Bez podpory se k lidem miliardy korun na energetickou transformaci nedostanou

Ondřej Pašek

Ačkoli Evropská unie na energetickou transformaci obcí vyčlenila robustní částku, hrozí, že její dopad nebude významný. Na vině je systémová nevstřícnost české administrativy. Hnutí Duha proto vyzývá vládu, aby podmínky neprodleně upravila.

Obnovitelné zdroje energie jsou pro česká města a obce novou příležitostí pro vlastní nezávislost, kontrolu nad místními zdroji a šancí, jak významně ušetřit na platbách za energie z obecní kasy. Foto FB Ministerstvo dopravy

Česká republika je v Evropě druhým největším příjemcem financí z Modernizačního fondu EU. Původně uvažovaných sto padesát miliard korun určených na transformaci české energetiky se díky nárůstu ceny povolenek možná zdvojnásobí. Tato suma je připravena pro modernizaci tepláren, velkých podniků v systému emisního obchodování nebo dopravy. Největší část peněz má ale podpořit výstavbu nových obnovitelných zdrojů.

Rozdělování peněz z Modernizačního fondu přitom opakuje schéma, které známe jak z energetiky, tak z jiných oblastí, kde se přerozdělují velké sumy veřejných peněz: zvýhodňuje velké, zavedené firmy, které dokáží využít velké objemy dotací. Hned v první výzvě programu RES+ tak bylo určeno 3,5 miliard korun na velké projekty nad 1 MW, zatímco pro menší projekty to byla jen miliarda.

Zarážející jsou také podmínky, které Modernizační fond malým projektům klade: například obce, které chtějí dotaci využít, nemohou žádat pouze s jedním projektem, ale na dotaci dosáhnou jen s tzv. projektem sdruženým, který stojí na vybudování více elektráren najednou. Dotaci navíc nedostanou na projektovou dokumentaci, což je pro obce, jež nejsou ostřílenými energetickými profesionály, podstatná překážka.

Jednoduché projekty obnovitelných zdrojů v obcích bude sice možné financovat z chystaného Operačního programu Životní prostředí, problém to však neřeší. Jeho zásadním nedostatkem je totiž jednak to, že stále není dostupný, a jednak to, že oproti Modernizačnímu fondu obsahuje nesrovnatelně nižší prostředky: na obnovitelné zdroje je sice připraveno šest miliard, většina je ale určena na tzv. kotlíkové dotace, a na obecní energetické projekty tak nezbývá mnoho.

Demokratizace energetiky je žádoucí

Jak ukazuje příklad Německa, Dánska nebo Skotska, zemí, které jsou v procesu přechodu na obnovitelné zdroje dále než my, energetická transformace je kromě přechodu na čistou energii také příležitostí, jak otevřít energetický trh novým subjektům, a vrátit tak kontrolu nad energiemi do rukou lidí, spolků nebo obcí. Komunitní energetika je trendem, který v těchto zemích začal již v sedmdesátých letech. Dnes tak dosahuje podíl elektřiny vyráběné občanskými nebo obecními projekty v Německu až 42 %.

V České republice je skutečná komunitní energetika, která je založená na tom, že občané mohou společně vlastnit obnovitelné zdroje a energii z nich sdílet, zatím hudbou budoucnosti. Chybí totiž klíčový zákon, který u nás podle evropské směrnice o obnovitelných zdrojích měl platit už loni v létě.

Místo toho máme vládní programové prohlášení, které sice říká, že vláda zákon navrhne už letos, stále ale budeme čekat jak na jeho přijetí sněmovnou, tak zejména na řadu prováděcích vyhlášek, které nově upraví vztah energetických společenství s distributory, regulátory a obchodníky s energií.

Přesto už u nás projekty, které můžeme považovat za komunitní, existují: jde o obnovitelné zdroje ve vlastnictví měst a obcí. Už kolem sto šedesáti obcí a měst má licenci na výrobu elektřiny nebo tepla z obnovitelných zdrojů. Další připravují akční plány udržitelné energetiky a nové projekty.

Výzva Venkov v Balíku vyzývá vládu, aby neprodleně narovnala podmínky v energetice a nastartovala rozvoj obecních obnovitelných zdrojů. Foto FB Hnutí Duha — Přátelé Země Česká republika

Nezájem vlády a zákonodárců

Navzdory tomu stojí obecní a městská energetika zcela na okraji zájmu vlády a zákonodárců. Kromě zmíněné diskriminace v dotačních titulech se starostové potýkají s řadou dalších překážek: Nezbytní energetičtí specialisté a projektanti jsou beznadějně přetížení, a získat je pro menší projekty je proto skoro nemožné.

Dotačních titulů na obnovitelné zdroje je celá řada, jejich podmínky se různě liší a mění a neexistuje jedno místo, kde by bylo možné dostat komplexní informace. Na radnicích zejména v malých obcích také chybějí nejen zkušenosti a odbornost, ale vůbec jakákoli kapacita člověka, který by mohl projekty zadávat. Ze strany státu navíc neexistuje žádné systematické úsilí cílené na zlepšení informovanosti obcí o možnostech, jak obnovitelné zdroje či dotace využívat nebo jak se vypořádat s rostoucími cenami energií.

Obnovitelné zdroje energie jsou pro česká města a obce novou příležitostí pro vlastní nezávislost, kontrolu nad místními zdroji a šancí, jak významně ušetřit na platbách za energie z obecní kasy. Hnutí Duha proto připravilo výzvu Venkov v balíku, jejímž prostřednictvím požaduje po vládě, aby neprodleně narovnala podmínky v energetice a nastartovala rozvoj obecních obnovitelných zdrojů.

Jedině s vaší energií přesvědčíme politiky a političky ke změně. Podepište výzvu Venkov v balíku.