Anna Šabatová je člověk na svém místě

Táňa Fischerová

Stanovisko Anny Šabatové k nošení hidžábu je dokladem toho, že její volba ombudsmankou byla dobrým rozhodnutím. Jestliže je s vírou druhého spojen předpis nosit určitý oděv, a není-li tím ohrožena bezpečnost ostatních, není důvod to nerespektovat.

Při slovní přestřelce minulých dní o postoji ombudsmanky ve věci nošení hidžábu ve škole a také v diskusi o podstatě věci samé jsem si znovu uvědomila, že volba Anny Šabatové byla dobrou volbou. Takovéto téma v dnešní době a v dnešním rozbitém světě totiž nemůže nikomu přinést body. Slabší povaha by couvla nebo vydala nemastné neslané prohlášení, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Anna Šabatová si nepochybně byla vědoma reakcí, které její nález spustí, i proto pravděpodobně chtěla před zveřejněním svého stanoviska počkat na odpověď dotčených institucí. Únik do médií přišel pravděpodobně právě z této strany. Média zprávu přinesla na titulcích jako zprávu dne a tím tak trochu předhodila Annu Šabatovou kritice. Ta následovala okamžitě.

V této debatě, kterou před časem prošla Francie a kde emoce byly rovněž vypjaté, se splétá celý komplex věcí, nálad a postojů. Nesmírně si cením věcného pohledu ombudsmanky, která se zabývá zákony a fakty. Její argumentace mi připadá velmi racionální a věcná a pro mne přesvědčivá.

Slabší povaha než Anna Šabatová by couvla nebo vydala nemastné neslané prohlášení, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Foto Saša Uhlová, DR

Mám—li dodat svůj postoj z trochu jiného úhlu pohledu, rovněž jsem si potřebovala probrat všechna pro a proti. Za zásadní považuji svobodu vyznání. Jestliže je s vírou druhého spojen předpis nosit určitý oděv, a není-li tím ohrožena bezpečnost ostatních, nevidím důvod, proč bychom to neměli respektovat. Pokud dívky nutím k tomu, aby sáhly do základu své víry, uplatňuji na nich určité násilí.

Navíc postoj ředitelky měl ten důsledek, že byly zbaveny možnosti studovat. Nevím, z jakého důvodu přišly do naší země, ale pokud utíkaly před násilím ve vlastní zemi, což není vyloučeno, pak jsme jim vzali možnost najít novou existenci a ony nenašly toleranci, kterou hledaly. Navíc byly ochotny ke kompromisu, který nebyl přijat.

Je pravda, že pokud ženy naší kultury jedou do zemí, kde se praktikuje islám, ve většině z nich musejí nosit šátky, musí přijmout jejich pravidla. Důvodem cest nebo pobytu tam bývá sňatek, pracovní závazek nebo turistika. Je to však věc svobodné volby. Pokud tam jet nechci, nemusím. K nám z těchto zemí často přicházejí lidé, ohrožení na životě nebo na existenci. Jejich přijímání je pak věcí kvót a možností jednotlivých zemí. O tom se samozřejmě musí vést diskuse.

Žijeme ve složitém světě plném násilí, nenávisti a agresivity. Strach z druhého a z jakékoli jinakosti bude sílit. Je pro nás životně důležité zachovat si jasnou hlavu a myšlení. Neexistuje jednotný recept na všechny otázky. Každý případ je jiný a může mít odlišné řešení. Ale jednat uvážlivě a hledat ho poctivě a bez emocí je nezbytné. Anna Šabatová to udělala.

  Diskuse
  MT
  September 2, 2014 v 8.15

  Bez ohledu na postoj v dané věci by měl každý uznat, že Uhlové vůbec jsou osobně stateční a dovedou si stát za nepopulárním rozhodnutím ...

  Smekám před nimi a tedy v této věci i před Annou Šabatovou, která mě vůbec nepřekvapila, protože je zcela konzistentní v názorech, postojích, v konání ...

  Jinak ovšem nesouhlasím s principem tzv. zohledňování náboženství a svůj vlastní postoj soustřeďuji na to, jestli existuje právo školy obecně určitý zákaz mít v školním řádu ... anebo jestli toto právo škola nemá.

  Žádný ohled na náboženství by v tom neměl hrát roli - není možné, aby zahalování v dané škole nebylo možné obecně, ale jsi-li muslim, máš výjimku s ohledem na Tvou víru ... to je postup, který podle mne vede do pekel, když ho budeme prolongovávat dál a dál

  ... jinak se domnívám, že škola by ten zákaz mít ve školním řádu NEMĚLA ...

  September 2, 2014 v 23.7
  Nadměrné zasahování do způsobu oblékání
  Naprosto souhlasím se slovy Miroslava Tejkla a hluboce se skláním před morální autoritou jak Anny Šabatové tak Táni Fischerové.

  Jen v jedné otázce to vidím přece jen jinak.
  Může mít škola ve školním řádu zákaz nošení pokrývky hlavy? Domnívám se, že ano, že má plné právo požadovat, aby žáci ve škole odložili pokrývky hlavy. Není nijak v zájmu školy, ani výuky, aby tam žáci při vyučování seděli ve všelijakých helmách, kapucích, slamácích, kulichách, kšiltovkách, mexických kloboucích a roztodivných kokrhélech. S výjimkou například hodiny zeměpisu, kdy to učitel dá naopak studentům za úkol.

  Nedomnívám se, že právě toto je nadměrné zasahování do způsobu oblékání, které činí předmětem průzkumu třetí otázka skupiny G (Osobní autonomie a individuální práva) ze souboru patnácti otázek pro hodnocení občanských svobod (Civil Liberties) neziskové organizace Freedom House, která je spolu s dalšími deseti otázkami pro zkoumání politických práv PR (Political Rights) vyhodnocuje a porovnává, a získává tak obrázek o stavu svobod a práv ve většině zemí světa již od r. 1976.

  Otázka, která nás zajímá, zní:
  CL G 3 Existují osobní svobody včetně rovnosti pohlaví, volby partnera pro manželství, počtu dětí? (Je rozšířeno násilí vůči ženám, znásilňování, a jsou pachatelé postaveni před soud? Zasahují soukromé, případně náboženské instituce nadměrně do práv jednotlivců zvolit si manželského partnera, do způsobů oblékání?)

  Za povšimnutí tu stojí, že Freedom House považuje patrně některé způsoby zasahování náboženských institucí do způsobů oblékání za nadměrné a indikující porušování občanských svobod. (České znění otázky jsem převzala z knihy Svobodný řád autora Luďka Rychetníka, o níž se zde na DR právě pod recenzí Josefa Poláčka diskutuje.)

  ... v případě muslimských dívek se střetly dva různé interní předpisy. Proč by ale na půdě zdravotní školy měly mít náboženské předpisy přednost?

  PL
  September 3, 2014 v 0.48
  Upřímně neřečeno..
  nevím.

  "Jestliže je s vírou druhého spojen předpis nosit určitý oděv, a není-li tím ohrožena bezpečnost ostatních, nevidím důvod, proč bychom to neměli respektovat. "
  Tedy:
  1. jestliže - pak...
  2. pokud je víra člověka dána nějakým vnějším předpisem, proč ten odpor k předpisům - školnímu řádu, který je pro jedny "k ne-víře" a pro jiné není k víře? (Přihlásí se muslimské dívky dobrovolně na školu, kde žáci nosí stejnokroj nebo si vyberou jinou školu?)
  3. pokud má být respektována jakákoliv víra nez ohledu na datum "registrace" víry, nepotřebujem zvýšit svou kolektivní toleranci větším skokem, abychom nediskriminovali ty mladší?

  „Na tu desetiletou občanku si mě fotili s cedníkem přímo na místě. Jednoduše jsem řekl jsem, že pokrývku hlavy mám z náboženských důvodů, na církev se mě pak už ani neptali,“ vypráví vtipálek Nový s tím, že v 21. století je to soukromá věc.
  http://ceskapozice.lidovky.cz/cesko-ma-prvniho-pastafariana-ramen-dbc-/tema.aspx?c=A130730_160819_pozice_134727

  ---
  "Doporučujeme sundávat (snubní) prsteny na sport, těžkou fyzickou práci, sprchování, umývání rukou apod. Obvzvlášť u bílého zlata je potřeba tato doporučení brát vážně, protože po nějaké době vrstva rhodia sleze a je třeba prsteny znovu povrchově upravit, což je samozřejmně placená oprava."
  MF
  September 3, 2014 v 14.42
  Postavené na hlavu
  Povinné zahalování žen v islámských státech je projevem nerovnoprávného postavení ženy ve společnosti. Proto také liberální arabské ženy proti tomu bojují.
  Ale naši liberálové to podporují, tedy podporují ženskou nerovnoprávnost. To nemá logiku.
  September 3, 2014 v 21.1
  Vojáci bez disciplíny
  Otázka je: máme bojovat proti islámu tím, že z českých škol vykážeme studentky/žákyně, které chtějí nosit z důvodů své víry a rodinné tradice šátek zakrývávající vlasy a krk?

  Nijak mě neděsí představa, že v našich školách bude mít každý žák jinou pokrývku hlavy: někdo kulicha, někdo kšiltovku, jiný cedník. Bylo by to stejně půvabné jako park na Karlově náměstí, kde by byl každý strom dle Švejkovy představy ozdoben jedním vojákem bez disciplíny.

  Ono by se to ale bohužel asi nestalo, tolik smyslu pro humor se u nás nenajde.

  Dívky ze Somálska, Aghanistánu atd. nosí šátek z náboženských důvodů, které to pro ně a jejich rodiny má. Anna Šabatová to považuje za důvod jim tento šátek povolit, odpůrci jim ho chtějí z důvodu odporu proti jejich náboženství zakázat. Všechny ostatní argumenty jsou zástupné.
  September 3, 2014 v 21.29
  Pane Franěku,
  má to logiku, když uvážíte, že v obou případech jde o boj za práva menšin - v arabském světě jsou v menšině ženy, které šátek odmítají, v Evropě jsou v menšině přistěhovalkyně, které ho naopak nosit chtějí.
  Menšin by se měl vždycky někdo zastat, s tím problém nemám, ale s čím mám skutečný problém, je prosazování ničím neomezované svobody. Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného. Život ve společnosti je vždycky omezovaný pravidly. Svoboda ve společnosti, pokud to má být opravdová svoboda, je svoboda v řádu. Knížka Luďka Rychetníka Řád a svoboda se mi dostala do ruky v pravou chvíli, protože dává fundovaný filosofický základ pro vysvětlení mého intuitivního stanoviska. Na jedné straně budu vždycky hájit do posledního dechu lidská práva a práva menšin, ale na druhé straně budu vždycky situaci posuzovat v kontextu řádu, v němž tato práva či svobody dávají smysl. Tedy šátky v církevních prostorách a na veřejnosti ano, ale tam, kde jsou určena jiná pravidla, jako například ve škole, tak tam ne.
  September 3, 2014 v 21.48
  Pane Kubičko,
  problém je hlubší. Otázka zní, zda bezbřehá svoboda je ještě svoboda? V situaci, kdy nastane chaos, je možné úplně všechno. Doufám, že něco takového nepřejete učitelům a dětem na školách. Aby se děti něco naučili, musí mít učitelé autoritu a nedodržování školního řádu k ní nepřispívá.
  MF
  September 3, 2014 v 22.22
  Paní Švandová
  Ano, práva menšin, zní to pěkně. Jenomže to jde proti poněkud vyššímu právu - právu na rovnoprávnost pohlaví.

  Zajímavý by byl pohled politické korektnosti - křesťané by mohli vykřikovat, že je pohled na islámské symboly uráží, a tak bychom jim měli vyhovět. Stejně tak, jako se vyhoví muslimům, když vykřikují, že je v Brusselu uráží pohled na vánoční strom na náměstí. Otázka je ale, kdo je dnes v Brusselu menšina - křesťané nebo muslimové?
  PL
  September 3, 2014 v 23.7
  Na každém stromě jiná uniforma bez disciplíny?
  Otázka zní, zda je sundávání uniforem ze stromů úklid parku, nebo součást (asi nevědomého) boje proti jejich armádám?
  ..dodal bych k tématice bojů a odporu.

  Řekl bych, že důležitější než nějaké šátky (které se stávají zástupným problémem) je otázka po jistotách, pravidlech a řádu, který bude platit pro všechny bez ohledu na jejich (deklarovanou) víru.

  September 4, 2014 v 1.9
  V dobách, kdy se liberálové starají o upevňování tradic a kdy pravičáci kopírují levicový program, je i politický kompas zmatený. Hledat spravedlnost je těžké. Ať zvolíme cokoliv, vždycky uděláme chybu. Jsme jako v pasti.
  + Další komentáře