Den, kdy se stydím, že jsem katolíkem

Jan Rozek

Jan Rozek ze Spolku pro čistou církev komentuje rozhodnutí českých biskupů podávat trestní oznámení na oběti sexuálního zneužívání v církvi. A vyzývá mediálně výrazné katolíky, ať k této bolesti nemlčí.

Když jsem se dozvěděl, že naši biskupové odsouhlasili podávání trestního oznámení na oběti sexuálního zneužívání v církvi, nebyl jsem překvapený. Zato jsem viděl tu obrovskou bolest, kterou obětem znovu způsobí.

Už si to vyzkoušeli s obětí v Brně. Bohužel vím, jak to celé dopadlo, protože jsme poté oběť museli zachraňovat my v naší organizaci Pro čistou církev. Ta oběť se z tohoto kroku její církve dodnes nevzpamatovala. Jak má dále věřit v Boha a cítit se v církvi bezpečně, když kněz, který ji zneužíval, dále působí ve farnosti, i když biskupství jeho jméno zná? A oběti zbyly vážné psychické problémy, pošramocené zdraví a potíže s udržením zaměstnání.

Biskupové a mnozí kněží se stále cítí jako carové a jednají s věřícími jako s nevolníky. Na oběti posílají trestní oznámení, ale kněze odsouzené civilním soudem za pohlavní zneužívání nezletilých klidně opět pustí k dětem. Své by mohl říci biskup Graubner a další. A jak budou potrestáni ti, kdo to tajili a někdy zrazovali oběti od toho, aby situaci řešily? Třeba biskup Kročil, kardinál Duka či generální delegát Karmelitánského řádu Vojtěch Kodet. 

Máme pro oběti ale i dobrou zprávu. Stojíme za vámi. Jsme zde pro vás s psychology, právníky a dalšími oběťmi. Mnohé nám dnes napsaly, že nemohou nic dělat, jen pláčou a cítí se bezmocné. Že prosí, ať už to biskupové nedělají a neubližují jim. Že nechápou, co jim udělaly. Že jim docházejí síly a neví, jak to dlouho vydrží. A že s tím biskupové počítají. Zdá se, že biskupové útočí na nejslabší kusy ve svém stádě — stali se snad vlky? Nebo jen neznají Písmo Mt, 12,20: „Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství.“

Na oběti posílají trestní oznámení, ale kněze odsouzené civilním soudem za pohlavní zneužívání nezletilých klidně opět pustí k dětem. Foto Archiv redakce

Určitou naději dávají představení ve Vatikánu, kteří nám neváhají poradit i pomoci. I dnes nám okamžitě odepsali a mimo jiné nám poradili, abychom s panem nunciem Balvo probrali čl. 4 z Vos estis lux mundi a zajímavý výklad ČBK. Papež František říká, že jsou zakázána odvetná opatření, předpojatost nebo diskriminace z důvodů podání oznámení, které mohou naplnit skutkovou podstatu jednání, o němž pojednává. Domnívám se, že naši biskupové tuto normu porušili.

Nemuselo k tomu nikdy dojít. Stačilo, aby Česká biskupská konference přijala náš návrh, od začátku roku jej mají v rukou a mohli dávno začít jednat. Nemuselo se to stát, kdyby byl přijat náš návrh na zřízení Nezávislé vyšetřovací komise složené z odborníků z řad pomáhajících psychologů organizací jako je Persefona, Bílý kruh bezpečí, Rosa a dalších. Jsme rádi, že současný přístup církve k obětem vyvolal další jednání na ochranu obětí a zmocněnkyně pro lidská práva, profesorka Válková, nás opět pozvala k jednání.

Stydím se, že jsem katolíkem v zemi, kde biskupové odsouhlasí pronásledování obětí za doposud hlučného ticha všech mediálně známých katolíků — kde jsou Tomáš Halík, Marek Orko Vácha, Zbigniew Czendlik, Petr Piťha nebo Václav Malý, když je jejich hlas potřeba? Oběti se zatím mohou spolehnout jen na pomoc, kterou skrze nás nabízejí lidé bez slávy a velkých peněz, bez vyznání, vyhnaní z církve, rozvedení či znelíbení. Jen v tom dnes nacházíme naši sílu — jsme maličcí, toužící po spravedlnosti, a ty Bůh vždy slyšel.

  Diskuse (25 příspěvků)
  Člověk, který by byl nespravedlivě obviněný ze sexuálního zneužívání, může být úplně stejnou obětí. Stejně jako samotné sexuální zneužívání, i nespravedlivé obvinění z něho může člověku zničit život a může vést až k sebevraždě.
  PM
  November 22, 2019 v 21.15
  Vatikán se nachází v postmoderním modu... možné je vše
  Česká sekce RV
  Papež František svolává do Assisi mladé ekonomy a podnikatele. Setkání pod názvem "Františkova ekonomika" se má uskutečnit ve dnech 26. - 28. března 2020. Klade si za cíl "oduševnit" ekonomii a přispět k vytváření nových a lidštějších ekonomických vzorců odpovídajících vizi integrální ekologie.
  JK
  November 23, 2019 v 10.22
  Milanu Petrasekovi
  Kéž nám Bůh Svatého otce při životě a dobrém zdraví co nejdéle zachovati ráčí... Někteří jeho předchůdci odešli z tohoto světa za podezřelých okolností, i když vysokému kléru šlapali na prsty mnohem méně zásadním způsobem.
  JN
  November 23, 2019 v 11.12
  To máte jako kdysi s těmi farizei, pane Kalousi.
  Ježíš těm vysoce postaveným farizeům taky šlapal na prsty a taky odešel z tohoto světa za podezřelých okolností.
  PM
  November 23, 2019 v 12.35
  A za stejně podezřelých okolností
  si tu navzájem šlapeme na prsty.
  Mé podezření se upíná na blekbox a nejen hodnostářů................. na který prozíravě a věrohodně svého času poukázal pan Nushart.
  Nemusí to být jen černá skříňka, může to být i bot(a), (myslíme si s panem Kalousem). Jen si každý myslíme, že ta skříňka je na druhé straně internetového připojení:-):-)
  PM
  November 23, 2019 v 14.49
  Ano blekboks je všudybyl, který plošně doprovází
  Kamkoliv se pohnu je mi v patách pes jménem Ego....si poznamenal v před-digitální epoše F. Nietzsche.
  PT
  November 24, 2019 v 9.24
  Pan Nushart aj.
  žijí asi na Měsíci. Je nechutné bagatelizovat celosvětové zločiny katolického celibátu utajované teokratickou organizační strukturou, která nemá v liberálních demokraciích už min. 100 let. Vše je detailně zmapováno viz např. zde https://bit.ly/2Da9HFY
  V Polsku (mch. velká část katolických duchovních působících v Česku jsou Poláci) jsou kvůli tomu masové demonstrace.
  Diskutující - používejte vyhledávače a nechovejte se jako hovada. Především zneužívání dětí si zasluhuje jednoznačné odsouzení!
  Díky panu Rozkovi - za to co proti tomu dělá, za pomoc obětem a za prezentovanou morální integritu (byť musí pro něho osobně být vzhledem k příslušnosti k instituci katolické církve obtížná)!
  JK
  November 24, 2019 v 14.35
  Nějaký seriózní výzkum provedený v Polsku zjistil, že asi 60% polských římsko-katolických kněží má stálé sexuální partnerky. (Pramen ode mě nechtějte, zaslechl jsem to v rozhlase.) Tohle je mimochodem taky jedna z odpovědí na neustálé švejkování Jiřího Nusharta, který se pod jiným článkem tvářil, že nechápe, proč volám po zrušení povinného celibátu.
  JN
  November 24, 2019 v 17.20
  Panu Tučkovi
  Nevím, jestli to vnímám správně - mám dojem, že podobné pocity prostě čas od času panují vůči různým skupinám lidí. Když byla nedaleko Polné nalezena zavražděná Anežka Hrůzová s proříznutým hrdlem, nebylo daleko k pevnému přesvědčení davu o židovské rituální vraždě. Ta historie (i role T. G. Masaryka v ní) je známa, přesto však ještě i po sto dvaceti letech to místo slouží k antisemimitským "poutím".

  Neznamená to pochopitelně, že by Žid nemohl být pachatelem vraždy a katolický kněz pachatelem sexuálního deliktu, jen jsem prostě nikde neviděl taková data, která by potvrzovala, že podíl židovských pachatelů na celkovém počtu vražd a podíl katolických kněží na celkovém počtu sexuálních deliktů by byl větší, než by odpovídalo podílu Židů nebo katolických kněží v populaci.

  Amosféra těchto článků mi proto už trochu začíná připomínat to protižidovské běsnění. Spravedlnost prostě nelze brát do vlastních rukou, ani do rukou nějakých organizací, od toho jsou jednoduše soudy a policie. Je třeba myslet na to, že oběť sexuálního zneužívání i nespravedlivého obvinění z něho může mít úplně stejně tragický osud.
  + Další komentáře