Jak se Právo pokusilo své lhaní o uprchlících zamaskovat dalším lhaním

Jakub Patočka

Analýza: ze všech možností, které deník Právo měl, zvolil tu nejhorší. Zcela pominul kritiku věrohodnosti svého zdroje a za potrhlého vyznavače konspiračních teorií Martina Herzána se postavil. A ještě se obul do svých kritiků.

Deník Právo 4. února 2016 zveřejnil ve svém tištěném vydání a později i na webu Novinky.cz patrně jeden z nejhorších textů za dobu své existence. Článek s bombastickým titulkem Obří migrační vlna: všechna rozumná pravidla padla přišel s řadou senzačních „odhalení“. Autorem článku byl Martin Herzán, kterého Právo představilo jako bývalého člena výboru Rady pro lidská práva a titulovalo ho jako „lidskoprávníka“.

Spolupracovník redakce Deníku Referendum Vojtěch Boháč Herzánův text ve všech podstatných bodech vyvrátil. Doložil jinými svědectvími z místa, jak od dobrovolníků tak od slovinské policie, že Herzánova tvrzení jsou pochybná, nikdo další ostatně jeho senzační výroky nepotvrdil. Vojtěch Boháč dále doložil, že Herzán je krajně nevěrohodnou postavou, vyznavačem konspiračních teorií, autorem brožurky o výskytu UFO nad Třebíčí a podobně. A konečně posléze zjistil, že autor není žádným „lidskoprávníkem“, ať už to znamená cokoli, ale zaměstnancem Policie ČR. Ze všech okolností bylo možno shrnout, že klíčová Herzánova tvrzení jsou lživá. Informace Deníku Referendum posléze převzala další média.

Deník Právo na publikovaná zjištění zareagoval ve čtvrtek 11. února. V rubrice „Chat s osobností“ vyšel článek Vše, co jsem popsal, mohu doložit, říká Martin Herzán, obviňovaný ze lží o migrantech a dále Právo vydalo komentář Josefa Koukala Nevidět, neslyšet, nemluvit?, v němž autor naopak obviňuje Herzánovy kritiky z povrchnosti, naivity a předpojatosti. Podívejme se tedy na komunikační techniku Práva podrobněji.

Právo překrucuje obsah původního textu a tváří se, že byl v pořádku

Původní Herzánův článek tvrdil, že přes slovinsko-chorvatskou hranici do Evropy proudí „desítky radikálních islámských bojovníků“, které „slovinská policie pouze vyslechla, provedla zápis a k velkému všeobecnému překvapení je pustila dál do Evropy“. Konkrétně tvrdil, že policisté takto propustili migranty, kteří měli u sebe zbraně či v mobilech videa, na kterých sami mučí nebo zabíjejí své oběti.

„Několik dalších mělo u sebe dětskou pornografii či fota a videa mučení nahých žen,“ zveřejnilo Herzánovi Právo. Autor ve svém debutu na stránkách Práva také tvrdí, že každý den bylo zabaveno „několik kilogramů zbraní — převážně bodných a sečných, ale i paralyzérů, nunčaků a dalších nebezpečných předmětů“.

Deník Referendum doložil, že se jedná o vybájená tvrzení třemi argumenty. Herzánova tvrzení odporují:

 1. tvrzením jiných policistů,
 2. zkušenostem dobrovolníků, kteří v místě působí
 3. stanovisku slovinské policie.

Uplynul týden a Právo s Novinkami se rozhodly zkusit ze šlamastyky vybruslit. „Vše, co jsem popsal, mohou doložit,“ hlásá titulek „chatu s osobností“.

Obsah textu je ale s původním článkem v řadě bodů ve zřetelném rozporu. Právo píše: „Redaktoři si však mohli prohlédnout fotografie zbraní, které čeští policisté uprchlíkům ve Slovinsku zabavili. Kromě ostrých břitev a žiletek pašovali migranti do Evropy zavírací nože, boxery, ale také podomácku vyrobené nunčaky, baterku, ve které je ukrytý paralyzér, nebo zapalovač s ukrytým nožem.“

Také pojednání o uprchlících by měl Herzán vydat knižně. Robert Dengler, Josef Koukal a Barbora Zpěváčková by mohli jít třeba za kmotry. Repro DR

Takže už se nepíše o „kilogramech bodných a sečných zbraní“ denně. Píše se o fotografiích, které si redaktoři Práva mohli prohlédnout. Pomineme-li břitvy a žiletky — čili holící potřeby, na nichž není nic senzačního — i zavírací nože, které patří k běžné cestovní výbavě spousty lidí, zůstávají tu všeho všudy tři předměty: nunčaky, baterka s paralyzérem a zapalovač s ukrytým nožem.

Redaktoři Práva ale žádnou z fotografií nezveřejnili a ani nepředložili jediný důkaz, kterým by potvrzovali, že dané předměty byly skutečně zabaveny na slovinsko-chorvatské hranici, natožpak doklad o tom, že by jejich vlastníci byli po vyslechnutí vpuštěni dále do Evropy. Zcela chybí kontext.

Pokud se opravdu něco takového objevilo, neměl třeba takové zbraně u sebe člověk obávající se o svou bezpečnost, což by u lidí prchajících z války přece nebylo v ničem divné? Znát přesné, konkrétní okolnosti události i důvěryhodný popis toho, že se vůbec stala, by bylo vzhledem k věrohodnosti Martina Herzána, jíž se budeme ještě zabývat níže, zapotřebí.

Právo překrucuje i další Herzánův výrok. Po týdnu tvrdí, že „policisté našli v mobilních telefonech běženců brutální fotografie z mučení a vražd. I o tom se redaktoři mohli přesvědčit. Policisté totiž některé snímky z mobilů běženců ofotili. Uprchlíci tak měli v telefonech uložené například obrázky rozsekaných lidských těl nebo fotku z brutální popravy, při které někdo podřezává mladému muži krk. Na dalším ze snímků pózuje muž v maskáčích s kalašnikovem v ruce a nožem v ústech. Mimoto si uložili i video, které zachycuje, jak maskovaná osoba surově bije muže vysvlečeného donaha.“

Už tu tedy není ani zmínka o „dětské pornografii či fotech a videích mučení nahých žen“. Právo tak i další Herzánův výrok oslabuje a tváří se, že odpovídá původním tvrzením. Nadto nijak nevysvětluje, zda a jak prověřovalo, že se jedná o záběry skutečně policií dovezené ze slovinsko-chorvatské hranice. Bylo by to zapotřebí právě proto, že otázka věrohodonosti zdroje, je v celém případu klíčová.

Pokud jde o obrázky ukrutností, páchaných v zemích, z nichž běženci prchají, nikdo nerozporuje, že někteří z nich je přivážejí. Činí tak jednak proto, aby podali svědectví, a jednak proto, aby mohli předložit důkazy oprávněnosti své žádosti o azyl. Právo přiznává, že právě takto výskyt daných materiálů zdůvodňuje slovinská policie.

Přesto ale stojí za Herzánem, a to těmito slovy: „Problém však je, že čeští policisté ve Slovinsku zadrželi tytéž muže, kteří na některých z fotografií na mobilních telefonech sami pózovali se zbraněmi v ruce.“ Jenomže Právo se vůbec nezabývá možností, že se i v tomto případě může jednat o doklad odůvodněnosti žádosti o azyl, protože v řadě oblastí bojující skupiny praktikují nucené odvody. Ale především i v tomto případě dané tvrzení nedokládá ničím jiným než odkazem na to, co redaktorům pověděl Martin Herzán.

Jako autorka hrubě manipulativního textu, který ignoruje část zjevně neudržitelných původních tvrzení, který ignoruje část nevyvratitelné kritiky a který jen díky tomu může předstírat, že stvrzuje původní Herzánovy vývody, je uvedena Barbora Zpěváčková.

Právo svévolně ignoruje Herzánovu nevěrohodnost

Právo se tváří, že když si Martina Herzána pozvalo do redakce a on jim svá původní tvrzení potvrdil, vše je v pořádku. Jak jsme si ale právě ukázali, ve skutečnosti kličkuje a z původních tvrzení podstatně ustoupilo. Přitom však obmyslně předstírá, že stále tvrdí totéž.

Nyní se dostáváme k nejpodstatnějšímu bodu celého sporu: fatální nevěrohodnosti Martina Herzána. Právo se vůbec nevyrovnává s tím, že svého autora nepravdivě představilo jako člověka, který patří mezi ochránce lidských práv. Ve skutečnosti, jak zjistil a uvedl Deník Referendum, se jedná o zaměstnance Policie ČR a jako takový působil i na slovinsko-chorvatské hranici. Ukazuje to tedy manipulativní snahu Práva předstírat, že jeho identita je jiná než ve skutečnosti.

O týden později se tedy Právo tváří jako by nic a najednou už pro ně Herzán není „lidskoprávníkem“, nýbrž „členem českého druhého policejního kontingentu“. Už tedy víme, v jaké roli Herzán na slovinsko-chorvatské hranici byl. Leč Právo se stále nijak nevyrovnává s faktem, že autor, kterému dalo prostor, trpí bájivou lhavostí.

Deník Referendum uvedl některé skutečnosti z Herzánovy pitoreskní biografie a publikační činnosti. Napsali jsme mimo jiné, že Herzán je autorem brožurky UFO nad Třebíčí či publikace Totalitní světovláda: Fakta a důkazy o zákulisí světové politiky, lidských právech a globalizaci.

Právo ale doklady o tom, že sedlo na lep vyznavači bláznivých konspiračních teorií, o nichž píše grafomanské spisky, svým čtenářům zatajilo. Je to nepoctivé. Čtenáři Práva by měli vědět, že o poměrech na slovinsko-chorvatské hranici je redakce nechává poučovat autorem opusu Historie totalitních snah o manipulaci populace pomocí fluoru.

„Za informacemi ze svého článku si stojím, vše mohu doložit. Dál se k nim ale nebudu do tisku vyjadřovat,“ cituje redakce Práva a Novinek svůj jediný zdroj. Těžko říct, zda je snaha Práva obhájit tvrzení této „autority“ tím, že si ji pozve do redakce a zeptá se jí, zda mluvila pravdu, více směšná anebo trapná. Připomíná to scénu z Růžového pantera, v níž se komisař Clouseau dušuje, že muž před vykradenou bankou byl nevidomý, poněvadž mu to sám řekl.

Právo mělo jednu jedinou možnost, jak původní senzační Herzánova tvrzení obhájit. Podpořit je jiným věrohodným zdrojem. To neudělalo, protože to pochopitelně ani udělat nemohlo: každý další zdroj, který je možno dohledat, totiž Herzánovo bájení popírá.

Právo podsouvá falešně svým kritikům to, čeho se samo dopouští

Vrcholem svévole redakce Práva v její reakci na kritiku je ovšem obviňování kritiků z nekvalitní práce a podkládání výroků, které neřekli. Dopouští se toho komentátor Josef Koukal v článku „Nevidět, neslyšet, nemluvit?“

Koukal původní Herzánův článek charakterizuje takto: „Právo minulý týden uveřejnilo text upozorňující na vážná rizika spojená s ochranou chorvatsko-slovinské hranice v místech, kudy do Evropy proudí balkánská migrační vlna.“ Není to pravda. Podstatou Herzánova textu není „upozorňování na rizika“, nýbrž senzační odhalení, jež není schopen doložit.

Koukal dále tvrdí: „Potvrzuje do velké míry slova velitele prvního kontingentu Davida Předoty, která už v prosinci přinesl server Aktuálně.cz.“ To je vyložená lež. Základní Herzánova tvrzení jsou tato:

 1. Mezi migranty odhalili desítky radikálních islámských bojovníků. Byli předáni slovinské kriminální policii. Ta je ovšem většinou pouze vyslechla, provedla zápis a k velkému všeobecnému překvapení je pustila dál do Evropy.
 2. Slovinští policisté propustili do Evropy migranty, kteří měli u sebe zbraně či v mobilech videa, na kterých sami mučí nebo zabíjejí své oběti.
 3. Slovinští policisté propustili do Evropy migranty, kteří měli u sebe dětskou pornografii či fota a videa mučení nahých žen,
 4. Každý den bylo zabaveno „několik kilogramů zbraní — převážně bodných a sečných, ale i paralyzérů, nunčaků a dalších nebezpečných předmětů“.

Koukal pokračuje kritikou našeho listu: „Deník Referendum označuje text za článek plný vybájených poplašných zpráv, které popřela „už i slovinská policie“. Ostatně na oficiální vyjádření slovinské policie se odkazují i všichni ostatní. K takovému výkonu je třeba pogratulovat. Kdyby se média spokojila s oficiálním vyjádřením české policie k sobotním zásahům při demonstracích v Praze, mohla skončit u veřejné pochvaly obětavé a naprosto profesionální práce z úst policejního prezidenta Tomáše Tuhého.“

Je to neomalený pokus urazit inteligenci vlastních čtenářů. Zdroje Deníku Referendum jsou:

 1. Slovinská policie
 2. Rozhovory s dobrovolníky působícími v místě
 3. Rozhovor Aktuálně s podplukovníkem Předotou.

Namísto toho, aby se s vlastním průšvihem poctivě vypořádali, Josef Koukal, redakce Práva a Novinek, sami obhajujíce bájivě lhavého policistu, mistrují Deník Referendum, že za bernou minci pokládá výrok mluvčí slovinské policie. Ve skutečnosti je to přesně naopak: Právo má dlouhou historii otrockého přebírání zpráv Policie ČR, například k údajnému útoku na byt ministra Stropnického, které jsme v DR posléze vyvrátili. Ani v těchto případech se bohužel nestalo, že by se Právo svým čtenářům za nepravdivé zpravodajství omluvilo.

A neomluvilo se dodnes ani za své dřívější lhaní o uprchlících. Klasickým případem bylo zveřejnění hoaxu o syrskému fotbalovém trenérovi Osamovi Mohsenovi.

Proč Právo a Novinky pokračují v lhaní a jaká to má rizika

Právo a Novinky měly jedinou korektní možnost, jak se s Herzánovým textem vypořádat: uznat, že poskytnutím prostoru zjevně nevěrohodné osobě, se redakce dopustily závažného pochybení, čtenářům se omluvit a příště si dát pozor. Právo naopak zareagovalo nejhorším možným způsobem, a to tak, že se do svých lží dál zaplétá. A mstí se: s Vojtěchem Boháčem, který v DR původní Herzánovu snůšku nesmyslů vyvrátil a který do Práva příležitostně přispíval, ukončila jeho redakce spolupráci. Dnešní redakční metodika Práva tedy říká: Herzán ano, Boháč ne.

Právo a Novinky sázejí na to, že si takové počínání mohou dovolit. Ba co víc, že se jim vyplatí. Pokud by redakce uznaly vlastní chybu, z níž jsou usvědčeny, jistě by je to stálo díl prestiže u čtenářů, k nimž se zpráva o tom, že původní Herzánův text byl lživý, nedostala. Bohužel ČTK, ale i další veřejnoprávní média, tu selhávají v tom, že nám nepomohou před celou veřejností ušít Právu z ostudy kabát.

Bude si Josef Koukal ještě čistit zuby? Repro DR

Dalším možným důvodem, proč Právo a Novinky pokračují v lhaní, je fakt, že spolu s dalšími médii tu dlouhodobě svým zavádějícím a manipulativním informováním o tématu uprchlictví a migrace vytvořily u svých čtenářů poptávku po senzačních, byť třeba za vlasy přitažených či zcela nepravdivých zprávách, které potvrzují předsudečný obraz, že se jedná o jakousi mimořádnou a nebezpečnou invazi.

Kdyby přiznaly fakt, že realita tak zvané migrační krize je zcela jiná, jak například v úterý ve velmi cenném čistě faktografickém materiálu stvrdil deník Aktuálně.cz, mohla by se Právu a Novinkám snížit čtenost a uživatele lačnící po senzačních zprávách stvrzujících jejich předsudky by mohly odlákat třeba Parlamentní listy, které se ani nenamáhají předstírat, že jejich obsah má závažnější souvislost s realitou.

Zatloukání vlastních přehmatů, které je z omylů povyšuje na lež, jistě není výsadou Práva, ale stává se módním móresem českých médií hlavního proudu. Čerstvější příklad nabídla Prima, podobně se zachovalo ale i Echo, které odmítlo opravit své lhaní o trenéru Mohsenovi, a naopak dál pokračuje v eskalaci nenávistných nálad, i prostřednictvím tak sebezohavujících „zpráv“, jako byla ta legendární o Babě Vanze.

Média hlavního proudu v tom ale mají prvotřídní příklad v hlavě státu. Průkopníkem přístupu, kdy se lživé tvrzení A prohlásí za ve skutečnosti skoro pravdivé tvrzení B, není nikdo jiný než Miloš Zeman se svým podlým útokem na Ferdinanda Peroutku, za nějž se také dosud neomluvil. Možná nakonec není náhoda, že Zemanův mluvčí Ovčáček absolvoval v Právu část svého profesního výcviku.

Důsledky takového přístupu k obsahu média jsou ale vážné. Právo tu ukázalo, jak málo si váží svých čtenářů. Bývaly to noviny, které se po roce 1989 navzdory své minulosti — a snad i z potřeby ji jasně překonat — etablovaly v úctyhodnou platformu demokratické levice. Sloupky sem psali Jiří Hanák, Jaroslav Veis či Petr Uhl, rozhovory vedl Alexandr Kramer. Mění-li se dnes Právo v národoveckou xenofobní žumpu s frivolním vztahem k faktům, je to otřesná zpráva pro vyhlídky české demokracie.

Důsledky to ale může mít i pro Právo samé. Nemůže se stát, že začne ztrácet autory, jimž záleží na vlastní pověsti? Publikují přece v Právu stále ještě úctyhodné osobnosti, kterým by mohlo vadit, že se deník ve zřejmě snaze zvyšovat svou čtenost rozhodl obhajovat lhaní vyznavače konspiračních teorií? Publikují tu přece stále ještě autoři, kterým nemusí být příjemné dělat stafáž šíření nenávisti?

Redaktoři Práva si ale možná neuvědomují, že nejvážnější důsledek má jejich počínání pro ně samé: spoluutvářejí poměry, v nichž je normou se z lhaní eskalujícího nenávist vykrucovat dalším lhaním. I oni pak v nich budou ale muset žít. Bohužel my všichni s nimi.

  Diskuse
  February 17, 2016 v 18.00
  K otázce profilu M. Herzána se patří doplnit, že si sám v minulosti založil dvě organizace vystupující jako mezinárodní lidskoprávní subjekty, vyvíjející ovšem jen symbolickou činnost -- International Commission of Conscience a Evropskou unii pro lidská práva. Na deník Právo zjevně zapůsobila i tato jména. Herzán ve svých profilech neuvádí, že je založil, uvádí jen, že působil jako jejich předseda. Právo se zřejmě nedopátralo toho, že obě organizace jsou jenom prázdnými slupkami.

  Jinak M. Herzán působil také ve skutečně existujících charitativních uskupeních a organizacích pomáhajících tělesně postiženým, kde podle všeho i reálně pracoval, není to jen zcela temná postava. Ale lhář zjevně ano.
  February 17, 2016 v 18.11
  To uz je panecku rozbor!
  Je toho tolik, ze nez to clovek docte do konce, uz si nepamatuje, co bylo na zacatku. Cloveka hned napadne Svejkovo konstatovani, " ze kdyz je neceho moc, tak je toho prilis". Ma zde byt kvantitou nahrazena kvalita? Ma atak na Pravo upozornit jeho redaktory aby si priste v souvislosti s DR dali pozor? Co tak zvolit jinou cestu? Vzdyt za chvili uz nebude v CR denik ci tydenik, s kterym by DR nebyl na noze. Co zkusit zamest si pred svym prahem. Vzdyt kolik clanku v DR se ukazalo jako obhajoba spatnych kroku, hopnaspekismus mafiim v pozadi, ci spatnym odhadem budouciho vyvoje? V posledni dobe jiste hodne. Zoufale obhajoby presvedci jen pravoverne. Zacal bych tim, ze bych nechal na ctenari, at si udela obrazek sam. Boj s vcelku jeste levicovym Pravem nemuze skoncit vyhrou. Uz i proto, ze udalosti padi tak zbesile a jejich vyvoj ukazuje prave nestastnou a pritom zatatou omylnost mistnich aktivistu. Jen dopisi vysmech Zemanovi za jeho prognozu, za chvili se ukaze, ze mel pravdu. Pak se musi psat dalsi a dlouhe clanky.....
  ??
  February 17, 2016 v 18.38
  On mozna ten Herzan neni zadne lumen, ale i lhar muze nekdy mluvit pravdu. Rika se tomu vyjimka potvrzujici pravidlo.

  Slova velitele prvního kontingentu Davida Předoty, bohuzel Herzanova slova spise potvrzuji. Navic se tam mluvi i o pasovani drog a ohrozovani policistu behem prohlidek. Je to snad duvod, proc Patocka , ktery v textu hyri odkazy nevlozil tento opravdu relevantni odkaz ? Zato pilne vlozil jmeno autorky clanku, se kterym nesouhlasi. Maly teply bonz. Jak ceske. Bijte ji.

  http://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozhovor-s-velitelem-ceskych-policistu-ve-slovinsku/r~8fc58af8a11c11e58d7b0025900fea04/

  ??
  February 17, 2016 v 18.58
  No a jeste.
  S tou TV Prima bych moc nesermoval. Resi to rada ceske televize a podle vyjadrovani evangeliku, "kteri v tom jedou" (Dan Drapal) , to zrejme byla pravda. Zacinaji totiz vyjadreni migrantu (nebudeme bydlet v premalovanem kravine) omlouvat stresem. Zda se, ze Prima se soudu neboji. Pockame si.

  A stale cekam na odpoved slecny Vlasate ohledne jeji neseriozni zpravy v DR. Nebo ma DR na sebe jina meritka ?
  February 17, 2016 v 20.07
  Pane Kuchejdo,
  slova velitele Předoty a to, co řekl Herzán, to je přeci na první pohled nebe a dudy. Jak to můžete napsat?

  Předota používá formulaci "veškeré zbraně – nože, žiletky, zapalovače". Herzán říká, že se "denně se zabavilo několik kilogramů zbraní – převážně bodných a sečných, ale i paralyzérů, nunčaků a dalších nebezpečných předmětů".

  Dále: Předota mluví o tom, že příchozí mají občas v mobilu fotku sebe v uniformě či se zbraní. Herzán říká, že mají "fotky a videa zachycující, jak brutálně mučí nebo zabíjejí své oběti".

  A do třetice: Předota mluví o tom, že pokud česká policie zachytí někoho, kdo má v mobilu fotku v uniformě, drogy atd., předává ho slovinské policii a dál jeho osud nemůže sledovat. Herzán říká, že slovinská policie takové lidi "většinou" jenom vyslechne a pouští dále.

  To vám skutečně přijde, že jedno potvrzuje druhé?

  Předota popisuje, v čem je ta práce na hranici vyčerpávající a že nejde v současných podmínkách dělat pořádně. Ano, člověk si řekne: nefunguje to, jak by mělo, musí se to řešit. Ale to, co říká Herzán -- kilogramy sečných a bodných zbraní každý den, osoby, které si sami natočili, jak někoho mučí, a všichni tihle "většinou" pouštěni dál -- to je přece úplně jiný obrázek.
  February 17, 2016 v 20.21
  Pane Ševčíku,
  rádi si zameteme. Zvláště "hopnaspekismus mafiim v pozadi" je vážné obvinění, doložte prosím konkrétními příklady.
  February 17, 2016 v 20.29
  V posledních třech letech deník Právo
  hodně upadl, mohu to posoudit, dlouhá léta, do dubna 2013, jsem tam byl zaměstnán jako komentátor. Kromě lhaní nad lhaním Martina Herzána, které (obojí) rozebral Jakub Patočka, mohu ale posoudit i neprofesionalitu (nebo zlou vůli?) při uvádění údajného Herzánova postavení v Radě vlády pro lidská práva. Tuto radu zřídila v roce 1998 svým usnesením (nikoliv cestou vydání zákona) vláda Miloše Zemana, v níž jsem působil s vodpuštěním (řečeno s Karlem Schwarzenberkem) jako její zmocněnec pro lidská práva. Funkci jsem přijal jen po příslibu, že vláda tuto radu zřídí. Rada měla své sekce, později nazvané výbory, kterých bylo deset; dnes je jich osm. Zrušen byl výbor pro výchovu k lidským právům, který se nám, a ani mým nástupcům (Jan Jařab, Svatopluk Karásek, Michael Kocáb) nepodařilo do roku 2007 rozhýbat. A právě o spolupráci s tímto de facto neexistujícím výborem se podle blogerky Petry Kišové, která si dala práci, aby podvody Martina Herzána odhalila, se Herzán zajímal, aniž však byl jeho členem:
  http://petrakisova.blog.idnes.cz/c/494107/mystifikator-hrdinou-zpravodajstvi.html?ref=viacbloger
  a http://petrakisova.blog.idnes.cz/c/493961/verohodne-svedectvi-o-uprchlicich-od-konspiracniho-teoretika.html?ref=rss

  Po odchodu z funkce zmocněnce, jíž jsem se s úlevou vzdal v únoru 2001, jsem byl až do roku 2007 předsedou výboru proti mučení (a jinému ponižujícímu zacházení) téže rady a v nakonec, v době Herzáných námluv s radou, které dokumentuje Petra Kišová, i členem samotné rady, a to spolu s Danou Němcovou, která se za Herzána přimlouvala. Ještě předtím jsem býval zván i na schůze rady, vládní zmocněnci byli moji přátelé, sledoval jsem jejich činnost včetně personálních otázek (členy výborů jmenoval zmocněnec). Martin Herzán nebyl jediný člověk, který se snažil vetřít do tohoto mechanismu, jenž čítal na 400 (!) osob (členů výborů a jejich stálých zástupců, polovina byla z ministerstev, polovina z občanské sféra). A nebyl jediný člověk trpící chorobnou lhavostí.

  Redaktoři deníku Právo nejsou žádní jelimánkové, a buď věděli, že Herzánova legenda je podvodná, nebo to měli a mohli vědět. Dali tím Herzánově lžím punc věrohodnosti. Jsou ovšem vedeni vyššími „principy“ – naskočili kvůli čtenosti Novinek a Práva na protimigrační a protiislámskou vlnu, kterou považuju za ohrožení demokratického právního státu.
  ??
  February 17, 2016 v 21.40
  To sem cetl a videl ja p. Jedlicka.
  "Ministrovi vnitra jste popisoval, že právě prohlídky jsou určitý zádrhel. Že na ně nemáte moc času, přitom při nich nacházíte množství zbraní. "

  "Potíž ze začátku byla i v tom, že jsme prohlíželi jen dospělé osoby. A uprchlíci rychle zjistili, že se děti neprohlíží, a veškeré zbraně – nože, žiletky, zapalovače – proto dávali jim. Zašívali jim různě do kapucí pasy a další věci, které tam nemají co dělat."

  "Co se s takovými lidmi dál děje, když třeba upozorníte, že něco úplně nehraje? Není to trochu pocit beznaděje, když tušíte, že třeba tím systémem propadnou a půjdou dál?
  Řekl jste to správně, svým způsobem je to určitá míra beznaděje. V momentě, kdy při prohlídce chytíme někoho, kdo má buď zbraň, nebo má v mobilu ty fotky, o kterých jsem hovořil, případně nesrovnalosti v registračních formulářích, tak ho okamžitě předáváme cizinecké nebo přímo kriminální policii. Ale v tu chvíli já ztrácím kontakt s tím, co se bude dít dál. A otázka je ještě jiná. Jak to, že tenhle člověk přejde přes Řecko, Makedonii, Srbsko, Chorvatsko?" Moje pozn. A proc ne pres Slovinsko ?

  "Rodiny tam jsou. Ale nejvíc je tam těch mladých mužů,"

  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058331216

  V TV pan Predota potvrzuje natlak ze Slovinske strany, aby migranti prosli co nejrychleji ! Rovnez popisuje techniku mladych muzu jak proniknou pres hranice. Volne cituji : "Kdayz jsme ohlasili ze bereme rodiny, mlady muz se rozhlednul, popadl nejblizsi dite a rekl to je moje. Kdyz dosel ke koridoru kde se prochazelo pres hranici, dite proste odhodil na zem".

  Vitejte a multikulturne nas obohatte.  February 17, 2016 v 21.56
  Ano, to naznačuje, jaký je s kontrolami problém, ale nic z toho, co uvedl Herzán. Pokud ten rozdíl nevidíte, asi vám ho už vysvětlit nedokážu. (Můžete prosím přestat dávat za své statusy ty prázdné bloky?)
  PM
  February 17, 2016 v 22.40
  Pane Kuchejdo napovězte
  jde vám o reputaci Práva, o výuku taktických pouček jak emigrovat z válečného území, o pozvednutí úrovně DR šokem, nebo o..........................bych se zvídavě zeptal.
  February 18, 2016 v 4.51
  Pane Jedlicko, napriklad ubytovacim mafiim DR dela jednoznacne
  servis. O tom se snad nemusime ani bavit. Soucasny boj proti varovani o riziku nekontrolovatelne migrace, vedeny metodou slovickareni, reputaci DR nepozvedne. Tohle je zatloukani reality. Te, ktera proste jiz praskla. Praskla v Parizi, praskla v Koline i jinde. Je fakt, ze nekontrolovana migrace mela podporu mistnich aktivistu. Ted, kdyz se ukazala jako obrnebezpecna pitomost, se misto priznani tohoto faktu DR pustil do vsech, kteri na toto ohromne riziko poukazuji. Mate minimalne dve moznosti. Bud priznate barvu, nebo v zajmu neziskovek, ci zachovani dogmatu, budete hajit jiz neobhajitelne. Vy, pane Jedlicko, vy konkretne patrite k lidem, s kterymi se zde vzdy dalo diskutovat, naslouchal jste oponentum a premyslel nad nimi. Nenechte se tedy prosim zverbovat do siku jedinych spravedlivych a pokracujte ve svem konani. Me nejde o vitezstvi zde, me jde o to, aby DR byl mistem, kde se priznivci levice mohou dozvedet to co jinde ne. Kde se diskusi vytribi nazor. S dogmaticky pevnym blokem se to nepovede.
  JS
  February 18, 2016 v 9.30
  pane Ševčíku,
  proč vlastně vy (a pan Kuchejda) považujete informování státních úřadů o událostech v Kolíně nad Rýnem za nějaké spiknutí ("zatloukání reality")? Nebylo to spíš tak, že šlo o nečekanou situaci, nad kterou to rozhořčení přišlo až později? Nejde nakonec o správný postup, nejdřív věci vyšetřit a pak o nich informovat?

  "se misto priznani tohoto faktu DR pustil do vsech, kteri na toto ohromne riziko poukazuji"

  Já myslím, že si to riziko uvědomuje téměř každý, akorát já například nesouhlasím s izolacionismem, kterým by se to mělo řešit (např. přenesením problému jen na Řecko). V tom se lišíme spíš než v hodnocení rizika.
  February 18, 2016 v 10.23
  Jenže je pane Ševčíku rozdíl realita a její zdemonizovaná verze. Herzán v Právu neupozornil na problém, ale vymaloval jej tak, že kdyby to byla pravda, patřilo by se ne hledat evropské řešení, ale začít formovat domobranu. Pokorná akceptace takotvýchto zkreslení žádnému uvědomění si rizika podle mě nepomáhá (narozdíl třeba od rozhovoru s tím policejním velitelem, na který odkazuje pan Kuchejda), pouze nahrává fašistům...

  ... a potom: jediné dogmata, které jsme v DR v souvislosti s migrační krizí vždy hájili, je nutnost pomoci skutečným uprchlíkům bez ohledu na vyznání a etnicitu, nutnost nerozbíjet evropský přístup bez alternativy a nutnost neodlitšťovat i další migranty na invazi kobylek a lidských štítů, protože pokud se tak stane, je pak jen otázkou času, kdy se něco podobného začne aplikovat např. na sociálně slabé, nezaměstnané apod. v naší vlastní společnosti. Jinak se v názorech na řešení stávající situace i v DR vzájemně dost lišíme...
  February 18, 2016 v 10.46
  Prázdné statusy za zveřejňovanou reakcí je možná
  novou formou boje (dříve třídního), která je ospravedlňena ušlechtilým cílem - vyloučit názorové odpůrce z diskuse. Kdyby DR neměl jako přispěvatele pány Ševčíka a Kuchejdu, asi by si je musel někde sehnat, aby diskuse byla zajímavější. Patří ke zmatení jazyka názor, že "boj s vcelku ještě levicovým Právem nemůže skončit vyhrou". Co je na xenofobii, nacionalismu a občas dokonce i na klasicky fašistických (autoritářských) postojích, jako je například domobrana, levicového? Je to stejně levicové jako prezident Miloš Zeman.
  February 18, 2016 v 11.34
  Já bych, pro urychlení vzájemného pochopení,
  doporučil těm, kteří mají skutečný zájem o diskusi přečíst si v dnešním Právu článek Michala Klímy - Politika salónního humanismu selhala. Já se s tímto článkem totiž v podstatě dosti ztotožňuji, takže tím pádem budete vědět, jak se na problém migrace dívám i já. Posune to diskusi vpřed.
  Jinak pane Samohýle, já si nemyslím, že v Kolíně se jednalo o pozdržení v zájmu lepšího vyšetření. To bychom se nemohli o ostatních zločinech běžně dovídat na druhý den. Jednalo se o zatloukání. Ale o tom, proč je takovéto chování nejlepší reklamou pro nácky, píši již dlouho.
  Pane Jedličko, jsou zdemonizované verze a jsou narůžovo učesané verze. Já jsem raději, když někdo zdůrazní možné nebezpečí, než kdyby jej zapíral. Vyvážený přístup k migraci, s vyjmenováním všech rizik, je cesta, která bere právě náckům vítr z plachet. Podívejte se na Slovensko a do Německa. Zatímco na Slovensku není téměř žádný nárůst extremismu, tak v Německu je dechberoucí. Děkovat mohou oba národy svým předsedům vlád.
  IH
  February 18, 2016 v 12.50
  Právo na Syřany
  Upřímně oceňuji profesionální přístup k případu, který Jakub Patočka prokázal ve svém článku. Také si myslím, že kritika médií v médiích je potřebná, neboť je u prioritně ekonomických subjektů z důvodu společného zájmu branže velmi vzácná. Konkrétně nemám nejmenší iluze o uvedeném pisateli v Právu, o jeho názorech a motivaci.
  Nicméně, na druhou stranu, mám z článku výše podobný pocit jako z argumentované kritiky předního literárního teoretika, jenž se zabývá knihou, nesoucí všechny známky škváru a prvoplánové snahy o "kasaštyk". Média prostě napáchala v povědomí lidí dalekosáhlé škody, které (de)formují společenskou situaci v zemi, a to hlavně proto, že taková byla a je logika trhu pod taktovkou inzerentů.
  Za dané situace může působit problematicky "lámat své kopí" či dokonce skoro "dávat ruku do ohně" za to, zda denně byly nebezpečných předmětů už kilogramy (dva?), nebo méně, či zda šlo o předměty čistě obranné funkce.
  V jednom rozhovoru uvedl íránský exulant u nás, že lidé postižení válkou přinesou sem s sebou problémy. Jako příklad uváděl afghánské uprchlíky, kteří přicházeli kolem roku 1980 do jeho tehdejší vlasti. Opatrnost na místě je vždycky.
  JS
  February 18, 2016 v 14.13
  S tím co napsal pan Jedlička naprosto souhlasím.

  "Prázdné statusy za zveřejňovanou reakcí je možná ovou formou boje"

  Pochybuji - problém je spíš v diskusním fóru, které nemá náhled, velmi malé editační okno, nemožnosti zpětně editovat příspěvky, nehledě na další neduhy v redakčním systému. Neberte to jako stížnost - nabídl bych se vám to spravit, kdybych si myslel, že takovému závazku dostojím.
  PK
  February 18, 2016 v 14.37
  Zpětně editovat příspěvky? Nic jednoduššího
  Pane Samohýle, Vy přece můžete příspěvek zkopírovat, upravit, znovu vložit, a původní pak vymazat.
  JS
  February 18, 2016 v 15.32
  Ah, máte pravdu, možnost smazat vlastní příspěvek mi nějak unikla.
  VU
  February 18, 2016 v 16.18
  Proč vlastně tento článek vznikl?
  Dlouhý článek pana Patočky nepřináší žádné nové informace, a tak by mě zajímalo, proč vznikl a zda reaguje na nějaký nový podnět, který mi třeba unikl.
  PK
  February 18, 2016 v 16.46
  Jak - "nepřináší žádné nové informace" ??
  Pro mě byly nové úplně všechny informace v článku. Tím je tvrzení pana Urbana vyvráceno.

  Domnívám se, že podněty, na které článek reaguje, jsou články v deníku Právo, a příslušná tvrzení v nich.
  VU
  February 18, 2016 v 18.05
  Pavlu Kolaříkovi
  Asi to bude tím, že jste nečetl ty tři články uveřejněné v DR, které se dané problematice věnovaly (5. 2.; 9. 2.; 12. 2.). Já jsem je četl, pro mě článek pana Patočky neobsahuje nové informace.Tím je tvrzení pana Pavla Kolaříka vyvráceno.

  Uspokojuje Vás takový způsob diskuze?

  Zmíněné články byly reakcemi na články v Právu (4. 2. a 11. 2.) a vyjádření slovinské policie. Pokud vím, tak od té doby se žádné další nové informace neobjevily.
  JN
  February 18, 2016 v 21.43
  Jak to tedy je s těmi videi(y)? Komentoval DR v prosinci 2015 nějak zprávy novinek.cz
  o nalezení brutálních videí poprav zajatců IS v telefonech stovek migrantů v Norsku? Jako zdroj byl uveden norský list VG.

  "V telefonech a tabletech stovek migrantů, kteří v uplynulých měsících a týdnech přicestovali do Norska, byly nalezeny snímky a videozáznamy brutálních poprav zajatců Islámského státu. S tím, jak migrační vlna zesílila, byli navíc imigrační úředníci zahlceni a museli omezit prověrky žadatelů o azyl. Je tedy možné, že už se spolu s běženci do země infiltrovali teroristé, upozornil norský list VG."

  (http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/389357-norove-nasli-v-mobilech-stovek-migrantu-snimky-z-poprav-islamskeho-statu.html)
  JN
  February 18, 2016 v 22.10
  Zuzana Vlasatá ve svém článku "Právo, Týden i Respekt nesou spoluodpovědnost za šíření nenávisti" cituje Vojtěcha Boháče:
  „Nabízeli mi, abych informace z článku Martina Herzána vyvrátil v jejich novinách (v Právu). Ale žádali, abych nebyl osobní. NA TO JSEM NEMOHL PŘISTOUPIT, chtěl jsem otevřeně říct, že si takovou práci Právo dovolovat nesmí,“ popisuje Boháč.

  Může mi někdo prosím vysvětlit, proč na to pan Boháč nemohl přistoupit? Proč nemohl nebýt osobní a ty informace zcela věcně vyvrátit? Myslím, že Právo čte více lidí než DR, podle mého názoru má daleko větší smysl vyvracet případné dezinformace v tom samém listě, ve kterém byly uveřejněny. Když chce deník Právo být názorově pluralitní (což je jistě chvályhodné), proč mu pan Boháč nemohl vyhovět?
  JS
  February 18, 2016 v 23.46
  panu Nushartovi
  "Může mi někdo prosím vysvětlit, proč na to pan Boháč nemohl přistoupit? Proč nemohl nebýt osobní a ty informace zcela věcně vyvrátit?"

  Já to pochopil (z toho co vyšlo v Britských listech) tak, že nechtěl psát do média, které mu diktuje, o čem nemá psát. "Být osobní" by znamenalo kritizovat redakci Práva. Ale asi máte pravdu, z hlediska celospolečenského dopadu by bylo asi racionálnější se podřídit.
  JN
  February 19, 2016 v 0.10
  Děkuji Vám, pane Samohýle,
  za vysvětlení. Já ty Britské listy už nějaký čas skoro nečtu (začalo to být na mě příliš silné), tak mi to uniklo.
  JP
  February 19, 2016 v 13.31
  Politika salónního humanismu
  Není opravdu divu, že článek Michala Klímy "Politika salónního humanismu selhala" ve čtvrtečním Právu nalezla nelíčené sympatie u pana Ševčíka. Není totiž (tento článek) ničím jiným nežli kompletní snůškou všech klišé, které je vůbec jenom možno metat proti - potencionálním, a v českém prostoru až doposud prakticky neexistentním - uprchlíkům.

  Tento článek - respektive jeho styl - ovšem skutečně stojí za poněkud bližší pohled. Na rozdíl od nenávistných - a mnohdy velice primitivních - protiuprchlických výlevů v internetu se jeho autor snaží navodit dojem seriózní, nezaujaté a objektivní analýzy. Navíc zaštítěn autoritou docenta "Metropolitní univerzity".

  Ano, M. Klíma skutečně používá napohled věcných argumentů. A přece - z tohoto zdánlivě vědecky seriózního textu už po prvních větách pravé intence autora čouhají jako ona pověstná sláma z bot. M. Klíma ty uprchlíky prostě nechce - a tak do své argumentační houfnice cpe veškerou munici, která mu jenom pro daný účel může posloužit.

  Opravdu objektivní posouzení jakéhokoli problému - nejen migračního - je možno naprosto spolehlivě rozpoznat podle jednoho základního kritéria: totiž že se uvedou veškeré argumenty jak pro, tak i proti.

  S něčím takovým si ovšem M. Klíma žádnou námahu nedává. On prostě jednou provždy v í, že jakákoli migrace je pro Evropu smrtelná jako mor a cholera; tak co by se ještě zdržoval nějakými protiargumenty!

  Zkrátka, celý ten jeho text nebyl nakonec ničím jiným, nežli pouhou demagogií, pro lepší účinek zabalenou do pseudovědeckého hávu.
  PM
  February 19, 2016 v 15.58
  Kdy prohlédneme filipiku pánů Klímů a kdy prohlédne Klíma?
  Kdy se nám podaří vymotat z té naší trvale vévodící neoliberální politiky?
  Která v současné době masově nahání do náručí pravice zchudlé, klamané a znejištěné občanstvo všech světonázorů, které neví dne a hodiny kdy se octne v rámci racionalizace- digitalizace u pc tentokráte doopravdy privátního a ve zchudlé kuchyni.
  Nezlomně dominují zákonitosti neoliberální pravicové politiky.
  Jenže tentokráte pravice nás již neláme na svobodu.
  Tentokráte nabízí výměnu - jistotu proti svobodě, protože dobře ví, že kurz svobody značně propadl.
  Dnes platí široce ověřené poznání, že neoliberalismus zná pouze svobodu obohacování nemnohých a nejistotu mnohých.
  Klerikál Kaczynskiy, liberál Orbán, nacionální socialista Fico, ....... Sobotka lákají na sliby sociální jistoty, vyššího minimálního platu, přídavků na děti, aj sociálních požitků,
  na hony vzdáleni neoliberálním litaniím pouček a výzev k individuální péčí o maximalizaci vlastní výkonnosti - návodů k ekonomii sebe sama.
  Pravice slibuje pravou lidovou demokracii zahalenou (bavorsky) do národní tradice, lidové kultury a podobných sladkých lákadel.
  Facit -
  diskreditace liberální demokracie pokračuje
  společnost se nadále nachází v podmanění pravicové neoliberální politiky.
  a přesto všechno současná krize opět nahrává pravici.
  Ale tentokrát pouze těm pravicovým silám, které usilují o rozpad liberální demokracie a Evropy do spolku autoritativně řízených národnostních států alla V4.
  Snad to prohlédne liberální pravice, když ne neoliberální pan Klíma .............. bych coby na pravici závislý levičák dodal.
  February 19, 2016 v 21.37
  Kdy pane Petrásku?
  Myslím, že tehdy, až bude levice schopná demokratickou cestou přesvědčit většinu obyvatel o tom, že její varianta politiky je pro ně lepší.
  Domníváte se že zdejší aktivisté k tomuto přesvědčení veřejnosti přispívají? Že nabízejí většině obyvatel této země alespoň zachování současných jistot? Že jsou pro tuto veřejnost svým bojem proti všem věrohodní? Že ověřili svou moudrost, takže by z nich žádné Aničky z Kuřimi nemohly dělat osly? Že dbají primárně o to nejdůležitější, což je bezpečnost občanů této země, takže by se jistě nechlubili tím, jak přes území této země pomáhají nelegálně cestovat migrantům? Že si občané neřeknou že raději snesou autoritativní řízení, ale alespoň od demokraticky zvolených politiků, než od aktivistů, kteří se snaží ovládat politiku bez tohoto mandátu?
  Je zajímavé, jak roste počet těch, kteří jsou zde z levice exkomunikováni, protože jejich názor na migraci se liší. Je to asi jednodušší, než měnit dogma. Či přiznat omyl.Ta apologetika aktivistů je až kouzelná. Je tohle ta cesta k přesvědčení veřejnosti? Řekl bych, že je spíše klasická cesta pro vytvoření sekty.
  PM
  February 20, 2016 v 11.57
  Chtěl jsem naznačit pane Ševčíku důvody
  dosud nenarušené suverenity neoliberální doktríny, která diktuje politiku neřešení podstaty krizových stavů.
  Ano levice se nechala vmanévrovat do role trpěného posluhy ve velké koalici.
  Neoliberální pravice se dnes zajišťuje moc zneužíváním levicové argumentace a diskreditací levicových projektů (viz neziskové organizace, zelení ap. které se staly fackovacím panákem z leva i z prava hlavanehlava).
  Z neznalosti řešení - jak se vymanit z neoliberální ideologie, která slovy včera zesnulého Umberta z nás udělala a nadále dělá společnost selfie - nám autoritativní režim nepomůže.
  I když si musíme přiznat, že tam to vše spěje..bych dodal.
  February 20, 2016 v 15.44
  Otázkou je, pane Petrásku,
  nakolik se neziskovky a Zelení sami přičinili o to, že jsou fackovacími panáky. A jestli jimi vůbec jsou.
  JS
  February 20, 2016 v 19.22
  panu Ševčíkovi
  "Myslím, že tehdy, až bude levice schopná demokratickou cestou přesvědčit většinu obyvatel o tom, že její varianta politiky je pro ně lepší."

  Jenže tohle tak nějak předpokládá, že zde probíhá nějaká férová soutěž ideí. Místo toho ale často politici emocionálně straší (třeba dluhem nebo uprchlíky), aby mohli nabízet ideologicky odpovídající řešení.

  "Domníváte se že zdejší aktivisté k tomuto přesvědčení veřejnosti přispívají? Že nabízejí většině obyvatel této země alespoň zachování současných jistot?"

  A lze vůbec lidem reálně nabízet "zachování jistot"? Nebo je to spíš tak, že strach (z nejistoty) je špatný rádce?
  PM
  February 20, 2016 v 22.44
  Rozdíl mezi sociálním a neoliberálním kapitalismem,
  je patrný v číslech, jak uvádí T. Piketty viz Bernie Sanders láká i plány v ekonomice.
  .........Během padesáti let, od roku 1939 do roku 1980, je míra zdanění nejvyšších příjmů v USA, tedy těch, které jsou vyšší než milion amerických dolarů za rok, průměrně 82 procent, a to s výkyvem až 91 procent ve 40. až 60. letech, tedy za Roosevelta a Kennedyho. V době Reaganova zvolení v roce 1980 stále ještě dosahuje sedmdesáti procent.
  Reganova daňová reforma z roku 1986 skoncovala s daňovou progresivitou a snížila míru zdanění pro nejvyšší příjmy na 28 procent.................
  Ziskovky vznikly jako doprovodný jev zprivatizovaného státu zbaveného schopnosti zajištění péče o sociální rovnost.
  Jsou humanitární zástěrkou majetných a v jejich řadách se vyskytuje vysoký podíl zneužitých altruistů a oportunistů jenom dobrých úmyslů a nevinné mysli.
  Jejich vliv na reprivatizaci státu - na změnu sociálního režimu - je proto takřka vyloučen
  Znám jednu zámeckou pani, která dobročinností v různých neziskovkách oka nezamhouří.
  Jak za císaře pána.......................bych dodal.
  February 21, 2016 v 10.48
  Pane Petrásku,
  skládám Vám poklonu za krásnou definici ne-ziskovek!
  Já bych chtěl ovšem všem apriori oznámit, že nevedu boj proti ne-ziskovkám. Stejně jako nevedu boj proti nepřizpůsobivým, jak mi zde bývá předhazováno. Já vedu boj s politiky, tvářícími se levicově, majícími levice plná ústa a přitom podporujícími to, aby stát svoje funkce předal servisním organizacím. Což znamená, že se zajistí každý, kdo je je v řetězu, až na ten poslední článek. Na ty potřebné. A teď jsem slyšel, že servisní organizace zacílily na seniory. Ne, že by to už tady nejelo, ale stát to rozjíždí ve velkém. Domovy důchodců, pečovatelská zařízení, v tom se mají točit velké peníze.
  Kdyby si stát své funkce ponechal, nemuseli bychom nadfincovávat Klokánky a podobné, nepochopitelně nekontrolované tunely. Ono by toho vůbec mohlo být, kdyby se stát nerozhodl nesmyslně rozdávat. Jen kolik sociálních bytů mohlo být postaveno za již vyhozené doplatky na bydlení! A vznikly by tím pracovní příležitosti pro stavební firmy. A hlavně by sociálně slabí mohli bydlet jako lidé.
  Pane Samohýle, jistě, že zde neexistuje férová soutěž ideí. Ale vždyť ani ta levice nehraje úplně fér. Straší také.
  Co se týče strašením migranty, tam bych to jako nefér nebral. Tam beru jako nefér to, že se účelově mlčí o možných rizicích, jak bezpečnostních, tak sociálních, či o problémech soužití diametrálně rozlišných kultur. Že se používá nefér argumentace, například o začlenění bosňáckých muslimů u nás, což ovšem byli lidé, přicházející z hodně odlišného systému, než ti, kteří přicházejí dnes. Ale to by bylo na moc dlouhé psaní...
  JS
  February 21, 2016 v 13.36
  panu Ševčíkovi
  "Co se týče strašením migranty, tam bych to jako nefér nebral."

  No, to je problém - strach je subjektivní. Já třeba islám také nemám rád (ostatně žádné náboženství), ale uprchlíků se naprosto neobávám, protože zkrátka většinu lidí nepovažuji za nějaké fundamentalisty. A myslím, že mám kulturně blíž k průměrnému uprchlíkovi než třeba k Babišovi.

  Pokud vůbec existuje objektivní odpověď, pak je to věřit lidem, kteří mají s tou jinou kulturou nějakou zkušenost. Jenže to se zde, a v tom se zřejmě neshodneme, jaksi neděje - lidé věří například spíše Herzánovi než nějakým "sluníčkářům", co se vydali pomáhat na řecko-tureckou hranici, a věří spíše Konvičkovi než skutečným odborníkům na Střední Východ (kterých máme nepochybně celý ústav).
  February 21, 2016 v 15.22
  A proč věří lidé více Herzánovi,
  než sluníčkářům? Protože ti ztratïli důvěru. Důvěra je ohromný kapitál. Jak si ji ale chtějí sluníčkáři udržet, když bagatelizují nebezpečí, která z migrace vyplývají? Vždyť v současném strašném migračním chaosu logicky vždy musí přijít nějaký Bataclan, Kolín a kdo ví co ještě.
  Píšete sám, že strach z nejistoty je špatný rádce. Může však ten strach utlumit někdo, kdo popisuje migraci pomalu jako zdroj budoucího ráje na zemi? Vždyť už jen ten bezbřehý optimismus, ta fikce funkčnosti multikulti, ten dogmatický boj s těmi, kteří na nebezpečí upozorňují svědčí o jeho naprostém nerealismu a v běžném občanu představa, že by takovýto člověk měl pravomoce zasahovat do migračního toku, vytváří velké obavy. Logický strach.
  Možná špatného rádce. Ale je to vina těch, kteří se obávají?
  Je možná dobře, že se migrantů neobáváte. Já jich samotných také ne. Ale v tomto systému jejich přijetí ve velkém množství nepovede k ničemu dobrému. Kapitalismus není žádná zotavovna. Představy migrantů budou ve střetu s realitou brzy rozmetány. Společnost je neintegruje a tak vůči ní budou nepřátelští. Což už se děje v Evropě dávno. Problémy budou jen narůstat. Když tohle lidem někdo zamlčuje, i když to z migrace logicky musí vyplynout, nedivte se, že pak uvěří i Konvičkovi.
  ??
  February 21, 2016 v 17.06
  Pro p. Samohyla a ne jen pro nej.

  Napadlo vas p. Samohyl (kdyz jste psal svuj prispevek),ze ten Herzan na hranici slouzil jako policista a byl s migranty v dennim bezprostrednim kontaktu ? Kdo je objektivni, expresivne pisici Herzan, nebo neobjektivne pisici "slunickari" ? Je uzasne, jak dehonestace Herzana pripomina Husakovy casy. Mladi si je samozrejme nepamatuji, ale P. Uhl by mel. Nikoliv vyvraceni Herzanova popisu situace, ale dehonestace jeho osoby je hlavni naplni clanku na DR. Ostatne fotografie, jiz je text uveden pripomina tu nejhorsi tradici podprahove propagandisticke spiny. Je smutne , ze ani DR neni tato sprostota cizi. Ani jsem netusil, ze se mi z toho udela spatne a to mne komunisti nepustili studovat.
  P. Uhl jako byvaly presvedceny ultralevicak, by mel minimalne zpozornet, kdyz tzv. levice (myslim tu na DR) tak skvele souzni s financnimi oligarchy (Sorozs, Schwanzerberg, Sekyra), ci dokonce od nich prijima penize. Mel by se osypat, kdyz slysi darebaka jako Junker mluvit o soucitu a solidarite s uprchliky. Tedy toho Junkera, ktery pomahal Evropskym firmam odlevat penize do danovych raju a tim urychloval likvidaci socialniho statu, ktery je na principu solidarity zalozen.
  Od kdy sakra levice souznela s miliardari ? Nebo je to opravdu pseudolevice jak rika Jan Keller ?
  Pro pana Jedlicku.
  Za své statusy ty prázdné bloky prestat davat nemohu. Nevim jak vznikaji. Jsem jenom obycejny delnik ze sachty. Ale napadlo mne v te souvislosti, ze vy "slunickari" jste docela srandovni. Vnucujete vsem africkou-islamskou kulturu a presvedcujete lidi ze je jejich povinnosti ji prijmou a pochopit. Sami se ale ani nenamahate pochopit , ze postarsi delnik muze mit problem s pocitacem a deji, ktere v nem probihaji. Samozrejme je snadnejsi a take medialne zajimavejsi mne oznacit za sabotera.
  Jestlize nechapete , nebo nechcete, ci se nesnazite chapat prislusniky sveho vlastniho narodniho a kulturniho okruhu, jen proto ze jsou o par let starsi nez vy, co vam dava pravo chtit po nas abychom chapali prislusniky naprosto jineho civilizacniho okruhu ?  February 22, 2016 v 8.40
  Pane Kuchejdo
  Prázdného místa za svými příspěvky se snadno zbavíte tak, že si najedete kurzorem za poslední slovo a mačkáte "delete" až už není co mazat.
  February 22, 2016 v 9.07
  Já myslím, že to prázdné místo je tam záměrně, že to má nějaký skrytý význam.
  MP
  February 22, 2016 v 11.20
  Evě Hájková
  V mnoha případech rozhodně vytváří strmý intelektuální kontrapunkt k předchozímu textu :-)
  Nemyslím, že by byl láskypný vztah mezi levicí a miliardáři (kapitálem) nějak zvlášť šokantní, pane Kuchejdo.

  Nedávno jsem se zabýval historií firmy Philips a ve zlatých časech kapitalismu dlouhých peněz byly vztahy firmy a belgické a holandské vlády téměř rodinné.
  Philips zaměstnával desetitisíce lidí a vyplácel jim na dělnické poměry do té doby nevídané mzdy. Socialisté si toho byli plně vědomi a své politické úsili soustřeďovali do sfér, které zase oceňovali kapitání průmyslu - např. do kvalitního všeobecného i odborného školství.
  Že byl tento vztah konkrétně u Philipse velmi silný svědčí třeba i to, že v 80.letech, kdy začal masový přesun firem do Číny za levnou pracovní silou, Philips dlouho odolával a nechtěl zavírat evropské továrny -- nicméně konkurenční tlak byl příliš silný...
  ??
  February 22, 2016 v 16.33
  Ano ale bavime se o historii p. Morbicer.
  V one dobe kterou popisujete, se na jedne strane rozvijela povalecne konjuktura a na strane druhe tady byl politicky tlak konkurencniho socialistickeho tabora. Oni ti bohati neplatili vysoke mzdy z dobroty srdce, ale ze strachu. Pokud by ozebracovali sve zamestnance takovym zpusobem, jakym se to deje ted a presouvali vyrobu do Asie , mohli dostat chut se pripojit k "taboru miru a socialismu". Nakonec i my jsme jim umoznovali si zamlsat. V dobe kdy Thacherova dusila anglicke horniky, jezdili se tito hornici rekreovat na ceske zotavovny.
  Samozrejme, ze po zhrouceni konkurencniho socialniho systemu si uz kapital nebere servitky, coz vidime v primem prenosu.
  Takze socialista, ktery veri ve zlate srdce Sorozse, Schwanzerberga , Sekyry ci Janecka je bud trouba (tam zahrnuji i velmi nizke IQ), nebo clovek ktereho si dotycni koupili.

  February 23, 2016 v 19.38
  Takže pan Kuchejda to prázdné místo vkládá schválně,
  jinak by se řídil mou velmi polopatickou radou a neudělal by to znovu. Ale proč to dělá?
  February 23, 2016 v 22.30
  Já bych řekla, že je nespokojen s článkem nebo s diskusí, a tu svou nespokojenost dává najevo aspoň prázdným místem, protože slovy se to nedá.
  JS
  February 24, 2016 v 0.18
  panu Ševčíkovi
  Jak už jsem psal, neshodneme se. Nicméně:

  "Protože ti ztratïli důvěru. Důvěra je ohromný kapitál. Jak si ji ale chtějí sluníčkáři udržet, když bagatelizují nebezpečí, která z migrace vyplývají?"

  Ono by to asi chtělo si ujasnit, co od té demokratické soutěže očekáváme. Jestli nějaké emocionální uklidňování oveček, pak byste asi mohl mít pravdu; ale já bych raději, kdyby to byla racionální diskuse o morálních hodnotách a jejich realizaci.

  "Píšete sám, že strach z nejistoty je špatný rádce. Může však ten strach utlumit někdo, kdo popisuje migraci pomalu jako zdroj budoucího ráje na zemi?"

  Tak to pokud vím nikdo nepopisuje, všichni si uvědomují, že jde o problém. Rozdíl je v tom, že "sluníčkáři" vnímají ten problém šířeji než jen v rámci české kotlinky.

  "Já jich samotných také ne. Ale v tomto systému jejich přijetí ve velkém množství nepovede k ničemu dobrému."

  A myslíte si, že když se to jejich přijetí nechá na Řecku, které je v hluboké krizi, že to povede k něčemu dobrému? Nebo zastáváte názor, že by ČR bylo lépe mimo EU?

  "Společnost je neintegruje a tak vůči ní budou nepřátelští. Což už se děje v Evropě dávno."

  Ale neděje. Evropa se s imigrací vyrovnává bez větších problémů, stejně jako se s ní vyrovnaly USA o století zpět. To jen u nás (a v ostatních východoevropských zemích) se hysterčí, protože s tím nemáme zkušenost. Skutečný problém je v kapitalismu a nedostatku práce, ale i to by šlo řešit.
  JS
  February 24, 2016 v 0.38
  panu Kuchejdovi
  "Napadlo vas p. Samohyl (kdyz jste psal svuj prispevek),ze ten Herzan na hranici slouzil jako policista a byl s migranty v dennim bezprostrednim kontaktu?"

  Jeho tvrzení byla vyvrácena z vícero stran. Mně šlo ale spíš o xenofobii vůči jiným kulturám, kterou myslím někdo, kdo působí jako "policista", těžko odbourá.

  Že jde u nás o velmi iracionální strach je vidět na srovnání se zahraničím.

  "kdyz tzv. levice (myslim tu na DR) tak skvele souzni s financnimi oligarchy (Sorozs, Schwanzerberg, Sekyra), ci dokonce od nich prijima penize"

  Nesmíte to vnímat tak černobíle. I bohatí lidé (jakkoli mi jejich existence také vadí) mají občas rozumné názory.

  Mně připadá jako hloupost nepodpořit něco jen proto, že to podporuje nějaký můj (třídní?) nepřítel. (Např. jsem podepsal Stop Nenávisti, přestože mi tam Schwarzenbergův podpis také připadal jako pěst na oko.)

  "Sami se ale ani nenamahate pochopit , ze postarsi delnik muze mit problem s pocitacem a deji, ktere v nem probihaji."

  Já to samozřejmě chápu, taky mám problém pochopit děje, co v počítačích probíhají, a to bych měl být asi expert. :-)

  Ale v tomhle případě vám pan Kubička správně radí, alternativně můžete před odesláním příspěvku mačkat šipku dolů, dokud se nedostanete na poslední prázdný řádek, a pak backspace, dokud je všechny nesmažete.

  Jinak bych vám (i všem ostatním) doporučil tento vynikající článek: http://www.the-american-interest.com/2016/02/17/the-seven-habits-of-highly-depolarizing-people/
  PK
  February 24, 2016 v 11.13
  Je skutečně poučné studovat
  jak ruští trolové vzorně plní "notičky" pro tento týden, zdůrazňující potřebu otírat se o Sorose, a o "miliardáře" vůbec. Viz např. výše v této diskusi - najdete rychle podle nepřehlédnutelného poznávacího znamení. Sorosovo jméno sem za posledních 14 dnů bylo vpašováno již nejméně třikrát - vždy zcela mimo téma a kontext diskuse.

  Souvisí to samozřejmě s tímto

  http://tapolitika.cz/na-kave/osobnosti/george-soros-putin-je-pro-evropu-vetsi-hrozbou-nez-isis/

  a také s tímto

  http://tapolitika.cz/na-kave/osobnosti/bbc-putin-je-miliardar-operace-odmitnuti/
  JS
  February 24, 2016 v 13.09
  panu Kolaříkovi
  "jak ruští trolové vzorně plní "notičky" pro tento týden, zdůrazňující potřebu otírat se o Sorose"

  Vy taky všude hned vidíte ruské trolly. Měl byste si také přečíst ten článek.

  Kritici Sorose i Putina mají pravdu. Důležité je nevidět to tak černobíle.
  PK
  February 24, 2016 v 13.18
  Pane Samohýle
  Děkuji za "umravnění", které ovšem s díky odmítám.

  Ne, nevidím "hned všude" ruské troly. Vidím je jenom tam, kde jsou, a to dlouhodobě. A nemluvím v hádankách.

  Jinak vítejte v diskusích na DR.
  JP
  February 24, 2016 v 13.59
  Jestli ta prázdná místa u textů pana Kuchejdy nevznikají tím, že jeho nejzávažnější myšlenky jsou pravidelně "zabíleny" cenzurou? ;-)
  + Další komentáře