Jak si obléct čádor

Ivana Recmanová

V kampani pro volby do Evropského parlamentu se objevil ženský muslimský oděv. Proto je na místě malý exkurs do muslimského odívání.

Vážené zájemkyně o kandidaturu do Evropského parlamentu, vážení náhodní čtenáři,

vzhledem k tomu, že před nedávnem spatřilo světlo světa jisté video, na kterém lídryně kandidátky varovala před nebezpečím islámu v České republice, přičemž byla oděna do čehosi, co na první pohled vypadalo jako pytel odpadků, a Mladá fronta DNES to nesprávně nazvala burkou, rozhodla jsem se, že poskytnu nějaké rady budoucím zájemkyním o kritickou islámskou předvolební agitaci i zpravodajům, aby se podobné trapasy příště nestávaly.

Předem upozorňuji, že nejsem vystudovaná expertka na oděvnictví ani antropologii, nicméně se mezi muslimy pohybuji natolik dlouho, abych zhruba dokázala odhadnout, co bude přijatelné a co vyvolá salvy smíchu (což se v tomto případě bohužel stalo).

Nejprve zmíním správnou terminologii, abychom si všichni rozuměli. Existují čtyři základní druhy závojů, které se mezi muslimkami používají. Hidžáb je šátek, který zakrývá vlasy a často i krk. Čádor je plášť, který zahaluje vše krom obličeje a který měla Jana Volfová většinu volebního spotu na sobě, i když to nebylo na první pohled zřejmé. Nikáb zakrývá vlasy a vše na obličeji krom očí — ten jsme na protagonistce mohli vidět úplně na začátku spotu, či alespoň pokus o něj. Burka je ten oděv, který zakrývá úplně vše na celém těle. V tom se protagonistka neukázala.

Pohodlí je obzvlášť důležité, aby žena zvládla vykonávat v oděvu veškeré venkovní činnosti. Foto Adam Jones, commons.wikimedia

V první řadě je potřeba si ujasnit, že funkce těchto oděvů je zahalovací. Je tedy důležité, aby nebyla vidět kůže od kotníků a zápěstí nahoru, jinak oděv ztrácí smysl. Protagonistce tohle bohužel uniklo, neboť při sundání obličejového závoje jsme si mohli prohlédnout její bledou ruku až po loket. Je tedy dobré si vzít na sebe oděv vhodné velikosti, případně ho doplnit svetrem či košilí v závislosti na počasí a vlhkosti vzduchu.

Je také důležité si oděv správně nasadit, aby dotyčné kandidátce oblečení nepadalo a cítila se v něm pohodlně. Na začátku spotu bylo možné si všimnout, že protagonistka si závoj pouze z obličeje strhává, tudíž je patrné, že ho neměla nijak přišpendlený ani zavázaný. Stejně jako jsme někteří z nás zvyklí si zavázat kravatu, aby nám s každým krokem nepadala na zem, bylo by žádoucí, aby se u ostatních oděvů činilo totéž.

Pohodlí je obzvlášť důležité, aby žena zvládla vykonávat v oděvu veškeré venkovní činnosti, při kterých bude mít čádor nebo nikáb na sobě, například při řízení motocyklu.

Neméně důležité také je, aby vlasový závoj nepřečuhoval, čímž by vytvořil nepěkný stín na obličeji a na brýlích, což jsme také mohli dobře zpozorovat ve spotu. Pokud máte obavy z diskriminace na základě vyššího počtu dioptrií a raději byste tuto skutečnost nedávaly na odiv, pořiďte si burku.

Na závěr přeji všem budoucím kandidátkám do Evropského parlamentu, aby se jim podařilo vytvořit důstojné spoty, ze kterých se nestanou vtipné memy kolující po internetu.

    Diskuse
    May 9, 2014 v 16.11
    Jen ať se o mně mluví, i kdyby to mělo být v dobrém
    Pěkné, díky. Poslední věta je ovšem čirá zlomyslnost - kandidátům (bez ohledu na pohlaví) všech stran jde právě o to, aby jejich spoty i jiné "materiály" kolovaly po internetu. Pokud možno bez jejich úsilí a dalších výdajů.