Profil čtenáře:
P. Tuček

PT
Profese: prakomunikátor

odborář->odbojář

že zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Atmosféru heydrichiády si nikdo z nás reálně představit ani nemůže. Místo, aby se návštěvníkům památníku ještě více přiblížila tísnivá doba temna, pokračuje se v budování piedestalu Lidic, jako obce plné odborářských hrdinů, kteří se bez hlesu nechali popravit.

Eduard Stehlík je především výborný herec, kterého jsem při jeho projevech ještě nikdy neviděl vypadnout z role. Autor článku se nemýlí, když očekavá, že se Stehlíkovým zachmuřeným starostlivým výrazem "dočkáme spíše jen produkce konformních dějin a paměti dávkovaných procítěnými výroky a vzletnými slovy."

Na mě osobně hrůznost nacistického režimu (kterému 50. léta nesahají ani po kotníky) mnohem silněji působí, když díky Kynclovi víme, že Lidice byla vesnice, která byla na smrt odsouzena náhle, proti své vůli a někteří její občané se snažili (naprosto přirozeně) za každou cenu zachránit...i za cenu toho, že z hrobu vylezou po zádech svých spoluobčanů!

Paní Hájková, paní Zemanová a pane Petrásku - problémem Vašich příspěvků ke slibně se rozvíjející diskusi (díky především panu Macháčkovi a panu Kalousovi) je, že popisují stav před "liberalizací" regionální osobní železniční dopravy, tj. před 15.12.2019 !
jže o tak zásadních transformačních krocích nebyla ani zmínka v předvolebních programech vládních stran! V nějaké zavedenější demokracii (Francie) by byli občané hned v ulicích. Pro náš systém je však mnohem výstižnější používat termín DEMOKRATURA!

Sdílet
neodbíhejte prosím od podstaty problému.

Faktem je, že v žádné kapitalistické zemi Západu (včetně USA) nebyl NIKDY aplikován neoliberální koncept ekonomiky definovaný v tzv. Washingtonském konsenzu (viz také https://bit.ly/302IHmo ), který s takovou pompou v 90. letech převzalo Klausovo Česko. Privatizace (většiny) veřejných služeb je prostě nesmysl, o čemž se již 30 let hořce přesvědčujeme v každodenním životě.