Snadná řešení už neexistují, protože jste nezačali jednat včas

Greta Thunbergová

Zveřejňujeme projev, který švédská studentka a aktivistka Greta Thunbergová přednesla v úterý 23. dubna 2019 k poslancům a poslankyním britského parlamentu.

Jmenuji se Greta Thunbergová. Je mi 16 let a pocházím ze Švédska. Přišla jsem tu promluvit jménem budoucích generací.

Vím, že mnozí z vás nám nechtějí naslouchat — říkáte, že jsme jen děti. My však pouze opakujeme poznatky klimatické vědy.

Mnohé z vás znepokojuje, že plýtváme cenným časem, který bychom měli strávit ve škole. Ujišťuji vás však, že se do školy vrátíme hned, jakmile začnete naslouchat vědcům a dáte nám šanci mít nějakou budoucnost. Chceme toho snad příliš?

V roce 2030 mi bude 26 let, mojí mladší sestře Beatě 23. Stejně jako vašim dětem nebo vnoučatům. Říkají nám, jaký je to krásný věk. Člověk má celý život před sebou. Já si ale vůbec nejsem jistá, jestli to pro nás bude tak skvělé.

Měla jsem to štěstí, že jsem se narodila v době a místě, kde nám každý říkal, že můžeme mít velké sny. Že můžu být čímkoli, čím budu chtít. Lidé jako já měli vše, co potřebovali, a ještě víc. O něčem takovém se našim prarodičům ani nesnilo. Měli jsme vše, co jsme si jen mohli přát, avšak nyní možná nebudeme mít nic. Možná už nás nečeká ani žádná budoucnost.

Je to proto, že naše budoucnost byla rozprodána, aby si hrstka lidí mohla vydělat nepředstavitelné množství peněz. Byla nám ukradena s tím, jak lidé tvrdili, že nás nemůže nic zastavit a že žijeme jenom jednou.

Lhali jste nám. Dali jste nám falešnou naději. Tvrdili jste nám, že naše budoucnost je něco, na co se můžeme těšit. A nejsmutnější na tom je, že většina dětí ani vůbec neví, jaký osud nás čeká. Neporozumíme tomu, dokud už nebude pozdě. A to pořád ještě patříme mezi ty šťastnější. Ti, kdo to odnesou nejvíce, už následky pociťují. Jejich hlas ale nikdo neposlouchá.

Nechcete poslouchat vědce, protože vás zajímají pouze řešení, která vám umožní pokračovat jako dřív. Foto GreenMatters

Někdy kolem roku 2030, deset let, 252 dní a 10 hodin od této chvíle, se ocitneme v situaci, kdy spustíme nevratný řetězec reakcí, které už nebude možné lidskými silami kontrolovat a který velmi pravděpodobně povede ke konci naší civilizace, jak ji známe. Stane se to, pokud nyní ve zbývajícím čase neučiníme bezprecedentní a trvalé změny ve všech strukturách naší společnosti včetně redukce emisí CO2 nejméně o 50 procent.

A mějme prosím na paměti, že tyto výpočty závisejí na inovacích, které dosud nebyly v takovém měřítku vyvinuty, inovacích, které mají vyčistit atmosféru od astronomického množství oxidu uhličitého. Nezahrnují nepředvídané body zvratu a zpětné vazby, jako například silné emise metanu unikajícího z rychle tajícího arktického permafrostu.

Nezahrnují ani oteplení, ke kterému už nevyhnutelně dojde kvůli dosavadnímu znečištění atmosféry, ani požadavek rovnosti — nebo klimatické spravedlnosti — který jasně formulovala Pařížská dohoda a bez nějž nebudou opatření v globálním měřítku fungovat.

Musíme si také uvědomit, že toto vše jsou jen propočty, odhady. To znamená, že „bod, ze kterého není návratu“, může přijít o něco dřív, nebo naopak později než v roce 2030. Nikdo to s jistotou neví. Můžeme si ale být jistí, že se někdy okolo tohoto data objeví, protože propočty zase nejsou jen názory jednotlivců nebo nějaká hausnumera.

Tyto scénáře jsou založeny na vědeckých faktech a shodly se na nich všechny země prostřednictvím klimatického panelu OSN. Téměř každá hlavní národní vědecká instituce států po celém světě práci a závěry klimatického panelu bezvýhradně podporuje.

Nic se nezměnilo

Během uplynulých šesti měsíců jsem sjezdila Evropu a strávila stovky hodin ve vlaku, v elektromobilech a autobusech a opakovala tato slova o potřebě změny pořád dokola. Zdá se ale, že to pro nikoho není téma a že se nic nezměnilo. Emise ve skutečnosti stále rostou.

Kdykoli přijedu do nějaké země přednést projev, všude mi nabízejí pomoc se sepsáním specifické klimatické politiky pro danou zemi. To ale není potřeba. Protože ten základní problém je všude stejný. A tím základním problémem je, že se prostě nedělá nic pro to, abychom okamžitě — dokonce ani pomalu — změnili klimatickou a ekologickou politiku, přes všechna krásná slova a sliby.

Velká Británie je každopádně výjimečná. Nejen svým ohromujícím historickým uhlíkovým dluhem, ale také kvůli své neobyčejně kreativní práci s uhlíkovým rozpočtem.

Od roku 1990 dosáhla Velká Británie podle Global Carbon Project snížení svých emisí CO2 o 37 procent. To zní opravdu úctyhodně. Toto číslo však nezahrnuje emise z letecké a lodní dopravy a emise spojené s exportem a importem. Pokud bychom je do toho započítali, dosahovala by podle Tyndall Manchester míra redukce od roku 1990 zhruba 10 procent — průměrně 0,4 procenta ročně.

Hlavním důvodem pro toto snížení navíc nebyla klimatická politika, ale spíš evropská direktiva z roku 2001, týkající se kvality ovzduší, která donutila Británii zavřít velmi staré a extrémně znečišťující uhelné elektrárny a nahradit je méně špinavými plynovými. A přechod od jednoho katastrofálního zdroje k méně katastrofálnímu přece jen ke snížení emisí vede.

Úkolem není snižovat emise

Pravděpodobně nejnebezpečnější mylná představa o klimatické krizi je, že musíme „snížit“ své emise. To ani zdaleka nestačí. Musíme přestat produkovat emise úplně, pokud má oteplování zůstat pod 1,5—2 stupni Celsia. „Snížení emisí“ je samozřejmě nutné, ale je to jen začátek rychlého procesu, který musí vést ke konci emisí v několika dekádách, nebo ještě kratší době. A „koncem“ emisí myslím čistou nulu a následný pokles do negativních čísel. Jenže současnou politiku ovládá představa „snižování“.

Skutečnost, že hovoříme o „snižování“ namísto „zastavení“ emisí, je pravděpodobně hlavní příčinou toho, že naše ekonomika funguje i nadále, jako by se nic nedělo. Současná britská politika, která podporuje další využívání fosilních paliv — například frakování břidličného plynu, rozšíření těžby ropy a plynu v Severním moři nebo plánované povolení zcela nového uhelného dolu — je pak už za hranicí absurdna. Toto nezodpovědné chování bude jednou v historii známé jako jedno z největších selhání lidstva.

Lidé často říkají mně a dalším milionům stávkujících studentů, že můžeme být pyšní na to, čeho jsme dosáhli. Jenomže to jediné důležité je křivka emisí. A ta bohužel stále míří nahoru. Tato křivka je to jediné, na čem záleží.

Pokaždé, když o něčem rozhodujeme, bychom se měli ptát sami sebe: Jak toto rozhodnutí ovlivní křivku emisí? Svůj blahobyt a úspěch bychom neměli měřit grafy, které ukazují ekonomický růst, ale křivkou produkce emisí skleníkových plynů. Už bychom se neměli ptát jen: „máme na to dost peněz?“, ale také „máme na to dostatečný uhlíkový rozpočet?“ To by se mělo stát, a musí se stát, středobodem naší ekonomiky.

Nemáme řešení

Mnozí lidé říkají, že nenabízíme žádná řešení klimatické krize. A mají pravdu. Jak bychom mohli? Jak „řešit“ největší krizi, které lidstvo kdy čelilo? Jak „řešit“ válku? Jak „řešit“ první cestu na Měsíc v historii? Jak „řešit“ vynalezení nových vynálezů?

Klimatická krize je nejjednodušší a zároveň nejtěžší úkol, kterému jsme kdy čelili. Nejjednodušší proto, že víme, že to musíme udělat. Musíme zastavit emise skleníkových plynů. Nejtěžší proto, že naše současná ekonomika je stále naprosto závislá na spalování fosilních paliv, a tedy ničení ekosystémů, abychom dosáhli věčného ekonomického růstu.

„Takže jak to máme vyřešit?“ ptáte se nás — školáků stávkujících za klima.

Říkáme: „To nikdo přesně neví. Musíme však přestat spalovat fosilní paliva, obnovit přírodu a udělat spoustu dalších věcí, o kterých zatím ještě nevíme.“

Vy na to: „To ale není odpověď!“

Odpovídáme: „Musíme začít přistupovat ke krizi skutečně jako ke krizi — a začít jednat, přestože ještě nemáme všechny odpovědi.“

„To ale pořád není odpověď,“ říkáte.

Pak začneme mluvit o cirkulární ekonomice a obnovení divočiny a potřebě spravedlivého přechodu. Vy nerozumíte. Říkáme, že všechna potřebná řešení nikdo zatím nezná, a proto se musíme sjednotit, stát za vědou a najít je za pochodu. Vy to ale nechcete poslouchat. Protože takové odpovědi slouží k řešení krize, které většina z vás ani úplně nerozumí. Nebo rozumět nechce.

Nechcete poslouchat vědce, protože vás zajímají pouze řešení, která vám umožní pokračovat dál jako dřív. Jako teď. Ale takové odpovědi už neexistují. Protože jste nejednali včas.

K tomu, abychom se vyhnuli klimatickému kolapsu, je třeba myslet jako stavitelé katedrály. Musíme nejdřív položit základy, ačkoli třeba zatím přesně nevíme, jak vystavět strop.

Někdy prostě jen musíme hledat řešení. Ve chvíli, kdy se rozhodneme něčeho dosáhnout, dokážeme to. Jsem si jistá, že ve chvíli, kdy se rozhodneme jednat jako ve stavu nouze, můžeme odvrátit klimatickou a ekologickou katastrofu. Lidé jsou přizpůsobiví: stále to ještě můžeme vyřešit. Tuto šanci však už nebudeme mít dlouho. Musíme začít hned. Nemáme už žádné výmluvy.

My děti nechceme obětovat své vzdělání a dětství kvůli tomu, abyste nám mohli říkat, co je podle vás politicky možné ve společnosti, kterou jste vy vytvořili. Nevyšli jsme do ulic kvůli tomu, abyste si s námi dělali selfíčka a říkali nám, jak nás hrozně obdivujete.

My děti to děláme proto, aby se dospělí probudili. My děti to děláme proto, abyste odsunuli stranou to, co vás rozděluje, a začali jednat tak, jako se jedná v krizi. My děti to děláme, protože chceme zpátky svou naději a své sny.

Z angličtiny přeložila Míla Zemanová Palánová.

  Diskuse
  JP
  April 27, 2019 v 11.24
  Tato mladá, na svůj věk nadměrně vážná slečna je jedním z velice mála opravdu pozitivních zjevení současné doby. A jestli tento svůj myšlenkově natolik hluboký text napsala opravdu sama, pak je nutno jí vyslovit nejvyšší uznání.

  Ale jestli se jí její dílo může povést... Tady je sotva možno dělat si nějaké přílišné naděje.

  Má totiž naprostou pravdu: současné lidstvo je ochotno přijmout jenom taková "řešení", která by mu umožnila pokračovat stejně tak jako doposud.
  JP
  April 27, 2019 v 11.25
  A nebylo by nijak bez zajímavosti zvědět, zda touto svou naléhavou řečí dokázala opravdu pohnout myslí alespoň jednoho jediného britského zákonodárce...
  JV
  April 27, 2019 v 19.58
  Jsme toho schopni?
  Doslova státnická moudrost šestnáctileté dívky, Grety, mimo jiné ukazuje na nekonečnou hloubku krize západního systému. Kdo z jeho politiků - služebníků businesu - by byl něčeho takového schopen?

  Bohužel, změny, které potřebujeme a o nichž Gerta hovoří, nelze uskutečnit v rámci stávajícího systému. Jinými slovy - lidstvo se musí rozloučit s kapitalismem. Resp. ti, kteří kapitalismus udržují při životě, mají z něj prospěch a disponují rozhodující mocí, jej musí sprovodit ze světa. Ryby si musí vypustit rybník.

  Jsou anebo jsme toho schopni? Vše, co spatřujeme kolem sebe mluví pro to, že nejsme. I když, jeden takový zázrak se poměrně nedávno stal: to když SSSR před třiceti lety dobrovolně a zcela nenásilně zrušil svoji říši.
  IH
  April 27, 2019 v 22.21
  Troška cynismu aneb Šestnáctiletá Greta v parlamentu
  Ono je to s tou antropogenní klimatickou změnou nadmíru složité.

  V mé kdysi oblíbené novele Stefana Zweiga Fantastická noc je k roku 1913 poznamenáno, že 7. června kvetly (ve Vídni) kaštanovníky. Koukám 27. dubna od počítače z okna do pražského parku a svíce, z nichž budou kaštany, vidím už celkem v plné kráse. Šeřík, který „nikdy nekvetl tak krásně“ a kdysi málokdy tak brzy jako 9. května 1945 letos snad poprvé zdravil velikonoce. To je jedna stránka věci.

  Druhá však je, že kudy chodím, tak slyším, jak se to lidem, mladým i starým, takhle líbí. A přivykají si i tím způsobem, že často chodí „italsky“ méně nalehko, než chodili (příp. jejich rodiče) v ony vzácné chvíle, kdy (za komunismu) stálo výjimečně u nás aspoň počasí za něco.

  Nechci se o tom rozepisovat příliš doširoka. Všichni víme, že Země má velmi rozdílné klimatické poměry, přičemž náš druh preferuje oblasti spíše teplé.

  Domnívám se, že např. mnoho Švédů by přijalo s povděkem, kdyby byla teplota v jejich zemi o něco vyšší, aspoň jako u nás. Podstatnější ovšem je, že na budoucím naměření rekordních mrazů nelpí třeba ambiciózní vedení Ruska. (V Ojmjakonu je teď noc a -11, zítra by se tam teplota mohla na chvíli dotknout nuly).

  Obecně si nemyslím, že cestou k snížení emisí skleníkových plynů je uvědomělost „troubů“, vykupující rozmařilost zdravěji stavěných. Nechystám se zlikvidovat auto, maminku k lékaři nosit v náručí a ani s taškami obtížen (jako rodiče před rokem 1968) vyrážet o víkendu na chalupu. K tomu mám doufat jako v co: že pokles výroby automobilů brzy skončí, nebo že ještě vydrží? Právě tak se nemíním dušovat, že do letadla už nikdy nevstoupím a o budoucím rozšíření istanbulského letiště (na kapacitu 200 mil. cestujících ročně) si přečtu stopro na zemi.

  Nařízení prostě musí být relevantní, na nadnárodní úrovni (aspoň několik světových oblastí), nebo nebude žádné. V tomto smyslu mi dává vystoupení sympatické Grety Thunbergové smysl. Byť, podobně jako pana Poláčka, skepse mě zrovna neopouští...

  Zcela upřímně: Nejsem si nikterak jist, že sázka na sílu nevinnosti (skoro ještě) dítěte je tou nejšťastnější cestou. Při sledování Grety Thunbergové se zkrátka nemohu zbavit jistých rozpaků. Snad je v tom citlivost na jakoukoli stopu kýče a zkušenost s angažovaností a oslavou nastupující generace v komunistickém podání. Zjednodušování pro mě není, ani když jde o dobrou věc. No, a nemívám dobrý pocit z příliš raných kariér...
  April 28, 2019 v 8.35
  Já si myslím, že podobně byl svého času světovými elitami využit například Václav Havel, do něhož tolik lidí vkládalo své naděje ve vítězství dobra. A který měl jistě také ty nejlepší úmysly a věřil sám sobě, že něco změní.
  vymírající korály jsou sice smutná věc, a nedostatek potravin bude ještě smutnější, ale my už to nějak doklepem. Přece nebudem tahat tašky jak za komunismu.

  Jinými slovy, destrukce ekosystému je pouze první krok. Následně bude potřeba si to rozumově zdůvodnit. V tomto směru jsem mnohem optimističtější.
  PK
  April 28, 2019 v 9.08
  Jak to myslíte, paní Hájková?
  "Byl využit světovými elitami" - kým přesně, a k čemu?

  "Věřil, že něco změní" - on nic nezměnil?
  April 28, 2019 v 9.25
  Změnil. Ale možná ne úplně tak jak chtěl. A velmi pravděpodobně ne tak, jak to od něj očekávali někteří lidé.
  PK
  April 28, 2019 v 9.34
  Dejme tomu. Vyjádření "věřil, že něco změní" ovšem implikuje tvrzení, že nezměnil vůbec nic.

  Neodpověděla jste ale na první otázku.
  April 28, 2019 v 9.48
  Těžko přesně říct. Vybavuje se mi třeba jeho fotka s Georgem Bushem.... Byl zahrnut potleskem a slávou na různých významných místech. Myslím, že měl ztělesňovat určitý ideál.
  Greta má také něco ztělesňovat. Neumím to bohužel přesně vyjádřit.
  PK
  April 28, 2019 v 10.08
  Co je s jeho fotkou s Georgem Bushem? Ano, setkal se s ním několikrát, samozřejmě.

  Nepatřil snad Václav Havel sám ke světové elitě nejelitovatější? Není to snad tak, že kdyby někdo tehdy dělal seznam "světové elity", muselo by být jeho jméno na jednom z předních míst, ne-li na prvním místě?

  Ovšem prorok je vážen všude, jenom ne ve své vlasti, že. To už jste jistě četla.
  April 28, 2019 v 10.28
  Jistě. Jsou elity kulturní nebo duchovní a jsou elity politické a ekonomické. Myslím si, že ty poslednější mají větší moc nad světem.
  PK
  April 28, 2019 v 10.33
  No a Havel byl elitou kulturní, duchovní a politickou. A pokud jde o moc nad světem, přečtěte si jeho esej o moci slova. Což ostatně v praxi prokázal. Neboť toho změnil, nebo rozhodujícím způsobem pomáhal změnit, opravdu hodně.
  JP
  April 28, 2019 v 10.39
  Fíkové listy našeho selhávání...
  ...aneb zneužitý Václav Havel.

  To jste trefila opravdu přesně, paní Hájková. Ano, Havel se stal svého času vysloveným fetišem - ale nejen pro západní státníky (to jest: pro představitele kapitalismu definitivně vítězícího nad komunismem); nýbrž tuto roli fetiše hrál (a namnoze dodnes hraje) i pro průměrného měšťáčka právě této západní konzumně-kapitalistické společnosti.

  Takovýto fetiš má totiž jednu nesrovnatelně užitečnou vlastnost: je možno ho vynášet a slavit, a on za to vlastně vůbec nic nechce.

  Srovnejme roli fetiše se skutečným, pravým Bohem: toho je sice také možno slavit a uctívat; ale on na straně druhé od člověka něco požaduje. Požaduje a vyžaduje od něj, aby sám přispěl svým podílem, aby sám překonal své vlastní nedostatky, aby se vnitřně proměnil. Zatímco takový fetiš je vlastně jenom trubcem: něco předstírá, ale ničím není.

  Proč byl svého času V. Havel takovým fetišem? - On svým (bezpochyby statečným) odporem proti totalitě mohl u průměrného měšťáčka západní konzumní společnosti utvrdit jeho pocit, že žije v tom "nejsvobodnějším světě ze všech možných"; ale zároveň ho (toho maloměšťáčka) nijakým způsobem nenutil k nějakému skutečnému výkonu. A on ho vlastně nenutil ani ke skutečné svobodě. Protože ta skutečná svoboda - ta může být dána zase jenom tím vnitřním přerodem. Jenže to je příliš namáhavá, a příliš riskantní záležitost.

  A tak si ten západní maloměšťáček místo toho vlastního vnitřního přerodu postavil na piedestál tu ikonku Havla - toho plachého hrdiny s jeho roztomile nesmělým úsměvem. S tou jeho nesmělou heroičností se mohl tento maloměšťáček velice dobře identifikovat - od něho samého se přece žádný heroický počin nevyžaduje, on si může dále pohodlně pokračovat v navyklých kolejích svého konzumentského způsobu života. Ale při pohledu na tu ikonu jménem Havel si vždycky může vytvářet sny o tom, jak i o n s á m by dokázal být stejně tak statečný a heroický, kdyby bylo - snad - někdy zapotřebí.

  A prakticky stejnou roli nakonec splňuje i ta "naše Greta". I ona je takovou líbeznou směsicí heroičnosti a plachosti, i k ní je možno se citově a v e r b á l n ě přimknout a přilnout; a přitom všichni víme, že nějaké skutečné nebezpečí z realizace jejích ideálů nám nehrozí. Že ona prostě nemá páky na to, aby nás mohla donutit se doopravdy změnit.

  Tak tohle jsou tedy ty fíkové listy našeho vlastního selhávání...
  April 28, 2019 v 10.58
  Panu Kolaříkovi
  Slovo má moc. Ale jen pokud mu rozumí ten, ke komu se obrací. Čili - slovo musí padnout na úrodnou půdu.
  PK
  April 28, 2019 v 11.25
  Paní Hájkové
  Ano, samozřejmě, narážíte na podobenství o rozsévači. A jak se ukázalo, v prorokově vlasti v tomto případě mnoho úrodné půdy nebylo.

  Můžeme si tady ale také pěkně demonstrovat rozdíl mezi mocným slovem plným síly, a prázdným, bezobsažným žvaněním vyznačujícím se jenom spoustou slov.
  Viz výše.
  IH
  April 28, 2019 v 12.09
  Václav Havel
  To, co píše pan Poláček (s čím se jistě autenticky setkal), má svou váhu. Havel vskutku "pro průměrného měšťáčka právě této západní konzumně-kapitalistické společnosti roli fetiše hrál (a namnoze dodnes hraje)".

  Právě tak je však pravda to, o čem psal např. Pavel Kohout. V emigraci se setkával s nedůvěrou k disidentům nesenou "nepřátelstvím k nepřátelům vlastních nepřátel".

  No, a co? Václav Havel nakonec činil podle maximy Jana Palacha, že "je třeba bojovat proti zlu, na které člověk právě stačí". Jednou bude možno lépe posoudit Havlovu cestu, třeba v porovnání se S. Žižekem. Havel měl bytostnou potřebu se angažovat a dělat dobré věci. V daných poměrech se necítil mít na vybranou. O kapitalismu iluze nemíval. Jestliže se nakonec až opatrnicky vyhýbal jeho kritice (s dílčí výjimkou ničení přírodních a částečně i kulturních hodnot), bylo to v jeho pojetí (konzervativní) rozhodnutí pro menší zlo. V zájmu pociťovaných závazků ještě pomoci ve věci, kde již něčeho dosáhl. Ne že by neměl pravdu, jen je ta jeho pravda pro nás již nyní málo palčivá, podobně jako (byla) pro "Kohoutovy" západní levičáky.

  Když měl mít Havel svůj poslední novoroční prezidentský projev, představoval jsem si, co by měl říci. "Tato země vzkvétá!" Jsou to však skoro všechno masožravky. Znám mnoho krásných květin, které se mi líbí víc. Dejme kvést i jim."

  Málokdo při tak slabých fyzických silách dokázal vystihnout limity lidských možností a tragiku odcházení, jako Václav Havel ve své stejnojmenné hře. Musíme se smířit s tím, že více výkonu i reflexe od něho nebylo možno čekat. (S rukama v klíně.)
  PK
  April 28, 2019 v 12.44
  Pane Horáku
  Opravdu si myslíte, že člověk, který se přiznal, že odešel na Západ jenom kvůli lepší životní úrovni (přiznal se tím, že tuto motivaci přisoudil šmahem VŠEM emigrantům), má morální právo pomlouvat a špinit svoje nové spoluobčany, kteří ho kdysi vstřícně přijali?
  Ono přece není problém pane Horáku, že by na Zemi bylo tepleji. Česká kotlina už byla dnem mělkého teplého moře. Nebo studeněji. To zase nebylo žádné Středozemní moře, tam se pásla zvěř, a v české kotlině byl 2km vysoký ledovec...

  Potíž je v rychlosti, se kterou to oteplení přichází. Nejde o desetitisíce, nebo aspoň tisíce let, kdy je evoluce schopná reagovat, ale o desítky let.
  Což je bez šance a povede to v podstatě k důsledkům popsaným ve Zjevení Janově............... třeba dovlečení argentinští mravenci se už z pobřeží vydali dovnitř Evropy - a vybíjejí bez milosti všechny evropské druhy mravenců...

  Neboli - Už to začalo.

  Taky je pravda, že jestli se to má změnit, bude muset kapitál nemilosrdně řezat do vlastního masa.
  Zatím ti pitomci ovšem skupují pozemky na Zélandu apod.

  Jenže jen o tom to není.
  My hansenovci to sledujeme už dlouho -- lidé, kteří dnes brojí proti spalování uhlí se ještě před pár lety přivazovali v Německu ke kolejím, aby nemohl projet vlak s palivem pro jaderné elektrárny a vůbec jim nevadilo, že Německo spaluje miliardy tun nekvalitního hnědého uhlí....
  Byla to politika, i když si připadali jako ochránci životního prostředí. A my se na to museli dívat a přitom věděli, že utíká drahocenný čas,,,,,,,,
  Mezitím tihleti "ekologičtí" politikáři stihli ještě prosadit biopaliva a podobné pitomosti, než začali aspoň trochu chápat...
  Hrůza.
  A pořád část z nich škodí a škodí.

  Zkrátka já také nevěřím, že dokážeme adekvátně zareagovat dokud je čas.

  Navíc se těžiště problémů přesunulo do zemí, kde si tímhle smutným pochodem nepochopení teprve budou muset projít, což je další ztráta času.

  A ještě navíc na mnoho problémů stejně nemáme adekvátní odpověď -- třeba salátová okurka zalitá do plastu má o 14 dnů delší trvanlivost, než v přírodním stavu.
  Tomu není jak konkurovat............

  Tady jeden z mnoha grafů, který dokládá, jak jsme v háji, a že ten trend nedokážeme nijak zlomit, jen apokalypsou globálních rozměrů:
  https://img35.rajce.idnes.cz/d3501/15/15635/15635163_8a73e01c3fdd05a9d5225e10c4634e33/images/2019-04-23_160635.jpg?ver=3

  Bůh s námi.
  JV
  April 28, 2019 v 21.10
  Uskromnit se
  Ano, pane Morbicere, tak to skutečně je, jak to popisujete.

  Další věc, o které ani lidé, kteří to opravdu myslí se záchranou planety vážně, nemluví, je, že se my všichni budeme muset značně uskromnit. Také i my, docela obyčejní lidé, kteří o ničem nerozhodují a nad poměry si nežijí. A to bude pořádně bolet, když jsme si zvykli na auta, okurky v igelitu, elektronické hračičky, cestování skoro kamkoliv, módu a princip neopravuj - rovnou vyhoď. Atd., atd.

  Nemyslím, že je nutno se vracet do jeskyň. Avšak dospět k celospolečenské shodě nad tím, co je nutné a neškodí to životnímu prostředí a co naopak je zbytečné, plýtvavé a životnímu prostředí to škodí, to je bezpochyby úkol natolik obtížný, že s dobrovolným návratem do jeskyň srovnatelný je.

  Nepochybuji však nad tím, že se ocitáme ve stavu „buď a nebo“. Buď budeme pokračovat v drancování naší planety Země za účelem uspokojování tužeb, které nejsou s řádem stvoření slučitelné, nebo se sebereme – dokud snad je ještě čas – a obrátíme se.

  Jiří Vyleťal
  IH
  April 28, 2019 v 21.23
  Pane Kolaříku,
  chci Vám odpovědět (ale nerad bych stočil diskusi ze zajímavějšího směru). Na generalizaci kritiky bychom si měli dávat pozor, samozřejmě, ale kritičnost prostě mám za cennou. Zvláště vůči vlastní "branži". Říká se, že názory jsou zajímavé někdy, ale zkušenosti vždy. Já prostě zkušenost respektuji (samozřejmě i tu Vaši), nic jiného mi ostatně ani nezbývá.

  Pavel Kohout, kterého jsem zmínil výše, napsal román Konec velkých prázdnin, jenž byl rovněž zfilmován. Vystupuje v něm asi sedm prototypů československé emigrace. Jde o solidní vyrovnání se s tématem a vposledku i poctu všem emigrantům, takovým, jací v zásadě byli.

  Snad ještě tolik: Pamatuji si dodnes na poněkud fascinovanou reakci svoji a dalších lidí (asi v roce 1976) na informaci, že průměrný plat dosáhl ve Spolkové republice 1870 marek... Emigranti chudé země za svůj nový domov nevolí. Nejen čeští a kdysi. (Právě tak je skutečnost, že poměrně svobodnější země vysloveně chudé nebývají...)
  PK
  April 28, 2019 v 22.31
  Pane Horáku, já ale nijak nezpochybňuju přiznání pana Poláčka, že emigroval pouze z důvodu vysoké životní úrovně na Západě (to jsou jeho vlastní slova - s důrazem na slovo "pouze"). Naopak, beru to za zcela pravdivou a relevantní informaci.

  Jak říkám, domnívám se však právě proto, že nemá morální právo pomlouvat svoje nové spoluobčany, kteří ho kdysi vstřícně přijali. A to ani už není "vůči vlastní branži".

  Takže tímto bychom opravdu mohli ukončit tuto off topic vsuvku zahájenou podle mého názoru nevhodným zatažením Václava Havla do tématu diskuse.
  PK
  April 28, 2019 v 22.34
  Nevím, jestli si někdo zvykl
  na okurky v plastu. Já určitě ne, a nepovažuju je za žádnou velkou vymoženost, které bych se musel se sebezapřením vzdávat.
  IH
  April 28, 2019 v 23.23
  Panu Morbicerovi, Vyleťalovi i ostatním
  Níže uvedené neberte, prosím, či zkuste nebrat, jako bagatelizaci nebezpečí a škod, jež plynou z produkce emisí, zapřičiňujících globální zvyšování teplot.

  Jsem pro uskromnění se lidstva. Myslím, že by mohlo mít pozitivní efekt nejen na světové klima. Co se toho týče, chci předeslat, že bych byl rád, kdyby byla přijata účinná globální i další opatření k zastavení nebezpečných změn.

  Jak praví název článku Martina Dočkala z 15. 12. 2018 dokážeme skokově ochladit Zemi, ale je to nebezpečné. Jde také o to, aby to nebylo vnímáno jako vypovězení války se zapalováním ropy jako adekvátní odpovědí.

  Apokalyptické nálady si vždy nacházejí nějaké své vyjádření.

  Růst životní úrovně byl vždy považován za hřích (vzpomeňme jednoho z kardinálních hříchů - obžerství a jeho sochařské zpodobení od M. B. Brauna v Kuksu). Přes strašné světové války jsme ještě mnozí mohli od starých zaslechnout rozčílené "válku na vás!" A o kávě se bude pořád tradovat, že je škodlivá, neboť o ni sváděli konzervativci svůj nekončící boj uvozovaný "O tempora, o mores!" (Jak vidno, dávám si pozor, abych nebyl příliš spokojen se svým vlastním pohrdáním, v pojetí Václava Černého, současnou dobou.)

  K těm mravencům. Ano, introdukce cizorodých organismů, záměrná i nechtěná, je velký problém, jeden z podceňovaných. A ne nový. Se změnami klimatu však souvisí jen málo. Snad jsem tu o jedné nebohé kočce strážce majáku na jistém ostrůvku ještě nepsal. Připravila (prý) svět hned o tři endemické druhy obratlovců. (Docela bych se o tématu šířeji rozepsal, ale ovládnu se.)

  Co se týče rychlosti změn. Nechci rozebírat vývoj názorů na promptnost nástupů ledových dob, ale malá nebyla. U různých poklesů teploty po sopečných erupcích a dopadech těles vesmírného původu je to zcela jasné. Navíc lze konstatovat, že zvýšení teplot je většinou organismů přijímáno spíše lépe než snížení. Uvědomme si také, jak velké teplotní a další rozdíly mezi měsíci (a dalšími časovými úseky) jsou běžné.

  Nelze konstatovat, že evoluce neumí reagovat na (velmi) rychlé změny. Je-li třeba teplá zima, přírodní výběr okamžitě zvýhodní v přechodné populaci ty zajíce běláky, kteří zůstávají tmaví. A naopak. Totéž třeba u ptáků, jejichž celá populace neodlétá od nás na jih.

  Většina organismů snese velmi rozdílné teploty. Týká se to ostatně i našeho holého druhu, který patří, jak známo, mezi primáty (zrovna jeden z nejteplomilnějších řádů savců). Vypisovat příklady, jak rozdílné podmínky může jeden druh (či rod atd.) různých organismů zvládat, zde už nechci. (Začít bych mohl akvarijními rybkami ve svém akváriu).

  Jiné dopady postupu civilizace znamenají, aspoň dosud, výrazně větší negativní změny v přírodě a její ochuzování a mizení než přímá teplotní změna a v důsledku její vliv a postup často značně posilují. Věnujme adekvátní pozornost i jim!
  JN
  April 29, 2019 v 7.09
  Zdeněk Zacpal říká Gretě Thunbergové tohle:
  Čím méně lidí, tím více celkového počtu a váhy i druhů živých bytostí. Přelidnění navíc škodí nejen zvěři a rostlinám. Norský filosof Arne Næss připomínal, že znehodnocuje i životy lidí.

  Pokud by opravdu šlo o celkový kvalitní život, pak cesta zřejmě vede přes mírné (a dobrovolné) snižování lidské populace.

  Historicky se ukazuje, že přílišný populační nárůst zpravidla vede o generaci později k nebezpečným společenským otřesům a válkám.

  JP
  April 29, 2019 v 10.54
  Prohlášení k osobě pana Kolaříka
  Velice nerad do zdejších diskusí vnáším osobní záležitosti; ale nedá se nic dělat, jsou jisté hranice, jejichž překročení nelze v žádném případě tolerovat.

  Musím tedy veřejně konstatovat a deklarovat: pan Kolařík je lhář.

  Pan Kolařík tvrdí, že jsem prý přiznal, že jsem do Německa odešel "pouze z důvodu vyšší životní úrovně na Západě". Toto tvrzení je naprostá lež; nic takového jsem nikdy neprohlásil a prohlásit nemohl, neboť mé důvody odchodu na Západ byly zcela jiné.

  Měl jsem v úmyslu jednou provždy ignorovat existenci tohoto člověka, jakožto nezasluhujícího aby byl vůbec brán vážně. Ale mrzkost jeho osobnosti dosáhla už takového stupně, že bylo nutno uvést věci na pravou míru.

  Co se tohoto člověka týče, pak zajímavé je na něm, s jakou podrážděností on vždy hájí nedotknutelnost svého křesťanského vyznání; ale ze skutečných křesťanských hodnot je u něj k nalezení jen krajně málo. Ve zdejších diskusích se projevuje v prvé řadě neuvěřitelnou arogancí, nenávistným postojem vůči všem, kdo se odváží nesdílet jeho vlastní názory. Je to jeden z takových "křesťanů", pro které je jejich víra jenom pouhou vnější slupkou, pózou, ideologií, ale v žádném případě skutečným mravním vodítkem. (A s tou samou arogancí a nenávistností se obrací ostatně i proti svým bratrům ve víře, pokud mu z toho či onoho důvodu "nevoní".)

  Nehodlám se touto osobou nadále zabývat; ale opakuji a vyhlašuji ještě jednou veřejně, že tvrzení pana Kolaříka jmenovitě ohledně mé osoby a mých výroků jsou nepravdivá, překroucená a vylhaná.
  JP
  April 29, 2019 v 11.12
  Na jaké zlo stačil Havel?
  Pane Horáku, kdysi - už dost dávno - v Salonu Práva kdosi konstatoval lakonicky, že "zatímco Havel jakožto disident kritizoval formálnost a manipulativnost západní demokracie, dnes jako prezident právě tuto formální a manipulativní demokracii řídí a reprezentuje".

  Tady opravdu nejde o to, na co Havel stačil či nestačil. Jde o to, že poté co se sám dostal k moci byl někým úplně jiným, nežli byl dříve.

  Poté co se dostal na vysoká místa politiky, tak to mu náhle nijak nebylo proti mysli přátelsky se objímat s předními reprezentanty právě té západní civilizace, kterou ve svých dřívějších, disidentských časech charakterizoval jako dekadentní a nehumánní.

  Ale: já jsem tu vlastně vůbec nemluvil o Havlovi jako takovém. Já jsem mluvil především o tom, jakou r o l i Havel hrál ve světovém dění, a z jakých důvodů byl u (západního) měšťáčka natolik oblíben. Psal jsem tedy daleko spíše o tomto západním, zpohodlnělém a povrchním měšťáčkovi, nežli o Havlovi samotném.

  Psal jsem o tom západním měšťáčkovi (a do tohoto okruhu nyní ovšem patří i č e s k ý měšťáček), který chce i nadále vést svůj pohodlný, konzumní způsob života - ale přitom si chce pěstovat iluzi, že on sám přece n e n í jenom takovým zpohodlnělým maloměšťáčkem, nýbrž že on se p ř e c e sám nějak účastní toho velkého boje za lidskou svobodu.

  A právě pro tento účel mu Havel neobyčejně příhodně posloužil jako fetiš; jak už jsem napsal jako někdo, jehož je možno oslavovat, s jehož statečností je možno se ztotožnit - ale kdo sám od toho maloměšťáčka ve skutečnosti žádný opravdový počin, žádnou skutečnou změnu jeho způsobu existence nevyžaduje.

  A je to - opakuji znovu - prakticky ten samý případ jako v současné době s tou tak populární Gretou Thunbergovou: i ona svým mladistvě-dospělým zjevem vyvolává dojetí u současného měšťáčka, ten se rád verbálně přihlásí k jejímu heroickému boji - aniž by sám cokoli změnil na svém vlastním chování, na svém vlastním způsobu života.
  JP
  April 29, 2019 v 11.19
  Ostatně, k tomu dojetí z Grety Thunbergové: na to vlastně stoprocentně platí definice Kundery o "lyrickém kýči", nad kterým se maloměšťáček nejen dojímá - nýbrž on se dojímá navíc i tímto svým vlastním dojetím.

  ---------------------------------------

  Aby snad nedošlo k omylu, preventivně připomínám, že tímto kýčem nemám samozřejmě ne mysli samotnou nešťastně statečnou Gretu, nýbrž výhradně toho současného maloměšťáčka.
  PK
  April 29, 2019 v 12.12
  Nechtěl bych být zbytečně vztahovačný
  Z "prohlášení" pana Poláčka mám však takový nejasný pocit, že mě nemá moc rád.

  Nevím, a nechci dělat z komára velblouda, ale jak jinak byste si vysvětlili formulace jako "ignorovat existenci tohoto člověka", "nezasluhujícího aby byl vůbec brán vážně", "mrzkost jeho osobnosti" apod.

  Tedy skutečně nevnímám tato vyjádření na mou adresu příliš pozitivně. A upřímně řečeno, myslím, že by se mi nikdo nemohl divit, kdyby se mě to poněkud dotklo.

  Avšak po pravdě řečeno, když tak nad tím uvažuju kolem a kolem, celkem jeho podrážděnosti rozumím. Není asi moc příjemné být konfrontován s důsledky vlastní bezbřehé žvanivosti, velkohubosti, arogance a pomlouvání.

  Není asi moc příjemné být konfrontován např. s důsledky urážlivého a naprosto neuvěřitelně nehorázného tvrzení, že VŠICHNI emigranti, co jich kdy na světě bylo a je, šli jenom a pouze za lepší životní úrovní.
  Není asi moc příjemné být chycen za ruku při evidentní lži, jakou byla např. dnes již legendární "štědrodenní lež" o T. Halíkovi, který podle pana Poláčka prý "rozhodně odmítá křesťanská dogmata". Zvláště když pak člověk (tedy v tomto případě pan Poláček) bez mrknutí oka, bez sebemenší sebereflexe pokračuje v nehorázném žvanění dále, jakoby se nechumelilo. A bude pokračovat i nadále, to si pišme.

  Je pro mě zároveň velkým varováním případ nebožtíka pana Josefa Hellera, kterému z páně Poláčkovy arogance nakonec mírně přeskočilo. Začal pak psát zoufalé příspěvky s názvy jako "Všem nepoláčkům!!!", příspěvky s nadpisy plnými vykřičníků a velkých písmen, a nakonec začal spamovat takovým způsobem, že musel být vyloučen z diskusí.

  Doufám tedy, že podobný vývoj u mě nehrozí, ale raději si připomeňme základní premisu: nenechat si zkazit náladu. Vždyť je to jenom hloupý internet, že.
  April 29, 2019 v 13.37
  Já myslím, že pan Poláček neodešel do emigrace jen z čistě materiálních důvodů. Před třemi lety tu o tom publikoval článek, v němž se zmiňuje, že situace u nás byla pro něj tehdy nesnesitelná. Blíže to myslím nespecifikoval. A taky tam popisuje, že adaptace vůbec nebyla snadná.
  http://denikreferendum.cz/clanek/22709-nesnesitelna-lehkost-emigrace
  Ten článek byl snad tím nejosobnějším textem, co pan Poláček kdy napsal.
  PK
  April 29, 2019 v 14.11
  Jistě si ale taky pamatujete to, jak nehorázně tvrdil a několikrát to zopakoval, že VŠICHNI emigranti odcházejí pouze z materiálních důvodů.

  Nenuťte mě to hledat, a probírat se tisíci jeho příspěvků, přičemž v diskusních příspěvcích není žádný filtr podle textu, ani např. podle názvu příspěvku. Jeden si totiž dokonce pamatuju: "Hlasování nohama".

  PK
  April 29, 2019 v 16.13
  Takže tady to máme
  Nechci vypadat neskromně, ale ve vyhledávání jsem docela dobrý, a hlavně mi paměť zatím chvála Bohu celkem slouží.

  Čili pod článkem Jakuba Patočky ze 17.04.2018 napsal nejprve pan Horák:

  "Vyberme několik typických demokracií a několik zemí, kde se k přijetí západního pojetí nemají (preferují jednotu před vnitřním střetáváním) a uvážlivě je porovnejme v četných aspektech. Teprve pak se pokusme o prognózování dalšího vývoje, typu konvergence i atraktivity současné liberální demokracie jako politického systému."

  Na to jsem odpověděl:

  "Myslím, že při porovnávání jednotlivých zemí, pane Horáku, není od věci si pomoci starým dobrým kritériem "hlasování nohama": kam se lidé hrnou, kde si přejí žít a překonávají kvůli tomu mnohé obtížné překážky, a odkud naopak utíkají. To je podle mě dost neomylné praktické kritérium, odhalující faleš prázdného filozování :-)"

  Načež se do toho rozšafně vložil pan Poláček:

  "Ten argument s "hlasováním nohama" je naprosto nesmyslný; život v liberální demokracii je samozřejmě pohodlnější a většinou i blahobytnější, ale to naprosto nic nevypovídá o tom, jestli je také lidsky hodnotnější."

  A aby to bylo opravdu jasné, nenechal nás v dalším příspěvku na pochybách, jak to skutečně je:

  "Lidé vždycky v prvé řadě jdou za bohatstvím, vše ostatní je pro ně (pro naprostou většinu z nich) až druhotné."

  http://denikreferendum.cz/clanek/27466-prostor-svobody-prohravame-kvuli-neochote-jasne-se-postavit-rasismu
  April 29, 2019 v 16.44
  Panu Kolaříkovi
  Ale s tím "hlasováním nohama" jste přišel jako první vy. Pan Poláček tomu oponoval, i když na druhou stranu potvrdil, že lidé jdou tam, kde je pohodlnější život, což je liberální demokracie. Pohodlnější život však podle něj neznamená větší hodnotu života (proto odmítá, že by šlo o "hlasování nohama"). Aspoň tak ty jeho věty chápu já.
  Ještě by se dalo soudit, že pan Poláček přisuzuje snahu o pohodlnější život skoro všem emigrantům kromě sebe.
  Ale mám takový matný dojem, že se jednou zmiňoval o větších jistotách německého sociálního státu, což ho prý v Německu drží. U nás ta jistota taková není.
  Ovšem to, že si na začátku emigrace dost vytrpěl, mu věřím. Pravý důvod jeho odchodu však zatím neznáme.
  PK
  April 29, 2019 v 16.56
  Paní Hájková
  Nezdá se vám to už trochu trapné?

  Opravdu nechápete, že problém je v nesnesitelné lehkosti, s jakou pan Poláček pomlouvá jiné lidi? Já tomu totiž nevěřím, že byste to nechápala.

  Mně je přece úplně jedno, z jakých důvodů přišel do Německa. Ale prosím vás, nesnažte se mi vysvětlovat, že když tvrdil, že

  "Lidé vždycky v prvé řadě jdou za bohatstvím, vše ostatní je pro ně (pro naprostou většinu z nich) až druhotné."

  tak že samozřejmě neměl na mysli sebe, nýbrž výhradně ty druhé.
  To je nám myslím všem jasné. Ale o to přece právě jde.

  Ale aspoň vidíte, co jste zase způsobila tím nevhodným otřením se o Václava Havla, zcela mimo téma. Asi jste si zase nemohla pomoci, že?
  April 29, 2019 v 17.16
  A proč bych si měla nějak pomáhat? To by pak člověk nesměl ani nic okomentovat.
  Snad se svět nezbořil, že jsem k němu v jistém smyslu přirovnala Gretu T. Nikdo si toho nemusel všímat a hotovo. Diskuse by plynula normálně dál, aniž bylo zapotřebí Václava Havla všemožně rozebírat.
  PK
  April 29, 2019 v 17.26
  Ale vždyť ho nikdo nerozebíral. Jenom jsem se pozastavil nad hloupým tvrzením, že byl využit (zneužit?) bůhvíkým, a že nic nezměnil.

  April 29, 2019 v 17.39
  Vaše poznámka o (mém) hloupém tvrzení mě od diskusí neodradí, pane Kolaříku. Ale ubírá vám bod, pokud jde o váš spor s panem Poláčkem.
  PK
  April 29, 2019 v 17.47
  Nemám v úmyslu vás odrazovat od diskusí. To konkrétní tvrzení je hloupé, ať by pocházelo od kohokoliv.

  A těžko mi může něco ubírat nějaké body tam, kde jsem ani předtím žádné neměl. To jste dala jasně najevo. Snažíte se "umravňovat" mě. Nevšiml jsem si, že by vám vadilo, co o mě napsal pan Poláček, a vzal jsem to na vědomí.

  Kromě toho s panem Poláčkem žádný spor nemám. Těžko můžu mít spor s člověkem, který o mě napsal "ignorovat existenci tohoto člověka", "mrzkost jeho osobnosti" apod.
  April 29, 2019 v 17.51
  Budiž. Panu Poláčkovi za ta slova také strhnu bod.
  IH
  April 29, 2019 v 18.17
  Škoda, že se na internetu nějak špatně obrací list...
  JH
  April 29, 2019 v 18.22
  Ještě dobře,
  že Greta T. neumí česky. Kdyby viděla, jak vypadá diskuze na DR pod překladem jejího proslovu, asi by nebyla moc ráda.
  PK
  April 29, 2019 v 18.57
  Jinak jsem skutečně docela hrdý na to,
  že se mi to podařilo v poměrně krátké době v těch statisících diskusních příspěvků najít. Přičemž jsem nevěděl, pod kterým článkem to bylo, v diskusích opravdu nejsou žádné filtry podle názvu nebo klíčových slov, a dokonce se ani žádný příspěvek nejmenoval tak, jak jsem si myslel.

  No, ale vidím, že to nikoho nezajímá, tak si to nechám pro sebe.
  April 29, 2019 v 19.07
  Mě to náhodou zajímá. Já také často vyhledávám. Ať na Referendu (přičemž jsem měla za to, že v diskusích pod články ten místní vyhledávač nevyhledává) nebo googlem.
  To se mně kupodivu někdy podařilo najít i některé zdejší diskusní příspěvky, pokud jsem znala aspoň kus věty z nich.
  A samozřejmě mě zajímá i diskuse o tom, jestli jdou lidé vždycky tam, kde je víc bohatství nebo víc pohodlí. Anebo jestli jdou za něčím úplně jiným.
  PK
  April 29, 2019 v 19.33
  To jste měla správně za to, že místní vyhledávač nevyhledává v diskusích - pouze v textech článků. Je tomu skutečně tak.

  A ne - googlem ani bingem ani ničím podobným jsem to opravdu nehledal. Pochybuji, že by to mělo naději na úspěch.

  No - ale nemohu vám to přece prozradit hned. Musím teď už jít. Takže později, večer :-)
  JH
  April 29, 2019 v 21.32
  Jestli Bůh čte DR,
  tak doufám že přispěl na nový web. To by pak mohl být fakt boží web.

  https://www.youtube.com/watch?v=E4SAN6SlMp4
  PK
  April 29, 2019 v 22.17
  Takže bylo to v podstatě jednoduché, vyžadovalo to ale jednu důležitou informaci navíc, a na tu jsem si vzpomněl.

  To páně Poláčkovo nehorázné tvrzení bylo totiž tak šokující, že jsem si zapamatoval, za jakých okolností jsem to četl: bylo to z mobilu cestou ve vlaku a pak na jednom tyrolském nádraží při přestupu v nádražní restauraci. Jel jsem z Mnichova do Tyrolska vlakem vloni jenom jednou, před rokem, v dubnu 2018.

  Takže jsem se proklikal svými příspěvky (neboť těch je mnohem méně, než páně Poláčkových) k danému datumu, a byl jsem doma. Šel jsem na jisto.

  Smůla pro pana Poláčka.
  JV
  April 29, 2019 v 22.20
  Vyjádření solidarity s panem Poláčkem
  Četl jsem teď prohlášení pana Poláčka. Chtěl bych jej tímto podpořit a vyjádřit s ním svou solidaritu.

  I když se nechci vyjadřovat ke způsobu, jakým zde na DR diskutuje pan Pavel Kolařík, nemohu zároveň nevidět, že pan Kolařík dlouhodobě porušuje nepsané zásady uměřenosti, která k diskusi lidí dbajících na vzájemnou lidskou důstojnost patří. (Naposledy se např. vůči mé osobě takto zachoval v diskusi pod článkem pana Arnošta Nováka „Jak ničit člověka“.)

  Přál bych si, aby pan Kolařík svůj omyl týkající se způsobu komunikace s diskutujícími pochopil a více se k němu nevracel.

  I tak chci ale vyzdvihnout svou sounáležitost s panem Poláčkem.

  S přáním všeho dobrého nám všem a panu Kolaříkovi na prvním místě.

  Jiří Vyleťal
  PK
  April 29, 2019 v 22.21
  Ti dva se hledali,
  až se našli :-)
  PM
  April 29, 2019 v 23.18
  I u mně vyvolávají teze Grety více než zneklidnění
  Obzvláště když svou argumentaci bezelstně opře o poznatky vědy - výkvětu vědeckotechnické civilizace.........Říkáme, že všechna potřebná řešení nikdo zatím nezná, a proto se musíme sjednotit, stát za vědou a najít je za pochodu........ ,
  čímž nám napomáhá zapomenout na skutečné představy o pokroku představitelů vědeckotechnické civilizace.
  °prvotně zajistit plynulý tok kapitálu
  °druhotně zajistit militaristické pojetí moci
  Za pochodu je tak možné předkládat vědecká řešení pouze na základě politického zadání.
  O tom by mohli představitelé a tvůrci vědeckotechnické civilizace Grétě ledasco vypravovat..bych si pomyslel.
  JJ
  April 30, 2019 v 8.50
  MUHEHE :-(((
  To, co tady předvádíte je tragikomické (ale víc tragické) a bohužel signifikatntní. :-(((
  JP
  April 30, 2019 v 9.36
  Děkuji těm, kdo se postavili na mou stranu.

  -----------------------------------------

  Člověk se musí vždy znovu a znovu ptát, jak je to vůbec možné, že se v některých jedincích vezme až tak doslova neuvěřitelná míra arogance, zloby a zášti.

  Konec konců racionálně se něco takového dá vysvětlit vlastně opravdu jenom prostřednictvím holé - a slepé - genetiky. Ty genetické predispozice pro sociální jednání na straně jedné, a pro asociální jednání na straně druhé jsou v populaci rozloženy velmi nerovnoměrně, a v zásadě náhodně. A když se pak v jednom určitém jedinci navzájem potkají a spojí takové vlastnosti jako je arogance, sebevztažnost, hrubost, disociální vztah k ostatním - pak vzniká ta toxická směs, která spolehlivě svým jedem kontaminuje lidský svět.
  PK
  April 30, 2019 v 11.00
  Já zase děkuji všem, kteří se (zatím) alespoň zdrželi, a nepovažovali za nutné si k hrubým urážkám přisadit.

  Nemám ve zvyku dělat aféru z urážek mé vlastní osoby - každý, kdo si vzpomene na příčiny mých různých konfliktů s aspoň minimální dávkou objektivity, by mi mohl dát za pravdu, že většinou vznikly kvůli tomu, co jsem vnímal jako urážky jiných lidí, za které jsem cítil povinnost se postavit - zvláště když šlo o lidi, kteří nepatří k této velmi specifické bublině, která se zde vytvořila, a věděl jsem, že když to neudělám já, tak to tady nikdo jiný neudělá.

  V tomto konkrétním případě zde máme - urážky všech emigrantů šmahem, neboť prý

  "Lidé VŽDYCKY v prvé řadě jdou za bohatstvím, vše ostatní je pro ně (pro naprostou většinu z nich) až druhotné."

  Toto nehorázné tvrzení je samozřejmě urážkou všech uprchlíků, kteří s nasazením vlastního života utíkali a utíkají z totalitních režimů – ale to už jsem veleváženému pánovi napsal před rokem.

  K tomu přistupují urážky jeho nových spoluobčanů, kteří veleváženého pána vstřícně přijali, když on sám přišel do jejich vlasti. Nejde jenom o to, že jeho rádobyzasvěcené mudrování je jedním velkým hloupým stereotypem, jedním velkým klišé.
  O svých nových spoluobčanech se vyjadřuje dlouhodobě a trvale velmi arogantně a opovržlivě – naposledy v tomto vlákně, což se také stalo rozbuškou k tomu, co se tady událo. Je toto znakem soudržného, sociálního vztahu ke svému okolí? Myslím, že ne.
  Můžete se na mě zlobit, ale nepřistupuji na hru „Urážejme ty, kteří tady nejsou, ale neurážejme se navzájem“.
  (Mimochodem – to taky na adresu našeho svatouška, který přispěchal veleváženému pánovi na pomoc. U něj je to to samé v bleděmodrém.)

  Ten případ se „štědrodenní lží“ o T. Halíkovi byl naprosto typický. Velevážený pán samozřejmě bude už navždy ignorovat veškeré připomínky toho, jak byl doslova přichycen při lži, a jak má z ostudy kabát.
  Přitom to mělo všechny tak typické znaky: bombastické, velkohubé, mnohokrát opakované tvrzení, ovšem evidentně nepravdivé, a nakonec – pšouk. Pšouk přehlušený hned zase proudem nového žvanění.
  Nevím – chce to skutečně mnoho sebezapření, stále na veleváženého pána narážet v této bublině (nebo také ponorce), a nereagovat. A věřte mi, že jsem se zase držel dosti dlouho.
  PM
  April 30, 2019 v 11.44
  Pozdravuji do Mnichova
  a upozorňuji na mou zkušenost s lidskou snášenlivostí, které jsem současně vystaven v geograficky i kulturně nedalekém Dolním Rakousku. Současné projevy nevole nad myšlenkami bližních skrývají zdejší identitárně smýšlející za povzdech "vše to co milujeme máme povinnost jakkoliv bránit".
  Tedy ta sofistikovaná menšina ....bych dodal.
  IH
  April 30, 2019 v 11.47
  Diskuse na DR, to je plejáda témat i žánrů!
  Jednu z nejkrásnějších "kapesních" povídek napsal Karel Čapek o tom, proč je spravedlnost lidská. Protože Bůh ví všechno, nemůže soudit. Doporučuji zájemcům (znovu) si jejích pár stránek přečíst.

  Nesoudit se snažím také, ale právě z opačného důvodu. Ty nejdůležitější formativní vlivy a citlivosti u druhých osob neznám.

  Mívám nějak blíže k takovým lidem, kteří nejsou duševně příliš zdravě stavění, kteří v sobě mají nevšední citlivost. Právě takoví se leckdy potkávají, či nepřímo druží, takže dost možná tomu tak je i na tomto diskusním fóru. Jedinci psychicky robustnější si zatím jdou svými hlavními cestami do konkrétních samoobsluh.

  Takhle si aspoň vysvětluji šrámy, které si lidé při veřejném obcování leckdy uštědřují. Nechce se mi domnívat se, že si nevážíme, že na každou odpověď nemusíme lepit známku (už 19 Kč) a běžet s ní hledat oranžovou schránku (načež čekat čtyři dny na odpověď). Dříve bývávala veřejná korespondence formálně decentní, zatímco důvěrná psaní někdy exaltovaná, ale spíše v opačném "gardu". V módě kdysi bývalo sebeobviňování, pánové.
  PK
  May 1, 2019 v 10.38
  Když už tady padlo to srovnání
  Grety Thunbergové s Václavem Havlem:

  Ano, jsem si naprosto jist, že i ona, stejně jako Havel, dokáže v životě veliké věci. Že stejně jako on i ona pohne dějinami.

  Kolik že jí je? Šestnáct? Krásný věk. Má celý život před sebou, a začala ho moc dobře. Má samozřejmě právo na omyly, jako každý člověk. Je si vědoma složitých problémů světa, ale je nadšená a plná ideálů a touhy po změně, a dovede je proměnit v konkrétní činy - stejně jako Havel. A není zapšklá, stejně jako on nikdy nebyl.

  Přeju jí - a tím pádem i nám všem - všechno nejlepší, a mnoho zdaru.
  May 1, 2019 v 10.49
  Jistě je dobré být osobností. Nakonec i Alexandr Makedonský prý řekl: "Kdybych nebyl Alexandrem, přál bych si být Díogénem".
  + Další komentáře