Protesty prostoupené beznadějí

Slavoj Žižek

Zvláštním — negativním — dopadem ztráty americké hegemonie je, že USA nedokážou zajistit mír v Gaze. Uznání palestinské státnosti je za těchto okolností nezbytným předpokladem pro jakákoli seriózní jednání mezi Izraelem a Palestinci.

Po útocích ze 7. října Izrael zdůrazňoval surovost, s níž Hamás zaútočil. Izraelské úřady prohlašovaly, že záběry vypovídají samy za sebe. Nemůžeme stejně přistoupit k nynějšímu utrpení Palestinců v Gaze? Ať záběry mluví samy za sebe. Foto Eyad Baba, AFP

Žijeme v strašlivé době. Přírodní pohromy rozměrů až biblických, jaké jsme v nedávné době mohli pozorovat v případě opakovaných přívalových dešťů v Dubaji nebo hromadného úhynu ryb v přehřátých přehradách ve Vietnamu, mají svůj pandán v nesnesitelném dusnu našeho politického a společenského prostředí.

V krizových situacích je nicméně důležité zachovat chladnou hlavu a veškeré neočekávané události analyzovat s maximální pečlivostí, objektivitou a nezaujatostí. Stěží se přitom v poslední době dělo cokoli nezvyklejšího než protesty reagující na izraelské bombardování a invazi do Gazy, již vyprovokoval teroristický útok Hamásu v říjnu loňského roku.

Naší pozornosti by neměla uniknout rétorika některých zpolitizovaných muslimů, třeba těch, kteří nedávno během demonstrace v německém Hamburku skandovali „Kalifat ist die Lösung“ — „Chalífát je řešení“. Měli bychom uznat, že navzdory masivnímu zastoupení židů se mezi protestujícími proti válce objevuje také přinejmenším několik opravdových antisemitů — podobně jako se i v Izraeli najdou genocidní fanatici.

Mnozí komentátoři upozorňují na podobu dnešních propalestinských demonstrací se studentskými protesty proti válce ve Vietnamu v roce 1968. Italský filosof Franco Berardi však poukazuje na důležitý rozdíl: přinejmenším rétoricky se protestující v roce 1968 ztotožňovali s antiimperialistickým postojem Vietkongu a s obecnějším, pozitivním socialistickým projektem, zatímco dnešní demonstranti se k Hamásu odkazují jen velmi zřídka, a místo toho jsou „oddáni beznaději“.

Jak říká Berardi: „Beznaděj jako psychologický a také kulturní faktor vysvětluje širokou identifikaci mladých lidí s Palestinci. Myslím, že většina dnešních studentů vědomě či nevědomě očekává zhoršení životních podmínek, neodvratné klimatické změny, dlouhotrvající válečné období a hrozbu jaderného konfliktu.“

Těžko vystihnout současnou situaci lépe. Obludná represivní reakce státních složek na propalestinské protesty Berardiho hypotézu jen podporuje. Tvrdý postup přitom nebyl motivován obavami, že se z protestů může zrodit nové politické hnutí. Spíš je projevem paniky — marné snahy vyhnout se konfrontaci s beznadějí pronikající naší společností.

Příznaky této paniky můžeme pozorovat všude, ale uvedu jen dva příklady. Koncem minulého měsíce zaslalo dvanáct amerických senátorů dopis Mezinárodnímu trestnímu soudu, v němž vyhrožují sankcemi, pokud se soud rozhodne vydat zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Třebaže šlo v tomto případě výlučně o republikánskou iniciativu, ani vláda prezidenta Joea Bidena nezůstala pozadu a na Mezinárodní trestní soud vyvíjela nátlak, aby k obžalobě izraelských představitelů za válečné zločiny spáchané v Gaze nepřikročil. Tyto výhrůžky nesignalizují nic menšího než zánik sdílených globálních hodnot. Ačkoli byl v praxi tento ideál vždy poněkud pokrytecký — Spojené státy se například k Mezinárodnímu trestnímu soudu odmítly připojit — vlády jej alespoň deklarativně podporovaly.

Druhý příklad z poslední doby dokládá týž závěr. Francie v důsledku německého rozhodnutí odepřela 4. května vstup na své území Ghassanu Abu-Sittovi, britsko-palestinskému chirurgovi, který měl ve francouzském Senátu svědčit o tom, co během ošetřování obětí války v Gaze zažil. Tváří v tvář tomuto a podobným neurvalým projevům cenzury a marginalizace není přehnané tvrdit, že se naše demokracie rozpadá.

Každý dobře ví, že to, co se nyní děje v Gaze, je ve všech ohledech nepřijatelné. Značná energie se ale vynakládá na to, aby se kroky, které současná krize vyžaduje, co možná nejdéle odkládaly.

Pomoci při prolomení patové situace by přitom mohlo vyjádření veřejné podpory studentským protestům. Jak řekl 28. dubna americký senátor Bernie Sanders: „To, co dělá Netanjahuova pravicová, extremistická a rasistická vláda, nemá v moderních dějinách válčení obdoby… Jsme přímými svědky toho, jak každým dnem v Gaze vzrůstá nebezpečí skutečně masového hladomoru. Na tom není nic antisemitského. Je to realita.“

Po útocích ze 7. října Izrael zdůrazňoval surovost, s níž Hamás zaútočil. Izraelské úřady prohlašovaly, že záběry vypovídají samy za sebe. Brutální vraždy a znásilnění si jejich pachatelé zaznamenávali a sdíleli, a každý je tak mohl uvidět. Žádné složité vysvětlování souvislostí nebylo potřeba.

Nemůžeme stejně přistoupit k nynějšímu utrpení Palestinců v Gaze? Ať záběry mluví samy za sebe: pohleďte na hladovějící lidi nacpané v improvizovaných stanech, na děti, které pomalu umírají, zatímco izraelské rakety a údery bezpilotních letounů nepřestávají obracet budovy nejprve v ruiny, posléze v trosky, až z nich nezůstane nic než prach.

Připomíná mi to, co napsal v roce 2003 někdejší novinář Michael Ignatieff o americké invazi do Iráku: „Pro mě je klíčové, co přinese nejlepší prospěch iráckému lidu — co s největší pravděpodobností pomůže zajistit lidská práva pro šestadvacet milionů Iráčanů? Na protiválečné opozici mě vždycky vytáčelo, že se vlastně nikdy netýkala Iráku. Šlo jen o referendum o americké moci.“

To však rozhodně pro dnešní protiválečné protesty neplatí. Nejsou referendem o palestinské, izraelské nebo americké moci, nýbrž je pohání především zoufalá snaha zastavit vraždění Palestinců v Gaze.

Co by tedy měla Bidenova vláda udělat — kromě toho, že by místo Kamaly Harrisové měla na viceprezidentku navrhnout Taylor Swiftovou? Pro začátek by se Spojené státy americké měly připojit k celosvětové iniciativě za uznání Palestiny jako samostatného státu.

Palestinská státnost totiž není překážkou, ale naopak předpokladem pro jakákoli seriózní jednání o míru na Blízkém východě. Odmítání — nebo nekonečné odkládání — tohoto uznání nevyhnutelně slouží fatalistickému závěru, že jedinou možností zůstává válka.

Jakkoli to může znít podivně, vidíme jeden z negativních dopadů ztráty americké hegemonie — stejně jako tomu bylo v případě stažení americké armády ze severní Sýrie a následně z Afghánistánu. V optimálním případě by americká armáda prostě vtrhla do Gazy z moře, obnovila mír a pořádek a poskytla místnímu obyvatelstvu humanitární pomoc. Ale toho se už nenadějeme. Je téměř jisté, že USA jedinečnou příležitost využít pozůstatky své imperiální moci pro dobrou věc propásnou.

Z anglického originálu Protests of Despair publikovaného na webu Project Syndicate přeložil OTAKAR BUREŠ.

Diskuse
PK
May 28, 2024 v 8.29

Já už jenom nevěřícně zírám.

Ale asi se dalo čekat, že to musí skončit u nepokrytého šaškování.

"místo Kamaly Harrisové měla na viceprezidentku navrhnout Taylor Swiftovou".

To je asi tak všechno, co jste chtěli vědět o Žižkových názorech.

Ano, obzvláště závěr je pojatý až v muzikálovém duchu...

Pokud jde o uznání palestinského státu, tak na to už je trochu pozdě, ne?

Každý stát, má li být státem, potřebuje svrchované území. To je přece úplně základní věc. Nemůže existovat např. stát na otevřeném oceánu. Z Gazy jsou ruiny a ze Západního břehu zbývá palestincům ementál. Vzpomeňme na Trumpovu mapku izolovaných území propojených tunely a silnicemi obehnanými zdmi... K uznání samostatnosti by bylo ještě třeba říct, že bude mezinárodní tlak na anulování židovského osadnického hnutí a osadníci budou muset odejít. A zároveň by se palestinci museli rozejít s Hamásem a dalšími odnožemi teroristů......... jo, už to vidím.

Realita je tedy taková, že bude jen jeden stát mezi řekou a mořem. Izrael. A uznat Palestinu je v takové situaci krok, který bude svým do očí bijícím nesouladem s realitou jen stupňovat neřešitelnost tohoto dlouhého a fatálního střetu.

Válku v Gaze je možné ukončit úplně okamžitě. K tomu, aby v Gaze zavládl mír a skončilo utrpení, není vůbec potřeba, aby „do Gazy z moře vtrhla americká armáda“ (jak si myslí pan Žižek). K nastolení trvalého míru úplně postačí, když Palestinci vydají unesená rukojmí i těla těch, kteří v palestinských mučírnách nepřežili, když se původci zločinů proti lidskosti ze 7. 10. dostaví k soudu a když se Palestinci vzdají myšlenky na zničení Izraele.

PK
May 30, 2024 v 12.21

Kdybychom chtěli brát Žižka vážně, museli bychom se ho zeptat, jaký by byl rozdíl, když by do Gazy vtrhla americká armáda, a když tam vtrhla armáda izraelská.

Kromě toho, že levičáci už byli zase natěšení, jak si zase s gustem zaprotestují proti "americkému imperialismu".

Takto se museli spokojit "jenom" s Izraelem, a veškerou svoji hysterii zaměřit jeho směrem.

Čehož se ovšem zhostili svědomitě, to je třeba říci.

Palestinská státnost není předpokladem pro jakákoli seriózní jednání o míru na Blízkém východě prostě proto, že Palestincům o vznik vlastního státu nejde. Jde jim o zánik Izraele. Kdyby Palestinci chtěli vytvořit vlastní stát, už to (například) v letech 1949 – 1967 dávno mohli udělat.

MP
May 31, 2024 v 9.15
Jiřímu Nushartovi

Tedy když si představím, kolik práce si mohli vyjednávači o dohodách z Camp Davidu ušetřit a že ten chlapík, co spáchal pro jejich bojkot ve jménu autentických sionistických hodnot atentát na Rabina, to vlastně dělal zbytečně. A to jen proto, že se ti historicky nevzdělaní izraelští, evropští, američtí a arabští vyjednávači včas nezeptali znalce palestinské historie Nusharta, který by jim vysvětlil dvou větách.

Máte, pane Profante, nějaké zcela věcné informace o tom, jak Izrael v letech 1949 – 1967 zabránil vzniku palestinského státu?

MP
May 31, 2024 v 14.29
Jiřímu Nushartovi

Doporučuji nějakou základní, intelektuálně nenáročnou, populární přehledovou knížku -- například Arabsko-izraelské války: 1948-1973 od Ivana Brože. To byste mohl zvládnout i Vy a ušetřit mě hloupých otázek.

Obávám se, pane Profante, zda se k vám při četbě intelektuálně náročných knih již doneslo, že Západní břeh Jordánu (včetně východního Jeruzaléma) a Pásmo Gazy (s krátkým přerušením v průběhu suezské krize) v letech 1949 – 1967 Izraelem samozřejmě ovládány vůbec nebyly. Izrael tedy v tomto období Palestincům ve vytvoření vlastního státu na těchto jejich územích bránit nemohl.

Proč tedy, pane Profante, palestinský stát v letech 1949 – 1967 na těchto územích nevznikl? Je to hloupá otázka?

MP
June 2, 2024 v 17.58
Pane Nusharte

Ano, Vaše otázka je je mimořádně hloupá.

Pokrytci obvykle označují nepříjemné otázky za mimořádně hloupé, takže se pak bohužel nemohou „snížit“ k tomu, aby na tak „mimořádně hloupé“ otázky odpověděli. Taktika je to mimořádně hloupá, ale zabírá.

MP
June 4, 2024 v 21.59
To máte pravdu, pane Nusharte,

Pokrytci to dělávají. Jen to nic nemění na faktu, že Vaše otázka je hloupá, dokonce i na Vás.

Jeden moudrý pedagog vždycky říkával, že žádná otázka není hloupá a na každou odpověděl. Tím se lišil od pokrytce, který otázky rozděloval na chytré a hloupé a odpovídal jenom na ty, na které se mu odpovědět zrovna hodilo. Většinou to byly ty hloupé.

+ Další komentáře