Poučení ze slovenského vývoje

Jakub Patočka

Zatímco do slovenského parlamentu vstupují fašisté, v Praze liberálové vymýšlejí, že by příštího prezidenta měl raději volit parlament a že by jím měl být Jaromír Jágr. Zopakuje se i konec demokracie jako fraška?

Můžeme to převalovat z jakékoli strany, ale nakonec stejně dospějeme k základní skutečnosti: víkendový výsledek slovenských voleb je strašlivou zprávou o totálně zpackaném československém pokusu o svobodu. Není to jen neštěstí Slováků; je to neštěstí nás všech, kteří jsme v roce 1989 prožívali revoluční štěstí z pádu komunismu.

Samozřejmě lze oprávněně argumentovat, že dědičným hříchem, na který od roku 1993 společně doplácíme, bylo už samo rozdělení Československa. Ono bylo státem, který měl velkolepou ustavující ideu — ostatně výročí jeho zakladatele si dnes připomínáme — a který díky všem svým pokusům o její uskutečnění, ať už během obou světových válek, či po celé meziválečné období, anebo pak v letech 1968, 1977 či 1989 imponoval všem humanisticky smýšlejícím lidem na celém světě. Naši předci byli humanisté a bojovníci.

Pokud se dnes v českých zemích i na Slovensku otevírá znovu debata o povaze vlastenectví, je třeba si ujasnit, že pro Čechy a Slováky nemůže spočívat v ničem jiném nežli v následování československých ideálů. „Smyslem českých dějin je usilovat o to, aby lidstvo bylo lepší,“ shrňme do tweetu obsah Masarykovy České otázky.

Řečeno jinak: Masaryk byl tím, čemu lidé, s nimiž není nutno v slušné společnosti diskutovat, dnes říkají „sluníčkář“. A k tomu doplňme zákonitý důsledek: jinak než jako „sluníčkář“ u nás ani na Slovensku být vlastencem dnes vůbec nejde.

Co se Slovenska týče, žádá si to ještě krapet vysvětlování. Čarokrásná země před sto lety existovala jako Horní Uhry a na jeho území vrcholilo brutální pomaďaršťování. Ustavení Slovenska jako politické součásti Československa byl Masarykův výmysl vyplývající z jeho znalosti aktuálních středoevropských debat a kontextů a také a snad především ze znalosti dějin a svých předchůdců.

Masaryk by měl být dnes za „tatíčka“ pokládán více na Slovensku nežli v českých zemích. I jméno Bratislava vymysleli Češi, v jeho etymologii je to vepsané; jest ostatně pozapomenuto, že nebohý Prešpurk či Pozsony se pár dní jmenoval vinou z řetězu utržené české osvícenské tvořivosti Wilsonov.

Ale podstatné také je, že Slovenské národní povstání jako stěžejní politická akce našeho bratrského národa je explicitním osvědčením věrnosti zakladatelským ideálům československého státu. A zde je na místě kárat Čechy: je hanbou, že v západních zemích původní vlasti se výročí Slovenského národního povstání jako státní svátek neslaví.

Jsou to „jen“ dějiny. Ale i sám fakt, jak málo o nich přemýšlíme, se promítl do strašlivého výsledku slovenských voleb. Je důsledkem naprostého zmatení pojmů, že se náckové mohou vydávat za obránce slovenských či evropských hodnot. Jak napsal v posledních Listech Václav Jamek: v realitě o nich jednak nic nevědí a jednak je vždycky jenom ničili.

Od Husáka ke Kotlebovi

Od nástupu Gustava Husáka k moci na počátku tak zvané normalizace ke vstupu fašisty Kotleby do slovenského parlamentu nevede zcela přímá cesta. Byla na ní samo sebou spousta křižovatek, kde jsme se mohli vydat jinudy, příznivější cestou. O rozdělení Československa jsme už mluvili: kdybychom bývali zůstali pohromadě, ani v jedné z obou polovin naší vlasti by to dnes horší být asi nemohlo.

Husákův nejstrašlivější hřích, atribut, který z něj činí politika horšího, než byl Klement Gottwald, a tudíž patrně nejhorší osobnost celých dějin československé politiky, spočívá v tom, že naučil Čechy a Slováky cynismu a předstírání jako základní strategii přežívání. Mluví-li Jan Tesař ve své studii „Zamlčená diagnóza“ o tom, že po nástupu Husáka k moci se na českém a slovenském národě uskutečnil strašlivý experiment v kolektivní psychologii, popisuje skutečnost v její odzbrojující nahotě.

Společenská smlouva Husákova Československa spočívala v tom, že pokřivíte-li sebe i své děti tak, abyste všichni předstírali, že souhlasíte s jeho opovrženíhodným okupačním loutkovým režimem, jako by byl výrazem socialismu a demokracie, nic zlého se vám nestane. Málo na tom mění, že v rámci takovéto základní pokřivenosti se prostor ponechával ještě k lecčemu, dokonce i k jistému typu odvahy.

Ale k podstatě bylo možno mířit jen v principiální opozici k režimu. V tom byla pravda všech rozdrcených komunistů, kteří odmítli odvolat svou věrnost ideálům roku 1968, i všech ostatních idealistů, jako byli Jan Patočka či Václav Havel, ba i Václav Benda, kteří přinejmenším po dobu trvání komunistického režimu přiznávali všem svým socialisticky smýšlejícím souputníkům stejný podíl na sdílené pluralitní pravdě opozičního prostředí jako sobě. Nikdo ostatně tehdy ještě nemohl vědět, zda se prostor svobody u nás nebude jednou znovu rozšiřovat spíše na socialistickém základě, nežli na půdorysu bezbřehého z řetězu utrženého kapitalismu, což si vlastně vůbec nikdo nepředstavoval, takřka nikdo nepřál, ale což se nakonec stalo.

Husák nicméně dokázal dosáhnout toho, že alternativa k jeho režimu, složená z lidí, kteří byli věrní původním československým ideálům, jako politický projekt přestala po velkou většinu normalizace existovat. Sedmdesátá léta byla strašná. A o způsobech, jimiž se drtily pokusy o opozici v jejich první polovině, víme stále velmi a nepatřičně málo. Charta 77 pak vznikla jako morální, humanistický protest, v němž šlo více o to zachovat si tvář před dějinami než o to vybudovat politickou alternativu.

V roce 1968 disponovalo radikálně demokratické křídlo Šabatových a Literových komunistů deseti tisíci lidmi po celé republice, chartistů o deset let později bylo už jen pár stovek. Strukturu sahající do malých měst nevytvořili. Tam všude se místní elity Čechů a Slováku naučily přežívat předstíráním.

V listopadu 1989 chviličku vládlo svobodomyslné, svobodymilovné, avšak politicky nekompetentní, na převzetí moci nepřipravené, disidentské centrum. Velmi rychle tak vzniklo politické vakuum.

Do něj vstoupili Klaus a Mečiar. Vzali si moc, která prostě zůstala ležet na zemi. Oba bez znalostí dějin, bez státnických dispozic, ale mocibažní a s vědomím, že moc v tehdejší nově zrozené české a slovenské demokracii ležela nikoli v centru, nýbrž na opomíjené periferii, kterou Husák naučil přežívat předstíráním. Tuto metodu politické existence oba povýšili z trpěné úskočné taktiky na základní občanskou ctnost.

Pak už to šlo skopce ráz naráz: velkolepé rozkrádání státu a ochromování jeho základních funkcí pod etiketou obnovy kapitalismu, o niž v roce 1989 prakticky nikdo nestál. Mocné finanční síly nastupující ekonomické globalizace tehdy prakticky nebylo jak zastavit bez schopností a sil odstavených radikálních demokratů roku 1968. Vznikl mafiánský kapitalismus, v němž je na prodej všechno, včetně politických rozhodnutí.

V čím dál tím větším množství lidí se stupňuje čím dál tím větší frustrace z fatálně nespravedlivých poměrů, které tu vznikly. Ona frustrace se promítá do čím dál četnějších a divočejších záchvatů kolektivní iracionality, jako je současné protiuprchlické třeštění či — s ním související — výsledek slovenských voleb.

Češi i Slováci jsou radikálně sociálně-demokratické národy. Kdyby tu existovala československá sociálně demokratická strana, která by

 • razantně progresivně danila,
 • nikdy nedopustila hromadění nemravně nadbytečných prostředků a politického vlivu oligarchií,
 • zásadně přiškrtila nelegitimní transfer prostředků od zdejších dceřiných společností do zahraničí;
 • bydlení
 • pracovních příležitostí v malých a středních firmách
 • síly a svobody občanské společnosti
 • vzdělávání, mj. k demokratismu a evropanství, což jsou naše vlastní prapůvodní hodnoty
 • plurality, nezávislosti a kvality médií
 • velkorysého veřejného zdravotnictví
 • ochrany přírody
 • a živé kultury

To by se příznivě projevilo na ledasčem, mimo jiné i na kvalitě českého a slovenského hokeje. U něj se nyní zastavíme: a to z toho důvodu, že posledním zběsilým nápadem pražských příslušníků jakýchs takýs elit, kteří před časem vymysleli, že v jádru dosti reakční česko-rakouský šlechtic by se dal Čechům prodat v přestrojení za pankáče, je idea kandidovat na Pražský hrad Jaromíra Jágra.

Poznámka o státu a o hokeji

Jako obvykle zametení pražští liberálové, jsouce nespokojeni s tím, jak lidé volí, vymýšlejí bezděčně autoritářské obezličky, jak je donutit volit lépe. Tomáše Němečka tak napadalo, že by se k lepšímu prezidentovi bylo možno dopracovat znova skrz parlament. Nemůže-li vyměnit lid, s nímž je tuze nespokojený, chce mu tedy aspoň odejmout volební právo. Tak vypadá korunní idea pražského liberála, modelu 2016. Ale nestane se to: lid se prostě nedá vyměnit.

Ondřeje Štindla zase napadlo, že by se lidem snad ještě lépe než všemi mastmi mazaný a všemi předchozími Štindlovými a Němečkovými nápady přistvořený Miloš Zeman dal marketingovými metodami prodat někdo jiný. Pochybnou poctu Štindl prokázal Jaromíru Jágrovi, který je podle mého mínění druhým nejlepším hokejistou — po Bobbym Orrovi — všech dob.

A tak si tedy chvíli povídejme o hokeji. V roce 1976 Bobbym Orrem vedená Kanada utrpěla jedinou porážku jeho krátké reprezentační kariéry právě s Československem, v jehož dresu zářil a za něž tehdy skóroval Jágrův mentor Milan Nový. Když pak Kanaďané vyhráli tento první ročník Kanadského poháru, v jehož finále hráli právě s Československem, a nikoli — k všeobecnému překvapení — se Sovětským svazem, hráči obou reprezentací si vyměnili dresy.

Československo byl nejen politický, ale také kulturní pojem. Každý raději prohrával s Čechoslováky než se Sověty a také nad nimi raději vítězil: skýtalo to mnohem větší prostor pro gentlemanství. Sovětsky socialistické Československo bylo v mnoha ohledech strašné, nicméně v lecčems prostě pracovalo se svými dobrými dřívějšími tradicemi: a tak z hokeje učinilo jednu ze státních výkladních skříní.

Kde byl průmysl, často mohly děti hrát hokej: v Pardubicích byla Tesla, v Litvínově Chemické závody, v Kladně Poldi, čili ocelárny tak jako ve Vítkovicích, v Gottwaldově se i za Husáka šily boty, a jelikož se chodilo na vojnu, v Jihlavě a v Trenčíně hrály Dukly, v Českých Budějovicích byl Motor, v Plzni zase Škoda, v Brně aspoň Zetor; jen v Praze hrála všeobjímající Sparta a v Bratislavě Slovan.

Hrál se hokej a hrál se dobře. Poldi Kladno po úspěchu Čechoslováků na Kanadském poháru 1976 přijela na pozvání do Kanady a během turné tam mimo jiné zdrtila Toronto Maple Leafs.

O pokřivenosti tehdejší společnosti jsme mluvili. Ale schopnost státu stanovovat si cíle i v takových oblastech, jako je sport, a potom jich i dosahovat je jedním z měřítek jeho funkčnosti.

Tak je stav českého hokeje dnes obrazem české společnosti, jako je slovenský hokej obrazem slovenské; finský finské a švédský švédské. Naše dva zbytkové státy původního Československa nemají dnes schopnost a sílu zorganizovat se tak, aby poskytly talentům podporu, zázemí a inspiraci, jež by umožňovaly v duchu specifických národních škol rozvíjet sport, který pokládáme podobně jako Kanaďané, Rusové či oba skandinávské národy za svůj.

Když se kanadské týmy potkávaly s československými produkty socialistické hokejové výchovy, jež navíc mohly těžit z otevřenosti nové doby, na přelomu století, většinou odcházely poraženy. Dnes naopak Slováci i Češi v nastupující generaci při konfrontacích s Kanaďany, Američany, Finy i Švédy evidentně zaostávají.

Není to vina hráčů, dětí a jejich rodičů. Je to odpovědnost států, které pozbyly schopnost zastupovat společné preference, dbát o sociální soudržnost a provádět koncepční práci. Ta se právě mimo jiné projevuje tím, že se všechno dostatečně daní, aby bylo dost prostředků na vymoženosti, jako je důkladné vyhledávání a výchova hokejových talentů.

Stav sportu je obrazem společnosti. Špičkoví tenisté tu provozují daňové úniky, aniž by se tomu věnovala větší pozornost. Na druhé straně fenomenální basketbalový manažer Jiří Hamza musel utéct před korupcí do biatlonu, v němž z okrajového sportu pomohl učinit náhradní národní pýchu.

Jeho příběh by sám o sobě mohl mluvit za vše. Leč nemáme média, která by jej dokázala odvyprávět... Nemáme ostatně ani média, která by dokázala dopovědět do konce příběh korupce reprezentačního trenéra Vladimíra Růžičky: jež sám je ale nejméně natolik obrazem poměrů jako jeho osobního selhání.

Takže zpět k Štindlovu nápadu: Jaromír Jágr zatím neprokázal ani jednu vlastnost, která by ho opravňovala být dobrým prezidentem. Klub, který vlastní a který před méně než čtyřiceti lety porazil Toronto Maple Leafs, hraje druhou českou ligu a v ní má co dělat s Ústím nad Labem.

Až se Jágr stane šéfem českého hokeje a přivede ho do stavu, v němž bude prost korupce a zase se bude schopen měřit s nejlepšími, pak se bavme o jeho možné kandidatuře. Dosud přece žádný organizační ani politický výkon mimo led nepředvedl.

Co je to tedy za pošetilé hledání mesiášů místo snahy pochopit, kde se stala ona fatální chyba, že lidé přestali brát příslušníky pražské liberální elity vážně? A není to třeba proto, že o tom, jak se lidem u nás žije, vědí méně nežli Miloš Zeman?

Renesance českého ani slovenského hokeje není představitelná bez základní změny našeho vztahu k vlastním státům. Mají-li prospívat, musí se vrátit ke svým ustavujícím, republikánským československým hodnotám.

V čem, milí vlastenci, spočívaly? Podívejme se, jak to dělal Masaryk: bral bohatým, dával chudým, hledal cesty ke snižování sociálních rozdílů, pečoval o vzdělanost, kulturu, práva žen a jiných znevýhodněných skupin, miloval vzdělání, kulturu a přírodu, zastával se menšin pronásledovaných předsudky, vítal uprchlíky.

Slovenské volby skončily takovým strašlivým fiaskem proto, že jsme se ocitli na scestí; přestali jsme pokládat československá humanitně-demokratická východiska za osu našeho státního myšlení. Nepoučíme-li se z toho, jsou české země příští na řadě.

  Diskuse
  S článkem vcelku souhlasím.

  Jen bych se zastal Tomáše Němečka, myslím, že ten odsudek, že chce lidu odejmout volební právo, je účelově přestřelený.
  Je přece známo, že v nejvyspělejších společnostech je vždy dobře nastavena mocenská vyváženost, systém brzd a protivah jednotlivých složek moci.
  V tomto směru byla česká ústava a z ní vyplývající ústavní pořádky před zavedením přímé volby mnohem lepší.
  Nicméně co se stalo, nedá se odestát.
  To je taky pravda.
  JN
  March 7, 2016 v 13.02
  "... tím, čemu lidé, s nimiž není nutno v slušné společnosti diskutovat, dnes říkají 'sluníčkář'."
  Pane Patočko, vona Vám tu vzniká domobrana (nad podílem sluníčkářů na jejím vzniku se odmítáte zamyslet), ale Vy o mně budete tvrdit, že se mnou není nutno ve slušné společnosti diskutovat!!!
  Vidím, že máte naprosto stejné cíle jako prezident Zeman: Co nejvíce rozeštvat společnost!
  DR trpí stejnou arogancí a stejnou "neomylností" jako "gentleman" Zeman.
  JN
  já bych Masaryka v žádném případě sluníčkářem nenazval, i když jistý podíl na vzniku domobrany (jako reakce na svoji politiku) měl také.
  March 7, 2016 v 17.06
  Chtělo by to trochu velkorysosti
  Zatímco všude kolem nás nastupuje nacionalismus a autoritářství, šéfredaktor DR řeší své malicherné spory s liberálními novináři a hokej. Ondřej Štindl jistě ví, že Jágr se presidentem nestane, stejně jako Tomáš Němeček ví, že přímou volbu presidenta nejde jen tak zrušit.

  Smysl pro humor od Jakuba Patočky čekat nelze, ale trochu velkorysejší pohled snad ano. Nacionalistickou pravici v Evropě může zastavit jen aliance liberální levice a liberálů, jako se to zatím daří ve Francii. Doufejme, že nám to dojde dřív než bude pozdě.
  IH
  March 7, 2016 v 19.28
  Volební akt jako obecné zbavení se odpovědnosti
  Nevím, zda se na výsledky parlamentních voleb na Slovensku nedíváme přes příliš černé brýle. Také u nás a leckde v Evropě (a ovšem i dál) mohou dopadnout příští volby podobně nehezky, nebo taky ještě hůř. Navíc nebývá od věci vyčkat nějakou chvíli s hodnoceními, zvolení mohou všelijak překvapit (Kiska vs. Zeman, Babiš vs. Okamura přece jen taky). Také je nám třeba určité pokory vůči dni, jenž je jakousi soudobou obdobou saturnálií, kdy je pánem volič, resp. suma voličů.
  Zároveň si uvědomme aspoň tři roviny problému. První nastolil Jakub Patočka. Ano, naše dějiny, jistě i "normalizace" a Husák, určitě také ODS s Klausem, přispěly všelijak k nastavení poměrů, za nichž zrovna nevítězí dospělé variace Mirka Dušína (známe ještě všichni, ne?).
  V druhé rovině problému se ovšem musíme utkat se skutečností, že opravdu nejsme nějakým ostrovem, či souostrovím s monopolem na špatný čuch na politiky a "blbou náladu". Takže asi nepůjde o cosi až tak úzce specifického. Prostě se smiřme s tím, že moderní lidé se jaksi dobře volit odnaučili. Nebylo by to nic až tak divného. Je zajisté představitelné, že v případě určitého konkrétního vývoje a zanedbání ztratí většina národa "plaveckou gramotnost", a podobně tomu může být i se schopností vybírat adekvátní reprezentanty.
  No, ve třetí rovině bychom mohli také nahlédnout, že 20. století bylo dost "velkej průšvih" na to, abychom mohli vyvinit časově související zavedení všeobecného volebního práva.
  O všech naznačených zdrojích "naší současné krize" je třeba přemýšlet, a to bez povýšenosti, ale taktéž bez levné sžíravé skepse vůči demokracii. Zpět to zajisté nepůjde, beze změn jakbysmet, takže holt jedině dopředu. Ano, náš politický a volební systém, ač ho leckdo dává za vzor (a jiní jej nenávidí) asi potřebuje nějakou tu detabuizaci a demytizaci. Bude to muset být i s lidmi, kteří dostali specifické vychování a průpravu v hru tvrdícím ekonomickém systému. Musíme porozumět, co voliči svou demonstrací sledují. Jenom "zlobí" či rozdávají zlomyslná zadání? Nebo hlavně ztratili schopnost adekvátního úsudku (jako při mnohé volbě estetické povahy)? Mají opinion makeři ještě nějakou zodpovědnost? Nebo má být volební klání dobré akorát tak k odfouknutí páry, zároveň k oslabení schopnosti veřejné kontroly a v důsledku k ospravedňování sobectví?
  MP
  March 7, 2016 v 21.59
  P. Nusharte,
  kdo vám co dělá a jak vám kdo ubližuje?

  A proč se hlásíte k používání pojmu "sluníčkář"?
  March 7, 2016 v 22.13
  Kde se stala ta fatální chyba?
  Jakub Patočka se ptá: "kde se stala ona fatální chyba, že lidé přestali brát příslušníky pražské liberální elity vážně?"

  Logicky se nabízí analogická otázka "kde se stala ona fatální chyba, že lidé příslušníky levicové inelektuální elity ani nezačali brát vážně"?

  Uznávám, že ta otázka je nadměrně zlomyslná a asi neférová. Ale ta Patočkova není? A proč?
  JN
  March 8, 2016 v 1.47
  Děkuji, pane Plevo, za Váš zájem,
  rád Vám to vysvětlím. Domnívám se, že pokud už se slovo "sluníčkář" stalo součástí veřejného diskursu, mohu toto slovo používat k označení čehokoliv a kohokoliv, kdo se mi tak jeví. To slovo se prostě stalo veřejným majetkem, jazykovou materií, umožňující mi výstižněji formulovat své dojmy, pocity a myšlenky. Pan Patočka však autoritativně rozhodl, že použití tohoto slova v určitém (jemu nepříjemném) kontextu vyřazuje mluvčího ze slušné společnosti. Nejde tedy zdaleka jen o mě, ale o všechny, kteří by toto slovo v tomto kontextu k vyjádření svých myšlenek chtěli použít.

  Jde tedy o paušální označení velké skupiny lidí za neslušné na základě jejich názoru, přesvědčení nebo způsobu jazykového vyjádření. Pan Patočka si prostě přivlastnil patent na "správné" vyjadřování, prostřednictvím něhož se snaží ve společnosti potlačovat jemu nepříjemný názor tím, že všechny jeho nositele takto dehonestuje.

  Cílem takového jednání (mám na mysli i celkové převládající zaměření DR) pochopitelně nemůže být například pomoc uprchlíkům nebo prevence násilí. Toto jednání (ponižování a urážení) totiž žádného odpůrce uprchlíků ke změně stanoviska nepřesvědčí, naopak podněcuje vůči uprchlíkům další odpor, dále vyhrocuje ve společnosti spor, a to případně až do krajnosti, hrozící přerůst v násilí. Pokud tedy pan Patočka deklaruje jako svůj cíl zachování EU a pomoc uprchlíkům, v zájmu takto deklarovaného cíle ve skutečnosti nejedná, naopak jedná ve shodě s cíli prezidentovými.

  Máme už v minulosti zkušenost s "Klauzemanovou habaďůrou", kdy se tito dva pánové tvářili jako nesmiřitelní nepřátelé, a pak se ukázalo, že oba hrají od začátku za sbornou. Nedomnívám se, že by to byl přesně tento případ, ale mohu se mýlit.
  LV
  March 8, 2016 v 17.16
  Poučení ze Slovenského vývoje?
  Ekonomický růst 45% za deset let. Nejlepší výsledek v Evropě nestačí když máte
  12% nezaměstnaných a veliký gradiet HDP.
  HDP Bratislavy na hlavu (parita) je vyšší než HDP Prahy.
  HDP (na hlavu/parita) západního Slovenkska je zhruba na úrovni českých zemí
  HDP(na hlavu/parita) středního Slovenska je na úrovni našich severních Čech.
  HDP (na hlavu/parita) východního Slovenska je na úrovni bohatších částí Rumunska.
  PK
  March 8, 2016 v 21.11
  S tím Jágrem

  je to přece bohapustá ironie - a to čím víc se Ondřej Štindl dušuje, že to myslí vážně.
  Je to jasné ani ne tak každému, kdo si ten článek přečte, ale hlavně každému, kdo Štindla trochu zná. Já dodnes vzpomínám, jak jsem na začátku devadesátek poslouchal každý týden na pražském "Rádiu 1" jeho "Alternativní diskotéku Strašidelný zámek", ve které smrtelně vážným hlasem uváděl ty nejhorší hudební "srágory" (avšak komerčně většinou velmi úspěšné) hlavního proudu pop music, nebo i pokleslého rocku, coby "alternativní", "hledačské", "progresivní", "nekonvenční" atd.
  Pamatuji si, jak jsem se tomu tehdy upřímně nasmál.

  S tím Jágrem je to úplně stejné. Samozřejmě, Štindlova ironie není provoplánová, a uvádí s potěšením spoustů "argumentů" hovořících pro Jágra coby vhodného kandidáta na Hrad. Ovšem vážně s ním polemizovat je totálním nepochopením.
  PK
  March 8, 2016 v 21.16
  A řekněme si otevřeně
  Když může být prezidentem Zeman, tak proč ne Jágr? Zhoršení by to určitě nebylo.
  MK
  March 8, 2016 v 23.57
  Pane Nusharte
  Součástí veřejné diskuse se, bohům žel, staly i takové výrazy jako "kokot" a "čurák" (věřím, že toto použití těchto výrazů nebude redakcí hodnoceno jako porušení kodexu). Pokud bych do vašeho příspěvku dosadil některý z těchto výrazů, argumentačně by se na něm vůbec nic nezměnilo. Souhlasíte se svou argumentací i v případě těchto slov?

  Ještě dodávám, že výraz "sluníčkář" považuji za pro debatu ještě zhoubnější, než ty mnou uvedené. To jsou univerzální urážky, které je snadné ignorovat. Ale "sluníčkář" má přeci jen jistou definici. Pokud se takto oslovený proti výrazu neohradí, může to působit, jako by ji legitimizoval (nemá výhrady). Pokud ano, udělá ze sebe hlupáka tím, že reaguje.
  JN
  March 9, 2016 v 0.57
  Pane Michaeli Kolaříku, slovo "sluníčkář" opravdu není synonymum ke slovu "čurák".
  Slovem "sluníčkář" bych označil člověka, který (nekriticky či naivně) podporuje imigraci, bez ohledu na negativní jevy, které taková nekritická podpora imigrace může vyvolávat a které mohou postihnout samotné imigranty, nemigrující obyvatelstvo ve zdrojové zemi i původní obyvatelstvo v cílové zemi.

  Pro názornost si zkuste dosadit slovo "čurák" místo slova "sluníčkář" například v textu Jakuba Patočky:
  "Masaryk byl tím, čemu lidé, s nimiž není nutno v slušné společnosti diskutovat, dnes říkají „sluníčkář“. A k tomu doplňme zákonitý důsledek: jinak než jako „sluníčkář“ u nás ani na Slovensku být vlastencem dnes vůbec nejde."
  Domníváte se, že Jakub Patočka chtěl opravdu říci, že Masaryk byl čurák?
  JS
  March 9, 2016 v 8.25
  panu Nushartovi
  "Slovem "sluníčkář" bych označil člověka, který (nekriticky či naivně) podporuje imigraci, bez ohledu na negativní jevy"

  I když s tím slovem nemám nejmenší problém, právě jste dodal dobrý argument, proč ho nepoužít.

  Já nikoho podle této vaší definice neznám. Migrace totiž už probíhá, to není jev, který si někdo přeje. V té diskusi spíš jde o to, jak nejlépe zabránit utrpení lidí. Pokud někdo vyhodnocuje hypotetickou hrozbu terorismu jako horší než humanitární krizi, která momentálně probíhá třeba v Řecku nebo Calais, je to jeho věc, ale s racionalitou to nemá moc společného.
  JP
  March 9, 2016 v 10.07
  pravicová versus levicová elita
  Pane Kubičko,

  děkuji Vám za vtipnou otázku. Rozdíl je právě v tom počátečním stavu, který sám popisujete. Pražská či českomoravská liberální elita začínala v nových poměrech po roce 1989 v postavení, v němž vážně brána byla. Držela kulturní hegemonii, jejímž výrazem byly opakované politické většiny vpravo od středu a také soustavná defenizíva sociálních demokratů, a to i tehdy, když byli ve vládě.

  Vinou svých chyb o svou hegemonii liberální elita přišla. K oněm chybám patří právě dokonalá odtrženost od reality sociálně slabších segmentů -- převážně mimopražského -- obyvatelstva. Nová levice, tedy intelektuální proudy, jejichž odrazem v politice jsou lidé jako Sanders, Corbyn, Podemos, Syriza etc... -- zatím kulturní hegemonii v české společnosti nemá. Snad k ní míří. A snad nebude chyby, jichž se dopouštěl pražský liberální salon, opakovat.
  JN
  March 9, 2016 v 10.21
  Pane Samohýle, ačkoliv má osobní interpretace významu slova "sluníčkář"
  může někomu způsobovat určitý diskomfort, domnívám se, že je to právě naopak důvod, abychom o významu tohoto slova i o těch případných negativních jevech (jako je třeba humanitární krize v Řecku nebo v Calais), na jejichž vyvolávání se podle mého názoru právě nekritická podpora imigrace také podílí, ... že je to tedy důvod, abychom o tom diskutovali, nikoliv abychom slovo "sluníčkář" nepoužívali či zakazovali a (humanitární) problémy abychom takto zametali pod koberec.

  Slovo "sluníčkář" charakterizuje určitý postoj k těmto problémům a debata o tom, zda tento postoj ty problémy pomáhá řešit nebo je současně také i způsobuje, tato debata je zcela legitimní, i když může být pro někoho nepříjemná.
  PK
  March 9, 2016 v 10.30
  Pane Nusharte
  Slovo "sluníčkář" bylo od začátku vymyšleno a myšleno a jako nadávka. Stejne jako slovo "pravdoláskař", které bylo právě slovem "sluníčkář" nahrazeno.

  Je samozřejmě možné, aby ti, kteří takto byli označeni, se k tomu slovu hrdě hlásili, aby ukázali, že se ho nebojí.

  Ale přece nemůžete opravdu chtít o nadávkách vážně "diskutovat".
  JN
  March 9, 2016 v 10.35
  Jakubu Patočkovi – levicová elita
  Hrozdá rýba

  LIDÉ nebl..BDĚTE!
  Hepčííí!!!
  Zas nás čekaj zítřky
  le...pčííí!!!

  Stačí věřit na blbost,
  té bylo, je a bude dost!
  MP
  March 9, 2016 v 12.13
  Jakubovi Patočkovi
  Pokud rozumím dobře výrazu "liberální elita", pak bych si dovolil upřesnění. Opravdu byla po roce 1989 v postavení, kdy by byla brána vážně -- kdyby se sama měla odvahu vážně brát.
  Nemám řád slovo " elita", mimo populistické (ur-fašistické řečeno s Ecem) entielitářské diskursy je příliš mnohoznačné a více zatemňuje než objasňuje, ale v prvé řadě -- liberální elita by se v roce 1990 nenechala vehnat do situace,vody zkoušela být "českomoravská" místo československá.
  JN
  March 9, 2016 v 12.14
  Pane Kolaříku (z Mnichova), já jsem diskusi o významu tohoto slova neinicioval.
  Domnívám se ale, že ten interpretační rozptyl významu slova "sluníčkář" je širší. Je běžně používáno v neutrálním významu k označení typu postoje k migrační krizi.
  (Příklad: Mluvil o svém vývoji od sluníčkáře k realistovi. Byl v džungli v Calais, v Řecku, ...: "Zpočátku jsem byl na pozici sluníčkářů. Ne že bych držel transparent ..." - krajskelisty.cz/praha...)

  Pokud to tedy někdo chápe pouze jako nadávku, řekl bych, že jde trochu o vztahovačnost.
  To slovo existovalo a používalo se už dávno před migrační krizí a mělo význam velmi pozitivního a lehce naivního člověka, který při svém všeobecně pozitivním přístupu k okolí může opomíjet i své vlastní vnitřní negativní pocity (jednalo se tedy o víceméně kladné hodnocení byť třeba trochu vnitřně problematického člověka).

  Já jsem ale neinicioval debatu o významu toho slova (to udělal pan Michael Kolařík), já jsem se pouze ohradil proti tomu, aby pan Patočka vykazoval ze slušné společnosti ty, kteří to slovo použijí k označení z jejich hlediska nerealistického postoje k migrační krizi.

  Říkáte, že slovo "pravdoláskař" bylo nahrazeno slovem "sluníčkář". Úplně bych s tím nesouhlasil. Rozhodně se nebudu cítit uražen, ať budu nazván kterýmkoliv z těchto dvou slov. V případě "pravdoláskaře" a toho původního (výše uvedeného) významu slova "sluníčkář" se s tím označením budu i do velké míry ztotožňovat, v případě toho novějšího významu slova "sluníčkář" (vážícího se pouze k migrační krizi) to budu považovat za chybné označení, kterého se mi ovšem čas od času z té druhé ("xenofobní a fašistické") strany názorové barikády může dostat. Zde na DR pochopitelně nikdy, zde budu spíše označován za fašistu a xenofoba (doufám, že to ustojím a nebudu za ty nadávky pro změnu zase já tyto humanisticky zaměřené sluníčkáře vykazovat ze slušné společnosti).
  March 9, 2016 v 14.36
  Vážený pane Patočko,
  děkuji Vám za reakci, které si velmi cením, také proto, že v diskusích reagujete zřídka.

  Bohužel teď na promyšlenější odpověď nemám čas, ale nicméně:

  Vím, co myslíte tou někdejší kulturní hegemonií řekněme pravicově liberální. Sám jsem se s ní v okruhu svých známých střetával, protože jsem po rozpadu OF postupně volil OH, ČSSD, Zelené a zase ČSSD a bylo dost obtížné to v mém blízkém okruhu vysvětlovat aniž bych byl považován za nějak politicky či duševně úchylného. To už je minulost.

  Za chybu bych považoval, kdyby se nová levice chovala podobně intolerantně a uchylovala se do úzkého názorvého ghetta. To je chyba, kterou by levice neměla opakovat,

  Největším problémem české mediální sféry není ani Respekt ani ty zbytky liberálních novinářů, kteří utekli z Babišova přímého vlivu. Němeček se Štindlem se ostatně mezi sebou ani neshodnou http://echo24.cz/a/idFde/zluc-a-averze-tohohle-gina-do-lahve-nenacpeme

  Ty dva texty nejsou nijak závažné a typické, Němečkův je jakýsi myšlenkový experiment, Štindlův byl prostě žert, jak píše pan Kolařík. Oba novináři patří k těm lepšímu u nás.

  Aliance levice s liberály, o které mluvím, je nezbytná, jinak nás národovectví levé i pravé převálcuje. Vyčítat si, kdo to historicky zavinil, nám nepomůže.
  PM
  March 9, 2016 v 14.36
  Tak vidíte pane Patočko
  měl jste v úmyslu zpřístupnit zdroje důvodů možných obav z procesu fašizace Československého prostoru, a neuspěl jste ani doma. Hádáme se tu jak u Neffů.
  Možná že se tak stalo následkem státotvorného záměru použít dobového obyčeje - maximalizace pozornosti osedláním fascinujícího masového fenoménu.
  A tak nezbývá než se přidat ......aby jste věděl současný hokej je natolik zglobalizován, že zaměstnanci Sparty i Toronta MLa Křídel Sovětů jsou indiferentní multikulti, a MS je reliktem minulého století.
  Za jasnou a opěrnou analýzu podstaty zdejší společenské konfuze ale nezbývá než poděkovat.......bych vážně dodal.
  JN
  March 9, 2016 v 16.25
  Dobrá, navrhněte tedy náhradu za slovo "sluníčkář,
  pokud ho považujete za nadávku. Pro dobro diskuse budu náhradu za toto slovo rád používat.
  March 9, 2016 v 16.38
  podnětný text, díky za něj
  Patočka o hokeji: "Smyslem českých dějin je usilovat o to, aby lidstvo bylo lepší."

  Jinak totiž zdejší politika upadá do bahna, ze kterého se dost těžko hrabe. Za dodnes přežívající výsledky Husákovské normalizace lze považovat toto:
  1) redukci politiky na "má dáti-dal"
  2) rozpad jakýchkoli pozitivních kolektivních identit.

  Jakmile se totiž politici přestanou ptát po smyslu politiky, přestanou vidět za špičku vlastního nosu a ve výsledku jednají jako starostka Hujová, která se snaží Kliniku -které právě o smysl politiky jde- umlátit nějakým (nejspíš) neexistujícím stavebním povolením. Což je právě způsob (vpravdě Kafkovský), kterým režim proti svým oponentům postupoval za normalizace.
  JN
  March 10, 2016 v 8.53
  Vymyslet praktickou (nejlépe tedy jednoslovnou), významově shodnou
  náhradu za slovo "sluníčkář" asi nebude vůbec jednoduché.
  PM
  March 10, 2016 v 12.45
  Možná že ano pane Nusharte, třeba pomocí příspěvku pana Holubce
  Sluníčkářem je označován
  ten, který se primérně ptá po smyslu politiky jako procesu civilizačního posunu
  těmi, kteří primérně redukují politiku na "má dáti-dal" .
  Jde o střet neoliberálního a humáně-liberálního pojetí politiky. Tedy rozpor mezi ideou soupeření - Neočechů a ideou spolupráce - Staročechů.... jednoduše bych dodal.
  March 10, 2016 v 12.52
  Sluníčkář + jako kůl v plotě
  Když jsem sledoval Marka Wollnera na DVTV, bylo mi ho chvílemi až líto.Pak jsem si uvědomil tu paralelu s Jakešem a tím známým projevem, kde vyčítá tuším Hance zagorové, že je v balíku a přitom i ona je podrazila... Podobně i Wollner se snaží celé roky dělat to nejlepší, ale kritika vůči ČT sílí. A stejně jako Jakeš (fyzicky se mu zatím podoba jen trochu, možná za 20 let), se i pan Wollner diví, kde se to všechno bere.

  Podobně i autor tohoto textu tápe, když hledá důvody, proč čím dál více lidí prohlédává ty mesianisistické sklony, které neměli jen bývali komunisté (jistě, je to otázka, zda u nich šlo již jen a pouze o technologii moci, nebo nakolik u nich šlo ještě o zbytky ideového zápasu), ale jsou jasně patrné i ú šéfa zpravodajství ČT Wollnera, ale v ještě větší míře právě i u tzv. "sluníčkářů", kteří sedí u stejného kavárenského stolu jako autor tohoto textu.

  S těmi "termity" je problém. Slunce, to je přece krásný symbol, a v Egyptě jej měli dokonce za boha. V tomto smyslu se mi nelíbí, když někdo, kdo chce být pozitivní (byť se mu to nedaří), je takto nehezky a pejorativně dehonestován.

  Jenže kdesi opravdu je hranice, kdy člověk s upřímnou snahou pomáhat a vytvářet lepší svět se kdesi v sobě natolik zocelí (přece nebude slaboch) až se z něj stane namyšlený sluníčkář, nebo, což je asi přesnější: d o b r o s e r.

  Jednu dobu jsem navrhoval nazývat tuto skupinu lidí povýšených a namyšlených docela hezkým slovem "truhlíkář", ale když se slovo rozšíří, není už šance zavedené názvosloví měnit.

  A pokud jde o naši situaci... Podle ovoce je poznáte. Primitivové a ubožáci se budou zdokonalovat ve své snaze lépe a citelněji útočit, opovrhovat a ničit nepřátele.

  Autentičtí dobráci se ovšem budou bez jakékoliv naivity snažit do poslední chvíle držet prapor slušnosti a tolerance, budou se snažit neuchylovat k manipulacím a podvodům libovolného druhu…

  Ten, kdo mi rozumí, tuší, jak těžký je jejich boj, jak nelehká je tato role, když druhá strana má nejen mediální krytí od mocných tohoto světa, ale třeba i technickou možnost vylučovat druhé z veřejné diskuse. A nejen na FB, ale třeba i zde.
  March 10, 2016 v 13.59
  sluníčkář či dobroser?
  Komu patří jazyk? Nejspíš nikomu. Rodí se v procesu komunikace. Slovníky a pravidla se pouze snaží stabilizovat to, co si jako řeka hledá svoji vlastní cestu.

  I tak si ale lze povšimnout toho, že tak jako voda teče vždycky z kopce, tak v procesu komunikace jsme schopni i s použitím "blbých" a "pokřivených" slov dospět k tomu, abychom si rozuměli. A když zjistíme, že tomu druhému o porozumění nejde, tak že výmluvnějším nežli slova může býti mlčení.

  U slov "sluníčkář" i "dobroser" nyní považuji za dominantní jejich emocionální obsah, spíš nežli význam, který má směřovat k porozumění. A připadá mi, že pokud se jeden baví o významu, zatímco druhý o emocích, tak je to jako jeden o koze a druhý o voze.

  Významové rozlišení, o které podle mě jde, je mezi autentickým a neautentickým dobrákem (díky pana Rusku!).

  Emocionální rozlišení, které však nikdy nemůže být takto ostré, se snaží pojmenovat, jak na nás ten či onen člověk komplexně působí. Nejde tedy pouze o slova, ale též o činy; jde o to, jak jsou u toho kterého jedince v souladu slova s činy, a zároveň zda se nám líbí, kam ten člověk ve svém snažení míří. Jsem tedy přesvědčen, že označení sluníčkář ani dobroser, stejně jako jim podobná, nelze logicky ani významově jednoznačně analyzovat. Snaží se totiž vyjádřit spíše určitý pocit, který někdo z někoho jiného má. A ten nezávisí pouze na tom, kdo je ten druhý (o kom se mluví), ale taky na tom, kdo je a jak se v procesu komunikace cítí ten, kdo toto označení používá (tj. ten, kdo mluví).
  PK
  March 10, 2016 v 14.49
  A co slovo "kremlobot", pane Rusku?
  To je pěkné označení, že? Věděl bych tady o pár lidech, na které sedí naprosto přesně.
  March 10, 2016 v 16.02
  Nám vs. vám, aneb na Zámku a v Podzámčí
  Díky za reakci, vážený Pavle H. Ještě dovolte malou poznámku:

  Někdy před 15 lety jsem publikoval články na Britských listech, v té době ještě začínaly a měly pod texty i možnost diskutovat. Nicméně ty diskuse BL zcela zrušily, údajně proto že to jejich server neutáhl technicky…

  A když jsem napsal článek, tak jsem se snažil i pod ním často vstoupit do diskuse, dovysvětlit, co jsem třeba v rychlosti nenapsal dostatečně jasně či zřetelně, hájit svoje stanoviska atd.

  Pak mi šéfredaktor Jan Čulík napsal, že není zvykem, aby sám autor vedl dialog pod svým textem... A vidíte, i dnes to připomínám. Co myslíte, proč vlastně by neměl autor textu diskutovat pod svým textem?

  Jistě, pokud je grafoman, tak pak by diskusi zahltil svým úhlem pohledu a nemohl by vzniknout "nezávislý" obraz. Který by diskusi obohatil a posunul. To je pozitivní vysvětlení. Nicméně pak je tu ještě negativní pohled, tedy že stále existuje rozdíl v úrovních, kdy na jedné straně tu je vrchnost, jakýsi "osvícený klérus", nebo osvícená redakce a na druhé straně poněkud "hloupé" a penězi neoplývající tedy chudé podhradí, které je třeba vzdělat a poučit...

  (Viz výše JP: »…Vinou svých chyb o svou hegemonii liberální elita přišla. K oněm chybám patří právě dokonalá odtrženost od reality sociálně slabších segmentů -- převážně mimopražského -- obyvatelstva…«)

  Vidíme, že právě tento způsob uvažování, který je dokonce již ze svého samotného principu anti-demokratický, protože zde je na jedné straně osvícená elita (na Zámku) a na druhé straně prostý lid (v Podzámčí) je typický virus, který jakoby až zákonitě postihne každého intelektuála. A když se někdo po celý dlouhý život poctivě snaží, tak přece nepochybně – to by v tom byl čert! – musí být měřitelně a podstatně dál v disciplině »Poznávání tohoto světa«, než všichni ostatní.

  Takže zapomeňme na slovo, které je vždy jen více či méně nepřesnou nálepkou, pouhým štítkem na nádobě, a věnujme se ještě krátce obsahu.

  Pravdoláskař, sluníčkář, truhlíkář či onen dobro.er je člověk, který:

  1) se etice, ekologii nebo duchovním proudům podle svých osobních měřítek často dlouhodobě a poctivě věnuje, tedy se upřímně snaží být lepším člověkem

  2) proto kolem sebe h l e d á a pak i r o z p o z n á v á zlo (a současně je názoru že toto zlo vnímá přesněji a lépe, než ostatní pro něj "běžní" lidé)

  3) čili sám sebe považuje za někoho, kdo toto zlo již vlastně dokonale prohlédl v úplném jeho kontextu, protože pochopil i všechny jeho hlubší souvislosti

  4) často na obranu toho dobra, které jako dobro považuje, pak i aktivně vystupuje, koná činy, takže dále sám sebe považuje za akčnějšího a tedy dále lepšího... truhlíkáře.

  - - -

  Závěrem jen smutné konstatování, že nakonec se původní a upřímné konání dobra po vývojové spirále promění ve svůj opak, člověk vnitřně zahořkne, svoji toleranci promění až ve vojenskou důslednost prosazovat své utkvělé cíle a to všemi prostředky, ke kterým mj. patří:

  a) lhostejnost k praxi autentického pozitivního myšlení (viz. mj. redaktorka DR Vlasatá veřejně na FB: "Zeman je pi.a, muselo to ze mě ven", tedy ú p l n á rezignace na duchovní praxi (hřích slovem v mysli), pokud ovšem slovo duchovní praxe může mít u ateisty smysl

  b) rezignace na úctu k partnerovi v dialogu, kdy ten druhý se promění v ideového nepřítele a ten mu nestojí již vůbec za řeč (zde musím zmínit např. Milana Fridricha z ČT, o kterém si můžeme myslet to či ono, ale tu slušnost, že odpovídá prostě má, stejně jako mi odpovídá na FB Martin Komárek, naopak vysoko povznesený ve své výši je politolog Jelínek, tomu prostě nestojím za řeč, to je přece hluboko pod jeho úroveň...)

  c) až se to nakonec promění v ostrou fází boje, kdy trvalá rezignace na dialog je pouze první a nejmírnější součástí tohoto boje. – K tomu mimochodem vyzvala i herečka a později velvyslankyně Magda Vašáryová, když jako host v ČT vyzvala všechny, aby prezidenta Zemana všichni prostě ignorovali...

  Tady nejde o Zemana, snažím se vysvětlit, jakými fázemi se zlo proměňuje z původně dobré snahy.

  Nikdy by nám nemělo jít o potupení toho či onoho člověka, ale vždy by nám mělo jít o hledání pravdivosti idejí a jejich naplňování v praxi.

  I etická či duchovní vyspělost existuje a ten první lakmus, kterým ji lze měřit, je "tah na branku", který se vyznačuje schopností odpouštět, schopností hledat společné mosty, schopností vidět na druhém to lepší a hlavně činem – s k u t k e m dialogu s respektem, kdy druhému poctivě naslouchám, byť s ním v mnoha věcech nesouhlasím a kdy se nedopouštím podpásovek, kdy např. veškerou svoji inteligenci použiji jen a výhradně k tomu, abych našel ve slovech svého oponenta chyby a nepřesnosti, ale abych napřed vždy dokázal ocenit vše, co ocenit lze. Atd. Ale to by bylo na delší hovor, pro který zde není prostor.
  March 10, 2016 v 23.36
  Republikánský omyl Jakuba Patočky a idealizace Československa
  "Československé ideály", o kterých hovoří autor, že je v nich budoucnost, byly opojným nápojem, který na čas národně obrozený moderní český národ "vydupaný ze země" a jejich bratrský slovakistický konstrukt měl za cíl na čas zapomenout na český komplex méněcennosti.

  Stalo se však to, že Češi zradili i svůj bratrský výtvor - Slováky, kteří se slíbené autonomie dočkali až pod vnějším tlakem po Mnichovu a potom až s příchodem vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Rozpad Československa byl po revoluci nevyhnutelný a rozhodující byl postoj pražského centra, kde moc drželi Klausovi nacionální ultraliberálové.

  Československá idea stála na nelogičnosti vytvořit nové Rakousko-Uhersko se všemi jeho nevýhodami a bez jeho výhod. Navíc, Masarykova idea středoevropského Švýcarska ihned narazila, když ji Beneš přednesl na mírové konferenci v St. Germainu. Od té doby Masaryk s Benešem budovali jen francouzský nacionalistický a centralistický protektorát, ovšem v multijazykovém kontextu, kde všechny nové národnostní menšiny byly postupně "vylikvidovány", pokud budu citovat Beneše, a když to nešlo, tak odstřihnuti (viz Slovensko).

  Není se divit i tomu, že z pera čechoslovakistického nacionálně(=česky národně)-socialistického intelektuála vyznívá i kostrbaté přirovnání k hokeji jako "odrazu společnosti"... To je takový intelektuální skvost, že i heslo "řídit stát jako firmu" je o pár tříd duchaplnější.

  Autor z republikánského opojení dokonce opomenul zmínit, že ony průmyslové podniky později financující "národní" hokej, vznikly za rakouské nenacionalistické monarchie - plzeňskou Škodovku založil hrabě Valdštejn a v ní za Rakouska vyrostl Emil Škoda, Poldi Kladno pojmenoval po své ženě její zakladatel Karl Wittgenstein, o výstavbě Vítkovických železáren rozhodl olomoucký arcibiskup a rozvinul je jejich vlastník bankéř Rothschild, Baťa získával své podnikatelské zkušenosti u prostějovské firmy Fäber, ve Vídni, nebo v USA a při vzniku ČSR již jeho firma vyráběla tisíce párů bot denně. Protože 75% průmyslu Rakousko-Uherska bylo situováno do zemí České koruny, díky podunajské monarchii mělo Československo slušný kapitál a potenciál do budoucna, který postupně již od roku 1918 začalo ztrácet. Ekonomickou ránu si zasadilo nejen kolektivizací za komunistické vlády či divoké privatizaci v 90. letech, ale také hned po roce 1945 vyhnáním 30% obyvatel českých zemí nebo i smetením ze stolu ekonomicko-dopravní koncepce Jana Antonína Bati ve 30. letech.

  Kdyby byli Češi (a Slováci) radikálními sociálními demokraty, jak píše J. Patočka, nikdy by Rakousko s opravdovými sociálními demokraty, paradoxně přímo rodáky či rodinným původem z našeho území - Tandlera, Rennera či Kreiského, nerozbili.

  Potom by ovšem šéfredaktor levicového deníku nepoužíval slova "česko-rakouský šlechtic" jako nadávku, jak se děje tady a teď.

  Pokud jsme se v roce 1968 chtěli vracet do roku 1948 a po roce 1989 do období první republiky, při příštích změnách máme šanci alespoň částečně napravit chyby v sebereflexi před rok 1918.
  JN
  March 11, 2016 v 0.07
  Pavlu Holubcovi: Dovolím si Vám položit otázku.
  Souhlasíte s tím, aby o lidech, kteří smýšlí o migrační krizi jinak než Jakub Patočka a k vyjádření významu "nekritický podporovatel migrace" potřebují slovo "sluníčkář", neboť žádné jiné slovo tohoto významu není dostupné, ... souhlasíte tedy, aby o těchto lidech Jakub Patočka prohlašoval, že "s nimi není nutno VE SLUŠNÉ SPOLEČNOSTI diskutovat"?

  Děkuji Vám za odpověď.

  Poznámka:
  Slovo "sluníčkář" je běžně používáno v neutrálním významu k označení typu postoje k migrační krizi (příklad: Mluvil o svém vývoji od sluníčkáře k realistovi. Byl v džungli v Calais, v Řecku, ...: "Zpočátku jsem byl na pozici sluníčkářů. Ne že bych držel transparent ..." - krajskelisty.cz/praha...),

  nebo i v jiných významech (příklad: Páťa se odjakživa tvářila , že se jí líbí spíš Tony , ten Ring-o - - ding sluníčkář s kytarou ... - Irena Dousková: Oněgin byl Rusák)
  JN
  March 11, 2016 v 0.42
  Pokud tedy, vážení sluníčkáři, považujete slovo "sluníčkář" za nadávku,
  být vámi, tak bych si té "nadávky" ještě docela vážil. Co bychom pak měli říkat my "fašisté" a "xenofobové"?
  JV
  March 11, 2016 v 6.51
  Sociální demokrat Šmeral o Masarykově počínání - doplněk k panu Ungerovi
  Já bych jen rád k velice správnému a také velice trefnému příspěvku pana Ungera dodal, že předseda českých sociálních demokratů v období Rakousko-Uherska, Šmeral, pokládal (a veřejně to prohlašoval) zahraniční akci Masaryka a Beneše, kterou rozbíjeli Rakousko-Uhersko, za zcela nezodpovědné počínání.

  Vše dobré přeje Jiří Vyleťal
  JN
  March 11, 2016 v 7.52
  No vida, pane Kolaříku (z Ostravy),
  že by ta Vaše poněkud absurdní interpretace Patočkova výroku o Masarykovi byla přece jen správná?
  (Myslím tím tu Vámi navrhovanou náhradu slova "sluníčkář".)
  PM
  March 11, 2016 v 11.58
  Komplex méněcennosti a komplex vícecennosti
  jsou ošidné radikály lidské povahy, které neoddiskutovatelně doprovází stupeň sebedůvěry a tím i strachu, a svádí k projevům apologie.
  V nacionální rovině jde však o více, než o peprné obhajoby soukromých světonázorů, ale o téma výbušného obsahu, vyvolávající nesmiřitelné střety namísto úsilí o konsenz.
  A extra v periodách celospolečenského znejištění - rozkvětu radikálního nacionalismu - ve kterém znejištěné občanstvo odevzdává své hlasy vábícím do pasti jistého opevněného domova ...........bych vykláněje se z kazatelny dodal na okraj.
  JN
  March 11, 2016 v 16.50
  Jak svět přichází o básníky, respektive o suroviny pro básnický průMYSL.
  Irena Dousková už bohužel dnes nemůže do žádné své knihy napsat, že "se jí líbí Tony, ten sluníčkář s kytarou". Čtenáři by si marně lámali hlavu, co má ten Tony společného s muslimskými migranty, a Jakub Patočka by o Ireně Douskové prohlásil, že "s ní není nutno ve slušné společnosti diskutovat".

  V původních vydáních té knihy slovo "sluníčkář" samozřejmě je, ale předpokládám, že v případných dalších už to bude zcenzurované (stejně jako třeba "rasismus" v příhodách kocourka Mikeše od Josefa Lady, nebo reálie JZD v knize Bohumila Říhy O léta délku Káněti).
  ??
  March 11, 2016 v 16.58
  "kde se stala ona fatální chyba, že lidé přestali brát příslušníky pražské liberální elity vážně? "
  Ta fatalni chyba se nestala, ona se porad deje.

  Jen namatkove priklady.

  Jak mame brat vazne lidi, kteri prosazuji nabozenskou diskriminaci ve skolach- Sabatova.
  Jak mame brat vazne cloveka, ktery o casti naroda ktera nesouhlasi s jeho politickymi preferencemi prohlasi, ze jsou to ruduhneda prasata- Menzl.
  Jak mame brat vazne nekoho, kdo prohlasi "Každý může být Evropan." a ignoruje jako malichernost fakt, ze se proto nerozhoduje jeden Syran, ale miliony Syranu , Pakistancu, Somalcu atd..., lidi s hodne odlisnou kulturou a problematickym nabozenstvim-Senft.
  Jak mame brat vazne redaktorku DR, ktera na "ramenou sileneho udavace" Culika z BL place nad rozeviranim nuzek mezi lidem a inteligenci- Uhlova.
  PK
  March 11, 2016 v 17.06
  Dobře, pane Nusharte
  Shodněme se tedy na tom, že "sluníčkář" je slovo s výrazně kladnou konotací, že je to kompliment - ve smyslu Ireny Douskové.

  Zopakujte si, pane Nusharte, desetkrát za sebou následující věty:

  "Sluníčkáři jsou správní. Sluníčkáři se mi líbí, tak jako Ireně Douskové. Je správné a dobré být sluníčkářem. Také bych chtěl být sluníčkářem."

  Já s tím nemám problém. A Vy?
  JN
  March 11, 2016 v 22.46
  Panu Kolaříkovi (z Mnichova): ŠPATNÉ NENÍ SLOVO, ALE JIŽ SAMOTNÁ MYŠLENKA
  Výše v příspěvku (Středa, 9.Března 2016, 12:14:57), adresovaném Vám, jsem napsal:

  "Rozhodně se nebudu cítit uražen, ať budu nazván kterýmkoliv z těchto dvou slov. V případě "pravdoláskaře" a toho původního (výše uvedeného) významu slova "sluníčkář" se s tím označením budu i do velké míry ztotožňovat, v případě toho novějšího významu slova "sluníčkář" (vážícího se pouze k migrační krizi) to budu považovat za chybné označení, kterého se mi ovšem čas od času z té druhé ("xenofobní a fašistické") strany názorové barikády může dostat."

  Těmi dvěma rozdílnými příklady použití slova "sluníčkář" (Irena Dousková, Krajské listy) jsem chtěl dokumentovat, že není pravda (jak tvrdíte), že slovo "sluníčkář" bylo od začátku vymyšleno a myšleno pouze jako nadávka a že jen nahradilo slovo "pravdoláskař".
  Jeden z jeho významů (Krajské listy) je neutrální a slouží k označení typu postoje k migrační krizi. Žádné jiné slovo stejného významu (jako slovo "sluníčkář" v Krajských listech) není dostupné, alespoň ho zde dosud nikdo nenavrhl (například "migrantista" :-). Já to slovo k vyjádření své myšlenky potřebuji, protože jiné takové slovo zkrátka neexistuje, stejně jako například Vy patrně potřebujete ke své práci počítač.

  Pokud tedy pan Patočka tvrdí, že na takto vyjádřené myšlence je něco špatně, NENÍ TO TO SLOVO, ALE TA MYŠLENKA!!!

  MYŠLENKA JE ŠPATNĚ !!!!!!!!

  Kdo smýšlí jinak, než jak pan Patočka považuje za správné, ten podle pana Patočky nepatří do slušné společnosti.

  Takové ideologickomocenské manipulace s jazykem jsou běžným nástrojem totalitně a mesiášky smýšlejících elit a jimi produkovaných režimů a vyskytují se i ve sci-fi literatuře. V současnosti tuto metodu hojně používá například gender mainstreaming.

  Kritizovat svobodu smýšlení, to by bylo ve zjevném rozporu s oficiálním diskurzem. Proto vám nenápadně pod nějakou záminkou vezmeme prostředky k tomuto svobodnému smýšlení a ponecháme vám jen ty, které vám dovolí myslet si jen to, co my právě chceme, abyste si mysleli.

  Ze strany pana Patočky je to tedy snaha vzít mi prostředek (slovo "sluníčkář" ve významu použitém v Krajských listech) tím, že mě bude skandalizovat za jeho používání (vyloučí mě že slušné společnosti).

  Doufám, že jsem Vám, pane Kolaříku, odpověděl dostačujícím způsobem.
  Rád bych Vás požádal, zda i Vy můžete odpovědět na moji otázku, adresovanou původně panu Holubcovi.
  Děkuji.

  JN
  March 12, 2016 v 0.41
  Pane Kuchejdo,
  Předpokládám, že větou: "Jak máme brát vážně lidi, kteří prosazují náboženskou diskriminaci ve školách - Šabatová." narážíte na otázku muslimských šátků ve školách.

  Ze zdejších diskusí asi dobře znáte mé názory na migrační krizi. Dovolte tedy, abych Vám sdělil svůj názor také na ty šátky.
  Mně to trochu připomíná dobu, kdy nás ve škole soudruzi učitelé šikanovali za nošení dlouhých vlasů. Ani dnes nedokážu úplně pochopit, proč tehdy komunisté na té konformitě (ostříhání vlasů u chlapců na normalizovanou délku; u dívek nevadily vlasy dlouhé ani krátké) tak tvrdohlavě trvali. Bylo to prostě takové podřízení se režimu už od dětského věku, znak loajality. Nevzpomínám na to rád.
  Když jsem měl na vojně příliš dlouhé vlasy, bylo mi nařízeno se nechat ostříhat, když jsem se ale nechal ostříhat dohola, velitel na mě řval, že mě zavře pro zesměšňování socialistické armády. Dokud mi vlasy trochu nepovyrostly, raději jsem mu moc nechodil na oči.
  Kupodivu, někteří socialističtí umělci (i svazáčtí) měli privilegium a mohli nosit dlouhé vlasy zcela bez problémů. Pak asi tu loajalitu k režimu museli dávat najevo jiným způsobem.

  S těmi šátky to bude trochu podobné. Viděl jsem jakési staré obrázky (snad z první republiky), kde dívky sedí ve školních lavicích s šátky na hlavách. Pokud ve školách nejsou zavedeny školní uniformy, vidím "problém" se šátky jako zástupný problém, jehož vyhrocování není dobré ani pro jednu stranu. Stav, kdy se muslimské ženy bojí chodit po českém či moravském městě v šátku, aby se nestaly terčem útoku lidí, kteří se bojí muslimů a z tohoto důvodu jsou k muslimským ženám agresivní, mírně evokuje Kolín nad Rýnem, jenže naruby. Vyhrocování těch sporů, na kterém se bohužel podílejí obě strany (tedy na jedné straně bohužel i Deník Referendum), prostě ničemu dobrému neslouží, jen podkopává EU, která by samozřejmě potřebovala hlubokou demokratickou reformu, aby těmi dosavadními nedemokratickými a velmi byrokratickými způsoby rozhodování právě nevyvolávala v jednotlivých zemích extremismus.
  Abych se tedy vrátil k těm šátkům: Můj názor je, ať si každý nosí na hlavě co chce (šátek, dlouhé vlasy, krátké vlasy nebo třeba cedník) a to klidně i do školy. Se základy etikety a slušného chování by samozřejmě žáci měli být seznámeni také. Agresivnímu provokování učitele nošením cedníku nebo baseballové čepice na hlavě se dá zabránit jiným způsobem, než paušálním zákazem šátků pro dívky. Pokud jde o burky (zakrytí celého nebo podstatné části obličeje), to bych jednoznačně zakázal.
  MP
  March 12, 2016 v 11.53
  P. Nusharte,
  přestaňte se handrkovat o slovo sluníčkář a raději se věnujme podstatě věci.
  Jen na okraj poznamenávám jako lingvista, že slova "mají své dějiny" a že kontext, ve kterém je to které slovo používáno, je vždy rozhodující. A jisté je, že slovo sluníčkář dnes používají ti nejhrubší rasisté a islamofobové.

  Takže bych vás požádal, abyste definoval:
  1. v čem se vaše názory liší od Konvičky, Okamury, příp, Zemana a bežného mainstreamového antiimigračního diskursu
  2. v čem je imigrace nebezpečná, jak oněm rizikům čelit a jak vůbec podle vás by měla být problematika imigrace řešena.

  Zatím jste uvedl jedinou konkrétní věc: Jsou zde prý v Evropě jisté síly ("ono slovo" vynechávám), které nekriticky podporují migraci, a tím se podílely na vzniku současných problémů. Netvrdím, že na Západě nějaká "přehnaně, nekriticky, extrémně mulitikulti levice" není, ale to je zcela okrajový jev. Naopak, vzmáhá se přece extrémní pravice.
  Navíc vlastně jen variujete tezi V. Klause, že Evropa přistěhovalce pozvala, dokonce prý "implicitně i explicitně". Pravda jen pouze taková, že Evropa má spoluzodpovědnost za svět, a tedy i za katastrofální stav, v němž se země, odkud lidé utíkají, nacházejí. Svou spoluzodpovědnost má i ČR (podpora našich vlád americkým akcím v Iráku, Afghánistánu, NATO v Libyii atd.). Paradoxně ale levicoví liberálové, tedy lidé, na něž by mohl mířit vaše kritika, byli ve velké většině proti těmto vojenským intervencím...

  Tvrdit, že někdo někoho nekriticky otevřenou náručí pozval či migraci způsobil a vyvolal, je klasický případ zaměňování příčiny za následek. Lidé za určitých okolností prostě prchají a prchat budou a začali už přece mnohem dřív, než jsme si toho zde v Evropě "všimli". A my máme jen dvě možnosti: buď se k přicházejícím lidem chovat slušně, humánně a férově, anebo se k nim chovat jako k nepřátelům, bandám zločinců a teroristů.
  Já jsem pro férové a slušné jednání, protože jen to odpovídá demokratickým a humanistickým (mj. i křesťanským) hodnotám Evropy. Součástí tohoho férového a slušného jednání ale samozřejmě by měla být i řádná registrace těch lidí, jejich bezpečnostní prověřování atd.
  Zásadně je ale třeba odmítnout, aby byli lidé paušálně odsuzováni na základě skutků konkrétních jedinců. Je eticky nepřípustné a metodologicky hloupé až debilní, když se zlé úmysly na základě jednotlivých případů podsouvají celým skupinám lidí.
  A je stejně tak trapně tragikomické (spíše však tragické), když se hledají všelijaké bizarní motivy pro migraci místo toho, abychom uznali důvody zcela zřejmé a logické, nebo když se někteří úporně snaží vylíčit uprchlíky co nejodpudivěji a nenesympatičtějí (mjí mobily, fuj, nezasluhují si pomoc, jsou to mladí, zdraví muži, fuj, zbabělci a vyžírkové atd.).
  PK
  March 12, 2016 v 12.32
  Ke slovu "sluníčkář" prof. Vladimír Just
  zde

  http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3581695

  A až si to, pane Nusharte, přehrajete, přečtěte si ještě tohle.

  http://blog.aktualne.cz/blogy/vladimir-just.php?itemid=27045

  JN
  March 12, 2016 v 12.50
  Pane Plevo, čemu slouží vyhrocování sporu ve společnosti,
  na kterém se bohužel podílí i Deník Referendum? Slouží toto vyhrožování ku prospěchu uprchlíkům?

  Já jsem přesvědčen o tom, že je velmi správné poskytovat pomoc uprchlíkům, je to dokonce naší morální povinností (tečka!).
  JN
  March 12, 2016 v 12.58
  Oprava
  Samozřejmě "vyhrocování", ne "vyhrožování".
  JN
  March 12, 2016 v 13.38
  Pane Plevo, ta diskuse zde už probíhá asi rok.
  Když v mých diskusních příspěvcích za tu dobu naleznete jedinou větu proti uprchlíkům, pošlu Vám na Váš účet ne 100 000Kč (nejsem prezident), ale 10 000Kč.
  PK
  March 12, 2016 v 13.56
  To je pravda
  Pan Nushart po celou dobu tady pouze hlasitě umravňuje "obě strany sporu", tedy jakože - fakticky jenom stranu reprezentovanou redakcí DR.
  March 12, 2016 v 15.18
  Za připomenutí Anny Šabatové
  panu Kuchejdovi děkuji. Patří do pražské liberální elity, jak o ní mluví Jakub Patočka, nebo do levicové intelektuální elity, kterou připomínám já?

  Na Bartošově seznamu pravdoláskařů se Anna Šabatová vyskytuje ve společnosti zde kritizovaného Tomáše Němečka a Erika Taberyho. Jakub Patočka je na seznamu také, spolu se Sašou Uhlovou. Členové redakce DR si mohou potřást rukou s redaktory "levičácké stoky Respekt" též na seznamech úchylů, neomarxistů atd na serveru whitemedia.
  JN
  March 12, 2016 v 15.43
  Pane Kolaříku, já bych spíše řekl,
  že se pouze ohrazuji proti útokům ("přihříváte si fašistickou polívčičku, jste xenofobové") ze strany lidí kolem DR, útokům na svobodu smýšlení, útokům na názorovou pluralitu, zatímco strana kolem DR tvrdí, že jsou možné jen dva názory, jeden je špatný, druhý je dobrý, ten dobrý má samozřejmě DR a kdo nejde s nimi, jde proti nim!

  Poukazuji na to, že toto stále ostřejší hašteření může časem přerůst v otevřené násilí (viz domobrana), že odpovědnost za to padá na obě strany a že ten, komu tento spor slouží, se nachází směrem na východ. Uvítal bych, kdyby DR mělo transparentní účetnictví a transparentní účet s možností nahlížení přes internet (to by mě trochu uklidnilo, kdo chce být důvěryhodný, jistě si tyto moderní vymoženosti již dobrovolně zavedl).

  Poukazuji na to, že vyhrocování tohoto sporu ((bránění "imigrantistických" (sluníčkářských) pozic v tomto sporu)) imigrantům neprospívá, naopak je jim ke škodě, neboť ve společnosti vyvolává reaktivní odpor vůči imigrantům.

  Východisko vidím ve snaze o porozumění mezi znepřátelenými stranami této studené občanské války.

  Tato studená občanská válka už probíhá skoro rok. Projděte si zde na DR starší články a diskusní příspěvky. Opravdu tam nenaleznete žádný rozpor s pozdějším vývojem migrační krize? Opravdu tam nenaleznete sebemenší důvod pro alespoň kapku sebereflexe těch "imigrantistů" (sluníčkářů), tak silně přesvědčených o své jediné pravdě?

  JN
  March 12, 2016 v 16.58
  Jestli to dobře chápu, pane Kolaříku,
  není důležité, že jsem pro pomáhání uprchlíkům.

  Důležité je, že nesouhlasím s Deníkem Referendum, a proto musím být xenofob, a proto si musím přihřívat fašistickou polívčičku, proto jsem ještě nebezpečnější než to tvrdé xenofobní jádro.
  MP
  March 12, 2016 v 17.21
  Jiřímu Nushartovi
  A baví Vás to? Muset být xenofób a přihřívat fašistickou polívčičku? Já se přiznám, mě by to takový stav zkorumpoval, až bych se zabýval tak nezábavnými činnostmi, raději bych s tím Deníkem Referendum souhlasil.

  I když zase , nevím jak by se to s tím souhlasem provádělo. On DR má až příliš širokou redakční politiku a souhlasit zároveň s Outratou a Patočkou, nebo s Kostlánem a prakticky kterýmkoliv jiným autorem na DR, to půjde dost ztuha. Ale nezávidím Vám, muset kvůli tomu přihřívat nějakou polívčičku ...
  JN
  March 12, 2016 v 18.07
  Pane Profante, zkuste prosím s dobrou vůlí
  odpovědět na mé argumenty, pokud je tak mohu nazvat, nebo na mé hloupé myšlenky, pokud to argumenty nejsou, zkuste ty hloupé myšlenky prosím pochopit a odpovědět nějak tak, abychom se v dialogu někam posunuli, abychom se jen nehádali - to nikam nevede.

  Položil jsem zde otázku. Dosud nikdo na ni neodpověděl. Já se budu snažit (nevím, zda se mi to daří) odpovídat každému věcně.

  Děkuji Vám.
  March 12, 2016 v 21.08
  Martinu Plevovi
  Možná by neškodilo (z cvičných důvodů), kdybyste si na zkoušku "otočil" myšlení a třeba zde nastínil, co konkrétně by se mělo v Evropě stát, abyste se i vy (a vaše děti) cítil současným a budoucím vývojem ohrožen. Můžu vás požádat, abyste nastínil jaké události a jaká fakta by pro vás osobně byla tak vážná, že byste přešel na druhou stranu oné sice pomyslné, ale přesto jasně zřetelné ideové "fronty"?

  Snažil jsem se výše (poctivě neutrálně vstřícně) ukázat určitou genezi, tedy vývoj po spirále, jak vzniká myšlení dnešního (žel, lze to slovo použít již pouze pejorativně, což je mi upřímně líto ) "sluníčkáře", že je to snad až zákonitý vývoj, kdy čas promění původní ideály v ideovou strnulost a je to pak špatně... Zdá se, že bez reakce.

  (Panu Nushartovi: Obdivuji váš klid a vytrvalost, se kterou se stále snažíte vše poctivě vysvětlovat a přitom se neuchýlit k nízkosti, která je pro vaše oponenty bohužel až typická.)
  JS
  March 12, 2016 v 21.13
  panu Nushartovi
  "Východisko vidím ve snaze o porozumění mezi znepřátelenými stranami této studené občanské války."

  Vezměme si to toto tvrzení (pod které bych se podepsal):

  "Tvrdit, že někdo někoho nekriticky otevřenou náručí pozval či migraci způsobil a vyvolal, je klasický případ zaměňování příčiny za následek. Lidé za určitých okolností prostě prchají a prchat budou a začali už přece mnohem dřív, než jsme si toho zde v Evropě "všimli". A my máme jen dvě možnosti: buď se k přicházejícím lidem chovat slušně, humánně a férově, anebo se k nim chovat jako k nepřátelům, bandám zločinců a teroristů."

  V čem konkrétně třeba vyvolává podle vás občanskou válku? Nelze zde prostě dost dobře vést dialog s lidmi "proti imigrantům", protože oni jsou ti, kdo nechce ustoupit, a požaduje konflikt. Někdy to prostě tak je.
  JN
  March 12, 2016 v 22.10
  Panu Samohýlovi
  Myslím, že jsou nějaké PULL a PUSH faktory, které na migraci působí současně. Samozřejmě, že není možné tvrdit, že ta současná migrační vlna vznikla JEN TÍM, že "někdo někoho nekriticky otevřenou náručí pozval". Podílí se na ní těch faktorů více, takže ale nelze ani říci, že to je"klasický případ zaměňování příčiny za následek". To pozvání je samozřejmě jen jeden z těch PULL faktorů.

  Není však pravda, že máme "jen dvě možnosti". V roce 1942 se prý na územích pod německou nadvládou objevil propagandistický leták tohoto znění:

  "Nacionální socialismus nebo bolševický chaos?"

  Byl byste tedy, pane Samohýle, pro nacionální socialismus, nebo pro bolševický chaos? Inteligentní lidé samozřejmě podle očekávání Němců museli chtít ten nacionální socialismus! Kdo by přece chtěl bolševický chaos, ten by nemohl mít zdravý rozum. No a představte si, naštěstí se našli odvážní jedinci, kteří na ty propagandistické letáky přilepovali malé lístečky s textem:

  "Erteple nebo brambory?"

  A přesně to je potřeba dělat i nyní: Dolepovat na ten "propagandistický leták", který tvrdí, že jsou jen dvě možnosti, a který evidentně vyhovuje jak "sluníčkářům" tak "fašistům a xenofobům", dolepovat tam ty malé lístečky.

  Protože tu studenou občanskou válku vyvolává právě tento záměrně šířený omyl, že jsou možné jen dvě cesty.
  JN
  March 12, 2016 v 22.36
  Děkuji Vám, pane Rusku. Taky mi už ten klid dochází.
  Asi si budu muset pro obnovení duševní pohody zacvičit "pozdrav slunci" :-) Snad tím nikoho neurazím.
  JS
  March 13, 2016 v 9.33
  panu Nushartovi
  "Není však pravda, že máme "jen dvě možnosti"."

  To by mě tedy zajímalo, jaká je podle vás konkrétně nějaká ta "třetí" možnost. Já vidím jen dvě - chovat se humánně a chovat se nehumánně.

  Hlavní důvod, proč jsem ti imigranti jdou, je ten, že to zde funguje lépe než v jejich společnosti. Takže pokud bychom tomu chtěli předejít, buď je budeme tvrdě diskriminovat, což je kontraproduktivní, nebo si tu situaci zde uměle zhoršíme, třeba zavedením fašismu.

  Díky, asi ne - prostě je přijmout a naučit je tady žít mi připadá jako daleko rozumnější nápad.
  MP
  March 13, 2016 v 9.42
  Michalovi Ruskovi
  K Vašemu cvičení doporučenému Martinovi Plevovi. Je zcela zbytečné. Nemusím si -- jakožto "sluníčkář" -- vůbec nic představovat.
  Po mém městě beztrestně pobíhají lidé, kteří použili k útoku zápalné láhve, a radnice jedná o tom, jak ztížit život těm, kteří byli těmi láhvemi napadeni.
  V mé zemi věnují media zprávu na první stránce tomu, že si ve Vejprtech koupili čtyři běženci, kteří přešli přes zelenou hranici z Německa právě jen za nákupem,osm krabiček cigaret. A táž media nemají prostor pro diskusi o školském zákonu.
  Evropská integraci hrozí reálné nebezpečí degenerace, protože nejsme ochotni řešit reálně banální administrativní problém.
  V další a další evropské zemi volí vstupují do parlamentu fašistické strany.

  Osobně to považují -- a předpokládám, že se v tom s Martinem Plevou shodnu -- za symptomy velmi vážného ohrožení Evropy.
  Mnohem vážnějšího, než je příchod lidí z blízkého východu, který by co do počtu mohl při setrvalém trendu dosáhnout v průběhu dalších tří let v součtu jednoho procenta současné populace Evropy.
  JN
  March 13, 2016 v 10.05
  Panu Profantovi:
  Nevím, zda má cenu, abych to stále opakoval ((nikdo z "imigrantistů" (sluníčkářů) na to dosud nereagoval!!!!)), na tom vážném ohrožení Evropy se podílejí právě ti imigrantisté tím, že ze své strany tu polarizaci zcela neúnosně (bez špetky sebereflexe) vyhrocují a tím vyvolávají reaktivní odpor proti uprchlíkům. Uprchlíkům to nepomůže, zato to pomůže rozložit EU, což je tedy pravděpodobně (vzato racionálně) Vaším cílem?!
  MP
  March 13, 2016 v 10.13
  Jiřímu Nushartovi
  Vyzval jste mne, abych odpověděl na Vaší otázku. Doufám, že dobřew chápu a jedná se o Vaší otázku (pokud ne, omlouvám se):

  "Opravdu tam nenaleznete žádný rozpor s pozdějším vývojem migrační krize? Opravdu tam nenaleznete sebemenší důvod pro alespoň kapku sebereflexe těch "imigrantistů" (sluníčkářů), tak silně přesvědčených o své jediné pravdě?"

  Bohužel, na tuhle Vaší otázku odpovědět nedokážu. Neznám žádné imigrantisty, tedy -- pokud jsem z Vašich diskusních příspěvků pochopil -- žádné nekritické zastánce migrace. Byli by to divní lidé, protože by nutně museli vítat, že jsou miliony lidí vyháněny ze svých domovů válkou či hladem, který zabíjí jejich děti. Nelze totiž dost dobře nekriticky zastávat migraci a nevítat její důvody.

  Jsem přesvědčen, že evropské země mají dodržovat mezinárodní závazky, které nejen přijaly, ale také aktivně prosazovaly. A že je mají dodržovat nejen proto, že pacta sunt servanda, ale že právo azylu a právo pohostinné spočívá v samotných základech evropského pojetí lidských práv. A jsem přesvědčen, že jedinou alternativou azylového řízení je střelba na hranicích EU a další stovky utopených lidí, zvláště dětí.
  Jsem také přesvědčen, že všechny dosavadní zkušenosti s masovou imigrací ukazují, že vylučování nově příchozích vede k malérům, slušné přijetí k integraci - Rusové, Ukrajinci, Řekové, Chorvati a Vietnamci k nám v průběhu posledních sta let přicházeli ve větších počtech, než jsou dnes navrhované kvóty a nevšiml jsem si, že by to nějak ohrozilo naší společnost či kulturu.
  A myslím, že tato má přesvědčení vykazují rodinnou podobnost s velkou skupinou lidí.
  A pokud byste se ptal na toto mé přesvědčení, protože jen tak Vám mohu poctivě odpovědět: Ne, nemyslím, že by potřebovalo nějakou zásadní revizi vzhledem k vývoji posledního roku.

  JS
  March 13, 2016 v 11.19
  panu Nushartovi
  Pod to, co napsal pan Profant, bych se v podstatě podepsal.

  Striktně vzato ovšem ignoruje jednu "třetí cestu", kterou v současnosti reprezentuje česká vláda a v podstatě většina zemí v EU - totiž zatloukat, že ten problém existuje a nechat jeho "řešení" třeba na Řecku, případně (za peníze) na Turecku. To samozřejmě krátkodobě není humánní (i když to asi závisí od nátury) a dlouhodobě to nic neřeší.

  Nevím, jestli je to jedna z těch alternativ, kterou doporučujete; každopádně mám značnou pochybnost, že to může vést k nějakému "uklidnění" protimuslimských nálad ve společnosti.
  JN
  March 13, 2016 v 15.50
  Panu Profantovi a panu Samohýlovi: Je to velmi úmorné, neustále muset vyvracet údajně vlastní stanovisko, které ale nezastávám, které je mi však tvrdošíjně vnucováno.
  Je to však velmi logický jev: Pokud je někdo přesvědčen, že existují pouze DVĚ stanoviska, pak ti lidé, kteří s ním nesouhlasí, se mu nutně musí jevit jako lidé zastávající to druhé (špatné) stanovisko.

  Komunisté by mohli vyprávět...
  LV
  March 13, 2016 v 18.10
  Poznámčeka
  Pokud si každý může nosit do školy na hlavě, co chce - z logiky věci vyplývá - že může nosit i ten cedník.
  MP
  March 13, 2016 v 19.34
  Jiřímu Nushartovi
  Je mi líto, ale jediný, kdo tu soustavně mluví o dvou stanoviscích, jste Vy.
  JN
  March 13, 2016 v 23.35
  Martinu Profantovi, Váš předcházející diskusní příspěvek:
  "A jsem přesvědčen, že jedinou alternativou azylového řízení je střelba na hranicích EU a další stovky utopených lidí, zvláště dětí."


  Jan Samohýl (jeho předposlední diskusní příspěvek):

  "To by mě tedy zajímalo, jaká je podle vás konkrétně nějaká ta "třetí" možnost. Já vidím jen dvě - chovat se humánně a chovat se nehumánně."
  MP
  March 13, 2016 v 23.59
  Jiřímu Nushartovi
  On je rozdíl mezi stanoviskem a alternativou. Alternativy tu máme jen dvě, buď azylová řízení anebo uzavřené hranice. A to druhé se neobejde bez mrtvých. Stanovisek k utečenecké krizi může být mnohem víc, ale každé z nich musí -- ať explicitně či implicitně -- volit jednu z uvedených alternativ. Pro některá z těch stanovisek není ta volba podstatná, pro to, které zastávám já, je rozhodující.
  Mohu se mýlit, jako každý člověk, ale pak mi nabídněte třetí argumentováno možnost.
  JS
  March 14, 2016 v 7.16
  panu Nushartovi
  Souhlasím s panem Profantem a byl bych rád, kdyby se diskuse posunula od nekonkrétních deklarací o existenci dalších alternativ k IMHO zajímavější diskusi o jejich výhodách a nevýhodách.
  JN
  March 14, 2016 v 8.24
  Stanovisko a alternativa
  Stanovisko imigrantistů (sluníčkářů) je, že existují dvě alternativy.

  Stanovisko fašistů a xenofobů je, že existují dvě alternativy.

  Stanovisko ostatních lidí je, že alternativ je mnoho.
  Toto stanovisko má nesporné výhody v tom, že použitelné alternativy nejsou dopředu pevně dané, lze diskutovat o výhodách a nevýhodách jednotlivých alternativ a na základě konsenzu dospět k takové alternativě, která se bude ze všech alternativ jevit jako nejlepší a pro všechny zúčastněné i jako nejpřijatelnější (tedy na základě konsenzu nebo alespoň kompromisu).
  Toto stanovisko předpokládá, že nebudeme člověku, který s námi nesouhlasí, zcela iracionálně přisuzovat zlou vůli.
  JN
  March 14, 2016 v 8.39
  Dodatečně Vám,pane Profante, děkuji za odpověď na moji otázku.
  Snad bych měl doplnit, že slovy "(lidé, kteří) PODPORUJÍ imigraci" nemyslím, že by tu imigraci vyvolávali oni, prostě s ní jen velmi souhlasí jako s jediným dobrým řešením dané situace a dávají to najevo. Je to tedy jen jeden z mnoha faktorů, samozřejmě není možné říci, že by oni tu migraci vyvolali.
  MP
  March 14, 2016 v 8.54
  JIřímu Nushartovi
  Vidím, že diskuse je opravdu zbytečná. Aby se dalo diskutovat, musíte prostě tu třetí alternativu popsat.

  Tady nejde o dobrou nebo špatnou vůli. Ukázáno na méně emoce vzbuzujícím příkladu podle slavného proverbia.

  1. Žena buďto (a) je těhotná, nebo (b) není. Tertium non datur.

  2. Dnes to nemusí tak úplně platit, objevilo se náhradní těhotenství. A může být sporné (předmětem přesvědčení), zda žena, jejíž genetický plod nosí jiná žena, není poněkud těhotná.

  3. S těhotenstvím se může spojovat mnoho stanovisek, dokonce už u samotné dotčené ženy, ale všechna budou nějak zohledňovat alternativy uvedené v bodě 1. Případné rozšíření v bodě 2 přitom ukazuje inovaci, která vznikla proto, aby omezila krutost volby v bodě 1. Nalezněte podobnou inovaci pro uprchlickou krizi a navrhnu vás na Nobelovu cenu míru.

  Samozřejmě, můžete tvrdit, že mám mít tak velký respekt k přesvědčení druhého, že budu považovat výrok: 2+2=5 za vyjádření jeho autentického stanoviska a vzhledem k tomu, že jsme si jako občané rovni, mám jeho stanovisko respektovat jako východisko ke kompromisu s mým stanoviskem, že 2+2=4.


  JN
  March 14, 2016 v 10.46
  Třetí cesta
  Dovolím si Vám zde zkopírovat část diskuse pod článkem "Můj rozchod s Janem Kellerem" z října 2015:

  Jindřich Jedlička:
  ... Nedávno jsem musel diskutovat s lidmi hájícími své "doma". Ale dali mi šanci začít zeširoka. Začal jsem od slova azyl - bezpečné útočiště, útulek. Nikdo si nepřál přijít o společenskou konstrukci, o mezinárodní normu, která i jeho dětem zajišťuje právo na azyl, na bezpečné útočiště před pronásledováním. Diskuse se pak vyvíjela zcela jinak. Diskutující pak byli ochotni upustit od původních požadavků na "zavření hranic" a jen žádali po "elitách" věrohodný "program", projekt integrace příchozích, který by minimalizoval ta rizika, která v jejich příchodu viděli. (A samozřejmě pochybovali jak o schopnostech elit, tak i zmiňovali možnost "překročení kapacity", ale to je již o něčem jiném.) 
  Domnívám se, že znejistělí lidé cítí potřebu nějaké aktivní reakce na novou situaci. "Oni" s "tím " "nedělají nic" je špatně, obrátí své naděje k těm, co budou "něco dělat". Myslím, že i skutečný a realistický integrační program by mnoho lidí bývalo přijalo. Formulujme takový program. ...


  Josef Poláček:
  Tak ta diskuse by mě opravdu zajímala, pane Jedličko, jak jste dokázal alespoň do jisté míry obrátit původní negativní postoje onoho shromáždění. Něco takového se podaří asi opravdu jen málokdy, k něčemu takovému je bezpochyby nutno Vám poblahopřát.

  Máte bez jakýchkoli pochyb pravdu v tom, že takovýto POZITIVNÍ PŘÍSTUP - i k původně skepticky naladěným myslím - může mít v praxi daleko větší naději na úspěch, nežli RYZÍ KONFRONTACE. 

  (...)ty iniciativy zdola, které takovýto pozitivní program či úmysl mají, jsou prostě příliš malé, nežli aby mohly oslovit širší veřejnost. A my tady na DR toho asi taky příliš mnoho nezmůžeme...

  ((Já dodávám: Zmohli bychom, ale z nějakého "záhadného" důvodu prostě nechceme!!!))


  Jiří Nushart:
  "Původní negativní postoje onoho shromáždění" nejsou tak zcela původní, nýbrž jsou indukované "původními negativními postoji" některých hysterických proimigrantských aktivistů k této většině "hovad a idiotů, které blbost prostupuje absolutně a je hlavní příčinou jejich problémů", a samozřejmě i "původními negativními postoji" některých našich politických špiček zase naopak k imigrantům, které se na jejich adresu vyjadřují srovnatelně vulgárním způsobem. Těžko si asi představit střelku kompasu, která by se v takovémto silném poli nezorientovala ve směru siločar. Pokud tedy chcete hledat rozumné řešení, znamená to osvobodit se z tohoto silného magnetického pole, tedy začít alespoň u jednoho pólu magnetu, u toho rozumnějšího a diskusi přístupnějšího. Nedomnívám se, že by to mohl být náš pan prezident s ministrem vnitra. 
  Avšak ani druhá strana, jak se ukazuje, není příliš přístupná argumentům. Tito "humanisté" nám ze svých nadřazených morálních pozic vnucují, abychom pasažérům z havarovaného autobusu poskytovali první pomoc VŠEM STEJNĚ, ať mají odřené koleno, nebo masívní tepenné krvácení. Většině lidí (kromě těch "humanistických" aktivistů "tam nahoře") se to samozřejmě zdá úplně nesmyslné, ale když se odváží mít nějaké pochybnosti, jsou hned hystericky okřikováni a nálepkováni jako skrytí xenofobové a fašisté, jako ještě nebezpečnější nepřátelé, než ti skuteční rasisté. Takže někteří už se bojí a pokorně slíbili, že už nikdy nenatočí žádnou pravdivou reportáž, kterou by třeba mohl zbaběle zneužít třídní nepřítel, a raději věrni zůstanou pevnou součástí jednotné ideové linie naší Velké kulturní revoluce.

  Odpověď na Vaši otázku je tedy velmi prostá. Stačí přestat hystericky bláznit, přestat sprostě nadávat lidem, alespoň trochu mírnit okaté projevy vlastního pocitu nadřazenosti (i když chápu, že pro někoho je to součást jeho osobnosti), tupě neprosazovat na první pohled nereálná řešení, nepovažovat odmítání či pochybnosti o těchto nereálných řešeních ihned za projevy fašismu, nenálepkovat názorové oponenty, umožnit diskusi, přestat polarizovat společnost (alespoň z jedné rozumnější strany) a konečně nabídnout nebo alespoň v diskusi směřovat k tomu věrohodnému programu integrace uprchlíků, který je společnost schopna bez problémů přijmout (i když si to možná někteří hysteričtí aktivisté, kteří chtějí vymítat nenávist nenávistí a potřebují nutně svého nepřítele, nemyslí).


  Pro dokreslení nesmyslnosti toho vyhroceného boje si přečtěte článek s vloženým videem:
  "Češi uprchlíkům v nouzi nabídnou peníze i nocleh, ukázal experiment"
  (http://www.novinky.cz/domaci/384524-cesi-uprchlikum-v-nouzi-nabidnou-penize-i-nocleh-ukazal-experiment.html)

  Jenže doba pokročila. Od října 2015 byly nesmyslným vyhrocováním tohoto boje napáchány velké morální škody. Dobrat se nějakého rozumného a konsenzuálního postupu v této věci bude při nezměněné zarputilosti obou stran s přibývajícím časem stále těžší a těžší.
  JS
  March 14, 2016 v 21.27
  panu Nushartovi
  Já nevím pane Nusharte, nezlobte se, mně to připadá trochu na hlavu padlé.

  Proč bychom měli chodit po špičkách kolem lidí, kteří se, ať už z jakéhokoli důvodu, odmítají chovat humánně, a něco jim trpělivě vysvětlovat? Připadá mi to strašně paternalistické. Nejsou to děti, mají mít morální sebereflexi.

  Chápal bych to ještě u lidí, kteří mají podprůměrné příjmy nebo nějaký existenciální strach. Ale bohužel to nejsou zdaleka všichni, kteří v těch diskusích vystupují, často velmi agresivně, proti uprchlíkům.
  March 15, 2016 v 8.51
  Zajímavé:
  "Proč bychom měli chodit po špičkách kolem lidí, kteří se, ať už z jakéhokoli důvodu, odmítají chovat humánně, a něco jim trpělivě vysvětlovat? Připadá mi to strašně paternalistické. Nejsou to děti, mají mít morální sebereflexi."
  Proč? Protože se vydáváte za demokraty! Tak je od vás očekáván demokratický přístup k politice. Demokraticky postup je ten, že dokáži o svém pohledu přesvědčit většinu, že ji získám na svou stranu, ne že ji to nedemokraticky vnutím!
  Levice by měla být daleko demokratičtější, než pravice. Místo toho se na levici vyprofilovaly skupiny, které si nedemokratickými postupy konkurují s extremní pravicí. Ač nejsou nikým delegovány, zasahují do politického života. Snaží se zákulisně tahat za provázky. Dosti agresivně se ve veřejném prostoru vymezují vůči těm, kteří s nimi nemají stejné vidění světa.
  A pokud chcete férovou debatu, měl by jste užívat férové prostředky. Je obrovský rozdíl mezi uprchlíkem a migrantem. Už jen zneužití tohoto termínu značí, že debata férová asi nebude....
  JN
  March 15, 2016 v 10.47
  Pane Samohýle, stále se Vám snažím trpělivě vysvětlovat,
  že postoj, který se Vám jeví jako "odmítání chovat se humánně", je ponejvíce vyvolaný právě tou ostrou polarizací ve společnosti. Vy však odpovídáte, že v tom nesmyslném rozdělování společnosti chcete pokračovat. Snažil jsem se Vám to trpělivě vysvětlit v předchozím příspěvku s názvem "Třetí cesta", o němž Vy soudíte, že je "na hlavu padlý".

  Vaši odpověď chápu takto:
  "Proč bychom MY MORÁLNĚ DOKONALÍ LIDÉ měli chodit po špičkách kolem těch podřadných lidí (('hovad a idiotů, které blbost prostupuje absolutně a je hlavní příčinou jejich problémů' – to je dohledatelný citát sluníčkáře zde na DR)) a něco jim trpělivě Vysvětlovat?"

  Tak tedy pokračujte, pokračujte, pane Samohýle. Ale jaký to má smysl? Pomáhá to uprchlíkům?

  -----------------------------------------------------
  Opravdu nevím, proč by žena (v to odkazovaném videu), která dá uprchlické rodině 1000Kč, měla být označena jako ta, která se "odmítá chovat humánně".
  Muž, který by nabídl rodině uprchlíků ubytování u sebe doma, ten se také odmítl chovat humánně?
  JN
  March 15, 2016 v 10.50
  Proč byste jim měl něco trpělivě vysvětlovat?
  Inu proto, pane Samohýle, aby ten verbální konflikt ve společnosti nepřerostl v konflikt s použitím fyzického násilí !!!

  Abyste uchránil uprchlíky od toho násilného konfliktu, ve který by tato studená občanská válka (i v ostatních státech Evropy, kde uprchlíci skutečně jsou) mohla přerůst (viz domobrana).

  Nebo si snad přejete násilí v ulicích a chcete ho pomáhat vyvolávat?
  PM
  March 15, 2016 v 15.12
  Zatím co v sídle českých králů a římských císařů je hodováno,
  hájí v podhradí prostý republikánský lid demokracii, o které hodující nositelé polských orlů a českých lvů mají velmi svérázné představy.
  Co ale s poznatkem, že i v podhradí existuje obrovský rozdíl mezi uprchlíkem a migrantem, který znemožňuje prostému lidu férovou debatu.
  Není to jen panský poznatek, ze kterého prostému člověku jde hlava i ústa kolem.........bych se zeptal.
  LV
  March 15, 2016 v 20.09
  Poznámka - pojem humánní je pojem, který je také relativní pojem

  Je trest smrti humánní? Ano a nebo ne?
  Pokud je trest smrti nehumánní, bylo opravdu humánní jeho nahrazení mlácením železnou tyčí, které nikdo nepřežil (prý Ruska Kateřiny Veliké) nebo galejemi (josefínské reformy), kde hodně odolní jedinci vydrželi několik měsíců humánnější?
  Obojí se zavádělo ve jménu humanity.

  Co takto upalování heretiků? My je dnes chápeme jako zvěrstvo, ale lidé středověku by pokládali náš přístup za nehumánní. Naše tolerance znamená totiž rezignaci na pokus zachránit duši hříšníka.

  Z hlediska Syřanů je humánní jim otevřít hranice. Také bych z té Sýrie utíkala.

  Z hlediska rodičů vyděšených holčiček to, co je pokládáno za humánní, vypadá zřejmě jinak (nevím kde jsem už viděla informaci, že po této poslední zprávě, na mnoha serverech lidé požadovali zavedení trestu smrti)
  http://www.derwesten.de/staedte/oberhausen/maedchen-in-oberhausen-unsittlich-beruehrt-acht-festnahmen-id11646493.html

  A ne, pokud osm dospělých mladých mužů – obtěžuje děti (té nejmladší holčičce bylo jedenáct let ) v bazénu , tak to není o sexu ani o nudě, je to o tom, že je to prostě „zábava“, které se část mladých mužů pravidelně v arabském světě oddává.


  Dovoluji si upozornit, že veliká část žen na obrázcích je ohidžábovaná a stejně jim to nepomáhá

  https://www.google.cz/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89&biw=1552&bih=802&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj5uvOd7MLLAhWIQJoKHXuwAcgQ_AUIBigB#tbm=isch&tbs=rimg%3ACZPkz4kCFE02Ijh6yNhnNvCT-L2hvbYxWP5xPHswIjNWZ-GfWdlYzSh6UC5tNT6s-_1z4dmxrbbp9Q5IUlHKfrR9QhioSCXrI2Gc28JP4ET4-sD7ooxFlKhIJvaG9tjFY_1nERcREJr9-kBg4qEgk8ezAiM1Zn4RHlQsFDl8cyiCoSCZ9Z2VjNKHpQEQWDAIJ4nn2NKhIJLm01Pqz7_1PgR5mKNWvD9-ycqEgl2bGttun1DkhHzwcwZoFmpwCoSCRSUcp-tH1CGEfhjPEcZHlFu&q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89

  https://www.google.cz/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89&biw=1552&bih=802&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj5uvOd7MLLAhWIQJoKHXuwAcgQ_AUIBigB#imgrc=_


  Tím neříkám, že eventuální přijetí 3 000 Syřanů pokládám za eventuální konec světa.


  JS
  March 15, 2016 v 22.51
  odpovědi
  "Proč? Protože se vydáváte za demokraty! Tak je od vás očekáván demokratický přístup k politice."

  No, já demokraticky přístup velmi uznávám. Tohle s tím ovšem nemá co dělat - prostě morálně ošklivý názor si zaslouží být nazván ošklivým. Asi už jsem dost starý na to, abych měl chuť s někým polemizovat třeba o meritech fašismu. Ovšem pokud si lidé ten fašismus odhlasují, budu to akceptovat, ač nerad.

  "MY MORÁLNĚ DOKONALÍ LIDÉ"

  To chápete špatně.

  "je ponejvíce vyvolaný právě tou ostrou polarizací ve společnosti"

  S tím nesouhlasím. To, co ta polarizace vyvolává, je větší přijatelnost násilí (a rasových předsudků), které odmítám.

  "aby ten verbální konflikt ve společnosti nepřerostl v konflikt s použitím fyzického násilí"

  Nevím, jak si představujete, že by k tomu mělo dojít. Já k žádnému násilí nikoho nevyzývám, ani ho osobně páchat na nikom nechci.

  "A ne, pokud osm dospělých mladých mužů – obtěžuje děti (té nejmladší holčičce bylo jedenáct let ) v bazénu"

  Jsem pochopitelně pro to takové lidi trestat, ale nevidím to jako důvod k zavádění kolektivní viny.

  "Tím neříkám, že eventuální přijetí 3 000 Syřanů pokládám za eventuální konec světa."

  To určitě není, Česko by jich mohlo přijmout 10000, aniž by si toho někdo všiml.
  JN
  March 16, 2016 v 11.51
  Panu Samohýlovi - "S tím nesouhlasím. To, co ta polarizace vyvolává, je větší přijatelnost násilí (a rasových předsudků), které odmítám."
  Přesně to samé tvrdím i já: To, co ta polarizace vyvolává, je větší přijatelnost násilí (a rasových předsudků), které odmítám (odmítám nejen rasové předsudky, ale i přijatelnost násilí).

  Ano, a "větší přijatelnost násilí a rasových předsudků", je, pane Samohýle, právě "postoj, který se Vám jeví jako 'odmítání chovat se humánně'" :-)

  Jenže s větou (Úterý, 15.Března 2016, 10:47:2): "Pane Samohýle, stále se Vám snažím trpělivě vysvětlovat, že postoj, který se Vám jeví jako 'odmítání chovat se humánně', je ponejvíce vyvolaný právě tou ostrou polarizací ve společnosti." Vy nesouhlasíte (Úterý, 15.Března 2016, 22:51:1):

  "S tím nesouhlasím. To, co ta polarizace vyvolává, je větší přijatelnost násilí (a rasových předsudků), které odmítám."

  A JSME ZASE NA ZAČÁTKU:

  Přesně to samé tvrdím i já: To, co ta polarizace vyvolává, je větší přijatelnost násilí (a rasových předsudků), které odmítám (odmítám nejen rasové předsudky, ale i přijatelnost násilí).

  Ano, a "větší přijatelnost násilí a rasových předsudků", je, pane Samohýle, právě "postoj, který se Vám jeví jako 'odmítání chovat se humánně'" :-)

  Jenže s větou (Úterý, 15.Března 2016, 10:47:2): "Pane Samohýle, stále se Vám snažím trpělivě vysvětlovat, že postoj, který se Vám jeví jako 'odmítání chovat se humánně', je ponejvíce vyvolaný právě tou ostrou polarizací ve společnosti." Vy nesouhlasíte (Úterý, 15.Března 2016, 22:51:1):

  "S tím nesouhlasím. To, co ta polarizace vyvolává, je větší přijatelnost násilí (a rasových předsudků), které odmítám."

  A JSME ZASE NA ZAČÁTKU:

  Přesně to samé tvrdím i já: To, co ta polarizace vyvolává, je větší přijatelnost násilí (a rasových předsudků), které odmítám (odmítám nejen rasové předsudky, ale i přijatelnost násilí).

  Ano, a "větší přijatelnost násilí a rasových předsudků", je, pane Samohýle, právě "postoj, který se Vám jeví jako 'odmítání chovat se humánně'" :-)

  Jenže s větou (Úterý, 15.Března 2016, 10:47:2): "Pane Samohýle, stále se Vám snažím trpělivě vysvětlovat, že postoj, který se Vám jeví jako 'odmítání chovat se humánně', je ponejvíce vyvolaný právě tou ostrou polarizací ve společnosti." Vy nesouhlasíte (Úterý, 15.Března 2016, 22:51:1):

  "S tím nesouhlasím. To, co ta polarizace vyvolává, je větší přijatelnost násilí (a rasových předsudků), které odmítám."

  A JSME ZASE NA ZAČÁTKU:

  Přesně to samé tvrdím i já: To, co ta polarizace vyvolává, je větší přijatelnost násilí (a rasových předsudků), které odmítám (odmítám nejen rasové předsudky, ale i přijatelnost násilí).

  Ano, a "větší přijatelnost násilí a rasových předsudků", je, pane Samohýle, právě "postoj, který se Vám jeví jako 'odmítání chovat se humánně'" :-)

  Jenže s větou (Úterý, 15.Března 2016, 10:47:2): "Pane Samohýle, stále se Vám snažím trpělivě vysvětlovat, že postoj, který se Vám jeví jako 'odmítání chovat se humánně', je ponejvíce vyvolaný právě tou ostrou polarizací ve společnosti." Vy nesouhlasíte (Úterý, 15.Března 2016, 22:51:1):

  "S tím nesouhlasím. To, co ta polarizace vyvolává, je větší přijatelnost násilí (a rasových předsudků), které odmítám."

  A JSME ZASE NA ZAČÁTKU:

  Přesně to samé tvrdím i já: To, co ta polarizace vyvolává, je větší přijatelnost násilí (a rasových předsudků), které odmítám (odmítám nejen rasové předsudky, ale i přijatelnost násilí).

  Ano, a "větší přijatelnost násilí a rasových předsudků", je, pane Samohýle, právě "postoj, který se Vám jeví jako 'odmítání chovat se humánně'" :-)

  Jenže s větou (Úterý, 15.Března 2016, 10:47:2): "Pane Samohýle, stále se Vám snažím trpělivě vysvětlovat, že postoj, který se Vám jeví jako 'odmítání chovat se humánně', je ponejvíce vyvolaný právě tou ostrou polarizací ve společnosti." Vy nesouhlasíte (Úterý, 15.Března 2016, 22:51:1):

  "S tím nesouhlasím. To, co ta polarizace vyvolává, je větší přijatelnost násilí (a rasových předsudků), které odmítám."

  A JSME ZASE NA ZAČÁTKU:

  Přesně to samé tvrdím i já: To, co ta polarizace vyvolává, je větší přijatelnost násilí (a rasových předsudků), které odmítám (odmítám nejen rasové předsudky, ale i přijatelnost násilí).

  Ano, a "větší přijatelnost násilí a rasových předsudků", je, pane Samohýle, právě "postoj, který se Vám jeví jako 'odmítání chovat se humánně'" :-)

  Jenže s větou (Úterý, 15.Března 2016, 10:47:2): "Pane Samohýle, stále se Vám snažím trpělivě vysvětlovat, že postoj, který se Vám jeví jako 'odmítání chovat se humánně', je ponejvíce vyvolaný právě tou ostrou polarizací ve společnosti." Vy nesouhlasíte (Úterý, 15.Března 2016, 22:51:1):

  "S tím nesouhlasím. To, co ta polarizace vyvolává, je větší přijatelnost násilí (a rasových předsudků), které odmítám."

  A JSME ZASE NA ZAČÁTKU: ....

  UFF... NĚJAK SEM SE TU ZACYKLIL, TO UŽ JE NA MĚ MOC VYSOKÁ LOGIKA TOHLETO... (PATALOGIKA?), NA TO JÁ UŽ PROSTĚ NEMAM. K TOMU MUSÍ BEJT ČLOVĚK NEOMYLNEJ (JAKO TŘEBA NÁŠ PAN PREZIDENT), A TO JÁ NEJSEM.
  March 16, 2016 v 12.30
  Poučení ze slovenského vývoje zde máme,
  ale jaksi chybí poučení z německého vývoje!
  Nebo volby v Německu dopadly dobře?
  Jenže pokud by se zde objevilo další poučení a mělo mít hlavu patu, tak by tohleto muselo být nejprve vymazáno. I z paměti čtenářů.
  Neboť německé volby byly propadákem vládních stran. Ty dostaly za uši za vítací politiku. Kam se Kotleba hrabe na Alternativu!
  Z hlediska německých voleb dopadl Fico fantasticky dobře. SPD mu musí volební výsledek závidět.
  Pokud Slovenské volby byly "strašlivým fiaskem", jak by autor článku krátce charakterizoval ty německé? To by mě dost zajímalo.
  PM
  March 16, 2016 v 16.26
  Ano v NSR to bude zajímavé pane Ševčíku
  Zatím co na Slovensku se chystá Fico vládnout s fašisty,
  byli v Německu protofašisté "pouze" zvoleni do zemských sněmů.
  Jejich program bude znám teprve 30. dubna, a co se proslýchá tak to bude studená sprcha. A hlavně pro všechny konzervativní seriózně založené voliče, kteří byli sužováni strachem před utečeneckou mizerií.
  Antidemokratům levopravého extremismu ale zahoří líčka a oku se otevře výhled na konečné řešení........proslýchá se.
  March 16, 2016 v 19.07
  S fašisty pane Petrásku?
  To je novinka. Kde jste to četl, já jsem nikde nic takového zatím nenašel.
  PM
  March 16, 2016 v 20.54
  Tak to mne potěšilo pane Ševčíku,
  byl jsem nesprávně informován. Možná že si můj informant spletl patriotismus s nacionalismem a ještě trochu to přimastil.
  Podívám se raději sám a pozornějí do tisku.....pokorně bych dodal.
  JN
  March 17, 2016 v 0.47
  "Vousy pro budoucnost"
  "Vousatý obličej je mnohem hygieničtější. Při zkoumání mezi pracovníky ve zdravotnictví zjistili, že  "hladké tváře" měly třikrát vyšší riziko, že na sobě přenášejí bakterie MRSA (methicilin-rezistentní zlatý stafylokok)." (http://zena.centrum.cz/zdravi/zivotni-styl/clanek.phtml?id=811323)

  Já bych tedy byl pro šátky i pro plnovousy (:>==
  JS
  March 18, 2016 v 11.23
  panu Nushartovi
  "Přesně to samé tvrdím i já: To, co ta polarizace vyvolává, je větší přijatelnost násilí (a rasových předsudků), které odmítám (odmítám nejen rasové předsudky, ale i přijatelnost násilí)."

  V té vaší úvaze je jeden zásadní problém - moje strana není ta, která tu polarizaci vyvolává. Moje morální přesvědčení stojí na místě (kde jsou tzv. "evropské hodnoty"). To odpůrci uprchlíků stále více přijímají porušování lidských práv, protože, o ně přece nejde, jde jen o nějaké cizáky. A čím víc jsou cizí, tím je to porušování přijatelnější.

  Proto s nimi nemůžu chtít vést diskusi, a proto se nesejdeme uprostřed; protože i ten střed se posouvá. Tohle ale není nic nového, třeba v americké politice se toto (s republikánskou stranou) děje už desítky let.
  + Další komentáře