Jaké právo občana Duky bylo porušeno?

Ivan Štampach

Řadový občan Duka podal žalobu na Centrum experimentálního divadla v Brně. Jím uvedené hry prý útočí na jeho nezadatelnost práv, svobodu náboženského vyznání či na právo na důstojnost a čest. Podle všeho si však poněkud plete pojmy.

Dominik Duka ne jako statutární zástupce římskokatolické církve v České republice, nikoli v roli předsedy České biskupské konference ani jako kardinál, tedy reprezentant zahraničního kvazistátního útvaru, ani ve spojení s historickou, víceméně ozdobnou titulaturou metropolity nebo primase Čech, ale jako občan Duka, jak se sám vyslovil, jako fyzická osoba, podal k Městskému soudu v Brně žalobu na Centrum experimentálního divadla.

Stalo se to v souvislosti s inscenací Olivera Frljiče Naše násilí, vaše násilí představenou v prostorách brněnského divadla Husa na provázku letošního 26. května v rámci festivalu Divadelní svět Brno. Zdá se, že už odezněly diskuse o vhodnosti radikálních divadelních prostředků s (deklarovaným) záměrem ukázat konflikt náboženství a s nimi spojených kultur a že zúčastněné strany se navzájem nepřesvědčily. Do divadelního ztvárnění se zřejmě promítla i zkušenost režiséra a herců s balkánským konfliktem z devadesátých let, v němž se křesťané a muslimové dopouštěli masakrů posléze stíhaných jako zločiny proti lidskosti.

Duka má jistě právo vyslovit se, že se mu představení nelíbilo, obzvlášť, kdyby je viděl, aspoň ze záznamu. Dala by se mu v diskusi vysvětlit občanská angažovanost divadelníků a šlo by před jeho soudem obhajovat jejich motivy. Dalo by se polemizovat s hodnocením uměleckého počinu, které Duka a další postavy předložily. Klérus bohužel mívá, až na vzácné výjimky, potíže s pochopením uměleckých výrazových prostředků. Dukovi jako občanovi je možno dopřát, aby se představením cítil uražen, nebo i vnitřně zraněn. Nepochybně má jako občan, a koneckonců i jako církevní činitel, právo představení kritizovat.

Jaká nezadatelná práva občana Duky porušila divadelní představení, která neviděl, nikdo neví. Foto FB D. Duky

Duka se však obrátil na soud. Text žaloby není k dispozici. V solidním zpravodajském zdroji je shrnuto jeho vyjádření: „Rozhodl jsem se podat žalobu jako fyzická osoba. ... Postup divadla silně zasáhl do mého vyznání, a proto se obracím na soud, aby rozhodl, co je ještě umění a co již je jen úmyslné poškozování jiné osoby a mých práv.“

Soud se sotva pustí do definování umění. Poškození práv náš právní řád nezná. Je však možné, že v žalobě, kterou mu mohli pomoct sestavit právníci, které má ve svých službách, jsou přesnější formulace. Podle dostupných informací zmiňuje „útok na nezadatelnost práv, na svobodu náboženského vyznání či na právo na důstojnost a čest“. Je možné, že žádá nějakou kompenzaci, například veřejnou omluvu, nebo i finanční částku (již by jistě, kdyby ji vysoudil, věnoval na dobročinné účely) za hanlivé zobrazení Krista, které prý dopadá i na něj.

Nerozumím, která nezadatelná práva občana Duky Centrum experimentálního divadla zmíněnou inscenací či konkrétním brněnským květnovým představením porušuje. Brání divadlo Dukovi bydlet, kde chce, stěhovat se kam chce, navštěvovat jiné země dle libosti, vyslovovat se o čemkoli včetně kritiky vlády a politického systému? Znemožňuje mu divadlo zakládat politické subjekty, vstupovat do nich, kandidovat za ně, podporovat je a volit je?

Je nějak ohroženo Dukovo právo, kdyby snad k takové situaci došlo, na presumpci neviny a na spravedlivý proces včetně obhajoby? Omezuje divadlo Duku v přijímání bezplatné zdravotní péče na základě pojištění? Brání snad autorský tým inscenace komukoli, na kom snad Dukovi záleží, získávat vzdělání?

Nutno uznat, že v jednom ohledu jsou Dukova práva omezena. Jako na pracovníka církve se na něj nevztahují všechna práva zaměstnance podle Listiny základních práv a svobod a podle zákoníku práce, protože ve služebním poměru, v němž je, pro něj platí vnitřní předpisy církve, které jsou mnohem méně sociální. Soudy, až po nejvyšší patra soudní soustavy, odmítají s poukazem na nezávislost náboženských společností tato sociální práva nějak vykládat nebo obhajovat. Toto právo však Dukovi nebere divadlo, nýbrž stát. Koneckonců v této kauze svých ohrožených práv žalobu nepodává.

Duka v roli občana zmiňuje svobodu vyznání. Nezdá se, že by mu brněnské divadlo bránilo hlásit se ke svému přesvědčení a toto přesvědčení obhajovat. Kritikou inscenace a soudní pří na toto téma to koneckonců sám demonstruje. Ať každý, i Duka, hlásá, vyznává, káže, zvěstuje nebo učí, co je mu libo, pokud se tím nedostává do rozporu s trestním zákoníkem, pokud například nehanobí skupinu obyvatel pro její vyznání, pokud někoho pohrůžkou násilí nenutí k účasti na náboženském úkonu nebo nezdržuje od takové účasti či jinak nebrání v užívání svobody vyznání.

Snažím se představit si, jak by divadlo, román, povídka, báseň či třeba hudební skladba mohly „dopadat na mou důstojnost a čest“. Umím si představit, jak mne může urazit nebo vnitřně zranit všelijaké kázání, o kterém dodatečně slyším. Uráží mne náboženské publikace, které pomlouvají inspirační zdroje mé spirituality.

Některé prohlašují například tradici západního esoterismu za dílo ďáblovo, pálí (ano, i dnes) knihy z tohoto okruhu. Zasahuje mne, když mne náboženské figury pro můj proevropský postoj, pro obhajobu občanských práv a pro humánní postoj k imigrantům prohlašují za „neomarxistu“ a absurdně mne spojují s minulým režimem (ve kterém jsem byl odsouzen v politickém procesu a léta vězněn).

Rád bych však autory takových prohlášení ujistil, že je nebudu žalovat a nepodám na ně trestní oznámení.

  Diskuse
  July 16, 2018 v 9.23
  "Kritikou inscenace a soudní pří na toto téma to koneckonců sám demonstruje."
  Za tuhle větu děkuji z celého srdce.
  Tak nějak shrnuje co si o tom všem myslím a proč jsem rád, že žijeme ve státě který se hlásí k ideálům sekulárního právního státu.
  PM
  July 16, 2018 v 21.04
  Následky neúspěšného osvojení pluralitního režimu
  mají obzvláště v povolání, která vyžadují oduševnělost občana velmi skurilní formy.
  Duchovní, který by rád kriminalizoval autory umělecké tvorby za jejich záměr poukazovat na úpadek humanity okrajovou údernou formou je neojedinělým příkladem.
  Otázka pocitu urážky je dána schopností/pevností osobní suverenity.
  Socializovaní mimo pluralitní režim, s narušenou sebejistotou a sebevědomím nemají proto k nadměrné urážlivost daleko ....jsem si povšiml.
  JN
  July 17, 2018 v 0.18
  Svoboda slova a "neomarxismus"
  Vezmete-li si na London pride transparent s nápisem "Ježíš je gay", bude všechno v pořádku. Vezmete-li si ale transparent s nápisem "Alláh je gay", policie proti vám zasáhne. Budete-li toto jednání policie kritizovat, rozhlasová stanice KPFA s vámi zruší plánovaný pořad, ve kterém máte vystupovat, s odůvodněním, že prý jste verbálně inzultovali islám. Přesně to se stalo Richardu Dawkinsovi.

  -----------------------

  Bude-li kritizovat tu Frljićovu hru, pravděpodobně vás ztotožní s těmi lidmi v modrých tričkách a prohlásí za fašistu.

  Bude-li chtít nějak pojmenovat onen myšlenkový směr o kterém pojednává článek Petra Bittnera "Pouť bájného neomarxismu českým slovníkem", pravděpodobně vás také prohlásí za fašistu.

  ------------------------

  Dawkins říká: „Je o mně známo, že často kritizuji křesťanství, a nikdy jsem kvůli tomu ve sdělovacích prostředcích nebyl cenzurován. Proč je dobrá kritika křesťanství, ale nikoli islámu?“

  VP
  Kdyby byl podobně zobrazen tatínek kohokoliv z nás, jistě by se to každého dotklo. Když je tak zobrazen Kristus, nemá se to dotknout křesťanů? Já za to nikam před soud nepůjdu. Řeknu si: P...i. Když Duka cítí, že to má udělat, je to jeho věc. Ikdyž v mnoha jiných věcech s ním nesouhlasím, prostě je to jeho věc.
  JN
  July 17, 2018 v 9.56
  Občan Duka
  využil svého práva obrátit se na soud

  a občanu Štampachovi se to nelíbí.
  PM
  July 17, 2018 v 10.12
  Pan Duka žaluje obec umělců
  za dle jeho názoru nevhodnou integraci historické postavy jeho náboženského vkusu do divadelního představení, které se pokouší šokující formou znázornit/přiblížit zázemí zlotřilostí současné společnosti.
  Podle názoru pana Duky však šlo o útok na nezadatelnost práv, svobodu náboženského vyznání či na právo na důstojnost a čest.
  Jde o doklad velmi omezeného pojetí postmoderny konzervativců zdejší provenience - provinčního způsobu odmítání demokratického režimu ..bych dodal.
  JN
  July 17, 2018 v 11.47
  "Představení, které se pokouší šokující formou znázornit/přiblížit zázemí zlotřilostí současné [evropské] společnosti..."
  by tedy vlastně mohlo být použito k vyvolávání nenávisti vůči této skupině [evropské společnosti], stejně, jako by třeba případné "představení, které by se pokoušelo šokující formou znázornit/přiblížit zázemí zlotřilostí [jakékoliv jiné] společnosti" také vyvolávalo nenávist k této jiné společnosti.

  Frljić v té hře totiž výslovně vyzývá diváky z reproduktorů na jevišti: "...dojímáte se utrpením uprchlíků místo toho, abyste šli a obsadili sídla svých fašistických vlád!"

  Jako vyvolávání nenávisti vůči Evropanům by se daly označit i další scény a formulace, použité v této hře ("zločin tkví v tom, že jsme Evropané", "mír nenastane, dokud nezemřou dva miliony Evropanů", "stydím se za národy Evropy"...)

  MP
  July 17, 2018 v 12.01
  P. Nusharte,
  a představte si, že já:
  - jsem pro svobodu slova
  - jsem pro to, aby LBGT byli rovnoprávní, mezi což počítám i homosexuální manželství

  Jsem neomarxista, nebo ne?
  JN
  July 17, 2018 v 12.43
  Mně jde, pane Plevo, o to,
  aby se o určitém myšlenkovém směru a o tom, co ten směr prosazuje, dalo mluvit. Proto ho chci nějak pojmenovat a bylo by dobré, kdyby s tím pojmenováním souhlasili i lidé, kteří ty příslušné myšlenky (ten směr) prosazují.

  Nejde mi o nálepkování lidí.

  PM
  July 17, 2018 v 12.43
  Umění v pojetí humanistické tradice osvícenství
  je zdařilé když se pokouší diferencovaně ozřejmit skutečnost.
  Ideologové lidské utrpení zevšeobecňují a umělci diferencují. V takové polaritě postojů spočívá příčina vzájemného nepřátelství mezi ideologií - politiky, obhájci zjednodušující a zevšeobecňující skutečnost - a uměním.
  Problémkem je tedy a stále způsob recepce uměleckého díla.
  Jsou mezi námi tací, kteří nevnímají i jiné sebevíce zdařilé pokusy o upozornění na zdroj a původce hladomorů a vyvražďování.
  Pokud taková upozornění vyvolávají pocit urážky a potupy západní civilizace, tak jde o reakci neschopného humanistické tradice osvícenství........bych mrzutě dodal.
  July 17, 2018 v 13.02
  JN
  July 17, 2018 v 13.07
  Pane Petrásku
  pokud by třeba (nedej Bože), někdo chtěl upozornit na zdroj a původce kriminality tím způsobem, že by takové upozornění vyvolávalo pocit urážky a potupy romské kultury, pak bych se nedomníval, že jde o reakci neschopnou humanistické tradice osvícenství........bych mrzutě dodal.
  JN
  July 17, 2018 v 13.21
  Nemluvě o tom,
  pokud by třeba (nedej Bože), někdo chtěl upozornit na zdroj a původce zla ve světě tím způsobem, že by takové upozornění vyvolávalo pocit urážky a potupy všech Židů...

  Pokud by ta nesouhlasná reakce Židů byla klasifikována jako neschopná humanistické tradice osvícenství, pak by patrně nacismus byl s tou humanistickou tradicí plně v souladu, což je trochu rozpor... bych mrzutě dodal.
  PM
  July 17, 2018 v 15.00
  Ano pane Nusharte
  schopnost občana rozeznávat mezi výpovědí politického a uměleckého rázu je jedním z neuskutečněných záměrů romantické epochy osvícenství .......bych rezignovaně poznamenal.
  JN
  July 17, 2018 v 15.21
  Pane Petrásku,
  ta Frljićova hra je politická agitka, není to výpověď uměleckého rázu, na tom panuje mezi divadelními kritiky celkem široká shoda.
  JN
  July 17, 2018 v 16.01
  Představte si, pane Petrásku, že by třeba nacistický režim prostřednictvím nějakého angažovaného umění
  pronášel na divadelním jevišti výroky, jako
  "zločin tkví v tom, že jsme Židé", "mír nenastane, dokud nezemřou dva miliony Židů", "stydím se za Židy v Evropě"...

  Místo "Židů" si dejte "Evropany" a máte tu Frljićovu "výpověď uměleckého rázu".

  PM
  July 17, 2018 v 16.18
  Načrtněte pane Nusharte
  ideologický záměr politické agitace autora...bych rád požádal.
  JN
  July 17, 2018 v 18.09
  Řeknu to v mírné nadsázce, pane Petrásku, takže to možná vyzní trochu provokativně, ale ne více, než ta samotná hra.
  Frljić ("antifašista") chce přimět "Židy" (Evropany), aby nenáviděli sami sebe (to nadsázka není) a tím ušetřili práci Bittnerovým "kulturním liberálům"(mírná nadsázka).

  "Kulturní liberálové" totiž věří, že kulturní hegemonie pomáhá udržovat jimi nenáviděný kapitalistický stát (Frljić v Našem násilí: "Evropa je slepý tažný kůň kapitalismu"). V jakémsi opojení tedy s bejsbolkou v ruce mlátí do tříštících se výloh kulturních tradic, myslejíce, že rozbíjejí kapitalismus, zatímco ten v peřině globalizace vděčně sní o Leninových užitečných idiotech...

  HZ
  July 17, 2018 v 18.26
  Koukám, že ve všudypřítomné mantře,
  že cílem snahy dovést lidi k poznání, že ne vše v minulosti jejich národů a společenství bylo OK, je přimět je nenávidět sebe sama, našel zalíbení i pan Nushart. Není to žádné překvapení.
  Zrovna tak jeho tvrzení, čemu věří "kulturní liberálové", není ani trochu originální.
  JN
  July 17, 2018 v 18.44
  Paní Zemanová, v tom přece našel zalíbení Frljić, nikoliv já.
  A to tvrzení, čemu věří "kulturní liberálové" samozřejmě originální není - přišel na to Antonio Gramsci.
  PM
  July 17, 2018 v 18.54
  Stěžejní ideologický motiv pane Nusharte
  Evropa je slepý tažný kůň kapitalismu je trestným motivem úvah ?
  JN
  July 17, 2018 v 19.42
  Do duše "kulturních liberálů", ani do té Frljićovy, pane Petrásku, samozřejmě nevidím,
  ale je pravda, že tu hru je možno vnímat (kromě pocitu trapnosti) i jako nenávistnou a vyhrožující (viz citace výše).

  Nepoužil bych ale Vaši formulaci "trestný motiv úvah", jde prostě o dobře fungující strategii, ale nikoliv strategii odstranění kapitalismu, jak se domnívají nebozí "kulturní liberálové".
  MP
  July 18, 2018 v 13.56
  Jiřímu Nushartovi
  Ovšem a Červenou Karkulku lze vnímat jako oslavu týrání zvířat nebo jako mytický výklad oběhu planet.
  Podstatné je,že Vás nikdo k takovému vnímání nenutí a určitě od Vás nikdo nevyžaduje, abyste chodil do divadla na to či ono konkrétní představení.
  Pokud by chtěl Frlič šířit nenávist, vybral si k tomu šíření hodně neefektivní formu.

  Mlmochodem, jak jste připdal na tu štěpnou myšlenku, že by kulturní liberálové chtěli odstranit kapitalismus? Vlastně, tohle raději ani nechci vědět.
  MP
  July 18, 2018 v 13.56
  Jiřímu Nushartovi
  Ovšem a Červenou Karkulku lze vnímat jako oslavu týrání zvířat nebo jako mytický výklad oběhu planet.
  Podstatné je,že Vás nikdo k takovému vnímání nenutí a určitě od Vás nikdo nevyžaduje, abyste chodil do divadla na to či ono konkrétní představení.
  Pokud by chtěl Frlič šířit nenávist, vybral si k tomu šíření hodně neefektivní formu.

  Mlmochodem, jak jste připdal na tu štěpnou myšlenku, že by kulturní liberálové chtěli odstranit kapitalismus? Vlastně, tohle raději ani nechci vědět.
  JN
  July 18, 2018 v 16.06
  Je v tom trochu zmatek, pane Profante,
  ale ten zmatek plyne z přání neomarxistů, aby se jim neříkalo "neomarxisté". Pan Bittner si například přeje, aby se jim říkalo "kulturní liberálové". No a nepřejí si snad neomarxisté odstranění kapitalismu?

  No, já vím, že všichni kulturní liberálové si odstranění kapitalismu nepřejí, ale ti "kulturní liberálové", kterým se nesmí říkat neomarxisté, si to přejí. Takže, když jsou tam ty uvozovky, tak je to tvrzení v pořádku.
  JN
  July 18, 2018 v 16.48
  Pane Profante, Červená Karkulka i to Naše násilí nám ukazuje dobro a zlo
  a používá k vyjádření různých symbolů. V případě Červené Karkulky je symbolem zla vlk, v případě Našeho násilí je symbolem zla Ježíš Kristus a Evropané, za nacismu zase byli symbolem zla třeba Židé.

  Když je tedy v té hře vyjadřována nenávist a výhrůžky vůči Evropanům (viz výše), vůbec se tím nemyslí Evropané, ti jsou zde jenom symbolem, stejně jako když v Červené Karkulce myslivec rozpáře vlkovi břicho, tak se tím nemyslí, že je správné párat vlkům břicha.
  HZ
  July 18, 2018 v 17.14
  Pane Nusharte,
  lidé, kteří to představení viděli /já ne/, to nevnímali tak, jak ho interpretují ti, co tam nebyli, například kardinál Duka.
  Tedy pokud vím, diváci v Ježíšovi symbol zla neviděli. Ani že hra vyjadřuje nenávist a výhrůžky vůči Evropanům.
  Nevím, jestli sdělení tvůrců bylo srozumitelné a jestli to představení bylo umělecky kvalitní. Ale o to kritikům nejde.
  Určitě bylo provokativní, ale provokace neznamená nenávist. Tu zřejmě vyvolává jenom, jak se říká, z druhé ruky. Přičiněním nezúčastněných.
  MP
  July 18, 2018 v 17.46
  Jiřímu Nushartovi
  Opravdu? To jsem rád, že jste mi to vysvětlil.

  Vidíte a já blbec se domníval, že umělecké dílo je ze své podstaty otevřené a interpretace je vždy do značné míry práce čtenáře (diváka). Dokonce jsem si dovolil mluvit hned o dvou interpretacích Karkulky, ve kterých vlk není symbolem zla. Kdybych si je obě nevypůjčil z dvacátých let minulého století, obával bych, že jsem podlehl modnímu relativismu.
  Ještě, že jsou tady lidé, kterým je jasno. Hned budu spát klidněji.
  July 18, 2018 v 18.04
  Postmoderna
  No.. a kromě sekulárního právního státu taky žijeme v postmoderně.
  Takže můžeme interpretovat intence lidí, které neznáme, kteří kritizují představení, na kterém nebyli.
  вот прогресс.
  JN
  July 18, 2018 v 18.26
  Paní Zemanová,
  určitě ne všichni, kteří to viděli, to vnímali tak, jak říkáte Vy. Myslím, že člověk, který přijme určité myšlenky za své, už pak tolik nevnímá jejich případnou nebezpečnost, a tedy lidé, kteří už si dopředu mysleli to samé, co chtěl Frljić sdělit, to samozřejmě jako nenávistné vnímat vůbec nemuseli.

  July 18, 2018 v 18.40
  Taky jsem hru neviděla. Jenom jsem o ní četla: http://www.svetadivadlo.cz/cz/nasili
  Asi to psal někdo, kdo nebyl příznivcem.
  JN
  July 18, 2018 v 20.07
  Otevřenost a interpretace uměleckého díla.
  Vezměme třeba - v určitém smyslu tomu Frljićovu pojetí umění docela blízké - dílo performera Milana Kohouta a zkusme ho interpretovat otevřeně, jak se na takové umělecké dílo sluší a patří.

  Popis uměleckého díla:
  Milan Kohout vejde do kostela a vylévá lahvičku se svým spermatem do nádoby se svěcenou vodou, která slouží k namáčení prstů věřících před pokřižováním.

  Otevřená interpretace díla:
  Milan Kohout svým dílem - tedy přímo částí sama sebe - vyjadřuje lásku ke všem věřícím, kteří se pokřižují prsty omočenými v jeho spermatu, neboť jde o tekutinu, která obvykle provází akt lásky.

  ------------------

  Otevřená interpretace diskutované scény s Ježíšem:

  Frljić touto scénou křesťany nijak neuráží, naopak - v souladu s křesťanským poselstvím vybízí k praktické lásce k bližnímu a k mezináboženské ekumeně.

  ----------------------

  Bylo by to takhle už v pořádku, pane Profante?

  HZ
  July 18, 2018 v 20.31
  Paní Hájková,
  kritika, na kterou odkazujete, mi připadá OK. Věnuje se Frljičově hře z hlediska, které beru. Představení vidí jako nepodařené, kýčovité, vlastně hodně směšné. Proč ne? Autorku zřejmě nenapadlo ani ve snu, že by se na věc mohla dívat tak, že byla zkrácena ve svých lidských právech.
  Mimochodem, Tomáš Halík, než k tomu představení něco napsal, podíval se na záznam. Raději víckrát. Taky se mu to nelíbilo, ale prý pochopil, že nejde o Ježíše znásilňujícího muslimku, ale o pokus vyjádřit drastickými postmoderními prostředky protest proti světu násilí a licoměrnosti, kde je zneužíváno kdeco. Nejen symboly.
  No, nevím. Každopádně mi to přijde poctivější než něco odsoudit na základě zpráv z médií.
  JN
  July 18, 2018 v 21.04
  Ono to vlastně trochu připomíná Chartu 77:
  Komunisté chtěli, aby ji všichni odsoudili, ale nikomu ji přečíst nedali...

  Tady zas... ehm "kulturní liberálové" chtějí, aby všichni pochválili to, co nikdo neviděl...

  Uměleckým záměrem režiséra totiž je vyvolat diskusi ve společnosti... (o císařových nových šatech).
  VP
  July 18, 2018 v 23.05
  Tři Hanáci se vydali na vandr. Přenocovali v nébližší stodole.V noci se jeden probudí a řekne: Chlapi, hoří! Druhé řekne: Šak nás vynesó. Třetí: Že se vám chce hubó mlátiť.
  Vy ale néste Hanáci. Dukovi hoří. Vám taky?
  July 19, 2018 v 5.38
  Paní Zemanové
  Já bych na takové představení, na základě toho, co jsem četla a slyšela, ani nešla.
  Ale myslím si, že v demokracii musí být všechno povoleno - i takové divadlo, po této stránce je všechno v pořádku.
  HZ
  July 19, 2018 v 6.58
  Paní Hájková,
  tak to jsme dvě.
  Pan Nushart zas předvedl jeden ze svých oblíbených triků a připomínkou Charty převrátil skutečnost v pravý opak.
  Asi četl toho Halíka, který píše, že po něm chtěli, aby se nad tím představením veřejně pohoršil.
  JN
  July 19, 2018 v 7.26
  Paní Zemanová,
  s tím asi nejde nic dělat: ideologický nepřítel vždycky převrací skutečnost v její pravý opak.
  MP
  July 19, 2018 v 10.14
  P. Nusharte,
  CO CHCETE?

  Cenzuru?
  Aby křesťanské a konzervativní hodnoty byly povinné pro všechny?
  Aby ministerstvo kultury spolu s arcibiskupstvím pražským vydávalo základní směrnice k interpretaci uměleckých děl?

  Co proboha člověče chcete?
  (Já to z vašich příspěvků fakt nikdy nechápu.)
  IH
  July 19, 2018 v 13.35
  Jen takové naťuknutí před kratší dovolenou

  Novozákonní příběh mocně ovlivnil evropskou identitu, kulturu a civilizaci. Také jeho neortodoxní vyprávění i provokativní převyprávění podstatně přispěly k jejich pokroku a reformě, k modernitě, jež se postupně etablují v celosvětovém měřítku. To je třeba si uvědomit.

  Svoboda slova je důležitou hodnotou a jako etalon obdržela, ať se nám to líbí, nebo ne, právo shazovat to, co bylo a stále ještě mnohým je svaté.

  Přece si však dokážu představit společnost, již by bylo možno bez problému nahlížet jako svobodnější než je ta současná a přece by nepřipouštěla znevažování náboženského cítění věřících. Podobně ochrana státních symbolů před zneuctěním, která se někde nezastavuje před trestním postihem provinilců, není pro mě základní překážkou svobody ve společnosti.

  Dnešní společnost neučiní svobodnější sebekacířštější nakládání se symboly a postavami důležitými k sebeidentifikaci, či pro víru. Potřebuje svobodu podrývat reálné fundamenty, s nimiž dosud nebylo hnuto. Nenamlouvejme si, že když může Ježíš na divadle „lézt na muslimku“, že se může všechno. Skoro by se dalo říci: Naopak! Pod reprezentativním a docela obstarožním svícnem je co se týče svobody pořádná tma.
  JP
  July 19, 2018 v 13.51
  K té recenzi: v zásadě potvrzuje můj názor, že se jedná o velmi plochou, svým provedením vyloženě exhibicionistickou agitku. Zřejmě bez sebemenší přítomnosti jakékoli umělecké hodnoty.

  Frljič je zřejmě jeden z těch (fundamentalistických) levičáků, kteří se domnívají že čím fanatičtěji budou útočit na "systém", tím většího dosáhnou úspěchu ve svém svatém boji proti kapitalismu. Skutečností je samozřejmě naprostý opak - takovýto vulgární exhibicionismus naprostou většinu "normálního" publika odradí, či přímo nažene na druhou stranu barikády.

  Což ovšem naprosto nemusí znamenat, že by i Frljič nemusel mít ve své základní politické výpovědi pravdu; že samozřejmě i ten náš blahobytný Západ nese svůj - a to nemalý - podíl viny na špatnostech tohoto světa. Ale ta forma kterou se snaží tuto svou pravdu vykřičet je příliš vulgární a deformovaná, nežli aby mohla být schopna tuto pravdu adekvátním způsobem zprostředkovat.

  Ale k té zásadní otázce: zakázat či nezakázat takovéto produkce? (O "umění" se tady zřejmě skutečně vůbec nedá hovořit.)

  Tady je odpověď opravdu nesnadná. Já bych byl ochoten vlastně bezvýhradně souhlasit s tím, zakázat v š e c h n y hloupé a kýčovité a exhibicionistické výlevy vydávající se za umění.

  Anebo pro ně alespoň vytvořit oplocenou rezervaci, kde by nad vchodem byl nápis: "Tady se ukazují jenom hloupé věci pro hloupé lidi." Aby aspoň nebylo mýlky, o co se jedná.
  JP
  July 19, 2018 v 13.54
  K poslední úvaze pana Horáka: ano, exhibicionismus opravdu není svoboda.

  Celá současná demokracie stojí v podstatě na záměně těchto dvou pojmů.
  JP
  July 19, 2018 v 14.13
  Ale nakonec přece jenom určitý moment vstřícnosti vůči autorovi oné inscenace: to pokrytectví a vnitřní faleš západní společnosti jsou někdy opravdu tak nesnesitelné, že za určitých okolností je možno mít pochopení i pro to, že někdo své zoufalství nad tímto stavem vykřičí až natolik drastickým způsobem.
  PM
  July 19, 2018 v 14.45
  Ano i špatné umění nepatří za dráty
  Melancholia ......od Lars von Trier, Láska ......od Haneke, ap......
  jsou také upozorněním na vámi zmíněné.
  Přestože velmi sofistikovaně vyvolávají ve společnosti stejně zavádějící afektivní reakce Verdrängung, jako morbidně akční velmi okrajová divadelní tvorba.
  July 19, 2018 v 15.51
  Vážený pane Petrásku, et
  a ostatní... Přečtěte si disertační práci mého kamaráda o různých případech, kdy soud omezil hranici uměleckého vyjádření (nebo reklamy) a kde zase ne.
  Třeba vás to pobaví a přivede na veselejší myšlenky.
  https://is.muni.cz/th/wzbsr?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3D%C5%A1alomoun%26start%3D1
  JN
  July 19, 2018 v 19.55
  Co chci? [19.Července 2018, 10:14:7] Vždyť mě přece už trochu znáte, pane Plevo,
  a víte snad, že nejsem příznivcem politické korektnosti, natožpak cenzury, takže určitě nechci "dávat za dráty" to, co někdo třeba považuje za umění.

  Ať si Frljić ve svém "umění" říká, že být Evropanem je zločin, ať si nacisté ve svém "umění" pro změnu tvrdí, že být Židem je zločin a ať nezávislé soudy rozhodují pokud možno spravedlivě a na základě platných zákonů.

  Ať mám možnost veřejně říci, že Frljićovu hru nepovažuji za umění ale za politickou agitaci, protože tím zatím ještě stále nepřekračuji žádný zákon, ale pouze se dotýkám jemnocitu kulturních liberálů, levicových liberálů, kulturních marxistů či čert ví koho vlastně se to dotýkám, když ti dotčení nechtějí být nijak pojmenováni.

  Ať mám možnost říct i to, že jednostranná politická agitace financovaná z peněz daňových poplatníků, kteří ale mají různé politické názory, je silně problematická, a ať proto nejsem obviňován, že chci zakazovat umění nebo mu odebírat dotace. Nechci ani jedno, ani druhé, chci vyslovit svůj názor a vím, že podle mého názoru se nikdo řídit nemusí.

  Ať neomarxisté i křesťané jsou schopni snést kritiku, ať se nikdo z nich nestydí za svoji víru, ať už neomarxistickou nebo křesťanskou.

  Ať se tu neomarxistickou či křesťanskou víru klidně snaží ostatním vysvětlit, ať jim ji ale nevnucuje a nedělá si nároky, že stát je povinen se tou jeho vírou či ideologií řídit.

  Ať tedy kdokoliv přesvědčuje ostatní o tom, čemu věří, neboť demokracie je diskuse. Ať to dělá čestně, bez nenávisti k jinak smýšlejícím a bez úskoků.

  VP
  Amen.
  MP
  July 20, 2018 v 10.44
  Jiřímu Nushartovi
  Jinými slovy, chcete nepřímou cenzuru ve prospěch vás, slušných lidí. a ještě to nazýváte diskusí.
  JN
  July 20, 2018 v 10.55
  Panu Profantovi
  Můžete, prosím, citovat moji formulaci, ze které takto soudíte?
  JN
  July 20, 2018 v 11.02
  Já tedy, pane Profante, vlastně věřím,
  že v normálně fungující společnosti probíhá určitá samoregulace ve prospěch slušnosti a kooperace. Pokud by to tak nebylo, společnost by se pravděpodobně zhroutila v nějakou "džungli".
  PM
  July 20, 2018 v 14.35
  Děkuji pane Lobpreisi
  nahlédl jsem do rozsáhlé a zajímavé práce vašeho kamaráda a ponurosti mého myšlení doopravdy značně ubylo.
  Takže hledám zdroj umu umožňujícího stavu právníků (který se více méně zaobírá předcházením a následky lidské lumpárny) integrovat do pracovního zadání dalekosáhlé rozbory lecjakých rozpustilostí a legrácek.
  V takřka čiré paměti jsem objevil zážitek z časného posametového období - zabloudili jsme na jedné šumavské stezce do neoprivátního hostince známého právníka. Oblaženi pohostinstvím jsme na odchodu poznamenali: vše bylo vynikající, až na ten stůl hulákajících a řehtajících pivařů u okna....ach tak to jsou moji spolužáci z brněnské fakulty...s vícevýznamným pohledem odpověděl.
  - ještě jednou jsem se s ním setkal u příležitosti řešení nekalých dědických šarvátek, kde mne úsměvně zasvětil do rozumného zacházení s pojmem spravedlnost.
  A to tím způsobem, jak to známe u humoristů typu třeba T.Bernharda.
  Pokusím se co nejdříve s ním navázat na rozpravu o rozumném zacházení s pojmem spravedlnost i mimo dědické šarvátky..... bych čiré naděje dodal.
  HZ
  July 20, 2018 v 19.17
  Pane Nusharte,
  máte možnost říkat toho spoustu. Co vám vadí, co si myslíte o jiných lidech, co by podle vás mělo být financováno z peněz daňových poplatníků a co ne. A taky to říkáte.
  Co chcete dál?
  Aby se tím, co říkáte, řídil stát?

  Píšete, že chcete, aby kdokoliv, když přesvědčuje ostatní o tom, čemu věří, dělal to čestně, bez nenávisti k jinak smýšlejícím a bez úskoků.
  Jděte tedy příkladem a uznejte například, že to, co předkládáte jako axiom, tedy že svou hrou Frljič říká, že být Evropan je zločin, není nic jiného než váš názor, který se vám přihodil jen proto, že by se vám hodilo, kdyby to byla pravda.
  JN
  July 20, 2018 v 21.42
  Paní Zemanové
  J.N. (19.Července 2018, 19:55:28)
  "Ať se tu neomarxistickou či křesťanskou víru klidně snaží ostatním vysvětlit, ať jim ji ale nevnucuje a nedělá si nároky, že stát je povinen se tou jeho vírou či ideologií řídit."
  [Jelikož z těchto dvou věr trpím tou křesťanskou, zahrnuji do té povinnosti nedělat si nároky, aby se stát řídil mojí vírou, samozřejmě i sebe.]

  H.Z. (20.Července 2018, 19:17:43)
  "Co chcete dál?
  Aby se tím, co říkáte, řídil stát?"

  ---------------------------------

  H.Z. "... uznejte například, že to, co předkládáte jako axiom, tedy že svou hrou Frljič říká, že být Evropan je zločin, není nic jiného než váš názor, který se vám přihodil jen proto, že by se vám hodilo, kdyby to byla pravda."

  Vážená paní Zemanová, prostě se na to představení podívejte, nebo alespoň věřte například Martině Ulmanové, na jejíž recenzi zde odkazuje paní Hájková.

  Jinak ta diskuse nemá cenu.

  S úctou Jiří Nushart
  MP
  July 21, 2018 v 15.51
  Jiřímu Nushartovi
  Dobře. Dilo je sice otevřené interpretaci, ale ta --- má-li být k něčemu -- by měla vycházet z díla. Pokud tvrdíte, že Frlicovo dílo říká: "Být Evropan je zločin.", pak to z toho díla vykažte. Podle mě nic taového neříká a určitě už nepovažuji za argument, co kdo napsal v recenzi.

  Mimochodem, být Evropanem (euroatlantickým Evropanem, tedy příslušníkem západní civilizace) dneska znamená poněkud prekérní postavení z hlediska odpovědnosti za stav světa. Prostě proto, že se nám v tom současném vede lépe než většině lidstva a nelze přehlédnout, že dejme tomu dětská práce v Kongu je pro evropský a americký trh. A že lze sotva říci, že bychom dělali dost pro změnu, přestože naše možnosti jsou nepoměrně větší než lid v rozvojovém světě.

  Docela bych rozuměl divadelní hře, která by tuto prekérn situaci vyhrotila do výroku: Být Evropan je zločin. Ale ta Frlicova to, opakuji, podle mého diváckého přesvědčení neříká a říci nechce. Zůstává u nevolnosti z našeho postavení.

  P.s. Klást podmínku: buď přistoupíte na moje tvrzení nebo nemá diskuse cenu --toť výkon i na Vás pozoruhodný.
  JN
  July 21, 2018 v 17.43
  Pane Profante,
  Martina Ulmanová napsala:

  Tato scéna se nezměněna opakuje se všemi aktéry, popravčí má při ní pohled výhružně zabodnutý do diváků. Posloucháme, že náš „zločin tkví jen v tom, že jsme Evropané“...

  MP
  July 22, 2018 v 10.50
  Ještě jednou
  a) Interpretace má vycházet z díla. Nikoli z recenze na dílo.

  b) Dokonce i ten citát z divadelního referátu mluví proti Vám. Dramatická postava není reproduktor politických či světonázorových postojů autora. Změněná je i gramatická osoba výroku a to samo by vylučovalo závěry, které z věty vyvozujete.


  Tvrdíte, že Frlicova hra je politická agitka (souhlasně cituje bez udání zdroje, abych si ušetřil Vaše výmluvy). Zkuste zvážit možnost, že je tomu jinak: totiž, že existují lidé, kteří nedokážou porozumět relativně rafinovanému dramatickému tvaru, plnému aluzí, a protože jiné plány nepostřehli, dílo se jim jeví jako prvoplánová agitka. Zjevně jim nebylo představení určeno, inscenace proběhla v relativně malém divadle pro festivalové publikum, ve kterém očekávatelně převládají zkušenější diváci.

  Samozřejmě, máte svaté právo zůstat u agitiky a Dominik Duka má občanské právo podat žalobu. Podobně jako má Okamura právo tvrdit, že tábor v Letech nebyl oplocen. A asi je to dobře, pokud podobné věci říkáte nahlas, alespoň my ostatní víme, na čem s vámi jsme.
  JN
  July 23, 2018 v 10.17
  Interpretace má vycházet z díla, pane Profante,
  takže se na to dílo podívejte.
  MP
  July 23, 2018 v 14.55
  Jířímu Nushartovi
  a) Zatím jsem se nedopustil interpretace Frlicovy hry

  b) Nemám ve zvyku diskutvat o věcech, aniž bych o nich něco věděl (to jest: viděl jsem to), nevycházím z wikipedie jako ze zaručeného zdroje a nežvaním o "sociologickém designu", když nevím, co to znamená .-)
  JN
  July 23, 2018 v 19.50
  "Dramatická postava není reproduktor politických či světonázorových postojů autora."
  Chtěl jste, pane Profante, reproduktor postojů autorových? Když jste to představení viděl, jistě i víte, že tam takový reproduktor skutečně je. Během hry se z něho ozývá třeba toto: "Stydím se za vás, divadelní diváci, kteří tady sedíte v sále a dojímáte se utrpením uprchlíků místo toho, abyste šli a obsadili sídla svých fašistických vlád!"

  Slyšel jste tuhle větu také tak, nebo byla trošku jinak? Je možné, že si to nepamatuji přesně.
  MP
  July 24, 2018 v 9.33
  Jiřímu Nushartovi
  Ano, tohle bylo demonstratoivní, ale už to ani nebylo potřeba. Hlavně nechoďte na Romea a Julii. Mohl byste pak zděšeně zjistit, že Shakespeare nabádá ústy své hlásné trouby dívky pod zákonem k sexuálnímu životu.
  JN
  July 24, 2018 v 12.48
  "... nežvaním o "sociologickém designu", když nevím, co to znamená .-)"
  Pane Profante, Hayek používá slovo "design" ve stejném významu, jako já.

  Rozlišuje řád přirozeně vzniklý dlouhodobým vývojem, který je nezamýšleným důsledkem jednání, a řád uměle konstruovaný, vědomě vytvořený.

  Pro tuto druhou možnost (která je charakteristická i pro neomarxismus) jsem tedy použil označení "tvorba sociologického designu společnosti", jako analogii ke tvorbě genetického designu jedince.

  -------------------------

  Vaše námitka se ovšem týká diskuse pod článkem Marka Bendy o neoliberalismu a neomarxismu. Sem nepatří.
  MP
  July 24, 2018 v 14.33
  Ne, pane Nushartovi, nepožívá.
  Používá, pane Profante.
  MP
  July 25, 2018 v 14.22
  Jiřímu Nushartovi
  Hayek nebyl vůl a jeho terminologie je velmi solidně promyšlená a odůvodněná. Tudíž by nepoužil pojem desing tím nemožným způsoberm, který jste předvedl Vy.
  PM
  July 25, 2018 v 14.45
  Hayek nebyl vůl, ale
  byl potrefen nedůvěrou ve vratkost předválečné demokracie.
  A tak se se svými vídeňáky rozhodl vší silou dát nadlidské objektivitě trhu více moci, než lidsky nespolehlivému parlamentu.
  Tak tu máme následky dobře míněného neoliberalismu.
  A navíc novou zkušenost s lidskou nespolehlivostí...bych mimo téma disputu dodal.
  JN
  July 25, 2018 v 17.45
  Třeba máte pravdu, pane Profante, když může lhát Ulmanová o tom, co slyšela v divadle, proč by nemohl lhát i Petrusek v encyklopedii?
  Sociologická encyklopedie - design:

  1. Ve specif. s-gickém významu používá tento termín F. A. von Hayek ve své fil.-s-gické koncepci... V této souvislosti používá termín d. , jímž vyjadřuje vědomou intenci tvořit určitý řád.

  LITERATURA: Hayek, F. A. von : The Counter-Revolution in Science. Studies in the Abuses of Reason. Glencoe, III. 1952; Hayek, F. A. von : The Fatal Conceit. The Errors of Socialism. London 1988; Coleman, J. S. : The Rational Reconstruction of Society.
  American Sociological Review , 58, 1993, č. 1.

  ---------------------

  Odteď už se budu při hledání pravdy obracet výhradně jen na Vás, abych při svém náročném duchovním růstu zbytečně neztrácel čas.

  MP
  July 26, 2018 v 9.29
  Jiřímu Nushartovi
  Ale ano, to slovníkové heslo v Petruskově encyklopedii je v pořádku. V pořádku neni způsobem, kterým jste Vy použil pojem desing ve svém příspěvku.

  Kosinus je to goniometrická funkce, která bývá v pravoúhlém trojúhelníku definována jako poměr dvou jeho konkrétně určených stran -- poměrně korektní, ale pokud je to vše, co o kosinu víte, nejspíše nebude umět vyřešit dost základní středoškolské úlohy. A ani tehdy, když si najdete, že se jedná o poměr přepony a přilehlé odvěsny.

  JN
  July 26, 2018 v 13.22
  Pane Profante, já jsem to z té encyklopedie skoro opsal,
  Vy jste ale tvrdil, že v tomto smyslu (opsaném z Petruskovy encyklopedie) Hayek slovo "design" určitě nepoužil.

  Neztrácejte tedy odvahu a tvrďte to klidně dál...
  JN
  July 26, 2018 v 13.40
  "... ani tehdy, když si najdete, že se jedná o poměr přepony a přilehlé odvěsny."
  Kosinus úhlu není poměr přepony a přilehlé odvěsny. To je převrácená hodnota (jak bývá vaším dobrým zvykem.)
  + Další komentáře