Mami, děkuji ti, že nejsi Jochová!

Nikola Viktorinová

Mentorka z poradny Sbarvouven.cz reaguje na skandální výroky Jany Jochové, ředitelky Aliance pro rodinu. Hypotetická situace s coming outem dítěte před rodiči, na kterou Jochová reagovala, je pro ni dobře známá — profesně i osobně.

Dne 28. listopadu vyšel na serveru iDnes.cz hodinový rozhovor s předsedkyní Aliance pro rodinu Janou Jochovou. Rozhovor se dotkl hned několika témat: manželství neheterosexuálních párů, náhradního mateřství či krize „tradiční“ rodiny.

„V Deníku Referendum zní kritické hlasy emancipovaných žen, které analyzují, ale nenaříkají. A debaty se účastní i muži.“
×

Nebudu reagovat na tvrzení Jany Jochové, že „homosexualita není nemocí pouze z politických důvodů“, ani na její spekulování, zda „mají homosexuálové v České republice stejná práva jako heterosexuálové“. A už vůbec nechci reagovat na nevkusně provokativní tvrzení, že „homosexuálové si mohou vzít ženu, pokud chtějí založit rodinu“.

Cítím však silnou potřebu reagovat na jedno konkrétní vyjádření při otázce, co by dělala, kdyby její syn byl gay. Odpověď Jany Jochové, která byla touto osobní otázkou poměrně zaskočena, lze rozdělit do tří částí:

 1. snažila by se „to“ řešit
 2. nemyslí si, že v její rodině „něco takového“ nastane
 3. byla by ráda, kdyby její syn zůstal „nějakým způsobem“ sám
 1. Žádné řešení „toho“ neexistuje. Máte pouze dvě možnosti, jak na vyoutování svého dítěte reagovat: buď ho přijmete a umožníte mu žít šťastný, autentický život, nebo jej odmítnete a budete jej nutit předstírat a lhát ostatním a především sobě.
 2. Z čeho Jochová usuzuje, že v její rodině se „něco takového“ nestane? Myslí tím snad, že její „tradiční“ výchova pěstuje jen heterosexuální děti? Pokud dítě vyrůstá v homofobním prostředí, představuje pro něj coming out o to složitější a náročnější proces. Neznamená to však, že takové dítě se zázrakem stane heterosexuálním. Znamená to akorát, že tyto děti musejí hledat podporu jinde než u své vlastní rodiny, kde by ji přitom potřebovaly nejvíc.
 3. Jochová nevysvětlila, jak by zařídila, aby její syn žil „nějakým způsobem“ sám. Místo toho začala nesouvisle mluvit o tom, že sama zná osoby, které se rozhodly dobrovolně žít mimo partnerství. Ano, žít o samotě opravdu není nutně tragédie, musí však jít o svobodné rozhodnutí. Vnucovat svému synovi celoživotní samotu jen proto, že je gay, je duševní teror, který nemá se zdravou výchovou — tradiční nebo netradiční — nic společného.
„Kdyby byl můj syn homosexuál, snažila bych se to nějak řešit,“ řekla v rozhovoru Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu. Jak konkrétně by se to asi „snažila řešit“, raději nedomýšlejme. Repro DR

V poradně jsou aktivní zhruba tři desítky mentorů a mentorek, kteří si prošli nejrůznějšími životními problémy, s nimiž se na ně klienti a klientky na Sbarvouven.cz obvykle obracejí. Já sama jsem se stala jednou z mentorek před čtyřmi lety. Nejčastěji se na nás obracejí lidé ve věku 10 až 25 let v souvislosti s coming outem v rodině a blízkém okolí či obavami z nepřijetí a odmítnutí ze strany rodičů. Hypotetická situace, na kterou Jana Jochová musela v rozhovoru reagovat, je tedy v naší poradně na denním pořádku.

Ani pro mě osobně tato situace hypotetická není. Mámě jsem se vyoutovala ve svých sedmnácti letech. Máma byla prvním člověkem, kterému jsem se svěřila — a její reakce a následná podpora pro mě byly naprosto klíčové.

Přestože podle Jany Jochové „přirozeně neinklinuji k tomu, abych se rozmnožila normálním způsobem“, naštěstí vím, že nemusím strávit zbytek života v izolaci nebo v manželství s mužem. Moc bych si přála, aby to věděly i děti, které se coming outu před svou rodinou obávají. A ještě víc si přeji, aby žádný rodič na své dítě nereagoval jako Jana Jochová.

Vážená Jano Jochová, i kdybyste v médiích i doma vystupovala sebevíce homofobně, hypotetická situace může nastat i ve vaší rodině. Pokud by skutečně nastala, řešte ji prosím tak, že své dítě ubezpečíte o své bezpodmínečné rodičovské lásce. A nenuťte ho, aby zůstalo jakýmkoliv způsobem samo. Jen tak mu jako matka pomůžete k autentickému životu. A možná mu ten život i zachráníte.

  Diskuse
  December 2, 2019 v 10.11
  To je strašně jednoduché, odsoudit paní Jochovou. Nebo si dokonce přát, aby nebyla na světě (jak jsem vyčetla z článku jiné kritické autorky).
  Navíc odsoudit ji jenom jaksi preventivně, za její řeč, nikoliv za její čin. Paní Jochová totiž zřejmě žádného homosexuálně orientovaného syna ani dceru nemá, a jak by to "řešila", kdyby je měla, to ve skutečnosti vůbec nevíme, jenom si to domýšlíme podle našich vlastních představ.
  Souhlasím, že je problematické vnucovat dětem svůj pohled na tyto otázky a že by se na ně nemělo v tom směru tlačit. Jenomže paní Jochová je pevně přesvědčena, že sex osob stejného pohlaví je hříchem. V tom je ten problém. Čili jedná se o její svědomí. Na to, co znamená někoho zachránit má paní Jochová patrně jiný názor. To je velmi tvrdá řeč, že? Ano, vím.
  Ale myslím si, že rodiče by měli mít právo vychovávat děti podle svého svědomí, dokud nedorostou. Vlastně musím říct, že ani minulý režim rodičům to právo neupíral. I když jim to někdy dost komplikoval.
  MS
  December 2, 2019 v 11.7
  Paní Hájkové.
  Souhlasím, že paní Jochovou není vhodné odsuzovat ani upírat rodičům právo vychovávat děti dle svého svědomí. Ale to přece článek nedělá. Jen názory paní Jochové veřejně podrobuje kritickému rozboru aby se druzí rodiče mohli lépe svobodně rozhodnout jak se postaví k výchově dětí.
  "Vychovávat děti podle svého svědomí" může legitimně jenom ten, kdo je schopen zásadní principy toho svého svědomí obhájit před zdravým lidským rozumem. A před základním postulátem být vstřícným a otevřeným vůči potřebám (a i bolestem) jiných lidí.
  December 2, 2019 v 12.57
  S panem Suchomelem souhlasím, s panem Poláčkem spíš ne. Kdo má právo určovat, co je rozumné a co ne a vnucovat svůj názor cizím lidem?
  IH
  December 2, 2019 v 15.19
  Jen bych podotkl,
  že moderní společnosti neponechávají obecně práva rodičů již tak neomezená jak tomu bylo kdysi.
  December 2, 2019 v 16.9
  Víte, pane Horáku, to, co se dnes kolem mě (a ve společnosti vůbec) děje, stejně jako lidé, s nimiž se setkávám, to všechno ve mně vyvolává velmi silné pochybnosti o tom, že jsme moderní společnost.
  Někdy mi to dokonce připadá tak, že spím, a že se mi jenom něco zdá.
  JK
  December 2, 2019 v 17.38
  Myslím, že dnes už je dost všeobecně dostupných poznatků o tom, k čemu některé způsoby výchovy mohou vést. Přinejmenším nelze za rozumné považovat takové způsoby, o kterých se dopředu ví, že mohou vést a často vedou k takové deformaci osobnosti, se kterou se pak děti nevyrovnají ani v dospělosti a táhnou s sebou její zátěž po celý život, někdy s fatálními důsledky pro sebe a okolí, případně i pro své vlastní děti; takhle se důsledky té "výchovy" mohou dědit i několik generací.

  Budiž to řečeno natvrdo: Homosexualita je přirozená. Kdo vede děti k tomu, že jde o nemoc, hřích nebo zločin, sám se na nich dopouští hříchu nebo zločinu. Nic víc, nic míň. A nikdo se z toho dnes už nevykecá. Informací a příkladů je tolik, že je nevidí jen ten, kdo nechce. (Ještě antika ji považovala za normální; "dík" za její zvrácené vnímání patří křesťanství. Totéž ovšem platí pro lidskou sexualitu obecně, jejíhož chápání jako hříchu křesťanský klérus odjakživa zneužíval a dodnes zneužívá v zájmu svých mocenských ambicí prostřednictvím ovládání myšlení věřících...)

  A kromě toho děti nejsou majetkem svých rodičů, takže vychovávat je podle svého nejlepšího svědomí, když to svědomí chybí, je nedostatečné nebo všelijak pokroucené, nestačí.

  "Vychovávat děti podle svého svědomí může legitimně jenom ten, kdo je schopen zásadní principy toho svého svědomí obhájit před zdravým lidským rozumem."

  Tak pod tohle se klidně podepíšu oběma rukama.
  MP
  December 2, 2019 v 17.43
  Evě Hájkové
  Naopak, paní Jochovou je třeba kritizovat právě za její řeč. S tou totiž nemá nic společného její právo svobodně rozhodovat o výchově svého dítěte.
  O svých dětech výslovně nemluví, naopak - nemyslí si, že by se to mohlo v její rodině stát. V její ne, to už musí být bůhvíjaká rodina, aby v ní děly takové věci. V zásadě projev slovního teroru: Podívej, co se v tvé rodině stalo a ty se ještě ke všemu se svým synem stýkaš, přestože je to ohavnost před tváří Hospodinovou.

  Bezohledná zlá ženská s tučně vypaseným svědomím.
  December 2, 2019 v 17.58
  Paní Jochovou osobně neznám, tedy nevím vůbec nic o jejích charakterových rysech a dost možná bych s ní politicky nesouhlasila. Nesouhlasila bych s ní pravděpodobně ani v některých morálních otázkách.
  Ale cítím potřebu se jí zastat. Proti vám, pane Kalousi i proti vám, pane Profante. A čím víc budete "tlačit na pilu", tím víc budu na její straně!
  JK
  December 2, 2019 v 18.29
  Evě Hájkové
  Jistě, neustále je nutno vyvažovat... Buďte ráda, že Vám pámbu nenadělil LGBTQ+ potomky a že takové situace nemusíte řešit.
  + Další komentáře