EU chce vyřadit ruský plyn před rokem 2030. ČR se k výraznějším reformám nemá

Adam Rektor-Polánek

Evropská komise představila plán, jak se zbavit závislosti na fosilních palivech z Ruska. S ruským plynem EU hodlá skoncovat před rokem 2030, plán však závisí na přístupu členských států. Česká vláda větší proměny energetiky zatím nechystá.

Evropská unie posílá Rusku za fosilní paliva asi miliardu eur denně. Foto Twitter Politische Schönheit

Konec evropské závislosti na fosilních palivech z Ruska je o poznání blíž. Evropská komise v úterý představila plán k postupnému vyřazení ruského plynu z evropského energetického mixu. Do konce roku chce Komise snížit dodávky ruského plynu o dvě třetiny.

S veškerými fosilními palivy z Ruska má Evropa skoncovat „mnohem dříve než v roce 2030“. Jde o reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, kterou přední unijní představitelé považují za bezpečnostní hrozbu pro celou Evropu.

„Musíme být nezávislí na ruské ropě, uhlí a plynu. Nelze spoléhat na dodavatele, který nás přímo ohrožuje. Je třeba okamžitě jednat, abychom zmírnili dopady rostoucích cen energií, diverzifikovali dodávky plynu na příští zimu a urychlili přechod na čistou energii,“ řekla o novém plánu předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová.

Rusko dlouhodobě platí za největšího dodavatele fosilních paliv do Evropské unie. Pokrývá asi čtvrtinu veškeré dovezené ropy a až pětačtyřicet procent dovozu uhlí i plynu. Ruské uhlí i ropu přitom lze podle analytiků poměrně snadno nahradit, na rozdíl od plynu, jehož rostoucí cena už od podzimu způsobuje nárůst cen energií. I ruský plyn však bude podle expertů možné zcela vyřadit mnohem dříve, než se počítalo v původních plánech klimatické politiky.

Plán Komise čítá celou řadu opatření, které mají nejen omezit ruský import, ale také stabilizovat ceny energií a chránit evropské spotřebitele. Novou koncepci lze shrnout do tří hlavních bodů:

  • Diverzifikace dodavatelů. Unie chce už letos rozšířit skupování plynu, včetně zkapalněného plynu, z „neruských“ zdrojů. Navýšit chce také dodávky biometanu a vodíku.
  • Zlepšení energetické efektivity a úspor. O konkrétních opatřeních se plán nezmiňuje, nasnadě je však hromadné zateplování a renovace budov či snižování ztrát při distribuci energie.
  • Masivní rozvoj obnovitelných zdrojů, především fotovoltaiky, větrné energie a tepelných čerpadel. Lídři unijních institucí zdůrazňují, že obnovitelné zdroje jsou levné, ekologické a vedou k energetické soběstačnosti. Kapacita čisté energie v celkové bilanci Evropské unie se má proto do konce dekády přinejmenším ztrojnásobit.

Velká část plánu Evropské komise rozvíjí prvky takzvané Zelené dohody — ruská invaze tak může v konečném důsledku uspíšit dekarbonizaci unijní ekonomiky. Předpokladem je však podpora jednotlivých členských států, o které se v příštích dnech bude jednat ve francouzském Versailles.

Česká vláda postupuje opatrně

Postoje jednotlivých vlád evropských států se plně vyjasní v příštích dnech a týdnech. Už nyní však lze pozorovat směr, kterým se unijní garnitury pravděpodobně vydají. Česká vláda považuje za důležitý vývoj v celounijních závazcích a počítá s alespoň částečným urychlením rozvoje obnovitelné energetiky.

„Vláda v rámci aktualizace Státní energetické koncepce uložila zohlednit mimo jiné přijaté závazky na úrovni Evropské unie a trend rozvoje moderních technologií. Je tedy patrné, že důraz na nízkoemisní zdroje včetně obnovitelných zdrojů se posílí,“ uvedl pro Deník Referendum tiskový mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Vojtěch Srnka.

„Konkrétně se lze zmínit zejména o investičních dotacích, které směřují do obnovitelných zdrojů jak z kohezních programů, tak z výnosů z prodeje emisních povolenek, ale také z dalších zdrojů, jako je třeba Národní plán obnovy… Dále je snaha odstraňovat i další bariéry rozvoje obnovitelných zdrojů, například složitost povolovacích procesů,“ doplnil Srnka pro DR.

I když je ministerstvo unijním trendům zdánlivě nakloněné, stále neplánuje výraznou proměnu dosavadní energetické koncepce. Přitom potenciál obnovitelných zdrojů je v České republice dlouhodobě nevyužitý. Zároveň Fialova vláda počítá s investičními dotacemi ve výši až sto miliard korun na podporu plynových projektů, což ostře kritizuje občanská společnost.

„Česká vláda musí rychle reagovat, přestat plánovat zvyšování spotřeby plynu a konečně naplno rozjet obnovitelné zdroje a úspory energie,“ řekl člen energetického programu při ekologické organizaci Hnutí DUHA Karel Polanecký.

Zdráhavý přístup české vlády je zřejmý obzvlášť v kontrastu s dalšími zeměmi, především Německem. Země vysoce závislá na dodávkách ruského plynu v řádu dní přehodnotila desítky let budovanou energetickou koncepci a pozastavila zprovoznění plynovodu Nord Stream 2. Německo hodlá produkovat veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů do roku 2035. Německý ministr financí, liberál Christian Lindner obnovitelné zdroje v souvislosti s ruskou invazí označil za „energii svobody“.

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se v České republice chystala energetická revoluce podobných rozměrů. Od propuknutí Putinovy války se však staré pořádky mění každým dnem. A pro Evropu je přechod na bezemisní ekonomiku nezbytný už nejen kvůli ochraně klimatu, ale stal se i otázkou bezpečnosti.

Diskuse

„EU chce vyřadit ruský plyn před rokem 2030. ČR se k výraznějším reformám nemá“

Jsem pro okamžité vyřazení ruského plynu a jsem pro to, aby se ČR k výraznějším reformám neměla.

Nejsem naopak pro to, abychom „vyřazovali“ ruský plyn po vzoru Němců a aby se ČR měla k výraznějším reformám po vzoru Německa.

Lépe být chudý a mrznout než být bohatý a mrtvý v rozstříleném luxusním bytě.