Profil čtenáře:
Ivan Sommer

IS
Profese:
V Čechách se kdysi vyskytla náboženská sekta adamitů, kteří chodili nazí. Jestliže bychom uznávali právo na náboženské zvyky při oblékání, museli bychom připustit právo na nahotu na veřejnosti, nahé osoby.
Vede se diskuse o nošení muslimských symbolů, nošení kříže je výrazem křesťanské víry. Unitáři neuznávají Ježíše Krista za syna božího. Proč by měli souhlasit s nošením kříže.? Dokonce jsem vyslechl v jedné firmě náboženskou rozepři o nošení kříže na krku. Měla ho neprovdaná mladá žena s nemanželským dítětem. Starší spolupracovník, asi katolík, se jí dotázal, jak se srovnává křížek na krku s tím ,že je neprovdaná. Žena se popudila a halasně se nechala slyšet, že ten stařec tomu nerozumí. Pro katolíky je svatba svátost a ona urážela jeho cítění. V Brně katolíci vztyčili vysoký, pompézní kříž s nočním osvětlením, viditelný z velké části města. Vehementně však odmítali v městském zastupitelstvu žádost muslimů postavit si minaret. Vzniklo množství tahanic. Svět se mění, na jedné straně nelze přepisovat historii, na straně druhé nelze připustit náboženskou nesnášenlivost.
Jsem členem Náboženské společnosti českých unitářů, jejichž heslem je Veritas vincit -Pravda vítězí, nacházejícího se na vlajce presidenta republiky. Československo heslo převzalo při svém vzniku jako historický náboženský odkaz, svým obsahem srozumitelný a přijatelný i sekulárním státem. Čeští unitáři, jejichž zdroje víry pocházejí v současnosti z různých světových myšlenkových proudů, jsou právě příkladem, jak by bylo neúnosné připuštění nejrůznějších náboženských symbolů a praktik ve veřejném prostoru, což by vedlo nepochybně ke svárům. Připomínám, že ve světě existuje na 2500 různých náboženství a nesčíslně sekt. A.Šabatová je jistě statečná a upřímná, což neznamená, že se nemůže mýlit.
Jako český unitář jsem vyjádřil svůj názor pod článkem T. Fišerové. Vyhlášení A.Šabatové nepovažuji za šťastné.Unitáře s multikulturálními zdroji víry jistě nelze považovat za netolerantní. Přesto zažívají ústrky. Dokonce se vede v Brně občanský spor,kde jedna strana požaduje,mimo jiné, odsouhlasit formulaci smlouvy tak, že strany při podpisu vstoupí do vůle boží. Je to ve věci zbytečná formulace, pouze projev náboženské nesnášenlivosti, v současné době téměř nepochopitelná. Demokracie umožňuje tlumit agresivitu obecně, nejen náboženskou.
Bursík ukázal, že nemá nějaký niterný vztah k životnímu prostředí a dokonce ani znalosti, SZ mu byla jen výtahem k moci. Zabýval jsem se léta EIA, velice často jsem se setkal se zanícenými environmentalisty s naprosto neodbornými názory, jen opakující klišé místo řešení situace.