Přístí pátek zasedne uhelná komise, lidé svolávají demonstraci

Kryštof Říha

V pátek 4. prosince se bude rozhodovat o našem budoucím vztahu k hnědému uhlí. Aktivistky a aktivisté požadují, aby vláda hleděla primárně na fakta a až potom na zájmy zúčastněných skupin. Opačný postup ohrozí naši budoucnost.

Je na čase odhlédnout od zisku a představy nekonečného ekonomického růstů, který na planetě s konečnými zdroji beztak není možný, a začít hledět do budoucnosti, která je stále ještě možná. Foto FB Extinction Rebellion Česká republika

Termosky s čajem, pár stanů, deky a spacáky, víra v lepší zítřky. Už přes deset dní okupují aktivisté a aktivistky z hnutí Extinction Rebellion, Univerzity za klima, Fridays for Future a Limity jsme my Ministerstvo životního prostředí v pražských Vršovicích.

Příští pátek 4. prosince totiž zasedá Uhelná komise, tedy poradní orgán vlády, který byl zřízen v červenci minulého roku především pod tlakem středoškolských stávek za klima. Jeho cílem je podle stránek ministerstva průmyslu poskytnout vládě České republiky objektivní a v maximální možné míře konsensuální výstupy s ohledem na budoucí využití hnědého uhlí v zemi.

Komise má devatenáct členů a členek a předsedají jí právě ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a ministr průmyslu Karel Havlíček (nestr. za ANO). Na blížícím se jednání má komise rozhodnout o konečném datu českého uhelného phaseoutu. Na stole jsou tři termíny: 2033, 2038 a 2043.

O tom, že klimatická změna je fakt, se přesvědčujeme na každém kroku. Výkyvy počasí, tání ledovců, zvyšování hladin oceánů, sucho či požáry. Tyto extrémní jevy budou mít v budoucnu dalekosáhlé a celospolečenské důsledky. Rozvrat ekonomiky, masová migrace a hlad, to je svět, ke kterému míříme, pokud urychleně nešlápneme na brzdu.

Co budou znamenat lidská práva ve světě zmítaném válkami o vodu?

Havlíček již přesto avizoval, že bude hlasovat pro rok 2038. Richard Brabec zatím své stanovisko nezveřejnil a spíš mlží. Naprosto lehkovážné. A proto i přes nepříznivé počasí protestující od ministerstva vzkazují, že vytrvají až do zasedání komise.

Chceme-li naplnit závazky Pařížské klimatické dohody, je nutné ukončit výrobu elektřiny z uhlí nejpozději v roce 2031 a už rok před tím je nutné snížit celkové emise oxidu uhličitého na polovinu oproti roku 2018. Karel Havlíček často rád namítá, že je potřeba se dívat na fakta, a ne řídit se ideologií. Jenže přesně to by měl opakovat sám sobě. Podle tří nedávných nezávislých odborných studií společností BloombergNEF, Energynautics a NECP je možné přestat vyrábět elektřinu z uhlí již k roku 2030. Studie společnosti Ember ke stejnému datu dokonce počítá s možností odstavení všech uhelných elektráren i tepláren.

Právě na fakt, že všechny scénáře, s nimiž uhelná komise kalkuluje, jsou nedostačující a v rozporu se skutečnou starostí o budoucnost nás všech, aktivistky a aktivisté od ministerstva upozorňují. Plány komise počítají s tím, že by se první uhelné elektrárny začaly zavírat až kolem roku 2029. Zavírání těch nejšpinavějších elektráren jako jsou Počerady nebo Chvaletice musí začít hned.

Proto na pondělí 30. listopadu od 15:30 aktivistky a aktivisté svolávají demonstraci přímo před budovu ministerstva!

Konec uhlí je nevyhnutelný a musí být neprodlený. Pokud se Česká republika chce vyhnout drastičtějším opatřením v budoucnu. A stejně tak jako rychlý, musí být i spravedlivý. Transformace musí jít ruku v ruce s rozvojem regionů, dosud postižených těžbou a spalováním uhlí. Ruku v ruce s ochranou zaměstnanců a zaměstnankyň, s tvorbou nových zelených pracovních příležitostí.

Je třeba si uvědomit, že s koncem uhlí také zmizí mnoho zdravotních problémů a tisíce předčasných úmrtí ročně způsobených znečištěným ovzduším.

Organizátoři a organizátorky demonstrace také podotýkají, že vládní uhelná komise vznikla netransparentním způsobem. Lidé z dotčených regionů, kterých se odklon od uhlí dotkne nejvíce, jsou v komisi zastoupeni pouze třemi delegáty. V komisi nezasedají žádní zástupci či zástupkyně dotčených obcí, ani žádní zástupci zemědělců postižených suchem.

I přes původní slib ministra Brabce, že bude sestávat z odborníků, je nakonec komise složena hlavně z politiků a zástupců lobbistických skupin. Někteří členové mají dokonce osobní finanční zájem na co nejdelší těžbě uhlí, někteří dokonce popírají vliv člověka na změnu klimatu. V celé komisi je jen jeden vědec a jedna vědkyně. Ani jedna klimatoložka či klimatolog. Komise je navíc extrémně genderově nevyvážená.

Samotná legitimita komise je tak přinejmenším velmi slabá a je jasné, že pokud konečné rozhodnutí padne na rok 2038, či dokonce 2043, bude to pod tlakem fosilního průmyslu, pod nímž se páteř obou ministrů dlouhodobě ohýbá.

Je na čase odhlédnout od zisku a představy nekonečného ekonomického růstů, který na planetě s konečnými zdroji beztak není možný, a začít hledět do budoucnosti, která je stále ještě možná.

Na demonstraci se budou dodržovat aktuální hygienická opatření nařízená vládou, stejně jako se to děje po celou dobu okupace.