plyn, mohly by tak podstatně urychlit přechod k nízkouhlíkové ekonomice.

Pojišťovny v České republice stále podporují uhlí

Většina evropských pojišťoven již krytí zejména novým uhelným projektům neposkytuje. A právě evropské pojišťovny patří v mezinárodním srovnání k tahounům. Mnohé z nich ale stále ještě zajišťují existující projekty — nebo dělají výjimku v případě konkrétních uhelných společností.

I v České republice tak stále působí řada pojišťoven, které svou politikou pomáhají udržovat uhelný průmysl nad hladinou. Kupříkladu italská Generali stále ještě podporuje český ČEZ i navzdory tomu, že záměr polostátního giganta spalovat uhlí až do čtyřicátých let není v souladu s cíli Pařížské dohody.

„Vztah finančních institucí ke klimatické krizi je něco, na co bychom se měli zaměřit i v České republice. I u nás působí pojišťovny a banky, které svou podporou uhelných či plynových projektů pomáhají pohánět klimatickou krizi a i my bychom po nich měli chtít, aby s tím přestaly - a pojišťovaly a investovaly raději do naší budoucnosti,” uvádí v tiskové zprávě česká organizace Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, která se nově hodlá roli finančního sektoru a pojišťoven v oblasti klimatu a energetiky začít věnovat.

Pojišťovny pak podle organizace Re-set mohou konec uhlí urychlit, a to i v případě, že uhelná komise v pátek rozhodne o příliš pozdním termínu konce uhlí. „Pokud český stát selže a schválí z pohledu klimatu příliš pozdní konec uhlí, pojišťovny mohou jeho selhání do jisté míry kompenzovat,“ uzavírá Re-set.