Komunální volby: obrana před erozí demokratického systému

Jakub Lysek

Vítězství v komunálních volbách znamená pro každou stranu něco jiného. Důležitější je, že lokální politika funguje jako škola demokracie a má přímý dopad na kvalitu života.

Zvláště v menších obcích, kde se starostové těší důvěře občanů, bývá účast v komunálních volbách výrazně vyšší než ve velkoměstech. Foto FB Olešnice na Moravě

Zhruba za dva týdny se dozvíme celkové výsledky komunálních voleb. Ovlivní fungování vlády? Posílí Andreje Babiše? A kdo vlastně komunální volby vyhraje? Přestože se jedná o otázky, které často kladou novináři a které jsou zajímavé pro veřejnost, jejich relevance je ve skutečnosti sporná.

Komunální volby vyhraje ten, komu se podaří přesvědčit co nejširší veřejnost, že je vyhrál. Například KDU-ČSL získá tradičně nejvíce zastupitelů, ale za vítěze tuto stranu nikdo považovat asi nebude. Piráti prohrají, pokud v Praze neobhájí svojí pozici, přestože mohou celkově získat více mandátů než minule. ANO na komunální volby rezignovalo úplně. Ve větších městech svých 20 až 30 % dostane nezávisle na tom, kdo za hnutí kandiduje. Kampaň Andreje Babiše je spíše udržovací součást permanentní marketingové kampaně.

Vítězem komunálních voleb by mohla být teoreticky koalice SPOLU, kdyby ale v celé řadě měst ODS nebyla součástí koalic, které vládnou městu v různé podobě už od dob opoziční smlouvy — dříve s ČSSD, dnes s ANO. V mnoha obcích proto kandidují strany koalice zvlášť nebo s  jinými uskupeními. Pro celostátní politiku přitom bude klíčové ovládnutí krajských měst.

Přesto jde v komunálních volbách o něco jiného. V celé České republice kandiduje 195 392 občanů, což je sice o něco méně než dříve, ale stále jde o obrovské číslo. Česká republika má v rámci Evropy nejvíce fragmentovanou obecní strukturu, jinými slovy příliš velký počet malých obcí.

To je možné považovat za velkou nevýhodu, protože velký počet malých obcí není efektivní. Pozitivum ale můžeme spatřovat v tom, že lokální politika u nás slouží jako škola demokracie. Velký podíl obyvatel má skrze svoji obec praktickou zkušenost s fungováním politiky. Může jít o jeden z faktorů, proč Česká republika na rozdíl od Maďarska a Polska dosud nesešla na cestu eroze demokratického systému.

Úskalí lokální politiky ve velkoměstech

Školou demokracie jsou lokální volby zejména pro obyvatele menších obcí. V nich je volební účast zpravidla nejvyšší, naopak ve městech je velmi nízká. Ve velkých městech je lokální demokracie problematická hned z několika důvodů.

Většina lidí nezná svoje zástupce, natož primátora. Týká se to zejména voličů populistických stran a hnutí, ale i vyšší střední třída volí podle celostátních témat, aniž by rozlišovala mezi osobnostmi města a celostátní politikou.

Občané také nedokáží rozpoznat, zda politici splnili své sliby. Brněnští kolegové například zjišťovali, zda obyvatelé jednotlivých městských částí dokáží správně vyhodnotit, nakolik byl splněn slib postavit tramvajovou linku. Nejmenší podíl správných odpovědí měli voliči populistických stran.

Zajímavou oázou nálad jsou facebookové skupiny jednotlivých měst, kde zejména starší občané oceňují například to, že město je hezky rozkvetlé a paní náměstkyně se stará o kytičky. Že je táž žena podezřelá z několika korupčních kauz, už voliče nezajímá.

Je tedy velkou otázkou, podle jakých kritérií se vlastně v komunálních volbách rozhodujeme a jaký to má efekt na fungování lokální politiky. Přitom právě o místo, ve kterém žijeme, bychom se měli starat co nejvíce.

Starostové v malých obcích

V menších obcích je to samozřejmě jiné. Své starosty obyvatelé znají z hospody a důvěřují jim. Zároveň by ale obyvatelé malých obcí mnohdy mohli od svých starostů požadovat přece jen trochu více. Za několik týdnů na nás dolehne energetická krize v plné síle. Snažil se starosta vybudovat alternativní zdroje energie? V sousední obci mají nezávislou vlastní energetickou síť — proč my ne? Přitom by to místním občanům výrazně pomohlo, protože ve starších domech na venkově budou platit za energie v zimě nejvíce.

Snaží se starosta spolupracovat s okolními obcemi v rámci Mikroregionu či Místní akční skupiny? Právě poslední instituce se zdá být klíčová pro kvalitní ekonomický rozvoj venkova. Funguje v obci spolkový život? Pořádají dobrovolní hasiči a myslivci ples? I zdánlivé banality souvisí s kvalitou ekonomického rozvoje regionu.

Mapa subjektivní kvality života dle podpory politických stran Červená barva značí nadprůměrnou podporu ANO, KSČM, SPD a nízkou volební účast. Zelená pak zbylé strany. Autor: Karel Macků, Katedra geoinformatiky Přf UP, Jakub Lysek, FF UP v Olomouci

Právě lokální volby jsou extrémně důležité v tom, že jejich prostřednictvím nejvíce ovlivníme, jak se nám bude v České republice žít. Mezi kvalitou života a volbou populistických stran existuje těsná vazba. V chudších regionech občané volí méně kompetentní politiky a ve výsledku se tyto regiony ekonomicky dále vzdalují bohatším regionům.

Je to obyčejná statistika na základě dat Českého statistického úřadu, kterou si může udělat každý. Zkusme se tedy v letošních komunálních volbách zamyslet nad tím, co politici reálně v obci udělali, podpořme ty, kteří mají vizi a ví, jak zlepšit kvalitu života tam, kde bydlíme. Právě to je totiž podstatou komunálních voleb.

Diskuse
PM
September 18, 2022 v 11.24
Vize kvality života a provincie

Téze .... Mezi kvalitou života a volbou populistických stran existuje těsná vazba. V chudších regionech občané volí méně kompetentní politiky a ve výsledku se tyto regiony ekonomicky dále vzdalují bohatším regionům......... tak trochu nesouhlasí s mojí znalosti malých obcí v okolí Prostějova, kde sídlí sytí podnikatelé.

Vize funkční demokracie je tam k mání takřka výhradně v neoliberálním pojetí podnikatele a apoštola klausismu pana Babiše........ a neochvějně bych dodal.