Orbán je příšera

Roman Kanda

Roman Kanda reaguje na sloupek Filipa Outraty věnovaný projevu Viktora Orbána v rumunských lázních Băile Tuşnad. Kámen úrazu Outratova článku spočívá podle Kandy možná v tom, že sahá ke schématu „levice“ x „pravice“ dost nešťastným způsobem.

Článek Filipa Outraty Příšera jménem Orbán vyvolal v Deníku Referendum živou diskusi. Podle mého názoru oprávněně, protože téma je jedním z těch, kde se takříkajíc zhodnocují hodnoty. Jinými slovy, tváří v tvář politicky transgresivním jevům, které více či méně překračují zavedená ideologické schémata, politologické poučky apod., je naše hodnotová i názorová pevnost vystavena zkoušce mnohem těžší, než když se (celkem komfortně a sebejistě) vymezujeme proti jasně určitelné „pravici“, „levici“ atd.

Kámen úrazu Outratova článku spočívá možná v tom, že sahá ke schématu „levice“ x „pravice“ dost nešťastným způsobem. Rozhodně nepatřím k těm, kdo by tuto dichotomii, o jejíž důležitosti jsem i nadále přesvědčen, chtěl povrchně relativizovat. Nevěřím, že žijeme v postideologickém věku; je zřejmé, že světové události tuto víru bezvěrců usvědčují z naivity. Jde tu však ještě o něco jiného, co se pokusím stručně formulovat v závěru.

Politická kariéra Viktora Orbána je pozoruhodnou metamorfózou liberála, který se změnil v kritika liberalismu. Ale jakého liberalismu? Na tomto místě je dobré si vzpomenout na polemiku, či spíše krátkou názorovou přestřelku, mezi F. X. Šaldou a Ferdinandem Peroutkou, k níž došlo v roce 1925. Šalda v recenzi Peroutkových Bojů o dnešek určuje Peroutkovo chápání liberalismu jako lásku ke střední cestě, k průměru bez excentričností. Jako morálku šosáků, mohli bychom dodat.

Šalda píše: „Oblíbená a snad jediná kritická metoda, již sleduje p. Peroutka ve své knížce, je tahle: vezme dva extrémy, jako dvě rozbíhající se přímky, zatne do jedné i do druhé kružidlo, nalezne mezi nima střed a řekne: Ejhle, zde je pravda!“ Příměr z geometrie zvolil Šalda záměrně, aby naznačil mechanistický ráz Peroutkova výměru liberalismu.

Politická kariéra Viktora Orbána je pozoruhodnou metamorfózou liberála, který se změnil v kritika liberalismu. Foto Tükör, Wikimedia Commons

Myslím, že něco podobného jako Peroutkovi v půli dvacátých let — viděno Šaldovýma očima − se nyní přihodilo Filipu Outratovi. Jen s tím rozdílem, že místo kružítka použil pravítko, kterým přesně rozdělil, co je nalevo a co napravo, a vyšlo, mu, že Orbán je sice pravicový politik, který ale tu a tam používá levicovou rétoriku a levicové recepty, pléduje za sociální politiku, takže vlastně nemůže být taková příšera; navíc jeho nástup umožnila i politika levicových stran. A už vůbec nás nemusí zajímat, kritizuje-li Orbán opravdový liberalismus, nebo jen jeho rozšklebenou karikaturu.

Je pravda, že liberalismus neumí řešit sociální poruchy, jež vznikají důsledkem působení či praktické aplikace jeho vlastních ideologických předpokladů. Jak před časem připomněl Michael Hauser, na antinomie, jež liberalismus nedokáže v rámci svého paradigmatu řešit, poukázal Marx tím, že myslel liberalismus do důsledků. Je tedy marxismus jakýmsi „metaliberalismem“. Ale Orbánovi jistě nejde o autentickou kritiku liberalismu, jde mu o co nejúčinnější legitimizaci své politické moci.

Pokud budeme uvažovat o Orbánovi prizmatem levice pravice v duchu, jaký nastínil Outrata, můžeme se skutečně brzy dobrat i toho, že začneme oceňovat sociální politiku „démonizovaných“ fašistických diktátorů, jak bylo v diskusích pod Outratovým článkem správně zmíněno.

Je pozoruhodné, že v Outratově implicitní nebo částečné obhajobě Orbána není ani zmínka o osudech maďarských Romů (tedy těch nejchudších z nejchudších), o právech a postaveních homosexuálů a všech minorit v maďarské společnosti atd. Kam se tato témata vytratila, jsou snad součástí „démonizace“ Orbána? A jsou to témata pravicová nebo levicová?

Postideologický postoj je falešný, neboť neustále žijeme rozpory dnešního světa. Ale stejně falešné je interpretovat tyto rozpory podle mechanistické mřížky levice versus pravice, pokud budeme ony pojmy určovat z přízemního hlediska politické agendy − z hlediska daňové struktury, sociálního zákonodárství atd. Vždyť to jsou jen nástroje a rozhoduje se hlouběji, na základní úrovni našeho vztahu k sobě, k druhému a ke světu.

Z toho pohledu je levice především soustavným odporem proti všem formám diskriminace; je to vědomí, že společnost je tak silná, jak silný je její nejslabší člen („ne-člen“). Příslušník takto definované levice, marxista nebo třeba křesťan, může brát Orbánův projev vážně jen v tom případě, bude-li jej číst jako výstrahu, jako předobraz budoucnosti, kterou si v žádném případě nepřeje.

  Diskuse
  August 25, 2014 v 8.59
  On ovšem pan Outrata nenapsal, že Orbán není příšera. On napsal, že Orbán není příšera, kterou by bylo možné zahnat křikem o návratu fašismu. Z čehož plyne, že příšeru Orbána je nutno zahnat něčím jiným.
  FO
  August 25, 2014 v 10.46
  Milá paní Hájková,
  děkuji, shrnula jste to zcela přesně a tím mi částečně ušetřila práci.
  August 25, 2014 v 12.5
  Filip Outrata otevřel důležité téma. Jsem rád, že v diskusi objasnil, že mu nejde o chválu Orbána a že chtěl poukázat na to, jak Orbán bere levici některá témata. Znám ho osobně jako humanistu, tak mne to nepřekvapitlo. Prostě byla nutná debata.

  A jsem rád, že Roman Kanda velmi jasně ukázal, že některá levicová témata, přízemní témata politické agendy sama ještě nevytvářejí žádoucí politickou vizi. Ta se tvoří zam, kde je o "základní úroveň našeho vztahu k sobě, k druhému a ke světu".

  A já bych za sebe dodal, že by mělo jít o prakticky sociálně realizovaný humanismus (můj oblíbený španělsko-indický autor Raimon Panikkar říká "kosmotheandrismus"), o výhled k naplnění lidské důstojnosti všech bez výjimky, o emancipaci všech potlačených a neprivilegovaných.
  August 25, 2014 v 15.28
  Pokud je Orbán příšera,
  pak jsou příšerami všichni politikové.
  Není Orbánovou chybou, že boduje na tématech levice. Kdyby levice dělala svoji práci, neměli by Orbánové šanci. A on je alespoň zčásti realizuje. U levice věc nevídaná.
  DU
  August 25, 2014 v 18.26
  Souhlas s panem Ševčíkem a ještě dál
  Pokud se Orbánovi nebo Babišovi podaří zrealizovat to, co levice léta a desetiletí nebyla schopna, tak ustrneme na podpoře slabé reformní levice? Nebo dokonce na podpoře karikatury revoluční levice (např. KSČM)? Ano, asi je to neokonzervatismus, ale co když proti neoliberalismu bude fungovat?
  JD
  August 25, 2014 v 22.28
  Orbán po česku
  Že by účel světil prostředky? Že by Babiš souhlasil s progresivním zdaněním?

  Ale vážně. Orbán si některé změny může dovolit prosadit, protože má za sebou dvoutřetinovou většinu. Posbíral hlasy zleva zprava "levicovými" hospodářskými opatřeními v kombinaci s národoveckou, konzervativní až fašizující rétorikou i politikou. Toho v současnosti (alespoň u nás) demokratická levice už ze své podstaty nemůže dosáhnout.

  Jak by mohl vypadat český Orbán? V hospodářské a sociální oblasti silný stát, progresivní zdanění, podpora rodiny, penzistů, sociálního zabezpečení pro střední třídy (tedy jen pro ty "slušné"). Na druhé straně nulová tolerance vůči "nepřizpůsobivým" a tzv. zneužívání sociálních dávek, "tradiční hodnoty" (křesťanství si do úst bude brát střídmě, ale přece), důraz na represi a "pořádek".

  Chcete ho?
  PL
  August 25, 2014 v 22.51
  Zaujalo mě
  "Z toho pohledu je levice především soustavným odporem proti..."

  Tak jako odpor potřebuje svou příčinu, potřebuje svůj motor i levice?
  August 26, 2014 v 0.52
  Marx byl liberál,
  což znamená, že ve své době si přál ještě více kapitalismu, aby se vývoj co možná urychlil a neudržitelností poměrů spěl k vítězné revoluci - čili domníval se, že čím bude hůře, tím lépe.
  Marx byl humanista,
  ale humanismus odkládal až na dobu po kapitalismu. Domníval se totiž, že v kapitalismu je neuskutečnitelný.
  Otázka je, jak se k tomu postavit dnes.
  A pokud jde o Orbána: Nezáleží na tom, jestli ho chceme my, jak se ptá pan Dospiva. Já osobně ne, ale co když ho budou chtít voliči, pokud se nějaký takový Orbán u nás objeví? Co s tím budeme moci dělat?
  August 26, 2014 v 10.22
  Jak by mohl vypadat český Orbán? V hospodářské a sociální oblasti silný stát, progresivní zdanění, podpora rodiny, penzistů, sociálního zabezpečení pro střední třídy (tedy jen pro ty "slušné"). Na druhé straně nulová tolerance vůči "nepřizpůsobivým" a tzv. zneužívání sociálních dávek, "tradiční hodnoty" (křesťanství si do úst bude brát střídmě, ale přece), důraz na represi a "pořádek".
  Jestli ho chceme my, to se ptát nemusíte. Ale nabídněto tohle občanům a uvidíte ten fičák!
  Otázka je ale jinde. Proč podstatnou část této nabídky není schopna předložit občanům levice? Vždyť tyto věci propaguje. A co se týká přísnosti na skutečné zneuživatele sociálních dávek, proč ne? Vždyť motivační prvek v jejich vyplácení téměř neexistuje a že se pak střední a nižší třída bouří proti tomu, aby ze svého mála příživy dotovala, je pochopitelné.
  Když dokázal realizací levicového programu Orbán přilákat část svých voličů, proč tohle nezkusí naše levice?

  JD
  August 26, 2014 v 18.40
  Pak je ale otázka, jak by se taková levice od Orbána lišila. Jak správně poznamenává Ivan Štampach, jde o to, jaké hodnoty jsou v pozadí. A východiskem levice by měl být humanismus.

  Pokud vím, už dnes bezdůvodné odmítnutí nabízené práce, která odpovídá kvalifikačním předpokladům, má za následek ztrátu příspěvku v nezaměstnanosti. Nečasova vláda chtěla jít dál, nabízet i práci pod úroveň kvalifikace a její odmítnutí sankcionovat ztrátou jakékoli podpory v hmotné nouzi. K tomu zavedla šikanózní systém DONEZ a de facto nucené práce, které zrušil Ústavní soud.

  Podle čl. 30 odst. 2 LZPS každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. I když podrobnosti stanoví zákon, není možné takovou pomoc podmiňovat prací, protože by tím byl porušen čl. 9 zakazující nucené práce. Jinými slovy, nikdo nemůže zůstat zcela bez prostředků, ať už mu práce voní nebo ne.

  I kdyby však Ústavní soud došel k závěru, že podmiňovat pomoc v hmotné nouzi je v pořádku v duchu hesla bez práce nejsou koláče nebo kdo nepracuje, ať nejí a klidně si třeba umře na ulici, mnozí z těch, kterých by se to dotklo, mají rodiny a děti a co s nimi? Opravdu stát chce a má na to dát všechny do ústavní péče?

  Proto šermovat s kartou "nepřizpůsobivých" je projevem čirého populismu, tento problém totiž nemá jednoduché řešení.

  Pokud ovšem nechceme znova zavést pracovní povinnost (a porušit tak mezinárodní závazky k lidským právům) nebo rovnou plynové komory.
  August 27, 2014 v 10.12
  Máte pravdu pane Dospivo.
  Zřejmě neexistuje jednoduché řešení. Ale to vůbec nesmí znamenat, že budeme rezignovat, nepokoušet se to složitější řešení hledat.
  Něco se hnulo. posílí se úřady práce, které budou dohlížet na legálnost čerpání dávek. Změní se podmínky poskytování doplatků na bydlení. Proč ale tyto kroky prosazuje víc Babíš, než ČSSD, to je mi záhadou. Levice si tím jen dobarvuje nálepku danou jí pravicí - že podporuje lenost příživníků a bojuje za ně.
  Stát musí mít soucit s rodinami a dětmi nefachčenků. Nefachčenkové nemusí. Co je pak ale motivuje k práci, když vědí, že se stát o jejich rodiny postará, že bude soucitný?
  U nedávného článku o 50 letém Romovi, který po přestěhování do bytu dostal jen polovinu příspěvku na bydlení, než za něj stát dával na ubytovně, mimo jiné v diskusi zaznělo, že je zajímavé, že si ještě pořídil další 2, nebo 3 děti, ve věku do pěti let. Přitom je dlouhodobě nezaměstnaný. Jak si tento člověk představuje, že bude své děti živit? Asi stejně jako většina lidí takto napojených na erár. Děti jim bude živit stát, protože ten "musí". A jejich děti bude také "muset" živit. Protože nemohou být přece dány do ústavní péče! Tam by se mohly naučit jiný styl života, než jim bude vtištěn v rodině, kde nikdo nepracuje už nějakou tu generaci.
  Šermovat tady řečmi o populismu je mimo mísu. Jasně, že se tohoto tématu chytají populisté, ale kdyby k němu levice přistupovala bez své zamrzlé hloupé předpojatosti, neměli by se populisté čeho chytit.
  Vždyť humanismus levice musí být univerzální. Nesmí upředňosťovat jedny před druhými, pak to ani humanismus není. Levice se nesmí soustředit jen na ochranu těch, kteří se o ni hlasitě hlásí. Zatím to je tak, že bojuje za zdravé, dobře živené práceschopné muže /i ženy/ a hájí jejich "právo" na bezstarostný život na dávkách a na druhé straně úplně kašle na pocelý produktivní život pracující důchodce, kteří nemají drzost na sociálkách řvát o zvýšení dávek. Kašle na lidi, kteří pracují a prakticky mají menší příjmy, než ti na dávkách. A že tomu tak je, na to vemte jed! Vždyť kolik zůstane lidem s nízkým příjmem, když si zaplatí nájmy? Často mnohem méně, než těm, za které bydlení platí stát. Ovšem okolo těchto lidí neběhají "neziskovky" a neradí jim, jak vydupat se státem, páč na tohle nejsou vypsány žádné granty. Levicoví politikové pak po volbách hořekují, že tito lidé nechodí k volbám. Co by tam asi tak hledali za štěstí? Pravice je oškube a levice na ně kašle. Objevit se Orbán po česku, člověk který slíbí i splní, tak by zadky zvedli. Inu, kde nefunguje levice, hledá se jiná pomocná ruka. Což není chyba Orbánů, ale levice! Proto nechme Orbána Orbánem. Fungující levice by mu šanci nedala. Orbán je jen zrcadlem, ukazujícím křivou hubu levice.
  JD
  August 27, 2014 v 21.21
  Co tedy s těmi "dobře živenými práceschopnými muži a ženami" navrhujete konkrétně dělat?
  August 28, 2014 v 9.50
  Kdysi zaměstnavatel musel prokázat, že nejsou na úřadech práce nezaměstnaní v jeho oboru. Plná republika je dnes Ukrajinců, kteří v převážné podstatě vykonávají neodbornou práci. A kolik je zde slovenských Romů, půl Prahy staví. A nevypadají tak dobře živeni....
  Takže vrátit a prosazovat již zavedená pravidla. Zvýšit a zpřísnit kontroly čerpání dávek. Ty peníze na tyto kontroly se brzy vrátí. Peníze odtud nepůjdou na Ukrajinu, či Slovensko a pomohou navíc rozhýbávat ekonomiku.
  Ubude práce "neziskovkám", tak se třeba začnou zabývat i těmi skutečně potřebnými.
  MP
  August 28, 2014 v 21.14
  P. Ševčíku,
  vaše názory mi vyrazily dech. Obávám se, že jste kryptofašista (aniž si to možná uvědomujete). To, co jste ve svých posledních příspěvcích napsal, nemá s levicovými hodnotami společného vůbec nic.

  O jakých nefachčencích mluvíte, jestliže na jedno volné pracovní místo je 15, 20, ale někdy taky 100 (!) uchazečů? Nevíte, co je to kapitalistický trh práce? Kdokoli z nás může být kdykoli na dlažbě. Jak můžete ty nejubožejší z ubohých jen tak mírnixtírnix nazývat nefachčenky?
  Pravicová propaganda vám zřejmě zatemnila mozek. Rozehrávat důchodce proti nezaměstnaným atd., to je přece ukázkově pravicová, neoliberální strategie, které jste sedl na lep.

  Příčinou, proč se lidem (a zejm, středním vrstvám) žije neslavně a spíš čím dál hůř, nejsou nezměstnaní, ani chudí, ani Romové, nýbrž touto příčinou je nerovné rozdělování bohatství, čili neúměrné bohatnutí těch bohatých. Toto a jen toto je levicová odpověď a jen takovou odpověď pokládám za správnou i z věcného hlediska.

  Doufám, že to byl z vaší strany jen úlet a že se nezaměstnaným omluvíte.
  August 28, 2014 v 22.3
  Pane Plevo,
  díky jakési divné zastuzelé zatvrzelosti, kterou předvádíte vy i další levičáci, levice špatně skončí.
  To, že tu budete papouškovat, že za vše může kapitalismus a díky tomu vytvoříte speciální podmínky pro lenochy, akorát odradíte od levicové politiky lidi se zdravým rozumem.
  Když je příčinou špatné životní situace kapitalismus, tak jej levice musí odstranit. Protože se k tomu zjevně nemá, což je v současné chvíli nade vší pochybnost, tak se situaci musí snažit alespoň vylepšit. Na bohaté se sahat nesmí, běda tomu, kdo by se postavil proti daňovým emigrantům!
  Zůstává nám tu skupina lidí na druhém konci systému. Většina si za svoji špatnou životní situaci nemůže. Potřebují podporu státu, potřebují podporu levice.
  Pokud však levice bude hájit tuto skupinu jako celek, aniž by rozlišovala, kdo si za svoji situaci může sám a kdo ne, kdo pracovat může a práci se vyhýba a komu pracovat není umožněno, tak její pomoc nemá žádný efekt. Na levičáky je nahlíženo jako na zastánce lemplů, kteří se mají fajn na úkor zbytku společnosti. Neseženou tak podporu většinové veřejnosti a prakticky tak ani nepomůžou skutečně potřebným.
  Vaše reakce je vcelku běžná. Jakmile začne někdo kritizovat přístup levice k této problematice, je kryptofašista, nelida a kdovíkdo ještě, se zatěmnělým mozkem.
  Ale to zatemnění je jinde. Zatěmňuje mozek levicové sekty, která přestává myslet, když někdo řekne něco o nefachčenkách, o příživnících. Je to směšné. Stejně směšné, jako reakce zatvrzelých pravičáků, když někdo prohodí, že se někteří podnikatelé dostali k majetku zlodějinou.
  Tyhlety dvě sekty - napravo i nalevo - jsou často brzdou pragmatickému jednání. Jsou brzdou přílivu rozumného voličstva.
  Zkuste se od nich odchýlit.
  Zkuste přemýšlet nad tím, že zde skutečně pracuje snad několik set tisíc cizích státních příslušníků, kteří skutečně vykonávají nekvalifikovanou práci. Položte si otázku Proč? Zkuste přemýšlet nad tím, zda je sociální systém u nás motivační. To jsou všechno otázky, které zde pokládám. Odpovězte mi na ně věcně, ne jen bojovým pokřikem, který se používá tam, kde chybí argumenty.
  Já se nemusím omlouvat nezaměstnaným. Já je z lenosti neobviňuji kolektivně. A oni dobře vědí, že jsou mezi nimi i nefachčenkové. A snad chápou, že kdyby jich mezi nimi nebylo, tak by náhled na byl lepší a systému by pro ně zbylo více peněz.
  August 29, 2014 v 7.22
  Mně z toho pořád vychází, že levice musí být antisystémová. A v tom případě se musí smířit s tím, že zatím nebude vládnout. Pokud se má někdo historicky znemožnit, tak ať je to pravice. Měli bychom lidi získávat nějakým jiným způsobem než na volební sliby o zavedení pořádku.
  August 29, 2014 v 7.50
  Antisystémovostí myslím kritiku kapitalismu, přestože ho zatím neumíme změnit. Levice má být především zásadová a pojmenovávat věci pravými jmény. Ne se cpát k moci za každou cenu.
  MP
  August 29, 2014 v 17.24
  P. Ševčíku,
  sociální systém u nás je velmi přísný a velmi "motivační" (ovšem pouze ve smyslu negativní motivace). Dávky v nezaměstnanosti jsou nízké a jsou omezeny pouze na šest měsíců. Kdokoli může být kdykoli vyřazen, když se nedostaví v určenou dobu na úřad práce.

  Mnoho nezaměstnaných pracuje formou veřejně prospěšných prací a dokonce i veřejné služby - jak paradoxní, pak to přece nejsou žádní nezaměstnaní!! Ta veřejná služba je fakticky formou otrocké práce, protože je zadarmo (jen za nejnutnější finanční prostředky, které ale člověk, aby přežil, musí dostávat stejně tak, nebo chcete, aby lidé umírali hladem?).
  Že někteří dlouhodobě nezaměstnaní ztratili pracovní návyky a podlehli řadě neřestí (alkoholismus atd.), je jistě pravda. Ale nemůžete zaměňovat příčinu za následek, Když bychom já nebo vy skončili na ulici, asi bychom taky začali chlastat a přestali se mýt, protože by nám začalo být všechno jedno.

  Ty lidské trosky, které kolem sebe vidíme v našich městech, jsou oběťmi dnešního systému a je třeba nazvat věci (jak správně píše paní Hájková) pravými jmény.
  Základní strategií bohatých a pravice je zaměňovat oběť za viníka a rozehrávat nenávist středních vrstev vůči těm, kteří stojí pod nimi. Cíl je jasný: aby na ty nahoře nebylo vidět...

  Čili nemůžete říkat - ti nahoře jsou špatní, ti dole taky (a stejnou měrou). Ti nahoře jsou sociálně nezodpovědní, kdežto ti dole jsou oběťmi. To je zásadní rozdíl.

  N. B. Všimněte si, že se nikdo nepohoršuje nad "bohatými lenochy" (stejně jako se nikoho ze zastánců zdravotnických poplatků nenapadlo, že ony nemohou odradit "bohatého hypochondra"). U kořene těchto myšlenkových schémat je zcela neoliberální představa, že trh je spravedlivý, a že tudíž každý bohatý musí být zákonitě pilný (protože jinak by přece nemohl být bohatý) a každý chudý je lenoch. Levičáky od pravičáků odlišuje právě to, že uvedené tezi nevěří. Vy si budete muset vybrat, kam patříte.
  August 29, 2014 v 20.25
  Pane Plevo,
  já jsem nechtěl slyšet tisíckrát levicí omílané fráze. Chtěl jsem odpovědi na své otázky.
  O kapitalistickém systému se nemusíme dohadovat. Jenže, jak píšu výše, když levice pánům poleze do zadku a starat se chce jen o ty nejchudší, přičemž nebude mezi nimi dělat rozdíl - to jest lenoch, nebo pracant, který nemůže narazit na práci, všichni mají zajištěnou stejnou ochranu - tak zbývající většina společnosti nemá důvod jí volit. Pro ni přece nic nedělá.
  Já si vybírat nemusím. Vybrat si musí levice. Jestli zůstane patronem pouze vybraných skupin, například homosexuálů a z jakýchkoli důvodů sociálně slabých, či bude hájit zájmy široké veřejnosti, přičemž homosexuálové a svým nezaviněním sociálně slabí budou do této většiny automaticky zahrnuti. Falešnou exkluzivnost zapomenout a pomáhat dle zdravého rozumu. Program pomoci slabým musí být i motivační, ne jen vždy naruby ten pravicový, prostě anti, ať již byly některé jeho body vcelku rozumné.
  Trosky v našich městech jsou oběti systému. Ale všechny?
  Co se týká vašich nářků na systém, všiml jste si, že předseda vlády je sociální demokrat?
  MT
  August 29, 2014 v 22.45

  Umanutost pana Ševčíka zachránit zřejmě obrovský objem peněz (ve skutečnosti vcelku zanedbatelnou částku) neustálým, stále se stupňujícím kontrolováním nemakačenků mu zabránila položit si jednoduchou otázku - dobrá, cigán nikdy pořádně nepracující ... ale co ten, kdo si léta platil povinná pojištění, které zahrnovalo příspěvek na politiku zaměstnanosti ... a stane se nezaměsrtnaným a prostě to dnes do těch několika měsíců nezvládne ... něco si najít, i kdyby dojížděl?
  Toho je taky nutno co nejvíc šikanovat, testovat, donutit prodat všechno, aby byl radikálně pocikánsku nemajetný?

  I Vám se, pane Ševčíku, komneckonců může stát, že i jako OSVČ se přece jen dostanete do situace, kdy si sám nepomůžete ... pak budu zvědav ....
  JD
  August 29, 2014 v 23.20
  Dobře tedy, připusťme, že mezi dlouhodobě nezaměstnanými jsou tací, kteří prostě pracovat nechtějí. Stejně tak jistě dochází k podvodnému získání některých sociálních dávek. Takové jednání se má potírat, o tom žádná. Ale to již dnes úřady práce dělají, dělaly to i dřív orgány státní sociální podpory a pochybuji, že by běžně příjemci sociálních dávek pobírali nějaké horentní sumy, které jim nenáleží, a na nic by se nepřišlo. Tipuji si, že nejčastějším podvodem, který se také nejhůře zjišťuje, bude, že někteří dlouhodobě nezaměstnaní zároveň při pobírání sociálních dávek - světe div se - pracují, ale načerno, protože slušnou práci za slušné peníze prostě legálně neseženou. A pak třeba klidně postaví půl Prahy.

  Proto těch, kteří ze svého rozhodnutí žijí v zahálce a zároveň si žijí opravdu dobře z podvodně získaných sociálních dávek, moc nebude.

  Spíš je to tak, že mnozí "sociálně vyloučení" poněkud těží z toho, že mají hodně dětí, což se na celkové výši dávek projeví. Můžete se nad tím pohoršovat, ale pokud se chcete pohybovat v humanistickém rámci, nic moc s tím neuděláte. Navíc když si tu sumu rozpočtete na počet členů domácnosti, tak to rozhodně není žádné terno.
  MP
  August 30, 2014 v 8.55
  Přesně, jak píše p. Dospiva,
  pokud se někdo rozčiluje nad tím, že "cikáni berou vysoké přídavky na děti", tak ať si taky pořídí deset dětí a může ty skvělé přídavky brát taky...

  Ne, je to dokonale absurdní, když někdo někomu závidí sociální dávky. Zatímco komunisté vzbuzovali kdysi závist vůči bohatým, pak dnešní pravici se daří ještě něco odpornějšího: vzbuzovat závist vůči chudým.

  Pokud např. někteří Romové žijí v přepychu, pak nemají peníze ze sociálních dávek, nýbrž z TRESTNÉ činnosti. Jakékoli další zpřísňování socálního systému tedy postihne ty "poctivé a slušné" chudé, tedy paradoxně právě ty, kterých se má levice i podle pana Ševčíka zastávat.

  Pokud ekonomika není schopna vytvořit dostatek pracovních míst, jsou řeči o "motivování" nezaměstnaných hloupou, ale zároveň nebezpečnou frází. A že u nás pracuje řada Ukrajinců atd. - no jistě, pro ně je to relativně výhodné, protože doma mají podstatně větší bídu, a pro naše zaměstnavateke je to taky výhodné, protože cizince mohou více vykořisťovat.

  Ještě jedna poznámka k p.Dospivovi: pokud nějaký nezaměstnaný pracuje načerno (a já bych řekl ještě striktněji než vy, že je to v zásadě jediná možnost "zneužívání dávek"), tak to je nejlepší důkaz nesmyslnosti tvrzení o flákačích. Ten, kdo "dávky zneužívá", je tedy naopak pilný a pracovitý...

  A na konec: V demokratické společnosti má každý právo se flákat a nepracovat, to je projevem jeho svobody. Pracovní povinnost zaváděly naopak vždy totalitní a nedemokratické režimy. Ten, kdo záměrně a dobrovolně nepracuje, musí ovšem počítat s tím, že jeho životní úroveň bude velmi nízká, že bude pouze přežívat. Takových lidí je ale zanedbatelné množství. Paradoxem dnešní doby je, že více flákačů se pravděpodobně nachází mezi bohatými (zlatá mládež, bohatě provdané paničky, různé velmi pochybné celebrity atd.). Pro tyto lidi ale rozhodně neplatí, že by měli velmi nízkou životní úroveň... Jo, to jsou paradoxy...:)
  August 30, 2014 v 11.22
  Takže zase žádná odpověď na mé otázky.
  Ani jsem je nečekal. Levice mele svou mantru.
  Zkusím to naposledy: zneužívání sociálních dávek není jen práce načerno, je to přijímání socíálních dávek těmi, kteří makat mohou, ale nemají to v úmyslu. Argument o závisti /je jedno zda bohatství, či sociálních dávek/ je tím z nejprimitivnějších.
  Ovšem zásadní problém vašeho nepochopení vůči většinové společnosti je v tom, co jsem psal v předešlém příspěvku. Levice svoji práci zůžila pouze na pomoc určité skupině sociálně slabých a na tom postavila svoji propagaci. Sociálně slabý, který ke své smůle pracuje, se od levice žádné pomoci nedočká. Ovšem ten, kterému práce nevoní a navíc je k tomu z určitého etnika, může očekávat asbolutní vstřícnost. Bude školen "neziskovkami" v tom, jak ze státu co nejvíce vydojit, bude mu vozeno oblečení z Charity, aby mohl dávky použít pro své zabavení. V případě, že jeho děti budou páchat trestnou činnost, či přestupky, mu místo kárného postihu za to, že je nevychovává, i když na to dostává od státu dávky, se mu dostane pomoci a proti postiženým přestupky, či trestnou činností se spustí mediální kampaň. Když jsem psal, že je současný sociální systém nemotivační, byla to chyba. On totiž motivační je. K čemu motivuje si vydedukujte sami.
  Můžete si pánové psát ještě milion příspěvků o tom, jak jsem nechápavý, či kryptofašista. Většinová veřejnost si zřejmě myslí, to co já. Mě jste nepřesvědčili o tom, že je to jinak a tu většinu asi také ne, jinak by výsledky voleb byly jiné. To že se tu s porozumněním plácáte po zádech nic nemění na tom, že většinový občan tuší, že pravice jej dře z kůže a levice na něj kašle.
  PS. Mimochodem dnes jsem četl, že MPSV bude část dávek vyplácet v poukázkách. Tak pánové na barikády!
  JD
  August 30, 2014 v 14.47
  Nezlobte se na mě, ale to už je směs mýtů, nepravd a polopravd. Která neziskovka "školí" někoho, jak získat nějakou dávku neoprávněně? Sociálně právní poradenství směřuje k informování, na jaké dávky a za jakých podmínek existuje nárok a jak o ně v souladu se zákonem zažádat. To je snad v pořádku, ne?

  Dále můžete mi uvést nějaký příklad z poslední doby, kdy se spustila mediální kampaň "proti postiženým přestupky či trestnou činností"? Já o něm nevím.

  Také si ujasněme pojmy. Je "zneužíváním dávek" jejich neoprávněné čerpání nebo jejich čerpání samotné v případě, kdy práceschopný příjemce ani pracovat nechce? Pokud by šlo o to první, pak zcela souhlasím, že takové jednání se musí potírat. Pokud ale o to druhé, pak jak správně poznamenal pan Pleva, v demokratické společnosti má každý právo nepracovat, akorát musí potom počítat s tím, že od státu dostane prostředky jen na holé přežití. Neuznáváte-li "právo nepracovat" se současným právem na pomoc v hmotné nouzi, pak buď byste musel zavést nějakou formu pracovní povinnosti, anebo uzákonit možnost ponechat zcela bez prostředků ty, co ze své vůle nepracují. Nic mezi tím není. Kterou možnost preferujete? Mohl byste se už konečně vyjádřit jasně a bez obalu?

  A co se týče kontroly využívání dávek, jedná se o legitimní záměr zvláště tam, kde příjemci mají nezletilé děti. Akorát k možnosti zcela důsledné kontroly jsem trochu skeptický. Jestli jste si povšiml, úřady práce jen aplikují možnost, která už v zákoně delší dobu existuje. Zajímalo by mě však, podle jakého klíče úřad rozhodne o přidělování dávek v poukázkách, zda podle konkrétních poznatků sociálních pracovníků z terénu, či podle dojmologie, v podstatě podle barvy pleti. Chci věřit, že to první.

  Také nevím, do jaké míry toto opatření bude účinné. Cituji z diskuze pod článkem: "No a co si stát jako pomůže? Poukázky "nouzovci" prodaji za třetinu, v lepším případě za polovinu hodnoty, čímž se sice okradou, ale budou mít hotovost."

  Ale jinak mimo tyto otazníky nic proti.
  August 30, 2014 v 17.44
  Už jsem psal, že naposled a přesto mě vyzýváte k odpovědi.
  Medíální kampaň byla i tu, na DR. Byl to článek o chudákovi, malém Romovi, který "přepadl přes plot, když krmil slepice". Už si na název nevzpomínám.
  O poradenství "neziskovek" jsem zde již psal. Místo přípravy dětí na život se zaměstnáním atd. návštěvy ZOO a podobně. Místo pomoci shánění práce dospělým pomoc s vyřízením co nejvíce možných dávek.
  Pokud má v demokratické společnosti každý právo nepracovat, měl by vědět, že s tímto právem si vybral též povinnost se sám o sebe postarat. Vybral bych tedy možnost ponechat jej bez prostředků. Proč ne? Jestliže někdo z vlastní vůle odmítá čímkoliv přispět do systému, nechápu, proč by se o něj systém měl starat.
  Co se týká kontroly vyplácení dávek: Pravicové vlády snížily počty pracovníků jednotlivých resortů, prý kvůli úsporám. Jasně, čím méně se ze státní kasy vydalo, tím více zůstalo k ukradení. Dnes se zvyšují stavy alespoň na Úřadech práce a začíná se rozbíhat systém kontrol. Při dostatečném množství pracovníků nebude problém zjistit, kdo vlastně o dávky žádá a podle toho k jejich vyplácení přistoupit tak, aby působily motivačně, což doposud naprosto scházelo. Škoda, že tato iniciativa nevzešla z levice již dávno. Akorát mám obavy, že "neziskovky" napnou všechny síly k tomu, aby toto úsilí mařily, neboť jejich klienti musí být před vším ochráněni. Pěkně za ručičku vodit, po celý život, je to opravdu výchovné.
  Pokud chcete opravdu se mnou i diskutovat, odpovězte prosím na mé otázky: Proč u nás pracuje tolik cizinců na nekvalifikových pozicích, když zde máme tolik nezaměstnaných? Jaké kroky k nápravě tohoto stavu levice provádí? Jsou pro levici zajímaví i jiní sociálně slabí, ti kteří pracují, či důchodci? Pokud ano, jak svoji starost o ně projevuje? Domníváte se, že levice by měla pomoci nejprve lidem, kteří se do špatné životní situace dostali nezaviněně a mají snahu se z ní dostat, nebo má dále postupovat dle poučky lump nebo hrdina, všechno jedna rodina?
  Na závěr ještě tu nejzásadnější otázku: domníváte se skutečně, že levicová práce je dnes vykonávána pro širokou veřejnost, nebo jen pro pár exkluzivních skupin, čímž široká veřejnost nabývá dojmu, že na ně levice kašle? Pokud chcete na má otázky odpovědět, prosil bych bez levicových manter. Omáček dost nechutných a hlavně nevýživných.
  August 30, 2014 v 19.20
  Co tady vlastně pořád řešíme?
  Já pořád nerozumím, oč vám vlastně jde, pane Ševčíku. Chcete předělat sociální politiku státu nebo myšlení levicových intelektuálů? No dobře, tak levice se vykašle na „většinového občana“, který za trest místo levice zvolí někoho jako je Orbán, tedy vlastně pravičáka či konzervativce, který sociální pomoc omezí a dá pod přísnější dohled. Ale proč vás to vzrušuje? Vždyť Orbán vám vlastně vyhovuje, takže potom bude podle vás patrně všechno v pořádku, ne? Nechápu, proč má být levice za každou cenu jako Orbán?
  August 30, 2014 v 19.41
  Paní Hájková, omlouvá vás, že čtete jen určitou část příspěvků, jak jste přiznala. Začátek celé té debaty je o tom, že se levice rozčiluje, že Orbán vykrádá její témata. A má reakce na to byla, že to není chyba Orbána, ale levice, když na svou původní politiku rezignovala a nyní se věnuje jen pár exkluzivním skupinám. Levice nemá být jako Orbán, levice se má vrátit ke svým pramenům. Tím pádem se Orbánové nebudou moci na těchto tématech zviditelňovat.
  Orbán je skutečně zrcadlem levice. Nebojí se, na rozdíl od ní, větších systémových změn, o kterých levice tvrdí, že ona je udělat kvůli současné konstalaci nemůže. Nepříjemný pohled do tohoto zrcadla, neboť ukazuje, že změny by udělat šlo, jen jaksi chybí vůle. Proč, to se můžeme jen dohadovat.
  August 30, 2014 v 19.59
  Prosím, upozorněte mě na konkrétní místo, kde se někdo takto rozčiluje.
  Ivan Štampach (jestli tomu správně rozumím) říká, že Orbán vykrádá jen některá "přízemní" levicová témata, která sama o sobě netvoří žádnou vizi. A že levici má jít o "základní úroveň našeho vztahu k sobě, k druhému a ke světu".
  JD
  August 30, 2014 v 21.49
  Pane Ševčíku,
  tak jsme si vyjasnili pozice a východiska a dál už by o tom diskuze nikam nevedla.
  MP
  August 31, 2014 v 15.52
  P. Ševčíku,
  přejdu váš názor, že lidé mají umírat hlady jen proto, že jsou líní. To je jako kdybyste tvrdil, že nebudeme léčit alkoholiky a kuřáky, že necháme umřít chodce, který se zapomněl na křižovatce rozhlédnout atd. Nebo že nemáme stíhat vraždu na mafiánovi. I objektivně "vinní" lidé mají právo na život.

  Polemiku s vámi nemohu považovat za uzavřenou, protože téma pokládám za mimořádně závažné.

  Pořád voláte po faktech a konkrétních odpovědích a přitom ignorujete, že já jsem vám fakta uvedl (popsal jsem podmínky našeho sociálního systému: proboha, co konkrétně chcete ještě zpřísňovat?) a odpověď na otázku, proč u nás pracuje tolik cizinců, jsem vám dal také.
  Jste to naopak vy, kdo se k předložení faktů moc nemá. Vytvořil jste si fantasma jakési armády lenochů, kterou prý levice podporuje (a nechcete vidět, že jste toto fantasma ve skutečnosti převzal od té nejpokleslejší a nejdemagogičtější pravicové propagandy).

  Tak ještě jednou - kde a kdo jsou oni lenoši?
  Krátkodobě nezaměstnaní jistě ne, protože jejich lenivost vylučuje už sám pojem "krátkodobý". Když se podíváte na dlouhodobě nezaměstnané, zjistíte, že jde o lidi v předdůchodovém věku (ti jistě lenoši nejsou, když celý svůj dosavadní život pracovali), dále mladí lidé po škole (u nich je jasné, že problémem je nedostatečná praxe) a dále matky po mateřské dovolené (a ty si za líné nedovolí označit snad nikdo, neznám skoro větší zápřah, než je starat se o malé dítě). Navíc celkově převládají lidé s nižším vzděláním, což je opět zcela logické, protože jednoduché manuální práce z trhu v důsledku zavádění nových technologií atd. nejrychleji mizí.

  Takže kdo nám zbývá? Samozřejmě Romové... Tady je otázka, nakolik jste rasista. Já ale v každém případě mohu místopřísežně z vlastní zkušenosti prohlásit, že vidím kolem sebe mnoho Romů, kteří pracují (naposledy například tento týden skupina několika mladých Romů prováděla výkopové práce přímo před mým domem). Samozřejmě, nikterak netvrdím, že tady neexistuje určitý "romský problém", ale jde o velice specifickou a složitou problematiku, které je potřeba se soustavně a intenzivně - a hlavně kvalifikovaně věnovat, ale není to prostě tak jednoduché a jednoznačné, jak si většinová, rasismem zblblá česká společnost myslí...

  Čili pojem "zneužívání sociálních dávek" je u mnoha lidí pouhou zástěrkou pro jejich rasismus (a nejsem si bohužel jistý, jestli k těmto lidem nepatříte i vy).

  A pokud jde o vaše stesky, že levice nic nedělá pro chudé zaměstnané. To je úplná hloupost - copak zrušení zdravotnických poplatků, snížení DPH, podpora rodin s dětmi, udržení veřejných služeb nebo zvýšení minimáním mzdy (!) nepomádá chudým zaměstnaným? Ale nejvíce prospějete třeba vy osobně chudým zaměstnancům tím, je nebudete stavět proti nezaměstnaným. Ta hrana, řečeno s Hemingwayem, zvoní všem stejně. Pokud dnes chudý zaměstnaný volá po zpřísnění sociálních dávek, podřezává si větev sám pod sebou, protože on sám je potencionálním nezaměstnaným.
  Řešení všech sociálních problémů je jen v solidaritě - důchodců, zaměstnanců, nezaměstnaných, drobných živnostníků... Pokud nechcete, aby pravice dřela chudé pracující nebo důchoce z kůže, musíte jim začít vysvětlovat, že nezaměstnaní jsou jejich bratři.

  Protože v jedné věci s vámi plně souhlasím, p. Ševčíku. Lid má skutečně názory takové (a ještě horší) než vy. Ba řekl bych, že co tady prezentujete, jste odposlouchal někde v hospodě. A myslím si, že jste nad tím ani moc nepřemýšlel (což vás omlouvá). A je teď na vás, až příště do hospody zase přijdete, abyste začal s úmornou prací uvádění těch bludů, ve kterých mnozí lidé žijí, na pravou míru.
  August 31, 2014 v 18.31
  Pane Plevo,
  já jsem nad svými příspěvky přemýšlel. Je to poznat z toho, že to nejsou opsané fráze, které jste použil vy.
  Vaše přirovnání jsou tak diametrálně odlišná od reality, že je nebudu komentovat. Mimochodem alkoholici a kuřáci nemají šanci na určitou lékařskou péči.
  Vaše shrnutí je vcelku nešťastné. Je to anti za každou cenu. Takové vyjádření vášnivého fanouška Sparty k výkonu Slávie, která vzájemný zápas vyhrála.
  Pokud například chudý zaměstnaný volá po zpřísnění dávek, nejedná proti svému prospěchu, naopak. To je to, co nechápete. Stejně jako slušný podnikatel volá po zpřísnění norem podnikání. Solidaritu chudých ano, ale taková, jakou navrhujete, je k smíchu. Solidaritu i s příživníky, kterým se nechce makat? A čerpají z mála těm skutečně potřebným?
  Rasista nejsem. Také znám slušné Romy. A hodně neslušné Gadže. Mé výtky nesměřovaly proti Romům, ale proti lidem, kteří se na nich přiživují, kteří je podporují v tom, aby nepracovali, aby nedodržovali zákon. Sype jim, tak to dělají. Možná, při změně kriterií jejich práce, kdyby byli financováni podle skutečných prospěšných výsledků, mohli by být užiteční. Jenže levice není schopna vylézt ze své pořádně tvrdé ulity, takže je nikdo měnit nebude.
  Levice dělá pro většinu společnosti mimimum. Takový Orbán si toho troufne udělat mnohem víc. Předseda vlády je socan. Copak prosadil z předvolebního programu? Pardon, zapomněl jsem, zastavil cirkevní restituce.
  Jako abstinent do hospody moc nechodím. V kontaktu s lidmi ale jsem díky své práci. Svého času jsem na tom byl trochu jako vy. Domníval jsem se, že jejich stesky nejsou oprávněné, že situaci nechápou. Tak jsem jim dělal PŠM. Po čase jsem zjistil, že PŠM levice se dost rozchází s její reálnou politikou a že ne ti politicky neškolení lidé, ale já jsem vedle. Stejně jako jste nyní vedle vy. Přání vydáváte za realitu.
  Mimochodem, na mé otázky mi tu neodpověděl nikdo. To, co jste tu plácl o Ukrajincích, není odpovědí. Chtěl jsem vědět, jak je možné, že zde pracuje tolik cizinců při nekvalifikovné práci, když máme tolik nezaměstnaných. Že se to hodí zaměstnavatelům není odpověď. Těm se může hodit cokoli, i to, že přestanou úplně platit za práci. Od toho jsou zde zákony, které takovéto jednání zakazují. Mě zajímá, proč levice netlačí na jejich dodržování, když jsou socani navíc vládnoucí stranou. Další otázky už opakovat nebudu, stejně se odpovědi nedočkám. Maximálně mi zase opíšete nějaký letáček ČSSD.
  MP
  August 31, 2014 v 22.32
  P. Ševčíku,
  vysvětlete mi, jak chudému zaměstnanci prospěje, že budou zpřísněny sociální dávky? Až on ztratí práci, dopadne ta přísnost přece i na něj...

  Jak chcete odlišit ty, kteří pracovat "nechtějí", od těch, kteří nemůžou? V jednom příspěvku mluvíte o úmyslech atd. Jakpak je vyšetříte, jakýmpak přístrojem rentgenujícím mozek?

  Ne, promiňte, ale v zajetí falešných představ a předsudků jste vy. A jakákoli fakta a konkrétní argumenty chybějí vám, ne mně. V minulém vstupu podrobně rozebírám jednotlivém kategoie nezaměstnaných a docházím k závěru, že ti nemakačenkové jsou spíše přeludem. Vy jste si prostě vytvořil představu o tom, že jsou tady v masovém měřítku příživníci ujídající potřebným a s touto fixní ideou se odmítáte rozloučit. Musíte to být velká slast nenávidět příživníky, asi stejná, jakou pociťuje antikomunista, když nenávidí "komouše", nebo dnešní rusofobové, když se zalykají nenávistí k Putinovi...
  September 1, 2014 v 0.51
  Pracující by měli vydělávat tolik, aby žádné sociální dávky nebo jinou sociální pomoc od státu nepotřebovali. Pokud tomu tak není, pak je něco v nepořádku. Zaměstnavatel, který není schopen dát zaměstnanci pořádný plat, ať radši vůbec nepodniká. Takový podnikatel totiž zneužívá stát.
  September 1, 2014 v 10.34
  Takto by to mělo být. Jenže systém je nastaven jinak a levice, místo potírání tohoto zlořádu, podporuje ještě horší - kurzarbeity a podobné, s tím, že to vydává za podporu chudým, i když je to přisypávání bohatým.
  Pane Plevo, zkusím to ještě jednou. Když se zpřísní zákon, omezující nějaké darebáctví, tak na něm slušný člověk netratí, naopak. Už chápete?
  Odlišit ty, kteří chtějí a ty kteří nechtějí pracovat není tak těžké. To pozná každý, trochu jen zkušený pracovník ÚP. A když ne, je na to jednoduchý test, prostě těm lidem nabídnete práci. I tu veřejně prospěšnou. Navíc ti lidé někde bydlí a v místě bydliště je většinou znají. To už je ovšem až zbytečné pátrání. Jak píšu z kraje, tohle pozná každý pracovník ÚP.
  Horší už je, že mu to není moc platné. Legislativa je nastavena tak, že když lenoch nedostane podporu, dostane jiné dávky. A motivace pak není veškerá žádná.
  Omlouvá vás, že nejste moc v kontaktu s realitou. Při vašem zaměstnání to není s podivem.
  Má nenávist vůči lenochům je vaší fikcí. Stejně tak, jako je fikcí má nenávist vůči velkým zlodějům, jak se mi to snaží vnutit mí oponentni na různých serverech, kde diskutuji. když někdo nechce pracovat, je to jen jeho věc. Ale nechápu pak, proč bych na něj měl přispívat a on tak ujídá těm potřebným. Stejně tak necítím nenávist proti velkým zlodějům. Spíš mě iritují ti, kteří jim umožňují krást a ti, kteří chrání příživy. A obzvláště, když to jsou levičáci.
  A na závěr - těch nemakačenků není tak málo, jak si myslíte. A i kdyby nebyli vůbec žádní, jak to, že nezaměstnaným u nás neumožníme práci? Ta práce tu je, ne že ne. Budu se opakovat, ale pokud zde pracuje několik set tisíc cizinců, pokud musí pracovat 238 tisíc důchodců, vaše teze nestojí za fajfku tabáku. Zkuste chvilku, jestli to dokážete, nebýt anti. Tady nejde o to, kdo z nás dvou vyhraje. Tady jde o to, jak to vlastně je.
  MP
  September 1, 2014 v 21.52
  Která má teze nestojí za fajfku tabáku, p. Ševčíku?
  Já nejsem žádný zastánce zaměstnávání cizinců, natož nelegálního.
  Ale jak to souvisí s tím, jesti náš sociální systém podporuje lenochy, nebo ne? Chcete u nás jako normu zavést ukrajinské nebo bulharské platy (a pak důchody)? Máme snad my klesnout na jejich sociální úroveň? Neměli by se oni spíš blížit nám?

  Takže pokud si někdo představuje, že zpřísní dávky až tak tvrdě, že pak budou Češi ochotni pracovat za těch podmínek, za jakých pracují dnes ti Ukrajinci atd., tak to pěkně děkuju. Další stanicí už budeš Bangladéš, to je váš vzor, který chcete dohnat a předehnat?
  September 2, 2014 v 6.23
  Skvělou analýzu orbánismu napsal Jaroslav Fiala pro A2larm: http://a2larm.cz/2014/09/evropou-obchazi-strasidlo-orbanismu/

  „Levice‟, která bojuje proti „nemakačenkům‟ a „zneužívání‟ sociálních dávek, je jenom zakuklená pravice. Zakuklená jako Kukluxklan.

  Lidská práva patří všem a bezpodmínečně. Nikdo není povinen si právo na život zasloužit. Civilizovaná společnost musí zajistit slušné životní podmínky pro všechny a odměňovat ty, kteří se zaslouží o společnost. Kapitalistická společnost se vyznačuje vymýšlením podmínek, za kterých si ti nejslabší musí jakés takés přežívání zasloužit, a odměňováním „úspěšných‟, kteří nedělají nic pro společnost, všechno jen pro vlastní kapsu.

  Kdykoliv se zdá, že lidé už mají kapitalismu plné zuby a mohli by s ním skoncovat, najde si kapitál nějakého spasitele, nějakého Hitlera, Musoliniho, Orbána nebo Babiše.
  September 2, 2014 v 11.17
  Asi píšu svahilsky, ale zkusím to ještě jednou.
  Levice nevytvořila motivační systém pro lidi bez práce. Naopak zastává ten demotivační a vydává ho za vrchol demokracie a svobody. Prdlajs!
  Svobodně a demokraticky se nemůže cítit člověk, který je na dávkách. Že by práce pro většinu nezaměstnaných byla, o tom není pochyb. Nikdo nechce, aby dělali za bulharské platy, na to jste přišel kde?
  Snad zde máme uzákoněnou minimální mzdu. A je vina levice, že zde pracuje tolik cizinců. Jedno za jakých podmínek, neboť kdyby levice tlačila na dodržování zákonnosti, nebyl by zde ani jeden a zaměstnavatel by musel vyplácet alespoň minimální mzdu. Stačí to k pochopení? Víc polopaticky už to nezvládnu.
  Pane Macháčku já s vámi v mnohém souhlasím. Právo na život si nikdo nemusí zasloužit. Otázka je, co jsou slušné životní podmínky pro všechny. Pokud si lenoch na dávkách žije lépe, než ten, kdo chodí do práce, je to tedy dle vás špatně, neboť pak chybí prvek odměňování těch, kteří se zaslouží o společnost. Něco tedy skřípe. Zbývá buď zvýšit minimální platy, do čehož se levice nehrne, nebo snížit dávky, aby bylo skutečně vidět, kdo je odměněn. Jaké řešení praktikuje levice na odstranění této zjevné chyby? Nebo ji nezajímá?
  Máte naprostou pravdu, že kdykoliv se zdá, že lidé už mají kapitalismu plné zuby a mohli by s ním skoncovat, najde si kapitál nějakého spasitele. Otázka je proč se mu v tom daří. Hledáte na ni odpověď? Je opravdu většinová společnost hloupá, když se domnívá, že páni ji berou na hůl a levice na ně kašle a proto hledá zastání jinde? Pokud ano, pokuste se tento názor vyvrátit. Prosím ne frázemi.
  PS. Mám dojem, že aby nebyla levice označena za zakuklený KKK, je schopna podporovat lenochy a jít kvůli nim i na barikády. Takhle blbne bohužel jen ten, kdo se necítí suverenní a tak se chce zavděčit všem. Tím pádem se nezavděčí nikomu.
  Pro pana Kolaříka - Amíci je český ekvivalent Yanks. Vím, že by jste byl radši, kdybych použil termín Naši hodně drazí američtí prátelé, ale Amíci, je kratší. Pokud budete používat termín Rusáci, nebudu se na vás vůbec zlobit, vy náš milý Bushovče! :-D
  MP
  September 2, 2014 v 18.31
  P. Ševčíku,
  ale já nemám nic proti tomu, co píšete ohledně zaměstnávání cizinců. Jenom nevím, jak to dokládá vaši tezi o armádách flákačů, prý podporovaných levicí. Protože jediný logický argument by mohl znít, že našim nezaměstnaným práce nevoní (jsou líní), a proto místo nich "museli" nastoupit cizinci. Já jsem ale vysvětlil, že cizinci nastoupili z jiných důvodů.Takže ti cizinci žádným důkazem o lenosti našich nezaměstnaných nejsou.
  Zpřísňování sociálních dávek samo o sobě by navíc nevedlo k tomu, že by naši nezaměstnaní vytlačili z práce ony cizince. Museli by se totiž smířit s tak špatnými pracovními podmínkami, že by to celkovou sociální úroveň v ČR výrazně stáhlo dolů.

  Pokud by stát postupoval vůči zaměstnavatelům, jak píšete, nic proti. Ale není to žádný důkaz vašich tvrzení...
  MP
  September 2, 2014 v 18.53
  Jinak, p. Macháčku,
  nádherně řečeno...
  September 3, 2014 v 7.26
  Některé rady pana Ševčíka se mi nelíbí, ale nejvíc pravdy měl možná v sobotu, když napsal, že levice by se měla vrátit ke svým pramenům. Návrat k pramenům nebo ke kořenům? To záleží na tom, jestli je levice spíš jako řeka nebo spíš jako strom. Obojí je představitelné.
  Jít ke kořenům znamená být radikální (pokud to bereme doslova). Co znamená jít k pramenům, to zatím nevím. Možná něco podobného.

  September 3, 2014 v 12.8
  Ano pane Kolaříku,
  Bush je na penzi. Regan je dokonce po smrti. Ale to nic nemění na tom, že jejich příznivci zde dále fungují. A přejímají jejich prostoduché, černobilé a zpátečnické vidění světa. Jsou takříkajíc hodně pozadu. A díky lehké manipulativnosti těmi nahoře jsou i nebezpeční. Jdou však alespoň lehce rozeznat. Vždy jedou s mainstreamem a o jeho tezích nepochybují. Když páni nahoře řeknou, že největším nebezpečím je Husajn, nepochybují. Když ukáží na Assada, rovněž tak. Když je pak Assad označen za spolubojovníka, víra tu nenahlodá.
  Teď je prst namířen na Putina. Dřívějšího spolubojovníka v Iráku. Páni ukázali, tak musí být darebák. Vždyť to všude píšou a říkají. A říkají taky, že na Ukrajině vyhrála demokracie. I když takovým nějakým vzláštním způsobem, takovým, jakým jinde vyhrávají diktatury. Ale páni říkali, že je to demokracie, tak proč o tom pochybovat? Prostě - raději se mýlí s pány, než aby měli pravdu s lůzou. Pánům nahoře jsou nezaplacení.
  Nenabádám čtenáře, aby se jim nesmáli. Zarputilost, s kterou bojují za něco, co je proti jejich zájmu, není k smíchu.
  Paní Hájková - prameny, nebo kořeny - to vše jsou základy něčeho. Základ, z něhož se cosi vyvíjí.
  ON
  September 3, 2014 v 13.45
  Poznámka:
  Neoliberální politika sociálně oslabila ve jménu větší adresnosti střední vrstvy a zloba a pocit nespravedlnosti mnoha příslušníků této vrstvy se obrací vůči potřebným, kteří jsou nahlíženi jako „nepřizpůsobiví“ a zneužívající dávky“. A platí to o znejistělé střední vrstvy obecně, ať už patří do tábora pravicových či levicových (bohužel) voličů. Tito lidé budou vždy pomyslnou potravou Viktora Orbána a podobných. Ano, vždy budou mezi příjemci tzv. dávek, kteří je nějak zneužívají, ale jejich počet je zcela zanedbatelný a ekonomické dopady zanedbatelné. Již dnes existuje dost přísný režim vyplácení dávek, tohle není opravdu zásadní problém. Přiživuje se jím jen sociální xenofobie a odvádí pozornost od podstatnějších příčin.
  September 3, 2014 v 17.15
  Pane Novotný,
  mohl by jste prosím doložit nějakým způsobem vámi zmiňovanou skutečnost, že těch, "kteří dávky nějak zneužívají, je počet zcela zanedbatelný"? Nějaký relevantní bych prosil. Jinak jsem nucen považovat váš příspěvek za slovní rozvičku proti kritikům levicové politiky. Nevalné úrovně. Neboť má kritika nemíří proti sociálně slabým. Míří proti levicovým politikům, kteří se neumějí vypořádat se zloději nahoře, a s příživy dole. Přitom je nade vší pochybnost, že pokud by se podařilo omezit jedno i druhé, zůstala by pomoc pro skutečně potřebné. Co je na tom xenofobního? Obzvláště, když podstatné příčiny levicoví politikové přímo odmítají řešit.
  ON
  September 4, 2014 v 10.5
  Jistě, pane Ševčíku
  http://denikreferendum.cz/clanek/11822-kdo-zneuziva-socialni-davky
  A existují další analýzy....... Ale možná podle Vás "nevalné úrovně". Takže předložtě vlastní analýzu, která to vyvrací. Těším se.
  September 4, 2014 v 18.39
  Tak nevím, zda chápete smysl mého příspěvku,
  pane Novotný. Z vámi uvedeného článku naprosto nevyplývá a ani vyplývat nemůže, jaké procento nezaměstnaných nechce pracovat. Takovou statistiku úřady práce nevedou. I když jsou tam zajímavé zmínky o 150 tisících nezaměstnaných, kteří pobírají dávky a přitom pracují.
  Vraťte se k mým otázkám. Zkuste mi prosím odpovědět, proč u nás pracuje několik set tisíc cizinců, z nichž většina pracuje na nenáročných pracovních pozicích a proč u nás pracuje přes 200 tisíc důchodců, když máme tolik nezaměstnaných? Odpovězte mi prosím alespoň, zda právem nazývám situaci, když stát volná pracovní místa, která může nabídnout uchazečům o práci, nechá obsadit cizími státními příslušníky, či starobními důchodci, zneužitím sociálních dávek?
  MP
  September 4, 2014 v 18.45
  Otovi Novotnému
  Ale Oto... Ondra Lánský napsal hezký článek, a hodně potřebný --- ale analýza to není. Docela by se hodilo, kdyby totéž, ovšem s lepší prací s daty, vydalo jako oficiální materiál MPSV.

  Pro Luďka Ševčíka
  Podívejte se na stránky MPSV, najdete tam strukturu výdajů -- když odečte ty dávky, které nejde zneužít, vyjde Vám sice hrubé číslo, ale jasně z nej uvidíte, že i případné masivní zneuživání dávek nemůže dělat ani jedno procento výdajů Státního rozpočtu.

  Složitější je to s Vaší úvahou o zaměstnávání cizinců. Musel by to být dost diferencovaný materiál, který by zohledňoval lokální distribuci (v Praze se soustřeďuje významná nabídka míst při nízké nezaměstnanosti, ale při ceně bydlení to zřejmě nijak nemůže přispět k řešení problémů Ostravska),
  ale také např. genderovou a věkovou distribucí nezaměstnaných:
  např. ženy se základním vzděláním nad padesát tvoří dost velkou skupinu nezaměstnaných a mohly by např. v Praze konkurovat ukrajinským uklízečkám, ale jen pod podmínkou, že by pracovaly ilegálně; jinak by po nich nebyla koupěschopná poptávka. A to nemluvím o tom, že by bylo málo těch, kdo by si vůbec najaly třeba romskou uklízečku.
  Nakonec Vám zbude zlomek míst, které mohou reálně obsadit aktuální čeští nezaměstnaní -- a proti tomu vysoké náklady efektivní kontroly práce na černo kdekoli kromě velkých provozů.

  Zamyslete se nad tím, jestli byste chtěl ten zhruba stostránkový fascikl, který by tuhle problematiku jakžtakž zmapoval, číst. A nad tím, kolik lidí kromě Vás?
  Myslím, že by od vlády bylo rozumné, kdyby ho přesto nechala připravit. Nebylo by to těžké ani drahé, ale... ten, kdo by dokázal vymyslet, jak přesvědčit české novináře, aby si to přečetli, aby to pochopili a aby o tom věcně referovali, ten by podle mého zasloužil uznání srovnatelné s Nobelovkou.
  September 5, 2014 v 14.39
  Pane Profante, děkuji za první věcnou odpověď.
  Dovolím si však s některými body nesouhlasit. Domnívám se totiž, že pracovních míst obsazených cizinci, na kterých by mohli pracovat naši nezaměstnaní, je mnohem více. Prahu jsem dal jako příklad, protože většina politikou projiždí spíše Prahou, než nějakými vesnicemi, takže když náhodou vykouknou z oken limuzín, mohou vidět zmiňované slovenské Romy. Ukrajinci zdaleka nejsou jen v Praze. Jsou snad všude. U nás, v obci s 800 obyvateli je jich okolo dvaceti. A tak je to obec za obcí. V okrese s vysokou nezaměstnaností. V obci, 8 kilometrů od nás, zase pracují na sezoních polních pracech slovenští Romové. Počítám okolo 30 lidí. Upozorňuji vás, že NIKDO z nich nedělá za minimální mzdu! Jejich platy jdou tak na dvojnásobek i více.
  Zlomek tedy ano, ale čitatel není o mnoho měnší než jmenovatel.
  Já naprosto nechápu, proč nefunguje dříve prosazovaná směrnice, která umožnila zaměstnat cizince jen případě, že volné pracovní místo není možno obsadit našim nezaměstnaným?
  Navíc-tyhle věci jsou lidem na očích. Když se v nějakém městě producíruje po sociálkách značná část zjevně práceschopných /neberu lenost jako pracovní omezení/ a přitom tam na nesložitých pracovních postech lidé vidí slušné kvantum cizinců, studie MPSV jsou lidem tak k rozlobenému smíchu.
  Co se týká toho, zda by někdo zaměstnal romskou uklízečku - kdyby musel, neměl jiný výběr, zaměstnal.
  A to, že částka zneužívání dávek není vysoká - je to možné. Ale jsou to věci, které jsou lidem na očích. Tak proč levice nedokáže tuto věc řešit, čímž by vzala náckům náboje? Také antidiskriminace už přesáhla rozumnou hranici a když lidé vidí, že správně uplatněný postih zvedne řadu levicových aktivistů s jejich advokáty, aby udělali z původce postiženého, rasovou propast to jen zvýší.
  Většině lidí není do zpěvu. Jsou tím pádem dost citlivější na nerovnost. A oni ji cítí. Že by v tom konání levice bylo bez viny?
  + Další komentáře