„Tůně a mokřady, ne betonové přehrady.“ Ekologové žádali lepší péči o krajinu

Jan Kašpárek

Kolem pětadvaceti ekologických spolků uspořádalo v neděli demonstraci požadující důslednější řešení sucha a zbídačeného stavu české krajiny. Následného pochodu se v Praze účastnily řádově stovky lidí.

Prahou v neděli prošel pestrý průvod demonstrantů za změnu státní politiky vůči krajině. Foto Jan Kašpárek, DR

Prahou prošlo přes dvě stě lidí na manifestaci, již s titulem „Poslední kapka: společně za zdravou krajinu“ svolalo přes pětadvacet ekologických organizací. Akce upozornila na dlouhodobě nedostatečnou péči o českou krajinu. Tu kromě sucha gradujícího letos na jaře sužuje i intenzivní zemědělství, eroze půdy a nevhodné úpravy stávajících vodních zdrojů.

„Naše krajina na tom není dobře. Schopnost zadržet vodu je dnes poloviční oproti době před sto lety. Kvůli průmyslovému zemědělství, odvodnění půdy melioracemi, napřímení potoků a řek a nevhodnému hospodaření výrazně klesá kvalita půdy, ve které umírají důležité organismy.

Důsledkem jsou tři extrémní jevy, se kterými se Česká republika potýká: sucho, eroze a povodně. Nečinnost vlády je pro nás poslední kapkou!“ uvedla koalice pořádajících sdružení v pozvánce.

Na jejich výzvu se část Malostranského náměstí v neděli odpoledne zaplnila demonstranty vybavenými množstvím transparentů i vlajek. Úvodním projevům vévodila obecně ekologická témata v čele se suchem a potřebou důslednější péče o krajinu. Promluvily mimo jiné držitelky letošní ceny Josefa Vavrouška Eliška a Anna Vívarovy či jeden z organizátorů protestů proti těžbě štěrkopísku na Hodonínsku, Jan Škoda ze sdružení Za vodu pro lidi.

„Patříme k nejsušším oblastem v České republice, přesto se v katastru naší obce nachází pátý největší zdroj pitné vody, který napájí 140 tisíc lidí,“ shrnul příčiny svého snažení proti těžebnímu projektu, který podle kritiků místní zdroje vody závažně ohrozí. Škoda vyzval vládu, aby se problémem začala zabývat a zdůraznil, že ministerstvo životního prostředí k případné těžbě vydalo vstřícné stanovisko na základě studie, jež vychází z nesprávných podkladů.

Jakmile skončily projevy, demonstranti se vydali na pochod centrem Prahy kolem ministerstva průmyslu a obchodu až k sídlu rezortu zemědělství. Po cestě skandovali hesla jako „Havlíčkovy přesčasy — krajinu nám nespasí“, „Uhlí patří pod zem!“ či „Tůně a mokřady, ne betonové přehrady“ odkazující k plánům ministerstva zemědělství na výstavbu podle mnohých megalomanských a z velké části zbytečných vodních nádrží.

Česká republika se v posledních letech potýkala s takřka bezprecedentním suchem. Vyprahlost půdy v posledních měsících zmírnily deště, odborníci přesto varují, že se obtíže mohou velmi rychle vrátit.

Erodovaná půda rozložená mnohde do vyprahlých zemědělských lánů o rozloze desítek hektarů je navíc náchylná nejen k vysychání, ale v důsledku může také přispívat k riziku povodní. Situaci navíc zhorší postupující klimatická krize.