Prezident krizi úmyslně prohlubuje

Lukáš Jelínek

Cesta z krize musí být politická a vymyšlena musí být na parlamentní půdě. Chování svých volených zástupců pak zhodnotí voliči — ať už u voleb řádných, či předčasných. Jak se ale volič může vyjádřit k vládě odborníků?

Jiří Rusnok se mýlí, že převzetí výkonné moci odborníky by bylo „koncem demokracie“ (jak řekl 10. února 2012). Potíž není v tom „kdo vládne“, ale „jak je kontrolován“. Naopak má pravdu, že „demokracie je sice drahá, pomalá a někdy neefektivní, ale nakonec je to nejlepší, co pro správu věcí veřejných lidstvo vymyslelo“. Tzv. úřednické vlády mají smysl jako východisko, které politické strany naleznou, aby vyvedly zemi z patu, když už všechny ostatní možnosti selhaly.

V této situaci dnes nejsme. Kdyby chtěl prezident Miloš Zeman skutečně pomoci ukončit politickou a ústavní krizi, pozve politické strany ke kulatému stolu a ujme se moderování jejich debaty. Asi by mohl přispět i svým názorem. Tak to dělali Václav Havel i Václav Klaus, jakkoli též oni vnášeli do řešení krizí svoje vlastní představy.

Místo toho Zeman přišel s premiérem, jenž sestavuje kabinet, který nevyrůstá z kořenů v Poslanecké sněmovně. A to je problém, jsme-li stále ještě parlamentní demokracií, kde se vláda zodpovídá Sněmovně, nikoli prezidentovi. Prý nepůjde o vládu přátel Miloše Zemana či SPOZ. Posuďme sami podle dosud známých jmen - Rusnok, Pecina, Benešová, Kohout…

S těžkým srdcem musím souhlasit — asi teprve podruhé v životě — s Václavem Klausem, kterému se marketingový trik s vládou odborníků nezamlouvá: „Utvrzuje ve veřejnosti nebezpečný omyl, že politika je špinavá věc a vládnout by měli pokud možno nadstraničtí odborníci nezatížení žádnou ideologií. Žádní takoví odborníci ovšem neexistují. Politika a správa věcí veřejných bez ideového zakotvení nemůže fungovat, protože nemá pověření od občanů. Tím pověřením může být jen politický mandát vzešlý z voleb. Politiku je potřeba rehabilitovat, nikoliv popřít, protože bez ní nemůže existovat ani demokracie ani lidská svoboda.“

Ano, jsou to slova pyromana nad založeným požárem. Ale jejich obsah je tentokrát pozoruhodně přesný. Cesta z krize musí být politická a vymyšlena musí být na parlamentní půdě. Chování svých volených zástupců pak zhodnotí voliči — ať už u voleb řádných, či předčasných. Jak se ale volič může vyjádřit k vládě odborníků? Koho za ně může popotahovat? První test v podobě Tošovského vlády působil docela mile, byť už tenkrát Václav Havel znásilnil ústavu. Ale kabinet Jana Fischera byl znalcům zákulisí podezřelý na první pohled.

Již slyším námitku, že obyčejným lidem je odbornická vláda sympatická. První průzkumy naznačují, že občané týmu, který skládá Jiří Rusnok, dávají šanci. Nezvyklých více než šedesát procent důvěry mívala i úřednická vláda Jana Fischera — ta, která zaťala sekeru, na níž dodnes titíž občané nadávají. Není podstatná vlna měřená průzkumy veřejného mínění. Podstatné je parlamentní zázemí, které se odvíjí od výsledků voleb.

Protože jsem za poslední dny několikrát slyšel — „A který paragraf ústavy prezident porušuje? Vždyť ústava nemluví o tom, že si prezident nemůže nenominovat vlastní vládu, a neobsahuje ani termíny, jimiž se prezident musí řídit!“ — smířlivě tvrdím, že se hlava státu pohybuje na hraně ústavy, přinejmenším tím, že se nedrží ústavních zvyklostí. (No, do budoucna asi budeme muset ústavu pořádně nafouknout, aby zachytila každou nepřekročitelnou eventualitu.) Sledujme ale pozorně, co bude dál, a případnou ústavní žalobu na prezidenta předem nezavrhujme. „Pakliže prezident republiky jmenuje v rozporu s avízem politických stran vládu, ta vláda nedostane důvěru a on ji stejně bude udržovat při životě, tak pak je to podle mě přesně ten případ, kdy se to dá použít,“ říká k žalobě ústavní právník Jan Kysela.

Třeba ji ale Zeman bude udržovat při životě jen tak dlouho jako Klaus první Topolánkovu vládu bez důvěry. Pak může jmenovat Rusnoka podruhé. Nebo sáhnout po Pecinovi. Či po Bohuslavu Sobotkovi? Taky může vyhovět stojedničce za Miroslavou Němcovou… Další vláda se bude plácat další měsíce — a tak se proplácáme až do jara, kdy už ústava nedovolí předčasně rozpustit Sněmovnu před řádným termínem voleb.

Budeme z toho všichni na nervy, až na spokojeného Miloše Zemana. Že předčasné volby pokládá za špatný nápad, říká veřejně. Nedodává k tomu, že nad tzv. úřednickou vládou má lepší kontrolu. Sáhodlouhá krize navíc oslabí všechny etablované strany a dá naději novým partajím, například SPOZ, nebo pokračování takových politických kroků, které se dějí nezávisle na politických stranách či dokonce jim navzdory. A zmatené veřejné mínění bude mít prezidenta za spasitele. Co předloží svým voličům příště? Opoziční smlouvu či velkou koalici uzavřenou proprezidentskými tábory v největších z oslabených stran na levici a pravici? Anebo další variaci na poloexpertní/polostranickou vládu?

Apetit prezidenta ovlivní to, nakolik mu ustoupíme nyní. Byť by Zemanovy a Rusnokovy Sirény pěly sebelíbezněji. Pamatujme ale, že příště se hlava státu může jmenovat třeba i Tomio Okamura. A představme si, kam — v návaznosti na Zemana — do budoucna může posunout ústavní zvyklosti on…

  Diskuse
  JV
  June 27, 2013 v 11.17
  Proč jsou úřednické vlády přijatelnější
  Jakási vyšší důvěra občanů v úřednické vlády než ve vlády, které vyšly z voleb, pramení z naprosto katastrofálního počínání mnoha vlád volených. Vlády, které byly u nás vystřídány vládami úřednickými (Klausova vláda v r.1997, Topolánkova v r. 2009 a nynější Nečasova), vládly vždy proti zájmům prostých voličů, tedy těch, kteří je zvolili. Všimněme si, že šlo pokaždé o vlády pravicové!

  Zcela bezostyšně se takto chovaly ty poslední dvě, o podezření z korupce většiny jejich členů ani nemluvě. Krátce řečeno: volená vláda není nejen zárukou, ale ani předpokladem smysluplného a alespoň trochu spravedlivého vládnutí u nás.

  Neexistuje žádný racionální důvod domnívat se, že Rusnokova vláda by nutně musela být horší než vláda sestavená za současného rozložení parlamentu nebo uvažovaná vláda stojedničkové většiny paní Němcové, neřku-li odstoupivší vláda Nečasova.

  Přirozeně, že jediným správným řešením jsou předčasné volby. Doufejme, že při nich voliči vezmou rozum do dlaní a nebudou znovu volit proti vlastním zájmům. Jistý si tím ovšem ani trochu nejsem.
  Jiří Vyleťal
  ??
  June 27, 2013 v 20.05
  Proč si pan Jelínek namlouvá, že je politolog?
  Pokud se nenarodil včera, jistě si mohl všimnout, co je to tzv. pravicová trojkoalice, jaké má složení, jakou má legitimitu a historii. Zapomněl snad jakým způsobem "trojkolka" prosadila církevní restituční tunel ? Nevšiml si, že systematicky snižuje životní úroveň většiny národa ? Tedy z výjimkou svých vlastních elit ? Nevšiml si , že je "trojkolka" většinou národa vnímána jako banda zkorumpovaných zlodějů ? Tak kulatý stůl pane Jelínek ? Dovolím si citovat Ilonu Švihlíkovou : " S gaunery se nevyjednává, gauneři se trestají".
  June 28, 2013 v 6.46
  Hledisko pana Kuchejdy je mi sympatické,
  neboť se ve zdejších analýzách zapomíná, že Nečasova vláda nevládla demokraticky, ale zločinně.
  Jsem zvědavá, co rozkryjí ministři Rusnokovy vlády na ministerstvech, zvláště na ministerstvu financí. Věřím v postřeh Erika Besta, že odstavením koalice od vlády Milošem Zemanem bude umožněno došetření kauz, na kterých pracuje policie. A že konečně dojde i na Kalouska.
  Z tohoto hlediska pak brojení ČSSD proti Zemanovi usvědčuje tuto stranu z pokusu setrvat v těchže praktikách vládnutí, které se teď konečně dostávají na pranýř.

  Blog Erika Besta viz
  http://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2013-06-27
  PM
  June 28, 2013 v 9.09
  U nás v hospodě jsme došli k následující prognóze: :
  Pánové Zeman a Klaus provádí smluvený pokus o perzonální a ideologickou restrukturizaci jak levice tak pravice. Kriminalizace současného stranického kádru má vytvořit podmínky pro nastolení nové kulturní podoby politické scény.
  Do jaké míry lepší či horší ohlásím po příští rundě ............ netrpěliv bych dodal..
  June 28, 2013 v 9.29
  Kulatý stůl
  To co potřebujeme jsou předčasné volby a chtěl bych se proto zeptat pana Kuchejdy, jestli zná jiný způsob jejich dosažení než dohoda o rozpuštění sněmovny. Na to je třeba 120 poslanců a proto je třeba i s těmi gaunery u kulatého stolu jednat.
  Samozřejmě, že nová vláda sebou přináší úlevu, že stará bude pryč. Pokud ale vzniká bez dalších dohod s parlamentními stranami (ať už o předčasných volbách nebo o podpoře vlády) jde o velice pochybný projekt jehož cíle jsou určitě širší než jen ochránit vyšetřovatele politické korupce. SPOZ si bude dělat za státní peníze a bez mandátu voličů perfektní předvolební kampaň. Možná, to je někomu fuk ale já přemýšlím, čím dalším ještě obohatíme album politických absudit.
  Bohuslav Sobotka se proti tomuto postupu ohrazuje naprosto přiměřeně a nemá lepší cestu. Vládu ocenil jako přechodnou do předčasných voleb ale odmítá jasné zneužití úřednické vlády k propagaci SPOZ.
  June 28, 2013 v 13.59
  Pane Šťastný,
  chtěla bych mít tak jasno, jako Vy, pokud jde o tvrzení, že to, co teď nejvíc potřebujeme, jsou předčasné volby.
  Zaprvé si myslím, že byla strategická chyba Bohuslava Sobotky odmítat jmenování premiérem dočasné vlády do předčasných nebo normálních voleb. Podle logiky, že SPOZ si v této roli nažene body, mohla si ty body přece nahánět ČSSD!
  Zadruhé se obávám, že jako celek jsme dostatečně hloupý národ na to, abychom si v předčasných volbách konaných v dohledné době navolili opět silnou TOP09, aby se pak třeba jednalo o vládní koalici ČSSD s touto stranou. Můžete to vyloučit? Já bych raději počkala, až policie vykoná, co je třeba, a vznese další obvinění.

  Kulatý stůl je obecně žádoucí. Těžko ale zasednout za kulatý stůl s Miroslavem Kalouskem po všem, co o něm víme. Těžko zasednout za kulatý stůl s lidmi, kterým nemůžete věřit ani to nejmenší.
  June 28, 2013 v 15.38
  Pro paní Švandovou
  Vážená paní Švandová,

  předčasné volby jsou určitě nejlepší řešení protože současná většina koalice je pochybná a tvořená pol. korupcí, kvůli, které taky vláda padla. Vytvoření jiné většiny není možné ledaže by bylo dosaženo opět korupcí a nebo šlo o velkou koalici.
  Možná jsme hloupý národ a TOP 09 opravdu získá silné postavení. Ale čekat na to, až zavřou Kalouska a to oslabí TOP 09 může vést k tomu, že hloupý národ zvolí Babiše nebo Okamuru. Takhle se taktizovat nedá.
  Kulatým stolem jsem samozřejmě nemyslel nějaké jednání pro budoucí blaho vlasti ale pouze technickou dohodu o předčasných volbách. Tam je třeba jednat s poslanci bez ohledu na morální profil.
  ??
  June 28, 2013 v 18.31
  Tak postupně p. Šťastný.
  Předčasné volby jasně. Ale. Trojkolka prohlásila, že jednat nebude, má přece 101 hlasů. Opozice tím pádem nemá 120 hlasů pro rozpuštění sněmovny. Kde vidíte možnost dohody pro Kristovy drahý rány ? Vezme si snad "premiérka Němcová do vlády Sobotku jako ministra financí a Zaorálka jako ministra zahraničí, aby vznikl přijatelný kompromis? Pokud se všichni (poslanci) bojí "hrůzovlády Zemanových ajatoláhů", pokud dobře rozumím stačí se dohodnout na rozpuštění sněmovny . Takže on je to vlastně test jak pevně se trojkolka drží svých krmítek. Někteří hrubiáni říkají koryt. Toˇvše milý Watsone.
  June 28, 2013 v 19.39
  Potěšilo, nepotěšilo,
  pane Kolaříku, hned vyvstaly další otázky. Nevsadila ČSSD na Zemanovu nechuť Sobotku premiérem jmenovat? Každopádně je to od ČSSD dobrý tah.
  Zajímavý se mi zdá blog Václava Žáka
  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-zak.php?itemid=20375
  Úvaha Václava Žáka stojí na mnoha neznámých: jaké bude složení Rusnokovy vlády, jaký bude její program?
  Nezbývá než vyčkat. Složité konstrukce do budoucna obvykle něco podstatného opomenou.

  Zdravím do Mnichova.
  June 29, 2013 v 17.46
  Pane Kolaříku,
  díky za přesné časové zařazení zveřejňovaných informací. Já dost věcí nestíhám a rozhodně si nezakládám na jakékoli vědoucnosti nebo snad dokonce neomylnosti. Proto vítám, když mne budete i nadále informovat, co jsem kde přehnala nebo naopak nedotáhla. Díky. Za své chyby se omlouvám.

  Ať už bude vládnout dočasně SPOZ nebo ČSSD do předčasných či normálních voleb (jen pro pána krále ne návrat Kalouska a spol.), měli by si ti naši politici uvědomit, co píše Martin Kunštek na BL
  http://www.blisty.cz/art/69127.html
  Co o tom soudíte?

  (Otázku jsem položila i pod článek Milana Znoje a případnou diskusi bychom tam snad mohli přesunout.)