Transgender osoby jsou pro soudy nežádoucí

Helena Zikmundová

Zdánlivě okrajový rozsudek Nejvyššího správního soudu říká cosi mrazivého o pozici lidských práv v naší zemi, upozorňuje členka sdružení Trans*parent Helena Zikmundová.

Média minulý týden přinesla zprávu, že Nejvyšší správní soud zamítl žalobu osoby, která si chtěla nechat úředně změnit rod ve svých dokladech bez zákonem požadované operativní změny. Žalobkyně se cítí blíž ženské identitě než mužské a podstupuje hormonální terapii, operaci ale nechce, především z důvodu zdravotních rizik. A protože v naší zemi podmiňujeme změnu příslušného písmenka v občance chirurgickým zásahem, úřady jí odmítly vyhovět.

Není bohužel zvlášť překvapivé, že NSS potvrdil postup úřadu i předchozí soudní instance. Rozsudek je v souladu s tím, jak křečovitě se tohoto nehumánního pravidla už dlouhá léta drží české zdravotnictví i byrokracie. To ale neznamená, že si můžeme dovolit vyjádření soudu v klidu přejít. Jeho formulace totiž vypovídá mnohé o tom, jak flexibilně naše soudní moc vnímá téma rovnoprávnosti a jak ochotně půjde proti logice i základní empatii tam, kde soudci vědí, že jim jejich zaujatost projde. Za přečtení stojí obzvlášť ta část rozsudku, která hájí maximálně zjednodušený, přísně binární koncept pohlaví:

„... základní principy, na nichž stojí uspořádání nynější české společnosti, zejména základní principy rodinného života a základní principy vnímání vztahů mezi lidmi, vyžadují vnímat právní pohlaví přísně binárně a v podstatě ,objektivně‘ a nepřipustit ani ve výše popsaných jistě subjektivně složitých situacích rozvolnění uvedeného pravidla.

Nejvyšší správní soud má za to, že vnímat takto právní pohlaví je třeba proto, že jím je vytvořen a udržován rámec toho, co je žádoucí a co bývá statisticky vzato normální (soulad mezi pohlavím biologickým a pohlavím subjektivně pociťovaným), a toho, co je nežádoucí a statisticky vzato je výjimkou z pravidla (rozpor mezi pohlavím biologickým a pohlavím subjektivně pociťovaným).

Společnost může k tomu, co je statisticky vzato výjimkou, z hledisek normativních (morálních, právních, mírou společenské akceptace) přistupovat různě — výjimka může být žádoucí (například výjimečně vysoká inteligence či talent), neutrální (v evropském kontextu například zrzavé vlasy), nikoli nežádoucí sama o sobě, ale pociťovaná jako něco, co by se nemělo stát převažujícím vzorcem chování (například homosexualita, dobrovolná bezdětnost či právě jev rozhodný v nyní projednávaném případě, tedy nesoulad mezi biologickým a pociťovaným pohlavím), a konečně více či méně nepřijatelná, na niž společnost reaguje různou intenzitou jejího potlačování, od považování za nevhodnou přes morální odsuzování až po více či méně razantní potlačování právními prostředky.“

Aby se z nežádoucí statistické výjimky náhodou nestalo pravidlo, rozhodl se tedy NSS předstírat, že výjimka neexistuje. Rodová identita žalobkyně se tím nezmění, v souladu se svým skutečným já bude pravděpodobně dál žít, navazovat vztahy a interagovat se světem, nicméně pro všechny úřady, policii, pasovou kontrolu, pro potřeby každé smlouvy a každého dokladu bude oficiálně mužem. Soud této osobě zkomplikoval život a neochránil nic kromě potřeby většinové populace potvrdit si, že je „normální“, a tudíž správná.

Často proklamovaná vstřícnost českého systému vůči trans lidem  stojí na míře jejich ochoty co nejvíc zapadnout do většinové představy. Foto Pexels

Nemnožte se 

Rozsudek NSS má dopad ještě na jeden důležitý problém, který s úřední tranzicí souvisí: Česká republika je jednou z posledních 14 evropských zemí vyžadujících po transgender lidech chirurgickou sterilizaci jako povinnou součást zmiňované operace, která je podmínkou úřední změny. Tato praxe nemá žádné opodstatnění kromě nechuti k trans osobám a názoru, že by neměly mít potomky.

Evropský soud pro lidská práva už v roce 2017 rozhodl, že jde o nepřijatelnou podmínku, ale Česká republika stále odolává a návrh změny zákona momentálně blokuje ministerstvo vnitra. NSS ve svém vyjádření tuhle stránku problému pro jistotu nijak specificky nerozebírá — ve prospěch sterilizace se právně argumentuje dost těžko — nicméně jeho rozsudek bude vítaným trumfem do ruky každého, kdo má potřebu trans lidi držet v pomyslné ohrádce a normalizovat je ve prospěch obecného blaha.

Často proklamovaná vstřícnost českého systému vůči trans lidem vůbec kompletně stojí na míře jejich ochoty co nejvíc zapadnout do představy „normálních pohlaví“ a co nejusilovněji korigovat odlišnost, se kterou se narodili. A když je vám ze všech stran naznačováno, že odlišnost se trestá, vaše ochota zapadnout je pochopitelně velká. V duchu této normalizace sexuologové a sexuoložky většinou trvají na tom, aby vaše „transsexualita“ (jak tomu stále ještě postaru říkají) odpovídala tabulkám, a berou jako automatické, že se necháte operovat.

Výjimky se neudělují. Co na tom, že u transgender mužů v České republice příslušná operace standardně zahrnuje jenom hysterektomii (odejmutí dělohy), a nemá tím pádem žádný pozitivní terapeutický význam pro jejich vnímání vlastního těla? Sterilizace je to hlavní. Jak to jde dohromady s výrokem Nejvyššího správního soudu, že společensky nežádoucí je mimo jiné i bezdětnost? Jednoduše: Děti mají mít jen ti, co se „normální“ už narodili — zbytek může být vděčný za to, že jej vůbec tolerujeme.

Soud se ve svém rozhodnutí zaštiťuje převládajícím názorem v české společnosti, který nedokládá žádnou studií ani statistikou. Není důvod. Právo trans lidí na tělesnou integritu nikdy nebude vnímáno jako zásadní téma — koneckonců nová vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková se nechala slyšet, že trans problematika ji nezajímá a za svoje hlavní poslání považuje chránit „ohroženou většinu“. Kdyby se příslušníci většiny museli nechat sterilizovat kvůli změně občanky, považovali bychom to za lidskoprávní krizi, protože se to ale děje pouhým stovkám lidí, téměř nikoho to nepálí.

Mimo normy

Sledovat, jak se české instituce a politická scéna vyrovnávají s rostoucím zájmem o téma trans práv, by bylo skoro úsměvné, kdyby z toho zároveň nešel mráz po zádech. Mizivý vhled do tématu jim nebrání vynášet rozhodnutí ovlivňující lidské životy a stavět se proti změnám, které by českým trans lidem podstatně usnadnily cestu k aktualizaci dokladů a zároveň ulevily zdravotnímu systému.

Jednou z mála výjimek je ombudsmanka Anna Šabatová, která zrušení povinných sterilizací loni podpořila svým doporučením a diskriminaci trans lidí se její úřad věnoval i v nově publikovaném průzkumu zaměřeném na situaci LGBT komunity v České republice.

Na situaci zatím mnoho nezměnilo ani rozhodnutí Světové zdravotnické organizace (World Health Organization) vyřadit trans identity z kategorie poruch a klasifikovat je nově jako stav související se sexuálním zdravím. Nové zařazení začne platit až od roku 2022, má ale důležitý význam. WHO seznala, že řazení mezi poruchy nepřispívá k lepší zdravotní péči, naopak zesiluje pravděpodobnost stigmatizace a kvalitu pomoci spíš zhoršuje.

Trans lidé mají tu nevýhodu, že k tranzici většinou potřebují lékařskou asistenci, což nahrává tomu vnímat je jako nějakým způsobem nemocné. (Ostatně už fakt, že slovo „porucha“ je tak často bráno jako licence k ponižování, manipulaci, nebo dokonce porušování základních práv, by mohl být námětem na samostatný článek o patologickém přístupu společnosti k duševně nemocným.)

Tento posun v terminologii ale u nás jen tak nezakoření, protože transgender menšina je pořád střídavě ignorována a nazírána jako potenciální hrozba, která může společnost rozložit, pokud se jí nenastaví striktní mantinely. NSS nevysvětluje, jak přesně české rodiny ohrozí, když se něčí genitálie nebudou shodovat s oficiálním údajem v občanském průkaze. A je mu úplně jedno, jaký vliv bude mít na rodinný život dané osoby, pokud její úřední identita bude v rozporu s tou skutečnou. NSS totiž stejně jako mnohým jiným na trans rodinách nezáleží. Naopak, doufají, že těchto rodin bude co nejmíň — a kdyby zmizely úplně, bylo by to zřejmě ideální.

Když Nejvyšší správní soud označí LGBT lidi za nežádoucí a s jistotou se přitom zaštítí veřejným míněním, aniž by se musel obtěžovat s důkazy, znamená to, že lidská práva u nás stojí na vratkém základě. Při životě je neudržuje skutečný respekt k člověku jako individualitě, ale princip „nevidíme — neřešíme“. Dokud děláte, co se od vás očekává, a nedáváte o sobě příliš vědět, máte šanci na relativně klidný život. Jakmile se však ozvete, je vám oficiálním lejstrem důrazně připomenuto, že se máte zase zařadit. I když to nejde. I když tím popíráte realitu svého života. I když se tím vůbec nic neřeší a vaše problémy se naopak jenom zhoršují.

Nemůžeme čekat, že vzývání průměrnosti jako ideálu a řeči o tom, kdo je nežádoucí, nebudou mít efekt na vnímání našeho lidství. Slova nejsou jenom slova. Kdo bude další? Jaká vaše vlastnost, jaká odlišnost z vás udělá statisticky nežádoucí případ? Pokud je možné upřít člověku právo na tělesnou integritu na základě toho, že nezapadá do normy, kolik z nás se v nějakém smyslu kvalifikuje jako nežádoucí?

  Diskuse
  JH
  June 6, 2019 v 21.30
  O co skutečně jde
  Mám takovou malou soukromou teorii, že ve skutečnosti jde o starou dobrou "obranu" hyperkonzervativní části naší úžasné české společnosti proti manželstvím homosexuálů.

  Kdyby se totiž tahle "chirurgická podmínka" zrušila, vsadím svoje nejlepší trencle, že celá řada gay nebo lesbických párů by toho využila. Jeden z dvojice se "obětuje", nechá si změnit na občance pohlaví, a - tadá! - mohou uzavřít normální manželství, dědit, adoptovat děti, a tak dále. Jako v civilizovaných zemích :-P
  JN
  June 6, 2019 v 23.6
  Téma k zamyšlení:
  Setkal jsem se s názorem erudovaného psychologa, že lidé s mentálním handicapem mají právo mít děti.
  Mentální handicap je fyziologický stav, jinakost, člověk je prostě nějak odlišný od většiny ostatních. Proč by ovšem neměl mít stejná práva jako ostatní?
  (Prostě handicap je taková odlišnost, asi jako se liší fiziologický stav od stavu fyziologického.)
  Autorka to staví jako nějakou zákeřnou pohodlnost nebo neochotu............ nicméně mluví se o dosti podstatné změně.

  "Odjakživa" se bere jako fakt, že když se narodíš s pindíkem, jsi muž, když s broskvičkou, jsi žena.
  A pro víc než 90% populace to bezvadně funguje a je to tedy zakořeněné.
  Když se narodíš s obojím dvojím, nebo když nesouhlasí co máš s tím, co cítíš, popř. když tě přitahují místo biologických protějšků ti stejní, jsi prostě divný.

  Teď se to chce předělat na systém, že záleží na tom, čím se cítíš. Čím se cítíš, tím jsi --- i když tomu tělesné znaky neodpovídají...

  To je obrovská (a neprobádaná) změna pohledu na všechno.

  A s velkými změnami, obzvlášť když se týkají a vždy budou týkat jem malé hrstky oproti drtivé většině, to nebývá lehké...
  JN
  June 8, 2019 v 7.44
  "Teď se to chce předělat na systém, že záleží na tom, čím se cítíš."
  Tak třeba lidé s mentálním handicapem netrvají na tom, aby v dokladech měli vyznačeno, že mají IQ 130. Nejsou hloupí, aby si mysleli, že nějaké úřední potvrzení o vysoké úrovni jejich inteligence jim zajistí, že je lidé budou brát normálně.
  JH
  se totiž IQ naštěstí nepíše, pane Nusharte. Kdyby tomu tak bylo, stoprocentně bych trval na tom, že si tam každý může nechat napsat 130, pokud se na to cítí.
  Třeba to pak ledaskomu došlo i s tím pohlavím.
  JN
  June 8, 2019 v 17.25
  Tím jsem chtěl naznačit, pane Hájku,
  že konflikt mezi tím, jak člověk vnímá sám sebe a jak ho v rozporu s jeho představou o sobě vnímá jeho okolí, nemá úplně jednoduché řešení.
  JN
  June 9, 2019 v 7.22
  "Do dokladů se IQ nepíše. Kdyby se psalo, trval bych na tom, že si tam každý může nechat napsat 130, pokud se na to cítí."
  K čemu by vlastně ty doklady pak byly? Nebyl by to to jen směšný cár papíru, jehož účelem by bylo "dobře se cítit"? Dovedete si představit ten nával v Mense? A většina těch géniů by potřebovala osobní asistenci...
  June 9, 2019 v 8.19
  Pan Nushart má v tomhle pravdu. V dokladech je identita - tedy to, co vnímá společnost jako pravdivé o určitém člověku. Může být sice velký rozdíl mezi vnitřní identitou - tím, jak se člověk cítí - a vnější identitou - tím, za koho je považován.
  Nicméně tak svět funguje. Básník se stává básníkem, teprve když začne psát básně, které někoho osloví. Ne tím, že se jako básník pouze cítí.
  Že je tím, čím se cítí být, musí člověk společnost teprve přesvědčit. A když nepřesvědčí, tak to se nedá nic dělat.
  VK
  June 9, 2019 v 12.21
  Takže když se židům nepodařilo přesvědčit, že jsou Němci, nedá se nic dělat, dostali plným právem do dokumentů veliké razítko J, postupem času žlutou hvězdu na kabát - no a pak odvézt do Malého Trostince a postřílet u obrovských jam v zemi, do Chełmna nad Nerem...

  Že je Nushart darebák a dovedla jej k tomu bigotnost a rasismus, prokázal nesčetněkrát. Nemyslel jsem, že je k tomu katolictví až takovou predispozicí - úspěšně mě paní Hájková přesvědčujete o opaku.
  June 9, 2019 v 13.3
  Tak to snad srovnáváte poněkud nesrovnatelné, pane Klusáčku. On tyhle osoby někdo zabíjí? To, že je někdo v nesouladu se svým pohlavím, je jistě velmi nepříjemné. Ale je spousta jiných nepříjemných věcí. Proč se člověk musí natolik ztotožňovat právě se svým pohlavím?
  No, dejme tomu, že tomu skutečně nerozumím a neumím si to vůbec představit. Přiznávám to. Z toho důvodu, že této věci vůbec nerozumím, nijak nehodlám do této problematiky zasahovat. Nehodlám jakýmkoliv způsobem aktivně bojovat proti právům transgender osob a proti jejich snahám protlačit zákony, jaké jim vyhovují. Ale nikdo po mně nemůže chtít, abych nevyjádřila aspoň svůj osobní názor na věc, byť vědecky neerudovaný. Moje víra je totiž důležitá zase pro mou duševní integritu.
  VK
  June 9, 2019 v 13.26
  On židy z počátku nikdo rovněž nezabíjel.

  Vždycky jsem myslel, že i hluboká víra dokáže být velkorysá, tolerantní. Že její součástí nemusí nutně být všechno to kulturně-identitární haraburdí, osobující si nezadatelné právo mluvit druhým do života. Druhým, kteří "to" akorát mají trochu jinak.

  Totiž ani stejnopohlavní sňatky, ani trangender identita, ani změna pohlaví, se nikomu nevnucuje. Nikomu neškodí, netýká se nikoho jiného, než toho, kdo se pro to zrovna rozhodl.

  Pakliže tvrdíte, že odmítání tohoto je integrální součástí víry, odmítání něčeho, co nikomu neškodí, nikoho nic nestojí a nějakému množství lidí pomůže, budu si muset názor o víře poopravit.
  JK
  June 9, 2019 v 16.21
  Víra sama možná dokáže být velkorysá, nicméně velkorysí v žádném případě nejsou a ani nechtějí být ti, kdo si z ní udělali živnost a nástroj pro ospravedlnění svých mocenských nároků. Oni už dávno dobře vědí, že nejlépe ovladatelní jsou lidi prostřednictvím dvou druhů emocí, zděděných mimochodem nikoli po opicích, ale po našich hodně dávných prapředcích společných nám a dinosaurům: Strachu ze smrti resp. pudu sebezáchovy a všeho, co nějak souvisí se sexem. Obojí se odehrává na hodně starých mimorozumových úrovních (někde mezi prodlouženou míchou a limbickým systémem...), takže zapojovat do toho šedou kůru mozkovou je velice, velice těžké...

  Jo, a ještě navíc je to celkem snadno ovlivnitelné prostředky navozujícími změněné stavy vědomí, ať už jsou to některé chemikálie nebo meditativní techniky.

  On vůbec celý limbický systém je víceméně snadno zranitelná chemická fabrika; stačí, aby někde něčeho odkapávalo o mikrogram víc nebo míň než má, a ze člověka se velice rychle stane dementní ruina... Kontrolní otázka pro věřící: Co se v takovém případě stane s jeho duší?
  June 9, 2019 v 17.29
  Možná vám k pochopení, co se stane s duší, která onemocní, pomůže, když zde ocituji jednu kapitolku z knihy "Každý den s Bohem":

  "Motto: Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu (Koloským 3,3)

  Lidé, kteří žijí kolem nás, nás mnohdy nechápou, a pokud sami nemají Boha, ani pochopit nemohou. Když se snažíme lidem vysvětlit, že máme vztah s Bohem, zdá se nám, že to činíme velmi neuměle a že nás slova někdy zrazují. Chápeme, jak nás lidé vnímají zvenčí, ale těžko se nám daří sdělit, co je v našem nitru.
  To, co je na nás nejpodstatnější, není v nás. A není to ani navenek vidět. Náš skutečný život - to, oč jde, naše skutečná identita - je ukryt s Kristem v Bohu.
  Za nepříznivých okolností může člověk upadnout do ruky nemilosrdných nepřátel. V některých ďábelských režimech se pak tajná policie snažila drogami rozložit mysl člověka nebo mučením někoho přimět k rouhání. Někteří lidé - i křesťané - při mučení zešíleli.
  Je mi útěchou, že náš skutečný život je spolu s Kristem ukryt v Bohu. I kdyby zde na zemi drogami rozložili naši osobnost, Bůh ví, kdo skutečně jsme. A je schopen nás "dát dohromady", ať už se s námi stane cokoli. Každý člověk je tělesný a naše tělo a naše duše vydrží jen něco, nikoli všechno. Nicméně garantem našeho života, jeho strážcem je Bůh sám.
  Jsme-li si skutečně vědomi, že náš život je ukryt v Bohu, vyrovnáme se s lidským nepochopením. Ono nás ani nemusí překvapovat. Bůh je zpytatel srdcí, zná naše motivy, je to on, kdo je naše útočiště i síla.
  Náš život je ukryt v Bohu, a přece platí i to, co čteme u Jana: "Ten život byl zjeven..." (1J 1,3) Někdy je nám dáno zahlédnout některého bratra či sestru duchovně. Vidíme jejich život, který je s Kristem ukryt v Bohu. Někdy možná někdo takto spatří život náš. Důležité je, že zárukou nás samotných nejsme my sami, ale je jí sám Bůh."
  JK
  June 9, 2019 v 17.37
  Aha
  Takže takový Boblig z Edelstadtu byl vlastně velký lidumil, když ty údajně onemocnělé duše posílal via ohnivé hranice k vyléčení Nejvyššímu Doktorovi...
  JN
  June 9, 2019 v 23.15
  Na budoucí hrozby
  by také mohlo být usuzováno z míry agresivity jednotlivých diskusních příspěvků.
  JK
  June 10, 2019 v 6.59
  Jiřímu Nushartovi
  Prosím o Vaši definici agresivity diskusního příspěvku.
  June 10, 2019 v 7.5
  Já jsem desítky let byla nucena poslouchat výpady proti komunismu, které mě hrozně mrzely. Dá se říct, že jsem se tím až trápila. Vysvobodil mě z toho teprve Bůh. Prostě to ze mě sejmul. Teď zase možná budu muset poslouchat výpady proti křesťanství. Nicméně, díky Bohu, jsem už psychicky mnohem odolnější.
  JN
  June 10, 2019 v 8.38
  Panu Kalousovi
  Poskytnu Vám místo definice příklad:

  "Že je Nushart darebák a dovedla jej k tomu bigotnost a rasismus, prokázal nesčetněkrát..."

  (Diskusní příspěvek pokračuje charakteristikou "predispozice k bigotnosti, rasismu či darebáctví" a neopodstatněnou výčitkou vůči paní Hájkové, která - pokud vím - katoličkou není.)
  JK
  June 10, 2019 v 12.2
  Evě Hájkové
  "Teď zase možná budu muset poslouchat výpady proti křesťanství."

  Z mé strany to jsou výpady proti
  a) církevním strukturám, které si křesťanští papaláši všech denominací vytvořili pro realizaci svých mocenských a zištných zájmů (a taky pro zametání napáchaných svinstev všeho druhu pod koberec...);
  b) některým tzv. křesťanům, kteří ve vzdálenější i bližší historii a současnosti dělali a dělají vše pro to, aby křesťanství znechutili většině nekřesťanů i některým křesťanům (a nejsou to ani zdaleka jen preláti - v českém prostředí stačí za všechny zmínit třeba takového Semína...)

  Jestli ovšem chcete říci, že s přijetím křesťanství musí člověk akceptovat i všechno to svinstvo, které klérus napáchal od prvního nikajského koncilu až po dnešek, pak se milerád přiznám k napadání institucionalizovaného křesťanství jako takového...

  Disclaimer: Nedávno jsem absolvoval proceduru odpadnutí od římsko-katolické církve podle kanonického práva.
  June 10, 2019 v 12.46
  Co znamená "akceptovat svinstvo"? Podle mého soudu každé náboženství nebo každá ideologie, která se v nějakém směru dostala k moci, byla ve prospěch té moci nějak deformována a každá má tedy něco na svědomí. Vždycky se nějaké "svinstvo " najde. Je naivní myslet si, že buddhisté se kvůli buddhismu nikdy ničeho nedopustili. Náboženstvím se často zastíraly ryze sobecké materiální zájmy, jak jsem poukázala v diskusi pod jiným článkem na vypovídání Židů. Proč by kvůli tomu ale bylo nutné opouštět své tradice? U těch moderních ideologií je to jiné. Tam se ještě žádné tradice nestačily vytvořit. I když komunismus už stačil zahrnout, dejme tomu, dvě tři generace. Moji rodiče z katolické církve kdysi vystoupili.
  Potomky křesťanů jsme tedy také. Jak jsem napsala ve svém článku Cesta křesťana, kdo jiný by měl napravit, co křesťané ve formě nějakých minulých struktur způsobili, než zase křesťané? Ano, někdy je třeba "akceptovat svinstvo", ale v jiném smyslu. Člověk musí být totiž připraven na to, že bude napadán kvůli něčemu, co neudělal. Není tak snadné se "distancovat od svinstva". Přebíhat od křesťanství k jinému náboženství v představě, že bude lepší, je hloupost. Spíš je třeba jít ke kořenům, k podstatě. A podstata křesťanství je přijatelná dokonce i pro lidi jiných kultur.
  Pro rodiče bylo křesťanství nutností, do níž se narodili, pro mě je to něco zcela dobrovolně zvoleného.
  JK
  June 10, 2019 v 15.8
  Evě Hájkové
  "...pro mě je to [křesťanství] něco zcela dobrovolně zvoleného."

  Pak jste ovšem zvolila i morální spoluodpovědnost např. za toto:
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Sexuální_skandály_katolických_duchovních
  a nezkoušejte mě přesvědčit, že jste nic nevěděla, že to bylo pochybení jednotlivců nebo že jako nekatolička nemáte s jinými křesťanskými denominacemi nic společného. Koneckonců i reformované církve mají vagóny másla na hlavách.

  "Je naivní myslet si, že buddhisté se kvůli buddhismu nikdy ničeho nedopustili."

  Moje kritika přece neznamená obhajobu buddhistů ani jiné věrouky; vím, jak se chovají k (menšinovým) muslimům v Barmě nebo na Cejlonu. Podobně hnusně se naopak muslimové chovají tam, kde mají sami většinu, k jiným menšinám. Atd.

  A pro jistotu ještě jednou: Tady nejde o znevažování Vaší víry, ale o to, co se často jejím jménem děje. Přičemž bych podtrhl to "jejím jménem". Jistě existují i hnusní agnostici, ale nebývají ve jménu svého agnosticismu tak agresivní jako věřící.
  June 10, 2019 v 15.27
  Já jsem netvrdila, že s jinými církvemi nemám nic společného. Naopak jsem napsala, že distancovat se je (pro někoho) až příliš snadné - prostě vystoupit a nenést dále odpovědnost. Já se nedistancuji ani od českého národa, i když bych mohla snadno tvrdit, že jsem Moravanka a Slezanka a že mě Češi nezajímají, jako to někteří lidé dělají. Nedistancuji se od českého národa, který tvrdí, že s komunismem neměl nic společného, ačkoliv to není pravda.

  No já nevím, když bude moci být muž ten, kdo je fyziologicky muž, i ten, kdo je fyziologicky žena..... nerozpadne se nám to všechno pod rukama?

  Prostě někteří lidé jsou v jistých věcech ve výrazné menšině a většinová společnost by se měla důkladně učit tyto menšiny respektovat a ctít v jejich různosti, snažit se jim ten úděl ulehčit atd., než se tvářit, že žádné menšiny neexistují a panuje absolutní rovnost.

  Když se milují dva muži - co bychom namítali? Já jsem dokonce i pro možnou adopci takových párů...
  Když se muž hluboce cítí ženou a nechá se přeoperovat, co bychom namítali? Má plné právo pak chtít, aby byl vnímán jako žena...

  Na druhou stranu se mi prostě vnitřně příčí, aby dítě adoptované homosexuálním mužským párem bylo navždy odříznuto od možnosti poznat svou matku, nebo abych někomu, kdo má např. jasně mužské pohlavní znaky, byl nucen říkat žena...

  A mimochodem, německým Židům nebylo odepřeno jejich němectví, ale jejich lidství...
  HZ
  June 10, 2019 v 18.24
  Pane Morbicere,
  já nevím, v čem by měl být rozdíl mezi adopcí heterosexuálním a homosexuálním párem. Předpokládám, že adoptované děti nemají možnost poznat svou matku hlavně proto, že je opustila.
  K tomu vašemu "příčení" vůči nutnosti nazývat osobu s mužskými pohlavními znaky, která se cítí být ženou, snad jen udiveně poznamenám, že by vám její vrozené pohlaví mohlo prozradit leda nakouknutí pod sukně.
  JN
  June 10, 2019 v 20.37
  Panu Klusáčkovi a panu Kalousovi
  Cítím solidaritu s katolickými kněžími, stejně jako bych cítil solidaritu s Židy.

  Katolický kněz je dnes v očích mnoha lidí jaksi automaticky sexuálním zvrhlíkem.

  Žid býval v době hilsneriády v očích mnoha lidí jaksi automaticky...
  "Zvolili", pane Kalousi, Židé morální spoluodpovědnost za všechno to, co jim bylo přičítáno?
  PM
  June 10, 2019 v 23.39
  Jde o generativní pud
  jehož širší znalosti jsou chatrné, tabuizované a proto bez uspokojujícího řádu jak v intimní tak i společenské rovině.
  Nejen křesťanská společnost opřená o pokyn "jděte a množte se" je teprve na počátku odhalování záhad a neblahých následků citově extra obtěžkaného pudu....bych na okraj prohodil.
  Generativní?
  PM
  June 11, 2019 v 23.11
  Přesně tak pane Nusharte
  pud generativní, neboli pohlavního rozmnožování.
  Jde o nejistě ba mnohdy ustrašeně obcházený pud pevně semknut otazníky....bych uzavřel.
  Rozmnožování?
  Ve skutečnosti paní Zemanová, odlišuje muže a ženy spousta fyziologických znaků mimo koukání pod sukně -- síla šíjových svalů, hmotnost mozku, nu ano - prsa, tvar pánve atd.
  JN
  June 12, 2019 v 8.42
  Rozmnožování sexuálních násilníků
  Jestliže dospělý sexuálně zneužívá dítě (v některých případech stejného pohlaví), nejde o rozmnožování pohlavní, ale spíše o "rozmnožování behaviorální".

  Někdy je zvýšená pravděpodobnost, že ze zneužívaného dítěte se v dospělosti také může stát sexuální násilník.

  Nicméně se s určitou (ale jen malou) nadsázkou dá říci, že legalizaci podmínek k takovému "behaviorálnímu rozmnožování" obhajovali někteří představitelé levicového liberalismu (viz Helmut Kentler, strana Zelených v Německu v 80. letech).
  + Další komentáře