Hunger Games zase za rok. Přijímačky na střední jsou nepřijatelně exkluzivní

Dalibor Levíček

Zprovoznění elektronického systému přijímaček na střední školy není velkou výhrou. Už koncept přijímacího řízení je totiž v řadě ohledů zcela nevhodný. Ministerstvo ho musí reformovat a kraje rozšířit nabídku všeobecného středního vzdělání.

V Evropské unii získává všeobecné střední vzdělání podle dat Eurostatu více než polovina mladých lidí, v České republice je to jen třicet procent. Foto Bratislavský kraj (BSK), Flickr

Rodiny skoro sta tisíce dětí mají za sebou první kolo přijímaček na střední školy. Většina novinových zpráv zdůraznila vysoké procento úspěšných uchazečů a uchazeček a nový digitalizovaný systém přihlášek. Optimistický pohled však zastírá jak neštěstí konkrétních dětí, kterým jsme vzdělání upřeli, tak zásadní problematičnost samotné soutěže o vzdělání.

Napříč zemí se v prvním kole nedostalo na školu asi šest tisíc dětí z necelého statisíce. To zní jako přijatelný výsledek, dokud si neuvědomíme, že jde o budoucnost konkrétních mladých lidí — celou čtvrtinu nepřijatých přitom tvoří děti z Prahy. Tam se v prvním kole na školu nedostal každý šestý člověk. Je to zjevná nespravedlnost, plýtvání potenciálem mladých lidí a naprosto iracionální nastavení systému, který nutí děti vést mezi sebou nelítostnou vyřazovací bitvu o základní právo: právo na vzdělání.

Přijímačky by vůbec neměly být

Na současném nastavení toho, kdo a kde bude moci studovat, je špatně celá řada aspektů, které společně tvoří systém nepřátelský ke všem: nejvíc ovšem k dětem z neprivilegovaného prostředí.

Za nelítostnou vyřazovací soutěží přijímacích zkoušek leží další úskalí: studující nemají tušení, jaká povolání budou vykonávat za pět, deset či dvacet let. Čím užší specializaci budou dnešní deváťáci mít, tím hůř se jim bude měnit kvalifikace a vyjednávat o pracovních podmínkách. V Evropské unii získává všeobecné střední vzdělání podle dat Eurostatu více než polovina mladých lidí, v České republice je to jen třicet procent.

Výmluvy, že kapacity gymnázií a lyceí nestačí, neobstojí: přibližné počty uchazečů o střední školy známe už od jejich narození s náskokem patnácti let. Pokud nejsou krajští politici schopni pružně upravovat strukturu jimi zřizovaných středních škol, existují dvě vysvětlení. V lepším případě se jejich obzor omezuje na jedno volební období.

V horším jsou pod vlivem průmyslových lobbistů, kteří usilují o co nejvíc specializovanou, a tím i svázanou pracovní sílu. Veřejně se neochota otevřít další gymnázia dá vždycky zdůvodnit řemeslem, které má zlaté dno — obvykle ovšem jen pro děti jiných lidí, aby měl politikovým vysokoškolsky vzdělaným dětem kdo opravit pračku.

Neobstojí ani argument o údajné výběrovosti vzdělání, které není pro každého. České děti nejsou hloupější než děti našich sousedů, u kterých všeobecné vzdělání získává skoro dvakrát větší podíl populace.

Stejně tak je patrné, že pokud třeba letos v Brně bylo k přijetí na gymnázium potřeba u jednotných přijímaček z češtiny a matematiky 85 a víc bodů ze sta možných, je to trestuhodné plýtvání schopnostmi zbylých dětí; vystudovat gymnázium je možné i s padesáti nebo šedesáti body. Jen se musíme zbavit představy z filmů pro pamětníky, kde se pět procent elitních gymnazistů zdraví citáty z Vergilia.

Přijímačky škodí vzdělávání

Jednotná přijímací zkouška Cermatu ovlivňuje naše základní školství víc, než by jí příslušelo. Z rozřazovacího testu se stalo skryté kurikulum osmých a devátých tříd — měsíce před přijímačkami už deváťáci místo rozvíjení kompetencí předepsaných školním vzdělávacím programem drilují standardizovaná cvičení z testů.

Několikaměsíční stres ze situace, která v patnácti letech rozhodne o životní dráze každého dítěte, má navíc drtivý dopad na duševní klid rodičů i žáků a žákyň. Víc než polovina deváťáků trpí psychickou nepohodou. Zvládání nadměrného stresu přitom není dovedností, kterou by dětem předepisoval jakýkoli vzdělávací program. Argument, že stres u přijímaček připraví mladé lidi na stres u maturit a ten pak na stres na vysoké škole, je zacyklený a ukazuje na nedostatek imaginace a zvnitřněný sadismus jeho zastánců.

Přijímačky netestují, co by měly

Přijímačky po letech fungování vytvořily pokřivený svět, ve kterém víc než studijní předpoklady uchazečů a uchazeček testují finanční a kulturní zázemí jejich rodin. Vznikl celý ekosystém organizací, které za vyšší tisíce korun nabízejí materiály a kurzy drilu na jednotnou zkoušku, což diskriminuje děti z chudších rodin a úplně popírá vlastní roli základních škol, které by měly poskytovat dostačující vzdělání všem bez rozdílu.

Středostavovská rodina, která má čas a schopnosti se po večerech s dítětem učit a může mu zaplatit kurzy, získává pro své děti obří náskok před dětmi ze znevýhodněného prostředí. Ty nejenže by u zkoušky měly horší startovní pozici, ale na ambicióznější školu se ani nepřihlásí — i když podle zjištění České školní inspekce mají stejné nebo i lepší studijní výsledky než děti motivovaných rodičů.

Především gymnázia pak našla způsob, jak zvýhodněné děti zvýhodnit ještě víc. Jednotná přijímací zkouška může tvořit třeba jen šedesát procent z celkových kritérií pro přijetí. Školy si tak mohou dále filtrovat děti pomocí osobního pohovoru nebo třeba pomocí bodů za hru na hudební nástroj nebo chození do Skautu. To jsou okolnosti, které vůbec nesouvisejí se studijními předpoklady, ale čistě jen s kulturním kapitálem rodiny. Připsat dítěti body za vilu v Masarykově čtvrti nebo mámu primářku by vyšlo nastejno.

V tomto kontextu se pak nesrovnatelně rozdílná obtížnost přijímaček od Cermatu, a to jak meziročně, tak i v rámci dvou termínů jednoho testu, jeví jako vedlejší problém. I letos přiznal Cermat devítiprocentní rozdíl v obtížnosti mezi dvěma verzemi stejné zkoušky. Smyslem dvou termínů je přitom právě smazat případný vliv náhody a indispozice. Pokud uděláme jeden test výrazně těžší, prakticky záleží jen na úspěchu ve zbývajícím.

Můžeme očekávat, že se v dohledné době něco změní? Demografická data ukazují, že po třech letech mírné úlevy začnou počty deváťáků a deváťaček zase růst. Krajské samosprávy tak mají několik let na výrazné navýšení počtu gymnázií a lyceí a ministerstvo na změnu systému přijímacího řízení.

Mezitím nás ale čekají několikeré volby. Problém se ukáže jako příliš složitý, dětem přece trocha stresu neuškodí a zásluhový systém i u základních potřeb jako bydlení nebo vzdělání je v našich hlavách tak zakořeněný, že se nejspíš nezmění vůbec nic. Další kolo Hunger Games můžeme čekat i za rok.

Diskuse
VV
June 6, 2024 v 5.10
Přijímačky, všeobecné vzdělávání a životní perspektivy

Jako obvykle - proběhly přijímačky a vyrojily se "chytré komentáře", které zdůrazňují, že potřebujeme více všeobecného vzdělávání, přijímačky netestují požadované znalosti, děti ze sociálně méně podnětného prostředí nemají šanci. Drtivá většina komentářů nevychází z žádných relevantních dat, ale přání autorů.

1) Střední odborné školy mají minimálně poloviční složku všeobecného vzdělávání, v prvních ročnících spíše větší, v posledních menší. Tudíž do značné míry všeobecné vzdělávání poskytují.

2) Žáci ze sociálně méně podnětného prostředí mají smůlu na sociální systém, ne na školství - jejich rodiny vzdělávání nevěří, protože na dosažení vysokoškolského vzdělání musí studovat přes deset, spíše patnáct let a to jim sociální (ne vzdělávací) systém moc neumožňuje!

3) Všeobecně vidím, že ten ročník, který měl dva roky distanční výuku před přechodem na střední školu (8. a 9. třída), má největší problémy - učit se, zapojit se aktivně do vzdělávání, komunikovat s vrstevníky. A nemá žádné pevné základy, které žáci získávají opakováním před přijímačkami. Takže i to, že přijímačky netestují to, co mají, není pro mne úplně srozumitelné. Co mohu čekat od žáka, který neumí počítat se zlomky, neumí upravit výraz, nedokáže pochopit zadání slovní úlohy - že pochopí funkce, kombinatoriku, pravděpodobnost? Co si slibujeme od dětí, které vyjdou všeobecnou střední školu, ale nepůjdou na vysokou? Že začnou ve dvaceti objevovat řemeslo? Že po střední se budou rekvalifikovat?Jaké profese budou potřebné za deset let a o jaké profese budou mít mladí lidé zájem?

MP
June 6, 2024 v 21.36
Václavovi Votrubovi

Ad 2) To není buď anebo. Je objektivní nouze o studijní místa na školách poskytujících všeobecné vzdělání. To je selhání školství, protože poptávku dokážeme docela slušně predikovat pět let dopředu.

A důsledky toho školského selhání dopadají sice na všechny děti, ale schopnost bránit se jim jsou téměř přímo závislé na sociálním kapitálu výchozí rodiny.

Ad 3) Pane učiteli, patnáct let jsem přednášel kurs na jednom humanitním oboru. Zlomky tam po maturitě uměla tak třetina, o moderních dějinách neslyšel nikdo nic, když jsem neprozřetelně jeden problém vysvětloval pomocí veršů Františka Gellnera, se zájmem se vyptávali, kdo to je -- a informací, že o něm museli slyšet alespoň ti z nich, kteří chodili na gympl (to jest asi dvě pětiny kruhu) brali jako projev mého vzpomínkového optimismu.

Tak nesvádějte bídnou průměrnou kvalitu středního a základního školství na covid.

Mimochodem z absolventů gymnasií pokračuje ve studiu na vysoké škole setrvale přes než devadesát procent, takže probíráte spíše pseudoproblém. A v těch zbylých cca osmi procentech býval dost vysoký podíl těch, kteří by se sice bez problémů dostali na spoustu vysokých škol, ale objevili půvab řemesla nebo sociální prace. ( Pišu "býval", protože poslední solidnější výzkum, který o tomto zbytku znám, je starý spoustu let, ale pochybuji, že by se to nějak podstatně změnilo).

VV
June 7, 2024 v 0.18
Tak si jen, pane Profante,

představte, že příští rok to bude s maturanty o dost horší.

Já jsem chtěl zdůraznit, že přijímací zkoušky jsou minimem zjišťování toho, co žáci zvládají. A volat po jejich uvolnění znamená volat po snížení tohoto minima.

Zkusmo jsem se ptal současných druhaku/třeťáků, co by sami dělali, kdyby zmizel vnější tlak. Naprosté minimum řeklo, že by studovalo to, co je zajímá nebo okolo nich projde jako podnět. Většina už v šestnácti chtěla pracovat. Ale jasně, žádná sociologická studie to není.

Vlastně mi paradoxně potvrzujete, že volání po více všeobecném studiu je nesmysl. Pokud žáci před patnácti lety a během nich měli takové mezery, o jakých píšete, více míst na gymnáziích změnu nepřinese.

MP
June 7, 2024 v 10.09
Václavu Votrubovi

Otevřeně řečeno, to už je jedno.

Vždycky je to tak, že máte určitý podíl těch, kteří se s výchozí úrovní svých neznalosti dokážou vyrovnat a pak větší podíl, u kterých musí vysokoškolský přednášející počítat s tím, že se na střední nenaučili nic, co by k pochopení přednášky potřebovali.

(Existuje např. rutinní postup, jak vysvětlovat Kantovo analytické apriori -- jenom se v něm předpokládá, že auditorium ví, jaký je součet úhlů trojúhelníka. Před deseti lety jsme zjistil, že toto očekávání je mylné, ale že auditorium vesměs zná Pythagorovu větu. Dokud budou maturanti z gymnázií vědět alespoň, že trojúhelník má tři rohy, půjde ten postup pro ně upravovat.)

Jenže jsem také měl studentky a studenty, kteří přišli z učiliště s maturitou a museli se toho doučit opravdu hodně (včetně alespoň obecné češtiny) a dneska jsou to mladí postdoktorandi, kteří napsali vynikající disertace. Ano, nebylo to snad ani jedno procento z těch, které jsem učil -- ale na konci třetího semestru, kdy u mě skládali zkoušku, bych jejich potenciál ještě neodhadl (pracovitost, zvědavost a odhodlání ano, ale to nestačí) Odhadovat možnosti patnáctiletého žáka podle testu ve stresové zátěži anebo nad ním lámat hůl, protože předpokládám, že se nedokáže donaučit nerozsáhle penzum chybějící látky ze základní školy -- tu odvahu bych po podobné zkušenosti opravdu neměl.