Rychlejší útlum uhlí je chytřejší a sociálně spravedlivější

Jiří Koželouh

Vládní Uhelná komise rozhoduje, zda skončit s výrobou elektřiny z uhlí k roku 2033 či 2038. Jeden z jejích členů, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, vysvětluje, proč je rok 2033 nejen ekologičtější, ale i ekonomičtější možností.

Peníze od EU na přechod od uhlí jsou k dispozici nyní. Později už možná nebudou. Foto GTM

Práce vládní Uhelné komise vrcholí a rozhodování o tom, jaké datum konce uhlí v Česku vládě doporučí, se blíží, může padnout už na příštím zasedání. V tuto chvíli jsou reálně ve hře roky 2033 a 2038. Jako zástupce ekologických organizací v této komisi se nepřekvapivě přikláním k roku 2033. Ale hlavním důvodem pro mě není ani tak to, že konec spalování uhlí v tomto roce se blíží vědeckým propočtům, které ukazují, že by vyspělé země měly s uhlím končit v roce 2031 (a rozvojové o pár let později), aby bylo možné splnit globální klimatické cíle.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Stejně důležitým je totiž hledisko energetické bezpečnosti, kterým se dříve zaštiťovali zastánci uhlí. Teď je to opačně. Zvyšuje se cena emisní povolenky (různé projekce očekávají různě velký růst v následujících letech) a zpřísňují se limity pro znečišťování ovzduší. Ani jedno příliš České republika neovlivní a pro uhelné zdroje je to zásadní komplikace. Z hlediska předběžné opatrnosti je bezpečnější volit jistější scénář a počítat s tím, že uhlí vydrží jen do roku 2033 a ne až 2038. Kalkulovat s výkonem a výrobou z uhlí, které nejspíš nebudou k dispozici (a nemít za ně náhradu) by způsobilo problémy se zajištěním energetických potřeb.

Také pro kraje, kde se těží a převážně spaluje uhlí, je jistější volit rychlejší scénář transformace a neriskovat, že uhlí skončí dříve, než bude naplánována transformace. Navíc peníze od EU na přechod od uhlí jsou k dispozici nyní a později už možná nebudou. Stejně tak je vůči zaměstnancům a zaměstnankyním v uhelném průmyslu ohleduplnější počítat se zánikem pracovních míst dříve a urgentně investovat do vzniku nových, zajištění rekvalifikací či důstojného přechodu do důchodu k roku 2033. Bylo by nezodpovědné počítat s pracovními místy až na dobu, kdy už vlivem trhu přestanou existovat.

Rychlejší útlum uhlí samozřejmě bude stát více peněz. Konkrétně bude potřeba více investovat, více čerpat dostupné peníze z fondů EU. Ale po tom přece všichni volají. Vyšší investice znamenají více zakázek i vznik nových firem, vyšší daňové příjmy státu, tvorbu pracovních míst, úspory za snížení nezaměstnanosti. Rychlejší útlum uhlí znamená i úsporu z nižších nákladů spojených s poškozováním zdraví.

Ve všech variantách scénářů, které má Uhelná komise na stole, je udržován instalovaný výkon uhelných elektráren mezi roky 2022 a 2029, a pak dochází k prudkému poklesu do roku 2030. Takový vývoj je nepravděpodobný. Rozumnější je plánovat postupné uzavírání uhelných elektráren během příštího desetiletí. Zejména, když scénáře počítají ještě v roce 2025 s ročním přebytkem (vývozem) elektřiny v objemu výroby jako má uhelná elektrárna Počerady.

Energetika všude kolem nás zažívá prudké změny. Trvat na starých poučkách, že uhlí přináší bezpečné zásobování energií a sociální jistoty pro zaměstnance a zaměstnankyně, by v této situaci bylo nezodpovědné. Uhelná komise a její předsedové, ministři Karel Havlíček a Richard Brabec, ovšem musí být zodpovědní. Zodpovědnost je třináctiletý plán na postupný útlum spalování uhlí.

Diskuse
AM
December 3, 2020 v 16.27
Místo uhlí plyn?

Přečetl jsem si se zájmem i rozhovor pana Koželouha pro Respekt

https://www.respekt.cz/rozhovor/uhli-bychom-se-mohli-zbavit-do-roku-2030-je-to-i-ekonomicky-vyhodne

Tam říká, že velké uhelné zdroje budou nejčastěji nahrazovány malými plynovými spalovnami. Mnoha malými. (Ty pak někdy v budoucnu přejdou ze zemního plynu na bioplyn, a tím se jaksi z vysoce emisních stanou čistými.)

Tvrdí to např. i Dana Drábová na SeznamZprávy.

Ostatně vidíme to už naprosto zřetelně v Kalifornii nebo Německu, kde odmítají jak uhlí, tak jádro, a nezbývá jim než obnovitelné zdroje doplnit právě fosilním plynem.

Že bude v budoucnu nahrazen bioplynem, tomu nemůže věřit ani pan Koželouh.

No nic,

plyn je mnohem čistější pokud se jedná o různé dodatkové karcinogeny a pevné mikročástice apod. než uhlí. To je fajn.

Ale obzvlášť (zkapalněný) frakovací plyn je ještě horší pokud jde o celkové emise CO2 a metanu než uhlí.

O žádném odklonu od fosilních paliv nemůže být řeč.

Z mého hansenovského pohledu je to celé fraška...

Docela přehledné shrnutí zde:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/konec-uhli-v-cesku-uhelna-komise-vari-z-vody-nema-vsechny-analyzy-132221

Bez nových jaderných bloků to prostě nepůjde, i kdybychom si tisíckrát přáli, aby jo.