Deagrofertizace České republiky. Jak na to?

David Ondráčka

Autor v sedmi bodech vyjmenovává hlavní pilíře budoucí takzvané deagrofertizace České republiky, tedy radikální změny těžiště politické agendy a způsobu jejího provozu od zájmů jedné firmy k naplňování potřeb veřejnosti.

Své heslo naplnil Andrej Babiš dokonale. Demokratizace státu bude náročná. Grafika FB Andrej Babiš

Představme si za tři týdny volební překvapení, Babiš a jeho ANO opustí vládu a přijde politická garnitura, která chce změnu. Kromě běžné exekutivy bude jejím velkým, ale těžkým úkolem provést deagrofertizaci českého státu. Konkrétně se zbavit účelově dosazených lidí na penězovody na ministerstvech, státních fondech, státních firmách, regulačních orgánech či policii a provést takové systémové změny, které vrátí státu a státní službě kulturu dodržování zákonů, pravidel a prosazování veřejného zájmu, namísto ekonomických zájmů jednoho finančního holdingu a jednoho oligarchy.

V několika bodech se zde zamýšlím, jak tuto nelehkou změnu provést. Jde jen úvodní náčrt a soupis oblastí a otázek, vše samozřejmě vyžaduje delší a hlubší promýšlení a ucelenou strategii. A také politickou odvahu a um to celé provést.

Strategická soudní řízení kolem střetu zájmů Babiše, dotací a zakázek — pokud Babiš nebude dál ve vládě, formálně již nebude ve střetu zájmů a Agrofert bude moct dál čerpat eurofondy, dotace i zakázky. Půjde však o ty peníze (miliardy), které nezákonně získal během své funkce. Tady je třeba vtvořit silný právní, ekonomický a dotační tým, který vymyslí litigační (úřední i žalobní) strategii, jak zažalovat a pak úspěšně vymáhat peníze zpět jak vůči českým, tak i evropským penězům. Bude to nesmírně složité, zabere to mnoho let práce a Agrofert se bude tvrdě bránit, s tím je třeba počítat.

Ministerstva — situace je komplikovaná kvůli rigidnímu služebnímu zákonu, který komplikuje nabírání i propouštění lidí. Cestou je zákon novelizovat. To ale bude trvat. Druhá, a ne moc příjemná cesta jsou masivní systemizace, které by na některých pozic vliv Babišových lidí minimalizovala. Každý ministr by měl jako první úkol dobře zmapovat personální situaci na svém rezortu a podřízených organizacích včetně příspěvkových organizací. Velmi obdobná bude situace na státních fondech rozdělující peníze z EU a národní dotace. Strategické rozhodování se musí z úzkého kroužku Babišových poradců vrátit zpět na kompetentní instituce. Je také nutné vyřešit, zda bude stačit odchod těchto lidí, nebo zda se za roky porušování úředních povinností a rozhodování ve prospěch Agrofertu bude vyvozovat i služební nebo trestní odpovědnost.

Regulátoři — typově Energetický regulační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Česká inspekce životního prostředí nebo také mediální rady. Je nutné podrobně zmapovat zbývající délku mandátů jednotlivých osob a rozhodnout, kde má smysl čekat na konec mandátu a kde se pokusit o odvolání. Pro většinu pozic je nutná nominace vlády a zvolení Parlamentem, takže je nutná blízká součinnost.

Státní firmy — typově Dráhy, ČEZ, ČEPRO, Lesy ČR, Pošta, Diamo. V jejich čele a v dozorčích radách se vesměs jedná o lidi loajální A. Babišovi. Personální pravomoc ministrů je velmi silná, vybírá si lidi, kteří by měli vést firmy v souladu s jeho prioritami. Máme tu sice personální radu na Úřadu vlády, ale klíčová odpovědnost je právě na ministrech. Obzvlášť složité to bude u ČEZu, který je polostátní a kde současný management drží mimořádně silně pozice bez ohledu na složení vlád.

Policie a státní zastupitelství — musí přijít jasná a uvěřitelná zpráva policii a bezpečnostní komunitě, že doba bezvýhradné imunity některých aktérů končí a že vyšetřovat trestnou činnost se má opět bez ohledu na politické krytí. Jinak řečeno, že už není důvod některé kauzy (namátkou Čapí hnízdo, Stoka, Creditas, Bečva či případ J. Faltýnka) zdržovat, či přímo hrát do autu. Mělo by také padnout jasné rozhodnutí, jestli přijdou personální změny na Policejním prezidiu nebo Generální inspekci bezpečnostních sborů. Zároveň by mělo padnout rozhodnutí, zda zůstane v čele Nejvyššího státního zastupitelství Igor Stříž a jak rychle se zavede funkční období pro vedoucí státní zástupce, čili jak dlouho ještě budou ve funkcích ti dnešní, třeba šéfové vrchních státních zastupitelství.

Dohoda se zájmovými skupinami a oligarchy — v poslední době to fungovalo tak, že platily neformální pakty o neútočení a vymezení území, zájmové skupiny si své dílčí zájmy řešily bilaterálně s vládou a AB. Je nutné vyslat zřetelný signál, že se vrací standardní politika, končí nadvláda jednoho capo di tutti capi a navrací se rovnováha.

Komunikace — „Nová“ politická garnitura musí zároveň celou operaci velmi obezřetně komunikovat s veřejností a médii. Co nejvíce se vyhnout exhibicím, přehmatům, řečem o čistkách a dlouhých nožích a podobným excesům, které by mohly tento proces zbortit.

Z tohoto náčrtu je zřetelné, že proces deagrofertizace bude velmi složitá, riskantní a časově náročná operace. Doufejme, že na ni bude nová politická garnitura mít dostatek schopnosti a odvahy.

Diskuse
October 3, 2021 v 18.53
K odstavcům "regulátoři" a částečně "státní podniky".

Přidal bych ještě rozpočtové a příspěvkové organizace s celostátní působností. Nejde jen o pouhou "deagrofertizaci", protože to byla katastrofa už před agrofertizací.

Mám za to, že je nutno většinu z těchto organizací zlikvidovat, a založit zcela jiné, někdy budou obdobné, někdy ne. (Některé instituce nástupce nepotřebují, třeba Státní zdravotní ústav). Kde bude shledána potřebnost, nutno založit novou instituce bez kontinuity, to znamená, že NIKDO (ani vrátný) ze zrušených nesmí nastoupit do nových, a ŽÁDNÁ nová nesmí působit (natožpak mít sídlo, ale nesmí mít ani pobočku) v Praze a cca 60 km perimeru kolem Prahy.

Mimo Prahu je rovněž třeba nově založit ministerstva a ta pražská zrušit.

PK
October 4, 2021 v 2.03

Nějak jsem to zase asi nepochopil. Takže místo dominantního vlivu jednoho oligarchy, jich bude zase vládnout několik? A jaký v tom ku*va pro obyčejné lidi bude rozdíl? Nota bene když středopravice oddělá sociální stát úplně?

PK
October 4, 2021 v 10.03

Netrapte se tím, že jste to nepochopil, soudruhu Krupičko. Myslím, že to ani od vás nečekal.

PK
October 4, 2021 v 15.45

Snad jste chtěl pane Kolaříku napsat "Myslím, že to ani od vás nikdo nečekal". Když urážíte, tak prosím pořádně :-)

MP
October 5, 2021 v 10.47
Pavlu Kolaříkovi

Abych se přiznal, já pana Jedličku taky nepochopil. On se domnívá, že by lepší znalosti o práci se statistickými daty u nového ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR zajistilo, pokud by se ústav přemístil z Prahy do Kardašovy Řečice ? (Po pravdě, asi by byly, ale jen proto, že pod Duškovu úroveň je těžké klesnout.) Nebo, že ty rozpočtové a příspěvkové organizace s celostátní působností, které sídlí v Brně, jsou méně ohrožené korupcí a podlézavostí než ty pražské?

Ostatně nejsem si jist, že by vysídlení Národní galerie, Národního muzea a Národního divadla z Prahy nějak výrazně prospělo procesu deagrofertizace.