Vůdce i obětní beránek

Roman Kanda

Ambivalentní vztah české společnosti k Miloši Zemanovi — pro jedny charismatický vůdce, pro druhé strůjce všeho zla — ukazuje na iracionální vztah k politické reprezentaci, ba co více, na krizový, sebedestruktivní stav společnosti.

Kontroverzní rozhodnutí jednoho kontroverzního politika mohou vyvolávat kontroverzní reakce. Řeč je samozřejmě o Miloši Zemanovi a poměrně tvrdé kritice, která se snesla na jeho hlavu, když jmenoval tzv. úřednickou vládu Jiřího Rusnoka. Do mediálního prostoru byly vypuštěny formulace o „puči“, „fašismu“, „bonapartistickém převratu“, „ohrožení demokracie“ apod., jejichž výrazné barvy hravě překryly obrovský skandál zdiskreditované vlády Petra Nečase.

Humpolácké Zemanovo působení v politice, v němž lze jistě nalézt notnou dávku cynismu, agrese a svévole, a naopak minimum pokory, zapříčinilo znepřehlednění politické scény. Ta se pojednou začíná strukturovat podle jiného klíče než je ten obvyklý (ideologicko-hodnotový) klíč pravolevý. Ale o tom jindy.

Zpátky k otázce rozhodnutí a reakcí. Uvědomil jsem si naléhavě tento problém, když se objevilo video Jiřího X. Doležala. Dost nevybíravým způsobem v něm uráží nejen Zemana (to by ještě člověk pochopil, politiky — a zvlášť politika zemanovského střihu — netřeba nijak zvlášť šetřit), ale i jeho nejmenované podporovatele. Co to má být? Odkud se berou tyto vulgární výlevy, ta potřeba urážet? Výrazné barvy mediálních zkratek paradoxně vytvářejí černobílou situaci: střet o Miloše Zemana se tak proměňuje v osudový střet mezi Dobrem a Zlem. Tohle primitivní schéma automaticky zablokuje jakoukoli racionální diskusi a dává volný průchod osobním antipatiím, iracionalitě, nepředvídatelným důsledkům. Diskuse už přestává být diskusí, stává se volným ringem, slovním boxem.

Hájit Zemana znamená podstoupit riziko, že se člověk dříve či později dostane do situace, kdy obhajuje neobhajitelné. Neobhajitelný je například prezidentův nechutný útok na profesora (tehdy ještě docenta) Martina C. Putnu. To znamená, že Zemana apriorně hájit nelze, ostatně málokterý český politik si veřejnou obhajobu zasluhuje. Problém ovšem spočívá v tom, že když vstoupíte do oné černobílé situace, do onoho volného ringu, začínáte se rázem cítit nesvobodně.

A je to pocit velmi skličující a velmi osobní. Názoroví oponenti vám podsouvají názory, které jste nevyslovili, postoje, které nezastáváte; dílčí kritiku nebo dílčí obhajobu jednoho kroku rychle zobecní, abyste mohli být pohodlně zaškatulkováni mezi „zemanovce“ nebo jejich skálopevné odpůrce. Je to zoufalé, a tak abyste si zachránili tvář, nakonec debatu s hořkým pocitem opouštíte. Zažili jsme to už během prezidentských voleb, zažíváme to i dnes a obávám se, že to budeme zažívat rovněž v budoucnu.

Domnívám se, že takovýto průběh (ne)diskusí svědčí o tom, že v české společnosti není něco v pořádku. Něco je špatně, něco důležitého se vychýlilo nebezpečným směrem. A právě to, jak je Zemanova osobnost v určitých segmentech populace (včetně médií) vnímána, by mohlo být docela vhodným předmětem sociálně psychologické analýzy. Snad by ozřejmila, jak se frustrace a hodnotová zmatenost identifikuje s konkrétním symbolem a na něm se zuřivě vybíjí. Jedni mluví o „Vůdci“ Zemanovi, ale ono to — paradoxně — někdy vypadá, že je dokonce i „obětním beránkem“ — v tom smyslu, že se na něm vybíjejí neúspěchy, jež si česká společnost uvědomuje, ale jejichž příčiny neumí nebo nechce kriticky reflektovat (a jichž je Zeman sám součástí).

Na tom se ukazuje ambivalentní vztah české společnosti k její politické reprezentaci. Tedy nejen potřeba charismatického vůdce, nýbrž také potřeba obětního beránka, univerzálního viníka. Zeman ztělesňuje v očích rozlomené veřejnosti obojí. Jedná se dvě strany jedné mince.

Jaký smysl má Doležalovo vystoupení, v němž on sám ztrácí jakoukoli důstojnost? Podle mého názoru samo v sobě valného smyslu nemá. Je třeba ho číst jako symptom. Jako symptom toho, že v české společnosti probleskují „negativní energie“ — jichž ostatně Zeman sám dovedl vždy obratně využívat. Ten nevypočitatelný proud destruktivní iracionality je něco, co mě děsí. A tady už vůbec nejde o Zemana. Nejde už ani o úroveň veřejné rozpravy; ta je u nás dlouhodobě tragická. Jde především o stav české společnosti. Především ona, nikoli ekonomika, je v těžké krizi, v níž doutná neklid. A má strach podívat se do zrcadla.

  Diskuse
  June 28, 2013 v 12.37
  Politici a veřejnost
  Jiří X. Doležal hraje především sám sebe. Prezident je pro něj výborná záminka pro vlastní sebeprezentaci. Myslím, že nemá smysl to dále rozvádět.

  Závažnější téma ovšem je vztah výrazných politiků, a těmi byli v našem případě Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman a české (původně československé) veřejnosti. Oni výraznější politikové byli těmi, kdo naši veřejnost formovali, zároveň jí ovšem byli formováni. Tedy byli tvůrci i produkty naší společnosti. Václav Havel byl a je především symbolem a motorem listopadové revoluce a občanské společnosti, Václav Klaus symbolem ekonomické transformace a stranické politiky. A Miloš Zeman? Kritik Klausovy transformace, symbol opoziční smlouvy a nyní přímo zvolený prezident, který užívá moc, kterou onou přímou volbou nabyl dle své úvahy, která vzbuzuje obdiv, kontroverze i vášnivý odpor. Ano, Zeman a jeho politika vypovídají něco nejen o něm, ale také o nás - většina ho volila. Myslím, že se učí nejen politici, ale také veřejnost a my jako občané. Kéž by ten proces učení nesl také dobré plody.
  VJ
  June 28, 2013 v 15.49
  Idea a intriky
  Dobrý článek, nahlížím ten problém dost podobně.
  Je vcelku s podivem, že kritikové na pravici přirovnávají Zemana k Putinovi, kterému se striktně vzato nepodobá, a nikdo ho neobviní, že se chová jako prezident Spojených států amerických, což je daleko blíž pravdě; samozřejmě i s tím, že česká ústava mu takovéto jednání neumožňuje, což se brzy nadmíru jasně projeví, takže důležité je hlavně, co nastane potom. Ve skutečnosti připomíná Zeman svým mocenským tahem trochu de Gaulla a jeho vůli (v de Gaullově případě úspěšnou, a také v důsledku velké politické krize) předělat ústavní systém. Velký rozdíl je v tom, že de Gaulle vedle strategické schopnosti měl také jistou velkou ideu francouzského státu a morální požadavek na vlastní osobu, kdežto Zeman se až dosud jeví především jako intrikán intrikující pro intrikování, jehož velkou ideu nikde nevidět. Naopak: jeho nápad skládat Sněmovnu metodou slivků ze všech možných štoudví bez ohledu na program (tzv. panašování) by vedl k ještě horšímu marasmu, než je ten dnešní, politický systém by se jmenoval "každý pes jiná ves", ale intrikovalo by se to v něm jedna radost.
  June 28, 2013 v 19.52
  Iracionální "čiré zlo"
  Jiří X. Doležal by byl jen směšný šašek, kdyby ho tolik mladých lidí stále ještě neobdivovalo jako propagátora marihuany a provozovatele husarských kousků. Video na mne dělá dojem, že Jiří X. Doležala vyjadřuje převažující způsob uvažování mladých pražanů, kteří Zemana vidí jako "čiré zlo", což je jistě těžké jim rozmlouvat, pro tu iracionalitu v tom obsaženou.
  ??
  June 28, 2013 v 19.57
  Obávám se, pane Kanda, že zrovna v tomhle případě se mýlíte.
  "Neobhajitelný je například prezidentův nechutný útok na profesora (tehdy ještě docenta) Martina C. Putnu. "

  Jeho protizemanovský klip, který podprahově útočil na nejnižší lidské pudy a ponižoval ruský národ, je nehodný nejen profesora, ale slušného člověka obecně. Jeho nadšení pro veřejné pálení knih jež se mu nelíbí, mi přijde nedůstojné vzdělaného člověka. Ale jsem patrně příliš starý, abych dovedl chápat to nové myšlení. Jestliže je pro Vás urážení jiných národů a pálení knih happy a cool, pak si samozřejmě nerozumíme.
  June 28, 2013 v 20.05
  Demonstrace proti Zemanovi a Rusnokově vládě
  Na skupině HZPD jsem se právě dověděla od Heleny Puchýřové informaci o údajné dnešní demonstraci
  proti Zemanovi a Rusnokově vládě.
  "Tady je k tomu infromace z Parlamentních listů (Aréna): Studenti Filozofické fakulty UK pořádají demonstraci proti vládě, kterou jmenoval prezident Miloš Zeman. Od 17 hodin se účastníci sejdou na hradčanském náměstí, poté se přesunou na Palackého náměstí, kde promluví děkan FF UK Michal Stehlík."
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Studenti-budou-protestovat-proti-Zemanovi-Promluvi-i-dekan-277313
  Nevíte o této demonstraci někdo něco bližšího?
  June 28, 2013 v 20.24
  pro paní Švandovou:
  Pozvánka z e-mailu

  Výzva členům PSP ČR: Ani jeden hlas vládě loutek!
  Vyjadřujeme znepokojení nad postupem prezidenta Zemana, který účelově zneužívá křehké hranice mezi literou a smyslem Ústavy ČR.
  Vyjadřujeme nesouhlas s tím, že prezident záměrně stírá rozdíl mezi pravomocí, kterou obdržel, a počtem hlasů, kterými byl zvolen, a že nerespektuje vůli poslanecké sněmovny. PS jako celek nejenže byla zvolena větším počtem hlasů než prezident, ale byla především na rozdíl od prezidenta zvolena, aby sestavovala vládu. Prezidentovi nikdo nedal mandát k tomu, aby jí v tom bránil nebo vytvářel vůči ní podle své libovůle alternativu.
  V současném sporu mezi PS a prezidentem se nehraje pouze o to, kdo bude v příštích měsících vládnout, o velvyslance, Temelín, rozpočet na příští rok atd., byť už z těchto důvodů jde o hodně. Ve hře je ale také politický systém ČR. Necháme prezidenta Zemana, aby si ho přizpůsobil k obrazu svému?
  Ačkoli vládní krize byla vyvolána představiteli koaličních stran, kteří zneužili svých veřejných funkcí a patrně se dopustili závažných trestných činů, nesmí se tato situace stát záminkou k deformacím našeho ústavního pořádku a jeho posouvání směrem k prezidentskému systému. Jmenování vlády složené z kandidátů prezidentovy neparlamentní strany, která je navíc sama napojena na podezřelé podnikatele a ruský kapitál, rozhodně nepředstavuje řešení, nýbrž prohloubení současné krize. V každém případě je třeba prezidentovi důrazně ukázat, kde leží meze jeho pravomocí.
  Vyzýváme proto všechny poslance, aby se společně postavili proti nelegitimním mocenským spádům prezidenta a jednohlasně odmítli Rusnokovu loutkovou vládu. Ani jeden hlas vládě loutek!
  Dále poslance vyzýváme, aby se neohlíželi na zájmy jednotlivců, a bude-li toho v budoucnu zapotřebí, využili všech prostředků, které mají k dispozici, a zabránili přežívání vlády s nulovým mandátem.

  Alena Tesková, Robert Roreitner, studenti Filozofické fakulty UK
  Václav Němec, vyučující na FF UK
  June 28, 2013 v 21.34
  Panu Kuchejdovi
  Byl jsem osloven, tak se pokusím odpovědět.

  1) Máte pravdu, to Putnovo video bylo za hranicí vkusu, bylo hloupé (i když hloupých předvoleních klipů je vždycky nadbytek). Nemyslím si však, že v něm Putna urážel ruský národ, už proto, že je velkým znalcem ruské kultury. Spíš zesměšňuje ruskou politiku.

  2) Ten konflikt mezi Zemanem a Putnou ale přece nebyl způsoben jedním nešťastným videem, ani Putnovou účastí na Prague Pride (jak sugerují některá média), nýbrž oním transparentem "Katolické buzny zdraví Bátoru". Nemá s tím transparentem sebemenší problém, naopak si myslím, že šlo o potřebný i odvážný postoj. Na základě občanského postoje zpochybňovat nárok na profesuru, to už je opravdu neobhajitelné.
  June 28, 2013 v 22.41
  Pane Špíno, díky za informaci
  Ti chudáci studenti zřejmě neví, jak moc jsou sami proti sobě. Jak je možné, že studenti Filosofické fakulty Univerzity Karlovy přejímají zmanipulovaný mediální diskurz a nepídí se po hlubších souvislostech?
  Jak to že nechápou principy solidárního státu a demokratické vlády, na kterých spočívá evropská kulturní tradice?
  (A jestli chápou a vzdali to, protože považují za marné vzdorovat globálnímu kapitálu, pak marně prožijí svůj život.)
  Právě prezident je přece ten, kdo dnes brání solidární stát a demokracii, když nominací nového premiéra stopnul nesolidární nedemokratické vládnutí trojkoalice.
  Obávám se, že mezi myšlením mladých a starých zeje čím dál větší propast.
  MN
  June 29, 2013 v 0.24
  Je příznačné, že páni studenti nevyžadují předčasné volby jakožto jediné přijatelné řešení současné situace, ale naopak ustanovují (staro)nového nepřítele - Zemana.
  Dále se ukazuje, že pravice je mnohem aktivnější co se týče organizování demonstrací a jiných veřejných vystoupení než levice. Má totiž mnohem vyšší (hmotnou) motivaci a asi více profesionálních provokatérů.
  ??
  June 29, 2013 v 5.56
  Viděl jste to samé co já?
  Opakuju se. Pokud by si Putna navlékl gumovou masku Zemana a zvracel v koutku, měl bych pouze estetické námitky. Ušanka ,vaťák , dikce a Ruská píseň prostě odkazují na "Ruské mužiky". Tak to vnímám a domnívám se , že nejen já. Opět se opakuju. Adolf Eichman byl znalec židovské kultury, dokonce se naučil hebrejsky (soukromě od rabína). Považujete ho za přítele Židů?

  S transparentem, nemám nejmenší problém. Ale média vnímám poněkud jinak než Vy. Já vidím, že stále zdůrazňují onen transparent a " zapomínají" na video. Přičemž já znám pouze Zemanovo vyjádření, že transparent se mu nelíbil, ale důvod nejmenování to není a důvod dosud nezveřejnil. Máte jiné konkrétní informace ?
  Putnovo nadšení pro pálení knih za zpěvu Koniášových písní, jste nekomentoval.  June 29, 2013 v 9.27
  Demagogie
  Proboha, pane Kuchejdo, ta poznámka o Eichmannovi má znamenat co? To snad nemůžete myslet vážně - sugerovat takovou demagogickou paralelu (nebo co to má vlastně být), to už je trochu silná káva...

  Víc už k tomu nemám, "kauza Putna" není podstatou mého článku. Ostatně onu podstatu docela vyjevuje už tato diskuse.
  June 29, 2013 v 9.52
  Článek
  pana Kandy je důležitý, upozorňuje na vážný problém. Díky za něj. Připomínám:
  "Domnívám se, že takovýto průběh (ne)diskusí svědčí o tom, že v české společnosti není něco v pořádku. Něco je špatně, něco důležitého se vychýlilo nebezpečným směrem. A právě to, jak je Zemanova osobnost v určitých segmentech populace (včetně médií) vnímána, by mohlo být docela vhodným předmětem sociálně psychologické analýzy. Snad by ozřejmila, jak se frustrace a hodnotová zmatenost identifikuje s konkrétním symbolem a na něm se zuřivě vybíjí."
  Jde o způsob myšlení, mluvení a psaní o politice, a jednání v ní. To je to, co komentáře (zejména zahraniční) vyjadřovaly slovy "politická kultura". (Pohled z vnějšku můze totiž lépe srovnávat.)
  Jak změnit k dobrému způsob myšlení, který je pro nás (nevědomky) samozřejmý?
  (MZ jsem nevolil.)
  June 29, 2013 v 10.23
  Kauza Cervanová v Brně
  Doporučuji tento článek pana Patočky. Jeho poslední věta je snad ten správný lék na naši nemocnou politickou kulturu.
  June 29, 2013 v 10.33
  Které jsou ty
  "věci, které nás musí spojovat, máme-li se někdy v něčem smysluplně přít" (JP) ?
  ... a vůbec spolu žít v jednom státě?
  Řekl bych: elementární poctivost, úcta ke spravedlnosti a k sobě navzájem. A jistá solidarita.
  June 29, 2013 v 10.37
  Já to chápu tak, že pan Kanda chce vyjádřit problematičnost vyjádření vlastního názoru, aniž by člověk byl zároveň tlačen do nějakého tábora, jehož příslušníci nesnášejí ten druhý "tábor". Nechce být ani zemanovec, ale ani schwarzenbergovec alias putnista, což jsou jen jakési modifikované nebo náhražkové varianty havlismu. Pan Kanda se brání takové dichotomii, protože, jak podotýká: "Jedná se o dvě strany jedné mince." Já k tomu dodávám, že se jedná o minci falešnou, protože samotný rozpor mezi těmi dvěma "tábory" je falešný.
  ??
  June 29, 2013 v 10.53
  Něco o logice.
  Pro p. Kolaříka. Nevím jaká logika funguje v Mnichově, ale obecně snad platí, že pokud prezident neuvedl důvod nejmenování Putny, je třeba jej kritizovat za tento čin a vysvětlení vyžadovat. Ne si tedy vymyslet, že jasným důvodem byl transparent a Goeblsovsky to opakovat. Komu pomůže vylhaná propaganda.
  Pro p. Kandu. Jestliže je někdo na něco odborník, neznamená to že objekt svého zájmu miluje. Pomohu si možná lehce nepřesnou ironickou citací z románu Šakal (Frederick Forsyth). "Šéf (anglické) sekce min. zahraničí pro Francii měl pro tuto funkci tu nejlepší kvalifikaci. Bytostně nenáviděl vše francouzské."Jednoduše. Něco znát, nerovná se to obdivovat nebo milovat. Nejběžněji to platí v mezilidských vztazích. Jestliže někoho dobře znáte, můžete ho milovat, ale také nenávidět. Je ovšem velmi jednoduché označit nepohodlný fakt za demagogii. Pálení knih jste opět velkoryse přehlédl.
  June 29, 2013 v 11.45
  Pane Kolaříku
  1) Nejsem paní Švandová
  2) Havlismus není pro mě nadávka, jen označení jistého způsobu myšlení. Nikoho neodsuzuji za to, že je havlista. To, že vy jste havlista, dobře vím. Beru to jako fakt.
  3) Neočekávám žádnou úctu k současnému prezidentovi. Ba neočekávám vůbec k žádnému prezidentovi větší úctu, než kterémukoliv normálnímu člověku.
  June 29, 2013 v 12.36
  Jsem velmi rád,
  že jsem se dožil doby, kdy jediným problém levice je Miloš Zeman. Zmizel státní dluh, zmizela nezaměstnanost, sociální nerovnost, korupce, zavládl celosvětový mír a rasismus je minulostí. Takže teď už zbývá jen se vypořádat s MZ, který se chová populisticky a intrikuje, což je mezi dnešními politiky naprosto ojedinělý případ. Když už tedy před levicí zbývá k řešení jen tento jediný problém, neboť logicky ty závažnější byly vyřešeny dříve, dochází naplnění konce dějin, tentokráte ale ne dle Fukuyamy. Věřte, když už vím, že jediným problémem je MZ, budu už spát klidně a naši budoucnost vidět v nejkrásnějších barvách.
  June 29, 2013 v 13.21
  Dvě poznámky
  První poznámka k panu Kuchejdovi: v takto obecné rovině s vámi můžu souhlasit, ale opravdu nevím, zda je to případ pana Putny a zda je vůbec relevantní to takhle psychologizovat. Spíš jde o to, že to video vstoupilo do určitého kontextu, který antiruskou interpretaci připouští jako legitimní, a to je ten problém.

  Druhá poznámka k paní Hájkové: nechci nijak vysvětlovat smysl svého textu, tak jen krátce. Samozřejmě, že podnětem byla moje osobní zkušenost. Ale ta by celkem nestála za to, abych ji veřejně ventiloval, kdybych neviděl, že je součástí širšího pohybu. A o to zobecnění mi šlo. Tzn. není až tak důležité kam já sám chci nebo nechci patřit.
  June 29, 2013 v 13.28
  A ještě třetí poznámka:
  myslím, že ironie pana Ševčíka poukázala na jeden důležitý moment. Z hlediska aktuálního politického dění je jednou ze stran té ambivalence – Zeman jako Zlo – pokus o opětovnou (a radikální) legitimizaci politické pravice, která se po skandálu Nečasovy vlády ocitla ve fázi klinické smrti.

  Kdo to nevidí, tak má asi sklon vidět politiku jako střet hodnot; ale on je taky (a u nás především) střetem o moc.

  Bohužel Sobotkova soc.dem. v tom hraje nešťastnou a vlastně sebevražednou roli; ale o tom jindy.
  June 29, 2013 v 13.36
  Ano, tak jsem to i pochopila, pane Kando. Samozřejmě, že nejde jen o vás.
  Pravdu má i pan Ševčík v tom, že se levicově orientovaní lidé až přespříliš zabývají tím, co je rozděluje (a jsou to často úplně podružné věci) na úkor toho, co je spojuje. Možná právě to je cílem vládnoucí třídy: Divide et impera! Rozděl a panuj!
  ??
  June 29, 2013 v 14.07
  Pane Kolařík trocha poučení Vám neuškodí.

  "Ať si jej tedy nechá pro sebe. A nemusíte mě poučovat,"
  Transparent, je používán jako účelová lež, to by Vás mělo zajímat, pokud lhaní (minimálně v politice) pro vás není přirozené. Pak se není o čem bavit.
  Jestliže obhajujete dobrou věc pomocí lží, tak té věci příliš neprospějete. Jednou se Vám to vrátí. Ale dovolím si v rámci objasnění použít "lehčí formu lži". Tou je spekulace a "česká novinářká žumpa" ji s oblibou používá. Tedy pan Zeman jistě disponuje mnohem rozsáhlejšími informačními zdroji než my dva (rozvědka, kontrarozvědka , vojenská rozvědka,statistický úřad,kamarádi, donašeči, přátelé , nepřátelé a našeptávači) internet, přátele jeho ženy a dcery a křišťálovou kouli jsem pominul. Takže k jeho sluchu mohlo donést, že docent Putna vyžaduje za zápočet jistou sexuální protislužbu. Pokud žijete v bludném přesvědčení, že co homosexuál to anděl, měl by jste se probudit. Je mezi nimi zrovna tolik grázlů i slušňáků jako mezi námi heterosexuály. Pana Putnu neznám, ale tuto variantu si dovedu představit. Je prostě ze života. Zeman si hraje na poněkud obhroublého gentlemana. Proto by takovou informaci nemohl zveřejnit. Zkazil by si image. Ale připustil, že ji uvede v případě, že bude zažalován. Tomu se ovšem vyhýbá pan Putna. Proč? Jak říkám je to jen spekulace a tedy běžně tolerovaná forma lži. Jen o malinko lepší než přímá lež, jak ji používá pan Kanda v případě transparentu.
  June 29, 2013 v 14.29
  Pravice, sociální demokracie a Miloš Zeman
  Miloš Zeman není Zlo, ale levicový populista, který se pokouší soustředit maximum moci ve svých rukou. Svým bojem proti pravicové vládě soustřeďuje pozornost na sebe a oslabuje sociální demokracii.

  Úkolem sociální demokracie je nabídnout lepší politický program pro naši zem. V tom ji Miloš Zeman nepomůže.

  Putna už je pasé. Prezident Zeman to sice nevyřešil ideálně, ale asi lépe než by to řešil Václav Klaus (viz jmenování mladých soudců). Nyní je aktuální, zda žijeme a budeme žít v parlamantní nebo prezidentské demokracii. Dávám přednost parlamentní se všemi jejími chybami před prezidentskou a to i kdyby byl prezidentem Pavel Rychetský či Marek Eben.

  V této věci si myslím, že by levice mohla společně s pravicí prezidentovi trochu přistřihnout křídla např. ve smyslu přesnějšího stanovení, koho prezident může jmenovat premiérem, tedy např. buď toho, kdo vyhrál volby nebo toho, kdo má ve sněmovně většinu a určitých lhůt, do kterých prezident musí konat a co bude, když nekoná (např. kdyby chtěl nechat vládnout vládu, která nezískala důvěru ve sněmovně). Podobný problém jako nyní totiž může nastat i po předčasných i po řádných volbách. Miloš Zeman má hodně přátel. Navíc nejde jen o Miloše Zemana, ale i každého příštího prezidenta. Tedy jistá minimální spolupráce pravice a levice v této věci bude nutná, pokud strany nechtějí jen vzdychat nad současným stavem, ale chtějí ho skutečně řešit.
  ??
  June 29, 2013 v 15.37
  Naprostý souhlas.
  Ale. :) Ti lidé ve sněmovně, se nedovedou sjednotit ani proti "lidožravému opilému pederastovi" chci říci proti Miloši Zemanovi (podle obrazu malovaném českými médii). Jak se mají domluvit na něčem rozumném?
  JH
  June 30, 2013 v 9.54
  Logika z FF UK
  aneb poťouchlé rýpnutí k studentské demonstraci:

  "PS jako celek nejenže byla zvolena větším počtem hlasů než prezident, ale byla především na rozdíl od prezidenta zvolena, aby sestavovala vládu. "

  Pisatel zde zřejmě použil pozoruhodný výklad demokracie, že všichni, kdo se dostavili k volbám 2010, nakonec volili "PS jako celek", tedy že hlasy pro levici a ostatní strany vlastně "propadají" ve prospěch pravicové koalice. Pozoruhodné je, že kdyby stejnou logiku použil na prezidentské volby, zjistil by že prezident byl zvolen zhruba stejným počtem hlasů (5.23 vs. 5.16 mil). Kdyby naopak počítal jen hlasy koalici (s oním otazníčkem v případě VV) resp. Zemanovi, vyšlo by to naopak lépe pro Zemana.
  Ergo, autor fikaně "přišil" hlasy levici a alternativám současné vládě, ovšem Zemanovi hlasy pro Karla Schwarzenberga a ostatní kandidáty nepřičetl. Nejspíš proto, že by musel počítat i ten svůj.

  A to slovo do pranice? Myslím, že student z MFF UK by takovou hovadinu nevymyslel. Schovám si to jako argument pro nějakou budoucí diskuzi o tom, jak se preferují technické vědy.
  PM
  June 30, 2013 v 11.45
  Proč zrovna tihle studenti trčí z pravicových barikád ?
  Jedna z možných odpovědí - nejsou schopni (a nikdo z pedagogů jim nepomůže) se vymanit z vnuceného štrůdlu hyperaktivity s jediným cílem vlastní kariéry. Konkurenční přetlak jim znemožňuje celistvou představu předpokladů funkční demokracie.
  Degradace společnosti na animals laborans neschopné kontemplace potrefila zřejmě většinu adeptů akademického vzdělání..........zjednodušeně bych poznamenal.
  PL
  June 30, 2013 v 14.19
  ad sněmovna)
  "Ti lidé ve sněmovně" by se zřejmně domluvili velmi snadno, kdyby měli záruky, že prezident český nebude jen "nadstranický" nýbrž i nestraník... Jenže, to by se prvně museli USTRnout nad námi.
  July 1, 2013 v 5.07
  a las barricadas
  Pozdě, ale přece se tu ujmu částečné obhajoby oněch studentů-pravicových-barikádníků, protože "jedna z možných odpovědí" pana Petraska zkrátka není správná.
  Protože se jedná o mé bývalé spolužáky a učitele, trochu je znám, a nic z toho, co píše pan Petrasek, o nich neplatí, a ani si nemyslím, že by byli natolik "sami proti sobě", jak se zdá paní Švandové, jako by šlo o nějakou Třeboň II, jen na UK a ne na gymplu.
  Václav Němec není pravicový barikádník, jinak by si asi např. dlouhodobě netropil veřejné žerty z Václava Klause a D.O.S.T.
  A k citované větě, že "PS byla především na rozdíl od prezidenta zvolena, aby sestavovala vládu": neříká se přece, že ji má znovu sestavovat dosavadní koalice ani že to má být vláda pravicová.
  Tím neříkám, že bych na takovou demonstraci šel (už proto, že se pozvánka ve svém dalším životě částečně šířila coby "demonstrace proti Zemanovi", nikoli "za parlamentní demokracii" — to však už není věcí podepsaných autorů), ale některé představy, které tu zazněly, jsou přinejmenším přehnané.

  A ještě douška, když už jsme u mé almae mater: ty fantazie o M. C. Putnovi, které tu rozvíjí pan Kuchejda, poslušně kráčejí po stezce vytyčené Zemanovou strategií "vím něco vošklivýho, ale nepovím" — a takovou strategii považuju přece jenom za poněkud podlou.
  ??
  July 1, 2013 v 9.00
  Nomen omen pane Špína ?
  Třeskutě lžete o mých tvrzeních. To nejsou žádné fantazie. Jsou to lži, což jsem jasně uvedl (zejména pravicoví novináři jim ovšem říkají spekulace a s oblibou je používají). Stejné lži, jako když pan Kraus naznačí, že Zeman spí se svou dcerou. Mohl by jste vysvětlit, kdo vytyčuje tuhle podlou strategii ? Je pro Vás charakteristické, že nereagujete na faktické připomínky p. Hájka ?

  A ještě jednu připomínku. "Ani jeden hlas vládě loutek!"
  Opět si pomohu literární citací. "Není důležité jen umět podříznou krk, ale je důležité umět si vybrat ten správný krk " (Pierre Boulle - Most přes řeku Kwai). Odkud berou vaši kamarádi jistotu, že to jsou ty správné loutky, které se snaží svrhnout, když se na tom neshodnou "tři ze dvou komentátorů a politologů." Odkud berou jistotu, že "loutka Němcová",jejíž loutkaři se teď opalují na svých jachtách, je ta dobrá loutka ? Pro trochu sebereflexe Vám doporučuji přečíst si rozhovory, životopisy a vyjádření některých svazáků z padesátých let. A zvláště pak Jiřinku Šiklovou. Pokud jste ovšem její krevní skupina, nemáte na nápravu šanci.


  July 1, 2013 v 9.50
  pane Kuchejdo,
  pokud pokládáte řečené "spekulace" o Putnovi za lži, pak nejsme ve při. Na Zemanově nepěkném postupu to ovšem nic nemění; totéž platí pro Krause, ale ten případ neznám.

  Nevím, čím vzniká povinnost reagovat na faktické připomínky p. Hájka. Ano, je to rozumná připomínka.

  "Odkud berou mí kamarádi jistotu" — nemohu sloužit, půl roku jsem je neviděl, nejsem v ČR. Proto si bohužel ani nemohu přečíst Vámi doporučovanou literaturu (je ostatně milé, co mi ordinujete na základě jednoho mírného příspěvku). Á propos, kontakt na Václava Němce je na stránkách Ústavu filosofie a religionistiky.

  Jiřinu Šiklovou nechám raději stranou. Jen se ještě vrátím k tomu pálení knih, abych si to, když už jsme u toho, vyžral i za kolegu Kandu. Takřka při všech svých pracích jsem obklopen knihami a představu, že by se kniha nikdy neměla zlikvidovat, jsem postupně opustil. Někdy jich je prostě příliš. Sám žádné knihy nepálím, ale třeba takový Borges to dělal. Vyhazování jídla je ale větším problémem, řekl bych.
  JK
  July 1, 2013 v 10.35
  Pomluvy pros9m odstranit
  Příspěvek P. Kuchejdy ze soboty, 29.června 2013, 14:07:53 není "trochu podlý", jak píše pan Špína, ale je to hanebná urážka slušného člověka, a pravděpodobně je to taky trestně postižitelná pomluva. Redakce by ho měla odstranit.

  Prezident republiky za své podlé osobní útoky bohužel postižitelný není, ale aspoň tady bychom kodex diskutujícího dodržovat měli.
  JH
  ta druhá půlka věty, tedy "PS byla především na rozdíl od prezidenta zvolena, aby sestavovala vládu" ta mi tam jenom zůstala, reagoval jsem hlavně na první půlku. Říci, že PS sestavuje vládu, je samozřejmě přinejmenším nepřesné, vládu jak známo sestavuje premiér pověřený prezidentem.
  Já v podstatě chápu, o co těm studentům jde. Oni mají pravdu, že prezident si přihřívá svoji mocenskou polívčičku, a za standardní situace ve sněmovně by jeho postup byl alarmující. Zcela výběrově ovšem ignorují argument názorové protistrany, že situace ve sněmovně už dávno standardní není a že nezávisle na vedlejších prezidentových záměrech je tudíž dobře, že překazil pokračování této frašky.
  ??
  July 1, 2013 v 21.49
  Prosím o vysvětlení p. Konvalinka.
  Přečetl jsem si svůj text ještě jednou, ale vzhledem k jeho obsahu si nejsem jist, zda tím slušným člověkem míníte p. Zemana či p. Putnu. Mohu se mýlit, ale dobrý pocit nemám ani z jednoho.

  Myslíte, že by mne měl soudit tentýž soudce, který v případě křivého nařčení Jiřiho Paroubka z pedofilie rozhodl, že na satisfakci nemá nárok. Kde byli akademici a studenti, kde protestovali proti takovému hnusu ? No možná vám všem byl nesympatický, měl přece bradavici, jako ty čarodějnice ve středověku. A ještě to rozvinu, protože máte problém s chápáním textu. Já jsem pouze navrhl hypotetickou možnost, která by v očích některých lidí mohla Putnu diskvalifikovat, pokud by se prokázala jako pravdivá. Bylo by to jednání neetické, ale problematické z hlediska trestního. Obvinění J. Paroubka z trestného činu pedofilie je jiné kafe že ? Zkuste se na okamžik vžít do postavení muže, který by měl své ženě a okolí vyvracet tak hnusné nepravdivé obvinění. Ale za takový kalibr, se odměňuje křeslem ministra. A vy byste chtěl v Kubiceho státě spravedlnost ?
  MP
  July 2, 2013 v 9.50
  Paní Švandové a všem upřímným levičákům
  "Právě prezident je přece ten, kdo dnes brání solidární stát a demokracii, když nominací nového premiéra stopnul nesolidární nedemokratické vládnutí trojkoalice."

  Nic nemůže být pravdě vzdálenější - velmi prosím všechny příznivce a obdivovatele M. Zemana, aby se konečně probrali! Tomuto člověku jde jen o posilování osobní moci, vyřizování účtů a oslabování socdem. Nějaké levicové hodnoty, solidarita a já nevím co ještě - to je mu, s odpuštěním, ale nelze to říct jinak - U ZADKU. Stejně jako přímá demokracie. Zeman "obyčejnými lidmi", svými voliči, pohrdá - cynicky je pouze využívá.

  Zeman je KAMARÁD pravice (hlavně ODS, ale nakonec i toho Kalouska) a pomáhá především jim - nyní zejména tím, že znemožňuje nové volby.
  Ale i sama Rusnokova vláda, která - jak zde někdo velmi přiléhavě napsal - "vytuneluje" nejviditelnější programové body ČSSD, je trojským koněm nejen proti sobotkovcům, ale proti celé socdem.

  Zeman ovšem poškozuje také KSČM, protože čím budou volby později, tím více nespokojených, protestních voličů odchytí Babiš a podobní... Zdá se však, že u komunistů si Zemanovu nebezpečnost uvědomuje výrazněji jen p. Dolejš.

  Zkrátka, M. Zeman je neštěstí nejen české levice, ale naší politiky a naší země vůbec.
  Jak krásné by bylo, kdyby prezidentský úřad třímal ve svých chvějících se rukou K. Schwarzenberg! Jistě by jmenoval premiérkou M. Němcovou, naštvanost lidu by utěšeně rostla - to by pak bylo skvělé vítězství v květnu 2014! Místo toho nás čeká rozvrat těch posledních sil, které by ještě, p. Švandová, mohly neoliberálním tsunami vzdorovat....

  Hanba M. Zemanovi nastokrát!
  July 2, 2013 v 11.09
  Milý pane Plevo,
  vyzval jste mne a dnes ještě mohu odpovědět (jedu na týdenní dovolenou na Vysočinu a nebudu na internetu). Jak ráda bych měla tak jasno o Miloši Zemanovi, jako máte Vy! Já se v něm zdaleka tak dobře nevyznám. Znám ale Zemanovu Vysočinu, znám mentalitu tamějších lidí a tudíž v Zemanovi nevidím to čiré zlo, jako teď mnozí. Na rozdíl od Vás mu nevidím do hlavy a tak nevidím ty jeho černé úmysly, které tvrdíte, že tam nosí.

  Napsal jste, že Zeman "znemožňuje nové volby". To opravdu nechápu jak, když nemá pravomoc je vyvolat. To přece může jen sněmovna hlasováním. A Kalousek se bojí o imunitu! Ten a spol. pro předčasné volby hlasovat nebude!

  Dále tvrdíte, že by bylo lepší pokračování vlády trojkoalice pod vedením Miroslavy Němcové a tu měl Zeman jmenovat premiérkou, ne Rusnoka. S tím tedy nesouhlasím, a hned uvedu proč. Jak jistě víte, trojkoalice činila pokusy (Blažek a další), jak se míchat do práce policie, či dokonce kontrolovat práci policie, která by tak asi nedošetřila kauzy kolem vládní korupce - a to došetření pokládám za moc důležité. Pane Plevo, copak je Vám lhostejné, jak se tady vládne? Jak se korupčním způsobem protlačují zákony o které 90% občanů nestojí, ba naopak nám škodí? Vezměte si třeba program iniciativy Rekonstrukce státu a jejich 9 vybraných zákonů, které už jsme tu měli dávno mít, nebýt korupčního vládnutí. V této chvíli jde opravdu o hodně a já jsem ráda, že Zeman splnil slib, který dal voličům: Stop vládě!

  Ale mám i osobní zájem, aby nedovládla trojkoalice, ale vládla buď Rusnokova nebo Sobotkova vláda, anebo byly předčasné volby. Tím důvodem je strach o důchod, který je teď v podstatě jediným zdrojem mých příjmů. (Sice ještě trochu učím na univerzitě, ale v podstatě zadarmo - sponzoruju naše školství, jak s oblibou říkám.) S tím důchodem vyjdu tak tak a na kupování knih například mohu úplně zapomenout. Kupní síla důchodů se zmenšuje kvůli inflaci, vláda trojkoalice jej letos ani řádně nevalorizovala. Navíc mladým tvrdí, že oni už z prvního pilíře skoro nic nedostanou, takže my, kteří jsme platili na důchody našich rodičů s tím, že nám zas důchody zaplatí naše děti (ne přímo, ale přes stát, žádná dědova mísa, propánakrále!) tak si připadáme, že ty děti se skládají na něco, co ve stáří nedostanou. Takhle to přece nejde! Tahle pravicová mantra je lež na lež a je potřeba znovu a znovu vysvětlovat, jako to dělá Ilona Švihlíková a většina na levici, že tak se věci nemají, a že průběžný systém může sloužit neomezeně do budoucna ke spokojenosti všech občanů...

  A Vy chcete aby dovládla pravice a měla ještě rok na rozkládání a rozkrádání státu? Aby se zakonzervoval korupční styl vládnutí?

  Nojo, ale stejně jsem moc ráda, že tu s Vámi na DR mohu polemizovat i když se mnou nesouhlasíte, jsem ráda, že si to můžeme povědět a aspoň částečně pochopit, jak uvažují nad stejnou situací různí lidé. Je to poučné a přinejmenším to učí toleranci. Vážím si Vašich názorů a jsem ráda, že jste mi dal možnost vyjádřit zas ten můj. Jsem už ve věku, kdy vím, jak snadno se může člověk mýlit a jak moc potřebuje korekci ostatních.
  JK
  July 2, 2013 v 12.02
  Rusnok a d;chody
  Paní Švandová, možná Vám uniklo, že Jiří Rusnok je ve skutečnosti ekonomicky napravo od Petra Nečase. Opakovaně prosazoval jednotou sazbu DPH a byl tvrdým zastáncem povinného druhého pilíře důchodového zabezpečení (ostře v této věci kritizoval Nečase zprava). Vaše názory na Miloše Zemana Vám neberu, ale pokud podporujete Rusnokovu vládu kvůli obavám z oslabení průběžného financování důchodů, tak žijete na jiné planetě.
  JK
  July 2, 2013 v 12.06
  Vysvětlení pro pana Kuchejdu
  Obávám se, že tohle Vám vysvětlit nedokážu. Pokud nechápete, že se lidé pomlouvat nemají, a to ani "hypoteticky", tak se prostě vyřazujete ze slušné společnosti.
  MP
  July 2, 2013 v 13.56
  Paní Švandová,
  i já si vás i vašich názorů vážím.
  V žádném případě nejsem stoupencem Nečasovy vlády (ať už v čele s ním, nebo s Němcovou), z toho mě snad nepodezíráte.
  Ale je přece potřeba uvažovat takticky.

  Kdyby vládla pravice nadále (stejně to tak dopadne, copak nevíte, kdo má třetí pokus!!) - a Zeman přitom mohl požadovat obsazení min. vnitra a spravedlnosti novými lidmi -, tak by se možná opravdu udály pokusy o zastavení "příliš odvážných" policistů a státních zástupců. Ale to by snad konečně vyburcovalo náš národ, aby šel do ulic - nic neshledávám potřebnějším a užitečnějším...

  Navíc by pravice ztratila definitivně ty poslední slušné voliče - zkrátka, můj odpor k dosluhující vládě je stejný jako ten váš, jenom zastávám přítup "kdo si počká, ten se dočká"...

  Zeman ovšem všechno zhatil - socdem je v kleštích, volby v nedohlednu a mezitím tady vyrostou "úspěšné osobnosti" ze SPOZ, ale taky ten Babiš, Okamura a mnozí další. Posílí také stále pravicověji (tedy protisocdem) se profilující lidovci. Neblahý scénář z roku 2010 se možná bude opakovat. Musíme už teď přemýšlet, jak se mu postavit.

  July 2, 2013 v 14.20
  Pane Konvalinko,
  zjistěte si fakta. Rusnok podle vlastních slov do 2. pilíře nevstoupil (slyšela jsem ho minulý týden v ČRO), protože 2. pilíř pokládá za špatně koncipovaný. Poučná je jeho diskuse s Ilonou Švihlíkovou z podzimu 2012 na you tube.
  http://www.youtube.com/watch?v=EASF-qa1pbg
  nebo
  http://www.youtube.com/watch?v=Ecvv0uQPbpQ
  Upozornil mne na ni pan Trávníček, a za to jsem ráda. Tehdy ještě Rusnok argumentoval v něčem proti Švihlíkové, ale bylo vidět, že se velmi rychle učí. Odtud jsem usoudila, že
  Rusnok je člověk, který je schopný se poučit a je možné si ho pro jeho způsob myšlení vážit. Ale odkud víte, že podporuji Rusnokovu vládu? Jen v tom smyslu, že a´t už bude jakákoli, nemůže být horší než Nečasova, neboť si nedovolí v takové míře jako Nečasova vláda používat korupční praktiky - čistě jen protože ty teď vyšetřuje policie, - žádná vlády si to teď nemůže dovolit vyjma ovšem vládu trojkoalice - ta by bojovala za vlastní beztrestnost.
  Doporučuji znovu pročíst, co tu na DR napsal Milan Znoj, Jakub Patočka a teď naprosto úžasně Vladimíra Dvořáková o korupčních praktikách vládnutí, které byly Kalouskem a spol. dovedeny k virtuozitě včetně zmanipulovaného myšlení. My si totiž stále ještě ne dost uvědomujeme, že nastavený systém vládnutí nás vzdaluje civilizaci a evropské kulturní tradici. Já pokládám za klíčové prolomení té kouřové clony, obluzujíící veřejné mínění. Pokud tuhle příležitost vyčistit vzduch necháme nevyužitou, pak je fakt jedno, kdo tady bude vládnout - rozkládat a rozkrádat se bude vesele dál.
  July 2, 2013 v 15.18
  Pane Plevo,
  určitě Vás nepodezírám ze stoupenectví Nečasovy vlády. Váš argument, pokud ho dobře chápu spočívá v tom, že pokračováním s Němcovou v čele by nás všechny tak ožebračilo, že bychom vyšli konečně do ulic.
  Jenže zase, jak to můžete vědět?

  Vezměte si třeba to, že 80% lidí bylo proti restitučnímu zákonu, ale na protestních shromážděních, kde mluvil Milan Valach a Lenka Procházková se sešla vždy jen hrstka - desítky, stovka lidí. Byla jsem v Brně na demonstraci před Útavním soudem, který restituce posvětil. Lidé procházeli, zastavili se, podiskutovali a zas odcházeli, bylo nás tam vždy jen hlouček. Krčili rameny, někdo se rozčílil, někdo se rozpačitě usmíval., někdo prohodil, že jsme tam stejně zbytečně.

  V současné době jsme svědky násilí v Duchcově, Českých Budějovicích. Ale čeho se týká? Jde o demostrace proti vládě? Nikoli. Jsou proti Romům či tzv. nepřizpůsobivým, ne proti vládě.
  Statisícovou demonstraci proti vládě zorganizovaly odbory. Ale efekt to nemělo. Průvod se choval spořádaně a mírumilovně a pan Zavadil pak šel na pivo s panem Kalouskem.
  A co se stane, když demonstruje Holešovická výzva? Ti vzdělanější se od nich distancují, protože nechtějí podporovat násilí a protože správně říkají, že Holešovická výzva je populistická, nemá svoje kroky promyšlené.

  A vůbec si nedovedu představit, že vyjdou do ulic dnešní mladí lidé. Ti solidární stát podle mého názoru vzdali. Na studiích chodí po brigádách a učí se minimalisticky přežívat, což se jim jako nezaměstnaným bude hodit. Víc než založení rodiny chtějí být ničím neomezovaní, mít svobodu. Zapomínají že každá svoboda je svobodou jen na pozadí řádu, jinak je to chaos. Mezi nimi jsou špičky, výborní studenti, kterým to myslí a mají sebekázeň, kterou získali v rodině, ne ve škole, a tak časem něco dokážou. Někteří se zorientují v těch nepřehledných zákonech, co tu máme, najdou skulinu a žije se jim pak dobře, ale často na úkor soudržnosti celku.
  Jakž takž se daří taky velké skupině tzv. OSVČ, kteří platí minimální odvody a kde co mohou odepsat z daní, takže je taky skoro neplatí. Těm se situace patrně zhorší pod vládou ČSSD, pokud s tím konečně něco udělá. A ti šikovní studovaní mladí lidé, když nenajdou práci tady, odchází svobodně do jiné země. Ne, opravdu nečekám že dnešní mladí půjdou do ulic, na to jsou příliš atomizovaní, dezorientovaní a nesolidární. Podléhají neoliberálnímu imperativu, že každý svého štěstí strůjcem.
  Protože školství je v rozvalu. Chybí společné osnovy, které dávají generaci společnou řeč a když se dlouho nemění i společnou řeč mezi generacemi.

  A co by se dělo, kdyby byl národ vyburcován a šel do ulic? Co by se dělo PAK?
  July 2, 2013 v 15.42
  Teď jak to po sobě čtu,
  napadlo mne, že situace kolem OSVČ zdaleka není jasná, natož vyřešená, ale ani se o tom problému veřejně nediskutuje.
  Před časem Věra Říhová napsala na Britských listech, že skupina OSVČ není jednolitá, ale že jde přinejmenším o dvě velké skupiny. 1. nikoho nezaměstnávají a provozují drobné služby obyvatelstvu, většinou řemeslníci. Ti dnes většinou žijí z ruky do úst a zvýšení odvodů a daní by je zničilo.
  2 podnikatelé mající zaměstnance. Ti jsou mnohem bohatší než předchozí skupina a zvýšení odvodů by asi bylo spravedlivější než dnešní stav.

  Ale i kdyby byly v 1. skupině minimální odvody zachovány, je tu pořád ještě otázka jejich budoucích důchodů, které budou malé, protože se budou počítat z malé pojistné částky.
  July 2, 2013 v 18.02
  To víte, každý z nás je nějakým tím -istou:) Já například se stále považuji za marxistku, i když nejsem nějak zvlášť vyhraněná. To je dnes asi málokdo.
  JK
  July 2, 2013 v 18.04
  Jiří Rusnok, důchodová reforma a korupce
  Paní Švandová,
  fakta jsem si zjistil a mám je dobře. Jiří Rusnok byl členem Bezděkovy komise, byl hlavním propagátorem povinného druhého důchodového pilíře a tuto Nečasovu reformu kritizuje zprava (vyčítá jí, že druhý pilíř vyvádí příliš málo peněz a že je nepovinný, např. v rozhovoru zde: http://nazory.euro.e15.cz/rozhovory/jiri-rusnok-druhy-pilir-penzijni-reformy-nese-prilis-rizik-932507). (Mimochodem, myslím, že v tom má pravdu, ale to sem nepatří). Podporovat Rusnokovu vládu proto, že zabrání oslabení průběžného financování důchodů je, stručně řečeno, nesmysl.

  Co se korupce týče, právě se ve Švýcarsku projednává jeden z nejskandálnějších tunelů v dějinách naší země, ukradnutí severočeských dolů do Mostecké uhelné za bílého dne s požehnáním české vlády. Předsedou té vlády byl jistý Miloš Zeman. Já si opravdu nemohu dělat iluze, že tato vláda tohoto presidenta korupční prostředí v ČR nějak významně vylepší.
  July 2, 2013 v 19.55
  Souhlasím s Vámi, pane Konvalinko,
  v tom, že Rusnokova vláda nemůže významně sama o sobě pohnout s tím marasmem politické korupce, který tu máme. To žádná vláda. Tím pohne jen veřejné mínění.
  A ani se nepokládám za podporovatele vlády Jiřího Rusnoka. Jen nevidím, koho tedy měl Miloš Zeman v dané chvíli jmenovat premiérem, aby to bylo to pravé ořechové.

  A souhlasím s Vámi, že Jiří Rusnok byl v Bezděkově komisi a byl jedním z podporovatelů privátních penzijních fondů 2. pilíře, až to vypadalo, že jeden založí. Ale vidíte, nezaložil, naopak 2. pilíř kritizuje podobně jako ČSSD. Ale nic v tom nepodnikne, protože na to nebude mít čas. Věřím, že budou předčasné volby. Pokud jde o penze, doufám, že by je řádně příští rok valorizoval, pokud by byl tak dlouho u vesla, což pokládám za málo pravděpodobné.

  Argument s penzemi jsem uvedla jen abych ukázala, jak mně ovlivňuje moje konkrétní životní situace v rozhodování a přemýšlení. Jsme jen lidé.

  O Miloši Zemanovi nemám přehnané iluze. Jistěže dělá chyby jako každý. Ale respektuji ho a sleduji pozorně. Jistěže je silovým hráčem pragmatické politiky, jak to dnes nazvala Ilona Švihlíková na Britských listech v článku Dej šach, může to být mat
  http://www.blisty.cz/art/69173.html

  Ale jak dělat participativní politiku s lidmi, jako je Kalousek? Já doufám, že Miloš Zeman je inteligentní ve smyslu tvárného způsobu myšlení, a že na participativní způsob politiky přepne s lidmi, kteří hrají fér. Inteligentní člověk se obvykle vyznačuje tím, že není dogmatik a názorově se vyvíjí.

  Co píšete o MUS je jistě na pováženou a je pravděpodobné, že se tam Zemanovi "chybička vloudila". Ale nevšimla jsem si, že by byl mezi vyslýchanými nebo dokonce odsouzenými. Opravte mne, jestli se mýlím. A že by vzal v té kauze úplatek, tak tomu opravdu nevěřím. Na Zemanovi je kouzelné, že mu o peníze pro něho samého až tak nejde (jistě to samozřejmě nevím, ale zvenčí to tak už mnoho let vypadá).

  JK
  July 2, 2013 v 20.13
  MUS a Zeman
  Už jen dovětek: Miloš Zeman v souvislosti s Mosteckou uhelnou vyslýchán byl (viz např, zde): http://ekonomika.idnes.cz/zeman-u-vyslechu-kritizoval-manazery-za-koupi-mus-fwo-/eko-zahranicni.aspx?c=A130626_215142_eko-zahranicni_brm

  Já si také nemyslím, že Zeman je korupčník. Popravdě řečeno, já se těch korupčníků v politice zase tolik nebojím: mnohem větší strach mám z pomstichtivých egomaniaků posledlých osobní mocí, jakým (podle mne) Zeman je, ale to už je na jinou diskusi...
  MP
  July 3, 2013 v 0.57
  P. Konvalinko,
  vaše charakteristika M. Zemana v posledním příspěvku je vynikající.
  MP
  July 3, 2013 v 1.05
  P. Švandová,
  myslím, že to s těmi mladými vidíte přece jenom příliš černě. Jistě, je tu trend k neoliberálnímu sobectví - zařídím se po svém a obecné společenské problémy jsou mi fuk, ale je to jen trend. Vzniká a bude za příhodných podmínek sílit i trend protichůdný.

  Ostatně, ony demonstrace, o nichž jsem se zmiňoval, by nebyly vysloveně levicové a jejich motivem by nebyla svízelná sociální situace některých skupin atd. To jste nečetla úplně pozorně. Já jsem mluvil o demonstracích v případě, že by pravicová vláda chtěla dát policii a státním zástupcům náhubek, aby se mohlo dál vesele krást a korumpovat. A to by snad doufám do ulic vyšli i slušní pravičáci...
  July 3, 2013 v 7.56
  ad Jan Konvalinka; Martin Pleva
  Není nad spekulativní psychologizaci: je to jednoduché, je to působivé a není potřeba to něčím dokládat. Stačí subjektivní dojmy. Že se tím vytváří naprosto iracionální svět, nemůže iracionální mysl postřehnout.

  Myslím, že tato diskuse dokonale naplnila to, čeho se obávám a co jsem nedokonale vyjádřil v jádru svého článku. Děkuji, bylo to poučné.
  PM
  July 3, 2013 v 9.22
  Je možné se obejít bez bez dohad o lidské psýše
  tváří v tvář iracionálnímu světu tak, abychom nevytvářeli parcielně naprosto iracionální obrazy světa?......... já bych řekl že ne.

  PL
  July 3, 2013 v 9.36
  Ano, ano, ne, ne.
  MP
  July 3, 2013 v 16.54
  Romane Kando,
  tak uveďte jediný fakt, který by zpochybňoval, že Zeman je "pomstichtivý egomaniak posledlý osobní mocí". Co altruistického kdy trento člověk udělal?
  Souhlasím, že vůči Zemanovi u nás existuje jakási Hassliebe, jenže u jedné části společnosti je to Hass a u druhé Liebe. Do Paroubka pravicová média a politici jakési "esenciální zlo" promítali, v případě Zemana má český pravicový salón pravdu. Je to takřka jejich jediný názor, v němž mají pravdu.

  Mnozí na levici jsou pro Zemana jenom proto, že pravice je proti němu. Tohle je ovšem povrchní a iracionální rozhodování, které se nám všem velmi vymstí.

  P.S. Tu vaši Liebe k Zemanovi ovšem vůbec nechápu. Od kauzy Putna musí být ten člověk odporný každému intelektuálovi - a že občas řekne něco trefného, to už přece nemůže nic zachránit.
  July 3, 2013 v 18.05
  trocha toho zlého pragmatismu
  hlavu státu spojovat s pojmy jako "Hasse" či "Rache" samozřejmě lze, ale co to řeší kromě pokusu o pyschoanalýzu vůdců dobrou tak jen pro salon On to nakonec totiž nerozhodne ani salonní ukňourané pohoršení nad satanbem na trůně ani obdivné a pdlézavé úklony směrme k dubisku, ale to jaké má prezident ve své tvrdé hře o moc partnery a protivníky. Viz např. tento Dalíkův cynický komentář
  http://www.vasevec.cz/domaci-politika/petr-dimun-usvit-milose-zemana
  A snad ještě malé zobecnění (zcela mimo kauzu Putna) - vůbec nejd eo to být zemanofil či zemanofob. je třeba mít jasno jaký je cíl a jak se k němu dostat. V podhradí se čím dál sliněji volá po vládě pevné ruce a tak budeme mít monomacha (jako "sempre adorato duce") a nebo bude jednu sílu vázat jiná v určité rovnováze. I to je lekce v macciavelismu. Protože jenom estétsky kritizovat mocenský pragmatismus na něj stejně nemá vliv.
  July 3, 2013 v 18.13
  Proboha, Martine, jaká moje Liebe k Zemanovi? Kde jste to vzal? Jste ještě schopen vnímat můj text?
  July 3, 2013 v 18.17
  Někdy je lepší nic nekomentovat. Hned totiž člověku přišijou názor, který nemá.
  July 3, 2013 v 18.54
  Svatá pravda, paní Hájková. A "vo tom to je".
  MP
  July 4, 2013 v 14.30
  Chci se R. Kandovi
  omluvit - znovu jsem si jeho článek přečetl a opravdu žádnou láskou k Zemanovi netrpíte. Ale já jsem zkrátka nabyl dojmu, že zastáváte postoj "Zeman má dobré i špatné stránky" atd., jak o tom píšu shora. A s tím já se ztotožnit nemůžu, protože takový postoj mi připadá příliš bagatelizující to veliké nebezpečí, které v Zemanovi je. Je to asi stejné, jako kdyby někdo filozofoval někdy na podzim roku 1922 nad tím, jestli má Mussolini dobré a špatné stránky...
  Zeman politiku ničím dobrým neobohatí a demokracii může nevratně poškodit.
  + Další komentáře