Vše dovoleno?

Oto Novotný

Vítězství Miloše Zemana v druhém kole prezidentské volby je pochopitelné; nemělo by ale vést levici ani zvoleného prezidenta k volbě libovolně upadlých prostředků k dosažení politických cílů. Levice by pak mohla přestat být levicí.

Než jsem se odebral do volebního týmu Jiřího Dienstbiera dřít na jeho prezidentské kampani, v posledním svém sloupku v DR jsem se kriticky vyjádřil k prezidentskému kandidátovi Miloši Zemanovi. Zároveň jsem podotkl, že můj názor nesdílí zdaleka všichni sociální demokraté, ani jejich voliči, a že mnoho z nich bude Miloše Zemana volit. A tak se také stalo.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Když se Miloš Zeman dostal do druhého kola (což jsem očekával) s Karlem Schwarzenbergem (což jsem neočekával), bylo nám ve štábu Jiřího Dienstbiera jasné, že lepšího soupeře si Miloš Zeman přát nemůže. Tato dvojice kandidátů vyhrotila závěrečnou fázi voličského rozhodování do kontrapozice levice versus pravice a už tento fakt odsuzoval Karla Schwarzenberga k prohře. ČSSD nemohla ve druhém kole nepodpořit Miloše Zemana (byť s jistou distancí) proti představiteli pravicové a navíc nejneoblíbenější a nejasociálnější vlády po listopadu 1989. Snaha volebního týmu Karla Schwarzenberga vymanit jej ze spoluzodpovědnosti za tuto vládu mohla vytvořit vlnu, která jej vyplavila maximálně do druhého kola, avšak sílu na to, aby jej vyplavila na Hrad, již neměla.

Zajímavé bylo mezi prvním a druhým kolem sledovat, jak faktor pravice versus levice rozdělil samotnou intelektuální levici v otázce, nakolik je Zeman levicový a nakolik je pro levičáky vůbec volitelný. Řada z nich se nakonec přidala na stranu Zemana, když řešili rébus, kdo z dvojice kandidátů představuje menší zlo. Byli mezi nimi i otevření podporovatelé Jiřího Dienstbiera z prvního kola (např. Jan Keller, Erazim Kohák), většinou však šlo o negativní volbu - nevolili až tak pro levicového Zemana jako proti pravicovému Schwarzenbergovi.

Byla zde ale druhá skupina, často se v ní objevovali známí levicově orientovaní političtí komentátoři či aktivisté (Jiří Hanák, Alexandr Mitrofanov, Petr Uhl, Anna Šabatová, Jiří Pehe, Eliška Wagnerová….), kteří otevřeně přiznávali, že považují za menší zlo volbu Karla Schwarzenberga, a to ze dvou důvodů: a) zpochybňovali čistotu Zemanova levicového rejstříku; b) obávali se o osud sociální demokracie v důsledku Zemanovy snahy vyřídit si s některými sociálními demokraty účty za jejich údajnou zradu v prezidentské volbě 2003.

Rozumím všem, kteří volili Zemana jako menší zlo, protože věřili v jeho levicovou orientaci, a jsem přesvědčen, že tento ohled byl rozhodující pro většinu jeho voličů. Zeman si však zřejmě nebyl zcela jistý, zda se dá s touto kartou spolehlivě vyhrát, a proto zabrnkal na nacionalistickou strunu. Nahrál mu v tom Karel Schwarzenberg svým naprosto neomaleným výrokem, v němž vytrhl Edvarda Beneše z dobového poválečného kontextu a jeho spoluzodpovědnost za poválečný odsun sudetských Němců začal posuzovat měřítky dnešního haagského tribunálu. Od tohoto okamžiku bylo víceméně jasné, že s Karlem Schwarzenbergem je konec.

Zeman hozenou rukavici zvedl a rozehráním nacionalistické, místy až šovinistické a xenofobní partitury si své vítězství pojistil. Bývalé Sudety, ve kterých v prvním kole volilo mnoho voličů Jiřího Dienstbiera a Jana Fischera, byly jeho.

V tuto chvíli se pochybnosti části levice o Miloši Zemanovi ještě prohloubily. Vystihlo je Stanovisko ProAltu k druhému kolu prezidentské volby: „Neděláme si iluze o Miloši Zemanovi. Jeho veřejná vystoupení plná rasismu, xenofobie a šovinismu všeho druhu jsou odpudivá. Musíme konstatovat, že v prezidentských volbách moderní, progresivní levice prohrála.“

Nejsem si jist, zda Miloš Zeman sám je rasista, xenofob a šovinista. Osobně si myslím, že spíše ne. V průběhu jeho prezidentské kampaně jsem si ovšem opět uvědomil jednu podstatnou vlastnost demokratické levice. Jde-li nám levičákům o nějaký vyšší mravní cíl, a říkejme tomu pracovně třeba socialismus, v němž nalézáme řešení sociální otázky, nemůžeme používat metody „vše je dovoleno“, resp. nesmíme vážnost tohoto cíle devalvovat prostředky jeho dosažení. Přesně takto totiž pohřbili socialismus komunisté stalinského ražení.

Pokud tuto zásadu levice ignoruje, obávám se, že přestává být demokratickou levicí a snad i levicí vůbec. Nacionalismus, rasismus, šovinismus, xenofobie jsou kulturní deformace, které nepatří k levicovým hodnotám, ale do ideového arzenálu extrémní pravice. Jestliže je použijeme jako prostředky k řešení sociální otázky, tak už nejsme sociální demokraté nebo demokratičtí socialisté. Zvláště sociální demokracie se tady musí mít na pozoru.

Mise sociální demokracie se nevyčerpává řešením sociální otázky v omezeném smyslu saturace materiálních potřeb a na nich stavěných sociálních jistotách. Sociální demokracie musí pojímat řešení sociální otázky jako jednu z cest kulturního pozdvižení občanů ke svobodě. Materiálně saturovaný občan těšící se z mnoha sociálních jistot nemusí být ještě svobodný. V lepším případě může být zotročený omezenou kulturou spotřeby, v horším případě státní policií.

Takže naše levicovost se v zásadě prokazuje už při volbě politických prostředků. Nelze, samozřejmě, u sociálně frustrovaného občana očekávat nějaký vytříbený cit pro volbu prostředků, jak mu jeho život ulehčit, stojí-li tváří tvář bezostyšně asociální politické a ekonomické moci. A ani demokratický levicový politik nemůže vždy jednat v rukavičkách. Měl by mít ale každopádně vytříbenější smysl pro volbu prostředků než pravicový politik a jít v tom příkladem.

Jestliže totiž svůj morální cíl nikdy nedokáže zcela naplnit, resp. může se k němu maximálně jen přibližovat, pak je tu vzájemný vztah prostředku a cíle mnohem intimnější: cíl je tu prostředkem a prostředek cílem. Jestliže se prostředek od cíle „metafyzicky“ oddělí, tak sebeušlechtilejší cíl může být zcela zdiskreditován špatně zvoleným prostředkem k jeho dosažení.

Chce se mi věřit, že Miloš Zeman bude prezidentem, který se nebude chtít zařadit mezi hrobaře naší demokracie, ale mezi její tvůrce, a že naplní očekávání levicových voličů, nejenom těch konzervativních, ale i těch liberálních. Pak by ovšem i on měl více dbát na harmonii prostředků a cíle. Pokud by dál vyvolával démony nacionalismu, šovinismu, xenofobie, populisticky nadbíhal nejrůznější společenské sedlině, pak vygeneruje poptávku po větším machrovi, než je on sám, který se už ovšem nezakecá. A to už pak bude opravdu zle.

  Diskuse
  February 6, 2013 v 8.24
  Sobotka a Zeman
  Doufám, že B.Sobotka bude s budoucím prezidentem jednat jako sebevědomý předseda nejsilnější opoziční strany a ne jako místopředsedové strany, kteří za ním běhají v předklonu s lahvemi slivovice či meruňkovice či čekají na nabídku jakýchsi funkcí. Doufám, že jim to delegáti březnového sjezdu spočítají. Také bych mu doporučoval, aby Zemana nenechal ve své přítomnosti kouřit, pokud je nekuřák a nepil s ním tvrdý alkohol, pokud mu neholduje. Myslím, že dobrý příspěvek ke sjednocení levice by bylo rozpuštění Zemanova fanklubu SPOZ - svůj úkol splnil a nyní už může maximálně odebrat pár procent sociální demokracii. I když mnoho jich asi už nebude, protože bez Zemana ta strana přestává být absolutně zajímavá či spíše působí ještě odpudivěji než dříve.
  JV
  February 6, 2013 v 8.48
  Velmi pěkný článek
  Velmi pěkný článek. Vyjadřuje neservilní vstřícnost vůči novému prezidentovi a očekávání, která jsou pro Miloše Zemana splnitelná. Velmi dobře napsáno.
  Jiří Vyleťal
  BT
  February 6, 2013 v 9.57
  Pane Šimso,
  většinou s Vašimi pohledy souhlasím.
  Ale tentokrát se domnívám, že se mýlíte, že SPOZ bude ztrácet na významu. Já myslím, že opak je pravdou. Vítěz vždy přitahuje plno lokajů, kteří očekávají drobky spadlé pod stůl. Viz také: http://www.novinky.cz/domaci/292333-do-snemovny-by-sla-volit-jen-polovina-lidi-zabodovala-i-spoz-s-lidovci.html

  A v důsledku toho dojde k obrovským názorovým přesunům na levici, které lze označit pojmem "zemanizace levice". SPOZ se do parlamentu dostane, což v ČSSD ještě víc podpoří Benešovou, Škromacha a Haška a tlak na spojení ČSSD se Zemanovci bude obrovský. Podle mne ho Sobotkovci neustojí. Má z toho obrovské obavy.

  Jinak článek pana Novotného je skvělý, přesně jak píše pan Vyleťal.
  February 6, 2013 v 13.15
  SPOZ. Pane Trávníčku,
  také s Vámi většinou souhlasím, ale myslím, že SPOZ sice přitáhne pár lokajů, kteří budou číhat na spadlé drobky, ale stranu, kterou bude reprezentovat Mynář, Zbytek, Šlouf, Dryml či Palas bude volit asi tolik lidí jako volí SSO Petra Macha, či D.O.S.T. se Semínem, kdyby kandidovalo, tedy méně než Suverenitu Bobošíkové. Ta strana je bez Zemana nepoužitelná a Zeman se bude muset rozhodnout, zda bude dále s nimi spolupracovat a bude pálit mosty mezi sebou a svými voliči a potenciálními podporovateli, tedy spokojí se s jedním funkčním období, či se od nich odpoutá a bude jednat tak, aby byl prezidentem ve dvou funkčních obdobích a vyrovnal se tak Václavu Klausovi a přiblížil se Václavu Havlovi. V obou případech bude mít sociální demokracie co dělat, aby uhájila svou identitu, druhý případ by byl pro ni výhodnější, protože by ji Zeman musel více respektovat, i tak bude muset být jak opatrná, tak důrazná, protože Zeman stejně jako Klaus je zkušený technolog moci.
  IS
  February 6, 2013 v 15.32
  Hlasovací lístek seniorů.
  Nedlouho před volbou presidenta obdrželi senioři nový výměr starobního důchodu valorizovaného pouze částkou ve výši třetiny dřívější valorizace, která nepokryje zvýšení nájemného, cen léků, energií atd., takže reálná výše jejich důchodu se opět snížila a někteří budou vyhozeni z bytu, popřípadě se odebéřou na věčnost následkem nedostupností léků. To je velice praktický důsledek činnosti milionáře K. Schwarzenberga jako člena vlády, zatímco M. Zeman 10 let v politice nebyl a pobíral důchod cca 14 000 Kč. Je mi celkem lhostejné, je-li levice autentická, či pravice noblesní či jiná.
  MT
  February 6, 2013 v 17.34

  Levice - to znamená rovnost a emancipaci, úsilí o vybzudování reálných podmínek pro důstojnost všech lidí.

  Materiální saturace i sociální jistoty jsou sice conditio sine qua non - ale nad určitý práh jenom prostředkem.

  I když patřím mezi veterány obnovené ČSSD v České socialistické republice 1989-9.2.1990, úmyslně se neoznačuji za socialistu, abych dal najevo distanc od utopických socialistů a jejich totalitních akvárií, které se mi zcela hnusí.

  Svobodný osadník, americký settler někdy z roku 1850 mně je stokrát bližší ...

  Jsem svobodomyslný levičák a liberál, a nějakých 35 % mého světonázoru má kořeny v marxistické metodologii, ale i teorii.

  Takže bych měl být na straně liberální levice ohrnující nos nad Zemanem, z nichž někteří dokonce došli tak daleko, že volili Schwarzyho.

  Není tomu tak.

  S Otou Novotným, kterého osobně znám, souhlasím tak napůl a zaujala mě i závěrečná slova : jakoby chtěl Ota říci (nebo mu to uklouzlo podvědomě), že proti Zemanovi může jednou nastoupit někdo, kdo nemá ani ty zábrany, které Zeman - přes všechno obviňování z machavelismu - zřejmě ještě má ...
  ("Švihák, který se nezakecá ...")

  Svým způsobem jakoby šlo o nepřímou chválu :

  " ... aplikuješ metody Miloši, kde tě ale může převálcovat někdo, kdo nebude mít ani ty tvoje skrupule člověka stále ještě "relativně slušného", kdo bude ve svém jednání silnější a svobodnější než jsi ty, protože u tebe zůstávají ještě nějaké ohledy - a jsi tedy v tomto ohledu handicapován ..."

  February 6, 2013 v 17.58
  Co lze vlastně označovat za nacionalismus?
  Je, dle autora článku a velké řady kritiků MZ nacionalismem, když někdo vystoupí proti zjevnému poválečnému revizionismu? Proč se tito kritikové hlasitě neozvali proti skutečně revizionistickému výroku KS? Proč se levice opičí po pravici a neřekne, že před Zemanovým B bylo A KS? Je naprosto jedno, jestli MZ toto téma zneužil. Proč by to neudělal, kdyby takovou nahrávku na smeč dostal KS a byl schopen to pochopit, tak by jí bezezbytku využil. A bylo by ticho po pěšině, ba naopak by to bylo proti MZ maximálně zveličovano až do nebes. Jak by asi reagovali izraelští politikové, kdyby prezidentský kandidát zpochybnil holocaust? Troufla by si je pak jejich média nazvat nacionalisty?
  Přestaňte se sakra bát myslet! Přestaňte už přebírat rérotiku pravice, stejně vám to nebude nic platné. Levicoví politikové a novináři ze samého strachu z médií rezignovali na skutečnou kritiku systému. Kubera je kritičtější k vládě než všichni levičáci dohromady. Nekritizujte tedy Zemana podle pravicových šablon. Máte snad vlastní rozum, nebo ne?
  BT
  February 6, 2013 v 20.15
  Pane Šimso,
  děkuji za odpověď. Ani nevíte jak bych byl rád kdybych se já mýlil a Vy jste měl pravdu. Třeba to ak bude.
  ON
  February 6, 2013 v 21.10
  K panu Ševčíkovi
  "Přestaňte se sakra bát myslet!" Tak jo, ukažte nám to. Máte ještě jeden pokus. A hezky třídně od podlahy.....
  MP
  February 6, 2013 v 23.48
  P. Novotný,
  nejednou jsme se tu přeli, ale tento článek je naprosto skvělý a patří vám za něj velký dík.

  Jedinou šancí pro levici je, že Zeman nebude chtít vejít do dějin jako prezident "rozbíječ a rozeštvávač". Snad to vyjde ve smyslu článku, který jsem zde publikoval - http://www.denikreferendum.cz/clanek/14760-mozna-je-to-s-tim-zemanem-stejne-vsechno-jinak.

  Ale nevím, nevím, zatím to moc nevypadá, bojím se spíš opačného vývoje.
  + Další komentáře