Kdo v kauze muslimský šátek rozeštvává

Jiří Dolejš

V debatě o nošení šátků ve škole nešlo o věcnou diskusi, ale o útoky na antidiskriminační legislativu a islám jako takový. Koexistence islámské a evropské kultury je složitá věc. Intolerance jí ale nepomáhá.

Ombudsmanka Anna Šabatová otevřela kauzu nošení muslimských šátků v českých školách na základě případu somálské dívky ze  Střední zdravotnické školy Praha 10. V souladu se svým školním řádem jí totiž zakázali nosit ve škole hidžáb (muslimkám zahaluje vlasy a krk), což pro tu dívku je důležitým projevem jejího náboženského vyznání. Údajně z tohoto důvodu školu opustila.

Tím, že ombudsmanka upozornila na možnou diskriminaci, vyvolala vlnu nenávistných reakcí, panikářského antiislamismu a dokonce i řadu výzev na svou rezignaci. To, že případ v rámci svého úřadu otevřela, bylo označeno za „antidiskriminační tažení“, které údajně jen rozeštvává národ.

Místo věcné diskuse o přiměřenosti zmíněného školního řádu tedy přišly útoky na antidiskriminační legislativu a islám jako takový. Pomalu jakoby nošení takové pokrývky hlavy bylo něco jako ženská obřízka a povolení hidžábu bylo bůhvíjaké majoritu pokořující privilegium a prvním krokem k nadvládě islámského chalífátu.

V ČR existuje ústavní garance práva na náboženské vyznání. Projevy náboženského přesvědčení lze omezit jen v případě ochrany veřejného pořádku či zdraví. Islám nepochybně patří mezi ve světě zcela běžné i když v ČR jen málo zastoupené náboženství. V tomto případě navíc nejde o nošení tzv. burky, tedy zahalování i obličeje, nýbrž jen o pokrývku hlavy.

Tím, že ombudsmanka upozornila na možnou diskriminaci, vyvolala vlnu nenávistných reakcí, panikářského antiislamismu a dokonce i řadu výzev na svou rezignaci. Foto Saša Uhlová

Jaké tedy nebezpečí by se mělo skrývat v tom, že někdo veřejně nosí hidžáb? Ani ministr školství Marcel Chládek nevidí v nošení této pokrývky hlavy ve škole praktický problém. Tak proč najednou takové křížové tažení? Koho ta nebohá somálská studentka ohrožovala?

Mám za zjevné, že kritikům Anny Šabatové nejde o problém jako takový, ale pochopili jej jako vhodnou záminku k podpásové a xenofobní kampani. Udělat z každého muslima veřejného nepřítele, jehož práva jsou nicotná, ale je třeba ho preventivně zpražit.

Tito lidé nejsou schopni rozlišit mezi prostým věřícím respektujícím určité tradice a fanatickým džihádistou. Označují islám apriori za nenávistnou a nepřátelskou ideologii. A bohužel nacházejí pochopení i u ústavních činitelů a politiků napříč celým politickým spektrem. Někteří dokonce byli schopni jedním dechem mluvit o hidžábu a o podřezávání krků.

Jestli je postoj příslušné školy diskriminační, je otevřené. Nepochybně je možné diskutovat, co je bezpečné např. při specielních cvičeních jako třeba v laboratořích či během zdravotní praxe. Nemusím ani vnitřně souhlasit s tradicemi muslimů a jejich přístupem k ženám. Ovšem svou představu o emancipaci muslimských žen přeci nemohu této kultuře vnucovat. To je na nich, jak se s touto otázkou vypořádají (řada žen muslimského světa zahalování odvážně sama odmítá).

Koexistence islámské a evropské kultury je složitá věc. Intolerance jí ale nepomáhá. A k evropským hodnotám snad respekt k druhým také patří. Nebo příště zakážeme někomu jeho účes či křížek na krku?

Pokud někdo rozeštvává národ, tak to není ombudsmanka, která má naopak povinnost se jednotlivým případům možné diskriminace věnovat. Těžko se ohánět i rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva. Ten pouze potvrdil, že je vnitřní věcí každé členské země EU, jak konkrétně tyto otázky upraví.

Národ rozeštvávají šiřitelé agresivního a zpátečnického antiislamismu, kteří zneužili i této zástupné kauzy ke svým útokům. Tím tato kauza získala symbolický význam. Stanou se v české společnosti omezující a netolerantní opatření vůči jakýmkoliv muslimům standardem i když u nás tato menšina není nijak významná? Myslím, že by česká společnost touto cestou jít neměla.

  Diskuse
  IS
  September 5, 2014 v 16.33
  Vstoupení do vůle boží ?
  Jako český unitář jsem vyjádřil svůj názor pod článkem T. Fišerové. Vyhlášení A.Šabatové nepovažuji za šťastné.Unitáře s multikulturálními zdroji víry jistě nelze považovat za netolerantní. Přesto zažívají ústrky. Dokonce se vede v Brně občanský spor,kde jedna strana požaduje,mimo jiné, odsouhlasit formulaci smlouvy tak, že strany při podpisu vstoupí do vůle boží. Je to ve věci zbytečná formulace, pouze projev náboženské nesnášenlivosti, v současné době téměř nepochopitelná. Demokracie umožňuje tlumit agresivitu obecně, nejen náboženskou.
  September 7, 2014 v 18.39
  Allah si to přebere
  Do náboženských věcí jako bezvěrec nechci vůbec zasahovat, ale myslím že do vůle boží nevstupuje paní Šabatová nýbrž snaha světských institucí regulovat odívání občanů.
  Demokracie nastavuje pravidla. Pokud náboženství vede lidi k tomu aby veřejně nosili např. na krku růženec, obrázek bohorodičky či šátek jistě tím neohrožují své okolí aby jim v tom bylo takto bráněno.
  Pokud jde o světskou starost o bezpečnost při práci, tak kupodivu se tento věcný aspekt příliš nediskutuje (popř. možnost náboženské cítění neurážejících alternativ).
  Těžiště diskuse je o údajné agresivitě islámu jako by co muslim to džihádista a neexistovaly tolerantní proudy v islámu. Směšuje se islám jako víra a islamismus jako nástroj politiky
  A fandí se tak nepřímo válce kultur.- jde ale o světský a ne duchovní spor na poli ústavních práv který řeší světská instituce ombudsmana. A v tom je myslím dosavadní postup úřadu logický (Allah to za nás nezařídá) , ovšem veřejná debata mířící mimo problém obsahu školního řádu zástupná.
  A může to být i problém mimo náboženský. Nejsem fanda školských uniforem, ani detailního "diesntreglamá" řešící pomalu i účes a další detaily našeho zevnějšku. Pokud je upravený tak proč takové kasárenská pravidla ?