Palestinští křesťané a válka v Gaze

Filip Outrata

Oběťmi další vlny ničivého násilí jsou i palestinští křesťané, starobylá, počtem nevelká, ale svým významem důležitá komunita. Jejich zástupci opakují, že řešením konfliktu není násilí, ale uznání práva Palestinců na důstojnou existenci.

Areál kostela svatého Porfyria v Gaze, jeden z nejstarších kostelů na světě, který dnes spravuje řecká pravoslavní církev, bombardovala izraelská armáda. O život přišlo nejméně osmnáct lidí. Foto Joe Catron, Flickr

Kostel svatého Porfyria v Gaze je připomínkou prastaré křesťanské přítomnosti v Palestině a Izraeli. Kostel v centru města Gaza na severu pobřežní enklávy zahrnuje i hrob svatého Porfyria, biskupa na konci čtvrtého a na začátku 5. století. Původní kostel — později změněný v mešitu — z roku 407 je považován za třetí nejstarší křesťanský svatostánek na světě, v době křižáckých států ve 12. století byl postaven kostel dnešní, který slouží pravoslavným křesťanům dodnes.

Nemít kam jít

Areál kostela zasáhla 19. října jedna z bomb izraelské armády dopadajících nepřetržitě na území Gazy. O život přišlo podle dostupných informací až osmnáct lidí. To, že střela areál zasáhla, potvrdila i sama IDF, kostel podle ní ovšem nebyl přímým terčem útoku, tím bylo blízké velitelské stanoviště Hamásu. V kostele a přilehlých budovách se schovávalo několik stovek obyvatel, jimž izraelské útoky vyhnaly už předtím z domovů.

Mnozí z těch, kdo hledali azyl v kostele, jsou muslimové — náboženské rozdíly tu jdou stranou. Otec Eliáš, jeden z místních pravoslavných kněží, o několik dní dříve v rozhovoru pro Al-Džazíru uvedl, že Izrael už zničil mnoho svatostánků různých náboženství a nebude se rozpakovat zasáhnout i jejich kostel. Izraelské bomby skutečně srovnaly se zemí například starobylou mešitu v městě Džabálija na severu Pásma Gazy, která byla původně rovněž křesťanským chrámem. Na území Gazy se celkově nacházejí tři památky na seznamu UNESCO.

Arcibiskup řecké pravoslavné církve Alexios z Tiberiady, který sídlí v Gaze, uvedl, že zasaženy byly objekty přiléhající ke kostelu a vchod do kláštera, celkově se prý v areálu skrývalo na 400 osob a není jasné, kolik přesně jich již zemřelo. Řecký pravoslavný patriarchát v Jeruzalémě útok na kostel v Gaze odsoudil jako „válečný zločin“ a „útok na křesťanské dědictví“. Zármutek nad smrtí lidí ukrytých v kostele vyjádřilo řecké ministerstvo zahraničí.

Hlava světového anglikánského společenství, arcibiskup z Canterbury Justin Welby, navštívil Jeruzalém a modlil se společně s jeruzalémským pravoslavným patriarchou Teofilem III. za oběti probíhající tragédie, za mrtvé v anglikánské nemocnici Al-Ahlí v Gaze, v kostele sv. Porfyria a další oběti a za ukončení válečných akcí z obou stran.

Představitelé řecké pravoslavné církve a dalších církví ve Svaté zemi zároveň potvrdili, že je jejich povinností nadále poskytovat útočiště lidem v krajní nouzi, a že tedy budou nadále nabízet své objekty jako útočiště pro uprchlíky a oběti bombardování a války.

Papež František ve svém vyjádření k novému kolu násilí ve Svaté zemi řekl, že by si každý věřící měl vybrat, na které straně konfliktu stojí, a zvolit si tu správnou stranu — stranu míru, ne války a ničení. Papež je ve spojení s katolíky v Gaze, jichž se nyní okolo pěti set ukrývá v kostele Svaté rodiny, jediném katolickém farním kostele v Gaze. I v jejich případě jde o uprchlíky, jimž izraelské nálety zničily domovy a nyní je Izrael vyzývá k tomu, aby odešli i z jejich dočasného útočiště na jih pásma Gazy.

Hlava římských katolíků ve Svaté zemi, latinský jeruzalémský patriarcha kardinál Pierbattista Pizzaballa potvrdil, že část zraněných z kostela sv. Porfyria se přesunula do kostela Svaté Rodiny. Katolíci v Gaze se rozhodli zůstat, protože nevědí, kam jít, a protože nikde v Pásmu Gazy není bezpečno. „Válka a bomby nikdy nevyřešily problémy, spíše vždy vytvářejí nové,“ řekl kardinál Pizzaballa.

Do kostela Svaté rodiny, jediného katolického farního kostela v Gaze, se za katolíky, jimž izraelské nálety zničily domovy, přesunula i část přeživších z bombardovaného kostela sv. Porfyria. Foto Dan Palraz, WmC

Nekonečný kruh násilí, nebo spravedlnost a mír

Palestinští křesťané různých církví sdružení v iniciativě Kairos, založené v roce 2009, kdy společně vydali prohlášení Palestinský Kairos inspirované stejnojmenným provoláním jihoafrických křesťanů z roku 1985, se společně vyjádřili i k současné situaci. Za hlavní příčiny dnešní války považují trvalý stav teroru, tyranii izraelské okupační armády a důsledné odmítání práva Palestinců na sebeurčení a na vlastní stát ze strany všech izraelských vlád, zvláště pak té dnešní.

Bezprostřední příčinou pak podle nich je ochromující blokáda Pásma Gazy, které je od roku 2007 obrovským a přelidněným vězením pod širým nebem. Připomínají také tisíce politických vězňů v izraelských věznicích, násilné vysídlování, demolice domů a další každodenní zkušenosti Palestinců žijících pod izraelskou okupací. Dnešní erupce násilí považují za reakci na všechen tento útlak.

Řešením však nejsou zbraně, které přinášejí jen další smrt, nenávist a násilí, ale zjednání spravedlnosti a uznání práva Palestinců na důstojnou existenci mezi ostatními národy. Signatáři Kairosu opakují slova svého prvního prohlášení, dnes stejně platná jako v době jeho prvního vydání: „Budoucnost máme společnou. Buď to bude kruh násilí, který ničí obě strany, nebo mír, ze kterého obě budou mít prospěch.“ Mír Izraele je mírem Palestinců, skutečná bezpečnost Izraelců nikdy nenastane bez toho, že budou bezpečně a důstojně žít i Palestinci.

Křesťanů je dnes je mezi Palestinci malá menšina, na území Gazy je to okolo tisícovky, přičemž ještě v roce 2007 jich bylo 7000. Jsou „menšinou uprostřed menšiny“, problémem je pro ně jak okupace a množství překážek a omezení pro život — jako pro všechny Palestince —, tak i islamismus některých palestinských seskupení. Proto mnozí z nich odcházejí. Stále je to ale menšina významná a pro palestinskou společnost důležitá, jak ukazuje i dnešní dění a jejich zapojení do řešení humanitární tragédie v Gaze.

Ve většinovém českém diskursu a veřejném povědomí je nicméně samotná existence palestinských křesťanů odmítána a vytěsňována, protože se nehodí do obecně sdílené představy o Palestincích jako islamistických teroristech. Nehodí se do ní křesťané, kteří si dovolují tvrdě kritizovat Izrael a jeho politiku, protože podle zažité představy jsou nepřáteli křesťanů pouze muslimové.

A už vůbec se do obvyklé představy nehodí obrázky muslimských a křesťanských Palestinců ukrývajících se společně v prostorách pravoslavného kostela před izraelskými bombami. I to je ale jedna z podob současného konfliktu a je třeba ji, zvláště v českém prostředí, o to více připomínat.

Diskuse
PK
October 24, 2023 v 12.24

"Ve většinovém českém diskursu a veřejném povědomí je nicméně samotná existence palestinských křesťanů odmítána a vytěsňována, protože se nehodí do obecně sdílené představy o Palestincích jako islamistických teroristech. Nehodí se do ní křesťané, kteří si dovolují tvrdě kritizovat Izrael a jeho politiku, protože podle zažité představy jsou nepřáteli křesťanů pouze muslimové."

Míní pan Outrata. A míní i další neméně zajímavé věci.

JP
October 24, 2023 v 12.25

Bohužel, za dané situace je nepravděpodobnější variantou vývoje onen "kruh násilí", který svou činností vydatně přiživují obě strany. "Spravedlivý mír" na Středním Východě zůstává i nadále pouhým snem.

PK
October 24, 2023 v 14.14

Kvituji sice, že se tady aspoň zatím neobjevilo nic od Jehličky, ovšem Outrata ho klidně zastoupí, Myslím, že si s ním v ničem nezadá.

Beztak spolu určitě chodí na protiizraelské demonstrace.

PK
October 24, 2023 v 14.17

Nic od Jehličky - myslím tedy samozřejmě od 7. října.

FO
October 24, 2023 v 15.38
Doplnění k článku

Myslím, že stojí za doplnění, že v článku zmíněný kardinál Pizzaballa se osobně nabídl na výměnu za zajatá izraelská rukojmí - byla to reakce na kritiku izr. ministerstva zahraničí vzhledem k jeruzalémskému patriarchátu jehož reakce se zdála nedostatečná, nezmínila výslovně Hamás, odsoudila obecně útoky na civilisty, ale i vyslovila starost o životy obyvatel Gazy. Tato názorová výměna mezi Izraelem a jeruzalémským patriarchátem/Vatikánem myslím dobře ukazuje, jak je to pro křesťany v tomto konfliktu nelehké.

HZ

K řečem o lidech ukrývajících se v kostele sv. Porfyria: Neví se, kolik jich tam bylo, ani kolik jich odešlo jinam. Dá se však s velkou mírou jistoty předpokládat, že tam nikdo nezahynul. Kostel stojí, byla údajně poškozena jedna zeď. Dva lidé prý zemřeli v troskách jiné budovy v ateálu kostela. Není známo, jestli se jednalo o členy Hamásu.

FO
October 24, 2023 v 18.02

Paní Zemanová, mohu se zeptat, z jakého zdroje čerpání tyto informace?

PK
October 24, 2023 v 18.25
Co levičákům Al-Džazíra neukáže

Upozornění: Tato epizoda obsahuje popis drastických událostí a explicitního násilí. Pokud se na to necítíte, doporučujeme dnešní díl přeskočit, nebo se k němu vrátit později.

To se však netýká českých radikálních levičáků. Pro ty je to povinné.

https://denikn.podbean.com/e/proc-izrael-ukazal-novinarum-besneni-hamasu/

HZ
October 24, 2023 v 19.10
Pane Outrato, musím se vám omluvit,

hledala jsem článek, ze kterého jsem měla informaci o dvou obětech v domě v areálu kostela sv. Porfyria, ale nepodařilo se mi ho najít. V té zřícené budově podle jiných zpráv možná zemřelo víc lidí, údaje se liší. Dnes jsem narazila na zprávu, že lidi ve vyšších patrech přežili, ale několik zavalených v dolních partiích takové štěstí nemělo.

FO
October 24, 2023 v 23.39

Děkuji, paní Zemanová, já si to ověřoval v různých typech zdrojů a bylo mi divné, že by se ty informace tak lišily...

JP
October 25, 2023 v 10.56

Není nikterak bez zajímavosti, že i generální tajemník OSN Guterres se včera k probíhajícímu izraelsko-palestinskému konfliktu vyslovil s velmi vyváženým a diferencovaným přístupem, ale zároveň s naprosto jasnou pozicí. Především stojí za zmínku, že zcela jasně vyzdvihl podmínky reálného útlaku, ve kterém už celá desetiletí žije palestinské obyvatelstvo v Gaze. Tím ovšem krajně rozhořčil zástupce Izraele, který o těchto skutečnostech nechce nic slyšet.

PK
October 25, 2023 v 11.11

Samozřejmě rozumím tomu, že když pan Outrata s takovým porozuměním referoval o škodolibé radosti Palestinců a dalších podobných z bombardování Ukrajiny (s odkazem na oblíbenou Al-Džazíru, z bohatého Kataru, podporujícího Hamás), nemohl předvídat, že za několik měsíců bude hrát na tuhle strunu.

Co je však úplně jisté: na tohle se tihle lidi těšili od 7. října, protože věděli dobře, že Izrael bude dělat, co prostě dělat musí, jelikož nemá jinou volbu.

FO
October 25, 2023 v 11.33

Pane Poláčku, zachytil jsem zajímavé svědectví jednoho diplomata, že teď, poté, co se západní státy tak jednoznačně postavily za Izrael, vyšla zcela vniveč veškerá diplomatická snaha získat státy "třetího světa" pro podporu Ukrajiny proti Rusku. Skutečně pozoruji, že zlom Sever/Jih je stále hlubší. Je dobře, že skutečně globální představitelé jako Guteres a papež František snaží tento zlom nějak překonávat diferencovaným postojem.

PK
October 25, 2023 v 12.02

Ano, též mohu potvrdit, že poté, co Palestinci projevili škodolibou radost nad bombardováním Ukrajiny a Outrata o tom zcela bezelstně a s porozuměním referoval, vyšla vniveč veškerá snaha progresivních levičáků nasazovat Izraeli psí hlavu.

ZO
October 25, 2023 v 14.33

K těm informacím z diplomatického prostředí, co pan Outrata zmiňuje v komentáři: před pár dny

vyšel ve FT článek, který popisuje právě tohle ("Rush by west to back Israel erodes developing countries’ support for Ukraine"). Současnou situaci označuje jeden z citovaných diplomatů za "dar z nebes pro Rusko".

JP
October 26, 2023 v 11.44

Třetí svět a Ukrajina: neodvažuji se soudit, nemám přístup k tajným diplomatickým kanálům. Nepochybné ovšem je, že už předtím byl postoj většiny zemí třetího světa k Ukrajině velmi vlažný.

Ono je to svým způsobem pochopitelné, nedá se nic dělat ale v politice stále platí že každý stát preferuje především své vlastní zájmy, a rusko-ukrajinský konflikt je pro ně příliš vzdálený, nežli aby se jich nějak přímo dotýkal. Zatímco z kontaktů s Ruskem mohou v současné době těžit, to jest dostávat o něj zlevněné komodity.

To znamená: byl bych spíše poněkud skeptický vůči takovému hlášení, že nynější izrealsko-palestinský konflikt by ve vztahu zemí třetího světa vůči Ukrajině měl hrát nějakou rozhodující roli. Možná v případě některých arabských zemí, které doposud zastávaly váhavý, nerozhodný postoj, by se to mohlo stát rozhodujícím momentem pro přechýlení se na opačnou stranu, ale takto paušálně se to asi sotva dá tvrdit.

Konflikt v Palestině jistý vliv na rusko-ukrajinskou válku určitě má a jeho míra zřejmě bude záviset na tom, jak velká válka se na Blízkém východě nakonec rozpoutá.

Co osobně pořád nedokážu pochopit je změna Hamásu. Ultraradikální islamistický džihád jim byl až dosud cizí. Nejvíce útočili na izraelskou armádu, chtěli být vidění jako národně osvobozenecké hnutí. A teď najednou začnou dělat takové věci, jako že svážou děti, před jejima očima znásilní a zabijí jejich rodiče a pak je nad jejich mrtvolama zaživa upálí............. to je přece Islámský stát, ne Hamás.

Ano, našel se tam captagon, droga bojovníků na bázi amfetaminů, po které nemusíš jíst ani spát a dokážeš uřezávat dětem hlavy a cítit se při tom dobře. Na stimulantech jeli ve velkém už nacisté (pervitin), takže se dá předpokládat, že toho do Gazy ze Sýrie doputoval plný náklaďák.

Ale tohle všechno nevysvětluje. 7.říjen byl totéž co Buča. Tak jako Ukrajinci po Buči nemohli dál jednat, nemůže ani Izrael jen mluvit, ale MUSÍ zaútočit a zničit Hamás i za cenu civilních obětí...

Nechce se mi věřit, že byli v Hamásu prostě tak sjetí, že jim to připadalo velkolepě a jako dobrý nápad. (I když na fetu se dá "vymyslet" ledacos)

Nejsem příznivcem teorií spiknutí, ale tady to vážně vypadá na nějakou skrytou a mocnou sílu v pozadí...

P.S. Po Buči Putin řezníkům rozdával medaile, protože věděl, že to, po čem tak touží, tedy válka, jisto jistě bude.

Kdo dává medaile Hamásu?

+ Další komentáře